średnia wartość euro

Zespół komunikaty.pl

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Prezentujemy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa średni kurs złotego, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych.

Kurs euro

Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.

BGK podpisał z KfW umowę pożyczki na 100 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki o wartości 100 mln euro - poinformował w środę BGK. Pieniądze mają trafić na wsparcie małych i średnich polskich firm.

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

wartości zamówień publicznych. Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. Od dnia 01 stycznia 2010 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

- Kiedy wchodzimy na nowy dla nas rynek, to inwestujemy średnio około 500 mln euro, potem wartość inwestycji możemy zwiększyć - mówi Brian Fitzsimons, Business Development Director Poland, ESB International. ESB International chce inwestować na polskim rynku elektroenergetycznym. Skąd to

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771 zł. Konsekwencje wprowadzenia nowego kursu . Wysokość ustalonego wyżej wskazanym

W 18 z 28 krajów UE dopłaty bezpośrednie dla rolników są wyższe niż w Polsce

odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 7,02 mld euro 2. Belgia średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 395 euro/ha (165 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 473 mln euro na rozwój

Asseco kupił niemiecką firmę AP Automation + Productivity

. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na

EBI przyznał Polsce kredyt w wysokości 925 mln euro

Według cytowanej w komunikacie wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw - które są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem - do średnio i długookresowego finansowania. Z 675 mln euro

Fuzje i przejęcia w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

. Jednak pod względem wartości transakcji liderem w tym zakresie jest Rumunia, gdzie miały miejsce transakcje o łącznej wartości około 650 mln euro. Wynika to z korzystnych warunków naturalnych w obu krajach oraz pomocy państwa na rzecz producentów energii w OZE.TurcjaTurcja prowadzi pod względem liczby

NBP: Deficyt na rachunku C/A 959 mln euro w IX, konsensus: -470 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A we wrześniu (średnio) ok. 469,6 mln euro wobec 864 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 864 mln euro do 202 mln euro deficytu. "We wrześniu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,0 mld

NBP: Deficyt na rachunku C/A 864 mln euro w VIII, konsensus: -1028 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 1027,6 mln euro wobec 1 660 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 322 mln euro do 1792 mln euro deficytu. "W sierpniu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

Eksport mleka w proszku spadł o 46% r/r wg wartości, 11% wg wolumenu w I półr.

. ton, a wartość tego eksportu spadła o 40% do 116,9 mln euro. Zniżka ta jest bardzo zbliżona do spadku średniej ceny polskiego OMP w tym okresie (-38,4% r/r). "Średnia wartość jednostkowa tony eksportowanego chudego mleka w proszku wyniosła w I połowie 2015 r. 2046 euro i była o 36% niższa od

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 184 mln euro w V, konsensus:+218,6 mln euro

przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 218,58 mln euro wobec 1 129 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 327 mln euro deficytu do 720 mln euro nadwyżki.   "W maju 2015 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w kwietniu wyniosła (średnio) ok. 1 190,5 mln euro wobec 1 938 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 245 mln do 1 860 mln euro nadwyżki. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 938 mln euro w III, konsensus:+1 266 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w marcu wyniosła (średnio) ok. 1 266,3 mln euro wobec 116 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln do 1 945 mln euro nadwyżki. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (674

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1 660 mln euro w VII, konsensus: -492 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w C/A w lipcu wyniósł (średnio) ok. 491,9 mln euro wobec 849  mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 3 mln euro  do 849 mln euro nadwyżki. "W lipcu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 116 mln euro w II, konsensus:+177 mln euro

analityków, nadwyżka w C/A w lutym wyniosła (średnio) ok. 176,6 mln euro wobec 56 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 234 mln deficytu do 651 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (783 mln euro) i

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 56 mln euro w I, konsensus: -955 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 955,3 mln euro wobec 1.005 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 663 mln do 1.439 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1.021

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,1% r/r, a import o 5,8% we wrześniu

wobec 188 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i 313 mln euro nadwyżki przed rokiem. Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, we wrześniu odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 299,8 mln euro. "Oszacowana wartość eksportu towarów, we wrześniu 2015 r

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 300 mln euro, płacąc kartami Visa

Niemcy - 46 mln euro, Brytyjczycy - 44 mln euro (dokonali także największej liczby transakcji - 985 tys.) i Norwegowie - 40 mln euro. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrost wartości transakcji w odniesieniu do tych trzech krajów wyniósł średnio 21 proc. Kolejni pod względem wartości

NBP: Eksport wzrósł o 5,7% r/r, import spadł o 1,5% w styczniu

spadek wartości importowanej ropy naftowej. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 1.021 mln euro i, w porównaniu do stycznia 2014 r., zwiększyło się o 916 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, w styczniu odnotowaliśmy ujemne saldo

C&W: Transakcje nieruchomości komerc. w Polsce sięgnęły 800 mln euro w III kw.

, cytowany w komunikacie. Według danych Cushman & Wakefield, łączna wartość transakcji inwestycyjnych na najważniejszych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wyniosła w III kw. br. ponad 1,8 mld euro w porównaniu z 889 mln euro w

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1005 mln euro w XII, konsensus: -414 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 414 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 175 mln do 723 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (873 mln euro), obrotów towarowych (633 mln euro) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 268 mln euro w XI, konsensus: -401,5 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie październiku wyniósł (średnio) ok. 401,5 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 218 mln do 538 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (1.149 mln euro) i obrotów towarowych (96

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 435 mln euro w X, konsensus: -331 mln euro

ISBnews analityków, deficyt C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 331 mln euro wobec 235 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 235 mln euro nadwyżki do 854 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (56

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 14,8% r/r do 20,8 mld zł we wrześniu

samym miesiącu średnia dzienna wartość obrotu akcjami wyniosła 771,3 mln zł (spadek o 13,6% r/r), a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła rok do roku o 14,7%, do 69,8 tys. szt. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku liczona narastająco od początku roku wyniosła na

Spółka Magellana wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 10 mln euro

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - Magellan Slovakia, s.r.o. - spółka zależna Magellana - przeprowadziła emisję rocznych obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro, podał Magellan. "Obligacje zostały zarejestrowane na koncie banku Slovenská Sporiteeoa, a.s. z

Eksport cukru spadł o 8% ilościowo, 19% wartościowo w I półroczu

import cukru do Polski spadł o 56% do 53,5 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 64% do 24,8 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 12% do 431 euro/t, czyli do około 1,78 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 65% wywozu

PAIiIZ prowadzi 154 projekty inwest., w 2014 zakończyła 54 na kwotę 1,8 mld euro

zamkniętych w ub.r. przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 905,2 mln euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. (ISBnews)  

NBP: Eksport wzrósł o 13,7% r/r, a import o 9,8% w marcu 2015 r.

mln euro i, w porównaniu do marca 2014 r., zwiększyło się o 542 mln euro " - napisał NBP w komentarzu.  Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się w marcu dodatniego salda handlowego na poziomie (średnio) 757,6 mln euro wobec 783 mln euro nadwyżki w poprzednim

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 8% ilościowo i 18% wartościowo w I-VII 2015 r.

. Jednocześnie import cukru do Polski spadł o 44% do 88,2 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 55% do 38,5 mln euro. "Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 2/3 wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 465 euro/t (-17% r/r), czyli po około 1,93 zł

Magellan wyemitował obligacje 2-letnie o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro

odpowiada wartości 41,8 mln zł po przeliczeniu średnim kursem NBP z dnia 20.02.2015 roku" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 25 tys. euro, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stałej stopy procentowej. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 2% r/r do 19,1 mld zł w maju

ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 17,2 mld zł w maju 2015 r., co oznacza wzrost o 5,5%. "Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,7% r/r do poziomu 860,3 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła o 22,1%, do 60,5 tys. szt. "

KIR rozliczyła blisko 141 mln transakcji o wartości ponad 358 mld zł w kwietniu

511 mln zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. system przetworzył 63 tys. takich transakcji, których wartość wyniosła 294 mln zł. Najwyższą w skali miesiąca, średnią dzienną liczbę transakcji zanotowano w piątek, 10 kwietnia - system rozliczył wówczas 7,1 tys. komunikatów. W systemie Euro Elixir

NBP: Eksport wzrósł o 10,7% r/r, a import o 3,7% w lutym 2015 r.

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lutym br. o 10,7% r/r do 13 720 mln euro, zaś import zwiększył się o 3,7% r/r i wyniósł 12 937 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Istotny wpływ na niższą dynamikę importu miał spadek wartości

MF przekaże z budżetu na rynek 31,4 mld zł do końca roku

-VIII 2015 r. było ujemne i wyniosło 1,9 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 0,1 mld euro. Z 2014 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem długiem przeszły środki o równowartości 6,7 mld euro (ISBnews)

Mirbud ma umowę z PDC Industrial Center 44 wartości ok. 19,9 mln zł

; Wartość umowy wynosi 4,69 mln euro netto, czyli w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia podpisania umowy - 19,904 mln zł, podano także. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na

Piłkarze najlepiej zarabiającą grupą zawodową w Hiszpanii

Z opublikowanego przez Fundację Marcet badania wynika, że tylko w tym roku każdy z piłkarzy występujących na boiskach pierwszej ligi hiszpańskiej zainkasuje średnio po 129 tys. euro. "To najlepiej zarabiający pracownicy w Hiszpanii. W dodatku ich kariera zawodowa jest najkrótsza"

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec września; konsensus: +7,5%

% r/r (średnia wyniosła 7,5%). Aktywa zagraniczne netto na koniec sierpnia wzrosły o 0,1% m/m i wyniosły 169,98 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 6,6%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,1 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 5% r/r. Wartość

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 8,6% r/r do 18 mld zł w kwietniu

akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 16,63 mld zł, co oznacza wzrost o 15,5% r/r. "Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. wyniosła 836,9 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wzrosła o 2,7% do 63,1 tys. szt."

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 6,1% r/r do 20,6 mld zł w czerwcu

akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 16,23 mld zł w czerwcu 2015 r., co oznacza wzrost o 0,8%. "W czerwcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wzrosła o 0,8% rdr i wyniosła 16,2 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 3,48 mln euro w II kw. 2015 r.

energii wyprodukowanej sięgnęły 3 mln euro, czyli 21,1% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Lepsze warunki pogodowe (większe prędkości wiatru) sprawiły, że wolumen energii wytworzonej na farmie wiatrowej Vydmantai był wyższy niż średnia długoterminowa. Osiągnięty wynik był jednym z najlepszych od

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,3% r/r na koniec sierpnia; konsensus: +7,9%

(średnia wyniosła 7,91%). Aktywa zagraniczne netto na koniec sierpnia wzrosły o 2,1% m/m i wyniosły 171,65 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 5,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,54 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 5,3% r/r. Wartość

Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 17% wartościowo w I kwartale br.

Polski spadł o 80% do 14,9 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 82% do 7,9 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 13% do 433 euro/t, czyli do około 1,82 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu" - czytamy w

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 3,2% r/r do 19,34 mld zł w lipcu

akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 17,52 mld zł w lipcu 2015 r., co oznacza wzrost o 16,3% r/r. "W lipcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wzrosła o 16,3% rok do roku i wyniosła 17,5 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość

Eksport cukru spadł o 5% do 303 tys. ton w okresie wrzesień-maj

były o 10% niższe niż przed rokiem i wynosiły średnio 479 euro/t. Na rynkach poza UE ceny były o 7% wyższe r/r i wynosiły średnio 370 euro/t. Jak podaje Agencja, na dużo niższym poziomie niż w poprzednim roku gospodarczym kształtuje się import cukru. "W okresie ośmiu miesięcy roku

Umowa KE z EFI: 25 mld euro kredytów i pożyczek dla małych i średnich firm

zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie małych i średnich firm w wysokości do 30 euro". KE oczekuje, że nawet 330 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a ich łączna wartość wyniesie nawet 21 mld euro. Komisja szacuje - na

FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski spadł o 2% r/r do 240 mln euro w 2014 r.

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych z Polski obniżył się o 7% r/r do 226 tys. ton, a jego wartość była o 2% niższa w skali roku i wyniosła 240 mln euro w 2014 r., podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji, choć dostarczamy głównie części

r. Natomiast średnia wartość jednego auta eksportowanego z Polski w 2013 r. wynosiła 9,4 tys. euro. W całym 2014 r. eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego mógł mieć wartość do 18,6 mld euro - prognozuje firma AutomotiveSuppliers.pl.

MF przekaże z budżetu na rynek 31,7 mld zł do końca roku

. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 0,1 mld euro. Resort podał również, że w wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca zgromadzono środki w wysokości 38,5 mld zł, z czego

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 27% ilościowo, 8% wartościowo w styczniu br.

Polski spadł o 11% do 6,8 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 22% do 3,8 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 15% do 437 euro/t, czyli do około 1,87 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 64% wywozu" - czytamy w

Prywatne majątki gospodarstw domowych większe niż kiedykolwiek

. Podskoczyło za to zadłużenie - do 5,4 proc. (z 4,6 proc. w 2013 r.). Statystyczny Polak według raportu jest zadłużony na 3730 euro. W całym regionie to średnio 3370 euro.

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,7% r/r, a import bez zmian r/r w maju

(średnio) 59,75 mln euro wobec 127 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Eksport towarów z Polski wzrósł w maju br. o 7,1% do 57,6 mld zł, zaś import spadł o 2,4% r/r do 53,8 mld zł, wynika z danych NBP.  "Wyższy eksport towarów wynikał, przede wszystkim, ze wzrostu sprzedaży za granicę

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

kieszeni jeszcze ok. 10 euro. W Niemczech zarobimy średnio ok. 25 euro za godzinę pracy. Za podobne zakupy zapłacimy 7,36 euro, a z winem 12,36. W portfelu zostanie nam około 12 euro. W Wielkiej Brytanii nasze zakupy kosztować będą ok. 15 euro razem z winem (wartości przeliczyliśmy na euro). Bez alkoholu

MF przekaże z budżetu na rynek 44,6 mld zł do końca 2015 r.

" - czytamy w komunikacie. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 17,9 mld zł, podał również resort. Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie czterech miesięcy 2015 r. było dodatnie i wyniosło 0,5 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 9% ilościowo, 30% wartościowo w 2014 r.

dwuipółkrotnie słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej.   Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 469 euro/t, czyli do około 1,96 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68

Jak pieniądze grają w piłkę [FINAŁ LIGI MISTRZÓW]

się na wysokie, dziewiąte miejsce, ale jego wartość to "tylko" trochę ponad 0,8 mld dolarów. Barça ma też droższych piłkarzy. Niemiecki portal Transfermarkt.de wycenia kadrę Barcelony na 591,5 mln euro. Zawodnicy Juve to 318,7 mln euro. Sam Leo Messi, którego wartość wyceniana jest na

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - może ubiegać się o 82,5 mld euro. "W ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzyskało dostęp do prawie 176 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych. Środki te stanowią 15,5% średniego PKB dla tego

"Rzeczpospolita": Polskie firmy idą na podbój Niemiec

Choć Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski, a wartość polsko-niemieckich obrotów handlowych sięgnęła w ubiegłym roku rekordowej wartości 79 mld euro, to polskie inwestycje w Niemczech wyglądają bardziej niż skromnie. Według czerwcowego raportu firmy doradczej KFMG oraz Polsko

Dolnośląskie. Ogłoszono pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO

sumie DIP dysponuje pulą około 2 mld zł przeznaczonych głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Z 2,2 mld euro w ramach RPO dla Dolnego Śląska 70 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 10% ilościowo, 30% wartościowo w I-XI 2014 r.

. Dlatego też wolumenowo dynamika spadku była o połowę słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej" - czytamy w komunikacie. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 475 euro/t, czyli do około 1,99 zł/kg. Głównym odbiorcą

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec marca; konsensus: +8,4%

spodziewa się wzrostu M3 o 7,8-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,39%). Aktywa zagraniczne netto na koniec marca spadły o 1,5% m/m i wyniosły 172,58 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 29,9%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,21 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i

MF przekaże z budżetu na rynek 30,1 mld zł w październiku

Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Wartość środków przekazywanych z budżetu na rynek wyniesie 30,1 mld zł w październiku 2015 r., podało Ministerstwo Finansów. "Wartość środków przekazywanych w październiku z budżetu na rynek wyniesie 30,1 mld zł: * wykupy SPW: 22,4 mld zł, * płatności

GTC poszuka innych niż emisja akcji sposobów finansowania strategii wzrostu

., podano także. "Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku" - napisano w materiale. Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości

Asseco Western Europe sprzedało Matrix42 za 46,34 mln euro

niemieckim z siedzibą w Monachium [...]. Skuteczność umowy była uwarunkowana m.in. udzieleniem zgody na transakcję przez austriacki urząd antymonopolowy" - czytamy w komunikacie. Wartość transakcji wynosi 46 344 960 euro, z czego kwota 21 719 960 euro jest płatna gotówką, zaś kwota 24 625 000 euro

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w lipcu

wypełnianiem przez Polskę tego kryterium. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,6% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,4 pkt proc. od wartości referencyjnej" - czytamy dalej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,3% r/r na koniec czerwca; konsensus: +7,9%

.  Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca wzrosły o 1,6% m/m i wyniosły 180,19 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 25,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 42,96 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 24,1% r/r. Wartość gotówki w obiegu

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 78,1 mld zł

odpowiednio 89,61 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,12 mld euro (wobec 4,07 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,59 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W grudniu 2014 r. średnia zapadalność (ATM

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,8% r/r na koniec lutego; konsensus: +8,6%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,3-9,0% r/r (średnia wyniosła 8,64%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego spadły o 1,4% m/m i wyniosły 164,45 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 39,63 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,6% r/r do 16,1 mld zł w II

2014 r. o 16,3%. Średnia liczba transakcji na sesję w lutym r. spadła o 10,9% rok do roku, do poziomu 57,99 tys. transakcji. W lutym 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami wyniosła 750,8 mln zł, co oznacza spadek o 16,3% w porównaniu ze lutym 2014 r. Kapitalizacja 420 spółek krajowych

GTC: Wartość godziwa portfela na koniec 2014 spadnie o 132 mln euro kw/kw

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Wartość godziwa posiadanego przez Globe Trade Centre (GTC) portfela nieruchomości, która zostanie wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej GTC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. będzie szacunkowo o 132 mln euro niższa

MF: Dług krajowy spadł do 482,9 mld zł na koniec grudnia

resort. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-XII 2014 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,4 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik cen dóbr i usług wynosi u nas 57 proc. średniej unijnej, jak wynika z zestawienia Eurostatu. To jedna z najniższych wartości w całej Unii. Średnia cen pożywienia i napojów bezalkoholowych wynosi w naszym kraju 62 proc. średniej unijnej

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

domowych w Polsce" opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna wartość głównego miejsca zamieszkania wyniosła 282,6 tys. zł, zaś majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej to średnio 219,7 tys. zł. "Zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

. Całkowita wartość programów to ponad 20 mld euro, z czego prawie 17 mld euro pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość programu operacyjnego dla woj. lubelskiego to ok. 2,62 mld euro (w tym 2,23 mld z UE); dla małopolskiego - 3,38 mld euro (w

MF sprzedało 10-letnie euroobligacje za 1 mld euro przy 1,3 mld euro popytu

10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 9 września 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,3 mld" - czytamy w komunikacie. Obligacje wyceniono na 48 pb powyżej średniej stopy swapowej, co

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +9,2%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 8,2-9,6% r/r (średnia wyniosła 9,16%). Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia spadły o 1,3% m/m i wyniosły 170,60 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 21,3%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 40,54 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,9% r/r, a import o 10% r/r w czerwcu

mln euro i, w porównaniu do czerwca 2014 r. zwiększyło się o 114 mln euro, natomiast w porównaniu do maja br. zmniejszyło się o 866 mln euro. Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się w czerwcu dodatniego salda handlowego na poziomie (średnio) 873,93 mln euro wobec 946 mln euro

W 2014 r. Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

mln euro. Do największych wydatków należał też program modernizacji KGHM (480 mln euro), a największą inwestycją kolejową była modernizacja linii Kraków-Katowice (268 mln euro). Łączną wartość 700 mln euro osiągnęły natomiast umowy na współfinansowanie funduszy UE w różnych sektorach. W latach 2010

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 7,7% r/r do 21,5 mld zł w marcu

19,24 mld zł, co oznacza spadek o 15,0% w porównaniu do marca 2014 r. Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-marzec 2015 r. zmniejszyła się o 13,7% r/r do poziomu 838,6 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wyniosła 64,1 tys. szt

JLL: Wolumen transakcji nieruchomości komercyjnych sięgnie 3 mld euro w tym roku

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce sięgnęła 813 mln euro w I półroczu 2015 roku, według szacunków firmy doradczej JLL. Z kolei całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec 2015 r. firma szacuje

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XII; konsensus: +8,3%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,9-8,6% r/r (średnia wyniosła 8,29%). Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia wzrosły o 1,9% m/m i wyniosły 163,74 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 14,5%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 38,42 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

Eksport cukru wzrósł o 4% wolumenowo, spadł o 21% wartościowo w okresie X-I

. Wartość eksportu uległa jednak obniżeniu o 21% do 63 mln euro. Średnia cena eksportowa cukru w styczniu br. wyniosła 437 euro/t i była o 29 euro/t wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 72 euro/t niższa niż przed rokiem" - czytamy w raporcie. Głównymi kierunkami eksportu cukru w analizowanym

Spółki Seleny mają umowę kredytową z EBOR o wartości 10 mln euro

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Selena FM SA oraz Selena CA LLP podpisały umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę kredytową o wartości 10 mln euro, tj. ok. 40,98 mln zł, podała Selena FM. "Łączna wartość udzielonego kredytu wynosi 10 mln euro (40,980 mln zł wg

Siła nabywcza Polaków to połowa europejskiej średniej

Wg corocznych badań siły nabywczej w 2013 roku europejscy konsumenci mieli do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 bln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 tys. 890

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lutym

zostały Bułgaria oraz Grecja, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o odpowiednio 1,9 i 1,8 pkt. proc.). "W lutym 2015 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,4% r/r na koniec XI; konsensus: +7,9%

analityków spodziewało się wzrostu M3 o 7,5-8,5% r/r (średnia wyniosła 7,85%). Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada spadły o 0,5% m/m i wyniosły 156,23 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 5,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 37,36 mld euro, czyli nie zmieniła się w ujęciu

BGK ma 100 mln euro pożyczki z niemieckiego KfW na wspieranie MŚP

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych, podał BGK. Dzisiejsza umowa została

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 73,2 mld zł

91,40 mld zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,44 mld euro (wobec 4,12 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,65 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej). "W styczniu 2015 r. średnia zapadalność (ATM od

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w sierp

oraz Bułgaria, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (odpowiednio o 1,7 i 1,4 pkt proc.). "Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen z dużym marginesem bezpieczeństwa przez cały

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,3% r/r do 18,6 mld zł w I

oznacza spadek względem stycznia 2014 r. o 9,7%. Średnia liczba transakcji na sesję w styczniu r. wzrosła o 10,1% rok do roku, do poziomu 65,54 tys. transakcji. W styczniu 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła 887,0 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% w porównaniu ze

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w X

Ministerstwo Finansów. "W październiku 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,3% i było niższe o 1,1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,4%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej

Grafika tygodnia: Lubelskie goni powoli

Skorygowana w ten sposób wartość PKB na głowę mieszkańca w Polsce jest nieco wyższa, niż gdyby tylko przeliczyć złotówki na dolary czy euro. To dlatego, że ceny w Polsce są nieco niższe niż u bogatszych sąsiadów. Polska nie przestała być jednym z najbiedniejszych krajów w Unii (wyjątkiem jest jedno

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

poziomie ok. 218,58 mln euro wobec 1 129 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. W maju największym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące obrotu towarowego. Nadwyżka handlowa wyniosła 946 mln euro i jak zwracają uwagę ekonomiści, była to najwyższa zarejestrowana wartość od kiedy dostępne są

Szczurek nie wyklucza oferty euroobligacji jeszcze w tym roku

dziennikarzom przed debatą "Polska Nowoczesna. Jak możemy wygrać rywalizację w globalnej gospodarce?" Na początku września Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,592% wobec popytu wynoszącego 1,3 mld euro. Obligacje

MF: Dług krajowy spadł do 482,0 mld zł na koniec listopada

wyniosło 1,9 mld euro. Wartość emisji obligacji wyniosła równowartość 4,2 mld euro, a wartość kredytów zaciągniętych w MIF 2,0 mld euro. Z 2013 r. na rachunkach walutowych związanych z zarządzaniem długiem przeszły środki o równowartości 3,0 mld euro" - poinformował też resort. (ISBnews)  

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w kwietniu

średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (odpowiednio o 1,7 i 1,6 pkt proc.)" - czytamy w dokumencie. Najnowsze (wiosenne) prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen z dużym marginesem bezpieczeństwa

Ranking największych spółek budowlanych. Problem z Budimeksem

jest tylko na Węgrzech. Deloitte podaje, że w ubiegłym roku wartość robót budowlanych w całej Unii Europejskiej sięgnęła 1,4 bln euro, to o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad połowę udziału w tej sumie mają trzy kraje: Niemcy (292 mld euro), Francja (250 mld euro) i Wielka Brytania (200 mld euro

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 72,7 mld zł

zł). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,41 mld euro (wobec 4,44 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,64 mld euro (wobec 4,65 mld euro miesiąc wcześniej). "W lutym 2015 r. średnia zapadalność (ATM - average time

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - średnia wartość euro

Bestsellery