średnia wartość euro

Zespół komunikaty.pl

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Prezentujemy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa średni kurs złotego, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych.

Kurs euro

Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.

BGK podpisał z KfW umowę pożyczki na 100 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki o wartości 100 mln euro - poinformował w środę BGK. Pieniądze mają trafić na wsparcie małych i średnich polskich firm.

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

wartości zamówień publicznych. Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. Od dnia 01 stycznia 2010 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

- Kiedy wchodzimy na nowy dla nas rynek, to inwestujemy średnio około 500 mln euro, potem wartość inwestycji możemy zwiększyć - mówi Brian Fitzsimons, Business Development Director Poland, ESB International. ESB International chce inwestować na polskim rynku elektroenergetycznym. Skąd to

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771 zł. Konsekwencje wprowadzenia nowego kursu . Wysokość ustalonego wyżej wskazanym

Asseco kupił niemiecką firmę AP Automation + Productivity

. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na

W 18 z 28 krajów UE dopłaty bezpośrednie dla rolników są wyższe niż w Polsce

odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 7,02 mld euro 2. Belgia średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 395 euro/ha (165 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 473 mln euro na rozwój

EBI przyznał Polsce kredyt w wysokości 925 mln euro

Według cytowanej w komunikacie wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw - które są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem - do średnio i długookresowego finansowania. Z 675 mln euro

Kurs euro do zamówień publicznych

Kurs euro do zamówień publicznych

przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254

Fuzje i przejęcia w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

. Jednak pod względem wartości transakcji liderem w tym zakresie jest Rumunia, gdzie miały miejsce transakcje o łącznej wartości około 650 mln euro. Wynika to z korzystnych warunków naturalnych w obu krajach oraz pomocy państwa na rzecz producentów energii w OZE.TurcjaTurcja prowadzi pod względem liczby

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 113 mln euro w X, konsensus: -651 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A w październiku (średnio) ok. 651,1 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 212 mln euro do 979 mln euro deficytu. "W październiku 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda

NBP: Deficyt na rachunku C/A 959 mln euro w IX, konsensus: -470 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A we wrześniu (średnio) ok. 469,6 mln euro wobec 864 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 864 mln euro do 202 mln euro deficytu. "We wrześniu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,0 mld

NBP: Deficyt na rachunku C/A 864 mln euro w VIII, konsensus: -1028 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 1027,6 mln euro wobec 1 660 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 322 mln euro do 1792 mln euro deficytu. "W sierpniu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

mfind.pl: Średnia składka ubezpiecz. OC w Polsce to 106 euro, w Europie 230 euro

komunikacie. Na nieobowiązkowe ubezpieczenia AC Polacy średnio przeznaczają 258 euro. Najmniej za ten rodzaj ubezpieczenia płacą Portugalczycy - 141 euro, zaś w Szwajcarii właściciele samochodów płacą za autocasco średnio 434 euro. "Jak wynika z badań przeprowadzonych przez mfind.pl, aż 82% Polaków

Eksport mleka w proszku spadł o 46% r/r wg wartości, 11% wg wolumenu w I półr.

. ton, a wartość tego eksportu spadła o 40% do 116,9 mln euro. Zniżka ta jest bardzo zbliżona do spadku średniej ceny polskiego OMP w tym okresie (-38,4% r/r). "Średnia wartość jednostkowa tony eksportowanego chudego mleka w proszku wyniosła w I połowie 2015 r. 2046 euro i była o 36% niższa od

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 12% ilościowo i 19% wartościowo w I-X 2015 r.

. Jednocześnie import cukru do Polski spadł o 40% do 109 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 50% do 49,2 mln euro. "Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 69% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 473 euro/t (-12% r/r), czyli po ok. 1,97 zł/kg

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Nowelizacja Pzp 2016 Jednolity tekst ustawy Pzp Kurs euro stosowany do zamówień publicznych 1 stycznia 2016 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 184 mln euro w V, konsensus:+218,6 mln euro

przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 218,58 mln euro wobec 1 129 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 327 mln euro deficytu do 720 mln euro nadwyżki.   "W maju 2015 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w kwietniu wyniosła (średnio) ok. 1 190,5 mln euro wobec 1 938 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 245 mln do 1 860 mln euro nadwyżki. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, a import spadł o 2,8% w X

wobec 87 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i 384 mln euro deficytu przed rokiem. Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, w październiku odnotowaliśmy ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 231 mln euro mln euro. "Oszacowana wartość eksportu towarów, w październiku 2015 r

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 938 mln euro w III, konsensus:+1 266 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w marcu wyniosła (średnio) ok. 1 266,3 mln euro wobec 116 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln do 1 945 mln euro nadwyżki. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (674

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 116 mln euro w II, konsensus:+177 mln euro

analityków, nadwyżka w C/A w lutym wyniosła (średnio) ok. 176,6 mln euro wobec 56 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln deficytu do 651 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (783 mln euro) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1 660 mln euro w VII, konsensus: -492 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A w lipcu wyniósł (średnio) ok. 491,9 mln euro wobec 849  mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 3 mln euro  do 849 mln euro nadwyżki. "W lipcu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 56 mln euro w I, konsensus: -955 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 955,3 mln euro wobec 1.005 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 663 mln do 1.439 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1.021

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Niemcy - 46 mln euro, Brytyjczycy - 44 mln euro (dokonali także największej liczby transakcji - 985 tys.) i Norwegowie - 40 mln euro. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrost wartości transakcji w odniesieniu do tych trzech krajów wyniósł średnio 21 proc. Kolejni pod względem wartości

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,1% r/r, a import o 5,8% we wrześniu

wobec 188 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i 313 mln euro nadwyżki przed rokiem. Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, we wrześniu odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 299,8 mln euro. "Oszacowana wartość eksportu towarów, we wrześniu 2015 r

Magellan ma umowę na rynku hiszpańskim o wartości 5,89 mln euro

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Magellan poprzez swój oddział korporacyjny w Hiszpanii zawarł z producentem sprzętu medycznego na rynku hiszpańskim umowę cesji wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 5,89 mln euro (ok. 25,19 mln zł), podała spółka. "Umowa została uznana za

NBP: Eksport wzrósł o 5,7% r/r, import spadł o 1,5% w styczniu

spadek wartości importowanej ropy naftowej. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 1.021 mln euro i, w porównaniu do stycznia 2014 r., zwiększyło się o 916 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, w styczniu odnotowaliśmy ujemne saldo

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1005 mln euro w XII, konsensus: -414 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 414 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 175 mln do 723 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (873 mln euro), obrotów towarowych (633 mln euro) i

C&W: Transakcje nieruchomości komerc. w Polsce sięgnęły 800 mln euro w III kw.

, cytowany w komunikacie. Według danych Cushman & Wakefield, łączna wartość transakcji inwestycyjnych na najważniejszych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wyniosła w III kw. br. ponad 1,8 mld euro w porównaniu z 889 mln euro w

MF sprzedało 10 i 20-letnie euroobligacje łącznie za 1,75 mld euro

Warszawa, 12.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%, podał resort. "Wartość nominalna emisji 10-letniej

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 14,8% r/r do 20,8 mld zł we wrześniu

samym miesiącu średnia dzienna wartość obrotu akcjami wyniosła 771,3 mln zł (spadek o 13,6% r/r), a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła rok do roku o 14,7%, do 69,8 tys. szt. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku liczona narastająco od początku roku wyniosła na

Spółka Magellana wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 10 mln euro

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - Magellan Slovakia, s.r.o. - spółka zależna Magellana - przeprowadziła emisję rocznych obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro, podał Magellan. "Obligacje zostały zarejestrowane na koncie banku Slovenská Sporiteeoa, a.s. z

Eksport cukru spadł o 8% ilościowo, 19% wartościowo w I półroczu

import cukru do Polski spadł o 56% do 53,5 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 64% do 24,8 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 12% do 431 euro/t, czyli do około 1,78 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 65% wywozu

NBP: Eksport wzrósł o 13,7% r/r, a import o 9,8% w marcu 2015 r.

mln euro i, w porównaniu do marca 2014 r., zwiększyło się o 542 mln euro " - napisał NBP w komentarzu.  Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się w marcu dodatniego salda handlowego na poziomie (średnio) 757,6 mln euro wobec 783 mln euro nadwyżki w poprzednim

ARR: Eksport cukru spadł do 344 tys. ton i do 152 mln euro w okresie I-X 2015 r.

ciągu dziesięciu miesięcy 2015 r. z Polski wywieziono 344 tys. ton cukru (o wartości 152 mln euro) wobec 389 tys. ton (188 mln euro) rok wcześniej" - czytamy w raporcie. Na rynku UE sprzedano 237 tys. ton cukru, co stanowiło 69% wolumenu eksportu ogółem. W ramach rynku UE krajowy cukier był

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 12,6% r/r, a import wzrósł o 5,4% w XI

mln euro wobec 499 mln euro (po rewizji) nadwyżki miesiąc wcześniej i 231 mln euro deficytu przed rokiem.  Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, w listopadzie odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 234,7 mln euro.  "Eksport towarów wyniósł 65,9 mld

Magellan wyemitował obligacje 2-letnie o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro

odpowiada wartości 41,8 mln zł po przeliczeniu średnim kursem NBP z dnia 20.02.2015 roku" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 25 tys. euro, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stałej stopy procentowej. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 2% r/r do 19,1 mld zł w maju

ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 17,2 mld zł w maju 2015 r., co oznacza wzrost o 5,5%. "Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,7% r/r do poziomu 860,3 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła o 22,1%, do 60,5 tys. szt. "

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 8% ilościowo i 18% wartościowo w I-VII 2015 r.

. Jednocześnie import cukru do Polski spadł o 44% do 88,2 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 55% do 38,5 mln euro. "Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 2/3 wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 465 euro/t (-17% r/r), czyli po około 1,93 zł

NBP: Eksport wzrósł o 10,7% r/r, a import o 3,7% w lutym 2015 r.

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lutym br. o 10,7% r/r do 13 720 mln euro, zaś import zwiększył się o 3,7% r/r i wyniósł 12 937 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Istotny wpływ na niższą dynamikę importu miał spadek wartości

KIR rozliczyła blisko 141 mln transakcji o wartości ponad 358 mld zł w kwietniu

511 mln zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. system przetworzył 63 tys. takich transakcji, których wartość wyniosła 294 mln zł. Najwyższą w skali miesiąca, średnią dzienną liczbę transakcji zanotowano w piątek, 10 kwietnia - system rozliczył wówczas 7,1 tys. komunikatów. W systemie Euro Elixir

MF przekaże z budżetu na rynek 31,4 mld zł do końca roku

-VIII 2015 r. było ujemne i wyniosło 1,9 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 0,1 mld euro. Z 2014 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem długiem przeszły środki o równowartości 6,7 mld euro (ISBnews)

Mirbud ma umowę z PDC Industrial Center 44 wartości ok. 19,9 mln zł

; Wartość umowy wynosi 4,69 mln euro netto, czyli w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia podpisania umowy - 19,904 mln zł, podano także. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na

Piłkarze najlepiej zarabiającą grupą zawodową w Hiszpanii

Z opublikowanego przez Fundację Marcet badania wynika, że tylko w tym roku każdy z piłkarzy występujących na boiskach pierwszej ligi hiszpańskiej zainkasuje średnio po 129 tys. euro. "To najlepiej zarabiający pracownicy w Hiszpanii. W dodatku ich kariera zawodowa jest najkrótsza"

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec września; konsensus: +7,5%

% r/r (średnia wyniosła 7,5%). Aktywa zagraniczne netto na koniec sierpnia wzrosły o 0,1% m/m i wyniosły 169,98 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 6,6%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,1 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 5% r/r. Wartość

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 8,6% r/r do 18 mld zł w kwietniu

akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 16,63 mld zł, co oznacza wzrost o 15,5% r/r. "Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. wyniosła 836,9 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wzrosła o 2,7% do 63,1 tys. szt."

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 6,1% r/r do 20,6 mld zł w czerwcu

akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 16,23 mld zł w czerwcu 2015 r., co oznacza wzrost o 0,8%. "W czerwcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wzrosła o 0,8% rdr i wyniosła 16,2 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 3,48 mln euro w II kw. 2015 r.

energii wyprodukowanej sięgnęły 3 mln euro, czyli 21,1% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Lepsze warunki pogodowe (większe prędkości wiatru) sprawiły, że wolumen energii wytworzonej na farmie wiatrowej Vydmantai był wyższy niż średnia długoterminowa. Osiągnięty wynik był jednym z najlepszych od

Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 17% wartościowo w I kwartale br.

Polski spadł o 80% do 14,9 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 82% do 7,9 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 13% do 433 euro/t, czyli do około 1,82 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu" - czytamy w

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,3% r/r na koniec sierpnia; konsensus: +7,9%

(średnia wyniosła 7,91%). Aktywa zagraniczne netto na koniec sierpnia wzrosły o 2,1% m/m i wyniosły 171,65 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 5,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,54 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 5,3% r/r. Wartość

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,1% r/r na koniec XII; konsensus: +9,7%

mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 17,6%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 47,74 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 17,6% r/r. Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,8% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 149,67 mld zł, natomiast

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 3,2% r/r do 19,34 mld zł w lipcu

akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 17,52 mld zł w lipcu 2015 r., co oznacza wzrost o 16,3% r/r. "W lipcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wzrosła o 16,3% rok do roku i wyniosła 17,5 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość

Umowa KE z EFI: 25 mld euro kredytów i pożyczek dla małych i średnich firm

zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie małych i średnich firm w wysokości do 30 euro". KE oczekuje, że nawet 330 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a ich łączna wartość wyniesie nawet 21 mld euro. Komisja szacuje - na

Eksport cukru spadł o 5% do 303 tys. ton w okresie wrzesień-maj

były o 10% niższe niż przed rokiem i wynosiły średnio 479 euro/t. Na rynkach poza UE ceny były o 7% wyższe r/r i wynosiły średnio 370 euro/t. Jak podaje Agencja, na dużo niższym poziomie niż w poprzednim roku gospodarczym kształtuje się import cukru. "W okresie ośmiu miesięcy roku

FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski spadł o 2% r/r do 240 mln euro w 2014 r.

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych z Polski obniżył się o 7% r/r do 226 tys. ton, a jego wartość była o 2% niższa w skali roku i wyniosła 240 mln euro w 2014 r., podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,8% r/r na koniec XI; konsensus: +9,1%

miesięcznym i wyniosły 187,73 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 16,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 44,03 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 14,6% r/r. Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 0,5% w ujęciu miesięcznym i wyniosła

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji, choć dostarczamy głównie części

r. Natomiast średnia wartość jednego auta eksportowanego z Polski w 2013 r. wynosiła 9,4 tys. euro. W całym 2014 r. eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego mógł mieć wartość do 18,6 mld euro - prognozuje firma AutomotiveSuppliers.pl.

Ubyło magazynowych pustostanów

współczynnik powierzchni niewynajętej, notując wartości niespotykane w Polsce od 2007 r. W porównaniu z 2014 r., średni wskaźnik pustostanów zmniejszył się o 0,9 pkt proc. i na koniec 2015 r. wyniósł 4,6 proc. Colliers International podaje, że łączna podaż powierzchni magazynowej klasy A dostarczonej na rynek

MF przekaże z budżetu na rynek 31,7 mld zł do końca roku

. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 0,1 mld euro. Resort podał również, że w wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca zgromadzono środki w wysokości 38,5 mld zł, z czego

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

kieszeni jeszcze ok. 10 euro. W Niemczech zarobimy średnio ok. 25 euro za godzinę pracy. Za podobne zakupy zapłacimy 7,36 euro, a z winem 12,36. W portfelu zostanie nam około 12 euro. W Wielkiej Brytanii nasze zakupy kosztować będą ok. 15 euro razem z winem (wartości przeliczyliśmy na euro). Bez alkoholu

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 27% ilościowo, 8% wartościowo w styczniu br.

Polski spadł o 11% do 6,8 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 22% do 3,8 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 15% do 437 euro/t, czyli do około 1,87 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 64% wywozu" - czytamy w

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,7% r/r, a import bez zmian r/r w maju

(średnio) 59,75 mln euro wobec 127 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Eksport towarów z Polski wzrósł w maju br. o 7,1% do 57,6 mld zł, zaś import spadł o 2,4% r/r do 53,8 mld zł, wynika z danych NBP.  "Wyższy eksport towarów wynikał, przede wszystkim, ze wzrostu sprzedaży za granicę

Kruk wygrał przetarg na portfel wierzytelności we Włoszech warty nom. 357 mln zł

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Kruk Italia S.r.l z siedzibą w Mediolanie, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od Unione di Banche Italiane Scpa z siedzibą w Bergamo, poinformował Kruk. "Wartość nominalna portfela wierzytelności, wynosi ok. 83 mln euro (357,19 mln zł wg

Prywatne majątki gospodarstw domowych większe niż kiedykolwiek

. Podskoczyło za to zadłużenie - do 5,4 proc. (z 4,6 proc. w 2013 r.). Statystyczny Polak według raportu jest zadłużony na 3730 euro. W całym regionie to średnio 3370 euro.

MF przekaże z budżetu na rynek 44,6 mld zł do końca 2015 r.

" - czytamy w komunikacie. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 17,9 mld zł, podał również resort. Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie czterech miesięcy 2015 r. było dodatnie i wyniosło 0,5 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła

Tania ropa naftowa podmywa kurs rubla

W środę podczas pierwszych godzin handlu na moskiewskiej giełdzie walutowej rubel stracił 1,3 proc. na wartości do dolara. W ten sposób pierwszy raz od połowy grudnia 2014 r. za 1 dolara trzeba było zapłacić ponad 73 ruble. Rosyjska waluta osłabła także wobec europejskiego pieniądza - za 1 euro

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 9% ilościowo, 30% wartościowo w 2014 r.

dwuipółkrotnie słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej.   Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 469 euro/t, czyli do około 1,96 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68

Jak pieniądze grają w piłkę [FINAŁ LIGI MISTRZÓW]

się na wysokie, dziewiąte miejsce, ale jego wartość to "tylko" trochę ponad 0,8 mld dolarów. Barça ma też droższych piłkarzy. Niemiecki portal Transfermarkt.de wycenia kadrę Barcelony na 591,5 mln euro. Zawodnicy Juve to 318,7 mln euro. Sam Leo Messi, którego wartość wyceniana jest na

Warszawa na 79. miejscu wśród najdroższych lokalizacji biurowych świata

lokalizacji biurowych świata, drugi rok z rzędu zajmuje Londyńska dzielnica West End. W najdroższej lokalizacji biurowej na świecie średnie koszty najmu wynoszą 219 euro/m2/miesiąc. Drugie miejsce zajął Hong Kong (Centrum) z czynszami na poziomie 216,50 euro/m2/miesiąc, trzecie - ulica Finansowa w Pekinie

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - może ubiegać się o 82,5 mld euro. "W ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzyskało dostęp do prawie 176 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych. Środki te stanowią 15,5% średniego PKB dla tego

Podkarpackie. W ramach RPO ogłoszono konkursy o wartości ponad 1,3 mld zł

mikro-małych- i średnich przedsiębiorców oraz na powstanie w regionie tzw. małych Koperników (centrów nauki). W sumie wartość konkursów z RPO do końca br. ma wynieść ok. 1,8 mld zł. Marszałek podkreślił, że ilość uruchomionych środków z RPO lokuję region w "czołówce tabeli". "Sądzę, że

"Rzeczpospolita": Polskie firmy idą na podbój Niemiec

Choć Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski, a wartość polsko-niemieckich obrotów handlowych sięgnęła w ubiegłym roku rekordowej wartości 79 mld euro, to polskie inwestycje w Niemczech wyglądają bardziej niż skromnie. Według czerwcowego raportu firmy doradczej KFMG oraz Polsko

Dolnośląskie. Ogłoszono pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO

sumie DIP dysponuje pulą około 2 mld zł przeznaczonych głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Z 2,2 mld euro w ramach RPO dla Dolnego Śląska 70 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec marca; konsensus: +8,4%

spodziewa się wzrostu M3 o 7,8-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,39%). Aktywa zagraniczne netto na koniec marca spadły o 1,5% m/m i wyniosły 172,58 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 29,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,21 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i

GTC poszuka innych niż emisja akcji sposobów finansowania strategii wzrostu

., podano także. "Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku" - napisano w materiale. Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości

MF przekaże z budżetu na rynek 30,1 mld zł w październiku

Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Wartość środków przekazywanych z budżetu na rynek wyniesie 30,1 mld zł w październiku 2015 r., podało Ministerstwo Finansów. "Wartość środków przekazywanych w październiku z budżetu na rynek wyniesie 30,1 mld zł: * wykupy SPW: 22,4 mld zł, * płatności

Pośrednicy finansowi udostępnią MSP ponad 1 mld zł z gwarancją UE

złotówkach w zakresie 25-150 tys. euro. "Całkowita wartość naszego portfela pokrytego gwarancją EFI (Europejski Fundusz Inwestycyjny) w ramach programu Cosme wynosi 520 mln zł, co przełoży się na 600 mln zł, które wpłyną do naszej gospodarki. Szacujemy, że około 2,5 tys. klientów będzie mogło

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,3% r/r na koniec czerwca; konsensus: +7,9%

.  Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca wzrosły o 1,6% m/m i wyniosły 180,19 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 25,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,96 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 24,1% r/r. Wartość gotówki w obiegu

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 78,1 mld zł

odpowiednio 89,61 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,12 mld euro (wobec 4,07 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,59 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W grudniu 2014 r. średnia zapadalność (ATM

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec lutego; konsensus: +8,6%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,3-9,0% r/r (średnia wyniosła 8,64%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego spadły o 1,4% m/m i wyniosły 164,45 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 39,63 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Asseco Western Europe sprzedało Matrix42 za 46,34 mln euro

niemieckim z siedzibą w Monachium [...]. Skuteczność umowy była uwarunkowana m.in. udzieleniem zgody na transakcję przez austriacki urząd antymonopolowy" - czytamy w komunikacie. Wartość transakcji wynosi 46 344 960 euro, z czego kwota 21 719 960 euro jest płatna gotówką, zaś kwota 24 625 000 euro

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w lipcu

wypełnianiem przez Polskę tego kryterium. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,6% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,4 pkt proc. od wartości referencyjnej" - czytamy dalej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,6% r/r do 16,1 mld zł w II

2014 r. o 16,3%. Średnia liczba transakcji na sesję w lutym r. spadła o 10,9% rok do roku, do poziomu 57,99 tys. transakcji. W lutym 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami wyniosła 750,8 mln zł, co oznacza spadek o 16,3% w porównaniu ze lutym 2014 r. Kapitalizacja 420 spółek krajowych

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik cen dóbr i usług wynosi u nas 57 proc. średniej unijnej, jak wynika z zestawienia Eurostatu. To jedna z najniższych wartości w całej Unii. Średnia cen pożywienia i napojów bezalkoholowych wynosi w naszym kraju 62 proc. średniej unijnej

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

. Całkowita wartość programów to ponad 20 mld euro, z czego prawie 17 mld euro pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość programu operacyjnego dla woj. lubelskiego to ok. 2,62 mld euro (w tym 2,23 mld z UE); dla małopolskiego - 3,38 mld euro (w

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +9,2%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,2-9,6% r/r (średnia wyniosła 9,16%). Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia spadły o 1,3% m/m i wyniosły 170,60 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,3%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,54 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

W 2014 r. Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

mln euro. Do największych wydatków należał też program modernizacji KGHM (480 mln euro), a największą inwestycją kolejową była modernizacja linii Kraków-Katowice (268 mln euro). Łączną wartość 700 mln euro osiągnęły natomiast umowy na współfinansowanie funduszy UE w różnych sektorach. W latach 2010

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

domowych w Polsce" opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna wartość głównego miejsca zamieszkania wyniosła 282,6 tys. zł, zaś majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej to średnio 219,7 tys. zł. "Zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem

MF sprzedało 10-letnie euroobligacje za 1 mld euro przy 1,3 mld euro popytu

10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 9 września 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,3 mld" - czytamy w komunikacie. Obligacje wyceniono na 48 pb powyżej średniej stopy swapowej, co

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,9% r/r, a import o 10% r/r w czerwcu

mln euro i, w porównaniu do czerwca 2014 r. zwiększyło się o 114 mln euro, natomiast w porównaniu do maja br. zmniejszyło się o 866 mln euro. Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się w czerwcu dodatniego salda handlowego na poziomie (średnio) 873,93 mln euro wobec 946 mln euro

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 7,7% r/r do 21,5 mld zł w marcu

19,24 mld zł, co oznacza spadek o 15,0% w porównaniu do marca 2014 r. Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-marzec 2015 r. zmniejszyła się o 13,7% r/r do poziomu 838,6 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wyniosła 64,1 tys. szt

DNB i Deloitte: Rynek szpitalny i apteczny leków wzrośnie 1,1% w 2016 r.

komunikacie poświęconym raportowi. Zgodnie z prognozą, wartość rynku leków na receptę (aptecznego i szpitalnego) spadnie o 0,2% r/r w 2016 r. Jednocześnie oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu sprzedaży leków bez recepty (OTC) do 3,4% r/r, co będzie pochodną spodziewanego zwiększenia się średniego

JLL: W 2016 zostanie oddane 358 000 m2 nowej powierzchni w centrach handlowych

centrów handlowych będących obecnie w budowie, wskaźnik ten osiągnie wartość 256 m2 - powyżej średniej europejskiej (202 m2), jednak wciąż poniżej średniej dla krajów Europy Zachodniej (262 m2), podał także JLL. W 2015 r. odnotowano także wzrost stawek "prime" w aglomeracjach Warszawy (do

Siła nabywcza Polaków to połowa europejskiej średniej

Wg corocznych badań siły nabywczej w 2013 roku europejscy konsumenci mieli do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 bln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 tys. 890

JLL: Wolumen transakcji nieruchomości komercyjnych sięgnie 3 mld euro w tym roku

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce sięgnęła 813 mln euro w I półroczu 2015 roku, według szacunków firmy doradczej JLL. Z kolei całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec 2015 r. firma szacuje

C&W: Transakcje na rynku obiektów handlowych mogą przekroczyć 1,3 mld euro w br.

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła 650 mln euro w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. Z kolei dzięki dużej aktywności inwestorów w IV kwartale łączny wolumen obrotów w bieżącym roku może przekroczyć rekordowy

Eksport cukru wzrósł o 4% wolumenowo, spadł o 21% wartościowo w okresie X-I

. Wartość eksportu uległa jednak obniżeniu o 21% do 63 mln euro. Średnia cena eksportowa cukru w styczniu br. wyniosła 437 euro/t i była o 29 euro/t wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 72 euro/t niższa niż przed rokiem" - czytamy w raporcie. Głównymi kierunkami eksportu cukru w analizowanym

Spółki Seleny mają umowę kredytową z EBOR o wartości 10 mln euro

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Selena FM SA oraz Selena CA LLP podpisały umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę kredytową o wartości 10 mln euro, tj. ok. 40,98 mln zł, podała Selena FM. "Łączna wartość udzielonego kredytu wynosi 10 mln euro (40,980 mln zł wg

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - średnia wartość euro

Bestsellery