środki unijne

PAP

Małopolska Szkoła Gościnności wyremontowana dzięki środkom unijnym

Małopolska Szkoła Gościnności wyremontowana dzięki środkom unijnym

Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (Małopolskie), kształcąca profesjonalną kadrę obsługi ruchu turystycznego, została gruntownie wyremontowana dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

PKP planuje w 2015 r. wydać 7,6 mld zł pochodzących z środków unijnych

Grupa PKP w przyszłym roku planuje wydać 7,6 mld zł pochodzących ze środków unijnych z kończącej się perspektyw finansowej (2007 - 2013) - powiedział PAP członek zarządu PKP Piotr Ciżkowicz. Dodał, że większość z tej kwoty trafi do PKP Polskie Linie Kolejowe.

Mazowieckie. Nowoczesny sprzęt strażacki dzięki unijnym środkom

Dzięki środkom unijnym z perspektywy 2007-13 największe na Mazowszu garnizony Państwowej Straży Pożarnej - w Płocku, Radomiu i Warszawie zyskały specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Obecnie blisko 80 proc. wyposażenia mazowieckiej straży pożarnej to sprzęt nowy.

NFOŚiGW: 6 mld zł rocznie ze środków unijnych na ochronę środowiska

NFOŚiGW: 6 mld zł rocznie ze środków unijnych na ochronę środowiska

Dolny Śląsk najwięcej unijnych środków chce przeznaczyć na transport

i zapisy uchwalonej rok temu strategii województwa. "Bardzo staraliśmy się, aby w nowej perspektywie finansowej pieniądze były jak najsprawiedliwiej podzielone na cały obszar Dolnego Śląska. Nie ma żadnej białej plamy w naszym regionie. Każda gmina skorzysta z tych środków. Zależy nam na tym

Warmińsko-mazurskie. Rozliczono 97,61 proc. unijnych środków 2007-13

Na lata 2007 - 2013 woj. warmińsko-mazurskie otrzymało w sumie 4,5 mld zł na projekty współfinansowane unijnymi środkami. Pieniądze te dzielił między beneficjentów zarówno Urząd Marszałkowski, jak i kilka instytucji związanych ze wsparciem przedsiębiorstw, czy rolnictwa. Jak poinformował PAP Urząd

NBP wymienia środki unijne. Odbudowa rezerw?

NBP wymienia środki unijne. Odbudowa rezerw?

wymieniania euro ze środków unijnych ponownie w Narodowym Banku Polskim, a nie na rynku.Podejrzewam, że była to bardziej inicjatywa NBP, który chce w ten sposób zwiększyć stan swoich rezerw walutowych (ich poziom się zmienia; w marcu wyniosły 74,74 mld euro i spadły o 1,3 proc. wobec lutego). To nie jest

KE odmrozi unijne środki na polską e-administrację

KE odmrozi unijne środki na polską e-administrację

prace nad tymi dokumentami. Zespół naszego resortu oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie dali z siebie wszystko. Okazało się, że wydzielając projekty "skażone", jesteśmy w stanie uratować unijne środki. Za sukces uważam fakt, że odblokowano nam wszystkie środki, czyli 3,3 mld zł

PKP PLK: poradzimy sobie z nowymi środkami unijnymi

prezes PLK. W nowej unijnej perspektywie finansowej spółka będzie chciała skorzystać z funduszu "Łącząc Europę" (CEF - Connecting Europe Facility). Obecnie PLK mają gotowych pięć projektów pod tym kątem, a na początku 2015 r. ma być ich już siedem. Niezależenie od tego zakończono już

Unijne środki na innowacje firm - nacisk na MŚP i specjalizację

przykład dla województwa mazursko-warmińskiego taką specjalizacją może być woda, akwakultura, wsparcie produkcji jachtów. Na finansowanie PO IR przeznaczone będzie ponad 10 mld euro, z czego ok. 8,6 mld euro to środki unijne. Najwięcej środków (40 proc.) ma trafić na wsparcie prowadzenia prac badawczo

Bieńkowska: Przedsiębiorcy sięgają po unijne środki

"Absorpcja środków unijnych ze strony przedsiębiorstw wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o podpisane umowy w obecnym budżecie na lata 2007-2013, to umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami stanowią 34 proc. wszystkich podpisanych umów, które w sumie opiewają na około 24 mld zł" - powiedziała

Coraz bliżej do środków unijnych na terminal LNG

i regazyfikacyjna". Wniosek do Komisji Europejskiej zostanie złożony do końca kwietnia 2010 roku.- Zakładamy, że decyzja o przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych zostanie podjęta w lipcu - powiedział po podpisaniu umowy Prezes spółki Polskie LNG Zbigniew Rapciak. - W połowie roku

Kwiecień: wymiana środków unijnych nie zahamuje spadku złotego

Wymiana środków unijnych na złotego nie zagwarantuje spadku jego wartości - uważa główny ekonomista domu maklerskiego X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. "Nie ma prostych recept. Nie jest tak, że rząd może coś zrobić, by umocnić złotego. Dobrze jednak jest, że rząd próbuje dbać o

Bieńkowska: nie ma żadnego niebezpieczeństwa utraty środków unijnych

Minister informowała posłów o wydatkowaniu przez Polskę funduszy unijnych. Była minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podkreśliła, że na koniec grudnia ze środków z nowej perspektywy finansowej 2007-2013, wydaliśmy zaledwie 0,34 proc. z 67 mld euro."Od września zeszłego roku mamy do

Prezes PiS: rząd Tuska zbyt wolno wydaje środki unijne

zdaniem, obecnie pieniądze wydawane są wciąż zbyt wolno, a przyspieszenie, które nastąpiło, nie jest wystarczające. Podkreślił, że z punktu widzenia polskiego interesu narodowego wykorzystanie środków unijnych jest jedną z najważniejszych spraw, bo pozwoliłoby "pchnąć do przodu Polskę w bardzo

Buzek: Polska powinna pozyskać unijne środki na składowanie CO2

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Program zawiera m.in. spis inwestycji strategicznych umożliwiających dywersyfikację gazu i gazowanie węgla. "Będziemy zabiegać o środki unijne na realizację wielu przedsięwzięć, które będą w tym programie zapisane" - zapewnił Chlebowski. Buzek

"GP": Unijne środki na założenie firmy bez PIT

Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ryczałtu ewidencjonowanego będą środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. A także płatności na realizację projektów w ramach programów

Struzik: blisko 2,1 mld euro z UE dla Mazowsza

zostanie powierzone m.in. Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Komisja Europejska w piątek poinformowała o przyjęciu strategii wydawania unijnych środków w latach 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw. Dzięki tym programom ponad 20 mld euro trafi na

Pieniądze od emigrantów lepsze od środków unijnych i inwestycji zagranicznych

Pieniądze od emigrantów lepsze od środków unijnych i inwestycji zagranicznych

samym czasie napływ środków unijnych wyniósł 2 proc. PKB. Z kolei w 2010 roku suma transferów (18 mld zł) była znacznie wyższa od kapitału, który trafił do Polski w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm (10 mld zł). Zastrzec trzeba jednak, że akurat ten rok był dla inwestycji kiepski

Wykorzystanie środków unijnych

pory wykorzystanie unijnej kasy na poręczenia wymagane przez banki przy kredytowaniu inwestycji przedsiębiorców. Dotychczasowy Fundusz Poręczeń Unijnych zostanie zlikwidowany, a jego środki - przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób zamiast kilku centralnych instytucji poręczeniowych

MRR: podpisano umowy na 4,5 proc. środków unijnych na lata 2007-2013

całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 95,6 mld zł. Wartość zaakceptowanych wydatków wnioskodawców wyniosła w połowie marca ponad 1,8 mld zł, a pod koniec lutego 1,5 mld zł. Na ten rok resort rozwoju zaplanował wydanie 16,8 mld zł z funduszy unijnych z puli

MIR: unijne środki na inwestycje we wsch. Polsce - w wielu programach UE

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu zasygnalizowała w środę w Brukseli, że KE nie zdoła przyjąć do końca roku wszystkich polskich programów operacyjnych, dotyczących wydawania unijnych funduszy w latach 2014-2020. Jej zdaniem władze krajowe muszą zdecydować, które programy są

Wykorzystaliśmy tylko 2 proc. unijnych środków na internet. UKE pomoże

- Nie będziemy nikomu mówić, gdzie ma inwestować i czy w ogóle. Ale jeśli zwróci się do nas firma lub samorząd, chcący inwestować, będziemy mu służyć fachową pomocą, np. prawną - tłumaczy Anna Streżyńska, prezes UKE. Urząd dostanie na ten cel unijne pieniądze. A wszystko po to, by zmienić niedobrą

Polska branża mięsna będzie się ubiegała o unijne środki na promocję

Chodzi o wykorzystanie 30 mln euro, jakie dodatkowo przeznaczyła KE na projekty promocyjne unijnej żywności na rynkach krajów trzecich, w ramach pomocy dla poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga. W związku z tym Stowarzyszenie postanowiło przyspieszyć projekt, nad którym pracowano już

Sawicki: Wydatkowanie unijnych środków powinno być zróżnicowane regionalnie

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich brakuje preferencji dla takich form gospodarowania jak zespołowe użytkowanie maszyn, nie ma też finansowego wsparcia dla spółdzielczości, choć w "starych" państwach Unii Europejskiej na te cele są środki. Uczestniczący w kongresie dyrektor generalny

Jak założyć firmę ze środków unijnych?

Spotkanie poprowadzi ekspert regionalnego punktu konsultacyjnego Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie. Omawiane tematy to m.in. możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz już istniejące firmy. Zostanie również przedst

Gra o unijny budżet: "Tak" dla małej korekty. "Nie" dla cięcia środków na politykę spójności

budżetu unijnego mniej, niż wypadałoby to z algorytmów. Teraz w kolejce po takie same przywileje ustawiły się kolejne kraje. W lipcu 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu w wysokości ponad 1 biliona euro. W takiej wersji Polsce przysługiwałoby na lata 2014-20 około 80 mld euro. Ale

Środki unijne na rozwiązywanie lokalnych problemów

(mieszkańców) gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, a o środki unijne w wysokości do 50 tys. zł na realizację wsparcia powinny ubiegać się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi m.in. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe działające na terenie danej gminy, czy też lokalne grupy

Bułgaria - Ujawniono kolejne malwersacje środków unijnych

nadwyżki budżetowej, licząc na odmrożenie środków unijnych. Obecnie MF obawia się, że środki unijne zostaną bezpowrotnie stracone. Z listu, skierowanego 10 stycznia bieżącego roku przez OLAF do wicepremier Megleny Pługcziewej, odpowiadającej za realizacji środków unijnych, wynika, że malwersacje trwają. W

MF wymienia środki unijne na rynku

"W nawiązaniu do wczorajszej zapowiedzi Premiera Donalda Tuska, Minister Finansów, ze względu na bardzo atrakcyjny kurs wymiany złotego, przeprowadził dzisiaj standardową operację wymiany części środków europejskich na rynku, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego" - poinformowało

MRR: 1,5 mld zł inwestycji przedsiębiorców ze środków unijnych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to unijny program, który ma unowocześnić polską gospodarkę poprzez finansowanie innowacyjnych projektów i prac badawczo-rozwojowych. Jego budżet na lata 2007-2013 wynosi 8,3 mld euro."Realizowanie projektów unijnych przez polskich przedsiębiorców w

Powstał zespół do wykrywania oszustw w korzystaniu ze środków unijnych

"Ma to być dodatkowy wyraźny sygnał i przestroga, oprócz działającego do tej pory wewnętrznego audytu i kontroli, dla wszystkich, którzy chcieliby w sposób nieuczciwy pozyskać środki unijne" - powiedział na konferencji prasowej marszałek pomorski Jan Kozłowski. W skład zespołu wchodzi 19

MRR: konieczne są zaliczki ze środków unijnych dla wszystkich przedsiębiorców

; - wyjaśniła Bieńkowska. Do tej pory wekslem można było zabezpieczać dotacje do 1 mln zł. Aktualne wydatkowanie środków unijnych wynosi ok. 0,4 proc. z ponad 67 mld euro przewidzianych dla Polski w ramach funduszy unijnych do roku 2013. Na dzień 18 stycznia resort rozwoju przekazał na konta wnioskodawców 1,2

Rusza Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego

36 proc. środków unijnych, z czego blisko 20 proc. ma trafić na działania zmierzające do wsparcia przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, także na badania naukowe na rzecz gospodarki. Pozostałe 17 proc. zarząd województwa planuje wydać na transport, w tym np. na działania, które

Finansowanie projektów badawczych i prac wdrożeniowych ze środków unijnych

na lata 2007-2013 ułatwiono dostęp do środków unijnych dla dwuetapowych projektów, przewidując : . Daje to możliwość opracowania jednej spójnej koncepcji na cały proces badawczy i wdrożeniowy oraz większe bezpieczeństwo zapewnienia środków na projekt. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone w Programie

Transfery środków unijnych do Polski spadły do 190 mln euro

w czerwcu wyniosły 696 mln euro, z czego transfery kapitałowe stanowiły 507 mln euro. Polska wpłaciła zaś do budżetu UE 202 mln euro. Napływ środków z UE do Polski zaliczany jest albo do rachunku bieżącego, albo do kapitałowego w danych o bilansie płatniczym. Transfery w ramach Wspólnej Polityki

Podpisana umowa na dofinansowanie modernizacji dworca w Gliwicach

Informację o podpisaniu umowy przekazało w poniedziałek biuro prasowe PKP. Na gliwickim dworcu trwają obecnie prace wyburzeniowe, podróżni korzystają z dworca tymczasowego. "Modernizacja dworca w Gliwicach to kolejny projekt, realizowany przez PKP przy wsparciu funduszy unijnych. Obecnie

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych ma ruszyć na początku 2015 r.

której mieści się wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy. Dofinansowaniem z UE objęte jest samo wdrożenie systemu (149,3 mln zł). Kwota unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 to 97,8 mln zł.(PAP)

"Rz": Tysiące euro przed kampanią

kampanii, m.in. rozdają gadżety i stawiają billboardy ze swoim wizerunkiem. Wszystko zgodnie z prawem. W ramach grup politycznych w PE dostają środki na informowanie o swojej działalności i to z nich finansują tego typu akcje. Wydawanie tych pieniędzy jest kontrolowane przez unijnych urzędników. Nie można

BGK będzie obsługiwał przepływ wszystkich środków unijnych

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych BGK będzie wypłacał dotacje z rachunków otwartych założonych przez ministra finansów. Pieniądze będą tu trafiać z budżetu państwa, z którego wyodrębniony zostanie budżet środków europejskich. Deficyt oraz nadwyżka tych środków nie będą wliczane do

Bieńkowska: do gospodarki w 2009 r. trafi 17 mld zł unijnych środków

pozyskania, bo są to środki publiczne. Minister podkreśliła, że w tym roku wydawanie unijnych środków idzie zgodnie z planem. Największe wypłaty są zaplanowane na kwiecień-maj - dodała.

Sawicki: resort nie może interweniować na rynku wieprzowiny

"Nie ma takiej możliwości, żeby państwo polskie dokonywało zakupu interwencyjnego na rynku trzody chlewnej. Jeśli taki zakup będzie, będzie to zakup unijny" - podkreślił minister. Dodał, że od kilku dni ceny wieprzowiny rosną i wyraził nadzieję, "że powoli ta sytuacja się

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych prawdopodobnie w połowie 2015 r.

wartość projektu ŚKUP to 189,6 mln zł (wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy). Dofinansowaniem z UE objęte jest samo wdrożenie systemu (szacunkowo 149,3 mln zł). Przewidziana kwota unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 to 97,8 mln zł

Zmiany w ustawie o KRK wykluczą nieuczciwych przedsiębiorców z przetargów na środki unijne

Przewiduje on wykluczenie z procedur przetargowych na środki unijne osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz podmiotów zbiorowych, wobec których za takie przestępstwa orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do

Rusza Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Na realizację całego programu Małopolska dostanie 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

przed jakim stoi Polska jest możliwie szybkie uruchomienie środków unijnych, czyli najlepiej w pierwszej połowie 2015 r. Zwróciła uwagę, że zadaniem Polski jest stworzenie ram prawnych do uruchomienia tych środków, w tym rozporządzeń i wytycznych. "Jeśli to się uda, to może być korekta z poziomu

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

każde działanie należy oszacować osobno? Odpowiedź: Nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień. W przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym ze środków unijnych trzeba ustalić, czy projekt obejmuje jedno zamówienie w rozumieniu Pzp czy też

KE zapowiada wsparcie dla rolników w UE po rosyjskich sankcjach

Z informacji agencji AFP wynika, że środki, których celem jest stabilizacja rynków oraz zrekompensowanie strat rolnikom, mają dotyczyć sektora warzyw wrażliwych takich jak ogórki, rośliny kapustne, papryka, pomidory i pieczarki, które po zbiorach nie mogą być przechowywane. Potrzebę pilnej

KE zapowiada wsparcie dla rolników w UE po rosyjskich sankcjach

Z informacji agencji AFP wynika, że środki, których celem jest stabilizacja rynków oraz zrekompensowanie strat rolnikom, mają dotyczyć sektora warzyw wrażliwych takich jak ogórki, rośliny kapustne, papryka, pomidory i pieczarki, które po zbiorach nie mogą być przechowywane. Potrzebę pilnej

Unijne środki pomogą bezrobotnym. Nauczą się zawodu, dostaną "pensję" i wyżywienie

Prawie milion zł na realizację programu dostało świętochłowickie Centrum Integracji Społecznej. Za te pieniądze w ciągu dwóch lat przeszkoli 75 osób. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy, osób uzależnio

Potrzeba więcej funduszy unijnych na ochronę środowiska w regionach

środków unijnych wspierać przede wszystkim rozwiązania mało ambitne. - Na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną regiony będą miały do wydania ponad 4,5 mld euro. Niestety, tylko w niewielkim stopniu bezpośrednio skorzystają z tych środków zwykli ludzie - mówi Julia Krzyszkowska z Polskiej

Warmińsko-mazurskie.Szkolenia przedsiębiorców ze specjalizacji regionu

minimum 30 przedstawicieli firm, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu, czyli tych, którzy mogą sięgnąć po pieniądze z nowej unijnej perspektywy" - powiedział Galibarczyk. Szkolenia będzie przeprowadzała zewnętrzna firma, ich koszt szacowany na 250 tys. zł będzie pokryty ze środków

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

one wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jak również ułatwiać budowanie połączeń w ramach regionu i między regionami oraz przechodzenie na gospodarkę ekologiczną, a tym samym poprawić sytuację mieszkańców tych regionów oraz działających tam przedsiębiorstw" - oświadczyła unijna

Kopacz: samorządy rozdzielą prawie połowę funduszy UE

pieniędzy z Unii będzie rozdzielona na szczeblu samorządowym" - powiedziała Kopacz na inauguracji programów operacyjnych dotyczących wydawania pieniędzy unijnych w latach 2014-2020. "To dowód na to, że nasze motto Polski samorządnej traktujemy poważnie i konsekwentnie wprowadzamy w życie"

Posłowie nie wnieśli poprawek do projektu ustawy dot. PROW

PROW wypowiadał się też Romuald Ajchler (SLD), który wskazał, że program nierówno traktuje podmioty na wsi - chodzi m.in. o spółdzielnie, które nie będą mogły skorzystać z unijnych pieniędzy. Ponadto - jak mówił - unijne środki nie trafią też do dużych gospodarstw powyżej 300 ha i do spółek

Krakowskie MPK otrzyma unijne dofinansowanie na zakup 36 tramwajów

starych wagonów tramwajowych 105Na. Nowe tramwaje zostaną skierowane na najbardziej obciążone linie nr 4 i 24. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 364 mln zł, z czego unijne dofinansowanie stanowi 59 proc. (prawie 172 mln zł). W ramach inwestycji zakupiono także 40 automatów biletowych, z których 20

Bydgoszcz. Zmiana formy prawnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

" - mówił Niedźwiecki. Formą prawną, którą zaproponowano członkom ZIT jest porozumienie o współpracy w oparciu o tzw. ustawę wdrożeniową, regulującą zasady realizacji programów unijnych. W dalszej kolejności, na przyjęcie nowej formuły zgodę muszą wydać jeszcze rady gmin, które, jak wskazał

Świętokrzyskie. Pierwsze konkursy z programu regionalnego - pod koniec roku

projektów środkami unijnymi. "To zajmie od sześciu do ośmiu miesięcy. (...) Jak wszystko dobrze pójdzie, to czwarty kwartał będzie momentem, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jeteśmy gotowi do ogłoszenia pierwszych konkursów" - dodał Kotowski. Kotowski zaznaczył, że władzom regionu zależy

PKP chcą wydać w przyszłym roku aż 7,6 mld zł. "Będą utrudnienia"

. - Planujemy wykorzystać tę kwotę na modernizację ok. 300 wagonów i zakup 40 składów trakcyjnych z Newagu - zaznaczył Ciżkowicz. Przyspieszenie inwestycji Dodał, że do tej pory Grupa PKP wykorzystała ok. 6,9 mld zł pochodzących ze środków unijnych z kończącej się perspektywy (2007-2013), co stanowi ok. 76 proc

Opolskie. List intencyjny PLK i samorządu ws. lokalnych linii kolejowych

samorządowym partnerem. Pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 PLK przygotowują na terenie woj. opolskiego również realizację projektów dotyczących linii: z Opola do Wrocławia przez Czarnowąsy i Jelcz, z Opola do Kędzierzyna-Koźla oraz z Kluczborka w stronę Oleśnicy i Wrocławia. W ubiegłym roku (a

Świętochłowice. Ekologiczne kąpielisko dzięki inicjatywie Jessica

przedsięwzięcie m.in. dzięki wynoszącej 10,8 mln zł pożyczce na 1,5 proc. - z mechanizmu Jessica. To unijna inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Jej istotą jest odejście od udzielania bezzwrotnych dotacji na rzecz mechanizmu odnawialnego - zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek

"GP": Są unijne środki na e-biznes

Zainteresowani będą mogli się ubiegać o wnioski dopiero pod koniec października. Lepiej jednak już teraz przygotować się do tego, bo zainteresowanie unijnymi pieniędzmi jest olbrzymie - zaznacza dziennik.W tym roku o dotacje na e-biznes ubiegało się już ponad 2,5 tys. małych firm, które zgłosiły

Karpiński: przemysł chemiczny musi stawiać na innowacyjność

technologiach, o szukaniu przewag konkurencyjnych, implementowaniu rozwiązań naukowych do gospodarki" - powiedział minister Karpiński podczas Kongresu Polska Chemia 2014. Dodał, że wzrostowi innowacyjności służą dedykowane programy unijne. "Jest duży nacisk, by te strumienie pieniędzy efektywnie

Resort gospodarki chce wspierać eksporterów

Zagranicznych. Jak wskazała, pieniądze unijne powinny być przeznaczone na biznes w połączeniu z innowacyjnością; z polskich środków finansowane są programy inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Myśląc o przyciąganiu do naszego kraju zagranicznych inwestycji przemysłowych, należy - zdaniem

10 lat w UE.Samorządowcy z Ustki i Świnoujścia zadowoleni z bilansu dekady

-rowerowy, łączący historyczne Cesarskie Uzdrowiska po polskiej i niemieckiej części wyspy Uznam. Także to przedsięwzięcie wsparły unijne środki. Dofinansowano z nich również modernizację portu jachtowego i układu komunikacyjnego miasta. Ponad milion zł Świnoujście otrzymało na prace związane z usunięciem

Pijalnia Główna w Krynicy Zdroju otwarta po modernizacji

, turystów, a przede wszystkim dla kuracjuszy" - zaznaczył marszałek małopolski. Wartość wszystkich zaplanowanych przez spółkę przedsięwzięć wynosiła blisko 46 mln zł. Składało się na nie 28 mln zł dokapitalizowania, 10 mln zł otrzymane z funduszy unijnych oraz środki własne i kredyty Uzdrowiska

Zachodniopomorskie. Goleniowski ośrodek będzie hodował więcej ryb

różnorodność biologiczna - powiedział Pender. Modernizacja polega na podziale już istniejących stawów na mniejsze. Koszt inwestycji - to około 500 tys. zł; 60 proc. środków stanowi dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Ryby, reszta to środki własne szczecińskiego PZW. Modernizacja rozpoczęła się w

PKP opracowuje nową strategię dotyczącą dworców kolejowych

Jak podkreślił Bator, wokół dużych aglomeracji, np. w okolicy Warszawy czy na Śląsku, znajduje się wiele mniejszych dworców, które z punktu widzenia lokalnych społeczności są niezwykle istotne. - Chcielibyśmy je zmodernizować przy wsparciu pochodzącym ze środków unijnych. Obecnie prowadzimy już

PKP opracowuje nową strategie dotyczącą dworców kolejowych

Jak podkreślił Bator, wokół dużych aglomeracji np. w okolicy Warszawy czy na Śląsku znajduje się wiele mniejszych dworców, które z punktu widzenia lokalnych społeczności są niezwykle istotne. "Chcielibyśmy je zmodernizować przy wsparciu pochodzącym ze środków unijnych. Obecnie prowadzimy już

SP: budżet braku perspektyw

inwestować. "Polski rząd drenuje te spółki, a w tym samym czasie one zaciągają zobowiązania, żeby inwestować" - mówił. Polityk SP zarzucił też rządzącym nieudolność w wydawaniu środków unijnych. "Z perspektywy 2014-2020 wydajecie w roku 2015 tylko 4,5 mld zł (...) Dlaczego tak się dzieje

Współpraca Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca ws. terenów poprzemysłowych

;. W ramach tego projektu w Jaworznie powstały cztery strefy inwestycyjne - z infrastrukturą drogową i teletechniczną. "Gospodarczą bramę Śląska" przy wsparciu dotychczasowych środków unijnych przeprowadziły wspólnie samorządy Jaworzna, Sosnowca, Będzina i Czeladzi. Teraz w ramach zawartego

Tarnów. Do grudnia 2015 r. powstanie pierwszy parking typu park&ride

miasta zwracają uwagę, że termin wykonania inwestycji - grudzień przyszłego roku jest nieprzekraczalny, bowiem inwestycja współfinansowana ze środków unijnych musi do tego czasu zostać zakończona i rozliczona. Koszt robót budowlanych wyniesie prawie 14,8 mln zł, z czego 85 proc. będzie stanowić unijne

Zabrze. Hostel i restauracja przy zabytkowej kopalni Guido

Hostel i restauracja to już ostatni z elementów dużego unijnego projektu. W jego ramach w ostatnich latach w Guido m.in.: nadano nowe funkcje trzem podziemnym komorom, w jednym z chodników zainstalowano turystyczną kolejkę podwieszaną, a także odnowiono zabytkową tamę, dawniej zabezpieczającą

UE. Porozumienie ws. finansowania rybołówstwa w latach 2014-2020

Jak poinformowano w komunikacie Rady UE, najwięcej pieniędzy - ok. 4,3 mld euro - przeznaczone będzie na zrównoważone rybołówstwo (czyli takie, które sprzyja odradzaniu się zasobów rybnych) i akwakulturę. Do 520 mln euro zwiększono środki na zbieranie danych o zasobach rybnych, a do 580 mln euro

Śląskie. Sławków zrewitalizuje centrum za 21 mln zł

boisk, skateparku oraz rewitalizację zespołu parkowo-zamkowego oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego. Burmistrz Goraj powiedział, że część objętych projektem zadań gmina zrealizowała już wcześniej, za własne pieniądze. Są one teraz zaliczone, jako wkład własny w dofinansowanym z unijnych środków

Łódź.Specjaliści o rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu biomasy

jest przygotowanie do odpowiedzialnego inwestowania środków unijnych dla rozwoju regionu. Centrum ma umożliwić łódzkim samorządowcom dostęp do swojej bogatej bazy wiedzy oraz ekspertów Komisji Europejskiej.

KE zapowiada wsparcie dla rolników w UE po rosyjskich sankcjach

Z informacji agencji AFP powołującej się na źródła unijne wynika, że środki, których celem jest stabilizacja rynków oraz zrekompensowanie strat rolnikom, mają dotyczyć sektora warzyw wrażliwych takich jak ogórki, rośliny kapustne, papryka, pomidory i pieczarki, które po zbiorach nie mogą być

Wendel: Polska musi konkurować innowacyjnością

prywatnych w innowacyjność. "Takim najważniejszym naszym celem jest zainwestowanie prywatnych środków w obszar badania i rozwoju oraz w innowacje. Ponieważ środki europejskie są dosyć ograniczone, chcemy wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Głównym założeniem jest, żeby liderami tych przedsięwzięć byli

10 lat w UE.Na Podhalu schroniska zasilane zieloną energią i geotermalne baseny

czego słynie Zakopane". Jej zdaniem należy tak wydawać unijne środki, by utrzymać unikatowy charakter miasta oraz wspierać nowoczesną turystykę opartą na ekologii i kulturze. Unijne fundusze pomogły też na Podhalu w wielu drobnych inwestycjach, służących poprawie infrastruktury turystycznej oraz

KE może w piątek przyjąć umowę partnerską z Polską ws. funduszy UE

Umowy partnerskie Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi to nowość w funduszach strukturalnych UE wprowadzona w tej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) po to, by poprawić skuteczność wydatkowania unijnych środków w krajach UE, skoncentrować je na priorytetowych obszarach i wzmocnić

Łódzkie. Samorząd Uniejowa planuje kolejne inwestycje ze środków UE

(...). I nagle, z dnia na dzień, to się posypało" - wspominał burmistrz. Jego zdaniem Uniejów dobrze wykorzystał szansę związaną z unijnymi środkami, a w kolejnym unijnym budżecie upatruje nowych możliwości - stąd projekty dalszych inwestycji. Zamierza też hucznie świętować drugą rocznicę zakończenia

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

Jak poinformowała PAP w czwartek dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego Małgorzata Staś, w regionie wykorzystano praktycznie wszystkie unijne środki przewidziane na finansowanie inicjatywy Jessica w latach 2007-2013. Łącznie opiewają one na 249,9 mln zł

Andor: 13 mld euro dla Polski z Europejskiego Funduszu Społecznego

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską w sprawie inwestowania środków UE. "Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą nadal odgrywały kluczową rolę w pomaganiu polskiej gospodarce w osiągnięciu większej produktywności, innowacyjności oraz walce z wykluczeniem społecznym"

Płock stawia na wspieranie innowacyjności

uzyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w ankiecie w celu stworzenia profilu oferty wsparcia w działalności badawczo-rozwojowej. Supeł zaznaczył, że raport, który powstanie na podstawie przeprowadzonego badania, firmy będą mogły wykorzystywać w podczas ubiegania się o środki unijne z nowej

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

Zobacz fotorelację z V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up W trakcie dwudniowego wydarzenia udało się stworzyć największą platformę wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych w województwie mazowieckim. Uroczyste otwarcie odbyło się

Podlaskie. Otwarta trasa narciarska w Puszczy Białowieskiej

dni silny wiatr, który nawiewa śnieg. Gmina kupiła 15 par nart, które można wypożyczać. Na tyle pozwalały środki z projektu. Małgorzata Bzowska-Dowbysz dodała, że narciarze w regionie dotychczas bardziej znają trasy w Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu koło Białegostoku. W Supraślu najwięcej tras działa

Sawicki: grupy producencie muszą wywiązywać się z zawartych umów

wydatkowanie pieniędzy, co może grozić niewykorzystaniem całej puli środków na ten cel. Sawicki zapytany we wtorek przez dziennikarzy o zarzuty Unii Owocowej w sprawie wydatkowania unijnych pieniędzy na funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw stwierdził, że "wszędzie tam, gdzie środki zostały

Piechociński: zależy nam na płynnym wejściu w nową perspektywę unijną

"We wszystkich obszarach mamy zdecydowanie więcej środków, niż w kończącej się już perspektywie. Mamy określone doświadczenia i mamy wielkie zaufanie do naszych samorządowców, że jeszcze lepiej potrafią z tej wspólnej szansy skorzystać" - mówił Piechociński. Zaznaczył, że unijne środki

Sawicki rozmawiał z przedstawicielami UE ws. rosyjskiego embarga

informacji w celu wypracowania najkorzystniejszych form rekompensaty za straty poniesione przez rolników" - wskazano. Uczestnicy spotkania uznali, że embargo ma charakter polityczny i dlatego straty, jakie poniosą polscy rolnicy muszą być rekompensowane ze środków unijnych, gdyż "rosyjska decyzja

10 lat w UE.Unia dała stolicom Lubuskiego pieniądze na rozwój

Jędrzejczak uważa, że Gorzów należy do miast, które w ostatnim dziesięcioleciu wyróżnia prężny rozwój społeczno-gospodarczy na wielu płaszczyznach. Do priorytetów przy wydawaniu unijnych środków zaliczył podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawę infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta

Śląskie. "Stare" środki UE dla połączenia dróg nr 86 i 78

ostatnich dniach zarząd woj. śląskiego wybrał jego przedsięwzięcie do dofinansowania. Jak przekazał PAP we wtorek Krzysztof Kozieł z będzińskiego starostwa, dzięki unijnemu wsparciu liczące 6,8 km połączenie dróg nr 86 i 79 zyska nową nawierzchnię. W obszarach zabudowanych przewidziano nowe chodniki, a

10 lat w UE. Miasta Wielkopolski zmodernizowały drogi i gospodarkę odpadami

system odprowadzania ścieków, dzięki czemu poprawiła się czystość płynącej przez miasto rzeki Prosny. Do kluczowych inwestycji, zrealizowanych dzięki unijnym środkom, prezydenci dawnych miast wojewódzkich w Wielkopolsce zaliczają też przedsięwzięcia drogowe, służące usprawnieniu komunikacji i poprawie

10 lat w UE.Na Warmii i Mazurach środki UE zmniejszyły dystans

Według danych GUS na każdego mieszkańca Olsztyna w ciągu minionych siedmiu lat przypadło 14,5 tys. zł z różnych unijnych i krajowych programów; na mieszkańca Elbląga 14 tys. zł. Zdaniem ekspertów samorządy spożytkowały pieniądze unijne na tyle, na ile pozwoliły im warunki społeczno-gospodarcze

V4 o pomocy dla firm w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim

"Zaproponujemy, żeby nie tylko Ukraina otrzymywała środki z unijnego funduszu globalizacji, lecz także firmy z krajów V4" - powiedział węgierski minister gospodarki Mihaly Varga na konferencji prasowej po obradach ministrów Grupy Wyszehradzkiej odpowiadających za gospodarkę. Polskę

10 lat w UE.W Nysie wciąż wysokie bezrobocie i ubywa mieszkańców

centrum Nysy. Zupełnie zmienił się jego krajobraz. W forcie mieszczą się dziś restauracje, kawiarnie, centrum kultury, punkt informacji turystycznej. W ciągu roku na dziedzińcu odbywa się wiele imprez" - wskazała Barska. Największy problem Nysy, którego nie rozwiązały unijne środki, to bezrobocie. W

Legnica. Za ponad 17 mln zł powstanie suszarnia osadów ściekowych

Jak twierdzi rzecznik prasowy legnickiego magistratu Arkadiusz Rodak, po zakończeniu projektu będzie możliwe przetwarzanie osadów ściekowych tak, by mogły służyć jako paliwo w cementowni. "Nowoczesna suszarnia pozwoli też wypełnić unijną normę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 roku odpady z

Świętokrzyskie wykorzystało już 92 proc. z PROW 2007-13

innymi inwestycji w instalacje wodno-sanitarne. Zdaniem Żołądka środki te pozwoliły na ogromny postęp na świętokrzyskiej wsi. Według jego wyliczeń dostęp do sieci wodociągowej ma obecnie 93 proc. gospodarstw regionu. "Można szacować, że przed rozpoczęciem ostatniej perspektywy unijnej było to około

Komisja Europejska chce więcej pieniędzy na 2014 rok. Płatnicy netto są przeciw

związanych z programami wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE. KE potrzebuje też dodatkowych środków na wsparcie dla Ukrainy, która do końca czerwca ma otrzymać pierwszą część pomocy makrofinansowej w wysokości 250 mln euro. Według unijnych źródeł we wspólnym liście Wielka Brytania, Austria

10 lat w UE.Od 2004 r. stołeczny ratusz pozyskał 8,3 mld zł z UE

, że do Warszawy trafiła połowa środków pozyskanych przez Polskę z UE na rozwój transportu publicznego. Ze środków unijnych w Warszawie są realizowane nie tylko duże projekty infrastrukturalne, ale też kulturalne i edukacyjne; to m.in. budowa Centrum Nauki Kopernik, na którą stolica pozyskała

Premier: 4,5 mld euro z UE dla mniejszych firm

kasy unijnej nie będzie środków przeznaczanych osobno na wspieranie wielkich przedsiębiorstw, bo one mogą korzystać z planowanych na wielką skalę projektów infrastrukturalnych. - Wiadomo, że autostrady nie zbuduje mikroprzedsiębiorca - zauważył.Premier mówił, że dla mikro-, małych i średnich

Aquaparki za unijne pieniądze - nie zawsze trafione inwestycje

Z puli środków, jakie nasz kraj miał do dyspozycji w ramach realizacji unijnej polityki spójności w latach 2007-2013, ok. 0,5 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje sportowo-rekreacyjne w jakikolwiek sposób związane z wodą (stan w umowach zawartych do końca 2012 r.). W skali całego kraju takich

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusze unijne

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie

Samochód pożarniczy

nadwozi (szkielety) oraz zbiorniki na środki gaśnicze, stopy aluminium - stosowane na poszycia zewnętrzne i wewnętrzne nadwozi, na zbiorniki na środki gaśnicze, elementy mocujące sprzęt, drabinki, stopnie, barierki na dachu (czasami wykonuje się z nich całe konstrukcje nośne nadwozi), tworzywa sztuczne

Zasada dodatkowości

), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

Środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

ograniczających handel nie można usprawiedliwić na gruncie art. 36. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, W danej dziedzinie, nie istnieją unijne przepisy harmonizujące, Środki krajowe stosowane są w sposób niedyskryminujący (zarówno tak samo dla towarów krajowych jak i zagranicznych), Środki

Projekt GLORIA

(Hiszpania) Pi of the Sky 2 (Huelva, Hiszpania) Projekt GLORIA realizowany jest w ramach działania Infrastruktura Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (FP7/2007-2012). Budżet projektu wynosi prawie 3,5 mln euro, z czego ponad 70% stanowią środki unijne.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.