średnioroczny kurs euro

PAP

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

Rząd przyjął w środę wstępnie projekt budżetu na 2015 rok - poinformowała PAP rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż. MF planowało deficyt w wysokości 46 mld 80 mln zł, dochody na poziomie 297 mld 252 mln zł 925 tys. zł, a wydatki - 343 mld 332 mln 925 tys. zł.

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

# dochodzi nowy termin posiedzenia rządu ws. budżetu #

Szczurek: Rząd ma do upłynnienia nadmiar euro, słabszy złoty pożądany

Szczurek: Rząd ma do upłynnienia nadmiar euro, słabszy złoty pożądany

resortu mówił, że MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz NBP, który zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Nadmiar euro Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. - Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

wynieść 11,8 proc. Przyjęto ponadto, że średnioroczny kurs euro wyniesie 3,98 zł, a dolara 2,92 zł. Ustawa o Komisji Trójstronnej mówi, że nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi rząd przedstawia projekt budżetu Komisji. Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

2015 r. obniży się do 2 proc. Założono ponadto, że średnioroczny kurs euro wyniesie 3,98 zł, a dolara 2,92 zł. Ustawa o Komisji Trójstronnej mówi, że nie później niż 20 dni przed przesłaniem projektu ustawy budżetowej do Sejmu, rząd przedstawia projekt budżetu Komisji. Zgodnie z konstytucją rząd musi

Capital Economics: redukcja stóp EBC to "prowizorka"

. Prognoza dla średniorocznej inflacji wynosi 0,6 proc. oraz 1,1 proc. wobec celu inflacyjnego 2 proc. Po decyzji banku kurs euro po raz pierwszy od lipca 2013 r. obniżył się poniżej progu 1,30 USD/EUR do 1,2996 USD/EUR.

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

kontekście potencjalnych skutków gospodarczych wynikających z już wprowadzonych ograniczeń w wymianie handlowej między Rosją, UE i USA oraz ryzyka dalszego rozszerzenia sankcji" - napisano w dokumencie. "Realizacja negatywnego scenariusza dotyczącego sytuacji w strefie euro skutkować może zmianą

Przegląd prasy

zrobił ruch wyprzedzający sytuację geopolityczną w Europie --mBank: Dywidenda za 2014 rok może być niższa w związku z kursem CHF --GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 r. wobec 0,9% w 2013 r. --Coal Energy zmniejszył produkcję węgla o 84,8% r/r do 10,0 tys. ton w grudniu --MF: Decyzja SBC

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,3 oraz 3,1 zł, natomiast w 2015 roku średni kurs euro wyniesie 4,2, a średni kurs dolara 3,0 zł. Poniżej wybrane prognozy IBnGR na l. 2014-2015 Wyszczególnienie (zmiany % r/r) 2013 2014 2015

MG: W 2010 roku eksport wzrośnie o 18,4 proc.

zewnętrznego finansowania". Ponadto prognozy ministerstwa bazują na przewidywaniach dotyczących "stabilizacji kursu euro i dolara na średniorocznym poziomie odpowiednio: ok. 3,9 zł i ok. 2,9 zł".

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

spłacane zgodnie z harmonogramem umów. W prognozie przyjęto kurs wymiany równy 4,15 zł dla euro, a także, że stawka WIBOR nie zmieni się w sposób istotny i ukształtuje się w 2014 roku na poziomie 2,55% dla WIBOR 1M. Według założeń spółki, średnioroczna inflacja w 2014 r. będzie kształtowała się w na

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

średnioroczny, na ten rok przewidywał kurs 4,15 zł/euro). Sejmowe poprawianie budżetu Posłowie pracowali w Sejmie nad budżetem ponad dwa miesiące. Na ostatnim etapie zgłosili do niego ponad 130 poprawek. Znakomita większość pochodziła od opozycji. W sumie uskładałoby się z tego pewnie kilka, a może kilkanaście

IBnGR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

procentowe tendencja aprecjacyjna nie będzie jednak tak wyraźna, jak wydawać się to mogło kilka lat temu. Według IBnGR, w 2015 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio: 4,1 zł oraz 3,4 zł, natomiast w 2016 roku średni kurs euro wyniesie 4,0 zł, a średni kurs dolara 3,3 zł. (ISBnews

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

. Płace budżetówki nadal mają być zamrożone. Konsumpcja, czyli nasze wydatki, mają pójść w górę o 3 proc. Ministerstwo Finansów prognozuje też, że złoty będzie się w przyszłym roku umacniał - do 3,98 zł za euro (kurs średnioroczny na ten rok przewidywał kurs 4,15 zł za euro). Rząd zajmie się projektem

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

(kurs średnioroczny, na ten rok przewidywał kurs 4,15 zł/euro).

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,5% w 2014 r.

stabilizacji kursu złotego wobec euro i dolara. "Ze względu na utrzymujące się niskie stopy procentowe tendencja aprecjacyjna nie będzie tak wyraźna, jak wydawać się to mogło kilka lat temu. Według IBnGR, zarówno w 2014, jak i w 2015 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,2 oraz

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

, należących do osoby blisko związanej, o łącznej wartości nominalnej 5 470 000 euro". Łączna wartość akcji spółki posiadanych przez Fornacis Limited według kursu otwarcia z dnia transakcji wyniosła 31,95 mln zł. Libet podał też w odrębnym komunikacie, że w wyniku wypłaty dywidendy w akcjach spółki na

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

sprzyjały stabilne fundamenty polskiej gospodarki, w tym spadek deficytu na rachunku obrotów bieżących, napływ inwestycji zagranicznych oraz obniżenie premii za ryzyko związane z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych" - uzasadnia rząd. W 2012 roku średni kurs euro wyniesie według rządu 4,21

Ferrum prognozuje 21 mln zł zysku netto przy 368 mln zł przychodów w 2011 r.

istotnych i częstych fluktuacji kursów walutowych. Założono w niej, że kurs euro średniorocznie wynosić będzie 3,7925 zł, średnioroczna stawka WIBOR 1M - 4,26%, zaś EURIBOR 1M - 1,15%, podano także. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 8,24 mln zł

Zysk netto grupy PKN Orlen w I kwartale br. wyniósł 64 mln zł

oraz umocnienie średniego kursu złotego względem dolara i osłabienie względem euro. Jednocześnie odnotowano spadek średnich cen ropy naftowej o 5 USD/bbl w stosunku do I kwartału 2013 r. "W ciągu ostatnich trzech miesięcy, mimo gorszych niż rok wcześniej warunków rynkowych dla branży

Kurs euro na koniec roku to 4,4168 zł. Próg ostrożnościowy bezpieczny?

Kurs euro na koniec roku to 4,4168 zł. Próg ostrożnościowy bezpieczny?

Wszyscy z napięciem czekali na informację z NBP o tzw. referencyjnym kursie euro. Zazwyczaj bank podaje go około godziny 11-ej. Tym razem napięcie rosło, bo NBP zwlekał z tą informacją. Poznaliśmy ją dopiero o 11:53. Dla porównania wczoraj ten kurs był znany o godzinie 11.12. Na popołudniowej

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

dochody w wysokości 77 mld 842 mln 493 tys. zł, wydatki w wysokości 81 mld 277 mln 996 tys. zł. Założono ponadto, że w 2014 roku podstawowa stopa procentowa wyniesie średnio 2,4 proc., a w 2015 r. obniży się do 2 proc., natomiast średnioroczny kurs euro wyniesie w przyszłym roku 3,98 zł, a dolara 2,92 zł

Boryszew prognozuje wzrost zysku netto do 176 mln zł w 2011 r.

wobec 272 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3.936 mln zł wobec 3.134 mln zł rok wcześniej. Prognoza została opracowana w oparciu o następujące średnioroczne kursy walut: 2,80 zł za dolara oraz 3,90 zł za euro. Natomiast średnie ceny metali na LME założono na poziomie: aluminium 2.400 USD

Pawlak: trzeba się liczyć z przejściowym osłabieniem złotego

kurs płynny i reaguje też na przepływy i transakcje. (...) Być może inwestorzy zagraniczni realizują część zysków i transferują część swoich profitów w tej chwili za granicę i stąd przejściowe osłabienie złotego" - powiedział Pawlak.Dodał, że póki średnioroczny kurs złotego względem euro zamyka

Pawlak: Być może inwestorzy zagraniczni realizują część zysków

kurs płynny i reaguje też na przepływy i transakcje. (...) Być może inwestorzy zagraniczni realizują część zysków i transferują część swoich profitów w tej chwili za granicę i stąd przejściowe osłabienie złotego" - powiedział Pawlak. Dodał, że póki średnioroczny kurs złotego względem euro zamyka

Przegląd prasy

rekomenduje 'kupuj' --Kurs złotego będzie w najbliższych dniach zależał od nastrojów globalnych --Mirbud kupi spółkę-właściciela centrum targowego Arena-Ostróda za 8,5 mln zł --Boryszew ma warunkową umowę zakupu TPC za 10,6 mln euro --Gdynia otrzymała 14 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW na autobusy

Ankieta NBP: w tym roku PKB Polski wzrośnie o blisko 1,5 proc.

inflacji na 2013 r. uległa wyraźnemu zmniejszeniu i wynosi obecnie ok. 2,3 proc. - W kolejnym roku inflacja pozostanie w pobliżu celu inflacyjnego NBP, kształtując się na poziomie ok. 2,7 proc. średniorocznie - dodano. Podkreślono jednak, że część ekspertów nie wyklucza możliwości realizacji scenariuszy

Złoty nadal mocno osłabiony

rok. Średnioroczny kurs do euro może wynieść 3,91 zł, a do dolara 3,03 - przewiduje na łamach "Rzeczpospolitej" Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

DI BRE obniżył rekomendację dla Mondi Świecie do 'akumuluj', wycena 79,6 zł

niezmieniona i uwzględnia 6% spadek średniorocznych cen papieru (w Euro, r/r). Słabsza perspektywa niż dotychczas zakładaliśmy rysuje się przed spółką w roku 2013, kiedy już wiadomo, że w Polsce produkcję papieru makulaturowego na nowej maszynie uruchomi Stora Enso. Obniżamy dotychczasową 9M cenę docelową dla

Ankieta NBP: wzrost PKB przyspieszy w br. do 2,8 proc., a w 2015 do 3,4 proc.

stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - dodano. Natomiast "prognozy centralne inflacji CPI wskazują na oczekiwany wzrost średniorocznej dynamiki cen do 1,7 proc. w 2014

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

tym popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych, a także stabilną sytuację głównego odbiorcy eksportowego - Niemiec. W prognozie przyjęto kurs wymiany równy 4,15 zł dla euro. Kursy innych walut nie mają istotnego wpływu na działalność spółki. Przyjęto też średnioroczną inflację w 2014 roku na poziomie 1,7

MG: PKB w 2014 roku wzrośnie o ok. 3,3 proc.

notuje wyniki świadczące o trwałym ożywieniu, w kolejnym kwartale nie należy oczekiwać umocnienia złotego. Znacznie większy wpływ na kształtowanie się kursu ma sytuacja na rynku globalnym. Pomimo prognozowanego wzrostu w strefie euro oraz odbicia zaobserwowanego w USA w II kwartale 2014 r., napięcia

Projekt budżetu 2011: RPP rozpocznie podwyżki stóp w 2010 r., złoty będzie mocny

/USD. "Oznacza to, że w 2011 r. przewidywana jest średnioroczna aprecjacja złotego. W stosunku do euro skala umocnienia złotego szacowana jest na 3,5%, a wobec dolara na poziomie 1,7%" - napisano w projekcie. (ISB) tom

Pawlak: kurs złotego do euro 4-4,5 w najbliższych miesiącach

"Można się spodziewać, z dużą dozą pewności, że kurs euro-złoty będzie się kształtować średniorocznie w przedziale 3,5 a 4,5" - powiedział Pawlak podczas wtorkowej konferencji zorganizowanej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. "W tej chwili wydaje się, że będziemy w

Pawlak: Z dużą dozą pewności kurs złotego do euro między 4 a 4,5

"Można się spodziewać, z dużą dozą pewności, że kurs euro-złoty będzie się kształtować średniorocznie w przedziale 3,5 a 4,5" - powiedział Pawlak podczas wtorkowej konferencji zorganizowanej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. "W tej chwili wydaje się, że będziemy w

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

na niezmienionym poziomie, gdyż oceniała, że wcześniejsze znaczące obniżenie stóp oraz ich utrzymanie na niezmienionym poziomie będzie sprzyjać ożywieniu gospodarczemu oraz stopniowemu powrotowi inflacji do celu NBP. Tymczasem w 2013 r. średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Z dokumentu wynika

Kogo cieszy, a kogo martwi słaby złoty. Czy to ratunek dla naszej gospodarki?

. Średnioroczny kurs euro miał wynieść 3,75 zł, a dolara 2,88 zł. Tymczasem końcówka roku to euro blisko 4,5 zł, a dolar 3,5 zł. Co to dla nas oznacza? Ból głowy ministra finansów Wysoki kurs złotówki najbardziej zmartwił ministra finansów. W czwartym kwartale ważyły się losy polskiego długu publicznego - jeśli

JP Morgan ogłasza: Globalne ożywienie rozpoczęło się, ale...

proc. PKB, zaś deficytu fiskalnego 6,0 proc. i 5,5 proc. PKB. Średni kurs złotego do euro w III kwartale br. przewidywany jest na 3,90 PLN/EUR, a w IV kwartale na 3,85 PLN/EUR.Pierwszej zwyżki stóp procentowych w Polsce JP Morgan spodziewa się dopiero w czerwcu 2011 r."Globalne ożywienie

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

w strefie euro wzrostu produktu potencjalnego w Polsce. Czynnikami osłabiającymi kurs złotego będą natomiast zmniejszający się dysparytet stóp procentowych oraz wysoki poziom premii za ryzyko fiskalne" - podano w "Raporcie". Według centralnej ścieżki projekcji, wskaźnik cen inflacji

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

sprzedawała wcale lub bardzo mało, jak Izrael, Turcja czy północna Afryka. "To przyniesie dodatkowych kilka milionów euro nowego obrotu" - powiedział Kocikowski. Niekorzystny kurs rubla obniżył ubiegłoroczny wynik firmy o 13 mln zł, przy czym w większości było to odczuwalne w czwartym kwartale

MinFin przewiduje spowolnienie wzrostu PKB do 3,1% w 2020 r. - media

wyniesie 2,4%. Euro, o ile Polska nie przyjmie jeszcze unijnej waluty, będzie warte 3,47 zł" - czytamy w gazecie. "DGP" podkreśla, że w dokumencie zaznaczono np., że w przypadku prognozowanego kursu złotego do euro należy brać pod uwagę 15-proc. odchylenie, co oznacza, że euro może kosztować

Przegląd prasy

% --PZU prawdopodobnie chce się pochwalić przejęciem litewskiego rywala, Lietuvos Draudimas, od brytyjskiej grupy RSA za ok. 145 mln euro wg gazety --Wartość transakcji zawartych na krajowym rynku gruntów inwestycyjnych może w tym roku sięgnąć ok. 1,8 mld zł Parkiet --Wynik netto Mirbudu w I

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

okresie sprzyjały "stabilne fundamenty polskiej gospodarki, w tym spadek deficytu na rachunku obrotów bieżących, napływ inwestycji zagranicznych oraz obniżenie premii za ryzyko związane z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych. Średni kurs złotego w 2012 r. ma wynieść 4,21 zł/euro i 3,32 zł

MinFin: Polska spełnia tylko jedno kryterium konwergencji nominalnej

długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wynosiła 5,8% i była o 1,5 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej" - głosi raport. Resort podkreśla jednak, że znaczny wzrost wartości referencyjnej w marcu (o 2,3 pkt proc.) wynikał z włączenia do grupy referencyjnej Łotwy, gdzie średnioroczna

Dług publiczny nie straszy na sylwestra. Bez względu na kurs złotego

stycznia, to jej zasady zostaną zastosowane już do wyliczania tegorocznego długu. W skrócie chodzi o to, że relacja długu do PKB ustalana będzie na podstawie średniorocznego kursu złotego. Wartość długu będzie przy tym pomniejszana o wolne środki, które rząd ma do dyspozycji na swoich rachunkach służących

Union Investment TFI oczekuje wzrostu indeksu WIG o 13-21% w 2011 roku

niewypłacalność Grecji średnioroczny kurs EUR/PLN przekroczy 4,0. W przeciwnym razie będzie on na poziomie 3,7. "Obawiamy się restrukturyzacji długu greckiego. Jeśli to nastąpi, to można się spodziewać dużych turbulencji na rynkach i wyskok kursu powyżej 4 zł za euro jest prawdopodobny" - podkreślił. W

WIG20 zakończył wtorek na plusie, choć dane o PKB nie wpłynęły na notowania

Warszawa, 30.08.2011 (ISB) - Dobre dane o wzroście gospodarczym w II kwartale nie wpłynęły na kursy warszawskich spółek, oceniają analitycy. Pomimo to indeksy GPW spisywały się lepiej niż większość europejskich wskaźników. "Bezpośredniego wpływu niezłej publikacji próżno szukać na wykresach

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 2,5% w 2010 i 3,0% w 2011 r.

nośników energii zwiększą się w tym roku o 5,9%, by w latach 2011-2012 ukształtować się odpowiednio na poziomach: 5,1% i 5,2%. W ub. roku ich wzrost wyniósł 5,5%, podał NBP. "Główne ryzyka dla inflacji związane są z kształtowaniem się kursu złotego, zarówno względem euro jak i dolara. Kurs walutowy

Inflacja pozostanie niska, latem możliwa deflacja w ujęciu r/r wg analityków

Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews) - Niska inflacja - zjawisko nieobce obecnie strefie euro i wielu innym krajom europejskim - będzie nam towarzyszyła jeszcze przez wiele miesięcy, uważają ekonomiści. Według nich, latem może wystąpić nawet deflacja (w ujęciu r/r), zaś na koniec roku inflacja nie

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2011 r. i 4,1% w 2012 r.

2011-2012 stały będą pod znakiem aprecjacji kursu złotego - w 2011 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 3,8 oraz 2,6 zł, natomiast w 2012 roku średni kurs euro wyniesie 3,7, a średni kurs dolara 2,5 zł" - podsumował IBnGR.   (ISB) lk/tom

Ministerstwo Finansów: PKB w przyszłym roku będzie na plusie

deficyt, którego poziom może okazać się kluczowy dla kursu złotego i w staraniach Polski o szybsze wejście do strefy euro. W I kwartale tego roku PKB Polski wyniosło 0,8 proc. To zaskakująco dobry wynik, ponieważ w pierwszych trzech miesiącach 2009 gospodarka całej UE skurczyła się aż o 4,4 proc., a obok

Dane o produkcji i sprzedaży detal. pomogą decyzji o cięciu stóp wg analityków

. Kurs EURPLN pogłębił wybicie nad 4,19, gdzie jednak hamulcem pozostaje opór w postaci 100-sesyjnej średniej ruchomej przy 4,1935. Jednocześnie w krótkim terminie głównym determinantem dla notowań pary pozostają doniesienia na temat negocjacji ws. pomocy dla Grecji" -  ekonomiści Raiffeisen

GDF Suez gasi światło w Europie

Ogłaszając 27 lutego raport roczny za 2013 r., prezes GDF Suez Gerard Mestrallet mówił o "Grand Coup", czyli o Big Bangu. I rzeczywiście, strategia firmy jest zaskoczeniem. Nie chodzi o wyniki spółki, która ogłosiła 9,3 mld euro straty za 2013 r., ale o to, skąd się ta strata wzięła. GDF

Grecja do znudzenia. Kiedy to się wreszcie skończy?

udało się WIG-owi 20 odrobić nieco strat ze śródsesyjnego dołka to dzień i tak kończymy 0,5 proc. minusie.Mimo porannej zwyżki franka szwajcarskiego i innych walut, dzień kończymy z kursami znacznie poniżej ostatnich wartości - dolar kosztuje 2,79 zł, frank 3,35 zł, a euro 3,99 zł.Godz. 16.30W

Konsylium zamiast chirurgii

1 marca 1979 r. zaczął funkcjonować Europejski System Walutowy, który miał zapewnić wymienialność walut przy względnie stałym kursie, usunąć reglamentację dewizową i bariery handlowe. Ów cel po wielu latach osiągnięto, a stworzenie Unii Walutowej było zwieńczeniem dzieła. Dzisiaj, gdy strefa euro

Wzrosty na Wall Street nie pomogły warszawskiej giełdzie

bank inwestycyjny, który pomoże spółce zadebiutować na amerykańskim rynku Nasdaq. Prezes Asseco Adam Góral powiedział, że debiut możliwy jest w IV kw. tego roku.16.50Złoty jest coraz mocniejszy. Kurs euro wynosi obecnie 4,11 zł, kurs franka spadł poniżej 3,41 zł. Najbardziej polska waluta zyskuje

Ceny paliw na stacjach powinny spadać w listopadzie

.   Euro 95 Superplus 98 ON LPG PKN Orlen  4,58 4,82 4,37 2,30 St. Lotos 4,59 4,83 4,38 2,30

WIG20 bez rewelacji. Małe spółki najwyżej od sierpnia 2011 roku

zmagającej się z kryzysem strefy euro. - Gospodarka USA jest w dobrej formie, ale wielkim znakiem zapytania stają się Chiny. Jak bardzo będą one musiały poluzować politykę, żeby powrócić na właściwy kurs? Wiele do zrobienia jest również w dalszym ciągu w Europie - powiedział Erick Maronak, główny strateg

Ekonomiści IBnGR: W Polsce nie będzie recesji

W przedstawionym w piątek raporcie ekonomiści prognozują, że w roku 2009 PKB Polski wzrośnie o 2,0 proc. W opinii IBnGR rok 2010 będzie jeszcze lepszy. Wtedy PKB wzrośnie o 3 proc. Eksperci IBnGR oszacowali też średnioroczny kurs euro i dolara w latach 2009ś2010. Ich zdaniem euro będzie kosztowało

Entliczek, pentliczek, co zrobi Rostowski. Wzrost PKB o 2,5 proc.?

budżetu wynika też, że rząd spodziewa się, iż w przyszłym roku kurs złotego będzie się stopniowo umacniał. Główna stopa procentowa NBP ma nieznacznie spadać, ale dopiero po 2012 r. A co się stanie, jeśli sytuacja gospodarcza nagle gwałtownie się pogorszy i dojdzie np. do rozpadu strefy euro? Wtedy grozi

HSBC: Polska gospodarka zwolni stopniowo, uniknie najgorszego

. sięgną najwyższego rocznego poziomu, ocenianego przez Ministerstwo Finansów na 24 mld zł, finansujących w większości inwestycje w infrastrukturę.Wprowadzenie euro w 2012 r. HSBC uznaje za "wciąż możliwe, ale bynajmniej nie przesądzone". W tym kontekście, analitycy widzą niebezpieczeństwo zbyt

Od 2009 r. Słowacy będą płacili w euro

podjęli też Cypryjczycy. Podpisano tam nawet z kilkoma tysiącami przedsiębiorców pakt o uczciwym przeliczaniu cen. Ale i tak zaokrąglano je w górę. Ale wejście do strefy euro ma fundamentalne korzyści - słowaccy eksporterzy już niedługo nie będą się bali o rosnący kurs korony. A pieniądze z unijnych

Nieckarz z RPP: Konieczna jest zdecydowana redukcja stóp procentowych

dla złotego i euro" - powiedział Nieckarz. "W ostatnim okresie kurs złotego znajduje się głównie pod wpływem niepewności na rynkach globalnych i odwrotu inwestorów od rynków wschodzących, do których zaliczana jest Polska. Ale nadmiernie wysoki dysparytet stóp procentowych (EBC 2,0 proc

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

średniorocznie o 14% do 2015 r., kiedy będzie stanowić już 4,1% PKB, wynika z prognoz firmy doradczej Boston Consulting Group. Z danych firmy Boston Consulting Group wynika, że w 2009 r. udział gospodarki internetowej w polskim PKB wynosił 2,7%. W 2015 r. ma to być już 4,1%, co oznacza, że średnioroczne tempo

RPP podniesie w styczniu stopy proc. z obawy przed skokiem inflacji - analitycy

działającym na korzyść umiarkowanych członków Rady jest fakt, że podwyżka poziomu stóp w naszym kraju zwiększy dysparytet stóp procentowych między Polską a strefą euro oraz USA, a więc wpłynie na umocnienie złotego. A w tym wypadku RPP musi być wyjątkowo ostrożna, ponieważ nadmierna skala aprecjacji

RPP podniesie w styczniu stopy proc. z obawy przed skokiem inflacji - analitycy

członków Rady jest fakt, że podwyżka poziomu stóp w naszym kraju zwiększy dysparytet stóp procentowych między Polską a strefą euro oraz USA, a więc wpłynie na umocnienie złotego. A w tym wypadku RPP musi być wyjątkowo ostrożna, ponieważ nadmierna skala aprecjacji, połączona z dużą niepewnością i

Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia firm z fiskusem

;mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. Wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

euro, takich jak Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania, jest to, że utraciły konkurencyjność w sytuacji, gdy nie mają możliwości zastosowania najbardziej skutecznego lekarstwa, jakim byłoby dostosowanie kursu waluty. Stosowana teraz terapia w postaci zacieśnienia fiskalnego (podnoszenie podatków i

Piątka na kryzys: Czeka nas niespokojny rok

stara się doprowadzić do inflacji i "wyeksportować" ją na cały świat. Chiny zaczynają mieć z tym problem. Rosnąca inflacja w USA przy stałym kursie juana powoduje realne wzmocnienie chińskiego pieniądza i jest to pierwsza poważna odpowiedź na wojnę walutową zapoczątkowaną zresztą przez

Dziura budżetowa w 2003 r. mniejsza niż 46,3 mld zł

- spadek do 7,3 proc. z 9 proc. obecnie średni roczny kurs - 4,09 zł za dolara i 3,86 zł za euro wobec odpowiednio 4,027 i 3,863 w czwartek po południu; deficyt obrotów bieżących - 5,1 proc. PKB z prognozowanych 4,5 proc. PKB w 2002 roku; stopa bezrobocia - 20 proc. z 19,5 proc. w 2002 roku

Ministerstwo Finansów dla "Rz": Zmienimy sposób wyliczania długu

tego roku stracił blisko 12 proc. do euro.- Chcemy uzależnić wielkość zagranicznego zadłużenia od średniej ceny złotówki, a nie od ceny z 31 grudnia danego roku. Dług będzie wyliczany z końcem roku - tłumaczył Radziwiłł.Zdaniem wiceministra ta operacja mogłaby zmniejszyć relację zadłużenia netto wobec

Idą zmiany w polskiej gospodarce

(ceny bieżące) mld zł741,9793,3 inflacja średniorocznaproc. 6,45,5 inflacja na koniec rokuproc. 6,15,3 kurs dolara średniorocznyzł4,184,67 kurs dolara na koniec rokuzł4,584,77 kurs euro średniorocznyzł3,714,12 kurs euro na koniec rokuzł3,974,25 stopa lombardowa na koniec rokuproc. 17,515,0 stopa

Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 r.

przewidujemy, żeby próg 55 proc. długu w relacji do PKB był w jakikolwiek sposób zagrożony - mówił minister Rostowski. Tłumaczył, że w strategii zarządzania długiem rząd przyjął inny kurs złotego niż wcześniej - 4,35 zł za euro na koniec 2011 r. i 4 zł na koniec 2012 r. - Kurs złotego jest zmienny ze względu

Rozpaczliwie, ale w dobrym kierunku

warunki do wzrostu bezrobocia w skali kraju i liczby żyjących w niedostatku rodzin. Polska powinna szybko przystąpić do strefy euro, ale szanse, by spełnić jej wymogi przed rokiem 2008, są niewielkieJak się miała gospodarka w trzecim kwartale 2003 rokuW trzecim kwartale można było zauważyć kontynuację

Gospodarka po ataku na USA: oby było tylko źle

strefy euro in minus - z 2,2 do 1,5 proc., a prognozę dla całego świata z 3,2 do 2,7 proc. - to najniższy wskaźnik od 1993 r. Japonia od dziesięciu lat oscyluje między recesją i stagnacją.10 września, a więc dzień przed atakiem terrorystów na World Trade Center i Pentagon, giełdy europejskie i azjatyckie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Euro

roku ustanowiono strefę euro. Kurs wymiany za 1 ?: 0,787564 funta irlandzkiego (IEP) 1,95583 marki niemieckiej (DEM) 2,20371 guldena holenderskiego (NLG) 5,94573 marki fińskiej (FIM) 6,55957 franków francuskich (FRF) 6,55957 franków monakijskich (MCF) 13,7603 szylinga austriackiego (ATS) 40,3399 franków

EuroManx

. W czerwcu 2005 roku linia EuroManx przejęła kurs Wyspa Man-Liverpool, który był posiadany przez Emerald Airways.9 maja 2008 linia ogłosiła, że zaprzestaje wszelkiej dalszej działalności, jako powód podano rosnące ceny paliwa i niedostateczną liczbę pasażerów. Flota 1 Bombardier Dash 8 Q200 (OE-HBB) 1

Lira maltańska

centów. 10 lipca 2007 na posiedzeniu unijnych ministrów finansów podjęto decyzjęEUROPA - Press Releases - Commission hails approval of the adoption of the euro in Cyprus and Malta o przyjęciu Malty do strefy euro z dniem 1 stycznia 2008. Kurs wymiany: 1 ? = 0,429300 MTL.

Escudo portugalskie

Escudo portugalskie ? była waluta narodowa Portugalii. Została zastąpiona przez euro. HistoriaEscudo zostało wprowadzone w 1911 r., w celu zastąpienia reala. Kurs wymiany reala na escudo wynosił wtedy 1000 reali za jedno escudo. Co ciekawe określene mil réis (port. tysiąc reali) stały się potocznym

Marka fińska

Marka fińska (fin. markka) – waluta używana w Finlandii od 1861 do 2002. Dzieliła się na 100 penni.Została zastąpiona przez euro. Kurs wymiany wynosił 1 euro = 5,94573 markka.Marka została wprowadzona w 1861 jako ćwierć rosyjskiego rubla. Po odzyskaniu niepodległości w 1917 Bank Finlandii

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.