średni roczny wskaźnik inflacji

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r we wrześniu; konsensus: 0,4%

-0,7% przy średniej w wysokości 0,41%. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła -1,1% we wrześniu w ujęciu rocznym wobec -0,9% w sierpniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła we wrześniu -0,2% wobec -0,1% w sierpniu. Inflacja

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,4% r/r w sierpniu; konsensus: 0,4%

-0,5% przy średniej w wysokości 0,36%. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła -0,9% w sierpniu w ujęciu rocznym wobec -1% w lipcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w sierpniu –0,1% wobec -0,2% w lipcu. Inflacja bazowa

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,4% r/r w lipcu; konsensus: 0,1%

-0,2% przy średniej w wysokości 0,13%. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła -1,0% w lipcu w ujęciu rocznym wobec -1,2% w czerwcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w lipcu -0,2% wobec -0,3% w czerwcu. Inflacja bazowa

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w czerwcu; konsensus: 0,3%

ujęciu na 0,2-0,5% przy średniej w wysokości 0,32%. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła -1,2% w czerwcu w ujęciu rocznym wobec -1,3% w maju. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w czerwcu -0,3% wobec -0,3% w maju. Inflacja

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,4% r/r w maju; konsensus: 0,5%

ujęciu na 0,2-0,6% przy średniej w wysokości 0,45%.  NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła - 1,3% w maju w ujęciu rocznym wobec - 1,4% w kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w maju -0,3%  wobec -0,2% w kwietniu

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,4% r/r w kwietniu; konsensus: 0,2%

ujęciu na 0,1-0,4% przy średniej w wysokości 0,24%. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła - 1,4% w kwietniu w ujęciu rocznym wobec - 2,0% w marcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w kwietniu -0,2%  wobec -0,4% w marcu

NBP: we wrześniu inflacja bez cen żywności i energii o 0,2 proc. niższa niż w sierpniu

najbardziej zmiennych wyniosła -0,2 proc. wobec -0,1 proc. w poprzednim miesiącu. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2 proc., o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. W sierpniu wskaźnik ten wynosił 0,4 proc. Tzw. 15-procentowa średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 procent

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w marcu; konsensus: 0,4%

ujęciu na 0,2-0,5% przy średniej w wysokości 0,35%. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła - 2,0% w marcu w ujęciu rocznym wobec - 2,1% w lutym. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w marcu -0,4%  wobec -0,3% w lutym

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,6% r/r w styczniu, 0,4% w lutym

inflację bazową w tym ujęciu na 0,4-0,7% przy średniej w wysokości 0,56%.  NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym - 2,1% i w lutym w ujęciu rocznym i -1,9% w styczniu wobec - 1,3% w grudniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych

NBP: w sierpniu inflacja 0,4 proc.

proc., czyli pozostała na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej. Podany 15 września przez GUS wskaźnik CPI za sierpień wyniósł -0,6 proc. w ujęciu rocznym. Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr

Powolne wyjście z deflacji skłoni RPP do cięcia stóp proc. wg analityków

detalicznym żywności, i prawdopodobnie także wśród jej producentów, która trzyma ceny żywności w ryzach. Uwzględniając kontynuowane spadki cen surowców energetycznych, w tym zwłaszcza ropy naftowej, oraz brak presji płacowej przewidujemy, że w 2016 r. roczny wskaźnik inflacji będzie kształtował się w

Ceny rosną wolniej, inflacja pojawi się dopiero pod koniec roku wg analityków

-grudzień. O ile nie odbiegałoby to historycznej średniej, to jednak byłoby znacząco powyżej (nietypowo niskich) zmian ubiegłorocznych i podwyższyłoby łączny wskaźnik inflacji. Po drugie, najbliższe miesiące (sierpień-wrzesień) przyniosą wyraźny spadek cen paliw. Zakładamy, że będzie on na poziomie łącznie

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji prawnej z Eurosystemem. Inflacja HICP w Polsce wyniosła w kwietniu 2014 roku w ujęciu rocznym 0,3 proc. wobec 0,6 proc. w marcu. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Z majowego wydania "Monitora

MG spodziewa się złagodzenia deflacji do 0,5% r/r we wrześniu

wzrosnąć o 0,1%. Oczekujemy wzrostu cen żywności, a, także dalszego spadku cen w transporcie. Sezonowy wzrost powinny odnotować ceny odzieży i obuwia. Roczny wskaźnik inflacji we wrześniu powinien wynieść (minus) -0,5%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Główny Urząd Statystyczny (GUS

Deflacja może utrzymać się w Polsce nawet do IV kwartale wg analityków

trendu wzrostowego zapoczątkowanego w kwietniu. Z drugiej strony na majowe wyniki przede wszystkim wyższej inflacji, sprzyjały efekty niskiej bazy sprzed roku. Również postępujące ożywienie gospodarcze, według analityków zaczyna powoli oddziaływać na wskaźnik inflacji. Dane dotyczące cen nie będą miały

MG oczekuje utrzymania się deflacji na poziomie 0,7% r/r w sierpniu

2015 r. ceny powinny spaść o 0,4% Prognozują ponadto dalszy spadek cen żywności, choć może on być niższy w związku z obecnymi warunkami pogodowymi oraz nieznacznego spadku cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w sierpniu powinien pozostać na poziomie notowanym w lipcu i wynieść (minus) -0,7%"

MG oczekuje utrzymania się deflacji na poziomie 0,8% r/r w lipcu

spadek cen żywności oraz wolniejszy wzrost cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w lipcu powinien wynieść (minus) -0,8%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w czerwcu. W stosunku do

Ceny zaczną już rosnąć, inflacja pod koniec roku zbliży się do 1% wg analityków

; – analitycy BOŚ Banku "W czerwcu inflacja konsumencka wyniosła -0,8 proc. r/r, czyli zgodnie z konsensusem rynkowym. W ujęciu miesięcznym ceny drugi kolejny miesiąc osiągnęły 0 proc. Taki odczyt oznacza, że w czerwcu zahamowana została tendencja do wzrostu inflacji w ujęciu rocznym. Na

Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku cen w październiku

wysokości 0,4 proc. (rdr) i wzrostu cen w ujęciu miesięcznym o 0,3 proc. Benecki powiedział PAP, że roczna dynamika cen żywności i paliw utrzymuje się na ujemnym poziomie, co powoduje, że główny wskaźnik inflacji znajduje się poniżej zera. Zaznaczył, że roczna dynamika cen energii jest tylko nieznacznie

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

. Wygasający efekt niskich cen paliw spowoduje jednak, że od listopada br. ceny konsumpcyjne powinny zacząć rosnąć w skali roku. Szacuję, że w grudniu roczny wskaźnik inflacji wyniesie ok. 0,8%. Głównym czynnikiem ryzyka dla tej prognozy jest wysoka zmienność cen ropy naftowej, na którą wpływa zarówno

W Wielkiej Brytanii deflacja pierwszy raz od 50 lat

, nawet jeśli się pojawią - napisał Osborne. Gdzie największy spadek cen? Wielka Brytania nie jest jedynym krajem UE, który ma ujemną inflację. Jest ich obecnie 13. Najgłębszy roczny spadek cen jest w Grecji - wynosi 1,8 proc. - i na Cyprze - 1,7 proc. Potem jest Polska i Bułgaria z wynikiem -0,9 proc

Wyjście z deflacji w tym roku staje się coraz trudniejsze wg analityków

. W listopadzie/ grudniu inflacja powinna powrócić powyżej zera, a dalsze jej zwyżki spodziewane są w przyszłym roku. Nie zmienia to jednak faktu, że presja inflacyjna w gospodarce będzie niska, a wskaźnik CPI wciąż będzie znajdował się poniżej celu banku centralnego. Opublikowane dziś dane nie

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,4% w VIII - analitycy

4,0% w czerwcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w czerwcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,8% w czerwcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,4% w VIII - analitycy

. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w czerwcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,8% w czerwcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w sierpniu wyniósł

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,4% w VII - analitycy

% w maju. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w maju. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,8% w ujęciu rocznym wobec 4,0% w maju. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w lipcu

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,4% w VII - analitycy

. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w maju. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,8% w ujęciu rocznym wobec 4,0% w maju. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w lipcu wyniósł 4,1% r/r

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,6% w VI - analitycy

4,3% w kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 2,9% w kwietniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,6% w kwietniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,6% w VI - analitycy

kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 2,9% w kwietniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,6% w kwietniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,3% w V - analitycy

. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym wobec 2,7% w marcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,6% w ujęciu rocznym wobec 3,4% w marcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w maju wyniósł 5,0% r/r

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,1% w IV - analitycy

wobec 3,2% w lutym. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,7% w ujęciu rocznym wobec 2,5% w lutym. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w lutym. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,1% w IV - analitycy

lutym. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,7% w ujęciu rocznym wobec 2,5% w lutym. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w lutym. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w kwietniu

Inflacja r/r pojawi się najwcześniej w I kw. 2016 r. wg analityków

. "W gospodarce wciąż nie widać zagrożeń inflacyjnych. Według naszych szacunków, inflacja bazowa, mierzona jako wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii spadła w listopadzie do 0,2% r/r z 0,3% r/r w październiku. Presja cenowa ze strony popytu pozostaje niewielka. W kolejnych miesiącach

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 1,8% w III - analitycy

wobec 3,1% w styczniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym wobec 2,5% w styczniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 3,0% w styczniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 1,8% w III - analitycy

styczniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym wobec 2,5% w styczniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 3,0% w styczniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w marcu

GUS: Inflacja wyniosła 4,3% r/r w sierpniu wobec oczekiwanych 4,1%

Warszawa, 13.09.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W lipcu inflacja roczna wyniosła 4,1% r/r. Dziewięciu

GUS: Inflacja wyniosła 3,8% r/r w styczniu wobec oczekiwanych 3,3%

. Czternastu uwzględnionych w ankiecie ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w styczniu 3,3% r/r. Prognozy oscylowały w wąskim przedziale między 3,1% a 3,5%, przy średniej na poziomie 3,32%. Resort gospodarki szacował styczniowy poziom wskaźnika inflacji na

GUS: Inflacja wyniosła 4,1% r/r w lipiec wobec oczekiwanych 4,3%

Warszawa, 12.08.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br. spadły o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,1%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W czerwcu inflacja roczna wyniosła 4,2% r/r. Dwunastu

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,7% w sierpniu

3,7% w lipcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w sierpniu 3,6% wobec 3,3% w poprzednim miesiącu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła x,2% wobec 4,0% w poprzednim miesiącu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,1% r/r w kwietniu

Warszawa, 16.05.2011 (ISB) - Wzrost zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w kwietniu br. 0,5% m/m i 4,1% w ujęciu rocznym wobec 4,0% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP dla wszystkich 27

GUS: Inflacja wyniosła 4,2% r/r w czerwcu wobec oczekiwanych 4,7%

Warszawa, 13.07.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. spadły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W maju inflacja roczna wyniosła 5,0% r/r. Dwunastu

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w lipcu

4,0% w czerwcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła lipcu 3,3% wobec 3,2% w czerwcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła lipcu 4,0% wobec 3,8% w czerwcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w lipcu 4,1% r/r

MG oczekuje utrzymania się deflacji na poziomie 1,3% r/r w lutym

, a także dalszego wzrostu cen żywności oraz niewielkiego spadku cen odzieży i obuwia. Wolniej rosnąć powinny także opłaty za użytkowanie mieszkania. Roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść -1,3%, a więc pozostać na poziomie notowanym w styczniu 2015 r." - czytamy w komentarzu do danych

GUS: Inflacja wyniosła 5,0% r/r w maju wobec oczekiwanych 4,5%

Warszawa, 15.06.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. wzrosły o 0,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 5,0%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W kwietniu inflacja roczna wyniosła 4,5% r/r. Dwunastu

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,3% w lutym

Warszawa, 16.03.2011 (ISB) - Wzrost zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w lutym br. 0,2% m/m i 3,3% w ujęciu rocznym wobec 3,5% r/r miesiąc wcześniej, podał w środę unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP dla wszystkich

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w czerwcu

4,8% w maju. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła czerwcu 3,2% wobec 3,2% w maju. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła czerwcu 3,8% wobec 4,0% w maju. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w czerwcu 4,2% r/r wobec

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

09.11. Warszawa (PAP) - Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z projekcji, przedstawionej w poniedziałek przez NBP

GUS: Inflacja wyniosła 4,5% r/r w kwietniu wobec oczekiwanych 4,4%

Warszawa, 13.05.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W marcu inflacja roczna wyniosła 4,3% r/r. Dwunastu

Stopy procentowe bez zmian. To dlatego, że wzrost PKB solidny, a deflacja odpuszcza

cen zaczął zmierzać w kierunku pożądanym przez RPP. Deflacja osiągnęła dno i nastąpiło lekkie odbicie. Zdaniem ekonomistów w końcówce roku będziemy mieć normalną inflację, czyli wzrost cen koszyka dóbr i usług w ujęciu rocznym. Oczywiste więc, że Rada stóp nie zmieniła i tym, co powyżej, uzasadniła

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w maju

% w kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła maju 3,2% wobec 2,9% w kwietniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła maju 4,0% wobec 3,6% w kwietniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w maju  wyniósł

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

Z opublikowanych danych przez GUS wynika, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w grudniu niższe ceny transportu (o 2,4 proc.), a także odzieży i obuwia (o 1,1 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 pkt proc. i 0,05 pkt. proc. Ponadto z danych

GUS: Inflacja wyniosła 4,3% r/r w marcu wobec oczekiwanych 3,9%

Warszawa, 13.04.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu br. wzrosły o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie w środę. W lutym inflacja roczna wyniosła 3,6% r/r (po korekcie

GUS: Inflacja wyniosła 3,6% r/r w lutym wobec oczekiwanych 3,9%

Warszawa, 15.03.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br. wzrosły o 0,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 3,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie we wtorek. W styczniu inflacja roczna wyniosła 3,6% r/r (po

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

% r/r po rewizji w styczniu i była poniżej wszystkich prognoz rynkowych, w tym naszej, najniższej w ankiecie Parkietu (-1,5% r/r). Roczny wskaźnik inflacji osiągnął najniższy poziom w historii po 1989 r., a pogłębienie deflacji wynikało głównie ze spadku cen w kategorii transport oraz z efektu bazy

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 3,7% r/r w czerwcu

Warszawa, 14.07.2011 (ISB) - Spadek zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w czerwcu br. 0,3% m/m, zaś w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,7% wobec 4,3% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 4,3% r/r w maju

Warszawa, 16.06.2011 (ISB) - Wzrost zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w kwietniu br. 0,5% m/m i 4,3% w ujęciu rocznym wobec 4,1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP dla wszystkich 27

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 1,9% w II - analitycy

listopadzie. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,8% w ujęciu rocznym wobec 1,7% w listopadzie. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym wobec 2,3% w listopadzie. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,0% r/r w marcu

Warszawa, 15.04.2011 (ISB) - Wzrost zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w marcu br. 0,9% m/m i 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,3% r/r (po korekcie) miesiąc wcześniej, podał w piątek unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,5% w styczniu

Warszawa, 28.02.2011 (ISB) - Wzrost zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w styczniu br. 1,0% m/m i 3,5% w ujęciu rocznym wobec 2,9% r/r miesiąc wcześniej, podał w poniedziałek unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP dla

Policz, ile naprawdę zarobisz na lokacie. Dobre oferty to ponad 1 proc zysku

w okresie, w którym deponujesz pieniądze w banku. Podawany przez GUS wskaźnik inflacji nie mówi całej prawdy o rosnących cenach. To wartość uśredniona. Może się zdarzyć, że inflacja rośnie, choć ceny jakichś towarów w ciągu roku spadły. Jeśli np. największy wpływ na wzrost będą miały podwyżki cen

MF wyemituje obligacje jak lokaty. Bez haczyków

obligacje, jest minimalnie wyższe od tego, które proponuje większość dużych banków na lokatach. Na przykład oprocentowanie standardowego rocznego depozytu w mBanku i Pekao to tylko 1,5 proc. Mimo to można jeszcze znaleźć oferty przebijające resort finansów. Z danych BGŻ Optima wynika, że średnie nominalne

Trudne scenariusze, czyli NBP wieszczy spowolnienie gospodarcze

pod koniec 2016 roku inflacja wejdzie w pasmo dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. A to oznacza, że łącznie niemal za cztery lata wskaźnik cen będzie się mijał z poziomem uważanym przez Radę Polityki Pieniężnej za najwłaściwszy. Stagnacja na 40 proc. Za główne ryzyko

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wzrosła do 4,0% r/r w sierpniu

Warszawa, 15.09.2011 (ISB) - Zharmonizowan indeks cen konsumenckich (HICP) nie zmienił w Polsce w sierpniu br. m/m, zaś w ujęciu rocznym odnotowano wzrost do 4,0% z 3,6% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP w strefie

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 3,6% r/r w lipcu

Warszawa, 17.08.2011 (ISB) - Spadek zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w lipcu br. 0,1% m/m, zaś w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,6% wobec 3,7% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP w

Tak wielu zamówień eksportowych polski przemysł nie miał od półtora roku

Indeks PMI to wskaźnik nastrojów menedżerów logistyki z firm przemysłowych. Oblicza go firma Markit na podstawie odpowiedzi na pytania o produkcję, zamówienia, ceny produktów. W lipcu indeks wzrósł, choć analitycy raczej spodziewali się spadków. Poziom 54,5 pkt jest najwyższy od marca, a niektóre

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 1,6% w I i 1,7% w II

styczniu 3,2% i  3,1% w lutym w ujęciu rocznym wobec 2,9% w grudniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła styczniu 2,5% i 2,5% w lutym wobec 1,8% w grudniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła styczniu 3,2% i 3,0% w lutym wobec 2,4% w

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

ujęciu rocznym w styczniu br. (wobec 1,0% r/r deflacji w poprzednim miesiącu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2%. Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 1,0-1,4% r/r (średnia wyniosła -1,27%). Także

Lokaty dają zarobić. Kluczem jest niska inflacja

ramię Banku BGŻ) sprawdzili, ile realnie możemy zarobić na kontach oszczędnościowych oraz lokatach trzymiesięcznych, półrocznych i rocznych. Realnie, czyli uwzględniając 19 proc. podatku od zysków z tych lokat oraz wzrost cen (inflację). 3,61 proc. zysku Potencjalne zyski policzono na podstawie średniej

15 mld zł w trzy miesiące, czyli paradoks rosnących lokat w bankach

lokacie dającej 1,8 proc. odsetek (to średnia stawka lokat rocznych w marcu), klient zarobiłby realnie aż 3 proc. Dla porównania w 2012 r., kiedy banki płaciły na lokatach nawet 4--5 proc., klienci realnie na nich tracili, bo ich zysk pożerała inflacja grubo przekraczająca 4 proc. Niechęć do giełdy

Projekcja NBP: W 2012 inflacja 4,1 proc., wzrost PKB 3,0 proc.

informacji obniża prognozowany roczny wskaźnik inflacji o około 0,3-0,4 punktu procentowego w 2012 roku i 0,2-0,3 punktu procentowego w 2013 roku" - napisano. NBP zwrócił uwagę w raporcie, że uwzględnienie tych danych nie zmienia zasadniczej oceny, że w krótkim okresie inflacja pozostanie na

Standard Bank. Dług Ukrainy w tym roku może przekroczyć 60 proc. PKB

jest na założeniu, że średni kurs UAH za 2014 r. wyniesie 10,5/USD, a spadek PKB nie przekroczy 5 proc." - tłumaczy. Obecnie MFW spodziewa się głębszego załamania ukraińskiego PKB o 6,5 proc.). Zakładając, że stopa inflacji i deflator PKB (wskaźnik inflacji rozumianej jako procentowa zmiana cen

Auta w Niemczech zdrożały trzykrotnie przez 30 lat

Według studium ośrodka CAR w 1980 r. cena nowego auta w Niemczech wynosiła przeciętnie 8420 euro, ale w 2012 r. było to już 26 446 euro. Przez te trzy dekady ceny nowych aut w Niemczech wzrastały średnio o 3,6 proc. rocznie, wyraźnie przekraczając wskaźnik inflacji, który w tym okresie wynosił

GUS: Inflacja wyniosła 4,1% r/r w lipcu, poniżej oczekiwań

Warszawa, 12.08.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br. spadły o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,1%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W czerwcu inflacja roczna wyniosła 4,2% r/r. W czerwcu

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

inflację, ale w lipcu już po raz pierwszy w historii deflację, a więc ceny spadały. Wskaźnik cen wyniósł dokładnie minus 0,2 proc. Co gorsza, deflacja może się pogłębić. Lipcowe dane nie uwzględniają embarga na całą polską żywność, jaką zafundowała Unii Europejskiej Rosja. Łukasz Wacławik, specjalista od

Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość

wskaźnik inflacji ukształtuje się na poziomie 1,7 proc., minimalna waloryzacja płacy minimalnej wynosiłaby... 32 złote. Tymczasem Rada Ministrów zdecydowała, że skok będzie znacznie wyższy - 100 zł. 11 września ogłoszono rozporządzenie w tej sprawie. Taka podwyżka nie zadowala ani pracodawców, ani

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

Obliczyli to analitycy z firmy Tax Care. Skorzystali przy tym z obliczeń GUS-u nt. wydatków gospodarstw domowych i zaktualizowali je o wskaźnik inflacji. We wziętej na tapetę czteroosobowej rodzinie dochód to 7796 zł, czyli dwie średnie krajowe dwóch dorosłych członków tej rodziny. 15 420 zł na PIT

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,1% w kwietniu

wobec 4,0% w marcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła kwietniu 2,9% wobec 2,7% w marcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła kwietniu 3,6% wobec 3,4% w marcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w kwietniu

Połowa rocznych lokat nie uchroniła pieniędzy przed inflacją!

oszczędzających! Nie dajcie się nabić w lokatę-pułapkę! Wśród lokat zakończonych w styczniu tego roku tylko w trzech bankach realny zysk przekroczył 1 proc. Jeszcze pół roku temu, kiedy inflacja wynosiła 2 proc., ta bariera nie stanowiła problemu dla 28 banków. Średnia realna zyskowność rocznych

Przegląd prasy

gospodarstw domowych zachęciłoby firmy do rywalizacji, ale oprócz obniżek mogłoby oznaczać podwyżki Parkiet --Obecne na GPW banki są wskaźnikowo najtańsze od lat i notowane znacznie poniżej historycznych średnich Dziennik Gazeta Prawna --Przyszłoroczny plan finansowy może mieć o ok. 8 mld zł

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,0% w marcu

wobec 3,2% w lutym. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła marcu 2,7% wobec 2,5% w lutym. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła marcu 3,4% wobec 3,2% w lutym . Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w marcu wyniósł 4,3

GUS: Inflacja wyniosła 4,3% r/r w sierpniu, powyżej oczekiwań

Warszawa, 13.09.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W lipcu inflacja roczna wyniosła 4,1% r/r. W sierpniu

Co z podwyżką emerytur? Trwa dyskusja

prawem podwyższa się o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. Dwa tygodnie temu członkowie rządu przedstawili na Komisji Trójstronnej prognozy przyszłorocznej waloryzacji. Wynika z nich, że z powodu deflacji waloryzacja emerytur będzie niewielka. Świadczenia mają wzrosnąć o 0,52 proc. Gdyby

To nie pomyłka. Przeciętna cena auta osobowego sprzedanego w Polsce to... 90 tys. zł

Polsce rosną średnio o mniej więcej 2 proc. rocznie. Przy tym, szczególnie od początku tej dekady, zmiany cen nowych aut nie są związane ze wskaźnikiem inflacji w Polsce, lecz ze wzrostem płac. Od 2004 r. do maja 2015 r. średnie ceny nowych aut w Polsce wzrosły o 68,5 proc., a w tym samym czasie płace

CIT ucieka z Polski. Bo nie umiemy go zatrzymać [RAPORT]

transfer dochodów za granicę kwot CIT. Autorzy raportu próbują je więc oszacować. Powołują się na dane amerykańskie, z których wynika, że tamtejszy budżet traci rocznie blisko 90 mld dol. na skutek transferu dochodów. To 30 proc. wpływów z amerykańskiego CIT. Odnoszą ten wskaźnik do polskiego podatku i

Pawlak liczy na ponad 4% wzrostu PKB i poniżej 4% inflacji na koniec 2011 r.

rocznym wyniosła w lipcu 4,1% wobec 4,2% miesiąc wcześniej. Analitycy bankowi oczekiwali lipcowego wskaźnika na średnim poziomie 4,3%. Także Rostowski mówił, że liczy na spadek inflacji w najbliższym czasie. (ISB) maza/tom

Bal na Titanicu. Gra o polskie emerytury

świadczenia nie traciły na wartości. Czyli podwyższa się emerytury o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. Ostatnio posłowie, senatorowie i ministrowie postanowili zmienić reguły gry. Jeżeli ze wskaźników ekonomicznych wynika, że podwyżka ma być mniejsza, niż pozwala prawo, politycy to prawo

RPP znów podniosła stopy, bo pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu

ocenie RPP, pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu, więc kolejne podwyżki są możliwe. "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: * stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej; * stopa lombardowa 6,00% w skali rocznej; * stopa depozytowa 3,00% w skali

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ale nie wyklucza podwyżek w przyszłości

po posiedzeniu Rady. Jednak w ocenie RPP w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie. "W ocenie Rady, dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim

RPP sugeruje łagodne nastawienie

, głównie ze względu na relatywnie wysoki roczny wskaźnik cen żywności oraz cen regulowanych, w tym przede wszystkim cen nośników energii. W kierunku utrzymania podwyższonej inflacji może także oddziaływać obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen ropy naftowej, częściowo łagodzony przez dotychczasową

Wydatki na elastycznej smyczy, czyli nowa reguła wydatkowa

roczny wzrost wydatków państwa na podstawie historii. Przy wyznaczaniu limitu tego wzrostu (chodzi o wydatki elastyczne, czyli takie, których wysokość nie jest narzucona ustawą) nowa reguła będzie brała pod uwagę średni wzrost PKB z ośmiu lat: sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, obawia się osłabienia wzrostu gospodarczego

Rady, w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych. "W średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez oczekiwane obniżenie dynamiki krajowego

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

czynienia z deflacją, jednak wskaźnik inflacji bazowej utrzymuje się wyraźnie powyżej zera i wykazuje już trend wzrostowy. Spadek cen surowców energetycznych znacząco obniża presję inflacyjną, jednak nie szkodzi to polskiej gospodarce, lecz wręcz wpływa na nią pozytywnie. Istnieją coraz mocniejsze

GUS: Inflacja wyniosła 5,0% r/r w maju, znacznie powyżej oczekiwań

Warszawa, 15.06.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. wzrosły o 0,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 5,0%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W kwietniu inflacja roczna wyniosła 4,5% r/r. W maju największy

PKB w drugim kwartale wzrósł o 0,8 proc. Dołek za nami!

- 0,8 proc. Na popołudniowe dane o lipcowej inflacji czekano już z dużo mniejszym napięciem, bo to i długi weekend bliżej, i wyniki - wydawałoby się - bardziej oczywiste. Tymczasem GUS podał, że inflacja wzrosła skokowo do 1,1 proc.! Jeszcze miesiąc wcześniej mieliśmy rekordowo niski wskaźnik (0,2 proc

Bolesny koniec antybelek. Ratunek w lokatach WIBOR-nych?

: Inflacja i podatek masakrują nam oszczędności. Ratunek w lokatach WIBOR-ncyh? Czytaj też: Bank obiecuje, że jak włożysz do niego pieniądze, to pobije inflację. Warto? Jak wynika z obliczeń sieci brokerów finansowych Open Finance, średnie oprocentowanie rocznego depozytu na 5 tys. zł stopniało od listopada

Przemysł wpadł w dołek. Produkcja spada pierwszy raz od trzech lat

. Tzw. inflacja producenta (wskaźnik PPI) spadła we wrześniu do 1,8 z 3,1 proc. w sierpniu. W budownictwie mieliśmy nawet spadek cen w ujęciu rocznym - o 0,7 proc. Według analityków rynkowych stopy spadną już na początku listopada. Część z nich sądzi, że kolejne cięcie będzie w grudniu, choć

GUS: Inflacja wyniosła 4,2% r/r w czerwcu, znacznie poniżej oczekiwań

Warszawa, 13.07.2011 (ISB) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. spadły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W maju inflacja roczna wyniosła 5,0% r/r. W czerwcu największy

McDonald's i Wal-Mart płaci poniżej granicy ubóstwa. USA dopłaca miliardy

, otrzymuje o 62,7 proc. mniej od przeciętnej pensji i o jedną trzecią mniej od progu ubóstwa. Bloomberg wskazuje, że gdyby płaca minimalna była od 1968 r. podnoszona o wskaźnik inflacji, wynosiłaby dzisiaj 10,77 dol. za godzinę. Taka stawka pozwoliłaby zarobić rocznie 22 tys. 401,6 dol., czyli nieco powyżej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery