średnia wartość euro

Zespół komunikaty.pl

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Prezentujemy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa średni kurs złotego, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych.

Kurs euro

Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.

BGK podpisał z KfW umowę pożyczki na 100 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki o wartości 100 mln euro - poinformował w środę BGK. Pieniądze mają trafić na wsparcie małych i średnich polskich firm.

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

wartości zamówień publicznych. Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. Od dnia 01 stycznia 2010 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

- Kiedy wchodzimy na nowy dla nas rynek, to inwestujemy średnio około 500 mln euro, potem wartość inwestycji możemy zwiększyć - mówi Brian Fitzsimons, Business Development Director Poland, ESB International. ESB International chce inwestować na polskim rynku elektroenergetycznym. Skąd to

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771 zł. Konsekwencje wprowadzenia nowego kursu . Wysokość ustalonego wyżej wskazanym

Asseco kupił niemiecką firmę AP Automation + Productivity

. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na

EBI przyznał Polsce kredyt w wysokości 925 mln euro

Według cytowanej w komunikacie wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw - które są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem - do średnio i długookresowego finansowania. Z 675 mln euro

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 184 mln euro w V, konsensus:+218,6 mln euro

przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 218,58 mln euro wobec 1 129 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 327 mln euro deficytu do 720 mln euro nadwyżki.   "W maju 2015 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w kwietniu wyniosła (średnio) ok. 1 190,5 mln euro wobec 1 938 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 245 mln do 1 860 mln euro nadwyżki. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 938 mln euro w III, konsensus:+1 266 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w marcu wyniosła (średnio) ok. 1 266,3 mln euro wobec 116 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln do 1 945 mln euro nadwyżki. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (674

Fuzje i przejęcia w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

. Jednak pod względem wartości transakcji liderem w tym zakresie jest Rumunia, gdzie miały miejsce transakcje o łącznej wartości około 650 mln euro. Wynika to z korzystnych warunków naturalnych w obu krajach oraz pomocy państwa na rzecz producentów energii w OZE.TurcjaTurcja prowadzi pod względem liczby

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 116 mln euro w II, konsensus:+177 mln euro

analityków, nadwyżka w C/A w lutym wyniosła (średnio) ok. 176,6 mln euro wobec 56 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln deficytu do 651 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (783 mln euro) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 235 mln euro we IX, konsensus: -380 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 380 mln euro wobec 986 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 441 mln euro nadwyżki do 1000 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 56 mln euro w I, konsensus: -955 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 955,3 mln euro wobec 1.005 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 663 mln do 1.439 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1.021

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Niemcy - 46 mln euro, Brytyjczycy - 44 mln euro (dokonali także największej liczby transakcji - 985 tys.) i Norwegowie - 40 mln euro. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrost wartości transakcji w odniesieniu do tych trzech krajów wyniósł średnio 21 proc. Kolejni pod względem wartości

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 986 mln euro w VIII, konsensus: -485 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 485 mln euro wobec 173 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 32-1428 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: usług (472 mln euro) i dochodów wtórnych

NBP: Eksport wzrósł o 5,7% r/r, import spadł o 1,5% w styczniu

spadek wartości importowanej ropy naftowej. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 1.021 mln euro i, w porównaniu do stycznia 2014 r., zwiększyło się o 916 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, w styczniu odnotowaliśmy ujemne saldo

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 173 mln euro w lipcu, konsensus: -425 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w lipcu wyniósł (średnio) ok. 425 mln euro wobec 391 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 330-743 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (393 mln euro), usług (353

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1005 mln euro w XII, konsensus: -414 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 414 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 175 mln do 723 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (873 mln euro), obrotów towarowych (633 mln euro) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 268 mln euro w XI, konsensus: -401,5 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie październiku wyniósł (średnio) ok. 401,5 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 218 mln do 538 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (1.149 mln euro) i obrotów towarowych (96

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 435 mln euro w X, konsensus: -331 mln euro

ISBnews analityków, deficyt C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 331 mln euro wobec 235 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 235 mln euro nadwyżki do 854 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (56

PAIiIZ prowadzi 154 projekty inwest., w 2014 zakończyła 54 na kwotę 1,8 mld euro

zamkniętych w ub.r. przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 905,2 mln euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. (ISBnews)  

NBP: Eksport wzrósł o 13,7% r/r, a import o 9,8% w marcu 2015 r.

mln euro i, w porównaniu do marca 2014 r., zwiększyło się o 542 mln euro " - napisał NBP w komentarzu.  Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się w marcu dodatniego salda handlowego na poziomie (średnio) 757,6 mln euro wobec 783 mln euro nadwyżki w poprzednim

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 2% r/r do 19,1 mld zł w maju

ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 17,2 mld zł w maju 2015 r., co oznacza wzrost o 5,5%. "Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,7% r/r do poziomu 860,3 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła o 22,1%, do 60,5 tys. szt. "

KIR rozliczyła blisko 141 mln transakcji o wartości ponad 358 mld zł w kwietniu

511 mln zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. system przetworzył 63 tys. takich transakcji, których wartość wyniosła 294 mln zł. Najwyższą w skali miesiąca, średnią dzienną liczbę transakcji zanotowano w piątek, 10 kwietnia - system rozliczył wówczas 7,1 tys. komunikatów. W systemie Euro Elixir

Magellan wyemitował obligacje 2-letnie o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro

odpowiada wartości 41,8 mln zł po przeliczeniu średnim kursem NBP z dnia 20.02.2015 roku" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 25 tys. euro, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stałej stopy procentowej. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w

NBP: Eksport wzrósł o 10,7% r/r, a import o 3,7% w lutym 2015 r.

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lutym br. o 10,7% r/r do 13 720 mln euro, zaś import zwiększył się o 3,7% r/r i wyniósł 12 937 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Istotny wpływ na niższą dynamikę importu miał spadek wartości

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 8,6% r/r do 18 mld zł w kwietniu

akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 16,63 mld zł, co oznacza wzrost o 15,5% r/r. "Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. wyniosła 836,9 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wzrosła o 2,7% do 63,1 tys. szt."

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 6,1% r/r do 20,6 mld zł w czerwcu

akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 16,23 mld zł w czerwcu 2015 r., co oznacza wzrost o 0,8%. "W czerwcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wzrosła o 0,8% rdr i wyniosła 16,2 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość

Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 17% wartościowo w I kwartale br.

Polski spadł o 80% do 14,9 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 82% do 7,9 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 13% do 433 euro/t, czyli do około 1,82 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu" - czytamy w

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 391 mln euro w czerwcu, konsensus: -289 mln euro

dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w czerwcu wyniósł (średnio) ok. 289 mln euro wobec 280 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 686 mln euro deficytu do 537 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda

Eksport cukru spadł o 5% do 303 tys. ton w okresie wrzesień-maj

były o 10% niższe niż przed rokiem i wynosiły średnio 479 euro/t. Na rynkach poza UE ceny były o 7% wyższe r/r i wynosiły średnio 370 euro/t. Jak podaje Agencja, na dużo niższym poziomie niż w poprzednim roku gospodarczym kształtuje się import cukru. "W okresie ośmiu miesięcy roku

FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski spadł o 2% r/r do 240 mln euro w 2014 r.

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych z Polski obniżył się o 7% r/r do 226 tys. ton, a jego wartość była o 2% niższa w skali roku i wyniosła 240 mln euro w 2014 r., podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane

Umowa KE z EFI: 25 mld euro kredytów i pożyczek dla małych i średnich firm

zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie małych i średnich firm w wysokości do 30 euro". KE oczekuje, że nawet 330 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a ich łączna wartość wyniesie nawet 21 mld euro. Komisja szacuje - na

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji, choć dostarczamy głównie części

r. Natomiast średnia wartość jednego auta eksportowanego z Polski w 2013 r. wynosiła 9,4 tys. euro. W całym 2014 r. eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego mógł mieć wartość do 18,6 mld euro - prognozuje firma AutomotiveSuppliers.pl.

PAIiIZ: Wartość zagranicznych inwestycji w tym roku przekroczyła 1,7 mld euro

euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. NBP podał wcześniej, że w całym 2013 r. saldo BIZ w Polsce było ujemne i wyniosło 4.574 mln euro wobec plus 4.763 mln euro rok wcześniej. (ISBnews)  

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 27% ilościowo, 8% wartościowo w styczniu br.

Polski spadł o 11% do 6,8 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 22% do 3,8 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 15% do 437 euro/t, czyli do około 1,87 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 64% wywozu" - czytamy w

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,7% r/r, a import bez zmian r/r w maju

(średnio) 59,75 mln euro wobec 127 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Eksport towarów z Polski wzrósł w maju br. o 7,1% do 57,6 mld zł, zaś import spadł o 2,4% r/r do 53,8 mld zł, wynika z danych NBP.  "Wyższy eksport towarów wynikał, przede wszystkim, ze wzrostu sprzedaży za granicę

MF przekaże z budżetu na rynek 44,6 mld zł do końca 2015 r.

" - czytamy w komunikacie. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 17,9 mld zł, podał również resort. Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie czterech miesięcy 2015 r. było dodatnie i wyniosło 0,5 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła

Jak pieniądze grają w piłkę [FINAŁ LIGI MISTRZÓW]

się na wysokie, dziewiąte miejsce, ale jego wartość to "tylko" trochę ponad 0,8 mld dolarów. Barça ma też droższych piłkarzy. Niemiecki portal Transfermarkt.de wycenia kadrę Barcelony na 591,5 mln euro. Zawodnicy Juve to 318,7 mln euro. Sam Leo Messi, którego wartość wyceniana jest na

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - może ubiegać się o 82,5 mld euro. "W ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzyskało dostęp do prawie 176 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych. Środki te stanowią 15,5% średniego PKB dla tego

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

kieszeni jeszcze ok. 10 euro. W Niemczech zarobimy średnio ok. 25 euro za godzinę pracy. Za podobne zakupy zapłacimy 7,36 euro, a z winem 12,36. W portfelu zostanie nam około 12 euro. W Wielkiej Brytanii nasze zakupy kosztować będą ok. 15 euro razem z winem (wartości przeliczyliśmy na euro). Bez alkoholu

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 9% ilościowo, 30% wartościowo w 2014 r.

dwuipółkrotnie słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej.   Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 469 euro/t, czyli do około 1,96 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec marca; konsensus: +8,4%

spodziewa się wzrostu M3 o 7,8-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,39%). Aktywa zagraniczne netto na koniec marca spadły o 1,5% m/m i wyniosły 172,58 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 29,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,21 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,3% r/r na koniec czerwca; konsensus: +7,9%

.  Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca wzrosły o 1,6% m/m i wyniosły 180,19 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 25,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,96 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 24,1% r/r. Wartość gotówki w obiegu

Eksport cukru spadł wartościowo o 24% w I półr. 2014 r., import - o 17%

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Eksport cukru z Polski wyniósł 246,5 tys. ton, a jego wartość 121,3 mln euro w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 6% wolumenowo i 24% wartościowo. Natomiast import spadł w tym czasie o 13% do 121,4 tys. ton, a jego wartość

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 10% ilościowo, 30% wartościowo w I-XI 2014 r.

. Dlatego też wolumenowo dynamika spadku była o połowę słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej" - czytamy w komunikacie. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 475 euro/t, czyli do około 1,99 zł/kg. Głównym odbiorcą

GTC poszuka innych niż emisja akcji sposobów finansowania strategii wzrostu

., podano także. "Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku" - napisano w materiale. Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec lutego; konsensus: +8,6%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,3-9,0% r/r (średnia wyniosła 8,64%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego spadły o 1,4% m/m i wyniosły 164,45 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 39,63 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 78,1 mld zł

odpowiednio 89,61 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,12 mld euro (wobec 4,07 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,59 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W grudniu 2014 r. średnia zapadalność (ATM

GTC: Wartość godziwa portfela na koniec 2014 spadnie o 132 mln euro kw/kw

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Wartość godziwa posiadanego przez Globe Trade Centre (GTC) portfela nieruchomości, która zostanie wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej GTC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. będzie szacunkowo o 132 mln euro niższa

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,6% r/r do 16,1 mld zł w II

2014 r. o 16,3%. Średnia liczba transakcji na sesję w lutym r. spadła o 10,9% rok do roku, do poziomu 57,99 tys. transakcji. W lutym 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami wyniosła 750,8 mln zł, co oznacza spadek o 16,3% w porównaniu ze lutym 2014 r. Kapitalizacja 420 spółek krajowych

MF: Dług krajowy spadł do 482,9 mld zł na koniec grudnia

resort. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-XII 2014 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,4 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +9,2%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,2-9,6% r/r (średnia wyniosła 9,16%). Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia spadły o 1,3% m/m i wyniosły 170,60 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,3%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,54 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 7,7% r/r do 21,5 mld zł w marcu

19,24 mld zł, co oznacza spadek o 15,0% w porównaniu do marca 2014 r. Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-marzec 2015 r. zmniejszyła się o 13,7% r/r do poziomu 838,6 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wyniosła 64,1 tys. szt

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

. Całkowita wartość programów to ponad 20 mld euro, z czego prawie 17 mld euro pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość programu operacyjnego dla woj. lubelskiego to ok. 2,62 mld euro (w tym 2,23 mld z UE); dla małopolskiego - 3,38 mld euro (w

JLL: Wolumen transakcji nieruchomości komercyjnych sięgnie 3 mld euro w tym roku

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce sięgnęła 813 mln euro w I półroczu 2015 roku, według szacunków firmy doradczej JLL. Z kolei całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec 2015 r. firma szacuje

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik cen dóbr i usług wynosi u nas 57 proc. średniej unijnej, jak wynika z zestawienia Eurostatu. To jedna z najniższych wartości w całej Unii. Średnia cen pożywienia i napojów bezalkoholowych wynosi w naszym kraju 62 proc. średniej unijnej

W 2014 r. Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

mln euro. Do największych wydatków należał też program modernizacji KGHM (480 mln euro), a największą inwestycją kolejową była modernizacja linii Kraków-Katowice (268 mln euro). Łączną wartość 700 mln euro osiągnęły natomiast umowy na współfinansowanie funduszy UE w różnych sektorach. W latach 2010

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XII; konsensus: +8,3%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,9-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,29%). Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia wzrosły o 1,9% m/m i wyniosły 163,74 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 14,5%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 38,42 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lutym

zostały Bułgaria oraz Grecja, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o odpowiednio 1,9 i 1,8 pkt. proc.). "W lutym 2015 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy

Spółki Seleny mają umowę kredytową z EBOR o wartości 10 mln euro

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Selena FM SA oraz Selena CA LLP podpisały umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę kredytową o wartości 10 mln euro, tj. ok. 40,98 mln zł, podała Selena FM. "Łączna wartość udzielonego kredytu wynosi 10 mln euro (40,980 mln zł wg

Eksport cukru wzrósł o 4% wolumenowo, spadł o 21% wartościowo w okresie X-I

. Wartość eksportu uległa jednak obniżeniu o 21% do 63 mln euro. Średnia cena eksportowa cukru w styczniu br. wyniosła 437 euro/t i była o 29 euro/t wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 72 euro/t niższa niż przed rokiem" - czytamy w raporcie. Głównymi kierunkami eksportu cukru w analizowanym

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 73,2 mld zł

91,40 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,44 mld euro (wobec 4,12 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,65 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W styczniu 2015 r. średnia zapadalność (ATM od

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XI; konsensus: +7,9%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,5-8,5% r/r (średnia wyniosła 7,85%). Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada spadły o 0,5% m/m i wyniosły 156,23 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 5,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 37,36 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,3% r/r do 18,6 mld zł w I

oznacza spadek względem stycznia 2014 r. o 9,7%. Średnia liczba transakcji na sesję w styczniu r. wzrosła o 10,1% rok do roku, do poziomu 65,54 tys. transakcji. W styczniu 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła 887,0 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% w porównaniu ze

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w X

Ministerstwo Finansów. "W październiku 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,3% i było niższe o 1,1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,4%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej

BGK ma 100 mln euro pożyczki z niemieckiego KfW na wspieranie MŚP

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych, podał BGK. Dzisiejsza umowa została

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w kwietniu

średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (odpowiednio o 1,7 i 1,6 pkt proc.)" - czytamy w dokumencie. Najnowsze (wiosenne) prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen z dużym marginesem bezpieczeństwa

Siła nabywcza Polaków to połowa europejskiej średniej

Wg corocznych badań siły nabywczej w 2013 roku europejscy konsumenci mieli do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 bln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 tys. 890

Ranking największych spółek budowlanych. Problem z Budimeksem

jest tylko na Węgrzech. Deloitte podaje, że w ubiegłym roku wartość robót budowlanych w całej Unii Europejskiej sięgnęła 1,4 bln euro, to o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad połowę udziału w tej sumie mają trzy kraje: Niemcy (292 mld euro), Francja (250 mld euro) i Wielka Brytania (200 mld euro

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

poziomie ok. 218,58 mln euro wobec 1 129 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. W maju największym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące obrotu towarowego. Nadwyżka handlowa wyniosła 946 mln euro i jak zwracają uwagę ekonomiści, była to najwyższa zarejestrowana wartość od kiedy dostępne są

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 72,7 mld zł

zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,41 mld euro (wobec 4,44 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,64 mld euro (wobec 4,65 mld euro miesiąc wcześniej). "W lutym 2015 r. średnia zapadalność (ATM - average time

MF: Dług krajowy spadł do 482,0 mld zł na koniec listopada

wyniosło 1,9 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,0 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem długiem przeszły środki o równowartości 3,0 mld euro" - poinformował też resort. (ISBnews)  

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 19% wartościowo w I-V 2014

import cukru do Polski wzrósł o 7% do 113,2 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 5% do 64,6 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 14% do 523 euro/t, czyli do około 2,19 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu

Akcjonariusze Global City Holdings zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

akcji dla ogólnych celów korporacyjnych.  Upoważnienie udzielone jest po warunkiem, że cena zakupu akcji będzie: "(a) (w przypadku akcji wykupowanych w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w marcu

których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (w obu krajach o 1,8 pkt proc.)" - czytamy w dokumencie. Najnowsze (wiosenne) prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen z dużym marginesem bezpieczeństwa

Idea Bank z 80 mln zł gwarancji dla innowacyjnych przedsiębiorstw

, innowacji i rozwoju. Środki, które trafią zatem do przedsiębiorców, będą pochodziły z pieniędzy Idea Banku. - Minimalna kwota kredytu to 120 tys. zł. Spodziewamy się, że średnia jego wartość będzie wynosiła około 200 tys. zł - mówi Marcin Syciński, członek zarządu Idea Banku. Maksymalna kwota kredytu dla

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,8% r/r na koniec września; konsensus: +7,6%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,1-8,2% r/r (średnia wyniosła 7,63%). Aktywa zagraniczne netto na koniec września spadły o 0,9% m/m i wyniosły 160,69 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 8,6%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 38,48 mld euro, czyli nie zmieniła się

Mabion ma umowę z Altiora dot. leku MabionHER2 o wartości min. 22 mln zł netto

Warszawa, 05.09.2014 (ISBnews) – Mabion zawarł umowę o współpracy ze spółką Altiora d.o.o., której przedmiotem jest realizacja przez Altiora badania klinicznego leku MabionHER2 z udziałem pacjentek cierpiących na nowotwór piersi. Szacowana wartość umowy wynosi 5,25 mln euro netto, tj. ok

Getin Holding ma przedwstępną umowę sprzedaży banku na Białorusi

akcji o wartości nominalnej 237.000,00 rubli białoruskich każda (równowartość 73,47 zł według średniego kursu rubla białoruskiego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy), stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za cenę ustaloną na poziomie 20,86 euro za jedną akcję

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lipcu

z próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,2, podał resort. "W lipcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa

Transakcje inwestycyjne w nieruchomościach spadły do 430 mln euro w I kw.

na ich niedużą średnią wielkość wolumen obrotów na polskim rynku inwestycyjnym zmniejszył się rok do roku o 52% do 430 mln euro. Wartość ta nie obejmuje jednak nabycia udziału większościowego w wielosektorowej platformie Echo Investment. Największą transakcją pojedynczej nieruchomości był zakup

Lekkerland dostarczy Orlenowi Deutschland towary za szacunkowo 3,28 mld zł

2015 roku do 31 stycznia 2018 roku" - poinformowała spółka w komunikacie.  Szacunkowa wartość netto umowy w całym okresie jej trwania wynosi około 780 mln euro, czyli około 3.277 mln zł, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 10 lutego 2015 roku, podała również

W środę złoty traci na wartości, niewykluczone, że będzie tracił dalej

"Na wartość polskiej waluty większego wpływu nie miały dane o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach. W październiku zatrudnienie wzrosło o średnio 0.8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, czyli zgodnie z konsensusem prognoz, natomiast średnie wynagrodzenia o 3.8 proc. rok do roku, tym samym

Mały biznes nie chce euro. Jednoznaczne wyniki badań

zachowują się w sprawie euro tak jak reszta społeczeństwa. - Szczególnie jest to widoczne, gdy pytamy właścicieli małych i średnich firm, to patrzenie na tę sprawę jest identyczne. Bierze się to m.in. z faktu, że najmniejsze firmy mają niewielki udział w eksporcie, w ich dochodach eksport to statystycznie

W 2014 roku Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

. Do największych wydatków należał też program modernizacji KGHM (480 mln euro), a największą inwestycją kolejową była modernizacja linii Kraków-Katowice (268 mln euro). Łączną wartość 700 mln euro osiągnęły natomiast umowy na współfinansowanie funduszy UE w różnych sektorach. W latach 2010-2014

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w czerwcu

próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,3, podał resort. "W czerwcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,7% r/r na koniec maja; konsensus: +7,6%

; Aktywa zagraniczne netto na koniec maja wzrosły o 2,4% m/m i wyniosły 178,91 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 25,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 43,32 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 26,1% r/r. Wartość gotówki w obiegu (poza kasami

Polska była największym producentem mięsa drobiowego w UE z udziałem 14% w 2014r

piersi drobiu i inne wysokowartościowe produkty np. gotowane przetwory. Średnia wartość jednostkowa importu wyniosła 2,59 euro/kg. Ubiegłoroczny eksport z UE do krajów trzecich wyniósł ok. 1,5 mln ton i dominowały w nim produkty o niższej wartości (1,37 euro/kg), jednak ich asortyment i kierunki

Krajowa Izba Rozliczeniowa: rośnie popularność przelewów ekspresowych

ELIXIR dokonywali średnio ponad 3,7 tys. natychmiastowych transakcji dziennie. To najlepszy wynik od momentu uruchomienia tej usługi, czyli od czerwca 2012 r. W systemie ELIXIR rozliczono w minionym miesiącu przeszło 122 mln transakcji o wartości przekraczającej 318 mld zł. W porównaniu z sierpniem ub.r

Przeciętna pensja polityczna - po co liczyć wskaźnik, który wszystkich denerwuje

pensja pojawia się też nieustannie w dyskusjach o podniesieniu pensji minimalnej. Związkowcy od lat naciskają, aby minimalna stanowiła 50 proc. średniej. A może powinna stanowić 50 proc. mediany? Według GUS ta wynosi 3115 zł brutto, czyli teraz minimalna jest korzystniejsza, o przewyższa tę wartość (1750

Spółka Famuru ma umowę wartą 25,9 mln euro na dostawę sprzętu do kopalni w Rosji

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Polskie Maszyny Górnicze - spółka zależna Famuru - podpisała umowę o wartości 25,85 mln euro (tj. 108,37 mln zł) z OAO SUEK-Kuzbass z siedzibą w Rosji na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego, podał Famur. "Wartość umowy wynosi 25.854.601,40 euro, tj

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

13.02. Bruksela/Warszawa (PAP) - Komisja Europejska przyjęła strategie wydawania unijnych środków w latach 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw. Dzięki tym programom ponad 20 mld euro trafi na rozwój innowacji, małych i średnich firm i ochronę środowiska - informuje w piątek KE. Przyjęte

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 6,2% r/r na koniec lipca; konsensus: +5,4%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,2-5,7% r/r (średnia wyniosła 5,44%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca wzrosły o 0,1% m/m i wyniosły 144,14 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 9,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,62 mld euro. Wartość gotówki w

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w styczniu

Finansów. "W styczniu 2015 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,0% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,3 pkt. proc. od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw

Elektrobudowa ma umowę z KGHM na prace w Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł netto

. „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy składa się z dwóch elementów: - 24.550.000 zł netto oraz - 2.598.960 euro (co stanowi równowartość 11.189.302,49 zł przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia 29.12.2014 r.), co daje łączną wartość 35.739.302,49 zł netto

Bartkiewicz, NBP: kurs franka powyżej 4 zł

przeciwdziałać zbytniej sile franka w warunkach możliwego osłabienia euro. Bartkiewicz ocenił, że kurs franka szwajcarskiego szuka równowagi, a sytuację będzie można dokładniej ocenić po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. "Dopiero po decyzji EBC będziemy do końca wiedzieli, jaka jest wartość

BGK ma finansowanie z EBI na budowę płd. obwodnicy Warszawy i drogi S5

pory pomogliśmy dostarczyć płynne finansowanie projektów drogowych o wartości blisko 100 mld zł (ok. 25 mld EUR). Część środków pochodzi od partnerów zagranicznych, takich jak EBI, z którym BGK zawarł łącznie z dzisiejszymi 29 umów kredytowych na rzecz KFD o wartości 11,1 mld euro" - powiedział

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - średnia wartość euro