średnia wartość euro

Marek Okniński

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Jeszcze w grudniu 2013 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

BGK podpisał z KfW umowę pożyczki na 100 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki o wartości 100 mln euro - poinformował w środę BGK. Pieniądze mają trafić na wsparcie małych i średnich polskich firm.

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

W związku z dyspozycją art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771 zł. Konsekwencje wprowadzenia nowego kursu . Wysokość ustalonego wyżej wskazanym

Asseco kupił niemiecką firmę AP Automation + Productivity

. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na

EBI przyznał Polsce kredyt w wysokości 925 mln euro

Według cytowanej w komunikacie wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw - które są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem - do średnio i długookresowego finansowania.Z 675 mln euro

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 116 mln euro w II, konsensus:+177 mln euro

analityków, nadwyżka w C/A w lutym wyniosła (średnio) ok. 176,6 mln euro wobec 56 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln deficytu do 651 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (783 mln euro) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 235 mln euro we IX, konsensus: -380 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 380 mln euro wobec 986 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 441 mln euro nadwyżki do 1000 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 56 mln euro w I, konsensus: -955 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 955,3 mln euro wobec 1.005 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 663 mln do 1.439 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1.021

Fuzje i przejęcia w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

. Jednak pod względem wartości transakcji liderem w tym zakresie jest Rumunia, gdzie miały miejsce transakcje o łącznej wartości około 650 mln euro. Wynika to z korzystnych warunków naturalnych w obu krajach oraz pomocy państwa na rzecz producentów energii w OZE.TurcjaTurcja prowadzi pod względem liczby

NBP: Eksport wzrósł o 5,7% r/r, import spadł o 1,5% w styczniu

spadek wartości importowanej ropy naftowej. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 1.021 mln euro i, w porównaniu do stycznia 2014 r., zwiększyło się o 916 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, w styczniu odnotowaliśmy ujemne saldo

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 986 mln euro w VIII, konsensus: -485 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 485 mln euro wobec 173 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 32-1428 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: usług (472 mln euro) i dochodów wtórnych

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Niemcy - 46 mln euro, Brytyjczycy - 44 mln euro (dokonali także największej liczby transakcji - 985 tys.) i Norwegowie - 40 mln euro. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrost wartości transakcji w odniesieniu do tych trzech krajów wyniósł średnio 21 proc. Kolejni pod względem wartości

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1005 mln euro w XII, konsensus: -414 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 414 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 175 mln do 723 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (873 mln euro), obrotów towarowych (633 mln euro) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 173 mln euro w lipcu, konsensus: -425 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w lipcu wyniósł (średnio) ok. 425 mln euro wobec 391 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 330-743 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (393 mln euro), usług (353

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 268 mln euro w XI, konsensus: -401,5 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie październiku wyniósł (średnio) ok. 401,5 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 218 mln do 538 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (1.149 mln euro) i obrotów towarowych (96

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 435 mln euro w X, konsensus: -331 mln euro

ISBnews analityków, deficyt C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 331 mln euro wobec 235 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 235 mln euro nadwyżki do 854 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (56

PAIiIZ prowadzi 154 projekty inwest., w 2014 zakończyła 54 na kwotę 1,8 mld euro

zamkniętych w ub.r. przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 905,2 mln euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. (ISBnews)  

Magellan wyemitował obligacje 2-letnie o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro

odpowiada wartości 41,8 mln zł po przeliczeniu średnim kursem NBP z dnia 20.02.2015 roku" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 25 tys. euro, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stałej stopy procentowej. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w

NBP: Eksport wzrósł o 10,7% r/r, a import o 3,7% w lutym 2015 r.

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lutym br. o 10,7% r/r do 13 720 mln euro, zaś import zwiększył się o 3,7% r/r i wyniósł 12 937 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Istotny wpływ na niższą dynamikę importu miał spadek wartości

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 391 mln euro w czerwcu, konsensus: -289 mln euro

dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w czerwcu wyniósł (średnio) ok. 289 mln euro wobec 280 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 686 mln euro deficytu do 537 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda

FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski spadł o 2% r/r do 240 mln euro w 2014 r.

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych z Polski obniżył się o 7% r/r do 226 tys. ton, a jego wartość była o 2% niższa w skali roku i wyniosła 240 mln euro w 2014 r., podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 280 mln euro w maju, konsensus: +601 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 601 mln euro wobec 1028 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 394 mln euro deficytu do 977 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: transferów

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji, choć dostarczamy głównie części

r. Natomiast średnia wartość jednego auta eksportowanego z Polski w 2013 r. wynosiła 9,4 tys. euro. W całym 2014 r. eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego mógł mieć wartość do 18,6 mld euro - prognozuje firma AutomotiveSuppliers.pl.

Umowa KE z EFI: 25 mld euro kredytów i pożyczek dla małych i średnich firm

zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie małych i średnich firm w wysokości do 30 euro". KE oczekuje, że nawet 330 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a ich łączna wartość wyniesie nawet 21 mld euro. Komisja szacuje - na

PAIiIZ: Wartość zagranicznych inwestycji w tym roku przekroczyła 1,7 mld euro

euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. NBP podał wcześniej, że w całym 2013 r. saldo BIZ w Polsce było ujemne i wyniosło 4.574 mln euro wobec plus 4.763 mln euro rok wcześniej. (ISBnews)  

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 27% ilościowo, 8% wartościowo w styczniu br.

Polski spadł o 11% do 6,8 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 22% do 3,8 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 15% do 437 euro/t, czyli do około 1,87 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 64% wywozu" - czytamy w

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1028 mln euro w IV, konsensus: +439 mln euro

; Według 16 ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w kwietniu wyniosła (średnio) ok. 439 mln euro wobec 517 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 126-567 mln euro nadwyżki.    "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 9% ilościowo, 30% wartościowo w 2014 r.

dwuipółkrotnie słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej.   Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 469 euro/t, czyli do około 1,96 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec marca; konsensus: +8,4%

spodziewa się wzrostu M3 o 7,8-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,39%). Aktywa zagraniczne netto na koniec marca spadły o 1,5% m/m i wyniosły 172,58 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 29,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,21 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

kieszeni jeszcze ok. 10 euro. W Niemczech zarobimy średnio ok. 25 euro za godzinę pracy. Za podobne zakupy zapłacimy 7,36 euro, a z winem 12,36. W portfelu zostanie nam około 12 euro. W Wielkiej Brytanii nasze zakupy kosztować będą ok. 15 euro razem z winem (wartości przeliczyliśmy na euro). Bez alkoholu

MG: Eksport wzrośnie o ok. 9,0%, import - o ok. 9,6% w 2014 r.

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Eksport wzrośnie w tym roku o ok. 9,0% r/r do ok. 166,5 mld euro, zaś import zwiększy się o ok. 9,6% do ok. 170,0 mld euro, prognozuje Ministerstwo Gospodarki. "Przewiduje się, że w 2014 r. wartość eksportu wyniesie ok. 166,5 mld euro, tj. o ok. 9,0

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 10% ilościowo, 30% wartościowo w I-XI 2014 r.

. Dlatego też wolumenowo dynamika spadku była o połowę słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej" - czytamy w komunikacie. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 475 euro/t, czyli do około 1,99 zł/kg. Głównym odbiorcą

Eksport cukru spadł wartościowo o 24% w I półr. 2014 r., import - o 17%

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Eksport cukru z Polski wyniósł 246,5 tys. ton, a jego wartość 121,3 mln euro w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 6% wolumenowo i 24% wartościowo. Natomiast import spadł w tym czasie o 13% do 121,4 tys. ton, a jego wartość

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec lutego; konsensus: +8,6%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,3-9,0% r/r (średnia wyniosła 8,64%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego spadły o 1,4% m/m i wyniosły 164,45 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 39,63 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 78,1 mld zł

odpowiednio 89,61 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,12 mld euro (wobec 4,07 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,59 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W grudniu 2014 r. średnia zapadalność (ATM

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,6% r/r do 16,1 mld zł w II

2014 r. o 16,3%. Średnia liczba transakcji na sesję w lutym r. spadła o 10,9% rok do roku, do poziomu 57,99 tys. transakcji. W lutym 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami wyniosła 750,8 mln zł, co oznacza spadek o 16,3% w porównaniu ze lutym 2014 r. Kapitalizacja 420 spółek krajowych

GTC: Wartość godziwa portfela na koniec 2014 spadnie o 132 mln euro kw/kw

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Wartość godziwa posiadanego przez Globe Trade Centre (GTC) portfela nieruchomości, która zostanie wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej GTC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. będzie szacunkowo o 132 mln euro niższa

MF: Dług krajowy spadł do 482,9 mld zł na koniec grudnia

resort. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-XII 2014 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,4 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +9,2%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,2-9,6% r/r (średnia wyniosła 9,16%). Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia spadły o 1,3% m/m i wyniosły 170,60 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,3%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,54 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 7,7% r/r do 21,5 mld zł w marcu

19,24 mld zł, co oznacza spadek o 15,0% w porównaniu do marca 2014 r. Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-marzec 2015 r. zmniejszyła się o 13,7% r/r do poziomu 838,6 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wyniosła 64,1 tys. szt

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

. Całkowita wartość programów to ponad 20 mld euro, z czego prawie 17 mld euro pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość programu operacyjnego dla woj. lubelskiego to ok. 2,62 mld euro (w tym 2,23 mld z UE); dla małopolskiego - 3,38 mld euro (w

W 2014 r. Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

mln euro. Do największych wydatków należał też program modernizacji KGHM (480 mln euro), a największą inwestycją kolejową była modernizacja linii Kraków-Katowice (268 mln euro). Łączną wartość 700 mln euro osiągnęły natomiast umowy na współfinansowanie funduszy UE w różnych sektorach. W latach 2010

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik cen dóbr i usług wynosi u nas 57 proc. średniej unijnej, jak wynika z zestawienia Eurostatu. To jedna z najniższych wartości w całej Unii. Średnia cen pożywienia i napojów bezalkoholowych wynosi w naszym kraju 62 proc. średniej unijnej

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XII; konsensus: +8,3%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,9-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,29%). Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia wzrosły o 1,9% m/m i wyniosły 163,74 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 14,5%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 38,42 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lutym

zostały Bułgaria oraz Grecja, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o odpowiednio 1,9 i 1,8 pkt. proc.). "W lutym 2015 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy

Eksport cukru wzrósł o 4% wolumenowo, spadł o 21% wartościowo w okresie X-I

. Wartość eksportu uległa jednak obniżeniu o 21% do 63 mln euro. Średnia cena eksportowa cukru w styczniu br. wyniosła 437 euro/t i była o 29 euro/t wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 72 euro/t niższa niż przed rokiem" - czytamy w raporcie. Głównymi kierunkami eksportu cukru w analizowanym

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 73,2 mld zł

91,40 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,44 mld euro (wobec 4,12 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,65 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W styczniu 2015 r. średnia zapadalność (ATM od

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XI; konsensus: +7,9%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,5-8,5% r/r (średnia wyniosła 7,85%). Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada spadły o 0,5% m/m i wyniosły 156,23 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 5,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 37,36 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,3% r/r do 18,6 mld zł w I

oznacza spadek względem stycznia 2014 r. o 9,7%. Średnia liczba transakcji na sesję w styczniu r. wzrosła o 10,1% rok do roku, do poziomu 65,54 tys. transakcji. W styczniu 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła 887,0 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% w porównaniu ze

BGK ma 100 mln euro pożyczki z niemieckiego KfW na wspieranie MŚP

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych, podał BGK. Dzisiejsza umowa została

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w X

Ministerstwo Finansów. "W październiku 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,3% i było niższe o 1,1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,4%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej

MF: Dług krajowy spadł do 482,0 mld zł na koniec listopada

wyniosło 1,9 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,0 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem długiem przeszły środki o równowartości 3,0 mld euro" - poinformował też resort. (ISBnews)  

Siła nabywcza Polaków to połowa europejskiej średniej

Wg corocznych badań siły nabywczej w 2013 roku europejscy konsumenci mieli do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 bln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 tys. 890

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 19% wartościowo w I-V 2014

import cukru do Polski wzrósł o 7% do 113,2 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 5% do 64,6 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 14% do 523 euro/t, czyli do około 2,19 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu

NWR: Produkcja oraz wolumen sprzedaży węgla rzędu 9-9,5 mln ton w 2014 r.

2015 roku. Gotówkowy jednostkowy koszt wydobycia kształtujący się na poziomie średnich wartości 60 euro za tonę, łącznie z kopalnią Paskov, wskazano w raporcie spółki. Średnia cena węgla koksującego na drugi kwartał 2014 r. została uzgodniona na poziomie 85 euro za tonę, co oznacza spadek o 6% w

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,8% r/r na koniec września; konsensus: +7,6%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,1-8,2% r/r (średnia wyniosła 7,63%). Aktywa zagraniczne netto na koniec września spadły o 0,9% m/m i wyniosły 160,69 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 8,6%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 38,48 mld euro, czyli nie zmieniła się

Getin Holding ma przedwstępną umowę sprzedaży banku na Białorusi

akcji o wartości nominalnej 237.000,00 rubli białoruskich każda (równowartość 73,47 zł według średniego kursu rubla białoruskiego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy), stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za cenę ustaloną na poziomie 20,86 euro za jedną akcję

Mały biznes nie chce euro. Jednoznaczne wyniki badań

zachowują się w sprawie euro tak jak reszta społeczeństwa. - Szczególnie jest to widoczne, gdy pytamy właścicieli małych i średnich firm, to patrzenie na tę sprawę jest identyczne. Bierze się to m.in. z faktu, że najmniejsze firmy mają niewielki udział w eksporcie, w ich dochodach eksport to statystycznie

Mabion ma umowę z Altiora dot. leku MabionHER2 o wartości min. 22 mln zł netto

Warszawa, 05.09.2014 (ISBnews) – Mabion zawarł umowę o współpracy ze spółką Altiora d.o.o., której przedmiotem jest realizacja przez Altiora badania klinicznego leku MabionHER2 z udziałem pacjentek cierpiących na nowotwór piersi. Szacowana wartość umowy wynosi 5,25 mln euro netto, tj. ok

Lekkerland dostarczy Orlenowi Deutschland towary za szacunkowo 3,28 mld zł

2015 roku do 31 stycznia 2018 roku" - poinformowała spółka w komunikacie.  Szacunkowa wartość netto umowy w całym okresie jej trwania wynosi około 780 mln euro, czyli około 3.277 mln zł, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 10 lutego 2015 roku, podała również

W 2014 roku Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

. Do największych wydatków należał też program modernizacji KGHM (480 mln euro), a największą inwestycją kolejową była modernizacja linii Kraków-Katowice (268 mln euro). Łączną wartość 700 mln euro osiągnęły natomiast umowy na współfinansowanie funduszy UE w różnych sektorach. W latach 2010-2014

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lipcu

z próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,2, podał resort. "W lipcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa

W środę złoty traci na wartości, niewykluczone, że będzie tracił dalej

"Na wartość polskiej waluty większego wpływu nie miały dane o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach. W październiku zatrudnienie wzrosło o średnio 0.8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, czyli zgodnie z konsensusem prognoz, natomiast średnie wynagrodzenia o 3.8 proc. rok do roku, tym samym

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

13.02. Bruksela/Warszawa (PAP) - Komisja Europejska przyjęła strategie wydawania unijnych środków w latach 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw. Dzięki tym programom ponad 20 mld euro trafi na rozwój innowacji, małych i średnich firm i ochronę środowiska - informuje w piątek KE. Przyjęte

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w czerwcu

próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,3, podał resort. "W czerwcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za

Spółka Famuru ma umowę wartą 25,9 mln euro na dostawę sprzętu do kopalni w Rosji

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Polskie Maszyny Górnicze - spółka zależna Famuru - podpisała umowę o wartości 25,85 mln euro (tj. 108,37 mln zł) z OAO SUEK-Kuzbass z siedzibą w Rosji na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego, podał Famur. "Wartość umowy wynosi 25.854.601,40 euro, tj

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w styczniu

Finansów. "W styczniu 2015 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,0% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,3 pkt. proc. od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw

Krajowa Izba Rozliczeniowa: rośnie popularność przelewów ekspresowych

ELIXIR dokonywali średnio ponad 3,7 tys. natychmiastowych transakcji dziennie. To najlepszy wynik od momentu uruchomienia tej usługi, czyli od czerwca 2012 r. W systemie ELIXIR rozliczono w minionym miesiącu przeszło 122 mln transakcji o wartości przekraczającej 318 mld zł. W porównaniu z sierpniem ub.r

Bartkiewicz, NBP: kurs franka powyżej 4 zł

przeciwdziałać zbytniej sile franka w warunkach możliwego osłabienia euro. Bartkiewicz ocenił, że kurs franka szwajcarskiego szuka równowagi, a sytuację będzie można dokładniej ocenić po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. "Dopiero po decyzji EBC będziemy do końca wiedzieli, jaka jest wartość

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 6,2% r/r na koniec lipca; konsensus: +5,4%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,2-5,7% r/r (średnia wyniosła 5,44%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca wzrosły o 0,1% m/m i wyniosły 144,14 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 9,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,62 mld euro. Wartość gotówki w

Elektrobudowa ma umowę z KGHM na prace w Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł netto

. „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy składa się z dwóch elementów: - 24.550.000 zł netto oraz - 2.598.960 euro (co stanowi równowartość 11.189.302,49 zł przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia 29.12.2014 r.), co daje łączną wartość 35.739.302,49 zł netto

Boryszew ma warunkową umowę zakupu TPC za 10,6 mln euro

kwotę 1,6 mln euro, tj. równowartość 6.714.880 zł" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo strony uzgodniły przejęcie przez Grupę Boryszew od dotychczasowych udziałowców zadłużenia odsetkowego TPC o wartości 9 mln euro (tj. równowartość 37.771.200 zł. W wyniku rozliczenia tej transakcji dotychczasowi

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w maju

. "W maju 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,6% i było niższe o 0,9 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,5%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach

MF sprzedało 12-letnie euroobligacje za 1,0 mld euro przy 1,7 mld euro popytu

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1,0 mld euro przy rentowności 1,022% (najniższej w historii dla polskich papierów w euro) wobec popytu wynoszącego 1,7 mld euro, podał resort. "Ministerstwo

MG: Wartość eksportu mebli wyniosła 8 mld euro w 2014 r.

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Wartość eksportu polskich mebli w 2014 roku wyniosła 8 mld euro, wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki. Jak podano, 80% sprzedaży kierowana jest do krajów Unii Europejskiej. "Branża meblarska generuje jedno z najwyższych sald

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,2% r/r na koniec czerwca; konsensus: +5,3%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,0-5,5% r/r (średnia wyniosła 5,29%). Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca spadły o 0,5% m/m i wyniosły 142,91 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 10,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,35 mld euro, czyli nie zmieniła się w

PAIiIZ: wartość inwestycji zagranicznych w 2014 r. - 1 mld 816 mln euro

W tym roku Agencja zamknęła 52 projekty inwestycyjne. Mają utworzyć ponad 8,7 tys. nowych miejsc pracy. Średnia wartość jednego projektu to 35 mln euro. Najwięcej pochodzi z sektorów BPO, czyli outsourcingu (18 projektów), motoryzacyjnego (11 projektów) oraz badań i rozwoju (6 projektów). Jeśli

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w XI

Ministerstwo Finansów. "W listopadzie 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,2% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,3%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie

BNP Paribas ma umowę na 50 mln euro kredytu z EBOR na finansowanie PolSEFF II

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę na kredyt o wartości do 50 mln euro (208 mln zł). Środki przeznaczone będą na finansowanie projektów w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec maja; konsensus: +5,5%

ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,2-5,9% r/r (średnia wyniosła 5,51%).    Aktywa zagraniczne netto na koniec maja spadły o 1,4% m/m i wyniosły 125,21 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 28,0%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 30,23 mld

Famur ma umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu za 20 mln euro

Warszawa, 12.09.2014 (ISBnews) - Famur podpisał umowę na dostawę dla kazachskiej JSC ArcelorMittal Temirtau urządzeń kompleksu ścianowego za 19,99 mln euro (83,94 mln zł), podała spółka. "Wartość umowy wynosi 19.993.678 euro, tj. 83.843.488,69 zł w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z

Cukrownie w Polsce wyprodukowały ponad 2 mln ton cukru

. mniej niż w 2013 r.), a jego wartość miała poziom 216 mln euro (o 30 proc. mniej). Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68 proc. wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 531 euro za tonę tj. po ok. 2,22 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał średnio

Cukrownie w Polsce wyprodukowały ponad 2 mln ton cukru

9 proc. mniej niż w 2013 r.), a jego wartość miała poziom 216 mln euro (o 30 proc. mniej). Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68 proc. wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 531 euro za tonę tj. po ok. 2,22 zł/kg. Do krajów trzecich cukier

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,4% r/r na koniec sierpnia; konsensus: +6,1%

analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,7-6,4% r/r (średnia wyniosła 6,14%). Aktywa zagraniczne netto na koniec sierpnia wzrosły o 1,2% m/m i wyniosły 154,66 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 0,4%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 36,71 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,4% r/r na koniec kwietnia; konsensus: +5,2%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 4,9-5,3% r/r (średnia wyniosła 5,15%). Aktywa zagraniczne netto na koniec kwietnia wzrosły o 0,7% m/m i wyniosły 133,74 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 17,4%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 31,85 mld euro, czyli nie zmieniła

NCBiR ogłosiło konkurs dla firm z programu "Inteligentny Rozwój"

wyjaśniło, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych (podlegających refundacji z funduszy unijnych) to 5 mln zł. Dotyczy to projektu realizowanego przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę; dla pozostałych firm będzie to 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania to 15 mln euro. "Jednym z

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 20,9% r/r do 19,84 mld zł w X

rok wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych w ostatnim miesiącu wyniosła 18,39 mld zł i była o 15,6% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec października 176,23 mld zł i były o 5,8% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna

Wielkie zmiany w rachunkach za gaz. Zaczynamy płacić za jakość

Brytanii (8 proc.), zaś największy spadek odnotowano na Węgrzech (-15 proc.), w Grecji (-13 proc.) i w Polsce (-10 proc.). W drugiej połowie ubiegłego roku średnia cena za 100 kWh wynosiła w Polsce 21,5 zł, czyli ok. 5,1 euro. W tym samym czasie w Szwecji płacono za taką ilość gazu 12,2 euro, w Danii

W poniedziałek niemal niezauważalne zmiany wartości złotego

wartości" - - ocenił Zajkowski. Według niego w tej sytuacji notowania złotego wobec euro oraz franka powinny zmierzać w kierunku dolnych ograniczeń przedziałów wahań z ostatnich tygodni, czyli 4,20 wobec euro i 3,49 wobec franka. Natomiast silny dolar nie powinien pozwolić na wyraźne spadki kursu

GTC analizuje możliwości inwestycji w regionie, liczy na wsparcie akcjonariuszy

Galerię Kazimierz w wysokości 62 mln euro. Średnia zapadalność długu wyniosła 4,4 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,3 % w skali roku. Stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł na dzień 30 września 2014 r. 54 % Pokrycie odsetek (interest cover) wzrosło do 2,23 na dzień 30 września 2014 r. z

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 23,4% r/r do 13,92 mld zł w XI

rok wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych w ostatnim miesiącu wyniosła 13,58 mld zł i była o 17,7% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec listopada 189,81 mld zł i były o ,8% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia wartość

10 proc. Polaków ma kredyt hipoteczny. W Szwecji trzech na czterech

euro - Wysoka wartość długu wynika przede wszystkim z wysokich cen nieruchomości w danym kraju oraz dużego odsetka osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu - wyjaśniają analitycy Lion's Banku. I podkreślają, że prezentowane dane Hypostatu pokazują średni dług hipoteczny w

W średnim okresie kurs złotego może spaść poniżej 4 zł za euro

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews/ KantorOnline.pl) - Sytuacja ostatnich dni na szerokim rynku sprzyja złotemu, wzmacniając jego pozycję w stosunku głównych walut. Na koniec czwartkowej sesji euro kosztowało 4,02 zł, dolar 3,76 zł, a frank 3,90 zł. Powodów obserwowanej obecnie siły naszej waluty

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

średniej historycznej 1,6, b) niskie rynkowe stopy procentowe zachęcają do sprzedaży obligacji – alternatywną inwestycją są akcje, c) wysoka wartość gotówki na tzw. bezpiecznych rynkach (obligacje, depozyty) w połączeniu ze znaczącym przewartościowaniem obligacji kreuje szanse istotnego

PAIiIZ: wartość inwestycji zagranicznych w 2014 r. - 1 mld 816 mln euro

roku Agencja zamknęła 52 projekty inwestycyjne. Mają utworzyć ponad 8,7 tys. nowych miejsc pracy. Średnia wartość jednego projektu to 35 mln euro. Najwięcej pochodzi z sektorów BPO, czyli outsourcingu (18 projektów), motoryzacyjnego (11 projektów) oraz badań i rozwoju (6 projektów). Jeśli chodzi o

Oferta akcji Fenghua SoleTech, warta 10,4-12,7 mln euro, ruszy w piątek

wartość  referencyjną 1,00 euro . Głównym akcjonariuszem Fenghua jest Capital Mobilier Inc., do którego należy 6.750.000 akcji zwykłych i dających 67,50% udziałów. Spółka ta jest kontrolowana przez dyrektora generalnego Fenghua -Weijie Lin. Przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną objęte

Polacy z meblarskim "Oscarem" za wzornictwo

;, obok okien i drzwi, kosmetyków, jabłek, AGD czy jachtów. Ministerstwo podaje, że wartość eksportu mebli w 2013 r. wyniosła ok. 6,9 mld euro (ok. 28,6 mld zł). Eksport za 2014 r. szacowany jest na ok. 7,3 mld euro (ok. 30,3 mld zł). Na eksport trafia ok. 90 proc. krajowej produkcji, najwięcej do Niemiec

Kurs JSW w górę aż o 18 proc. Efekt zapowiedzi Ewy Kopacz?

produkcji węgla koksującego wyniesie 93 euro za tonę, a cena pozostałej części produkcji będzie negocjowana jeszcze w tym roku. W czwartym kwartale 2014 roku średnia cena węgla koksowego NWR wynosiła 85 euro za tonę. W przypadku węgla energetycznego średnia cena za 2015 rok została ustalona na 52 euro za

KE zawiesza wsparcie dla rolników dotkniętych embargiem Rosji

Według komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa wnioski o wsparcie w ramach uruchomionego pod koniec sierpnia mechanizmu osiągnęły już wartość 125 mln euro, czyli całej kwoty, jaką KE przeznaczyła na rekompensaty za wycofywanie z rynku niektórych owoców i warzyw w związku z utratą rosyjskiego rynku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wartość średnia

Wartość średnia (oczekiwana) Wartość średnia (przebiegu czasowego)

Wartość średnia przebiegu czasowego

Wartość średnia przebiegu czasowego może być definiowana na dwa sposoby. Wartość średnia całookresowaWartość średnia, Wm, zwana również wartością całookresową: W_{m} = \frac{1}{T} \cdot \int\limits_{\ t_0}^{\ t_0+T} w(t)\ dt gdzie: T - okres przebiegu, t0 - czas początkowy, w(t) - wartości

Euro

do odmowy przyjęcia monet wybitych w innych krajach. Istnieją także srebrne monety 10 ?, które są wprawdzie prawnym środkiem płatniczym, ale ze względu na ich wartość kolekcjonerską raczej nie są spotykane w sklepach.Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne państw strefy euro

Wartość skuteczna

Wartość skuteczna (w j. ang. rms od Root Mean Square – średnia kwadratowa) – statystyczna miara sygnału okresowo zmiennego (najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych prądu i napięcia).Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – w rachunku prawdopodobieństwa wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego. Wartość oczekiwana to inaczej pierwszy moment zwykły. Estymatorem wartości oczekiwanej rozkładu cechy w populacji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.