środki unijne

PAP

PKP PLK: poradzimy sobie z nowymi środkami unijnymi

PKP PLK: poradzimy sobie z nowymi środkami unijnymi

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wyciągnęła wnioski z problemów, które powstały przy inwestycjach z dotychczasowych środków unijnych i jest lepiej przygotowana na wykorzystanie nowych funduszy UE - zadeklarował w czwartek szef tej firmy Remigiusz Paszkiewicz.

NBP wymienia środki unijne. Odbudowa rezerw?

Decyzja, aby środki unijne ponownie wymieniać w NBP, a nie na rynku poprzez BGK, może być związana z chęcią odbudowy rezerw walutowych przed możliwymi zawirowaniami na rynku w tym roku - mówi Piotr Bielski, główny ekonomista BZ WBK.

KE odmrozi unijne środki na polską e-administrację

Komisja Europejska zdecydowała się odmrozić unijne środki na polską e-administrację. Dotacje wstrzymano w kwietniu, a powodem była afera korupcyjna na niespotykaną dotąd skalę.

NFOŚiGW: 6 mld zł rocznie ze środków unijnych na ochronę środowiska

NFOŚiGW: 6 mld zł rocznie ze środków unijnych na ochronę środowiska

Unijne środki na innowacje firm - nacisk na MŚP i specjalizację

przykład dla województwa mazursko-warmińskiego taką specjalizacją może być woda, akwakultura, wsparcie produkcji jachtów. Na finansowanie PO IR przeznaczone będzie ponad 10 mld euro, z czego ok. 8,6 mld euro to środki unijne. Najwięcej środków (40 proc.) ma trafić na wsparcie prowadzenia prac badawczo

Bieńkowska: Przedsiębiorcy sięgają po unijne środki

"Absorpcja środków unijnych ze strony przedsiębiorstw wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o podpisane umowy w obecnym budżecie na lata 2007-2013, to umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami stanowią 34 proc. wszystkich podpisanych umów, które w sumie opiewają na około 24 mld zł" - powiedziała

Coraz bliżej do środków unijnych na terminal LNG

i regazyfikacyjna". Wniosek do Komisji Europejskiej zostanie złożony do końca kwietnia 2010 roku.- Zakładamy, że decyzja o przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych zostanie podjęta w lipcu - powiedział po podpisaniu umowy Prezes spółki Polskie LNG Zbigniew Rapciak. - W połowie roku

Kwiecień: wymiana środków unijnych nie zahamuje spadku złotego

Wymiana środków unijnych na złotego nie zagwarantuje spadku jego wartości - uważa główny ekonomista domu maklerskiego X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. "Nie ma prostych recept. Nie jest tak, że rząd może coś zrobić, by umocnić złotego. Dobrze jednak jest, że rząd próbuje dbać o

Bieńkowska: nie ma żadnego niebezpieczeństwa utraty środków unijnych

Minister informowała posłów o wydatkowaniu przez Polskę funduszy unijnych. Była minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podkreśliła, że na koniec grudnia ze środków z nowej perspektywy finansowej 2007-2013, wydaliśmy zaledwie 0,34 proc. z 67 mld euro."Od września zeszłego roku mamy do

Prezes PiS: rząd Tuska zbyt wolno wydaje środki unijne

zdaniem, obecnie pieniądze wydawane są wciąż zbyt wolno, a przyspieszenie, które nastąpiło, nie jest wystarczające.Podkreślił, że z punktu widzenia polskiego interesu narodowego wykorzystanie środków unijnych jest jedną z najważniejszych spraw, bo pozwoliłoby "pchnąć do przodu Polskę w bardzo istotny

Buzek: Polska powinna pozyskać unijne środki na składowanie CO2

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Program zawiera m.in. spis inwestycji strategicznych umożliwiających dywersyfikację gazu i gazowanie węgla. "Będziemy zabiegać o środki unijne na realizację wielu przedsięwzięć, które będą w tym programie zapisane" - zapewnił Chlebowski. Buzek

"GP": Unijne środki na założenie firmy bez PIT

Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ryczałtu ewidencjonowanego będą środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. A także płatności na realizację projektów w ramach programów

Pieniądze od emigrantów lepsze od środków unijnych i inwestycji zagranicznych

Pieniądze od emigrantów lepsze od środków unijnych i inwestycji zagranicznych

samym czasie napływ środków unijnych wyniósł 2 proc. PKB. Z kolei w 2010 roku suma transferów (18 mld zł) była znacznie wyższa od kapitału, który trafił do Polski w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm (10 mld zł). Zastrzec trzeba jednak, że akurat ten rok był dla inwestycji kiepski

Wykorzystanie środków unijnych

pory wykorzystanie unijnej kasy na poręczenia wymagane przez banki przy kredytowaniu inwestycji przedsiębiorców. Dotychczasowy Fundusz Poręczeń Unijnych zostanie zlikwidowany, a jego środki - przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób zamiast kilku centralnych instytucji poręczeniowych

MRR: podpisano umowy na 4,5 proc. środków unijnych na lata 2007-2013

całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 95,6 mld zł. Wartość zaakceptowanych wydatków wnioskodawców wyniosła w połowie marca ponad 1,8 mld zł, a pod koniec lutego 1,5 mld zł. Na ten rok resort rozwoju zaplanował wydanie 16,8 mld zł z funduszy unijnych z puli

Wykorzystaliśmy tylko 2 proc. unijnych środków na internet. UKE pomoże

- Nie będziemy nikomu mówić, gdzie ma inwestować i czy w ogóle. Ale jeśli zwróci się do nas firma lub samorząd, chcący inwestować, będziemy mu służyć fachową pomocą, np. prawną - tłumaczy Anna Streżyńska, prezes UKE. Urząd dostanie na ten cel unijne pieniądze. A wszystko po to, by zmienić niedobrą

Gra o unijny budżet: "Tak" dla małej korekty. "Nie" dla cięcia środków na politykę spójności

Gra o unijny budżet: "Tak" dla małej korekty. "Nie" dla cięcia środków na politykę spójności

budżetu unijnego mniej, niż wypadałoby to z algorytmów. Teraz w kolejce po takie same przywileje ustawiły się kolejne kraje. W lipcu 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu w wysokości ponad 1 biliona euro. W takiej wersji Polsce przysługiwałoby na lata 2014-20 około 80 mld euro. Ale

Jak założyć firmę ze środków unijnych?

Jak założyć firmę ze środków unijnych?

Spotkanie poprowadzi ekspert regionalnego punktu konsultacyjnego Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie. Omawiane tematy to m.in. możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz już istniejące firmy. Zostanie również przedst

Sawicki: Wydatkowanie unijnych środków powinno być zróżnicowane regionalnie

Rozwoju Obszarów Wiejskich brakuje preferencji dla takich form gospodarowania jak zespołowe użytkowanie maszyn, nie ma też finansowego wsparcia dla spółdzielczości, choć w "starych" państwach Unii Europejskiej na te cele są środki. Uczestniczący w kongresie dyrektor generalny Dyrektoriatu

Polska wydała 200 mld zł z unijnych pieniędzy. Wolnych środków mniej niż 72 mld zł.

Polska wydała 200 mld zł z unijnych pieniędzy. Wolnych środków mniej niż 72 mld zł.

unijnych pieniędzy cieszy się MRR. Ale martwić się mogą ci, którzy dopiero myślą o sięgnięciu po nie. Zakontraktowanie 200 mld zł oznacza, że do końca 2015 r., do kiedy musimy wydać wszystkie pieniądze, zostało tylko 72 mld zł. Przynajmniej w teorii. W rzeczywistości wolnych środków jest jeszcze mniej

Środki unijne na rozwiązywanie lokalnych problemów

Środki unijne na rozwiązywanie lokalnych problemów

(mieszkańców) gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, a o środki unijne w wysokości do 50 tys. zł na realizację wsparcia powinny ubiegać się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi m.in. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe działające na terenie danej gminy, czy też lokalne grupy

Bułgaria - Ujawniono kolejne malwersacje środków unijnych

nadwyżki budżetowej, licząc na odmrożenie środków unijnych. Obecnie MF obawia się, że środki unijne zostaną bezpowrotnie stracone.Z listu, skierowanego 10 stycznia bieżącego roku przez OLAF do wicepremier Megleny Pługcziewej, odpowiadającej za realizacji środków unijnych, wynika, że malwersacje trwają. W

MF wymienia środki unijne na rynku

"W nawiązaniu do wczorajszej zapowiedzi Premiera Donalda Tuska, Minister Finansów, ze względu na bardzo atrakcyjny kurs wymiany złotego, przeprowadził dzisiaj standardową operację wymiany części środków europejskich na rynku, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego" - poinformowało

MRR: 1,5 mld zł inwestycji przedsiębiorców ze środków unijnych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to unijny program, który ma unowocześnić polską gospodarkę poprzez finansowanie innowacyjnych projektów i prac badawczo-rozwojowych. Jego budżet na lata 2007-2013 wynosi 8,3 mld euro."Realizowanie projektów unijnych przez polskich przedsiębiorców w

Powstał zespół do wykrywania oszustw w korzystaniu ze środków unijnych

"Ma to być dodatkowy wyraźny sygnał i przestroga, oprócz działającego do tej pory wewnętrznego audytu i kontroli, dla wszystkich, którzy chcieliby w sposób nieuczciwy pozyskać środki unijne" - powiedział na konferencji prasowej marszałek pomorski Jan Kozłowski.W skład zespołu wchodzi 19

MRR: konieczne są zaliczki ze środków unijnych dla wszystkich przedsiębiorców

Bieńkowska. Do tej pory wekslem można było zabezpieczać dotacje do 1 mln zł.Aktualne wydatkowanie środków unijnych wynosi ok. 0,4 proc. z ponad 67 mld euro przewidzianych dla Polski w ramach funduszy unijnych do roku 2013. Na dzień 18 stycznia resort rozwoju przekazał na konta wnioskodawców 1,2 mld zł. Do

"Rz": Tysiące euro przed kampanią

kampanii, m.in. rozdają gadżety i stawiają billboardy ze swoim wizerunkiem. Wszystko zgodnie z prawem. W ramach grup politycznych w PE dostają środki na informowanie o swojej działalności i to z nich finansują tego typu akcje. Wydawanie tych pieniędzy jest kontrolowane przez unijnych urzędników. Nie można

Transfery środków unijnych do Polski spadły do 190 mln euro

w czerwcu wyniosły 696 mln euro, z czego transfery kapitałowe stanowiły 507 mln euro. Polska wpłaciła zaś do budżetu UE 202 mln euro. Napływ środków z UE do Polski zaliczany jest albo do rachunku bieżącego, albo do kapitałowego w danych o bilansie płatniczym. Transfery w ramach Wspólnej Polityki

Finansowanie projektów badawczych i prac wdrożeniowych ze środków unijnych

na lata 2007-2013 ułatwiono dostęp do środków unijnych dla dwuetapowych projektów, przewidując : . Daje to możliwość opracowania jednej spójnej koncepcji na cały proces badawczy i wdrożeniowy oraz większe bezpieczeństwo zapewnienia środków na projekt. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone w Programie

KE zapowiada wsparcie dla rolników w UE po rosyjskich sankcjach

Z informacji agencji AFP wynika, że środki, których celem jest stabilizacja rynków oraz zrekompensowanie strat rolnikom, mają dotyczyć sektora warzyw wrażliwych takich jak ogórki, rośliny kapustne, papryka, pomidory i pieczarki, które po zbiorach nie mogą być przechowywane. Potrzebę pilnej

KE zapowiada wsparcie dla rolników w UE po rosyjskich sankcjach

Z informacji agencji AFP wynika, że środki, których celem jest stabilizacja rynków oraz zrekompensowanie strat rolnikom, mają dotyczyć sektora warzyw wrażliwych takich jak ogórki, rośliny kapustne, papryka, pomidory i pieczarki, które po zbiorach nie mogą być przechowywane. Potrzebę pilnej

BGK będzie obsługiwał przepływ wszystkich środków unijnych

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych BGK będzie wypłacał dotacje z rachunków otwartych założonych przez ministra finansów. Pieniądze będą tu trafiać z budżetu państwa, z którego wyodrębniony zostanie budżet środków europejskich. Deficyt oraz nadwyżka tych środków nie będą wliczane do

Bieńkowska: do gospodarki w 2009 r. trafi 17 mld zł unijnych środków

pozyskania, bo są to środki publiczne.Minister podkreśliła, że w tym roku wydawanie unijnych środków idzie zgodnie z planem. Największe wypłaty są zaplanowane na kwiecień-maj - dodała.

Zmiany w ustawie o KRK wykluczą nieuczciwych przedsiębiorców z przetargów na środki unijne

Przewiduje on wykluczenie z procedur przetargowych na środki unijne osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz podmiotów zbiorowych, wobec których za takie przestępstwa orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do

Unijne środki pomogą bezrobotnym. Nauczą się zawodu, dostaną "pensję" i wyżywienie

Prawie milion zł na realizację programu dostało świętochłowickie Centrum Integracji Społecznej. Za te pieniądze w ciągu dwóch lat przeszkoli 75 osób. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy, osób uzależnio

Krakowskie MPK otrzyma unijne dofinansowanie na zakup 36 tramwajów

starych wagonów tramwajowych 105Na. Nowe tramwaje zostaną skierowane na najbardziej obciążone linie nr 4 i 24. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 364 mln zł, z czego unijne dofinansowanie stanowi 59 proc. (prawie 172 mln zł). W ramach inwestycji zakupiono także 40 automatów biletowych, z których 20

Świętochłowice. Ekologiczne kąpielisko dzięki inicjatywie Jessica

przedsięwzięcie m.in. dzięki wynoszącej 10,8 mln zł pożyczce na 1,5 proc. - z mechanizmu Jessica. To unijna inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Jej istotą jest odejście od udzielania bezzwrotnych dotacji na rzecz mechanizmu odnawialnego - zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek

Wheel Systems: Jak skutecznie komercjalizować innowacyjne rozwiązania?

Choć za chwilę zostaną uruchomione unijne środki na innowacje, to nie wszyscy będą mogli z nich skorzystać. Ale nowatorskie pomysły można skomercjalizować także bez zewnętrznego wsparcia. Przybywa w Polsce firm z innowacyjnymi pomysłami. Odzwierciedleniem jest choćby wzrost liczby patentów. W

Karpiński: przemysł chemiczny musi stawiać na innowacyjność

technologiach, o szukaniu przewag konkurencyjnych, implementowaniu rozwiązań naukowych do gospodarki" - powiedział minister Karpiński podczas Kongresu Polska Chemia 2014. Dodał, że wzrostowi innowacyjności służą dedykowane programy unijne. "Jest duży nacisk, by te strumienie pieniędzy efektywnie

10 lat w UE.Samorządowcy z Ustki i Świnoujścia zadowoleni z bilansu dekady

-rowerowy, łączący historyczne Cesarskie Uzdrowiska po polskiej i niemieckiej części wyspy Uznam. Także to przedsięwzięcie wsparły unijne środki. Dofinansowano z nich również modernizację portu jachtowego i układu komunikacyjnego miasta. Ponad milion zł Świnoujście otrzymało na prace związane z usunięciem

Tarnów. Do grudnia 2015 r. powstanie pierwszy parking typu park&ride

miasta zwracają uwagę, że termin wykonania inwestycji - grudzień przyszłego roku jest nieprzekraczalny, bowiem inwestycja współfinansowana ze środków unijnych musi do tego czasu zostać zakończona i rozliczona. Koszt robót budowlanych wyniesie prawie 14,8 mln zł, z czego 85 proc. będzie stanowić unijne

KE zapowiada wsparcie dla rolników w UE po rosyjskich sankcjach

Z informacji agencji AFP powołującej się na źródła unijne wynika, że środki, których celem jest stabilizacja rynków oraz zrekompensowanie strat rolnikom, mają dotyczyć sektora warzyw wrażliwych takich jak ogórki, rośliny kapustne, papryka, pomidory i pieczarki, które po zbiorach nie mogą być

"GP": Są unijne środki na e-biznes

Zainteresowani będą mogli się ubiegać o wnioski dopiero pod koniec października. Lepiej jednak już teraz przygotować się do tego, bo zainteresowanie unijnymi pieniędzmi jest olbrzymie - zaznacza dziennik.W tym roku o dotacje na e-biznes ubiegało się już ponad 2,5 tys. małych firm, które zgłosiły

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

Jak poinformowała PAP w czwartek dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego Małgorzata Staś, w regionie wykorzystano praktycznie wszystkie unijne środki przewidziane na finansowanie inicjatywy Jessica w latach 2007-2013. Łącznie opiewają one na 249,9 mln zł

KE może w piątek przyjąć umowę partnerską z Polską ws. funduszy UE

Umowy partnerskie Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi to nowość w funduszach strukturalnych UE wprowadzona w tej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) po to, by poprawić skuteczność wydatkowania unijnych środków w krajach UE, skoncentrować je na priorytetowych obszarach i wzmocnić

10 lat w UE.Na Podhalu schroniska zasilane zieloną energią i geotermalne baseny

czego słynie Zakopane". Jej zdaniem należy tak wydawać unijne środki, by utrzymać unikatowy charakter miasta oraz wspierać nowoczesną turystykę opartą na ekologii i kulturze. Unijne fundusze pomogły też na Podhalu w wielu drobnych inwestycjach, służących poprawie infrastruktury turystycznej oraz

Łódzkie. Samorząd Uniejowa planuje kolejne inwestycje ze środków UE

(...). I nagle, z dnia na dzień, to się posypało" - wspominał burmistrz. Jego zdaniem Uniejów dobrze wykorzystał szansę związaną z unijnymi środkami, a w kolejnym unijnym budżecie upatruje nowych możliwości - stąd projekty dalszych inwestycji. Zamierza też hucznie świętować drugą rocznicę zakończenia

Andor: 13 mld euro dla Polski z Europejskiego Funduszu Społecznego

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską w sprawie inwestowania środków UE. "Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą nadal odgrywały kluczową rolę w pomaganiu polskiej gospodarce w osiągnięciu większej produktywności, innowacyjności oraz walce z wykluczeniem społecznym"

Płock stawia na wspieranie innowacyjności

uzyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w ankiecie w celu stworzenia profilu oferty wsparcia w działalności badawczo-rozwojowej. Supeł zaznaczył, że raport, który powstanie na podstawie przeprowadzonego badania, firmy będą mogły wykorzystywać w podczas ubiegania się o środki unijne z nowej

Sawicki rozmawiał z przedstawicielami UE ws. rosyjskiego embarga

informacji w celu wypracowania najkorzystniejszych form rekompensaty za straty poniesione przez rolników" - wskazano. Uczestnicy spotkania uznali, że embargo ma charakter polityczny i dlatego straty, jakie poniosą polscy rolnicy muszą być rekompensowane ze środków unijnych, gdyż "rosyjska decyzja

Sawicki: grupy producencie muszą wywiązywać się z zawartych umów

wydatkowanie pieniędzy, co może grozić niewykorzystaniem całej puli środków na ten cel. Sawicki zapytany we wtorek przez dziennikarzy o zarzuty Unii Owocowej w sprawie wydatkowania unijnych pieniędzy na funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw stwierdził, że "wszędzie tam, gdzie środki zostały

Śląskie. "Stare" środki UE dla połączenia dróg nr 86 i 78

ostatnich dniach zarząd woj. śląskiego wybrał jego przedsięwzięcie do dofinansowania. Jak przekazał PAP we wtorek Krzysztof Kozieł z będzińskiego starostwa, dzięki unijnemu wsparciu liczące 6,8 km połączenie dróg nr 86 i 79 zyska nową nawierzchnię. W obszarach zabudowanych przewidziano nowe chodniki, a

10 lat w UE.Unia dała stolicom Lubuskiego pieniądze na rozwój

Jędrzejczak uważa, że Gorzów należy do miast, które w ostatnim dziesięcioleciu wyróżnia prężny rozwój społeczno-gospodarczy na wielu płaszczyznach. Do priorytetów przy wydawaniu unijnych środków zaliczył podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawę infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta

10 lat w UE. Miasta Wielkopolski zmodernizowały drogi i gospodarkę odpadami

system odprowadzania ścieków, dzięki czemu poprawiła się czystość płynącej przez miasto rzeki Prosny. Do kluczowych inwestycji, zrealizowanych dzięki unijnym środkom, prezydenci dawnych miast wojewódzkich w Wielkopolsce zaliczają też przedsięwzięcia drogowe, służące usprawnieniu komunikacji i poprawie

V4 o pomocy dla firm w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim

"Zaproponujemy, żeby nie tylko Ukraina otrzymywała środki z unijnego funduszu globalizacji, lecz także firmy z krajów V4" - powiedział węgierski minister gospodarki Mihaly Varga na konferencji prasowej po obradach ministrów Grupy Wyszehradzkiej odpowiadających za gospodarkę. Polskę

10 lat w UE.Na Warmii i Mazurach środki UE zmniejszyły dystans

Według danych GUS na każdego mieszkańca Olsztyna w ciągu minionych siedmiu lat przypadło 14,5 tys. zł z różnych unijnych i krajowych programów; na mieszkańca Elbląga 14 tys. zł. Zdaniem ekspertów samorządy spożytkowały pieniądze unijne na tyle, na ile pozwoliły im warunki społeczno-gospodarcze

Komisja Europejska chce więcej pieniędzy na 2014 rok. Płatnicy netto są przeciw

związanych z programami wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE. KE potrzebuje też dodatkowych środków na wsparcie dla Ukrainy, która do końca czerwca ma otrzymać pierwszą część pomocy makrofinansowej w wysokości 250 mln euro. Według unijnych źródeł we wspólnym liście Wielka Brytania, Austria

10 lat w UE.W Nysie wciąż wysokie bezrobocie i ubywa mieszkańców

centrum Nysy. Zupełnie zmienił się jego krajobraz. W forcie mieszczą się dziś restauracje, kawiarnie, centrum kultury, punkt informacji turystycznej. W ciągu roku na dziedzińcu odbywa się wiele imprez" - wskazała Barska. Największy problem Nysy, którego nie rozwiązały unijne środki, to bezrobocie. W

Legnica. Za ponad 17 mln zł powstanie suszarnia osadów ściekowych

Jak twierdzi rzecznik prasowy legnickiego magistratu Arkadiusz Rodak, po zakończeniu projektu będzie możliwe przetwarzanie osadów ściekowych tak, by mogły służyć jako paliwo w cementowni. "Nowoczesna suszarnia pozwoli też wypełnić unijną normę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 roku odpady z

Świętokrzyskie wykorzystało już 92 proc. z PROW 2007-13

innymi inwestycji w instalacje wodno-sanitarne. Zdaniem Żołądka środki te pozwoliły na ogromny postęp na świętokrzyskiej wsi. Według jego wyliczeń dostęp do sieci wodociągowej ma obecnie 93 proc. gospodarstw regionu. "Można szacować, że przed rozpoczęciem ostatniej perspektywy unijnej było to około

10 lat w UE.Od 2004 r. stołeczny ratusz pozyskał 8,3 mld zł z UE

, że do Warszawy trafiła połowa środków pozyskanych przez Polskę z UE na rozwój transportu publicznego. Ze środków unijnych w Warszawie są realizowane nie tylko duże projekty infrastrukturalne, ale też kulturalne i edukacyjne; to m.in. budowa Centrum Nauki Kopernik, na którą stolica pozyskała

Aquaparki za unijne pieniądze - nie zawsze trafione inwestycje

Z puli środków, jakie nasz kraj miał do dyspozycji w ramach realizacji unijnej polityki spójności w latach 2007-2013, ok. 0,5 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje sportowo-rekreacyjne w jakikolwiek sposób związane z wodą (stan w umowach zawartych do końca 2012 r.). W skali całego kraju takich

Wielkopolskie po 25 latach. Niejednolity region, dobrze połączony z Europą

niej na 513 zł, siedmiokrotnie mniej niż w Tarnowie Podgórnym. Wójt Marian Wielgosik mówi jednak, że przy rocznym budżecie ok. 12-13 mln zł gminie udało się pozyskać z UE w sumie ok. 11 mln zł. Jak podkreślił, gmina Chocz skorzystała nie tylko na środkach unijnych, ale i na reformie administracyjnej

Premier: 4,5 mld euro z UE dla mniejszych firm

kasy unijnej nie będzie środków przeznaczanych osobno na wspieranie wielkich przedsiębiorstw, bo one mogą korzystać z planowanych na wielką skalę projektów infrastrukturalnych. - Wiadomo, że autostrady nie zbuduje mikroprzedsiębiorca - zauważył.Premier mówił, że dla mikro-, małych i średnich

10 lat w UE.Lublin postawił na komunikację, Zamość - na odnowę zabytków

Na inwestycje w Lublinie przeznaczono ponad 2,2 mld zł, z czego przeszło 1,4 mld zł to unijne dofinansowanie. W latach 2004-2006 miasto pozyskało 70 mln zł środków europejskich, natomiast w latach 2007-2013 - 1 mld 350 mln zł. Największy nacisk samorządy położyły na rozwiązywanie problemów

NFOŚiGW: Polska w Unii - miliardy na inwestycje wodno-ściekowe

, a kolejne inwestycje są nadal planowane" - zaznaczyła Skucha. Przez 25 lat swojej działalności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał na inwestycje proekologiczne i środowiskowe ponad 53 mld zł, z czego blisko 20 mld zł to środki unijne. "Większość tych pieniędzy

10 lat w UE.Kielce nie do poznania - dzięki europejskim funduszom

dwóch galerii położonych na północ od śródmieścia. Oprócz ul. Sienkiewicza z udziałem środków unijnych wyremontowano szereg ulic i uliczek położonych w ścisłym centrum. Jednak z punktu widzenia kierowców najważniejsze inwestycje drogowe dotyczą kluczowych ulic w mieście, bez których, jak mówi Lubawski

Bieńkowska: Środki UE z linii kolejowej Katowice - Kraków na inne projekty

zapewniła, że jej resort zajmuje się tym projektem. Zapowiedziała, że po wycofaniu z niego dotychczasowych środków unijnych zostanie dokończony przy udziale środków z nowych funduszy UE. Wskazała też, że źródło związanych z nim problemów leży w upadku lub wycofywaniu się związanych z nim firm, a także we

Bieńkowska: Drogi i koleje wśród punktów spornych z KE [WYWIAD]

sieci dróg ekspresowych i połączenia Warszawy ze wszystkimi stolicami regionów, a także połączenia tych stolic między sobą. Gdy dziś spojrzymy na ilość unijnych środków oraz na doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej, jestem przekonana, że do 2020 r. nam się to uda. Nawet jeśli nominalnie

Problemy z przedszkolami. Unijne trzeba będzie zamknąć

województwa problemu jednak nie widzi. - Gminy, ubiegając się o pieniądze, miały świadomość, że będą musiały utrzymać przedszkole, gdy przestaną płynąć środki z Kapitału - mówi Piotr Żołądek, członek zarządu województwa.Dodaje, że nie wie, ile unijnych przedszkoli będzie zamkniętych - Tą wiedzę będziemy mieli

Kolej przyspiesza wydawanie unijnych pieniędzy

opóźnieniaWówczas sytuacja nie wyglądała wesoło. PKP wydawało pieniądze w tempie wlokącej się osobówki. Z 4,8 mld euro, jakie kolej otrzymała na lata 2007-13, do końca marca 2012 r. wydała tylko 3 proc. Tymczasem według unijnego prawa wszystkie środki muszą być wydane do 2015 r. Inaczej je stracimy.Przez ten rok

Plan minister Bieńkowskiej: Więcej programów, więcej pieniędzy

unijnych funduszy. W przyszłości więcej środków będzie także dzielonych na poziomie województw, a nie centralnie. O ile więcej? Tego jeszcze nie wiadomo. Wciąż nie jest rozstrzygnięte, kto będzie zarządzać programami operacyjnymi - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czy także inne resorty. - Mamy trzy

Europa Wschodnia dostanie więcej środków na cięcie emisji CO2

Jak wynika ze spisu wniosków Rady Europejskiej, do którego dotarł Reuters, przywódcy UE rozważają działania mające zdobyć przychylność krajów niechętnych zaostrzaniu celów klimatycznych, jak zależna od węgla Polska. W październiku ma zostać uzgodniony pakiet celów dotyczący ograniczenia emisji gazów

Lewandowski: Polska będzie bronić funduszy dla rolników przed sądem UE

we wtorek dziennikarzom komisarz Lewandowski.Przyznał, że spór ws. tego programu rozpoczął się w 2009 r., a KE zarzucała Polsce, że rolnikom postawiono za małe wymagania przy sięganiu po unijne środki. - Zdaniem Komisji wnioski przyjmowano zbyt pobłażliwie - wyjaśnił Lewandowski. W 2009 r. audyt KE

Małopolska dobrze potraktowana podczas rozdziału dotacji

nie kryje, że wsparcie ze strony PIR będzie trafiało do niektórych, najlepiej przygotowanych projektów. Samorządowcy mogą natomiast skorzystać z kredytowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.- Ten okres do uruchomienia następnej puli środków unijnych nie będzie posuchą. Samo województwo może wydać

Polska chce 500 mln euro rekompensaty za rosyjskie embargo

- Będziemy szukać też sojuszników (dla uzyskania takiego wsparcia). Żeby nie było takiej sytuacji, że Europa i Unia Europejska prowadzą wojny gospodarcze z Rosją za Ukrainę i zestrzelenie malezyjskiego samolotu, a cenę realnie ponosi tylko Polska - poinformowało anonimowe źródło. Pod koniec lipca mi

Obligacje: alternatywna forma zdobycia środków na "wkład własny" w unijnych funduszach strukturalnych

Prawie 12 mld zł - tyle pieniędzy "leży" w tej części unijnych funduszy strukturalnych (tzw. ZPORR), która jest przeznaczona dla samorządów i innych instytucji lokalnych. Żeby jednak te pieniądze dostać, samorząd musi mieć pomysł, na co je wydać, oraz pieniądze na obowiązkowy wkład własny

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

nic podobnego nigdzie nie istniało. Skąd taka skuteczność w zdobywaniu unijnych środków? Przykładem może być starostwo. Zdobywać fundusze nauczyli się na błędach z poprzedniej perspektywy. - Wtedy też staraliśmy się o dotacje, ale dostaliśmy pieniądze tylko na trzy projekty - opowiada Łubiński. Do

W ciągu 2,5 lat wypłacono ponad 100 mld zł unijnych dotacji

Jak poinformowała dyrektor PUP w Kielcach Małgorzata Stanioch, stumiliardowa złotówka jest częścią pakietu wsparcia przygotowanego dla stu bezrobotnych osób w wieku do 25 lat. Zdaniem prezesa BGK Dariusza Daniluka wykorzystanie przez Polskę ponad 100 mld zł unijnych środków w ciągu 30 miesięcy to

Resort finansów ograniczy swoje interwencje walutowe

Prezes NBP Marek Belka ujawnił na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, że Ministerstwo Finansów w II i III kwartale znów część posiadanych unijnych euro będzie wymieniało w banku centralnym. Przez ostatnie dwa lata resort twardo utrzymywał, że to wymiana na rynku jest stanem

Polska po dziesięciu latach w Unii - ocena cztery plus

. Efekty gospodarczej prosperity dla całego kraju? W zeszłym roku polskie PKB wyniosło ponad 1,6 bln zł, a w przeliczeniu na mieszkańca - 68 proc. unijnej średniej. Ale czy to wszystko na pewno zasługa Unii? W zeszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych pokazało alternatywny scenariusz - jak

Czy kolejarze wreszcie wykorzystają unijne dotacje?

Z unijnego Funduszu Spójności na budowę dróg krajowych Polska otrzymała około 42 mld zł. Powstało za nie lub powstaje 400 km autostrad i blisko 1000 km dróg ekspresowych. Na koleje dostaliśmy o połowę mniej - 20 mld zł. Między innymi za te pieniądze PKP Polskie Linie Kolejowe miały zmodernizować

MRR: Nie zmarnujemy unijnych pieniędzy na szerokopasmowy internet

m.in. z nadmiernych restrykcji, jakimi Polska obudowała korzystanie z pieniędzy unijnych. - To spowodowało, że chociaż środki mieliśmy do dyspozycji od 2006 r., to dopiero od 2010 zaczęła się jakakolwiek realizacja inwestycji. Efekt jest taki, że w większości przypadków programy internetowe nie wyszły

Wielki szczyt budżetowy Unii Europejskiej. Dlaczego jest tak ważny?

lata.Budżet unijny przypomina trochę kartę kredytową z limitem środków. Zakładamy ją raz na siedem lat. Już na początku wiemy, ile możemy wydać w tym okresie. Oczywiście, możemy wydać mniej, ale na pewno nie możemy przekroczyć limitu. Dodatkowo co roku ustalamy limit wydatków na najbliższe 12 miesięcy i co

"Rz": Regiony biją się o miliardowe dotacje

, to regiony mają jeszcze dużo czasu na ich wykorzystanie. Unijne środki można rozliczyć do 2015 roku.

Resort finansów ograniczy swoje interwencje walutowe

, że w mniejszym stopniu na rynku będzie dokonywana wymiana środków unijnych. Dzięki temu rezerwy walutowe będą większe - powiedział Belka. W styczniu wartość rezerw wyniosła 76 mld euro. To pieniądze, które mają służyć stabilizacji kursu naszej waluty, gdyby na rynku zaistniały jakieś nieoczekiwane

Płock. Program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Środki na projekt pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13. "Ten projekt, jak rzadko który, jest w stu procentach finansowany z Unii Europejskiej" - podkreślił Nowakowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że celem głównym programu

Dolnośląskie. Po modernizacji oczyszczalni - czystsza Bystrzyca

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa, dzięki modernizacji oczyszczalnia ścieków w Jurczycach będzie spełniać unijne normy, m.in. dotyczące zmniejszenia zawartości azotu o blisko 70 proc. i fosforu o ponad 50 proc. w ściekach komunalnych. "Polepszy to

Kujawsko-Pomorskie. 63 mln zł na inwestycje drogowe

marszałek województwa Piotr Całbecki. Środki z dodatkowej puli zostaną przeznaczone na modernizację odcinków dróg wojewódzkich nr 239 Gródek-Krąplewice, nr 241 Mrocza-Wiele, nr 551 w Węgorzynie i nr 558 w Wielgiem, których łączna długość wynosi 30 km. Przebudowane zostaną również mosty w Brodnicy i Gródku

E-administracja złapie drugi oddech

. W końcu października zeszłego roku CBA zatrzymała byłego dyrektora CPI Andrzeja M., jego zastępcę Piotra K. (obaj zostali odwołani latem 2010 r.) oraz kierowniczkę działu promocji w Centrum. Zarzuty: korupcja i pranie pieniędzy, które pochodziły z łapówek. Nic dziwnego, że KE zamroziła dalsze środki

Blisko 82 mln euro z UE na wspólne projekty Białegostoku i gmin ościennych

Środki będą dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w związku z uruchomieniem w nowej perspektywie budżetowej Unii na lata 2014-2020 projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Jak poinformował zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński w czwartek

Bruksela pomoże unijnym słabeuszom korzystać z funduszy UE

- To wyjątkowa odpowiedź na wyjątkowe okoliczności - powiedział w poniedziałek José Manuel Barroso, nazywając pomysł KE "planem Marshalla" mającym ożywić gospodarkę. Mechanizm jest prosty - UE chce zwiększyć poziom absorpcji funduszy unijnych przez znajdujące się w kryzysie kraje

KE zagroziła Czechom wstrzymaniem dotacji unijnych

budżetu państwa, a UE zwróci wykorzystane środki dopiero, gdy Praga spełni stawiane wymogi. W przeciwnym razie Czesi bezpowrotnie utracą dotacje na te projekty. Sam resort szkolnictwa może stracić około 50 mln euro. Czeski minister finansów Miroslav Kalousek twierdzi, że problemy z dotacjami UE ma 17 z 27

Lewandowski: Polska ma nadmierne ambicje dotyczące budowy lotnisk

"W następnej siedmiolatce budżet unijny jest o 40 mld euro mniejszy, niż ten na lata 2007-2013. Mimo to Polska będzie miała więcej funduszy niż w obecnej siedmiolatce. To oznacza, że będziemy starannie obserwowani przy wykorzystywaniu tych pieniędzy" - powiedział Lewandowski.Jego zdaniem

Źródła w rządzie: Polska wystąpiła do KE o 500 mln euro rekompensaty

"Będziemy szukać też sojuszników (dla uzyskania takiego wsparcia). Żeby nie było takiej sytuacji, że Europa i Unia Europejska prowadzą wojny gospodarcze z Rosją za Ukrainę i zestrzelenie malezyjskiego samolotu, a cenę realnie ponosi tylko Polska" - powiedziało PAP jedno ze źródeł. Pod kon

"DGP": Bezsensowne raporty MEN

sumy unijnych środków. Do tej pory udało się rozliczyć z Komisją Europejską 10 procent funduszy. Według czarnego scenariusza, trzy zmarnowane przez resort edukacji lata mogą spowodować, że Polska straci nawet 3 miliardy złotych dotacji, którą powinna wydać do 2013 roku.

Lotnisko w Tykocinie odleciało. Kasa z Unii pójdzie na drogi

projekt portu z drogą startową o długości 2400 metrów. Reszta - czyli sama budowa rozpoczęłaby się jednak później.- Już rozmawialiśmy z Komisją Europejską na temat zabezpieczenia środków na ten cel w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej. Dostaliśmy ustne zapewnienie, że tak będzie - informuje dyrektor

"DGP": Samorządy słabo wydają środki na internet

samorządy nie poradzą sobie z wydawaniem tych środków" - mówi rzecznik Urzędu Piotr Dziubak. Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głąb uważa, że głównym problemem, który stoi za opóźnieniami, jest to, że unijne pieniądze na budowę sieci trafiły do samorządów, które nie mają

Polacy chcą sprawnej e-administracji, w tym systemu e-zdrowia

dobrze przyjęta. Planuję spotkanie z komisarz Neelie Kroes, bo chciałbym, aby nas wsparła, gdy różne instytucje na poziomie Komisji będą decydowały o przywróceniu unijnych środków. Zamrożenie środków dla siedmiu osi - a mówimy o kwocie 3,3 mld zł - nie wstrzymuje realizacji projektów, tylko przesuwa w

"DzGP": Żłobki dostaną dodatkowe środki?

, można takie placówki nie tylko tworzyć, ale także finansować przez pewien czas ich utrzymanie. Jak dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna", dodatkowe pieniądze na ten cel znalazła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Chce je wygospodarować z unijnych projektów Ministerstwa Pracy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusze unijne

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie

Samochód pożarniczy

nadwozi (szkielety) oraz zbiorniki na środki gaśnicze, stopy aluminium - stosowane na poszycia zewnętrzne i wewnętrzne nadwozi, na zbiorniki na środki gaśnicze, elementy mocujące sprzęt, drabinki, stopnie, barierki na dachu (czasami wykonuje się z nich całe konstrukcje nośne nadwozi), tworzywa sztuczne

Zasada dodatkowości

), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

Środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

ograniczających handel nie można usprawiedliwić na gruncie art. 36. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, W danej dziedzinie, nie istnieją unijne przepisy harmonizujące, Środki krajowe stosowane są w sposób niedyskryminujący (zarówno tak samo dla towarów krajowych jak i zagranicznych), Środki

Projekt GLORIA

(Hiszpania) Pi of the Sky 2 (Huelva, Hiszpania) Projekt GLORIA realizowany jest w ramach działania Infrastruktura Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (FP7/2007-2012). Budżet projektu wynosi prawie 3,5 mln euro, z czego ponad 70% stanowią środki unijne.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.