środki unijne dla grup producenckich

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

firm specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+20,6% r/r), potwierdzając solidne odbicie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Wzrosty produkcji widoczne były jednak we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W całym 4Q ub.r. dynamika

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

unijnych. Dwucyfrowe wzrostu produkcji widoczne były jednak we wszystkich grupach przedsiębiorstw, co wpisuje się trend dalszej odbudowy inwestycji w gospodarce. Dane o sprzedaży detalicznej potwierdziły mocną konsumpcję. W listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu realnym o 8,8% r/r wobec 7,1% r/r

SAPARD dla przedsiębiorców i grup producenckich

. surowca firma musi kupować na podstawie umów długoterminowych zawartych z dostawcami. Na co pieniądze? Na przetwórstwo mleka i wyrób serów Można dostać do 6 mln zł na firmę, a dla grupy producentów dodatkowo o 1,1 mln zł więcej (ale nie mniej niż 125 tys. zł). Zasadniczo firma nie dostaje pieniędzy na