średnia wartość euro

Marek Okniński

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Jeszcze w grudniu 2013 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

W związku z dyspozycją art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Nowy kurs euro

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Asseco kupił niemiecką firmę AP Automation + Productivity

. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na

EBI przyznał Polsce kredyt w wysokości 925 mln euro

Według cytowanej w komunikacie wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw - które są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem - do średnio i długookresowego finansowania.Z 675 mln euro

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 235 mln euro we IX, konsensus: -380 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 380 mln euro wobec 986 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 441 mln euro nadwyżki do 1000 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 986 mln euro w VIII, konsensus: -485 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 485 mln euro wobec 173 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 32-1428 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: usług (472 mln euro) i dochodów wtórnych

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Niemcy - 46 mln euro, Brytyjczycy - 44 mln euro (dokonali także największej liczby transakcji - 985 tys.) i Norwegowie - 40 mln euro. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrost wartości transakcji w odniesieniu do tych trzech krajów wyniósł średnio 21 proc. Kolejni pod względem wartości

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 435 mln euro w X, konsensus: -331 mln euro

ISBnews analityków, deficyt C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 331 mln euro wobec 235 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 235 mln euro nadwyżki do 854 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (56

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 173 mln euro w lipcu, konsensus: -425 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w lipcu wyniósł (średnio) ok. 425 mln euro wobec 391 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 330-743 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (393 mln euro), usług (353

Fuzje i przejęcia w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

. Jednak pod względem wartości transakcji liderem w tym zakresie jest Rumunia, gdzie miały miejsce transakcje o łącznej wartości około 650 mln euro. Wynika to z korzystnych warunków naturalnych w obu krajach oraz pomocy państwa na rzecz producentów energii w OZE.TurcjaTurcja prowadzi pod względem liczby

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 391 mln euro w czerwcu, konsensus: -289 mln euro

dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w czerwcu wyniósł (średnio) ok. 289 mln euro wobec 280 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 686 mln euro deficytu do 537 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 843 mln euro w XII, konsensus: -1292 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 1.292 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 462-2162 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda obrotów towarowych (232 mln euro) i dochodów (1.186 mln euro) oraz dodatnie salda usług (259

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 280 mln euro w maju, konsensus: +601 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 601 mln euro wobec 1028 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 394 mln euro deficytu do 977 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: transferów

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1135 mln euro w I, konsensus: -748 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 748 mln euro wobec 843 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 188-891 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda dochodów (1.432 mln euro) i transferów

Umowa KE z EFI: 25 mld euro kredytów i pożyczek dla małych i średnich firm

zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie małych i średnich firm w wysokości do 30 euro". KE oczekuje, że nawet 330 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a ich łączna wartość wyniesie nawet 21 mld euro. Komisja szacuje - na

PAIiIZ: Wartość zagranicznych inwestycji w tym roku przekroczyła 1,7 mld euro

euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. NBP podał wcześniej, że w całym 2013 r. saldo BIZ w Polsce było ujemne i wyniosło 4.574 mln euro wobec plus 4.763 mln euro rok wcześniej. (ISBnews)  

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1028 mln euro w IV, konsensus: +439 mln euro

; Według 16 ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w kwietniu wyniosła (średnio) ok. 439 mln euro wobec 517 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 126-567 mln euro nadwyżki.    "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 984 mln euro w XI, konsensus: -1237 mln euro

jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie wyniósł (średnio) ok. 1237 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 124-1700 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda obrotów towarowych (7 mln euro) i usług (343 mln euro) i transferów

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

kieszeni jeszcze ok. 10 euro. W Niemczech zarobimy średnio ok. 25 euro za godzinę pracy. Za podobne zakupy zapłacimy 7,36 euro, a z winem 12,36. W portfelu zostanie nam około 12 euro. W Wielkiej Brytanii nasze zakupy kosztować będą ok. 15 euro razem z winem (wartości przeliczyliśmy na euro). Bez alkoholu

MG: Eksport wzrośnie o ok. 9,0%, import - o ok. 9,6% w 2014 r.

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Eksport wzrośnie w tym roku o ok. 9,0% r/r do ok. 166,5 mld euro, zaś import zwiększy się o ok. 9,6% do ok. 170,0 mld euro, prognozuje Ministerstwo Gospodarki. "Przewiduje się, że w 2014 r. wartość eksportu wyniesie ok. 166,5 mld euro, tj. o ok. 9,0

Eksport cukru spadł wartościowo o 24% w I półr. 2014 r., import - o 17%

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Eksport cukru z Polski wyniósł 246,5 tys. ton, a jego wartość 121,3 mln euro w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 6% wolumenowo i 24% wartościowo. Natomiast import spadł w tym czasie o 13% do 121,4 tys. ton, a jego wartość

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 572 mln euro w II, konsensus: -519 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w lutym wyniósł (średnio) ok. 519 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 304-966 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne saldo dochodów (1.224 mln euro), którego nie zrekompensowały dodatnie salda usług (456 mln

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik cen dóbr i usług wynosi u nas 57 proc. średniej unijnej, jak wynika z zestawienia Eurostatu. To jedna z najniższych wartości w całej Unii. Średnia cen pożywienia i napojów bezalkoholowych wynosi w naszym kraju 62 proc. średniej unijnej

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XI; konsensus: +7,9%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,5-8,5% r/r (średnia wyniosła 7,85%). Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada spadły o 0,5% m/m i wyniosły 156,23 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 5,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 37,36 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w X

Ministerstwo Finansów. "W październiku 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,3% i było niższe o 1,1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,4%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej

MF: Dług krajowy spadł do 482,0 mld zł na koniec listopada

wyniosło 1,9 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,0 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem długiem przeszły środki o równowartości 3,0 mld euro" - poinformował też resort. (ISBnews)  

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 19% wartościowo w I-V 2014

import cukru do Polski wzrósł o 7% do 113,2 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 5% do 64,6 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 14% do 523 euro/t, czyli do około 2,19 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu

Getin Holding ma przedwstępną umowę sprzedaży banku na Białorusi

akcji o wartości nominalnej 237.000,00 rubli białoruskich każda (równowartość 73,47 zł według średniego kursu rubla białoruskiego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy), stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za cenę ustaloną na poziomie 20,86 euro za jedną akcję

Siła nabywcza Polaków to połowa europejskiej średniej

Wg corocznych badań siły nabywczej w 2013 roku europejscy konsumenci mieli do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 bln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 tys. 890

NWR: Produkcja oraz wolumen sprzedaży węgla rzędu 9-9,5 mln ton w 2014 r.

2015 roku. Gotówkowy jednostkowy koszt wydobycia kształtujący się na poziomie średnich wartości 60 euro za tonę, łącznie z kopalnią Paskov, wskazano w raporcie spółki. Średnia cena węgla koksującego na drugi kwartał 2014 r. została uzgodniona na poziomie 85 euro za tonę, co oznacza spadek o 6% w

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,8% r/r na koniec września; konsensus: +7,6%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,1-8,2% r/r (średnia wyniosła 7,63%). Aktywa zagraniczne netto na koniec września spadły o 0,9% m/m i wyniosły 160,69 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 8,6%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 38,48 mld euro, czyli nie zmieniła się

Mabion ma umowę z Altiora dot. leku MabionHER2 o wartości min. 22 mln zł netto

Warszawa, 05.09.2014 (ISBnews) – Mabion zawarł umowę o współpracy ze spółką Altiora d.o.o., której przedmiotem jest realizacja przez Altiora badania klinicznego leku MabionHER2 z udziałem pacjentek cierpiących na nowotwór piersi. Szacowana wartość umowy wynosi 5,25 mln euro netto, tj. ok

W środę złoty traci na wartości, niewykluczone, że będzie tracił dalej

"Na wartość polskiej waluty większego wpływu nie miały dane o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach. W październiku zatrudnienie wzrosło o średnio 0.8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, czyli zgodnie z konsensusem prognoz, natomiast średnie wynagrodzenia o 3.8 proc. rok do roku, tym samym

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lipcu

z próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,2, podał resort. "W lipcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa

MF sprzedało registered bonds za 300 mln euro inwestorom z Niemiec

Warszawa, 14.02.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów dokonało wczoraj wyceny 20-letnich obligacji imiennych (registered bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln euro, podał resort "Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 27 lutego br. Obligacje o terminie

Spółka Famuru ma umowę wartą 25,9 mln euro na dostawę sprzętu do kopalni w Rosji

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Polskie Maszyny Górnicze - spółka zależna Famuru - podpisała umowę o wartości 25,85 mln euro (tj. 108,37 mln zł) z OAO SUEK-Kuzbass z siedzibą w Rosji na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego, podał Famur. "Wartość umowy wynosi 25.854.601,40 euro, tj

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w czerwcu

próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,3, podał resort. "W czerwcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za

Krajowa Izba Rozliczeniowa: rośnie popularność przelewów ekspresowych

ELIXIR dokonywali średnio ponad 3,7 tys. natychmiastowych transakcji dziennie. To najlepszy wynik od momentu uruchomienia tej usługi, czyli od czerwca 2012 r. W systemie ELIXIR rozliczono w minionym miesiącu przeszło 122 mln transakcji o wartości przekraczającej 318 mld zł. W porównaniu z sierpniem ub.r

PwC: GPW 2. w Europie pod względem liczby i 3. pod względem wart. IPO w IV kw.

Newag (0,1 mld euro). Średnia wartość oferty na rynku polskim wyniosła 78 mln euro. Na rynku NewConnect największymi ofertami okazały się IPO spółek Milestone Medical (2,2 mln euro), Certus Capital (0,3 mln euro) oraz Produkty Klasztorne (0,2 mln euro). "Obserwowane w ostatnich miesiącach

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 6,2% r/r na koniec lipca; konsensus: +5,4%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,2-5,7% r/r (średnia wyniosła 5,44%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca wzrosły o 0,1% m/m i wyniosły 144,14 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 9,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,62 mld euro. Wartość gotówki w

PAIiIZ: wartość inwestycji zagranicznych w 2014 r. - 1 mld 816 mln euro

W tym roku Agencja zamknęła 52 projekty inwestycyjne. Mają utworzyć ponad 8,7 tys. nowych miejsc pracy. Średnia wartość jednego projektu to 35 mln euro. Najwięcej pochodzi z sektorów BPO, czyli outsourcingu (18 projektów), motoryzacyjnego (11 projektów) oraz badań i rozwoju (6 projektów). Jeśli

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w maju

. "W maju 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,6% i było niższe o 0,9 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,5%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach

Boryszew ma warunkową umowę zakupu TPC za 10,6 mln euro

kwotę 1,6 mln euro, tj. równowartość 6.714.880 zł" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo strony uzgodniły przejęcie przez Grupę Boryszew od dotychczasowych udziałowców zadłużenia odsetkowego TPC o wartości 9 mln euro (tj. równowartość 37.771.200 zł. W wyniku rozliczenia tej transakcji dotychczasowi

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,2% r/r na koniec czerwca; konsensus: +5,3%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,0-5,5% r/r (średnia wyniosła 5,29%). Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca spadły o 0,5% m/m i wyniosły 142,91 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 10,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,35 mld euro, czyli nie zmieniła się w

BNP Paribas ma umowę na 50 mln euro kredytu z EBOR na finansowanie PolSEFF II

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę na kredyt o wartości do 50 mln euro (208 mln zł). Środki przeznaczone będą na finansowanie projektów w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

Famur ma umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu za 20 mln euro

Warszawa, 12.09.2014 (ISBnews) - Famur podpisał umowę na dostawę dla kazachskiej JSC ArcelorMittal Temirtau urządzeń kompleksu ścianowego za 19,99 mln euro (83,94 mln zł), podała spółka. "Wartość umowy wynosi 19.993.678 euro, tj. 83.843.488,69 zł w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec maja; konsensus: +5,5%

ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,2-5,9% r/r (średnia wyniosła 5,51%).    Aktywa zagraniczne netto na koniec maja spadły o 1,4% m/m i wyniosły 125,21 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 28,0%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 30,23 mld

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,4% r/r na koniec sierpnia; konsensus: +6,1%

analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,7-6,4% r/r (średnia wyniosła 6,14%). Aktywa zagraniczne netto na koniec sierpnia wzrosły o 1,2% m/m i wyniosły 154,66 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 0,4%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 36,71 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

W poniedziałek niemal niezauważalne zmiany wartości złotego

wartości" - - ocenił Zajkowski. Według niego w tej sytuacji notowania złotego wobec euro oraz franka powinny zmierzać w kierunku dolnych ograniczeń przedziałów wahań z ostatnich tygodni, czyli 4,20 wobec euro i 3,49 wobec franka. Natomiast silny dolar nie powinien pozwolić na wyraźne spadki kursu

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,4% r/r na koniec kwietnia; konsensus: +5,2%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 4,9-5,3% r/r (średnia wyniosła 5,15%). Aktywa zagraniczne netto na koniec kwietnia wzrosły o 0,7% m/m i wyniosły 133,74 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 17,4%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 31,85 mld euro, czyli nie zmieniła

GTC analizuje możliwości inwestycji w regionie, liczy na wsparcie akcjonariuszy

Galerię Kazimierz w wysokości 62 mln euro. Średnia zapadalność długu wyniosła 4,4 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,3 % w skali roku. Stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł na dzień 30 września 2014 r. 54 % Pokrycie odsetek (interest cover) wzrosło do 2,23 na dzień 30 września 2014 r. z

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 20,9% r/r do 19,84 mld zł w X

rok wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych w ostatnim miesiącu wyniosła 18,39 mld zł i była o 15,6% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec października 176,23 mld zł i były o 5,8% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna

Wielkie zmiany w rachunkach za gaz. Zaczynamy płacić za jakość

Brytanii (8 proc.), zaś największy spadek odnotowano na Węgrzech (-15 proc.), w Grecji (-13 proc.) i w Polsce (-10 proc.). W drugiej połowie ubiegłego roku średnia cena za 100 kWh wynosiła w Polsce 21,5 zł, czyli ok. 5,1 euro. W tym samym czasie w Szwecji płacono za taką ilość gazu 12,2 euro, w Danii

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 23,4% r/r do 13,92 mld zł w XI

rok wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych w ostatnim miesiącu wyniosła 13,58 mld zł i była o 17,7% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec listopada 189,81 mld zł i były o ,8% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia wartość

PAIiIZ: wartość inwestycji zagranicznych w 2014 r. - 1 mld 816 mln euro

roku Agencja zamknęła 52 projekty inwestycyjne. Mają utworzyć ponad 8,7 tys. nowych miejsc pracy. Średnia wartość jednego projektu to 35 mln euro. Najwięcej pochodzi z sektorów BPO, czyli outsourcingu (18 projektów), motoryzacyjnego (11 projektów) oraz badań i rozwoju (6 projektów). Jeśli chodzi o

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,1% r/r na koniec marca; konsensus: +4,9%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 4,6-5,5% r/r (średnia wyniosła 4,86%). Aktywa zagraniczne netto na koniec marca wzrosły o 0,3% m/m i wyniosły 136,12 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 21,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 32,63 mld euro, czyli nie zmieniła się

Oferta akcji Fenghua SoleTech, warta 10,4-12,7 mln euro, ruszy w piątek

wartość  referencyjną 1,00 euro . Głównym akcjonariuszem Fenghua jest Capital Mobilier Inc., do którego należy 6.750.000 akcji zwykłych i dających 67,50% udziałów. Spółka ta jest kontrolowana przez dyrektora generalnego Fenghua -Weijie Lin. Przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną objęte

10 proc. Polaków ma kredyt hipoteczny. W Szwecji trzech na czterech

euro - Wysoka wartość długu wynika przede wszystkim z wysokich cen nieruchomości w danym kraju oraz dużego odsetka osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu - wyjaśniają analitycy Lion's Banku. I podkreślają, że prezentowane dane Hypostatu pokazują średni dług hipoteczny w

Immofinanz chce zwiększyć wartość projektów deweloperskich do 2 mld euro

Warszawa, 27.03.2014 (ISBnews) - Immofinanz Group szacuje, że jego aktualne projekty deweloperskie są warte ok. 1,23 mld euro (według wartości godziwej po ich ukończeniu) i chce zwiększyć tę wartość do ok. 2,0 mld euro w średnim okresie, poinformował ISBnews prezes Eduard Zehetner. Poziom

S&P nadal rating B+ spółce Play i planowanej emisji 870 mln euro obligacji

Warszawa, 21.01.2014 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services nadał wstępny długoterminowy rating korporacyjny B+ spółce Play Holdings 2 S.a.r.l., z perspektywą stabilną, a także planowanym emisjom obligacji o łącznej wartości 870 mln euro, podała agencja. "Jednocześnie nadaliśmy

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec lutego; konsensus: +5,5%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,1-6,0% r/r (średnia wyniosła 5,47%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego spadły o 1,8% m/m i wyniosły 138,07 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 15,7%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 33,19 mld euro, czyli nie zmieniła się

KE zawiesza wsparcie dla rolników dotkniętych embargiem Rosji

Według komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa wnioski o wsparcie w ramach uruchomionego pod koniec sierpnia mechanizmu osiągnęły już wartość 125 mln euro, czyli całej kwoty, jaką KE przeznaczyła na rekompensaty za wycofywanie z rynku niektórych owoców i warzyw w związku z utratą rosyjskiego rynku

Lufthansa sprzeda dział IT i nawiąże umowę z IBM. "Takie rozwiązanie przyniesie 70 mln euro oszczędności"

sięgnąć kwoty 30 mln euro. Wartość akcji Lufthansy spadła od pierwszej fali strajków w kwietniu o 41 proc. - podała telewizja publiczna ARD. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 0,1% r/r do 20,5 mld zł w sierpniu

Warszawa, 02.09.2014 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku głównym warszawskiej giełdy wyniosła w sierpniu br. 20,51 mld zł, co oznacza wzrost o 0,1% r/r, podała giełda. W okresie 8 miesięcy br. łączna wartość obrotów spadła o 8,5% r/r do 156,94 mld zł. Wartość obrotów

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +6,1%

przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,5-6,8% r/r (średnia wyniosła 6,07%). Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia wzrosły o 2,2% m/m i wyniosły 146,53 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 14,7%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła odpowiednio 34,58 mld euro

Mirbud ma umowę z spółką zależną Panattoni o wartości 10,8 mln zł brutto

; podał Mirbud Termin zakończenie prac jest planowany na 1 sierpnia 2014r. „Wartość umowy: 2.583.000 euro brutto, co w przeliczeniu po średnim kursie NBP na dzień zawarcia umowy wynosi 10.819.412,10 złotych brutto" – podano także. Po zawarciu powyższej umowy łączna wartość umów

FAMMU/ FAPA: Eksport masła wzrósł o 1% wolumenowo i o 29% wartościowo w 2013 r.

o 45% (19,96 mln euro). Na drugim miejscu pod względem wartości importowanego z Polski masła znalazła się Słowacja (15,81 mln euro; +30%). Niemcy ograniczyły przywóz tego tłuszczu. Ilościowo odnotowano tu 16,2% zniżkę do 3,91 tys. ton, jednak wartość wzrosła 7% do 13,95 mln euro. Średnia wartość

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 0,7% r/r do 18,73 mld zł w lipcu

wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 15,06 mld zł i była o 5,4% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec lipca 122,09 mld zł i były o 4,4% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna liczba transakcji w okresie od

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 6,1% r/r na koniec XII; konsensus: +5,7%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,3-6,1% r/r (średnia wyniosła 5,71%). Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia spadły o 1,3% m/m i wyniosły 146,84 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 13,2%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła odpowiednio 35,41 mld euro, czyli nie

Strata netto Belvedere wyniosła 8,90 mln euro w I połowie 2014 r.

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Grupa Belvedere, notowana na GPW pod nazwą Sobieski, odnotowała 8,90 mln euro straty netto w I poł. 2014 r. wobec 122,63 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bieżący zysk operacyjny wyniósł 0,04 mln euro wobec 6,90 mln euro straty rok

Infomarket: Produkcja RTV-AGD to 13,8 mld euro, Polska na 1. miejscu w Europie

wytwarzających elektronikę – od RTV po artykuły AGD. Wartości ich produkcji ma sięgnąć w tym roku 13,8 mld euro – wynika z prognozy branżowego ośrodka Infomarket. Da to naszemu krajowi pozycję europejskiego lidera" - czytamy w "Rz". Piotr Krakowiak z Infomarketu zwraca uwagę, że do

Hiszpania i Francja sprzedały obligacje, rentowności wzrosły

poszczególnych papierów 2,7-2,8. Swoje obligacje o wartości sprzedała 4,346 mld euro wobec ustalonego maksimum 4,5 mld euro też Francja. Francja sprzedała obligacje: na 2017 r. o wartości 595 mln euro przy rentowności 2,42 proc., na 2021 o wartości 1,571 mld euro i rentowności 3,18 proc., na 2026 1,1 mld euro i

KE: 155 firm z UE dostanie wsparcie na innowacje, z Polski tylko jedna

Każde ze 155 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów otrzyma 50 tys. euro na finansowanie studiów wykonalności swych projektów. To jednak tylko początek - projekty te mają bowiem szanse skorzystać z przyznawanego przez KE dalszego wsparcia finansowego o wartości przekraczającej 2,5 mln euro

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 22,7% r/r do 19,45 mld zł w czerwcu

wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 16,09 mld zł i była o 28,8% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec czerwca 107,03 mld zł i były o 4,3% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna liczba transakcji na sesję w

Bank centralny Ukrainy ogranicza sprzedaż walut

14,8. Za jedno euro właściciele kantorów płacili średnio 18,5 hrywny, zaś sprzedawali je po 19,1 hrywny. W ubiegłym tygodniu Bank of America Merrill Lynch ocenił, że ukraińska waluta pozostanie pod presją, jeśli kryzys na wschodniej Ukrainie utrzyma się. BAML uważa, że w ciągu roku, w porównaniu z

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 9,6% r/r do 24,35 mld zł we IX

wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 19,65 mld zł i była o 3,7% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec września 157,84 mld zł i były o 4,5% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna liczba transakcji na sesję w

Grecja taniej pożycza na krótki termin, rośnie zaufanie inwestorów

Funkcjonująca w ostatnich latach dzięki pakietom ratunkowym Grecja sprzedała w zeszłym tygodniu swoje pięcioletnie obligacje o wartości 3 mld euro. Zainteresowanie papierami było ośmiokrotnie większe niż ich podaż, dlatego ostatecznie wyemitowano ich więcej o pół miliarda euro. Analitycy

KE przedstawia założenia nowego programu rekompensat dla rolników

owoców i warzyw. Kwotę oszacowano na podstawie wielkości eksportu do Rosji. Jednak w zeszłym tygodniu KE zawiesiła ten mechanizm, bo wstępne wnioski o rekompensaty przekroczyły poziom 125 mln euro, a niektóre wnioski budziły zastrzeżenia, bo dotyczyły wielkości produkcji kilka razy większej niż średni

Eksperci z KE przedstawili założenia nowego programu rekompensat dla rolników

owoców i warzyw. Kwotę oszacowano na podstawie wielkości eksportu do Rosji. Jednak w zeszłym tygodniu KE zawiesiła ten mechanizm, bo wstępne wnioski o rekompensaty przekroczyły poziom 125 mln euro, a niektóre wnioski budziły zastrzeżenia, bo dotyczyły wielkości produkcji kilka razy większej niż średni

Getin Noble Bank otrzyma 100 mln euro kredytu z EBI na finansowanie firm i JST

Warszawa, 24.01.2014 (ISBnews)- Getin Noble Bank podpisał umowę kredytu wysokości 100 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Kredyt posłuży finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Sawicki chce urynkowić i usamodzielnić jak największa liczbę gospodarstw rolnych

rozwój.   Z kolei projekt PROW 2014-2020 jest obecnie na etapie uzgodnień z Komisję Europejską. Ma on wartość 13,5 mld euro, z czego 5 mld euro to wkład krajowy. Najwięcej środków przeznaczono na priorytet "Konkurencyjność gospodarstw rolnych" - 4,3 mld euro, z czego 2,8 mld euro

Śląskie. Umowy na 98 proc. środków RPO dla przedsiębiorców

jeszcze nie jest gotowy, w ostatnich projektach tzw. uszczegółowień priorytetów RPO przypisano już szczegółowym działaniom i poddziałaniom konkretne kwoty. Proponowana w tych dokumentach łączna wartość środków, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy, sięga 450 mln euro. Zgodnie z tymi zapisami na

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Królestwie Niderlandów

roku 2013 wartość ok. 12,23 mld euro, co stanowiło ok. 3,97 proc. całości międzynarodowej wymiany towarowej Polski. Wartość eksportu z Polski do KN wyniosła ok. 6,15 mld euro, a wartość importu z KN do Polski - ok. 6,07 mld euro. Niderlandy zajmują też drugie miejsce wśród inwestorów zagranicznych w

Getin Noble ma 100 mln euro z EBI na finansowanie akcji kredytowej dla MSP

ciągu ostatnich 12 miesięcy emitent zawarł z EBI umowy kredytowe o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 425 mln euro w celu finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego.Wartość umowy kredytu z dnia 4

Opłaty za karty w dół. PE przegłosował zmiany

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że rocznie te opłaty kosztują unijnych sprzedawców 10 mld euro, a ci przerzucają je na klientów w postaci wyższych cen towarów i usług. Dzisiaj interchange w Unii Europejskiej wynosi średnio 0,7 proc. Parlamentarzyści zdecydowali, że opłaty nie będą mogły być

Prezes PAIiIZ oczekuje znacznego wzrostu inwestycji zagr. w Polsce w tym roku

- to wynik o 90% lepszy niż w 2012 r. Wartość projektów zamkniętych w ub.r. przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 905,2 mln euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. Lesław Kretowicz (ISBnews)

Zysk netto Global City Holdings zmniejszył się r/r do 21,60 mln euro w 2013 r.

spółki Ronson Europe NV w wysokości 6,4 mln euro, zaś negatywne znaczenie dla wyniku netto miała utrata wartości nieruchomości na poziomie 10,3 mln euro" – czytamy w komunikacie. Zysk EBITDA wzrósł o 16,5% r/r do do 70,20 mln euro. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,90

Sawicki: do końca tygodnia mogą zakończyć się negocjacje PROW

byłoby mało efektywne. Sawicki mówił też, że rolnictwo stało się trzecią dziedziną polskiej gospodarki, jeśli chodzi o wartość eksportu. Wyraził też nadzieję, że w 2014 r., podobnie jak rok wcześniej wartość eksportu polskich produktów żywnościowych przekroczy 20 mld euro. "Polskie rolnictwo jest

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,3 oraz 3,1 zł, natomiast w 2015 roku średni kurs euro wyniesie 4,2, a średni kurs dolara 3,0 zł. Poniżej wybrane prognozy IBnGR na l. 2014-2015 Wyszczególnienie (zmiany % r/r) 2013 2014 2015

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Holandii

Polski - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki. Resort szacuje, że wzajemne obroty pomiędzy Polską a Holandią osiągnęły w roku 2013 wartość ok. 12,23 mld euro, co stanowiło ok. 3,97 proc. całości międzynarodowej wymiany towarowej Polski. Wartość eksportu z Polski do Holandii wyniosła ok. 6,15 mld euro

UOKiK: pomoc de minimis w 2013 r. - 6 mld zł

minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorców z sektora transportu drogowego towarów - 100 tys. euro. W 2013 roku wartość pomocy de minimis wyniosła 6,14 mld zł. To o 40 proc. więcej niż w 2012 roku (4,32 mld zł). Z

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł w 2013 r. wolniej niż import z Polski

pogorszyło się, zwłaszcza wartościowo, co należy łączyć ze spadkiem cen" - czytamy w raporcie. Średnia wartość eksportu obniżyła się o ponad 7% do 605 euro/t, czyli do około 2,53 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w 2013 roku były kraje unijne, gdzie trafiło 71% wywozu. Głównymi odbiorcami były

Znamy szczegóły "wielkiego planu inwestycyjnego" Junckera

euro zdolności finansowych (dzięki emisji papierów skarbowych gwarantowanych przez EFSI). A potem tę kwotę znowu mnożą - tym razem przez pięć, czyli do 315 mld euro ogólnej wartości inwestycji, które mają tak urosnąć dzięki prywatnym inwestorom dołączającym do EFSI. Więcej prawdziwych pieniędzy Aż

FAMMU/ FAPA: Eksport jaj wzrósł o 13% wolumenowo, spadł o 12% wartościowo w 2013

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych zwiększył się w ub.r. o 13% r/r do 239 tys. ton, jednak jego wartość była o 12% niższa i wyniosła 243 mln euro, podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane resortu

Sprzedaż Coca-Cola w Polsce zanotowała 'wysoki jednocyfrowy spadek' w I poł 2014

rozwijających się spadła do 100,3 mln skrzynek w II kw. 2014 r. (ok. 569 mln litrów) z 105,5 mln skrzynek  przed rokiem (ok. 599 mln litrów). Wartość sprzedaży w tym okresie spadła do 299,5 mln euro z 308,5 mln euro (o 3% r/r). Rynki rozwijające się Coca-Coli to Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa

GM zainwestuje 250 mln euro w produkcję silników wysokoprężnych w Tychach

Warszawa, 11.02.2014 (ISBnews) - General Motors zdecydował o ulokowaniu produkcji silników wysokoprężnych nowej generacji o średniej pojemności w fabryce w Tychach, podała firma. Wartość inwestycji w fabrykę działającą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyniesie 250 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

;rská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki, podał Orlen. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Obligacje PZU Finance AB, spółki celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych. Sygnity

315 mld euro na inwestycje w UE. Szef Komisji Europejskiej przedstawi plan pozyskania środków

małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę ok. 75 mld euro. Razem dawałoby to 315 mld euro w latach 2015-17. Efekt mnożnikowy obliczono zatem na 1:15; każde 1 euro zapewnione przez fundusz ma wygenerować inwestycje o wartości 15 euro. Fundusz miałby inicjować projekty inwestycyjne, wybrane przez

Komisja Europejska: Polskie produkty są tanie i niskiej jakości. Gorzej jest tylko w Hiszpanii

Wprawdzie wartość polskiego eksportu z roku na rok rośnie, jednak jakość wysyłanych za granicę produktów wciąż pozostawia wiele do życzenia. Analitycy Komisji Europejskiej twierdzą, że Polska specjalizuje się w produkcji dóbr tanich, niskiej jakości i o niewielkiej wartości dodanej. Tanio nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wartość średnia

Wartość średnia (oczekiwana) Wartość średnia (przebiegu czasowego)

Wartość średnia przebiegu czasowego

Wartość średnia przebiegu czasowego może być definiowana na dwa sposoby. Wartość średnia całookresowaWartość średnia, Wm, zwana również wartością całookresową: W_{m} = \frac{1}{T} \cdot \int\limits_{\ t_0}^{\ t_0+T} w(t)\ dt gdzie: T - okres przebiegu, t0 - czas początkowy, w(t) - wartości

Euro

do odmowy przyjęcia monet wybitych w innych krajach. Istnieją także srebrne monety 10 ?, które są wprawdzie prawnym środkiem płatniczym, ale ze względu na ich wartość kolekcjonerską raczej nie są spotykane w sklepach.Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne państw strefy euro

Wartość skuteczna

Wartość skuteczna (w j. ang. rms od Root Mean Square – średnia kwadratowa) – statystyczna miara sygnału okresowo zmiennego (najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych prądu i napięcia).Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – w rachunku prawdopodobieństwa wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego. Wartość oczekiwana to inaczej pierwszy moment zwykły. Estymatorem wartości oczekiwanej rozkładu cechy w populacji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.