średnia wartość euro

Marek Okniński

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Jeszcze w grudniu 2013 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rosną wydatki polskich przedsiębiorców kartami Visa Business za granicą

Jak pokazują dane Visa Europe, systematycznie przybywa płatności dokonywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa polskimi kartami Visa Business poza granicami kraju. W 2013 r. dokonano prawie 2,2 mln takich płatności, tj. o 17% więcej niż w 2012 r., a ich łączna wartość wyniosła ponad 242 mln euro, co oznacza wzrost o 8%, przy czym największy przyrost nastąpił w przypadku Irlandii - niemal o jedną czwartą. ...

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

W związku z dyspozycją art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763).ZAPAMIĘTAJOd dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771 zł.Konsekwencje wprowadzenia nowego kursu .Wysokość ustalonego wyżej wskazanym

Asseco kupił niemiecką firmę AP Automation + Productivity

. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na

EBI przyznał Polsce kredyt w wysokości 925 mln euro

Według cytowanej w komunikacie wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw - które są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem - do średnio i długookresowego finansowania.Z 675 mln euro

Fuzje i przejęcia w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

. Jednak pod względem wartości transakcji liderem w tym zakresie jest Rumunia, gdzie miały miejsce transakcje o łącznej wartości około 650 mln euro. Wynika to z korzystnych warunków naturalnych w obu krajach oraz pomocy państwa na rzecz producentów energii w OZE.TurcjaTurcja prowadzi pod względem liczby

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 391 mln euro w czerwcu, konsensus: -289 mln euro

dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w czerwcu wyniósł (średnio) ok. 289 mln euro wobec 280 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 686 mln euro deficytu do 537 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 843 mln euro w XII, konsensus: -1292 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 1.292 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 462-2162 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda obrotów towarowych (232 mln euro) i dochodów (1.186 mln euro) oraz dodatnie salda usług (259

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 280 mln euro w maju, konsensus: +601 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 601 mln euro wobec 1028 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 394 mln euro deficytu do 977 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: transferów

Umowa KE z EFI: 25 mld euro kredytów i pożyczek dla małych i średnich firm

zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie małych i średnich firm w wysokości do 30 euro". KE oczekuje, że nawet 330 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a ich łączna wartość wyniesie nawet 21 mld euro. Komisja szacuje - na

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1135 mln euro w I, konsensus: -748 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 748 mln euro wobec 843 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 188-891 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda dochodów (1.432 mln euro) i transferów

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1028 mln euro w IV, konsensus: +439 mln euro

; Według 16 ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w kwietniu wyniosła (średnio) ok. 439 mln euro wobec 517 mln euro dodatniego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 126-567 mln euro nadwyżki.    "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 466 mln euro w X, konsensus: -358 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 358 mln euro wobec 1024 mln euro deficytu we wrześniu br. Prognozy zawierały się w zakresie od 219 mln euro nadwyżki do 1010 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda obrotów towarowych

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

Za godzinę pracy w Polsce zrobimy tylko podstawowe zakupy. Ledwo wystarczy na chleb, mleko, ser, wędlinę i jajka

kieszeni jeszcze ok. 10 euro. W Niemczech zarobimy średnio ok. 25 euro za godzinę pracy. Za podobne zakupy zapłacimy 7,36 euro, a z winem 12,36. W portfelu zostanie nam około 12 euro. W Wielkiej Brytanii nasze zakupy kosztować będą ok. 15 euro razem z winem (wartości przeliczyliśmy na euro). Bez alkoholu

MG: Eksport wzrośnie o ok. 9,0%, import - o ok. 9,6% w 2014 r.

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Eksport wzrośnie w tym roku o ok. 9,0% r/r do ok. 166,5 mld euro, zaś import zwiększy się o ok. 9,6% do ok. 170,0 mld euro, prognozuje Ministerstwo Gospodarki. "Przewiduje się, że w 2014 r. wartość eksportu wyniesie ok. 166,5 mld euro, tj. o ok. 9,0

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 984 mln euro w XI, konsensus: -1237 mln euro

jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie wyniósł (średnio) ok. 1237 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 124-1700 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda obrotów towarowych (7 mln euro) i usług (343 mln euro) i transferów

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 178 mln euro w VII, konsensus: -121 mln euro

ISBnews analityków, deficyt C/A w lipcu wyniósł (średnio) ok. 121,32 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 612 mln euro deficytu do 467 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda usług (534 mln euro), transferów bieżących (368 mln euro) i obrotów towarowych (293

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 572 mln euro w II, konsensus: -519 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w lutym wyniósł (średnio) ok. 519 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 304-966 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne saldo dochodów (1.224 mln euro), którego nie zrekompensowały dodatnie salda usług (456 mln

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 719 mln euro w VIII, konsensus: -150 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 149,5 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 213 mln euro deficytu do 450 mln euro nadwyżki. "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda usług (515 mln euro), obrotów towarowych (264 mln euro) i

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Eurostat: Polska wśród najtańszych krajów UE. Średni wskaźnik cen to zaledwie 57 proc. unijnej średniej

Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik cen dóbr i usług wynosi u nas 57 proc. średniej unijnej, jak wynika z zestawienia Eurostatu. To jedna z najniższych wartości w całej Unii. Średnia cen pożywienia i napojów bezalkoholowych wynosi w naszym kraju 62 proc. średniej unijnej

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł o 5% ilościowo, 19% wartościowo w I-V 2014

import cukru do Polski wzrósł o 7% do 113,2 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 5% do 64,6 mln euro. "Średnia wartość eksportu obniżyła się o 14% do 523 euro/t, czyli do około 2,19 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1024 mln euro w IX, konsensus: -865 mln euro

jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 864,6 mln euro wobec 719 mln euro deficytu w sierpniu br. Prognozy deficytu zawierały się w zakresie 630-1209 mln euro. "Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda obrotów towarowych (673 mln euro

NWR: Produkcja oraz wolumen sprzedaży węgla rzędu 9-9,5 mln ton w 2014 r.

2015 roku. Gotówkowy jednostkowy koszt wydobycia kształtujący się na poziomie średnich wartości 60 euro za tonę, łącznie z kopalnią Paskov, wskazano w raporcie spółki. Średnia cena węgla koksującego na drugi kwartał 2014 r. została uzgodniona na poziomie 85 euro za tonę, co oznacza spadek o 6% w

Siła nabywcza Polaków to połowa europejskiej średniej

Wg corocznych badań siły nabywczej w 2013 roku europejscy konsumenci mieli do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 bln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 tys. 890

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w czerwcu

próbą interpretacji reguły wykluczania z grupy referencyjnej, został do niej włączony Cypr, dla którego odchylenie tempa wzrostu cen od wartości w strefie euro wyniosło 1,3, podał resort. "W czerwcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za

MF sprzedało registered bonds za 300 mln euro inwestorom z Niemiec

Warszawa, 14.02.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów dokonało wczoraj wyceny 20-letnich obligacji imiennych (registered bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln euro, podał resort "Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 27 lutego br. Obligacje o terminie

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 6,2% r/r na koniec lipca; konsensus: +5,4%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,2-5,7% r/r (średnia wyniosła 5,44%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca wzrosły o 0,1% m/m i wyniosły 144,14 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 9,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,62 mld euro. Wartość gotówki w

PwC: GPW 2. w Europie pod względem liczby i 3. pod względem wart. IPO w IV kw.

Newag (0,1 mld euro). Średnia wartość oferty na rynku polskim wyniosła 78 mln euro. Na rynku NewConnect największymi ofertami okazały się IPO spółek Milestone Medical (2,2 mln euro), Certus Capital (0,3 mln euro) oraz Produkty Klasztorne (0,2 mln euro). "Obserwowane w ostatnich miesiącach

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w maju

. "W maju 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,6% i było niższe o 0,9 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,5%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,2% r/r na koniec czerwca; konsensus: +5,3%

ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,0-5,5% r/r (średnia wyniosła 5,29%). Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca spadły o 0,5% m/m i wyniosły 142,91 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 10,8%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 34,35 mld euro, czyli nie zmieniła się w

Boryszew ma warunkową umowę zakupu TPC za 10,6 mln euro

kwotę 1,6 mln euro, tj. równowartość 6.714.880 zł" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo strony uzgodniły przejęcie przez Grupę Boryszew od dotychczasowych udziałowców zadłużenia odsetkowego TPC o wartości 9 mln euro (tj. równowartość 37.771.200 zł. W wyniku rozliczenia tej transakcji dotychczasowi

BNP Paribas ma umowę na 50 mln euro kredytu z EBOR na finansowanie PolSEFF II

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę na kredyt o wartości do 50 mln euro (208 mln zł). Środki przeznaczone będą na finansowanie projektów w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec maja; konsensus: +5,5%

ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,2-5,9% r/r (średnia wyniosła 5,51%).    Aktywa zagraniczne netto na koniec maja spadły o 1,4% m/m i wyniosły 125,21 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 28,0%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 30,23 mld

MF ponownie otworzyło emisję 6-letnich obligacji nominowanych w euro

 obligacji o wartości nominalnej 1 mld. Inwestorzy złożyli oferty zakupu obligacji o wartości 1,9 mld euro. Obligacje o terminie zapadalności 15 stycznia 2019 r. wyceniono na 65 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,705%. Kupon płacony corocznie ustalono na

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,4% r/r na koniec kwietnia; konsensus: +5,2%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 4,9-5,3% r/r (średnia wyniosła 5,15%). Aktywa zagraniczne netto na koniec kwietnia wzrosły o 0,7% m/m i wyniosły 133,74 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 17,4%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 31,85 mld euro, czyli nie zmieniła

Wielkie zmiany w rachunkach za gaz. Zaczynamy płacić za jakość

Brytanii (8 proc.), zaś największy spadek odnotowano na Węgrzech (-15 proc.), w Grecji (-13 proc.) i w Polsce (-10 proc.). W drugiej połowie ubiegłego roku średnia cena za 100 kWh wynosiła w Polsce 21,5 zł, czyli ok. 5,1 euro. W tym samym czasie w Szwecji płacono za taką ilość gazu 12,2 euro, w Danii

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,1% r/r na koniec marca; konsensus: +4,9%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 4,6-5,5% r/r (średnia wyniosła 4,86%). Aktywa zagraniczne netto na koniec marca wzrosły o 0,3% m/m i wyniosły 136,12 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 21,1%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 32,63 mld euro, czyli nie zmieniła się

10 proc. Polaków ma kredyt hipoteczny. W Szwecji trzech na czterech

euro - Wysoka wartość długu wynika przede wszystkim z wysokich cen nieruchomości w danym kraju oraz dużego odsetka osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu - wyjaśniają analitycy Lion's Banku. I podkreślają, że prezentowane dane Hypostatu pokazują średni dług hipoteczny w

Immofinanz chce zwiększyć wartość projektów deweloperskich do 2 mld euro

Warszawa, 27.03.2014 (ISBnews) - Immofinanz Group szacuje, że jego aktualne projekty deweloperskie są warte ok. 1,23 mld euro (według wartości godziwej po ich ukończeniu) i chce zwiększyć tę wartość do ok. 2,0 mld euro w średnim okresie, poinformował ISBnews prezes Eduard Zehetner. Poziom

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec lutego; konsensus: +5,5%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,1-6,0% r/r (średnia wyniosła 5,47%). Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego spadły o 1,8% m/m i wyniosły 138,07 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 15,7%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 33,19 mld euro, czyli nie zmieniła się

S&P nadal rating B+ spółce Play i planowanej emisji 870 mln euro obligacji

Warszawa, 21.01.2014 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services nadał wstępny długoterminowy rating korporacyjny B+ spółce Play Holdings 2 S.a.r.l., z perspektywą stabilną, a także planowanym emisjom obligacji o łącznej wartości 870 mln euro, podała agencja. "Jednocześnie nadaliśmy

PAIiIZ: W Polsce reinwestycje są ponad trzykrotnie wyższe niż średnia europejska

prowadzonych przez PAIiIZ w latach 2010-2013 to reinwestycje. Stanowiły one 41% wszystkich projektów, a  ich wartość sięga 2,3mld euro" – wskazała Polak-Kocińska. Zaznaczyła również, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w naszym kraju są w dużej mierze finansowane z reinwestowanych zysków

Mapa miesiąca GfK - Ogólna Siła Nabywcza GfK

odbiega od pozostałych regionów. Pozostałe regiony, w których wartość siły nabywczej jest wyższa od średniej krajowej to region północny, południowo-zachodni oraz południowy. Najniższa siła nabywcza na mieszkańca przypada na region południowo-wschodni".Ogólna Siła Nabywcza w Polsce 2013

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +6,1%

przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,5-6,8% r/r (średnia wyniosła 6,07%). Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia wzrosły o 2,2% m/m i wyniosły 146,53 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 14,7%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła odpowiednio 34,58 mld euro

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 0,7% r/r do 18,73 mld zł w lipcu

wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 15,06 mld zł i była o 5,4% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec lipca 122,09 mld zł i były o 4,4% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna liczba transakcji w okresie od

Mirbud ma umowę z spółką zależną Panattoni o wartości 10,8 mln zł brutto

; podał Mirbud Termin zakończenie prac jest planowany na 1 sierpnia 2014r. „Wartość umowy: 2.583.000 euro brutto, co w przeliczeniu po średnim kursie NBP na dzień zawarcia umowy wynosi 10.819.412,10 złotych brutto" – podano także. Po zawarciu powyższej umowy łączna wartość umów

FAMMU/ FAPA: Eksport masła wzrósł o 1% wolumenowo i o 29% wartościowo w 2013 r.

o 45% (19,96 mln euro). Na drugim miejscu pod względem wartości importowanego z Polski masła znalazła się Słowacja (15,81 mln euro; +30%). Niemcy ograniczyły przywóz tego tłuszczu. Ilościowo odnotowano tu 16,2% zniżkę do 3,91 tys. ton, jednak wartość wzrosła 7% do 13,95 mln euro. Średnia wartość

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować" - napisano w raporcie. "Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 6,1% r/r na koniec XII; konsensus: +5,7%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,3-6,1% r/r (średnia wyniosła 5,71%). Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia spadły o 1,3% m/m i wyniosły 146,84 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 13,2%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła odpowiednio 35,41 mld euro, czyli nie

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 22,7% r/r do 19,45 mld zł w czerwcu

wcześniej. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 16,09 mld zł i była o 28,8% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec czerwca 107,03 mld zł i były o 4,3% niższe niż przed rokiem, podano w komunikacie. "Średnia dzienna liczba transakcji na sesję w

Infomarket: Produkcja RTV-AGD to 13,8 mld euro, Polska na 1. miejscu w Europie

wytwarzających elektronikę – od RTV po artykuły AGD. Wartości ich produkcji ma sięgnąć w tym roku 13,8 mld euro – wynika z prognozy branżowego ośrodka Infomarket. Da to naszemu krajowi pozycję europejskiego lidera" - czytamy w "Rz". Piotr Krakowiak z Infomarketu zwraca uwagę, że do

Grecja taniej pożycza na krótki termin, rośnie zaufanie inwestorów

Funkcjonująca w ostatnich latach dzięki pakietom ratunkowym Grecja sprzedała w zeszłym tygodniu swoje pięcioletnie obligacje o wartości 3 mld euro. Zainteresowanie papierami było ośmiokrotnie większe niż ich podaż, dlatego ostatecznie wyemitowano ich więcej o pół miliarda euro. Analitycy

Grecja taniej pożycza na krótki termin, rośnie zaufanie inwestorów

Funkcjonująca w ostatnich latach dzięki pakietom ratunkowym Grecja sprzedała w zeszłym tygodniu swoje 5-letnie obligacje o wartości 3 mld euro. Zainteresowanie papierami było ośmiokrotnie większe niż ich podaż, dlatego ostatecznie wyemitowano ich więcej o pół miliarda euro. Analitycy spodziewali

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,7% r/r na koniec XI; konsensus: +6,2%

przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,8-6,9% r/r (średnia wyniosła 6,15%). Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada wzrosły o 0,6% m/m i wyniosły 151,35 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 13,4%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła odpowiednio 36,04 mld euro

Sawicki chce urynkowić i usamodzielnić jak największa liczbę gospodarstw rolnych

rozwój.   Z kolei projekt PROW 2014-2020 jest obecnie na etapie uzgodnień z Komisję Europejską. Ma on wartość 13,5 mld euro, z czego 5 mld euro to wkład krajowy. Najwięcej środków przeznaczono na priorytet "Konkurencyjność gospodarstw rolnych" - 4,3 mld euro, z czego 2,8 mld euro

Śląskie. Umowy na 98 proc. środków RPO dla przedsiębiorców

jeszcze nie jest gotowy, w ostatnich projektach tzw. uszczegółowień priorytetów RPO przypisano już szczegółowym działaniom i poddziałaniom konkretne kwoty. Proponowana w tych dokumentach łączna wartość środków, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy, sięga 450 mln euro. Zgodnie z tymi zapisami na

Getin Noble Bank otrzyma 100 mln euro kredytu z EBI na finansowanie firm i JST

Warszawa, 24.01.2014 (ISBnews)- Getin Noble Bank podpisał umowę kredytu wysokości 100 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Kredyt posłuży finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Getin Noble ma 100 mln euro z EBI na finansowanie akcji kredytowej dla MSP

ciągu ostatnich 12 miesięcy emitent zawarł z EBI umowy kredytowe o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 425 mln euro w celu finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego.Wartość umowy kredytu z dnia 4

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,9% r/r na koniec; konsensus: +5,7%

ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,5-5,8% r/r (średnia wyniosła 5,71%). Aktywa zagraniczne netto na koniec października spadły o 0,9% m/m i wyniosły 146,58 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotowały spadek o 12,5%. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła odpowiednio 35,10 mld euro, czyli

Hiszpania i Francja sprzedały obligacje, rentowności wzrosły

poszczególnych papierów 2,7-2,8.Swoje obligacje o wartości sprzedała 4,346 mld euro wobec ustalonego maksimum 4,5 mld euro też Francja. Francja sprzedała obligacje: na 2017 r. o wartości 595 mln euro przy rentowności 2,42 proc., na 2021 o wartości 1,571 mld euro i rentowności 3,18 proc., na 2026 1,1 mld euro i

Opłaty za karty w dół. PE przegłosował zmiany

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że rocznie te opłaty kosztują unijnych sprzedawców 10 mld euro, a ci przerzucają je na klientów w postaci wyższych cen towarów i usług. Dzisiaj interchange w Unii Europejskiej wynosi średnio 0,7 proc. Parlamentarzyści zdecydowali, że opłaty nie będą mogły być

Prezes PAIiIZ oczekuje znacznego wzrostu inwestycji zagr. w Polsce w tym roku

- to wynik o 90% lepszy niż w 2012 r. Wartość projektów zamkniętych w ub.r. przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 905,2 mln euro, a średnia wartość jednego projektu wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej. Lesław Kretowicz (ISBnews)

Zysk netto Global City Holdings zmniejszył się r/r do 21,60 mln euro w 2013 r.

spółki Ronson Europe NV w wysokości 6,4 mln euro, zaś negatywne znaczenie dla wyniku netto miała utrata wartości nieruchomości na poziomie 10,3 mln euro" – czytamy w komunikacie. Zysk EBITDA wzrósł o 16,5% r/r do do 70,20 mln euro. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,90

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,3 oraz 3,1 zł, natomiast w 2015 roku średni kurs euro wyniesie 4,2, a średni kurs dolara 3,0 zł. Poniżej wybrane prognozy IBnGR na l. 2014-2015 Wyszczególnienie (zmiany % r/r) 2013 2014 2015

Sprzedaż Coca-Cola w Polsce zanotowała 'wysoki jednocyfrowy spadek' w I poł 2014

rozwijających się spadła do 100,3 mln skrzynek w II kw. 2014 r. (ok. 569 mln litrów) z 105,5 mln skrzynek  przed rokiem (ok. 599 mln litrów). Wartość sprzedaży w tym okresie spadła do 299,5 mln euro z 308,5 mln euro (o 3% r/r). Rynki rozwijające się Coca-Coli to Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa

FAMMU/ FAPA: Eksport cukru spadł w 2013 r. wolniej niż import z Polski

pogorszyło się, zwłaszcza wartościowo, co należy łączyć ze spadkiem cen" - czytamy w raporcie. Średnia wartość eksportu obniżyła się o ponad 7% do 605 euro/t, czyli do około 2,53 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w 2013 roku były kraje unijne, gdzie trafiło 71% wywozu. Głównymi odbiorcami były

FAMMU/ FAPA: Eksport jaj wzrósł o 13% wolumenowo, spadł o 12% wartościowo w 2013

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych zwiększył się w ub.r. o 13% r/r do 239 tys. ton, jednak jego wartość była o 12% niższa i wyniosła 243 mln euro, podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane resortu

GM zainwestuje 250 mln euro w produkcję silników wysokoprężnych w Tychach

Warszawa, 11.02.2014 (ISBnews) - General Motors zdecydował o ulokowaniu produkcji silników wysokoprężnych nowej generacji o średniej pojemności w fabryce w Tychach, podała firma. Wartość inwestycji w fabrykę działającą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyniesie 250 mln euro

MF odkupiło obligacje za 7,76 mld zł na przetargu, popyt sięgnął 9,75 mld zł

., o wartości 132,22 mln USD, zaś w październiku - euroobligacje serii EUR20140203, zapadające 3 lutego 2014 r., o wartości 445 mln euro. (ISBnews)  

EBOR udzielił 182 mln zł finansowania w ramach PolSEFF dla MŚP

kwietnia br. z programu PolSEFF skorzystało 1950 firm z sektora MŚP, którym EBOR w sumie udzielił finansowania na kwotę 182 mln euro. Dodatkowo, bank każdej firmie po zakończeniu inwestycji wypłacił premię inwestycyjną w wysokości 10 lub 15% wartości udzielonego kredytu lub leasingu, w sumie było to blisko

Oliver Schumy zostanie prezesem Immofinanz w przyszłym roku

Eduard Zehetner poinformował ISBnews, że Immofinanz Group szacuje, iż jego aktualne projekty deweloperskie są warte ok. 1,23 mld euro (według wartości godziwej po ich ukończeniu) i chce zwiększyć tę wartość do ok. 2,0 mld euro w średnim okresie. Poziom zarówno inwestycji grupy, jak i sprzedaży

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w X

Finansów. "W październiku br. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu  HICP wyniosło 1,1% i było niższe o 0,9 pkt proc. od wartości referencyjnej  (2,0%).  Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o

MF sprzedało 10-letnie euroobligacje za 2,0 mld euro

Warszawa, 09.01.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 2,0 mld euro przy rentowności 3,032% wobec popytu wynoszącego 4,1 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 8 stycznia br. dokonano

Ciech zażądał wcześniejszego wykupu obligacji serii 01 wartości 160 mln zł

. Wykup obligacji ma nastąpić 5 czerwca 2014 r. Średnia jednostkowa cena nabycia każdej z obligacji wynosi 10.287,96 zł. Wartość każdej z obligacji wynosi 10.671,91 zł. „Przyczyną nabycia obligacji jest zmniejszenie poziomu zadłużenia grupy kapitałowej emitenta oraz obniżenie kosztów

Ceny ofertowe mieszkań w 15 miastach wzrosły średnio o 0,5% m/m w maju

komunikacie. Według ekspertów, ceny transakcyjne w niemal całym kraju rosną. Jest to najbardziej zauważalne w Krakowie, gdzie kupujący decydują się na coraz droższe mieszkania, co przekłada się na podwyżkę średniej wartości zawieranych transakcji (w stosunku do przełomu roku 2013/2014 ceny lokali wzrosły

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 7,7% r/r do 18,75 mld zł w maju

wcześniej. "Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 16,3 mld zł i była o 0,6% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec maja 90,9 mld zł i były o 1,9% wyższe niż w analogicznym okresie w 2013 r. Średnia Liczba transakcji na sesję w okresie styczeń-maj 2014 r

Lendico nie wyklucza zapytań pożyczkowych w I roku działalności na 200 mln zł

Warszawa, 23.07.2014 (ISBnews) - Wartość zapytań pożyczkowych wniesionych za pośrednictwem platformy Lendico.pl sięgnęła 66,8 mln zł w cztery miesiące po jej starcie, poinformował agencję ISBnews jeden z założycieli i dyrektor zarządzający Lendico Dominik Steinkühler. Utrzymanie dynamiki

Polski eksport, zwłaszcza rolno-spożywczy, istotnie wspiera wzrost PKB

roku. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 39,3 mld euro i była wyższa o 2,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. "Stało się. Po raz pierwszy - nie pamiętam od ilu lat - wartość eksportu polskich towarów za granicę była wyższa niż wartość towarów importowanych do Polski. Ta nadwyżka

Włoskie firmy budowlane zainteresowane partnerstwem w infrastrukturze

grupy małych i średnich firm zrzeszonych w ANCE Gerardo Biancofiore. Jak podkreślał, włoskie firmy w 2012 r. zdobyły w Polsce zamówienia o wartości 1,3 mld euro. Teraz przedsiębiorcy z Italii chcieliby skorzystać ze środków, które będą płynęły do Polski w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Włosi

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w II

Finansów. "W lutym 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,7% i było niższe o 0,6 pkt. proc. od wartości referencyjnej (1,3%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych

EBOiR: 180 mln euro dla polskich firm na projekty oszczędzające energię

W poniedziałek EBOiR poinformował, że od stycznia 2011 r. do końca kwietnia br. z programu PolSEFF skorzystało 1950 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym w sumie udzielono finansowania na kwotę 182 mln euro. Szacowane oszczędności to zaoszczędzone 329 GWh i redukcja emisji CO2 o

Majątki prezydentów. Gdzie jest Rafał Dutkiewicz [RANKING]

oświadczeń majątkowych. Wartość aut oszacowano na podstawie kalkulatora cen używanych samochodów. Średnia pensja prezydenta miasta oscyluje w granicach 150 tys. zł rocznie, czyli niewiele ponad 12 tys. zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie prezydentów jest niezależne od wielkości miasta, ale określone w

PIR wraz z zagranicznym funduszem zainwestują w elektrociepłownie

fundusz zarządzany przez EnerCap - EnerCap Power Fund I - inwestuje w nowe źródła wytwarzania energii odnawialnej na terenie centralnej i południowej Europy. Zarządza aktywami o wartości 425 mln euro w fazie budowy i eksploatacji. Fundusz E3F został zawiązany w 2013 roku i jest drugim funduszem EnerCap

Hiszpania sprzedała dług za 6 mld euro. Rentowność w dół!

Hiszpania sprzedała obligacje zapadające w 2016 roku za 2,5 miliarda euro przy rentowności na poziomie 4,023 procent wobec 5,276 procent na poprzedniej aukcji podobnych papierów z 1 grudnia.Madryt sprzedał też papiery zapadające w 2020 roku o wartości 2,2 miliarda euro przy średniej rentowności

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.Realizując wskazaną dyspozycje Prezes Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2011 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.Zapamiętaj !Od dnia 01 stycznia

Immofinanz Group spodziewa się dalszego, pozytywnego rozwoju na głównych rynkach

segmencie biurowym na poziomie (> 90%) w średnim okresie" – czytamy w komunikacie. Celem w obszarze działalności deweloperskiej jest zwiększenie aktywności i generowanie stałych przychodów. Na dzień 30 kwietnia 2014 r. projekty deweloperskie będące w trakcie budowy miały oczekiwaną wartość

Ćwierć miliarda złotych bez przetargu. Kontrowersyjny plan Szejnfelda

skorzysta przede wszystkim na zmianach. Szejnfeld dodaje, że w niektórych krajach UE próg jest jeszcze wyższy - w Czechach wynosi 70 tys. euro. Średnia europejska to jednak 21 tys. euro. W rządzie właśnie toczą się prace nad projektem, który także ma przesunąć granicę, do jakiej nie trzeba stosować

PLL LOT ma umowę na czartery Dreamlinerem dla Rainbow Tours wartą ok. 131 mln zł

28,08 mln USD oraz 1,35 mln euro oraz oraz 39,84 mln zł co stanowi łącznie ekwiwalent 130,97 mln zł  według kursu średniego NBP z dnia 7 kwietnia 2014 roku, podano również. "Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w III

. "W marcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,6% i było niższe o 0,6 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,2%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach, wśród

Banki w Portugalii zobowiązane do sprzedaży majątku dłużników

pięciu banków, że pod koniec 2011 r. miały one w swoim portfelu przejęte od dłużników budynki o wartości 3,5 mld euro."Powinny one zostać sprzedane najpóźniej do końca grudnia br. Warunkowo MFW i UE zgodziły się przesunąć ten termin na koniec 2014 r., po uzyskaniu uprzedniej zgody przez banki od

Coraz więcej gospodarstw ekologicznych w Polsce i w UE

osiągnęła w 2011 r. wartość 21,5 mld euro i wzrosła o 9 proc. wobec 2010 r. Największym rynkiem dla tych produktów były Niemcy z obrotami o wartości 6,6 mld euro, Francja - 3,8 mld euro, Wielka Brytania - 1,9 mld euro. W Europie najwięcej produktów ekologicznych zjadano w Szwajcarii, wydając na ten cel 177

Francuzi piją coraz mniej wina. Najwięcej go spożywają... w Watykanie

napojów alkoholowych, jak np. piwo. Według niego branża winna cały czas odczuwa skutki kryzysu gospodarczego z 2008 r. Z drugiej strony produkcja wina rośnie (największymi producentami są Włosi, Hiszpanie i Francuzi). Rośnie też wartość światowego rynku wina - w ubiegłym roku wyniosła 25,7 mld euro i była

Konsorcjum Duha-ZUE ma umowę na budowę IKD Koszyce, udział ZUE to 41,4 mln zł

% udziału w projekcie, co oznacza ok. 41,4 mln zł netto. "Wartość netto przedmiotu Umowy wynosi 33 284 447,25 euro co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 138 037 259,64 mln zł. Spółce jako partnerowi konsorcjum przypada udział na poziomie min

Bruksela za ułatwieniami ws. drobnych roszczeń wobec firm zagranicznych

W tym celu Komisja zaproponowała, by postępowanie to było dopuszczalne w przypadku roszczeń wartości do 10 tys. euro, podczas gdy obecna górna granica wynosi tutaj 2 tys. euro. Skorzystałyby na tym zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, gdyż na razie jedynie 20 proc. roszczeń zgłaszanych przez firmy

Przetargi w UE będą mniej dostępne dla polskich firm. Przez ekologię

największe pieniądze robią na dostawach produktów. Tylko w ostatnich kilku dniach Solaris wygrał przetarg na dostawę 300 pojazdów (autobusów i trolejbusów) do Rygi. Wartość umowy to 300 mln euro. Wcześniej PESA podpisała umowę na dostarczenie pociągów za 120 mln euro dla Deutsche Bahn.Wartość wygrywanych

W tym roku Polacy mogą wydać na towary i usługi 220 mld euro

potencjału zakupowego na pojedynczego Polaka wskaźniki zdecydowanie się pogarszają" - studzą entuzjazm eksperci GfK.Z badania wynika, że średnia wartość siły nabywczej, która przypada na pojedynczego mieszkańca spośród wszystkich mieszkańców 42 krajów europejskich objętych analizami, wynosi 12 802 euro

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w VIII

Finansów. "W sierpniu br. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 1,6% i było niższe o 0,7 pkt proc. od wartości referencyjnej (2,3%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach

Kardan sprzedaje 27,75% akcji GTC funduszowi Lone Star za 160 mln euro

w całości) dłużnymi papierami wartościowymi serii A i dłużnymi papierami wartościowymi serii B spółki Kardan N.V. (w proporcji 80% - 20%), notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie o łącznej wartości nominalnej 14 milionów euro, które zostaną następnie zbyte na rzecz Kardan. Obecnie

JJ Auto oczekuje wzrostu przychodów w RMB o 15% r/r w całym 2014 r.

wartość 14,2 mln euro (w porównaniu do 10 mln euro po pierwszej połowie 2013 roku), co stanowi 27,1 proc. wszystkich przychodów grupy JJ Auto" - podała spółka. Zysk brutto w I półr. br. wzrósł o 13,4% r/r do 12,3 mln euro. Oznacza to marżę zysku brutto na poziomie 23,6% (wobec 22,3% rok wcześniej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wartość średnia

Wartość średnia (oczekiwana) Wartość średnia (przebiegu czasowego)

Wartość średnia przebiegu czasowego

Wartość średnia przebiegu czasowego może być definiowana na dwa sposoby. Wartość średnia całookresowaWartość średnia, Wm, zwana również wartością całookresową: W_{m} = \frac{1}{T} \cdot \int\limits_{\ t_0}^{\ t_0+T} w(t)\ dt gdzie: T - okres przebiegu, t0 - czas początkowy, w(t) - wartości

Euro

, ale ze względu na ich wartość kolekcjonerską raczej nie są spotykane w sklepach.Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne państw strefy euro pod ścisłą kontrolą Europejskiego Banku Centralnego. Euro w Polsce Według pierwotnych planów Ministerstwa FinansówInformacje podane w dniu 8

Wartość skuteczna

Wartość skuteczna (w j. ang. rms od Root Mean Square – średnia kwadratowa) – statystyczna miara sygnału okresowo zmiennego (najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych prądu i napięcia).Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – w rachunku prawdopodobieństwa wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego. Wartość oczekiwana to inaczej pierwszy moment zwykły. Estymatorem wartości oczekiwanej rozkładu cechy w populacji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.