środki na założenie działalności gospodarczej

red

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

W trakcie tegorocznego spotkania przeprowadzono 24 sesje tematyczne, na dwóch scenach głos zabrało łącznie 62 prelegentów. Przydział środków unijnych z puli 2014-20, wsparcie start-upów, finansowanie projektów innowacyjnych i B+R, współpracy przedsiębiorców z naukowcami, czy wsparcie tworzenia klastrów to tylko wybrane z omawianych tematów. Nie zabrakło prezentacji dostępnych jeszcze środków na założenie działalności gospodarczej. Dwa dni wydarzenia przyciągnęło ponad 4900 uczestników, w tym 1300 bezpośrednio na Stadion Narodowy. Dodatkowe 3600 osób śledziło transmisję online, prowadzoną z obu scen Forum.

MG: nowe prawo gospodarcze ma zakładać, że firmy są uczciwe

Przedsiębiorca jest uczciwy - ta zasada ma przyświecać nowemu Prawu działalności gospodarczej, nad którym pracuje resort gospodarki. Założenie czystych intencji w relacjach biznes-państwo było jedną z głównych obietnic dla firm w expose premier Ewy Kopacz.

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

Założenia nowego prawa gospodarczego przygotowane w resorcie gospodarki idą w dobrym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o doprecyzowanie zasad ogólnych i sankcji administracyjnych. Ale MG może nie zdążyć z ich realizacją - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan.

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

. Zwabienie ich (zwykle chodzi o założenie biura, a nie przeniesienie rzeczywistej działalności gospodarczej) oznacza zmniejszenie dochodów z podatków dla budżetów innych państw, w tym często członków UE. Luksemburski fiskus, jak w wielu innych krajach Unii, wydaje niektórym firmom "postanowienia

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

wart jest ponad 3 mln zł; przewiduje udzielenie dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł dla 60 osób. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętów, wynajem czy remont pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą też liczyć na tzw

Katowice. Ruszyło Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

polubownymi. Projekt założeń do ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w sierpniu w swoim sejmowym wystąpieniu na temat strategicznych celów rządu zapowiadał wicepremier i szef resortu gospodarki Janusz Piechociński.

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Nowelizacja przepisów miałaby ponadto umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego firm wykonujących bez wymaganego zezwolenia, czyli nielegalnie działalność reglamentowaną na rynku finansowym. Chodzi zwłaszcza o firmy

MG przedstawiło założenia wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych

konkurs w którym wyłonią najważniejsze - z punktu widzenia polskiej gospodarki - klastry. Według wstępnych założeń przedstawionych w ramach konsultacji społecznych, konkurs na nadanie statutu Krajowego Klastra Kluczowego, będzie miał trzy etapy: ocenę formalna wniosków, I etap oceny merytorycznej, w

Firmy mogą wciąż sięgnąć po pieniądze ze starych programów UE

09.12. Warszawa (PAP) - Polskie firmy mogą jeszcze ubiegać się o pieniądze unijne ze starych programów UE m.in. na innowacyjne projekty, założenie firmy czy rozszerzanie jej działalności. Do wzięcia jest ponad 2 mld zł. Chodzi o trzy programy. Pieniądze z tzw. ramowego programu na rzecz

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

, którzy nie ukończyli 27. roku życia. "Weterynarze, geodeci, projektanci terenów zielonych, logopedzi, kosmetyczki, fryzjerzy - to są te profesje, gdzie trzeba założyć działalność gospodarczą, by zarabiać" - podkreśliła Bąkowska. Oceniła, że początkowo, gdy program startował, to 1/3 wniosków

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

. Te ostatnie wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, wniosek o przyznanie środków na jej podjęcie. We wniosku trzeba określić: - ile pieniędzy

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym roku wprowadzone mają też

Firmy mogą jeszcze sięgnąć po pieniądze ze starych programów UE

. siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Osoby chcące założyć małą firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą będą natomiast mogły skorzystać do 2020 r. z pieniędzy Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Dyrektor

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

prac RM oznacza, że od razu przygotowywany będzie projekt, a nie jego założenia. Z informacji w planie prac legislacyjnych rządu wynika, że środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym roku wprowadzone mają też zostać

MIR: ustawa o rewitalizacji stworzy system na miarę potrzeb miast

Propozycje wprowadzenia tych rozwiązań MiR zapisało w założeniach do ustawy o rewitalizacji, które już zostały skierowane do konsultacji społecznych. Jak poinformował w poniedziałek dziennikarzy Paweł Orłowski, wiceszef resortu infrastruktury, przyjęcie tych założeń przez rząd jest planowane na

Dodatkowe 79 mln zł na młodych bezrobotnych.

Dodatkowe 79 mln zł na młodych bezrobotnych.

wsparcie młodych trafiły do 185 powiatów. Najwięcej do kieleckiego - aż 1,6 mln zł. - Cieszymy się z każdych dodatkowych środków. Dodatkowe pieniądze przeznaczymy na dotacje na założenie działalności gospodarczej, staże, szkolenia, a także refundację stanowiska pracy. Skupiamy się na młodych, bo to obok

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

. przedstawi założenia nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym

"GP": Wsparcie UE dla przedsiębiorczości

W większości regionów zakończyły się już konkursy dla pośredników, którzy jesienią rozpoczną nabór chętnych do założenia własnej firmy.Ze środków unijnych można dostać do 40 tys. zł jednorazowego wsparcia na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Warunkiem jest jednak

MFW: Ukraina będzie potrzebować dalszej pomocy, jeśli konflikt się przeciągnie

"Program w dużym stopniu opiera się na założeniu, że konflikt zacznie się uspokajać w najbliższych miesiącach. Jeśli walki będą trwać znacznie dłużej, niewielkie bufory (dopuszczalne odstępstwa w realizacji programu - PAP) (...) szybko się wyczerpią, wymagając nowej strategii, włącznie z

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

spłacane zgodnie z harmonogramem umów. W prognozie przyjęto kurs wymiany równy 4,15 zł dla euro, a także, że stawka WIBOR nie zmieni się w sposób istotny i ukształtuje się w 2014 roku na poziomie 2,55% dla WIBOR 1M. Według założeń spółki, średnioroczna inflacja w 2014 r. będzie kształtowała się w na

Znikną pożyczki na 3-4 lata

Znikną pożyczki na 3-4 lata

niekorzystne dla firm udzielających pożyczek na wyższe kwoty i dłuższe okresy. W wyniku kolejnych wyjaśnień udzielonych przez tzw. długoterminowe firmy pożyczkowe, dotyczących czasu zaangażowania środków, ponoszonych kosztów monitoringu pożyczek i pożyczkobiorców oraz ryzyka, MF w ostatniej wersji założeń

Czekamy na realizację obietnic

Czekamy na realizację obietnic

Premier obiecała, że w przyszłym roku mają być gotowe założenia nowej ordynacji podatkowej (kolejne, bo przecież rząd pracuje aktualnie nad nowelizacją tej ustawy), nowe prawo działalności gospodarczej i nowelizacja prawa budowlanego. Pytanie, czy te propozycje, na razie mało konkretne, spełnią

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

założyło własną działalność gospodarczą, w tym ponad trzy tysiące założyło przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, czyli firmy nastawione na komercjalizację wiedzy i technologii, które powstały na uczelniach i ośrodkach badawczych. Ponadto ze środków programu sfinansowano 332 stypendia dla doktorantów

Ponad 2 mld euro na "Polskę cyfrową". Pierwszy polski program operacyjny przyjęty

na obszarach wiejskich. Jak zakłada Europejska Agenda Cyfrowa, do 2020 roku wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej mają mieć dostęp do internetu o prędkości przynajmniej 30 Mb/s. Ponad połowa ma mieć możliwość korzystania z transmisji danych o prędkości przekraczającej 100 Mb/s. Założenia te dotyczą

BGK: nawet 74 tys. zł pożyczki na własny biznes

03.11. Warszawa (PAP) - Od 17 listopada absolwenci, studenci oraz bezrobotni będą mogli ubiegać się nawet o 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. W poniedziałek BGK podpisał w tej sprawie umowy z instytucjami pożyczkowymi. Inicjatorem programu jest resort pracy

Nie chcemy zakładać korporacji

gospodarczo-społeczny. Jarosław Kuisz odnosi się do sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, sugerując, że rozwiązaniem ich problemów byłoby założenie "własnych korporacji". Rozumiemy, że wyrażenie to jest pewnym skrótem myślowym (korporacje są podmiotami wielobranżowymi, zazwyczaj międzynarodowymi i

Umowa BGK i PIR: 600 mln zł na projekty infrastrukturalne w regionach

ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK, a portfelem jego aktywów będzie zarządzał PIR. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, FIS w pojedynczy projekt będzie angażował kapitał wynoszący od 10 do 120 mln zł. Łącznie na inwestycje ma być przeznaczone 600 mln zł, a BGK oraz PIR złożą się po połowie na

BGK i PIR wesprą projekty infrastrukturalne samorządów kwotą 600 mln zł

istniejących spółkach komunalnych. Fundusz powstanie w ramach TFI BGK SA, a portfelem jego aktywów będzie zarządzał PIR, podano również. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, FIS w pojedynczy projekt będzie angażował kapitał na poziomie od 10 mln do 120 mln zł. Fundusz będzie oferował JST finansowanie w dwóch

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

regionom" - wyjaśnił. "Problemy należy rozwiązywać w tych miejscach, w których są identyfikowane. To główne założenie, które nam przyświecało przy podejmowaniu decyzji o decentralizacji. Na poziomie regionalnym możemy lepiej identyfikować zagrożenia i szybciej reagować. To dowód zaufania do

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

, na której przedstawiciele i szefowie instytucji otoczenia biznesu spotkali się z przedstawicielami firm i instytucji dzielących unijne dotacje na założenie firm. Był wśród nich także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski. Suski podał, że jeszcze w tym roku z Funduszu Pracy ma być

Dostępne dotacje na założenie sklepu

składania wniosków.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to program pomocy przy założeniu firmy, ale przeznaczony tylko dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i zamieszkałych na terenach wiejskich. Poza tym sklep lub inna inwestycja która będzie zakładana również musi mieć lokalizację na

KE proponuje Polsce 1,2 mln euro dla zwolnionych pracowników Fiata

przedsiębiorczości, stypendia szkoleniowe, dopłaty do zatrudniania czy środki na założenie działalności gospodarczej. Całkowity koszt pakietu działań szacowany jest na 2,5 mln euro, z czego połowę ma pokryć EFG. Wniosek w tej sprawie zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

, na którym przedstawiono założenia RPO na lata 2014-2020 już po negocjacjach. Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Karina Bedrunka relacjonowała na czwartkowym spotkaniu, że Opolszczyzna wynegocjowała w ramach RPO 944,9 mln euro. Dodała, że w

Rewolucja w podatkach, potężniejsza armia, lepsze szkolnictwo i lecznictwo. Oto, co obiecała Kopacz

- Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej - powiedziała Ewa Kopacz. - Co planowano zrobić w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - zapewniła

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

poprzez udział w kursach i szkoleniach. Projekt "Równi na rynku pracy" z udziałem 6 tys. osób dysponuje budżetem przekraczającym 97 mln zł. Bierze w nim udział młodzież w wieku 18-25 lat. Celem jest pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Według danych MPiPS

Odpowiedzialny biznes zwiększa przewagę nad konkurencją.

bezpłatnie przeanalizować i znaleźć w firmie obszary odpowiednie do wprowadzenia CSR, a w konsekwencji wdrożyć wypracowane założenia i ułatwić budowę innowacyjnej strategii rozwoju firmy. To się opłaca i są na to dowody.   W czerwcu i lipcu 2012 roku, na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji S.A. w ramach

Multimedia Polska idą dwutorowo: Będą dywidendy oraz 0,5 mld zł na akwizycje

finansowania oraz w perspektywie średnioterminowej otwiera nowe możliwości pozyskiwania środków - oba te czynniki mogą mieć pozytywne przełożenie na działalność akwizycyjną" - powiedział Rogowski w rozmowie z ISBnews. Dodał, że dobra sytuacja finansowa i znaczące wolne przepływy pieniężne pozwalają

W kampanii do europarlamentu mało wątków gospodarczych

przestrzeni gospodarczej. Lewica na twardo? A co z lewicową opozycją? Twój Ruch Europa Plus ma program ogólnikowy do bólu. Przykład? Oto, jak chce wspierać przedsiębiorczość: "Aby wspomóc polskich przedsiębiorców, należy lepiej wykorzystać środki unijne na zwiększenie efektywności sądownictwa, zwłaszcza

Załóż i prowadź firmę z pomocą PARP

można liczyć? Przede wszystkim na to, że konsultanci krok po kroku pomogą Ci założyć własną firmę, proponując jej optymalną formę prawną oraz rodzaj opodatkowania. Doradzą jak pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności i będą służyć pomocą na każdym etapie prowadzenia firmy

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

, pomiędzy firmami dochodzi do bardzo dużej liczby fikcyjnych transakcji, zawieranych jedynie na papierze - dodaje rzeczniczka katowickiego UKS. Według niej w uczciwej działalności gospodarczej przedsiębiorca skraca maksymalnie łańcuch dostaw, bo to oznacza dla niego niższe koszty działalności. - Wydłużanie

Rozpoczęły się konsultacje planu naprawczego KW

górniczą. Musimy wspólnie zrobić wszystko, żeby ten wyznaczony cel zrealizować" - dodał Taras. Jak podaje spółka, plan naprawczy zakłada pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki - co ma w praktyce odbyć się poprzez sprzedaż kilku kopalń - i wdrożenie programów

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane);- bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej;- stabilność i zorganizowanie;- znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót. Współpracujący musi mieć istotny wpływ na prowadzoną przez małżonka działalność. Wartość działania w 

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

. (...) Wstępne wyniki za I połowę 2014 roku są zgodne z założeniami i projekcjami planu restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie spółki. W planie restrukturyzacji zapisano, że przewoźnik wypracuje ok. 70 mln zł zysku w 2014 r. na działalności podstawowej. Akcjonariuszami PLL LOT są: Skarb Państwa, który

11 europejskich banków miało oblać stres testy

odpowiednich środków finansowych. Badane są 124 najbardziej znaczące grupy bankowe strefy euro mające ok. 85 proc. wszystkich aktywów bankowych w strefie euro. Czarne scenariusze 17 kwietnia 2014 r. Europejska Rada Ryzyka Systemowego przedstawiła cztery negatywne scenariusze sytuacji gospodarczej na świecie i

Rząd chce pomóc młodym bezrobotnym. Przekaże 500 mln zł

start swojego biznesu. - Te pieniądze dostaną urzędy pracy na doradztwo, szkolenia i staże, a także na dotacje na założenie własnego biznesu - tłumaczy minister Bieńkowska. Na same pożyczki i dotację na założenie firmy dla osób poniżej 30. roku życia rząd zarezerwował 50 mln euro.  Kiedy trafią do

25-lecie Wolności. Ludzie Wolności w biznesie

potencjał gospodarczy, myśleli szerzej niż w kategoriach rynku krajowego. I aby traktowali sukces kogoś innego jako swoją szansę. Dariusz Mioduski, współwłaściciel Legii Warszawa, wcześniej menadżer w firmach Jana Kulczyka Moje nominacje na człowieka 25-lecia w kategorii Biznes, Ekonomia, Przedsiębiorczość

Bez unijnej dotacji na odrabianie zadań uczniów

etyczne działalności starającej się o dotację, które nie powinny budzić wątpliwości. "SARR nie dołożyła należytej staranności w procesie udzielania wsparcia uczestniczce projektu oraz przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej" - czytamy w przesłanym do "Gazety"

Średnie i duże firmy inwestują coraz więcej. Czy w przyszłym roku to doda nam wzrostu PKB?

Inwestycje to jedne z najważniejszych motorów napędowych dla gospodarki. Nie tylko bowiem dają wzrost gospodarczy tu i teraz, ale i przyczyniają się do poprawy potencjału gospodarki i budują podstawę do lepszych wyników w przyszłości. Gdy patrzymy na inwestycje w PKB, to widzimy w nich nie tylko

Może przywrócić ideę firm polonijnych?

"firm polonijnych", np. dając takim firmom pewne ulgi. Jakie? Może niższe podatki, może dofinansowanie do ich wydatków marketingowych, może wystarczyłoby założenie specjalnej strony internetowej promującej działalność tego typu firm. Może program darmowych seminariów dla Polonii "jak

PSL proponuje zatrudnianie babć do opieki nad wnukami na etat

przez skarb państwa.Nowe otwarciePakiet zakłada stworzenie polskiego ExIm Banku, na wzór amerykańskiego odpowiednika. Według założeń resortu gospodarki ExIm Bank miałby "wspierać ekspansję eksportową". - Zadaniem banku powinno być finansowanie eksportu - mówił wiceszef MG.Piechociński

Rolnicy wolni od PIT. Tusk obiecał, termin minął. Podatku nie ma i nie będzie?

Formalnie prace nad podatkiem ruszyły. Tyle tylko, że utknęły niemal w punkcie startu. Projekt założeń do ustawy wprowadzającej zmiany przedstawić miał minister finansów we współpracy z ministrem rolnictwa. - Przygotowany przez ministra finansów projekt założeń został przekazany ministrowi

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

rodzaje działalności gospodarczej powinny być poddane szczególnej ochronie, tak aby z powodu czynszów warzywniak czy księgarnia nie były wypierane np. przez placówki bankowe. W strefie będzie można też na preferencyjnych warunkach wynajmować lokale tworzonym przez mieszkańców spółdzielniom socjalnym

Prawie 400 mln zł wydadzą inwestorzy w SSE "Starachowice"

kolejne, zaawansowane rozmowy z kilkoma firmami, które chciałyby prowadzić na jej terenie działalność. "Czekamy na nowe rozporządzenie, które umożliwi nam wydawanie zezwoleń w następnych miesiącach roku. Zgłaszają się firmy, które są zainteresowane uzyskaniem zezwolenia na działalność, mimo

NIK: Bezrobotni 50 plus bez szans na skuteczną pomoc

różnego rodzaju szkoleniami - poza osobami, które podjęły działalność gospodarczą - zaledwie 40 znalazło zatrudnienie, które można powiązać z jego tematyką" - napisano w raporcie. Według NIK nieskuteczna jest też forma aktywizacji zawodowej polegająca na przyznaniu bezrobotnemu środków na podjęcie

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

było w ogóle. Postępowanie KE wykazało, że plan restrukturyzacji "opiera się na realistycznych założeniach i powinien umożliwić spółce odzyskanie długoterminowej rentowności w rozsądnych ramach czasowych". Komisja dodała, że wyniki finansowe LOT-u w 2013 r. były lepsze niż się spodziewano, a

Pomorscy samorządowcy szkolą biznesmenów, jak uciekać z podatkami z Polski na Cypr

. Sejm przeciwko "optymalizacji" "Optymalizacja podatkowa" nie opłaca się słabo i średnio zarabiającym pracownikom etatowym. Dla doradców podatkowych interesujące są już jednak jednoosobowe działalności gospodarcze, która przynoszą ponadprzeciętne przychody. Na rynku dostępne są

"GP": Unijne środki na założenie firmy bez PIT

. Zmiany te mają jednak wejść w życie dopiero 1 stycznia 2010 r. "GP" dotarła do pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego skierowanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, z którego wynika, że od pieniędzy otrzymanych z funduszy unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej trzeba

Rząd przedstawił plan podziału środków z budżetu UE na l. 2014-2020

programie na lata 2014-2020 wynosi 8,6 mld euro. "Hasłem przewodnim programu jest - wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem POIR jest bowiem wspieranie realizacji całego procesu powstawania innowacji - od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

założeniu tym miejscem w internecie, które pośredniczy w kontaktach obywateli z największą możliwą liczbą urzędów w Polsce. Na razie jednak w tej roli sprawdza się bardzo umiarkowanie. Profil zaufany uprawniający do korzystania z niej założyło nieco ponad 350 tys. Polaków. Wielu z nich z ciekawości, a po

Polbud zwolnił już 90 osób. Sąd nie godzi się na program naprawczy

. Jeśli uzyskają oni status osoby bezrobotnej, dysponujemy też środkami na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Ale już w przyszłym tygodniu wystąpimy do ministra pracy i polityki społecznej o środki z rezerwy na pomoc ukierunkowaną właśnie specjalnie na pracowników Polbudu. Dawidziuk dodaje, że

Wprowadzenie do firmy prywatnego składnika majątku

używania jest dłuższy niż rok,- jest m.in. wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Tak stanowi art. 22a ust. 1 ustawy o pdof. Z powołanego przepisu wynika, że jednym z warunków uznania pojazdu za środek trwały

UNIA BANKOWA W EUROPIE

pragmatyczny oraz przede wszystkim odporny na rodzime naciski polityczne. Nowy nadzór ma zawczasu wykrywać i korygować nieprawidłowości w narodowych sektorach bankowych, zanim staną się zagrożeniem dla całej strefy euro.Główne założenia wspólnego nadzoruProjekt powołania jednolitego mechanizmu nadzorczego

Tereny na Żegrzu inwestorzy omijają. Nie ma dróg, wody...

"kostrzyńsko-słubicką". Inwestowanie w specjalnych strefach ekonomicznych się opłaca. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie strefy zwolnione są np. z podatku dochodowego. Ulgi z tego tytułu sięgają nawet 60 proc.

Dotacje dla firm bezrobotnych i wykluczonych. Większa władza urzędników

gospodarcza jest tylko środkiem do uzyskania innego celu, np. zapewnienia pracy bezrobotnym czy uratowania przed wykluczeniem społecznym. W najbliższych siedmiu latach na wsparcie tego typu przedsięwzięć mają pójść miliony euro z funduszy unijnych. To dobra wiadomość. Ale jest też zła. - Zasady wydawania

Przegląd informacji ze spółek

. rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe, podała spółka. Capital Park, dzięki planowanej wcześniejszej spłacie obligacji serii A ze środków z trwającej emisji obligacji, uwolni hipotekę ustanowioną na swoim sztandarowym projekcie biurowo-handlowym

Oferta publiczna akcji PCC Rokita ruszy 29 maja, cena maksymalna akcji to 36 zł

pozyskania przez spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności. Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, a ostateczna cena będzie równa cenie maksymalnej tj. 36,00 zł. za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie około 56 mln zł. (zakładane wpływy brutto

Księgowy parabanków z Krzyżem Odrodzenia Polski. "Świadczę usługi różnym klientom"

Money? To Dariusz Tarnowski, właściciel dyskoteki Blue Orange w kaszubskiej Łubianie, Marzena Franiek, prowadząca drobną działalność gospodarczą w branży usług finansowych, oraz Arkadiusz Barbarowicz, który jako 24-latek założył podobną działalność. Czy naprawdę oni sami stworzyli parabank? - Nie będę o

PiS zaskarżył ustawę o SKOK do Trybunału Konstytucyjnego

statut. Ustawa wprowadza też tzw. generalną normę ostrożnościową, nakładającą na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. W ocenie posłów PiS - jak napisano w przesłanym PAP komunikacie biura prasowego - ustawa narusza m.in. art. 2 konstytucji, czyli

W maju bezrobocie spadło bardziej niż przed rokiem

najlepsze? Największą efektywnością zatrudnieniową - co nie jest zaskoczeniem - cieszyły się dotacje na założenie własnej firmy. 100 proc. osób, które ją dostały, zdecydowało się na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadziło ją co najmniej przez rok. Ten wskaźnik jest zawsze tak wysoki, bo

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

dostały też nowe narzędzia, które mają pomóc poszukującym zatrudnienia. Są to głównie różne formy finansowego wsparcia dla pracodawców i pracowników. Oprócz znanych już instrumentów, jak np. bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej, pojawiły się m.in. nisko

SKOK Wołomin stracił płynność, zawiesza działalność. Co dalej?

potwierdza. W komunikacie KNF czytamy jedynie, że SKOK Wołomin "utracił możliwość regulowania swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów". A więc: nie ma już pieniędzy na wypłaty. Wcześniej - jak podaje KNF - wołomińska kasa ratowała się, wycofując wszystkie wolne pieniądze

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

Jak poinformował PAP Michał Sąsiadek z Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego (CRSE) z Sielca (Podkarpackie), które realizuje program "Na swoim", projekt umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej osobom, które bez wsparcia oferowanego w ramach tego programu, nie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Cosma Poland otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Spółka zainwestuje co najmniej 1,5 mln zł na terenie podstrefy Kluczbork, podała strefa.   Unibep wybuduje kolejny etap 'Mozaika Mokotów' za 34 mln zł

Czy w centrum Wrocławia pozostaną ogródki działkowe?

przy stadionie na Oporowskiej. Działki przy Buforowej i Wiaduktowej poszłyby pod działalność gospodarczą, a te ciągnące się od Bujwida do Jaracza na struktury śródmiejskie, czyli od zabudowy mieszkaniowej po usługową.Prezes PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski uważa, że urzędnicy dążą do likwidacji

Rządowe Centrum Legislacji broni tajemnicy bankowej przed Min. Finansów

To głośny projekt. Właściwie na razie projekt założeń do projektu. Pisaliśmy o nim już kilka razy. Pierwszy raz na początku maja. Bardzo obszerny dokument fiskus reklamuje hasłem "uproszczenia procedur podatkowych". Czyli że niby powinno być prościej i przyjemniej. W projekcie zapisał

BGK będzie obsługiwał przepływ wszystkich środków unijnych

jest obsługa sektora finansów publicznych. Bank realizuje rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Poza realizacją zadań rządowych prowadzi również działalność na rynku korporacyjnym.

Pomoc w zakładaniu firm

dopiero ukończyły naukę, będą mogły ubiegać się przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W 2011 r. Fundusz Pracy będzie dysponował mniejszymi środkami, dlatego warto złożyć wniosek o taką dotację od razu z początkiem roku. Środki te w wysokości do 6-krotnej wysokości

Jakim cudem OLT Express w ogóle wzbił się w powietrze

jest też zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo ubezpieczenia na rzecz klientów. Chodzi o to, by klienci nie pozostali na lodzie, jeśli biuro podróży upadnie. Jeszcze nie tak dawno wymagania do założenia biura podróży będącego organizatorem turystyki były większe. Kierować

Krynica: Gospodarcza ofensywa PiS. Kaczyńskiego pomysły na gospodarkę

Przedstawiając na Forum Ekonomicznym w Krynicy swoje propozycje gospodarcze, Kaczyński nie szczędził krytyki rządowi Donalda Tuska. - Problemem numer 1 jest kryzys finansów publicznych. Mamy pakiet ustaw odnoszących się do przebudowy administracji finansowej w Polsce. Chcemy stworzyć rejestr

Gdyby nie było OFE, politycy i tak by nas zadłużali

zbędne. To owa zbędność jest tu kluczem do zakwalifikowania wydatku jako generującego dług publiczny. Na tym właśnie założeniu ukrywanym przed opinią publiczną opiera się rządowy wywód o OFE- filar kapitałowy jest zbędny lub niemal zbędny; jego koszty (większy dług, wyższe podatki lub niższe wydatki) są

Grycan chce rozwijać się w Chinach, Niemczech, myśli o kolejnych rynkach

planuje pozyskiwania kapitału w tym roku zarówno w kredytów bankowych, jak i z rynku publicznego. Firma od początku finansuje działalność ze środków własnych. Jak zapewnił Zbigniew Grycan, w dalszym ciągu ma to być firma rodzinna, co wyklucza np. wejście na giełdę, czy pozyskiwanie inwestora

Gowin ogłosił program "Przedsiębiorczość - Rodzina -Obywatelskość"

kierowane do komisji sejmowych, Sejm zatem nie mógłby odrzucić takiego projektu już w pierwszym czytaniu.Inne pomysły to m.in. obniżenie z 15 do 3 liczby osób koniecznych dla założenia stowarzyszenia, a także zmniejszenie puli środków przeznaczonych na finansowanie partii politycznych. Gowin postuluje, aby

"Koniec owijania w bawełnę. Liczą się konkrety, a nie PR." Czy propozycje Ewy Kopacz to polityczne mrzonki? [KOMENTARZE]

miarę jednolite stawki, żeby się nie opłacało nie płacić! prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny w PwC - Oczekuję trzech rzeczy. Przyjęcia jako podstawy tworzenia prawa, założenie, że większość ludzi działa w sposób uczciwy . Życzliwe podejście do podatnika to podstawa, co nie oznacza

Chcą dać absolwentom szkół pieniądze na własny biznes

sukcesu - zauważa Potwora.Dotychczas dotacje z unijnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wzięło na Opolszczyźnie 1200 osób na łączną kwotę około 54 mln zł. Szczegóły projektu będą znane w maju.Co o pomyśle myślą ci, których będzie on dotyczył? Przeczytasz TUTAJ.

Całe Łapy bez pracy, kto mógł, wyjechał. A teraz? Tu dalej nic nie ma

użyteczne, pracodawcy mogli się ubiegać o środki na wyposażenie stanowiska pracy, organizowaliśmy staże, osoby te ubiegały się o dotację na założenie działalności gospodarczej - wylicza Jolanta Tulkis, rzeczniczka PUP w Białymstoku. I tak od 2009 roku własne firmy założyło 220 osób, na staże wysłano 703

Jak nie zmarnować 650 mld zł?

rządu premiera Donalda Tuska i parlamentu na najbliższe 24 miesiące sprowadzają się do jednego założenia oraz czterech priorytetów, które pozwolą zapewnić Polsce szybki rozwój gospodarczy także po 2020 r.- Rynek pracy i szanse dla młodych to obszar, bez którego nie ma mowy o rozwoju. Poziom

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Samochód ten nie podlega bowiem wówczas wprowadzeniu ani do ewidencji środków trwałych, ani wyposażenia, a poniesione na jego nabycie i dalszą eksploatację wydatki nie stanowią kosztów podatkowych. W odniesieniu do jego sprzedaży, moim zdaniem, konsekwentnie

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

Trików na wyciągnięcie z ZUS zasiłku macierzyńskiego jest kilka. Jeden z nich to założenie fikcyjnej firmy. Kobieta dostanie 6664,73. zł miesięcznie od ZUS jeśli przystąpi do ubezpieczenia chorobowego (jest dobrowolne w przypadku przedsiębiorcy i umów zlecenia a obowiązkowe dla osób na etacie). I

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

związanej z wychowywaniem dziecka. Są to np. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.Projekt zakłada także wprowadzenie m.in. specjalnych programów dla młodych bezrobotnych oraz dla pracodawców

Miliardy idą na bezrobotnych. Do końca roku skorzysta pół miliona osób

dlatego, że działają. Najwięcej pieniędzy urzędy przeznaczyły w tym roku na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - 108 mln zł. Z dotacji skorzystało do końca kwietnia prawie 6 tys. osób. Ponad 40 mln zł pośredniaki przekazały firmom na doposażenie stanowisk pracy. - Choć na pomoc

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

proc. przychodów). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9-proc. udziału w przychodach spółki zrealizowanych w 2013 r. "Nadrzędnym założeniem strategii Polwax jest stopniowe przekształcenie profilu działalności spółki, którego celem jest ulokowanie spółki w segmencie firm wytwarzających

10 przykazań zakupów online według specjalisty od e-commerce

wycieku danych, a co za tym idzie - środków z głównego konta, proponuję założenie karty pre-paid. Z takiej karty można wypłacić tylko tyle środków, ile wcześniej na nią wpłaciliśmy - nie ma możliwości zrobienia debetu. Choć osobiście uważam, że bankowość elektroniczna jest wystarczająco bezpieczna. 7

Grobelny: pierwszy aferzysta III RP [CYKL WYBORCZEJ - CZ. 1]

zwyczaj opowiadać o sobie dziwne rzeczy. W każdym razie, gdy wrócił do Polski, założył sieć laboratoriów z automatami do odbijania kolorowych zdjęć. Jego Kodaki były pierwsze w Polsce, więc zrobił na tym kolejny złoty interes. Rozkręcił też biznes cinkciarski. Nielegalny, bo w PRL-u monopol na wymianę

Gdyby Amber Gold składał sprawozdania...

zagwarantowało obywatelom i innym instytucjom zapoznania się z sytuacją finansową i materialną spółki, która zbiera środki finansowe na rynku.Nie zgodzę się z tezą, że państwo nie bierze odpowiedzialności za organizację działalności gospodarczej w państwie. Ustawodawca musi wytyczyć ramy oraz zasady postępowania

Prof. Yunus w ASP: Bezrobocie to sztuczny twór. Nie szukajcie pracy, zakładajcie firmy

. Pieniądze mają przeznaczyć na rozkręcenie własnego biznesu. Do tej pory z tej formy pomocy finansowej skorzystało blisko 7 mln ludzi. Komitet Noblowski uznał, że to działalność szczytna, pomagająca w walce z ubóstwem i bezrobociem. Prof. Muhammad Yunus jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Bezrobocie? To

W Polsce nie ma polowania na biznes

. Dokładnie tak, jak przedstawiał to Sienkiewicz. Jeśli sąd potwierdzi te zarzuty, to będzie jego sukces. Polityka rządu PO-PSL była raczej nastawiona na liberalizowanie przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Chodziło o to, by nie rujnować biznesmenów z powodu oskarżeń o nadużycia podatkowe, zanim

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE, celem 15% z energii odnawialnej do 2020 r.

zakupu energii elektrycznej po stałych cenach określonych na podstawie przeprowadzonej aukcji" - czytamy też w komunikacie. Ceny będą zróżnicowane w zależności od konkretnego rozstrzygnięcia w aukcji. OREO SA, zgodnie z projektem, ma też gromadzić i zarządzać środkami z opłaty OZE. Przez 2015 rok

Ostrowska: Coraz więcej bezrobotnych zakłada własne firmy

finansową na samozatrudnienie i tworzenie własnych firm, to środki są i będą przesuwane właśnie na ten cel". Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 18,6 tys. zł i jest zmienna, zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest ona bezzwrotna pod warunkiem, że

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

na tym stracić? Dlaczego "stracić"? Podstawowe założenie jest takie, że współfinansowane przez nas przedsięwzięcia mają na siebie zarabiać, choć oczywiście nie będziemy tak agresywnym graczem, żebyśmy mieli oczekiwania stopy zwrotu na poziomie 20 proc., jak fundusz private equity. Gdyby

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej).Organ

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej - polega na precyzyjnym określeniu miejsca realizacji konkretnej inwestycji (oznaczenie działki katastralnej, szkic zabudowy terenu). Jest to zagadnienie inżynieryjno-techniczne. Lokalizację szczegółową wyznaczają odpowiednie jednostki nadzoru

Etyka w działalności gospodarczej

Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu – zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz organami publicznymi. Postępowanie to powinno być zgodne z obowiązującym prawem

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. NowelizacjeUstawę znowelizowano

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.