średnie kursy nbp 2011

Ireneusz Sudak

Internetowe kantory rzucają koło ratunkowe frankowiczom

Internetowe kantory rzucają koło ratunkowe frankowiczom

Kilkanaście groszy na wymianie każdego franka zarabiają banki, w których Polacy spłacają kredyty mieszkaniowe. Te pieniądze zostaną w naszej kieszeni, jeśli przyniesiemy walutę do banku albo przelejemy z konta walutowego. Internetowe serwisy wymiany walut już zaczęły promować się na fali zainteresowania wzrostem kursu franka

Bartkiewicz, NBP: kurs franka powyżej 4 zł

Kurs CHFPLN w średnim terminie może kształtować się powyżej 4,0. Może to być 4 z "małym plusem" - ocenił w poniedziałek Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP. Jego zdaniem kurs franka szuka obecnie równowagi, a sytuację będzie można dokładniej ocenić po decyzji EBC.

Drogi frank w polskich bankach. Spready windują raty kredytów

Banki sprzedawały wczoraj franka nawet o 25 gr drożej, niż wynosił kurs NBP. Kupując szwajcarską walutę w kantorach internetowych, kredytobiorcy mogliby zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na średniej racie.

Bank centralny z wielką rezerwą walutową

Bank centralny z wielką rezerwą walutową

jeszcze przed apogeum kryzysu w tych krajach - chwali bank NIK. Ale średnia rentowność rezerw wyniosła w połowie 2013 roku 0,92 proc., wcześniej była dwa razy wyższa. Lepiej zarabia się na rezerwach także wtedy, gdy złoty się osłabia. A w ubiegłym roku raczej się umacniał. Okazuje się jednak, że NBP na

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

długu publicznego do PKB, przez co czekają nas obowiązkowe cięcia wydatków i podwyżka VAT-u. Dlatego końcówka 2011 roku była wyjątkowo nerwowa. NBP wraz z BGK interweniował raz po raz na rynku walut, skupując z rynku złotego. W sumie na interwencje NBP wydał kilkaset milionów euro. Dziś kurs euro wynosi

E-Star miało 2,03 mld HUF zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 720,7% r/r

poziomie grupy wyniósł 1693,63 mln HUF wobec 150,20 mln HUF zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 6286,10 mln HUF wobec 1222,65 mln HUF rok wcześniej. Wg kursów średnich NBP z 31 marca 2011 r. 100 HUF kosztowało 1,5096 zł. (ISB)

Gastel Żurawie kupił 4 żurawie od Liebherr Werk Ehingen za 13,69 mln zł

średniego kursu NBP wynosi 13.699.854 zł (3.402.000 euro)" – czytamy w komunikacie. Firma Gastel Żurawie zanotowała 23,68 mln zł przychodów w I kw. 2011. Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach

NBP: co piąta firma w Polsce jest nierentowna

NBP: co piąta firma w Polsce jest nierentowna

Autorzy raportu "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2011 r." poinformowali, że na kondycję dużych przedsiębiorstw niefinansowych wpływ miały trzy istotne czynniki: powoli, ale wyraźnie zwiększający się popyt, silny wzrost cen surowców i towarów oraz wahania kursu złotego

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

, czyli w dniu zakończenia inwestycji znajdować się w przedziale 3,8058 - 4,0858 zł. Kto wygrał? Szczęście mieli ci klienci, którzy obstawili wariant stabilizacji, ponieważ kurs średni NBP z 15 marca 2011 r. wyniósł 4,0618 zł. Zarobili 4,49 proc. za okres sześciu miesięcy, czyli 8,98 proc. w skali roku

Spółka zależna Protektora ma umowę wartości 12,9 mln zł z czeskim MON

netto wynosi 12,9 mln zł. „Wartość przedmiotowego zamówienia na dostawę obuwia wynosi 75 711 100 CZK netto (90 853 320 CZK brutto), co w przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 16.08.2011 r. wynosi 12 916 314 PLN netto (15 499 576 PLN brutto)" - podano w komunikacie. Umowa będzie

Projekt budżetu 2011: RPP rozpocznie podwyżki stóp w 2010 r., złoty będzie mocny

. Umocnieniu polskiej waluty powinny w tym okresie sprzyjać również podwyżki stóp procentowych NBP w ramach cyklu zacieśniania polityki pieniężnej" - napisano też w dokumencie. Średni kurs złotego w 2010 r. założono w wysokości 3,88 PLN/EUR i 2,93 PLN/USD, a w 2011 r. na poziomie 3,75 PLN/EUR i 2,88 PLN

'Minutes': Na posiedzeniu RPP we wrześniu nie zgłoszono wniosku o podwyżkę stóp

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). RPP uważa, że dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. "Rada pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,50%, stopa

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów (...) jest kurs bazowy stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży (...) podanych na stronie serwisu Reuters (...). Wartości kursu kupna i wartości kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

. Przykład? W 2011 roku na rozliczaniu po zawyżanych kursach rat kredytów hipotecznych, zaciągniętych głównie we frankach, banki zarabiają miliard złotych rocznie. Gdy w NBP franki można było dwa lata temu kupić po 3,52 zł, np. klienci Getin Banku musieli spłacać raty po 3,72 zł. Wysokość spreadów nie była

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

% r/r. W krótkim horyzoncie projekcji za wzrost inflacji odpowiada zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. oraz czynniki podażowe, wpływające na wysoki wzrost cen żywności i energii" - głosi dokument. W ocenie NBP, w dłuższym horyzoncie projekcji stopę inflacji powyżej celu podtrzymywać będą

Winni są wszyscy: banki, resort finansów i klienci

Winni są wszyscy: banki, resort finansów i klienci

atrakcyjniejsze kursy, po jakich przeliczają raty. - Tylko że spready w ostatnim czasie się rozszerzały. Przypomnijmy też, że ten temat omawialiśmy już 5 lat temu. Deklaracja byłaby poważna, gdyby banki powiedziały, że będą przeliczać raty po kursie NBP. Inne pomysły należy nazwać pustosłowiem. Poza tym nadal

Wartość początkowa środka trwałego w walucie obcej

skorelowane z zasadami ustalania różnic kursowych, wedle których kurs średni NBP ustala się również na dzień poprzedzający datę poniesienia kosztu (art. 15a ust. 6 updop).Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust. 6, art. 16g ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

Avia miało 3,31 mln LTL zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 89,2% r/r

mln LTL wobec 2,82 mln LTL zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 74,91 mln LTL wobec 54,52 mln LTL rok wcześniej. Wg kursów średnich NBP z 31 marca 2011 r. 1 lit litewski (LTL) kosztował 1,1619 zł.          

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 4,0% w 2011 i 2,7% w 2012 r.

wysokości celu inflacyjnego" - głosi dokument. W ocenie NBP, stopę inflacji w średnim i długim horyzoncie projekcji zwiększać będą rosnące koszty pracy, natomiast ograniczony popyt wewnętrzny oraz obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych będą czynnikami

Krakchemia miała 2,39 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 115,7% r/r

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN, a za 3 miesiące 2010 roku wyniósł: 1 EUR=3,9669 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk

Lotos ma umowę z Eminent Energy na dostawę ropy w kwietniu na 84,82 mln USD

względem wartości spośród ww. umów jest umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. na dostawę dla Grupy Lotos w miesiącu kwietniu 2011 r. ropy naftowej typu REBCO, której szacunkowa wartość netto wynosi 84,82 mln USD (tj. 237,38 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 6 kwietnia 2011 r.)"

Raport NBP: złoty się osłabi

przewidywali, ma być też spadek inflacji w 2010 r. Ceny wzrosną zaledwie o 1,5 proc. Dla porównania we wrześniu tego roku inflacja sięgała 3,4 proc. Według NBP wzrost gospodarczy w 2010 i 2011 r. mają w coraz większym stopniu napędzać inwestycje. W tempie powyżej 2 proc. ma też rosnąć konsumpcja.- Taki wzrost

'Minutes': Podwyżka stóp w styczniu początkiem zacieśniania polityki pieniężnej

inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. "W ocenie Rady, wymaga to zacieśnienia polityki pieniężnej i - biorąc pod uwagę pewną poprawę nastrojów na rynkach finansowych - powinno ono nastąpić na bieżącym posiedzeniu Rady. Jednocześnie niektórzy członkowie Rady podkreślali, że mniejsza

Ankieta NBP: Przedsiębiorcy oczekują wyraźnej poprawy koniunktury w I kw. 2011

odnotował natomiast trwały komponent wskaźnika (z 5,4 pkt w IV kw. 2010 r. do 3,7 pkt w I kw. 2011 r.)" - podano w raporcie. NBP zauważa, że poprawie nastrojów w obszarze popytu towarzyszył wzrost wartości wskaźnika prognozowanej produkcji (po korekcie sezonowej) na I kw. 2011 r., który zwiększył się o

Przegląd mediów

nastroje na rynkach przed spotkaniem Rady Europy, złoty słabnie --Zdecydowana większość zdecydowała w głosowaniach RPP o podwyżkach stóp w IV i V --Centralna ścieżka projekcji NBP: Bezrobocie wyniesie 8,4% w 2011 i 7,6% w 2012 --Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

2,7 proc. - stwierdza Ministerstwo Finansów. Stopy procentowe Spadek presji inflacyjnej, jak to się fachowo nazywa, ma za sobą pociągnąć obniżki stóp procentowych NBP. - Tempo i skala obniżek stóp procentowych NBP będą determinowane przez kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i kursu walutowego

'Minutes': Członkowie RPP różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp w IV

Warszawa, 21.04.2011 (ISB) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp procentowych, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 kwietnia 2011 r." (tzw. "minutes

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 26.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6447 4.6473 -0.0559 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0961 0.0962 -0.1040 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3697 0.3694 0.0812 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 25.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6473 4.6411 0.1336 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0962 0.0966 -0.4141 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3694 0.3697 -0.0811 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 24.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6411 4.6416 -0.0108 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0966 0.0970 -0.4124 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3697 0.3683 0.3801 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 23.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6416 4.6621 -0.4397 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0970 0.0972 -0.2058 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3683 0.3713 -0.8080 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 22.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6621 4.6933 -0.6648 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0972 0.0982 -1.0183 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3713 0.3753 -1.0658 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 19.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6933 4.6121 1.7606 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0982 0.0963 1.9730 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3753 0.3690 1.7073 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 18.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6121 4.6411 -0.6249 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0963 0.0965 -0.2073 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3690 0.3694 -0.1083 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 17.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6411 4.6593 -0.3906 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0965 0.0971 -0.6179 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3694 0.3718 -0.6455 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 16.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6593 4.6917 -0.6906 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0971 0.0975 -0.4103 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3718 0.3744 -0.6944 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6917 4.6534 0.8231 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0975 0.0977 -0.2047 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3744 0.3743 0.0267 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6534 4.5955 1.2599 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0977 0.0954 2.4109 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3743 0.3650 2.5479 % dolar

Po umocnieniu złotego, możliwa korekta jego kursu w piątek

umocnił się wobec euro testując poziom 3,89, przez większość środowych notowań obserwowaliśmy przejściowe wyhamowanie ruchu i konsolidację w rejonie 3,90. Wtorkowe spadki kursu nasiliły się po wypowiedzi szefa NBP, w której zasygnalizował on rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych dodając, że powinno

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 14.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5371 4.5446 -0.1650 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0948 -0.8439 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3634 0.3678 -1.1963 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 13.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5446 4.5502 -0.1231 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0948 0.0955 -0.7330 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3725 -1.2617 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5502 4.4359 2.5767 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0955 0.0928 2.9095 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3725 0.3614 3.0714 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4359 4.3946 0.9398 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0928 0.0911 1.8661 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3614 0.3535 2.2348 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3946 4.3957 -0.0250 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0911 0.0911 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3535 0.3547 -0.3383 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3957 4.3751 0.4708 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0911 0.0904 0.7743 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3547 0.3537 0.2827 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3751 4.3619 0.3026 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0904 0.0896 0.8929 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3537 0.3506 0.8842 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3619 4.3593 0.0596 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0896 0.0892 0.4484 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3506 0.3490 0.4585 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3593 4.3880 -0.6541 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0892 0.0887 0.5637 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3490 0.3505 -0.4280 % dolar

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2011 r.

pozostanie ujemny, w latach 2012-2013, ze względu na spowolnienie dynamiki popytu krajowego, przy stabilnym poziomie kursu walutowego, będzie on ju? nieznacznie dodatni (średnio 0,2 pkt. proc.)" - wylicza NBP. Według centralnej ścieżki projekcji, produkt potencjalny wzrośnie o 3,1% w 2011 roku, a w

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3436 4.3641 -0.4697 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0896 0.0890 0.6742 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3496 0.3475 0.6043 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 09.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3641 4.3489 0.3495 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0890 0.0891 -0.1122 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3475 0.3469 0.1730 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3489 4.3571 -0.1882 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0891 0.0889 0.2250 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3469 0.3457 0.3471 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3571 4.3870 -0.6816 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0889 0.0895 -0.6704 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3457 0.3480 -0.6609 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3870 4.3918 -0.1093 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0895 0.0901 -0.6659 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3480 0.3514 -0.9676 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 03.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3918 4.4125 -0.4691 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0901 0.0910 -0.9890 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3514 0.3546 -0.9024 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 02.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4125 4.4061 0.1453 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0910 0.0909 0.1100 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3546 0.3534 0.3396 % dolar

Próchnik miał 0,04 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

;           XIX. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 3,9742 3,9669        

RPP podniosła stopy proc., by ograniczyć wzrost inflacji w średnim okresie

wzrost gospodarczy, który jej zdaniem w I kw. 2011 r. może być zbliżony do obserwowanego w poprzednim kwartale (kiedy wyniósł 4,4 r/r). "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej

Arctic Paper miał 8,46 mln zł straty netto w I kw., wobec zysku przed rokiem

;                   Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie

Po dobrych wieściach z USA złoty pozostał mocny w środę

zniżkowała, schodząc poniżej poziomu wtorkowych minimów" - podsumowała Joanna Pluta. We wtorek, po godz.17:20 za jedno euro płacono średnio 3,8703 zł a za dolara 2,9414. Kurs euro/dolar wynosił 1,3159. Rano, ok. godz. 10:10 jedno euro kosztowało 3,9055 zł, a dolar 2,9442 zł. Euro/dolar kwotowany był na

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w marcu zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp o 25pb

inflacyjnego w średnim okresie. "W opinii tych członków Rady za szybkimi podwyżkami stóp przemawia także zmniejszona wrażliwość kursu złotego na dysparytet stóp procentowych" - napisał bank centralny. W marcu RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, choć z opublikowanego po

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Solorz-Żak nie boi się, że nie wygra starań o Polkomtela przez zbyt dużą liczbę częstotliwości --Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2010 r. z 6,53 mld zł zysku   Parkiet --MSP zagłosuje za wyższą dywidendą niż proponowane przez zarząd 8 zł/ akcję - średnia

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4230 4.4684 -1.0160 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0926 0.0928 -0.2155 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3584 0.3598 -0.3891 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4684 4.4790 -0.2367 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0928 0.0940 -1.2766 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3598 0.3651 -1.4517 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4790 4.5087 -0.6587 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0939 0.1065 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3651 0.3650 0.0274 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5087 4.4988 0.2201 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0939 0.0940 -0.1064 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3650 0.3657 -0.1914 % dolar

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji". "

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 01.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4988 4.4979 0.0200 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0933 0.7503 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3657 0.3627 0.8271 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 31.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4979 4.4815 0.3659 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0933 0.0933 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3627 0.3631 -0.1102 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 30.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4815 4.4959 -0.3203 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0933 0.0931 0.2148 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3631 0.3627 0.1103 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 29.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4959 4.4943 0.0356 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0931 0.0939 -0.8520 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3627 0.3645 -0.4938 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5830 4.5155 1.4949 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0960 0.0951 0.9464 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3749 0.3703 1.2422 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5155 4.5068 0.1930 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0951 0.0946 0.5285 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3677 0.7071 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 09.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5068 4.4838 0.5130 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0946 0.0941 0.5313 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3677 0.3665 0.3274 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4838 4.4999 -0.3578 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0941 0.0933 0.8574 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3665 0.3644 0.5763 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5483 4.5322 0.3552 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0939 0.0943 -0.4242 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3686 -0.2170 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 03.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5322 4.5254 0.1503 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0943 0.0946 -0.3171 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3686 0.3703 -0.4591 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 02.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5254 4.5042 0.4707 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0946 0.0938 0.8529 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3678 0.6797 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 01.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5042 4.5350 -0.6792 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0938 0.0941 -0.3188 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3695 -0.4601 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 28.02.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5350 4.5297 0.1170 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0941 0.0940 0.1064 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3695 0.3692 0.0813 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 18.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4799 4.4841 -0.0937 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0945 0.0954 -0.9434 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3751 -1.2797 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 17.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4841 4.5219 -0.8359 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0954 0.0954 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3751 0.3735 0.4284 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 14.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5219 4.5452 -0.5126 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0954 0.0965 -1.1399 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3735 0.3775 -1.0596 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 13.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5452 4.5284 0.3710 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0965 0.0971 -0.6179 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3775 0.3791 -0.4221 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5284 4.5885 -1.3098 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0971 0.0984 -1.3211 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3791 0.3865 -1.9146 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5885 4.5983 -0.2131 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0984 0.0985 -0.1015 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3865 0.3895 -0.7702 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5983 4.5316 1.4719 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0985 0.0982 0.3055 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3895 0.3835 1.5645 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5316 4.5046 0.5994 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0982 0.0977 0.5118 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3835 0.3792 1.1340 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5046 4.5667 -1.3598 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0977 0.0980 -0.3061 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3792 0.3788 0.1056 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5667 4.5948 -0.6116 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0980 0.0992 -1.2097 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3788 0.3833 -1.1740 % dolar

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ale nie wyklucza podwyżek w przyszłości

polityki pieniężnej NBP, w tym ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy, realizowanej w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Żaden z trzynastu ankietowanych przez agencję ISB

Spółka zależna Synthosa ma umowę na katalizatora neodymowego za 139 mln zł

139.153.000 zł według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu). Cena uzależniona jest między innymi od notowań tlenku neodymu, metylocykloheksanu oraz kwasu dietyloheksylofosforowrgo" - czytamy dalej. Synthos miał 476,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Pieniądze w Europie: ceny w Polsce są o 40 proc. niższe niż w UE, ale zarabiamy o 70 proc. mniej niż inni

. Eurostat przelicza ceny na euro. Ogromne znaczenie ma więc kurs walutowy. - Jeśli złoty jest słaby, dla mieszkańców strefy euro jesteśmy tani. Jeśli mocny, stajemy się krajem droższym - tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista Kredyt Banku. Gdy w 2008 r. złoty był bardzo silny (według NBP euro kosztowało

PEP uplasował emisję 1,57 mln akcji serii Y w ofercie po 28,5 zł

objętej prospektem emisyjnym. Według przyjętej uchwały, akcje serii Y zostały zaoferowane inwestorom, z których każdy nabywał walory o wartości co najmniej 50.000 euro, liczonej według ich ceny emisyjnej, po średnim kursie walut NBP. Środki pozyskane z emisji umożliwią spółce częściową realizację planu

Analitycy JP Morgan spodziewają się podwyżki stóp proc. w Polsce

Tym samym główna stopa procentowa NBP na koniec 2011 roku sięgnęłaby 4,0 proc. wobec 3,5 proc. obecnie.Wcześniej bank przewidywał łączną skalę zwyżek podstawowych stóp w Polsce na 50 bp do końca 2010 roku i dalsze podwyżki w 2011 roku.JP Morgan do niedawna przewidywał, iż główna stopa procentowa

Inpro miało 0,20 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., spadek o 97,1% r/r

AKTYWÓW I PASYWÓW - WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 - 3,9866 PLN/EUR I NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2010 ROKU - 3,9603 PLN/EUR, - POSZCZEGÓLNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WEDŁUG KURSU STANOWIĄCEGO ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ ŚREDNICH

RPP znów podniosła stopy proc., by ograniczyć wzrost presji inflacyjnej

posiedzeniu Rady. RPP nie obawia się natomiast o wzrost gospodarczy, który jej zdaniem w I kw. 2011 r. może być zbliżony do obserwowanego w poprzednim kwartale (kiedy wyniósł 4,4 r/r). "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: * stopa referencyjna 4,25% w skali

NBP: Szansa na szybszy wzrost w 2010 r.

Citi Handlowego.Spowolnienie w polskiej gospodarce mocno za to ograniczy inflację. Już w 2010 r. według NBP spadnie ona do 1,9 proc., a w 2011 do zaledwie 0,9 proc. - Projekcja sugeruje, że może nawet dojść do deflacji - mówi Kalisz. W tym roku inflacja średnio ma być jeszcze na całkiem wysokim

Przegląd mediów

wzrostu przychodów i zysku netto o ponad 10% w 2011 r. --Trust planuje IPO na GPW kiedy poprawią się wyceny giełdowe, prospekt jest w KNF --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła o 59,4% r/r do 1,30 USD/ b we wrześniu --NBP: Firmy będą nadal zmniejszać popyt na pracę w III kw. --Erste obniżyło rekomendację

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

1,2 mln euro. Kwotę tą przelicza się po wskazanym przez NBP średnim kursie wspólnotowej waluty, jaki ogłaszany jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, przeliczona kwota jest zaokrąglana do 1 tys. zł. W 2012 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kursy Wojskowe

, Mieczysław Ryś-Trojanowski, J. Oldakowski.W 1910 ZWC przekształcił się w Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne Strzelec, bez zmiany charakteru działalności. Strzelec był jawny i popierany przez Austriaków, co ułatwiało organizację Kursów, zakup broni i amunicji. Strzelec prowadził dalej Kursy średnie i wyższe

Stopa referencyjna NBP

równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego.W Polsce stopa referencyjna NBP należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych od 6 lutego 1998 przez Radę Polityki Pieniężnej.Od 4 lipca

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Turek. HistoriaJak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1882, Kaczki Średnie to wieś i folwark powiatu tureckiego, gminy Kowale Pańskie, parafii Turek

Wyższe Wojskowe Kursy Naukowe

Wyższe Wojskowe Kursy Naukowe gen. Nikołaja N. Gołowina (ros. ?????? ??????-??????? ????? ???????? ????????) - emigracyjna rosyjska uczelnia wojskowa w latach 20. i 30. XX w.Utworzenie Kursów wiąże się nieodzownie z postacią gen. lejtn. Nikołaja N. Gołowina, profesora nikołajewskiej akademii sztabu

Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie

ukończenia gimnazjum (mała matura) oraz 177 matur licealnych. Siostry prowadziły katechizację, chór kościelny, "przechowalnie" dla dzieci, sierociniec, kursy kroju, szpital. Pałac w Szymanowie dawał schronienie 300 osobom z obozu koncentracyjnego w Pruszkowie, ukrywał Żydówki (przebrane za postulantki

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.