średnie kursy nbp 2011

Internetowe kantory rzucają koło ratunkowe frankowiczom

Kilkanaście groszy na wymianie każdego franka zarabiają banki, w których Polacy spłacają kredyty mieszkaniowe. Te pieniądze zostaną w naszej kieszeni, jeśli przyniesiemy walutę do banku albo przelejemy z konta walutowego. Internetowe serwisy wymiany walut już zaczęły promować się na fali zainteresowania wzrostem kursu franka

Bartkiewicz, NBP: kurs franka powyżej 4 zł

Kurs CHFPLN w średnim terminie może kształtować się powyżej 4,0. Może to być 4 z "małym plusem" - ocenił w poniedziałek Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP. Jego zdaniem kurs franka szuka obecnie równowagi, a sytuację będzie można dokładniej ocenić po decyzji EBC.

Drogi frank w polskich bankach. Spready windują raty kredytów

Drogi frank w polskich bankach. Spready windują raty kredytów

kredytu, która wynosi 400 franków. Gdyby kredytobiorca mógł przeliczyć swoją ratę według średniego kursu NBP, rata kredytu wynosiłaby 1707 zł (niektóre osoby, które zaciągnęły kredyty frankowe kilkanaście lat temu, spłacają je od razu na podstawie średniego kursu NBP). Ale większość frankowiczów nie ma

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

dochodowego od osób prawnych". Budżet straci, ale są też pozytywy Wpływy budżetu państwa zdaniem NBP byłyby także niższe "z tytułu braku dywidendy z banków, w których skarb państwa ma swoje udziały". "Przy założeniu, że stopa dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-13, kwota utraconego

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-13, kwota utraconego wpływu do budżetu wyniosłaby szacunkowo 380 mln zł" - czytamy w piśmie. "W przypadku niektórych banków można spodziewać się spadku aktywności kredytowej wynikającego z ograniczeń kapitałowych. Spadek kapitałów zmniejsza też odporność

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

średniej z lat 2011-13, kwota utraconego wpływu do budżetu wyniosłaby szacunkowo 380 mln zł" - czytamy w piśmie. "W przypadku niektórych banków można spodziewać się spadku aktywności kredytowej wynikającego z ograniczeń kapitałowych. Spadek kapitałów zmniejsza też odporność banków, co w

Bank centralny z wielką rezerwą walutową

Bank centralny z wielką rezerwą walutową

jeszcze przed apogeum kryzysu w tych krajach - chwali bank NIK. Ale średnia rentowność rezerw wyniosła w połowie 2013 roku 0,92 proc., wcześniej była dwa razy wyższa. Lepiej zarabia się na rezerwach także wtedy, gdy złoty się osłabia. A w ubiegłym roku raczej się umacniał. Okazuje się jednak, że NBP na

E-Star miało 2,03 mld HUF zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 720,7% r/r

poziomie grupy wyniósł 1693,63 mln HUF wobec 150,20 mln HUF zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 6286,10 mln HUF wobec 1222,65 mln HUF rok wcześniej. Wg kursów średnich NBP z 31 marca 2011 r. 100 HUF kosztowało 1,5096 zł. (ISB)

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

długu publicznego do PKB, przez co czekają nas obowiązkowe cięcia wydatków i podwyżka VAT-u. Dlatego końcówka 2011 roku była wyjątkowo nerwowa. NBP wraz z BGK interweniował raz po raz na rynku walut, skupując z rynku złotego. W sumie na interwencje NBP wydał kilkaset milionów euro. Dziś kurs euro wynosi

Gastel Żurawie kupił 4 żurawie od Liebherr Werk Ehingen za 13,69 mln zł

średniego kursu NBP wynosi 13.699.854 zł (3.402.000 euro)" – czytamy w komunikacie. Firma Gastel Żurawie zanotowała 23,68 mln zł przychodów w I kw. 2011. Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

, czyli w dniu zakończenia inwestycji znajdować się w przedziale 3,8058 - 4,0858 zł. Kto wygrał? Szczęście mieli ci klienci, którzy obstawili wariant stabilizacji, ponieważ kurs średni NBP z 15 marca 2011 r. wyniósł 4,0618 zł. Zarobili 4,49 proc. za okres sześciu miesięcy, czyli 8,98 proc. w skali roku

Spółka zależna Protektora ma umowę wartości 12,9 mln zł z czeskim MON

netto wynosi 12,9 mln zł. „Wartość przedmiotowego zamówienia na dostawę obuwia wynosi 75 711 100 CZK netto (90 853 320 CZK brutto), co w przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 16.08.2011 r. wynosi 12 916 314 PLN netto (15 499 576 PLN brutto)" - podano w komunikacie. Umowa będzie

'Minutes': Na posiedzeniu RPP we wrześniu nie zgłoszono wniosku o podwyżkę stóp

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). RPP uważa, że dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. "Rada pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,50%, stopa

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów (...) jest kurs bazowy stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży (...) podanych na stronie serwisu Reuters (...). Wartości kursu kupna i wartości kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

. Przykład? W 2011 roku na rozliczaniu po zawyżanych kursach rat kredytów hipotecznych, zaciągniętych głównie we frankach, banki zarabiają miliard złotych rocznie. Gdy w NBP franki można było dwa lata temu kupić po 3,52 zł, np. klienci Getin Banku musieli spłacać raty po 3,72 zł. Wysokość spreadów nie była

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

% r/r. W krótkim horyzoncie projekcji za wzrost inflacji odpowiada zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. oraz czynniki podażowe, wpływające na wysoki wzrost cen żywności i energii" - głosi dokument. W ocenie NBP, w dłuższym horyzoncie projekcji stopę inflacji powyżej celu podtrzymywać będą

Wartość początkowa środka trwałego w walucie obcej

skorelowane z zasadami ustalania różnic kursowych, wedle których kurs średni NBP ustala się również na dzień poprzedzający datę poniesienia kosztu (art. 15a ust. 6 updop).Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust. 6, art. 16g ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

Avia miało 3,31 mln LTL zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 89,2% r/r

mln LTL wobec 2,82 mln LTL zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 74,91 mln LTL wobec 54,52 mln LTL rok wcześniej. Wg kursów średnich NBP z 31 marca 2011 r. 1 lit litewski (LTL) kosztował 1,1619 zł.          

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 4,0% w 2011 i 2,7% w 2012 r.

wysokości celu inflacyjnego" - głosi dokument. W ocenie NBP, stopę inflacji w średnim i długim horyzoncie projekcji zwiększać będą rosnące koszty pracy, natomiast ograniczony popyt wewnętrzny oraz obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych będą czynnikami

Krakchemia miała 2,39 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 115,7% r/r

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN, a za 3 miesiące 2010 roku wyniósł: 1 EUR=3,9669 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk

Raport NBP: złoty się osłabi

przewidywali, ma być też spadek inflacji w 2010 r. Ceny wzrosną zaledwie o 1,5 proc. Dla porównania we wrześniu tego roku inflacja sięgała 3,4 proc. Według NBP wzrost gospodarczy w 2010 i 2011 r. mają w coraz większym stopniu napędzać inwestycje. W tempie powyżej 2 proc. ma też rosnąć konsumpcja.- Taki wzrost

Lotos ma umowę z Eminent Energy na dostawę ropy w kwietniu na 84,82 mln USD

względem wartości spośród ww. umów jest umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. na dostawę dla Grupy Lotos w miesiącu kwietniu 2011 r. ropy naftowej typu REBCO, której szacunkowa wartość netto wynosi 84,82 mln USD (tj. 237,38 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 6 kwietnia 2011 r.)"

Ankieta NBP: Przedsiębiorcy oczekują wyraźnej poprawy koniunktury w I kw. 2011

odnotował natomiast trwały komponent wskaźnika (z 5,4 pkt w IV kw. 2010 r. do 3,7 pkt w I kw. 2011 r.)" - podano w raporcie. NBP zauważa, że poprawie nastrojów w obszarze popytu towarzyszył wzrost wartości wskaźnika prognozowanej produkcji (po korekcie sezonowej) na I kw. 2011 r., który zwiększył się o

'Minutes': Podwyżka stóp w styczniu początkiem zacieśniania polityki pieniężnej

inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. "W ocenie Rady, wymaga to zacieśnienia polityki pieniężnej i - biorąc pod uwagę pewną poprawę nastrojów na rynkach finansowych - powinno ono nastąpić na bieżącym posiedzeniu Rady. Jednocześnie niektórzy członkowie Rady podkreślali, że mniejsza

Winni są wszyscy: banki, resort finansów i klienci

atrakcyjniejsze kursy, po jakich przeliczają raty. - Tylko że spready w ostatnim czasie się rozszerzały. Przypomnijmy też, że ten temat omawialiśmy już 5 lat temu. Deklaracja byłaby poważna, gdyby banki powiedziały, że będą przeliczać raty po kursie NBP. Inne pomysły należy nazwać pustosłowiem. Poza tym nadal

Przegląd mediów

nastroje na rynkach przed spotkaniem Rady Europy, złoty słabnie --Zdecydowana większość zdecydowała w głosowaniach RPP o podwyżkach stóp w IV i V --Centralna ścieżka projekcji NBP: Bezrobocie wyniesie 8,4% w 2011 i 7,6% w 2012 --Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r

'Minutes': Członkowie RPP różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp w IV

Warszawa, 21.04.2011 (ISB) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp procentowych, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 kwietnia 2011 r." (tzw. "minutes

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

2,7 proc. - stwierdza Ministerstwo Finansów. Stopy procentowe Spadek presji inflacyjnej, jak to się fachowo nazywa, ma za sobą pociągnąć obniżki stóp procentowych NBP. - Tempo i skala obniżek stóp procentowych NBP będą determinowane przez kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i kursu walutowego

Po umocnieniu złotego, możliwa korekta jego kursu w piątek

umocnił się wobec euro testując poziom 3,89, przez większość środowych notowań obserwowaliśmy przejściowe wyhamowanie ruchu i konsolidację w rejonie 3,90. Wtorkowe spadki kursu nasiliły się po wypowiedzi szefa NBP, w której zasygnalizował on rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych dodając, że powinno

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3436 4.3641 -0.4697 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0896 0.0890 0.6742 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3496 0.3475 0.6043 % dolar

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2011 r.

pozostanie ujemny, w latach 2012-2013, ze względu na spowolnienie dynamiki popytu krajowego, przy stabilnym poziomie kursu walutowego, będzie on ju? nieznacznie dodatni (średnio 0,2 pkt. proc.)" - wylicza NBP. Według centralnej ścieżki projekcji, produkt potencjalny wzrośnie o 3,1% w 2011 roku, a w

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 09.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3641 4.3489 0.3495 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0890 0.0891 -0.1122 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3475 0.3469 0.1730 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3489 4.3571 -0.1882 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0891 0.0889 0.2250 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3469 0.3457 0.3471 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3571 4.3870 -0.6816 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0889 0.0895 -0.6704 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3457 0.3480 -0.6609 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3870 4.3918 -0.1093 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0895 0.0901 -0.6659 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3480 0.3514 -0.9676 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 03.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3918 4.4125 -0.4691 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0901 0.0910 -0.9890 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3514 0.3546 -0.9024 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 02.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4125 4.4061 0.1453 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0910 0.0909 0.1100 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3546 0.3534 0.3396 % dolar

Próchnik miał 0,04 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

;           XIX. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 3,9742 3,9669        

Po dobrych wieściach z USA złoty pozostał mocny w środę

zniżkowała, schodząc poniżej poziomu wtorkowych minimów" - podsumowała Joanna Pluta. We wtorek, po godz.17:20 za jedno euro płacono średnio 3,8703 zł a za dolara 2,9414. Kurs euro/dolar wynosił 1,3159. Rano, ok. godz. 10:10 jedno euro kosztowało 3,9055 zł, a dolar 2,9442 zł. Euro/dolar kwotowany był na

RPP podniosła stopy proc., by ograniczyć wzrost inflacji w średnim okresie

wzrost gospodarczy, który jej zdaniem w I kw. 2011 r. może być zbliżony do obserwowanego w poprzednim kwartale (kiedy wyniósł 4,4 r/r). "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej

Arctic Paper miał 8,46 mln zł straty netto w I kw., wobec zysku przed rokiem

;                   Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w marcu zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp o 25pb

inflacyjnego w średnim okresie. "W opinii tych członków Rady za szybkimi podwyżkami stóp przemawia także zmniejszona wrażliwość kursu złotego na dysparytet stóp procentowych" - napisał bank centralny. W marcu RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, choć z opublikowanego po

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4230 4.4684 -1.0160 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0926 0.0928 -0.2155 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3584 0.3598 -0.3891 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4684 4.4790 -0.2367 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0928 0.0940 -1.2766 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3598 0.3651 -1.4517 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4790 4.5087 -0.6587 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0939 0.1065 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3651 0.3650 0.0274 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5087 4.4988 0.2201 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0939 0.0940 -0.1064 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3650 0.3657 -0.1914 % dolar

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Solorz-Żak nie boi się, że nie wygra starań o Polkomtela przez zbyt dużą liczbę częstotliwości --Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2010 r. z 6,53 mld zł zysku   Parkiet --MSP zagłosuje za wyższą dywidendą niż proponowane przez zarząd 8 zł/ akcję - średnia

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 01.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4988 4.4979 0.0200 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0933 0.7503 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3657 0.3627 0.8271 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 31.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4979 4.4815 0.3659 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0933 0.0933 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3627 0.3631 -0.1102 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 30.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4815 4.4959 -0.3203 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0933 0.0931 0.2148 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3631 0.3627 0.1103 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 29.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4959 4.4943 0.0356 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0931 0.0939 -0.8520 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3627 0.3645 -0.4938 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5830 4.5155 1.4949 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0960 0.0951 0.9464 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3749 0.3703 1.2422 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5155 4.5068 0.1930 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0951 0.0946 0.5285 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3677 0.7071 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 09.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5068 4.4838 0.5130 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0946 0.0941 0.5313 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3677 0.3665 0.3274 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4838 4.4999 -0.3578 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0941 0.0933 0.8574 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3665 0.3644 0.5763 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5483 4.5322 0.3552 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0939 0.0943 -0.4242 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3686 -0.2170 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 03.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5322 4.5254 0.1503 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0943 0.0946 -0.3171 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3686 0.3703 -0.4591 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 02.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5254 4.5042 0.4707 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0946 0.0938 0.8529 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3678 0.6797 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 01.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5042 4.5350 -0.6792 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0938 0.0941 -0.3188 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3695 -0.4601 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 28.02.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5350 4.5297 0.1170 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0941 0.0940 0.1064 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3695 0.3692 0.0813 % dolar

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji". "

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 18.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4799 4.4841 -0.0937 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0945 0.0954 -0.9434 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3751 -1.2797 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 17.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4841 4.5219 -0.8359 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0954 0.0954 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3751 0.3735 0.4284 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 14.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5219 4.5452 -0.5126 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0954 0.0965 -1.1399 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3735 0.3775 -1.0596 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 13.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5452 4.5284 0.3710 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0965 0.0971 -0.6179 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3775 0.3791 -0.4221 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5284 4.5885 -1.3098 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0971 0.0984 -1.3211 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3791 0.3865 -1.9146 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5885 4.5983 -0.2131 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0984 0.0985 -0.1015 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3865 0.3895 -0.7702 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5983 4.5316 1.4719 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0985 0.0982 0.3055 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3895 0.3835 1.5645 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5316 4.5046 0.5994 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0982 0.0977 0.5118 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3835 0.3792 1.1340 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5046 4.5667 -1.3598 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0977 0.0980 -0.3061 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3792 0.3788 0.1056 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5667 4.5948 -0.6116 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0980 0.0992 -1.2097 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3788 0.3833 -1.1740 % dolar

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ale nie wyklucza podwyżek w przyszłości

polityki pieniężnej NBP, w tym ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy, realizowanej w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Żaden z trzynastu ankietowanych przez agencję ISB

Spółka zależna Synthosa ma umowę na katalizatora neodymowego za 139 mln zł

139.153.000 zł według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu). Cena uzależniona jest między innymi od notowań tlenku neodymu, metylocykloheksanu oraz kwasu dietyloheksylofosforowrgo" - czytamy dalej. Synthos miał 476,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

PEP uplasował emisję 1,57 mln akcji serii Y w ofercie po 28,5 zł

objętej prospektem emisyjnym. Według przyjętej uchwały, akcje serii Y zostały zaoferowane inwestorom, z których każdy nabywał walory o wartości co najmniej 50.000 euro, liczonej według ich ceny emisyjnej, po średnim kursie walut NBP. Środki pozyskane z emisji umożliwią spółce częściową realizację planu

Analitycy JP Morgan spodziewają się podwyżki stóp proc. w Polsce

Tym samym główna stopa procentowa NBP na koniec 2011 roku sięgnęłaby 4,0 proc. wobec 3,5 proc. obecnie.Wcześniej bank przewidywał łączną skalę zwyżek podstawowych stóp w Polsce na 50 bp do końca 2010 roku i dalsze podwyżki w 2011 roku.JP Morgan do niedawna przewidywał, iż główna stopa procentowa

Pieniądze w Europie: ceny w Polsce są o 40 proc. niższe niż w UE, ale zarabiamy o 70 proc. mniej niż inni

. Eurostat przelicza ceny na euro. Ogromne znaczenie ma więc kurs walutowy. - Jeśli złoty jest słaby, dla mieszkańców strefy euro jesteśmy tani. Jeśli mocny, stajemy się krajem droższym - tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista Kredyt Banku. Gdy w 2008 r. złoty był bardzo silny (według NBP euro kosztowało

Inpro miało 0,20 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., spadek o 97,1% r/r

AKTYWÓW I PASYWÓW - WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 - 3,9866 PLN/EUR I NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2010 ROKU - 3,9603 PLN/EUR, - POSZCZEGÓLNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WEDŁUG KURSU STANOWIĄCEGO ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ ŚREDNICH

NBP: Szansa na szybszy wzrost w 2010 r.

Citi Handlowego. Spowolnienie w polskiej gospodarce mocno za to ograniczy inflację. Już w 2010 r. według NBP spadnie ona do 1,9 proc., a w 2011 do zaledwie 0,9 proc. - Projekcja sugeruje, że może nawet dojść do deflacji - mówi Kalisz. W tym roku inflacja średnio ma być jeszcze na całkiem wysokim

RPP znów podniosła stopy proc., by ograniczyć wzrost presji inflacyjnej

posiedzeniu Rady. RPP nie obawia się natomiast o wzrost gospodarczy, który jej zdaniem w I kw. 2011 r. może być zbliżony do obserwowanego w poprzednim kwartale (kiedy wyniósł 4,4 r/r). "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: * stopa referencyjna 4,25% w skali

Przegląd mediów

wzrostu przychodów i zysku netto o ponad 10% w 2011 r. --Trust planuje IPO na GPW kiedy poprawią się wyceny giełdowe, prospekt jest w KNF --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła o 59,4% r/r do 1,30 USD/ b we wrześniu --NBP: Firmy będą nadal zmniejszać popyt na pracę w III kw. --Erste obniżyło rekomendację

Próchnik miał 5,27 mln zł zysku netto w IV kw. 2010, wobec straty przed rokiem

. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu miesięcznego w danym roku 2010 i 2009 4,0044

Jastrzębi ton Belki, chociaż bez decyzji o zmianie stóp

NBP. Jej przebieg w 2011 roku jest wyższy niż w tym. Zgodnie z czerwcową projekcją z 50-proc. prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż inflacja w przyszłym roku będzie między 2,1 a 3,3 proc. W lutym mówiono o przedziale 1,7-3,1 proc. - Wyniki te zapewne nie uwzględniają ostatniego osłabienia złotego

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

1,2 mln euro. Kwotę tą przelicza się po wskazanym przez NBP średnim kursie wspólnotowej waluty, jaki ogłaszany jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, przeliczona kwota jest zaokrąglana do 1 tys. zł. W 2012 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu

Złoty osłabił się wobec głównych walut w czwartek

Warszawa, 31.03.2011 (ISB) – Złoty osłabiał się w czwartek na koniec sesji, a przez większość dnia był niestabilny ze względu na ważne informacje napływające na rynek, w tym dane NBP, oceniają analitycy. „Na dane, które Narodowy Bank Polski publikował o godz. 14:00 wielu inwestorów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, obawia się osłabienia wzrostu gospodarczego

rynkach finansowych na kształtowanie się kursu złotego" - podsumowano w komunikacie. Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał podwyżki stóp procentowych na październikowym posiedzeniu RPP. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%. (ISB

'Minutes': RPP jest nadal podzielona co do tempa wzrostu PKB

dniu 19 stycznia 2011 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie jednak obawiają się, że może to prowadzić do nasilenia presji inflacyjnej. "Odnosząc się do perspektyw krajowego wzrostu gospodarczego członkowie Rady wskazywali, że

Entliczek, pentliczek, co zrobi Rostowski. Wzrost PKB o 2,5 proc.?

zysku NBP i poziomie wzrostu gospodarczego - mówi Jankowiak. Jego zdaniem bank centralny może wpłacić do przyszłorocznego budżetu nawet 10 mld zł z zysku za 2011 r. - Jeśli tempo wzrostu będzie nieco niższe od założonych 2,5 proc., to minister Rostowski ma jeszcze pewną zakładkę w postaci lekko

Zaskakujący finisz na GPW

Macierzyszu - dodał.Czy kurs Biotonu zareagował na słowa prezesa?Godz. 12:30Płatność kartą od 10 zł? Nic dziwnego, że w wiele sklepów narzuca takie ograniczenia. Według opublikowanego właśnie raportu NBP opłaty interchange w Polsce są ponad dwukrotnie wyższe niż średnio w krajach Unii Europejskiej, a

Afera Amber Gold: Marcin P. bez limuzyny, ale z dłuższym aresztem. Złoto wyceniono na 9,3 mln zł

wyposażenia ma m.in. skórzaną tapicerkę z jasnej skóry, wykończenie ze szlachetnego drewna, 12 głośników hi-fi i kamerę cofania. Nie znaleźli się kupcy na cztery autobusy Mercedes Citaro, które w barwach OLT Express obsługiwały kursy na gdańskie lotnisko. Sprzedawano też 13 tegorocznych mini, które znalazły

Grecja zmęczyła inwestorów, opadł zapał do kupowania akcji i złotego

procentowych. Złoty reaguje dziś bardzo wstrzemięźliwe na doniesienia z RPP. Euro podrożało do 4,18 zł, a dolar do 3,16 zł. 17.00 Posiadacze kredytów w złotych chyba nie powinni być zainteresowani, aby polska gospodarka kwitła w I kwartale. Bo jak powiedział prezes NBP dobre dane o PKB będą

Rynki na żywo: WIG20 na finiszu na plusie, złoty osłabł

powodowały zwyżkę cen surowców, a w szczególności złota. Dziś zamiast złota na pierwsze miejsce znów wysunął się dolar.Mimo spadającego kursu KGHM analitycy Societe Generale rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji od "kupuj". Cena docelowa to 190 zł.Godz. 10.30Czy interwencje NBP wygrają z siłą

Ring ekonomiczny: Jak będą kształtować się ceny mieszkań w Polsce w 2012 r.?

miesięcy 2011 r. ceny mieszkań deweloperskich obniżyły się na siedmiu głównych rynkach mieszkaniowych w kraju. We Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie obniżki wyniosły około 200 zł, sprowadzając średnie stawki do poziomu odpowiednio 6,4 tys. zł/mkw., 6,3 tys. zł/mkw. oraz 6,9 tys. zł/mkw. W Poznaniu na koniec

Nastąpiła zmiana nastawienia RPP w prowadzeniu polityki pieniężnej

RPP tradycyjnie deklaruje, że jej dalsze decyzje będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji, sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie, informacje dotyczące sektora finansów publicznych oraz kształtowanie się kursu złotego. Nastąpiła

KGHM znowu przodował w spadkach. Dolar mocno w górę

17.49 WIG20 kończy dzień na poziomie 2148 punktów (spadek o 1,17 proc.). Wśród największych spółek najsłabiej radził sobie KGHM. Papiery miedziowego giganta potaniały ponad 5 proc. Trochę lepsze nastroje panowały u posiadaczy akcji małych i średnich firm. Indeks MWIG40 zyskał

Przegląd mediów

--Producenci dużego AGD oczekują wzrostu o 9-13% w 2011 r. --Deficyt finansów publicznych wzrósł do 8,2-8,5% PKB w 2010 r. wg gazety --Zelmer oczekuje wyniku netto za 2010 r. wyższego niż w rekordowym 2007 r. oraz najwyższej w historii sprzedaży --Średnia marża w złotowych kredytach hipotecznych spadła do 1,6

Polak uboższy od Europejczyka, ale za to taniej kupuje

o ponad 38 proc. od średniej, w Hiszpanii o 3 proc. niższe od średniej, a we Włoszech o 3,5 proc. wyższe od średniej. Oznacza to, że ceny w Polsce były w 2010 roku niemal o 40 proc. niższe niż we Włoszech. Znaczenie ma też kurs walutowy. Polak zarabiający w złotych w przeliczeniu na euro ma tym

RPP podnosząc stopy w maju dała sobie czas na analizę sytuacji rynkowej

gwałtownych spadków kursu i trwałego odejścia od bariery 3,90. Za umiarkowaną reakcją na złotym przemawia komentarz po posiedzeniu NBP, w tym zapewnienie szefa banku Marka Belki, że dzisiejsza nieoczekiwana decyzja nie zmienia przyjętej wcześniej przez Radę, zakładanej skali podwyżek stóp procentowych w

'Minutes': RPP podniosła stopy w maju, by zapobiec utrwaleniu wysokiej inflacji

posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 11 maja 2011 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Na posiedzeniu złożono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek został przyjęty. Rada postanowiła podwyższyć

Inwestorzy patrzą na Grecję i tracą cierpliwość

ogromne wrażenie : "Ta wysoka inflacja, wyższa niż jest możliwa do tolerowania na średnią metę, już nie mówię na dłuższą, przez NBP, psuje jakość wzrostu gospodarczego i na to jest bank, żeby działać. To nie znaczy, że w każdej chwili, za wszelką cenę, nie chodzi o to, żeby gospodarkę 'zarżnąć'"

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery