średnioroczny wskaźnik

pat, AFP

Euroinflacja w Słowenii?

Euroinflacja w Słowenii?

Premier Słowenii Janez Jansa powiedział w poniedziałek, że wprowadzenie euro od 2007 r. przyczyniło się do szybkiego wzrostu inflacji. Średnioroczny wskaźnik cen niemal podwoił się w ubiegłym roku, osiągając poziom 5,7 proc. wobec 3 proc. w 2006 r.

GUS: inflacja w grudniu wyniosła w ujęciu rocznym 0,7 proc.

15.01. Warszawa (PAP) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował, że inflacja średnioroczna w 2013 r. wyniosła 0,9 proc. Dane opublikowane przez

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 2,7% w 2014 r.

szacuje ten wskaźnik na 0,8% w 2013 r. (GUS podał niedawno, że inflacja średnioroczna wyniosła w ub.r. 0,9%). Według prognoz tej instytucji, wzrost PKB w całym regionie Europy Środkowej i państw bałtyckich ma wzrosnąć o 1,1% w 2013 r. i o 2,2% w 2014 r. (w październiku oczekiwano odpowiednio: 0,9% i

LW Bogdanka chce utrzymać wskaźnik dług/ EBITDA na poziomie max. 1,5x

Warszawa, 04.06.2013 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka planuje utrzymać wskaźnik dług do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 1,5x, podała spółka w komunikacie. "Spółka określiła niezbędny poziom środków pieniężnych dla zabezpieczenia ryzyk działalności operacyjnej spółki w latach 2013

Energa zakłada średnioroczny wzrost EBITDA o ponad 10% w strategii na 2013-2020

Warszawa, 19.07.2013 (ISBnews) - Strategia Grupy Energa na lata 2013-2020, przyjęta przez zarząd i zaopiniowana pozytywnie przez radę nadzorczą, zakłada średnioroczny wzrost EBITDA o ponad 10%, podała spółka w komunikacie. Wskaźnik dług netto/ EBITDA ma zostać utrzymany poniżej 2,5x. Główne

GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 0,9% w 2013 r. wobec 3,7% w 2012 r.

Warszawa, 15.01.2014 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna wyniosła 0,9% w 2013 roku i obniżyła się wobec 3,7% odnotowanych rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 0,9

Komentarz Pawła Durjasza - inflacja w marcu utrzymała się na poziomie 0,7% r/r

do 1,0% r/r, ale w lipcu zaniknie zeszłoroczny efekt wzrostu cen wywozu śmieci, co może sprowadzić wskaźnik CPI poniżej 0,5% r/r. Dopiero pod koniec roku CPI przekroczy 1,0% r/r. Średnioroczna inflacja w tym roku może być nawet niższa niż w roku 2013 , kiedy wyniosła 0,9%. Paweł Durjasz Główny

MF na potrzeby budżetu zakłada 3,5 proc wzrost PKB

Obowiązujący obecnie budżet na rok 2010 zakłada, że wzrost gospodarczy spowolni do 1,2 procent, zaś inflacja średnioroczna osiągnie 1,0 procent. Aktualizacja programu konwergencji zakłada jednak na bieżący rok wzrost PKB o 3,0 procent.-Ministerstwo Finansów zaproponowało do prac nad budżetem na

Unipetrol z grupy PKN Orlen planuje capex na 19 mld CZK w l. 2013-2017

Warszawa, 11.06.2013 (ISBnews) - Strategia Unipetrolu na lata 2013-2017 zakłada skumulowany zysk EBITDA na poziomie 25 mld CZK oraz capex na poziomie 19 mld CZK, podał PKN Orlen w komunikacie. Spółka planuje w tym okresie wzrost średniorocznych przepływów z działalności operacyjnej (FCF) o 27

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

urośnie o 3 proc. PKB w ujęciu rocznym. Ich zdaniem produkcja przemysłowa wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,7 proc. Stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 12,5 proc. - szacują eksperci.Tymczasem w budżecie na 2012 r. zapisano, że wzrost PKB

Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny

Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny

do budżetu na 2014 r. jest jeszcze dość daleka - zaznaczył.Zgodnie z przekazaną Komisji Trójstronnej wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych, które stanowią bazę do prac nad projektem przyszłorocznego budżetu, wzrost PKB ma wynieść 2,5 proc., inflacja średnioroczna 2,4 proc., a bezrobocie

'Minutes': Rośnie ryzyko, że inflacja utrzyma się poniżej celu w średnim okresie

NBP. Tym samym wskaźnik CPI znalazł się poniżej poziomu przewidywanego w marcowej projekcji. "Wskazywano przy tym na dalsze obniżenie się inflacji bazowej, co potwierdza ograniczoną presję popytową w gospodarce. Jednocześnie wskazywano, że do obniżenia się inflacji w ostatnich miesiącach w

Boni o budżecie 2011 i podatkach

- W budżecie na 2011 r. wzrost gospodarczy zostanie zaproponowany na poziomie 3,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,3 proc. - poinformował w poniedziałek szef doradców premiera Michał Boni. Takie wskaźniki proponuje Ministerstwo Finansów. - Najbliższe dwa, trzy miesiące pokażą, jak i czy

Związki i zarząd PKN Orlen zawarły porozumienie płacowe

wypłacone będą pracownikom PKN Orlen nagrody jednorazowe w łącznej wysokości 3 tys. zł - każdorazowo po 1500 zł. "Oprócz tego nastąpi kwotowa waloryzacja dodatków i świadczeń określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 0,9 proc

MinFin: Inflacja wzrosła do 3,1% r/r w grudniu

prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych. Październikowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 2,5% i wzrośnie do 3,0% w latach 2011-2012 (wobec 3,5% w 2009 r.). Według projekcji, od początku przyszłego roku wskaźnik CPI

MinGosp: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 3,2% w 2011 r.

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Inflacja konsumencka w ujęciu średniorocznym przyspieszy w tym roku do ok. 32,% z 2,6% odnotowanych w ub.r., zaś inflacja producentów w tym ujęciu wyniesie 2,5% wobec 2,1% w 2010 r., uważają analitycy Ministerstwa Gospodarki. "Obserwowany od września 2010 r

MG: Inflacja będzie się obniżać, bo spadnie dynamika PKB i presja popytowa

i niższa presja popytowa" - dodała.Kolejnym elementem wpływającym na obniżenie wskaźnika inflacji, zdaniem Henclewskiej, będzie słabsza presja płacowa oraz niższe ceny surowców rolnych i energetycznych.Ustawa budżetowa na 2009 rok zakłada inflację średnioroczną na poziomie 2,9 proc. a wzrost

MinFin: Inflacja wzrosła do 2,9% r/r w październiku

Warszawa, 02.11.2010 (ISB) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. wzrósł o 0,6% wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,9% wobec 2,5% we wrześniu br., podał resort w wtorkowym komunikacie. "Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen

MinFin: Inflacja wzrosła do 2,3% r/r we wrześniu

Warszawa, 01.10.2010 (ISB) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. wzrósł o 0,3% wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,3% wobec 2,0% w sierpniu br., podał resort w piątkowym komunikacie. "Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen

MinFin: Inflacja wzrosła do 2,1% r/r w sierpniu

Warszawa, 01.09.2010 (ISB) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. spadł o 0,4% wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,1% wobec 2,0% w lipcu br., podał resort w środowym komunikacie. " Ministerstwo Finansów szacuje,  że wskaźnik cen

Resort gospodarki: wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 3 proc.

Resort gospodarki: wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 3 proc.

dynamika wzrostu inflacji w kolejnych kwartałach spowolni, a średnioroczny wskaźnik CPI w 2012 roku ukształtuje się na poziomie 3,7 proc., a średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie 4,8 proc."Mimo utrzymującej się na początku 2012 roku presji inflacyjnej, w kolejnych

MinFin: Inflacja utrzymała się na poziomie 2,8% r/r w listopadzie

Warszawa, 01.12.2010 (ISB) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. wzrósł o 0,2% wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,8% wobec 2,8% odnotowanych w październiku br., podał resort w środowym komunikacie. "Ministerstwo Finansów szacuje, że

Barclays Capital: globalna gospodarka najgorsze ma już za sobą

proc. rok do roku, wyrównane sezonowo, wobec 2,8 proc. za IV kwartał 2011 r. W ujęciu średniorocznym Barclays Capital zakłada wzrost globalnej gospodarki o 3,5 proc., zaś za 2013 r. 4,1 proc. Prognoza dla eurostrefy przewiduje spadek PKB za I kwartał br. o minus 1,1 proc. i średnioroczny wynik na

MinGosp: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 3,7% w 2011 r.

;Oczekuje się, że obserwowany w I kw. 2011 roku wzrost presji inflacyjnej utrzyma się także w kolejnych okresach, efektem czego w roku 2011 średnioroczny wskaźnik inflacji CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,7%" - czytamy dalej. Analitycy zauważają, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w I

Hausner z RPP: Podwyżka stóp proc. możliwa już w I półr, zależy od projekcji NBP

19% w 2012 r.). Z kolei średnioroczna inflacja CPI ma wynieść 1,7% w 2014 r. i 1,9% w 2015 r. (wobec 3,7% w 2012 r.; GUS podał niedawno, że w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 0,9%). Od listopada ub.r. RPP pisze w swoich komunikatach po posiedzeniach, że według jej oceny stopy procentowe NBP powinny

'Minutes' RPP: Inflacja w 2014r. będzie niższa niż zakłada listopadowa projekcja

inflacyjnych, członkowie Rady wskazywali, że w listopadzie wskaźnik CPI obniżył się i inflacja nadal kształtowała się wyraźnie poniżej celu. O słabej presji popytowej i kosztowej świadczą ponadto niska inflacja bazowa i ujemna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. Członkowie Rady zwracali również uwagę

LW Bogdanka rozważa kolejne projekty energetyczne oprócz współpracy z GDF Suez

właśnie strategii Bogdanka chce zwiększyć produkcję węgla handlowego do ok. 12 mln ton w 2018 r. z 7,8 mln ton w 2012 r. Na rok bieżący wydobycie planowane jest na poziomie 8,6-9,0 mln ton. Spółka planuje też w okresie realizacji strategii średnioroczny capex na poziomie 600 mln zł. Bogdanka zapowiedziała

BRE Bank: Inflacja w XII wyniesie 3,3-3,6%, RPP podniesie stopy o 75-100 pb.

, wysoka inflacja skłoni Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do jeszcze dwóch-trzech 25-pkt. podwyżek stóp procentowych do końca roku, z których pierwsza nastąpi w kwietniu. "Mamy łagodny pogląd na rozwój procesów inflacyjnych w tym roku i nie spodziewamy się by wskaźnik CPI przekroczył poziom 5%, co

Projekt budżetu 2014: Dochody wzrosną najbardziej dzięki poprawie sytuacji gosp.

zmian systemowych. Wskaźnikami makroekonomicznymi, które wykorzystywane są do opracowania indykatorów bazy podatkowej, są: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 2,5%), - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4%), - nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,5

PKB w 2010 r. wyniesie 0,5-1,3 proc.

Według założenia przyjętego do prac nad przyszłorocznym budżetem przez Ministerstwo Finansów, w 2010 r. tempo wzrostu PKB wyniesie 0,5-1,3 proc., a średnioroczna inflacja będzie w przedziale 1,5-1,9 proc. - podała agencja Reuters, powołując się na źródła zbliżone do rządu. - Rząd prognozuje też, że

Duda - polityk ulicy

minister finansów Zyty Gilowskiej zasadne jest przesunięcie terminu dyskusji nad założeniami do projektu budżetu państwa na 2007 r."; lipiec 2007 r.: "Komisja nie osiągnęła porozumienia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników

Projekt budżetu na 2012 rok przewiduje 35 mld zł deficytu

Dochody określono na poziomie 292 mld 813 mln zł i wydatki 327 mld 813 mln zł.Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na kwotę 4 mld 533 mln 900 tys. zł.Wzrost PKB w 2012 roku ma wynieść 4 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług

Belka: Jeśli nastąpi spowolnienie gospodarcze inflacja może spadać szybciej

. spadły o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,1%. W czerwcu inflacja roczna wyniosła 4,2% r/r., a w maju 5,0%. Opublikowana w lipcu centralna ścieżka projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego zakłada, że średnioroczna inflacja konsumencka

Ceny żywności idą w górę przez drożejące zboża

największym stopniu będą miały na to wpływ wysokie ceny żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa, ryb oraz jaj. Prawdopodobnie obserwowany w ostatnich tygodniach wzrost cen zbóż i roślin oleistych na rynkach światowych nie znajdzie jeszcze dużego odzwierciedlenia we wskaźniku średniorocznym ceny detalicznych w

Komentarz makroekonomiczny Pawła Durjasza - Głównego Ekonomisty PZU

się, że inflacja (CPI) do maja-czerwca może w ten sposób wzrosnąć do ok. 1,5% r/r, ale w lipcu zaniknie zeszłoroczny efekt wzrostu cen wywozu śmieci, co może sprowadzić wskaźnik CPI na krótko z powrotem poniżej 1% r/r. Oczywiście, przyspieszenie dynamiki gospodarczej z czasem przyczyni się do

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2014 r. z 2,5% wzrostu PKB

; Popyt krajowy – 2,7 proc.   Spożycie – 1,6 proc.   Nakłady brutto na środki trwałe – 4,4 proc.   PKB w cenach bieżących: 1 721,5 mld zł   Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,4 proc.   Przeciętne

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

stabilizacja cen węgla kamiennego w Polsce do 2016 r., a następnie ich zbieżność z prognozami Międzynarodowej Agencji Energii - czyli wzrost. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu cen w latach 2016-2030 przyjęto na poziomie ok. 1,5 proc. Marzec przypomniał, że cena węgla dla Opola II jest zawarta w dedykowanym

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

założeniami - mówił Marzec - są stabilizacja cen węgla kamiennego w Polsce do 2016 r., a następnie ich zbieżność z prognozami Międzynarodowej Agencji Energii - czyli wzrost. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu cen w latach 2016-2030 przyjęto na poziomie ok. 1,5 proc. Marzec przypomniał, że cena węgla dla

Inflacja spadła w XI dzięki promocji na rynku telefonii komórkowej wg analityków

wskaźnik CPI powróci w okolice dolnego ograniczenia dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, a więc poziomu 1,5%, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2014 roku" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Listopadowy odczyt inflacji przełoży się zapewne na korektę dotychczasowych

Rozsypka greckiej jaźni

takiego wskaźnika dla całej Unii Europejskiej określimy jako 100, to wskaźniki poszczególnych krajów pozwolą porównywać je między sobą. W 1995 roku wskaźnik grecki wynosił 84, a wskaźnik polski - 43. W pewnym uproszczeniu pozwala to powiedzieć, że statystyczny Grek żył w tamtych czasach dwa razy lepiej od

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2011 r.

średnioroczna ma wynieść, według obecnego projektu, 2,3% - czyli na poziomie przewidzianym w "Wieloletnim planie". Według niego, w latach 2012-2013 wskaźnik ten będzie wynosił 2,5%. (ISB) tom

Ruszają prace nad budżetem na 2013 r. 2,9 proc. wzrostu PKB

- powiedziała PAP Orłowska.Z nieoficjalnych informacji z Ministerstwa Finansów wynika również, że inflacja średnioroczna na 2013 r. zostanie założona na poziomie 2,7 proc.Do 10 maja rząd powinien przedstawić partnerom społecznym podstawowe wskaźniki makro do projektu budżetu.Tymczasem w środę rząd przyjął

Banki wciąż będą zarabiały krocie. Ale inaczej

średni realny wzrost PKB w Europie Środkowej na poziomie 2,6 proc. (dla Polski - 3 proc.). To co prawda znacznie więcej, niż mówią prognozy banku dla krajów strefy euro (tylko 1,2 proc. średniorocznie), ale w Ameryce Łacińskiej wzrost ma wynieść średniorocznie 4 proc., w Afryce Północnej 4,2 proc., a w

BRE Bank spodziewa się osiągnięcia celów założonych w strategii do 2012 r.

, że przy utrzymaniu tendencji średniorocznego wzrostu dochodów o 10% nie ma przeszkody, aby osiągnąć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na zakładanym na 2012 r. poziomie 50%. „Jesteśmy na tej trajektorii"- zaznaczył. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 51,8% w 2010 r. wobec 54,2% rok

BNP Paribas Bank Polska przeprowadzi emisję akcji zwiększającą free-float do 15%

banku zamierza osiągnąć następujące cele: wzrost poziomu przychodów (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) w tym okresie w tempie 6-8% mierzony średnioroczną złożoną stopą wzrostu, obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 60% z 74,0% w 2012 r., zwiększenie zwrotu na kapitale własnym powyżej 10% z

Bank BGŻ oczekuje poprawy wyników r/r, wyższej marży odsetkowej i spadku odpisów

230 w latach 2012-2013 r., głównie w centrali i centrach regionalnych. W efekcie restrukturyzacji bank osiągnął 25 mln zł zannualizowanych oszczędności na programach HR oraz 30 mln zł oszczędności w pozostałych obszarach. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 68,0% na koniec 2013 r. ,co oznacza

MFW: PKB Polski wzrośnie o 3,8% w 2011 r. i 3,0% w 2012 r.

Polski o 3,6%. W maju na zakończenie misji w Polsce MFW podał, że prognozuje wzrost gospodarczy na 4,0% w tym roku i na 3,8% w przyszłym roku. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,0% oraz 2,8% w 2012 r. i 2,5% w 2016 r. (wobec 2,6% w 2010 r.), zaś inflacja na koniec

DI BRE obniżył rekomendację dla Mondi Świecie do 'akumuluj', wycena 79,6 zł

niezmieniona i uwzględnia 6% spadek średniorocznych cen papieru (w Euro, r/r). Słabsza perspektywa niż dotychczas zakładaliśmy rysuje się przed spółką w roku 2013, kiedy już wiadomo, że w Polsce produkcję papieru makulaturowego na nowej maszynie uruchomi Stora Enso. Obniżamy dotychczasową 9M cenę docelową dla

MinGosp: Inflacja przekroczy poziom 3,0% w grudniu

osłabienie złotego obserwowane w ostatnim tygodniu listopada oraz w pierwszej połowie grudnia. W zbliżonym tempie będą rosnąć też ceny żywności. "W grudniu 2010 r. wskaźnik wzrostu cen w relacji do grudnia ub. roku przekroczy 3%" - podsumowali. Natomiast w środę komentujący dane o inflacji

MFW oczekuje wzrostu inflacji do ok. 3,5% r/r w najbliższych 12 miesiącach

centralnego, w tym dalsze uszczegółowienie poglądów Rady Polityki Pieniężnej (RPP) na perspektywy inflacji, wyrażanych w komunikacie po posiedzeniach Rady, podkreśla Fundusz. Według październikowej projekcji inflacyjnej banku centralnego, od początku przyszłego roku wskaźnik CPI będzie znajdował się w

Ministerstwo Gospodarki: 4,2 proc. wzrostu PKB w 2011 r.

okresach, efektem czego w roku 2011 średnioroczny wskaźnik inflacji CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,7 proc. - dodano.MG spodziewa się spadku stopy bezrobocia do 10,5 proc. na koniec roku. Zauważa, że pomimo spowolnienia gospodarczego, w ubiegłym latach nie doszło do zdecydowanego pogorszenia

Przegląd prasy

wierzytelnościach w IV kw. 2013 r --Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB spadł do 56 pkt w styczniu --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii wzrósł do +9,4 pkt w styczniu --PKO BP sprzedał euroobligacje za 500 mln euro, kolejna transza możliwa w II półr --DM WISA zastąpi DM BOŚ jako oferujący w ofercie

Przegląd prasy

: Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wzrośnie do 4,4% w 2013 r. PKB z 3,9% w ub.r. i spadnie do 3,8% w 2014 r. Parkiet --Borowski z Credit Agricole: Obniżka stóp o 2,25 pkt proc. zwiększy średnioroczny wzrost PKB w 2013 r. o 0,4 pkt proc. --Łaciak z Idea TFI: Dalszy odpływ z funduszy

Kotecki z MinFin: Ustawa budżetowa na rok 2012 może trafić do Sejmu w czerwcu

poziomu inflacji. "W tym roku inflacja średnioroczna wyniesie 3,5%. W przyszłym roku około 3,0%. Wskaźnik wzrostu cen będzie miał tendencję spadkową, ale trudno powiedzieć, czy to wystarczy, by spełnić kryterium inflacyjne konwergencji. Wygląda na to, że w tym roku się to może nie udać. Może stanie

Przegląd prasy

akcji Ciechu do 28 zł, zaleca 'kupuj' --GDDKiA ogłosiła przetargi na S3 i S7 w trzech województwach --Alpine Bau nie dokończy budowy na DK 16, GDDKiA ogłosi nowy przetarg --Orbis liczy, że będzie zwiększał sieć średniorocznie o 10 hoteli w l. 2013-2015 --Marka Orbis Hotels zniknie z rynku w

Tarnawa: wzrost PKB o 1,7 proc. oznaczałby poważne spowolnienie

Premier Donald Tusk powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że pesymistyczny scenariusz na 2009 rok to wzrost PKB na poziomie 1,7 proc., a inflacja średnioroczna 1,9 proc. "Taki scenariusz nazwałbym niezwykle ostrożnościowym. W bazowej prognozie banku PKO BP przewidywaliśmy, że PKB

Inflacja będzie nadal niska, na koniec roku zbliży się do 2,0% r/r wg analityków

także naszej prognozy, ale nie zmieniają one naszych prognoz średniookresowych dotyczących wskaźnika cen. Szacujemy, że średnioroczny poziom inflacji CPI w 2014 roku wyniesie 1,5% r/r. Uważamy, że inflacja powróci do przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego w drugim kwartale br., jednak

Przegląd informacji ze spółek

zostanie przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji, podała spółka w komunikacie. Strategia Grupy Energa na lata 2013-2020, przyjęta przez zarząd i zaopiniowana pozytywnie przez radę nadzorczą, zakłada średnioroczny wzrost EBITDA o ponad 10%, podała spółka w komunikacie. Wskaźnik dług netto

MFW: PKB Polski wzrośnie o 3,8% w 2011 r. i 3,6% w 2012 r.

spowolni w 2011 r., zaś w latach 2012-2013 będzie wynosić blisko 4,0%. W listopadzie ub.r.MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,50% w 2010 r., 3,75-4,00% w 2011 r. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,1% oraz 2,5% w 2012 r. (i 2.5% w 2016 r.) wobec 2.6% w ub.r

BRE Bank liczy na dalszy wzrost dochodów podstawowych w tym roku

lata 2010-2012, przyjętej w marcu 2010 r., która zakłada m.in 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów, ok. 20-proc. rentowność brutto kapitałów własnych oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 50% do 2012 r. „Jesteśmy w bardzo czytelny sposób na trajektorii realizacji

Przegląd prasy

wst. danych --Alior Sync ma ponad 250 tys. klientów po roku działalności --Akcje spółki telekomunikacyjnej Telgam zadebiutują na NewConnect we wtorek --Wskaźnik nastrojów NY Empire State wzrósł do 7,84 pkt w czerwcu --Fortuna wypłaci 26 VI dywidendę w wysokości 0,67 euro na akcję

Przegląd prasy

strefie euro w kwietniu --LW Bogdanka oczekuje wzrostu wyników r/r w 2013 r. dzięki wyższemu wydobyciu --Gemius: Udział odsłon mobilnych w Polsce wzrósł do 5,4% w kwietniu --LW Bogdanka rozważa kolejne projekty energetyczne oprócz współpracy z GDF Suez --LW Bogdanka chce utrzymać wskaźnik dług

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

znacząco poniżej 3 proc. PKB. Wydatki państwa będą mogły rosnąć w danym roku o nie więcej niż specjalnie wyliczony wskaźnik. Przy jego wyznaczaniu pod uwagę brany będzie średni wzrost PKB z 8 lat: sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). Tak

Belka: Inflacja wzrośnie do 2,5% r/r pod koniec roku, później się ustabilizuje

podczas XX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Czerwcowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje, że przez ponad rok wskaźnik CPI będzie znajdował się nieznacznie poniżej celu inflacyjnego, by przekroczyć go dopiero w III kw. 2011 r. W jej centralnej ścieżce przewiduje się, że

Przegląd prasy

regularnie przeznaczać 40-50% zysku netto na dywidendę --GUS: Liczba użytkowników telefonii komórkowej to 56,52 mln na koniec 2013 r. --GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -20,2 pkt w styczniu --SII: Indeks INI wzrósł o 10,2 pkt do 33,6 pkt w tym tygodniu --Platinum Properties

Inflacja najniższa w historii, nie powinna już spadać wg ekonomistów

." - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "W sytuacji, gdy obecne, umiarkowane osłabienie złotego nie zacznie podbijać cen dóbr z importu wskaźnik rocznej inflacji w kolejnych dwóch miesiącach będzie prawdopodobnie oscylował w okolicach 0%" - główny ekonomista Invest-Banku

Dane o PKB za II kw. pokazują, że gospodarka odbija od dna wg analityków

., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 30 sierpnia. Według szybkiego szacunku, Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 0,8% r/r w II kw. 2013 r. wobec 0,5% wzrostu w poprzednim kwartale. Piętnastu analityków uwzględnionych w

Nowy wicepremier o budżet się nie boi

1,5 proc. Są jednak i gorsze prognozy. Niższy wzrost gospodarczy ma się przełożyć na niższe, niż zaplanowano, dochody z podatków. A te - zdaniem części ekonomistów - przeszacowano. Nie koniec na tym. Szybciej, niż planował rząd, hamuje też inflacja (budżet oparto na założeniu, że wskaźnik inflacji

Grupa Lotos ma nową strategię 'Efektywność i Rozwój' na lata 2013 - 2015

na Morzu Bałtyckim. Lotos planuje rozpocząć produkcję komercyjną w 2015 r. Złoże B8 posiada potencjał wydobywczy na poziomie 3,5 mln t ropy naftowej. Średnioroczne wydobycie szacuje się na 250 tys. t. "Planujemy skoncentrować się na Morzu Bałtyckim, gdzie posiadamy 7 koncesji wydobywczych i

Getin Holding zakłada min. 5% wzrostu przychodów do 2013 r.

Warszawa, 27.07.2011 (ISB) – Getin Holding ocenia, że po podzialeśrednioroczny wzrost przychodów grupy sięgnie co najmniej 5%, a wskaźnik koszty do dochodów (C/I), który w I kw. tego roku wyniósł ok. 55% będzie obniżał się w latach 2011-2013, poinformowała spółka w komunikacie. Getin Holding

Rzońca: Inflacja może latem 2010 spaść poniżej 2 proc.

W ocenie przedstawiciela RPP tegoroczna inflacja okaże się jednak istotnie wyższa niż zapisany w ustawie budżetowej średnioroczny poziom 1,0 proc.- Uważam, że inflacja będzie istotnie wyższa od tego, co zapisano w ustawie budżetowej - powiedział Rzońca.- Cały czas będziemy obserwowali spadek

Gospodarka bierze rozbieg. Rośnie PKB

Rośnie wskaźnik koniunktury konsumenckiej, dane o sprzedaży detalicznej i wzroście wynagrodzeń. Do tego dochodzi mniejszy przyrost depozytów i mocno wypatrywana przez ekonomistów stopniowa zwyżka wydatków firm na inwestycje. To wszystko ważne, bo do tej pory gospodarkę ciągnął przede wszystkim

Przegląd informacji ze spółek

I kw. 2013 r. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 74,5%, tj. był o 0,4 pp wyższy niż na koniec grudnia 2012 r., poinformował bank w komunikacie. Akcjonariusze Asbisc Enterprises Plc zdecydowali o wypłacie 0,05 USD na akcję dywidendy, podała spółka w komunikacie. mBank uruchomił dziś

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

Warszawa, 07.03.2011 (ISB) - Średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 3,2% i spadnie odpowiednio do 2,8% i 2,9% w latach 2012-2013 (wobec 2,6% w 2010 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w poniedziałek w "Raporcie

Bratkowski z RPP: Inflacja pozostanie powyżej 2,5-proc. celu przez min. rok

powyżej celu będzie pozostawać na pewno jeszcze przez rok. Głównym powodem są wysokie ceny energii i żywności, ale istotne są również czynniki zewnętrzne" - powiedział Bratkowski dziennikarzom w piątek. W jego ocenie, trudno dziś ocenić, kiedy wskaźnik CPI spadnie do poziomu 2,5%, ponieważ zależy to

MPiPS: tegoroczna waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej 6,1 proc.

przeprowadzi waloryzację emerytur od 1 marca. Wiceminister przypomniał, że waloryzacja została przywrócona w 2007 r. i uwzględnia inflację oraz 20-proc. udział we wzroście średniego realnego wynagrodzenia. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów wynosi za

Kłótnia o budżet 2014. "Fikcja oparta na nieistniejących ustawach"

mocniej, dopuszczalny wskaźnik ich wzrostu ma być korygowany o 2 pkt proc. Dziś w takiej sytuacji rząd musiałby przedstawić budżet bez deficytu. Czyli najpewniej podnieść podatki. A to tylko dodatkowo dobiłoby gospodarkę. Na podstawie nowej reguły rząd przygotował projekt budżetu na 2014 r. - Nowe

Zimbabwe pokonało hiperinflację i będzie mieć prawdziwy bank centralny

południowoafrykańskim i puli botswańskiej. Efekt? W grudniu 2010 roku wskaźnik inflacji wyniósł 3,2 proc. Bez żadnych zer. A minister finansów oświadczył, że inflacja średnioroczna wyniesie 4,5 proc., czyli zmieści się poniżej zapowiadanego wcześniej poziomu 5 proc.Kolejnym krokiem do ustabilizowania sytuacji

Ofensywa wielkich sieci hotelarskich. Małe hotele mniej zyskowne

rozwinięta w porównaniu z popytem.- Wskaźnik ten jest oczywiście zależny od atutów konkretnego obiektu, ale w dużym stopniu średnie obłożenie dla całego miasta także świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej danej lokalizacji - uważa analityk Lion's Bank. Według niego pod tym względem do czołówki należy

Polska jedynym krajem Europy, który uniknął recesji

śledzą wskaźniki koniunktury PMI (Purchasing Managers' Indexes) obliczane przez firmę Markit Group dla ponad 30 krajów. Jeżeli wskaźnik wynosi 50, to sytuacja jest stabilna, jeśli ponad 50, to mamy ożywienie, poniżej - recesję.Średni PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro wyniósł w sierpniu 51,3 i

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 4,0% w 2011 i 2,7% w 2012 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 4,0% i spadnie odpowiednio do 2,7% i 2,4% w latach 2012-2013 (wobec 2,6% w 2010 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 2,5% w 2010 i 3,0% w 2011 r.

Warszawa, 29.10.2010 (ISB) - Średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 2,5% i wzrośnie do 3,0% w latach 2011-2012 (wobec 3,5% w 2009 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w piątek w "Raporcie o inflacji"

Kredyt Bank liczy na dwucyfrowy wzrost zysku netto i dochodów w 2011 r.

) wysokości 703,5 mln zł i liczy, że kolejne kwartały tego roku będą przynosić jego dalszy wzrost. „Chcielibyśmy, aby średniorocznie było to 200 mln zł kwartalnie"- zaznaczył prezes. Zysk operacyjny przed rezerwami wyniósł 170 mln zł w IV kw. wobec 197 mln zł w III kw. i 161 mln zł w II kw. W całym

Union Investment TFI oczekuje wzrostu indeksu WIG o 13-21% w 2011 roku

niewypłacalność Grecji średnioroczny kurs EUR/PLN przekroczy 4,0. W przeciwnym razie będzie on na poziomie 3,7. "Obawiamy się restrukturyzacji długu greckiego. Jeśli to nastąpi, to można się spodziewać dużych turbulencji na rynkach i wyskok kursu powyżej 4 zł za euro jest prawdopodobny" - podkreślił. W

Przegląd mediów

pomimo wyprzedaży akcji po dobrych informacjach --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA wzrósł do 53,3% w sierpniu --Rynki walutowe pod wpływem decyzji ws. CHF we wtorek --Polimex-Mostostal liczy na wyższy portfel zamówień i wyższe marże w 2012 roku --Asseco Poland nie planuje ponownego zwołania WZ, może

Rząd przyjął założenia do budżetu 2012 z 4,0% wzrostu PKB i 2,8-proc. inflacją

Warszawa, 05.04.2010 (ISB) - Rząd przyjął we wtorek założenia do budżetu na 2012 rok, zakładające m.in. wzrost PKB o 4,0% wobec 3,8% w roku ubiegłym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Inflacja średnioroczna zakładana jest na poziomie 2,8%. "Rząd przyjął

NBP: Wpływ podwyżki VAT-u będzie neutralny dla inflacji, ale może uderzyć w PKB

kształtowanie się pozostałych cen. Październikowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w 2010 r. 2,5% i wzrośnie do 3,0% w latach 2011-2012 (wobec 3,5% w 2009 r.). Według projekcji, od początku przyszłego roku wskaźnik CPI będzie

WIG20 zakończył wtorek na plusie, choć dane o PKB nie wpłynęły na notowania

. Zdecydowanie gorzej prezentowały się parkiety w Moskwie czy Stambule" - ocenił analityk Millenium DM Łukasz Bugaj. Przed południem GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto (PKB, niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2011 roku o 4,3% r/r wobec 4,4% w poprzednim

Mamy niepewny budżet w niepewnych czasach

strefę euro, bo być może za kilka miesięcy trzeba będzie zweryfikować na niekorzyść te prognozy - tłumaczył.Inne rządowe założenia do budżetu 2013 wzrost PKB - 2,9 proc. nominalne PKB - 1694,8 mld zł inflacja średnioroczna - 2,7 proc. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 3765 zł

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

wytwórczych i z wyższą zyskownością), a także większe napływy kapitału z zagranicy. Polski rząd oczekuje wzrostu PKB o 4,0% w tym i przyszłym roku. Komisja Europejska prognozuje ponadto, że średnioroczna inflacja HICP wyniesie 3,8% w tym roku (wobec 2,7% w 2010 r.), ponieważ wysokie ceny żywności i energii

Jak podwyższyć czynsz najmu mieszkania?

uważa się za uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski".Inne wytłumaczenie dla podwyżki czynszu stanowi

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

. Zgodnie z przywołaną regulacją podstawą ustalenia wartości jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: -udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego

Przegląd prasy

weryfikować wskaźników makroekonomicznych do budżetu 2014, zakładającego 2,5-proc. wzrost PKB i średnioroczną inflację w wysokości 2,4% Parkiet --CCC chce zwiększyć powierzchnię handlową o 90 tys. m2 w 2014 r. w krajach środkowej Europy, gdzie już jest obecne, ale chce też otwierać sklepy testowe w

Polimex-Mostostal zyska na sporze Rafako i Alstomu?

. Oznacza to, że wskaźnik dług netto/EBIDTA za 2011 r. wyniesie 2,8. Dla porównania w przypadku PBG będzie to 3,7. - Średnioroczne poziomy długu netto w 2012 r. mogą nieznacznie przekraczać 900 mln zł, co nie budzi dużych obaw. Przyjmujemy bardziej konserwatywne założenia dotyczące wyników finansowych, w

Rząd zwiększył deficyt budżetu na 2013 r. do 51,565 mld zł

poprzedniego. Kolejna zmiana dotyczy zawieszenia waloryzowania w bieżącym roku wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym (do tej pory były one waloryzowane co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

PytanieOgłaszam przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, (umowa kompleksowa). Jak należy oszacować wartość takiego zamówienia? Czy trzeba wziąć pod uwagę poprzedni rok 2009 + uwzględnić ilościowe zmiany oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen, czy wziąć

Rząd zatwierdził budżet. Eksperci: to realistyczne założenia

. Jego zdaniem wskaźnik inflacji średniorocznej na poziomie 2,3 proc. też jest dobrym założeniem. - Co do bezrobocia, to przy założonym przez rząd tempie wzrostu PKB nie oczekiwałbym wzrostu zatrudnienia. Żeby zatrudnienie zaczęło rosnąć, czyli żeby bezrobocie spadło do 9,9 proc., wzrost PKB musiałby być

Inflacja najniższa od 7 lat, będzie maleć dalej wg analityków

;Spodziewamy się, że inflacja osiągnie tegoroczne minimum w czerwcu na poziomie około 0,3% r/r. W kolejnych miesiącach spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji CPI. W naszej ocenie wskaźnik CPI na koniec bieżącego roku wyniesie około 1,0% r/r" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Nowa Polityka Ekonomiczna

mechanizmy zostały oparte na zasadach rynkowych. Posunięcia te przyniosły bardzo szybko ożywienie gospodarcze, odrodzenie handlu i rynku, wzrost produkcji rolnej i przemysłowej oraz stabilizację finansową państwa. W ciągu 5 lat (1921-1926) wskaźnik produkcji przemysłowej wzrósł trzykrotnie (a w latach 1927

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.