średni kurs nbp na dzień

Mirbud wykona obiekt magazynowo-biurowy w Gdańsku za 27,4 mln zł brutto

terenu w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 110, poinformowała spółka. "Wartość podpisanej umowy w przeliczeniu po średnim kursie NBP na dzień publikacji raportu wynosi 27.355.674 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły ostateczny termin zakończenia obiektu na dzień 30 grudnia 2014 r

Spółka Famuru ma umowę wartą 25,9 mln euro na dostawę sprzętu do kopalni w Rosji

. 108.372.147,23 zł w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 25 listopada 2014 r., tj. dnia wejścia umowy w życie. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń kompleksu ścianowego. Dostawa sprzętu zgodnie z warunkami kontraktu powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2015 r." - czytamy w komunikacie. Na

BNP Paribas ma umowę na 50 mln euro kredytu z EBOR na finansowanie PolSEFF II

średniego kursu NBP z dnia 24 czerwca 2014 r. Bank otrzyma środki przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF II)" - głosi komunikat. Kwota 50 mln euro pożyczki składa się z

Herkules kupił żuraw do budowy elektrowni wiatrowych za 16,4 mln zł

przez Herkules od firmy Terex Cranex Germany GmbH z siedzibą w Niemczech na podstawie faktury z dnia 30.06.2014 r., która wpłynęła do spółki w dniu 3 lipca 2014 roku. Cena żurawia wg średniego kursu NBP na dzień otrzymania faktury wynosi: 16.365.184 zł (3.940.000 EUR)" - czytamy w komunikacie. 

Konsorcjum Duha-ZUE ma umowę na budowę IKD Koszyce, udział ZUE to 41,4 mln zł

% udziału w projekcie, co oznacza ok. 41,4 mln zł netto. "Wartość netto przedmiotu Umowy wynosi 33 284 447,25 euro co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 138 037 259,64 mln zł. Spółce jako partnerowi konsorcjum przypada udział na poziomie min

Mirbud ma umowę z spółką zależną Panattoni o wartości 10,8 mln zł brutto

; podał Mirbud Termin zakończenie prac jest planowany na 1 sierpnia 2014r. „Wartość umowy: 2.583.000 euro brutto, co w przeliczeniu po średnim kursie NBP na dzień zawarcia umowy wynosi 10.819.412,10 złotych brutto" – podano także. Po zawarciu powyższej umowy łączna wartość umów

RPP nie wyklucza dalszych cięć stóp procentowych

utrzymania się w średnim okresie inflacji poniżej celu NBP, czyli 2,5 proc. (+/- 1 pkt proc.). "W Polsce dane o aktywności w trzecim kwartale sygnalizują dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Wskazuje na to spowolnienie dynamiki produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży

Polska zmieni sposób liczenia długu publicznego

Polska zmieni sposób liczenia długu publicznego

zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych, ogłaszanych przez NBP z dni roboczych (od poniedziałku do piątku) z roku budżetowego. W czasie poniedziałkowej debaty w Sejmie posłowie PiS oraz Ruchu Palikota zgłosili po jednej poprawce - obie dotyczyły skrócenia okresu, z którego oblicza

PLL LOT ma umowę na czartery Dreamlinerem dla Rainbow Tours wartą ok. 131 mln zł

28,08 mln USD oraz 1,35 mln euro oraz oraz 39,84 mln zł co stanowi łącznie ekwiwalent 130,97 mln zł  według kursu średniego NBP z dnia 7 kwietnia 2014 roku, podano również. "Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów

RPP nie wyklucza dalszych cięć stóp procentowych

w średnim okresie inflacji poniżej celu NBP, czyli 2,5 proc. (+/- 1 pkt proc.). "W Polsce dane o aktywności w trzecim kwartale sygnalizują dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Wskazuje na to spowolnienie dynamiki produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży

Konsorcjum ZUE wygrało przetarg na Słowacji, udział spółki to 41,5 mln zł

przypada ok. 41,5 mln zł, podała spółka. "Wartość oferty złożonej przez konsorcjum na przedmiotowe zadanie wynosi ok. 33,3 mln euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie ok. 138,2 mln zł, przy czym spółce jako partnerowi konsorcjum

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

, który pozwoli ograniczyć wpływ wahań kursów walut i zmieni sposób liczenia długu. Dziś, aby go obliczyć, korzysta się ze średniego kursu złotego NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku. - To może zachęcać do ataków spekulacyjnych - uważa ministerstwo. Jak mówi Wrzesińska, w tym roku nie powinniśmy się

Trzymanie się progu ostrożnościowego ma sens?

Trzymanie się progu ostrożnościowego ma sens?

Walka o utrzymanie korzystnego kursu euro trwała od pewnego czasu. Ministerstwo Finansów najpierw zbierało poduszkę bezpieczeństwa - gromadziło wolne środki. Pod koniec roku MF skupowało na aukcjach bony tylko po to, by bronić relacji długu. Gdyby wyliczano dług w oparciu o kurs średni euro z

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

bieżącym roku stopy procentowe NBP o 0,5 pkt proc. Dla 2015 roku przyjęto, że stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie" - napisano w uzasadnieniu do projektowanej ustawy. W rezultacie przyjęto, że w 2014 roku podstawowa stopa procentowa wyniesie średnio 2,4 proc., a w

Koziński: NBP zadowolony ze skutków dotychczasowych interwencji

już po tej ostatniej listopadowej interwencji najwolniej ze wszystkich walut regionu, to znaczy myślę o koronie czeskiej i forincie. A ponadto te dwa punkty wskazują na to, że według średniego kursu NBP złoty się bardzo lekko umocnił, podczas gdy korona i forint się osłabiły. Więc z perspektywy serii

Famur dostarczy system przeładunku węgla do Indonezji za ok. 31-40 mln zł

średniego NBP z dnia 30 stycznia br. Dostawa przedmiotu umowy (FOB Gdynia) nastąpi w terminie do 10 miesięcy od daty otrzymania przedpłaty. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne

Dzień wolności hipotecznej. Zarobiłeś już na raty kredytu?

Dzień wolności hipotecznej. Zarobiłeś już na raty kredytu?

budżetu państwa sięgają 278 mld zł. Żeby pokazać, jak ważnym elementem domowego budżetu jest rata kredytu hipotecznego, Bartosz Turek z Lion's Banku spróbował obliczyć, ile dni w roku statystyczny kredytobiorca musi pracować na obsługę kredytu. Analityk uwzględnił wszelkie dostępne dane NBP dotyczące

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

. Właściwie można było zainwestować w trzy produkty - obstawić spadek kursu euro względem złotego, wzrost lub stabilizację. Punktem odniesienia był średni kurs NBP z 21 września, który wynosił 3,9458 zł. Gdyby euro się osłabiło i w dniu zakończenia inwestycji (15 marca) kosztowało o co najmniej 22 gr mniej

Lotos kupi aktywa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Lotos kupi aktywa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

zachód od Stavanger. - Ze względu na centralne położenie Heimdal stanowi jeden z kluczowych strategicznych obszarów (tzw. hub) eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii - poinformował Lotos. Cena zakupu wynosi 175,8 mln dol. (536,3 mln zł według średniego kursu ustalonego dla

NBP na kryzys: Stabilne rynki, stabilny złoty, stabilne stopy

celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. Słaby złoty to wielki zgryz dla NBP. Kilkanaście dni temu Marek Belka kategorycznie stwierdził, że kurs naszej waluty jest oderwany od fundamentów gospodarki. I krótko potem przeszedł od słów do czynów, pierwszy raz w historii interweniując w obronie złotego

Tankuj, póki tanio. Czy ceny benzyny pójdą mocno w górę?

nafciarzy. Wczoraj średni kurs dolara w NBP wynosił 3,24 zł, przed tygodniem 3,20 zł, a na początku sierpnia - 3,13 zł. Zmiany kursów walut już spowodowały podwyżkę hurtowych cen paliw. A to z kolei może doprowadzić do podwyżek cen detalicznych, bo kurczą się marże właścicieli stacji benzynowych. Ich

Kredyty frankowe to bomba zegarowa? Polacy mogą mieć problemy

w złotówkach. Tym samym kredytobiorca zostaje obciążony dodatkowym kosztem w postaci bankowego spreadu walutowego, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży. Ile można oszczędzić, korzystając z możliwości bezpłatnego przejścia na system spłaty rat bezpośrednio w walucie obcej? Każdego dnia

To epidemia: banki naliczają spread od wszystkiego, nawet od... ubezpieczenia!

wylicza sobie składkę. 28 lutego kurs franka w banku Millennium wynosił 3,56 zł. Średni kurs NBP tego samego dnia wyniósł 3,41 zł. Różnica w składce z tytułu zastosowania wyższego kursu wynosi ok. 900 zł. Według mnie bank nie ma podstaw, by stosować swój kurs sprzedaży do wyliczenia składki. Jak rozumiem

Przedział cenowy w ofercie Fenghua ustalony na 42,09-50,51 zł

polskim został ustalony na podstawie średniego kursu euro w NBP z dnia 15 października 2014 r. (godz. 18.00). Kurs ten wyniósł 4,2089 zł za 1 euro, co daje przedział cenowy w zakresie 42,09 zł do 50,51 zł za akcję i jest odpowiednikiem widełek 10,00 euro do 12,00 euro za jedną akcję" - czytamy w

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów (...) jest kurs bazowy stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży (...) podanych na stronie serwisu Reuters (...). Wartości kursu kupna i wartości kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o

Poziom długu bezpieczny

Kurs euro z fixingu NBP na poziomie 4,4168 oddala nas od ryzyka przekroczenia progu ostrożnościowego długu. Według naszych wyliczeń ryzyko przekroczenia 55 proc. relacji długu do PKB istniało, gdyby euro kosztowało 4,8 zł. Naszym zdaniem dług na koniec roku wyniesie 53,5 proc.Można powiedzieć, że

Przegląd prasy

--Liczba bankructw rośnie wolniej niż przed rokiem, ale nasilają się problemy firm średniej wielkości Puls Biznesu --Karkosik planuje na 2014 r. uporządkowanie grupy, restrukturyzację spółek Boryszewa i wzmocnienie Alchemii Gazeta Wyborcza --Budowa brakującego odcinka drogi S7 do Elbląga ruszy

'Minutes': Na posiedzeniu RPP we wrześniu nie zgłoszono wniosku o podwyżkę stóp

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). RPP uważa, że dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. "Rada pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,50%, stopa

PGNiG ma udziały w 4 dalszych złożach w Norwegii, zwiększa zagr. produkcję o 60%

tej inwestycji, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy" - powiedział Zawisza, cytowany w komunikacie. Cena zakupu wynosi 1.950 mln NOK (tj. 996 mln zł według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 29 września 2014 roku) przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2014 roku, podano

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XII zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp o 25pb

powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie, które zwiększa się wraz ze stopniowym przyspieszaniem wzrostu gospodarczego, wymaga rozpoczęcia cyklu stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej na bieżącym posiedzeniu. "Członkowie ci argumentowali ponadto, że podwyżka stóp procentowych

Pol-Aqua miała 284,64 mln zł straty netto w 2010 r., wzrost o 237,2% r/r

;             Dane finansowe prezentowane w euro zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2010 roku

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

. Przykład? W 2011 roku na rozliczaniu po zawyżanych kursach rat kredytów hipotecznych, zaciągniętych głównie we frankach, banki zarabiają miliard złotych rocznie. Gdy w NBP franki można było dwa lata temu kupić po 3,52 zł, np. klienci Getin Banku musieli spłacać raty po 3,72 zł. Wysokość spreadów nie była

Podróżujący po UE zapłacą mniej za dzwonienie z komórek

wychodzące oraz 0,07 euro za połączenia przychodzące - odpowiednio 0,99 zł i 0,29 zł według średniego kursu euro w NBP z dnia 13 maja. Za wysłany SMS zapłacimy 0,08 euro, czyli 33 grosze. Transmisja danych (MB) będzie kosztowała maksymalnie 0,45 euro - 1,87 zł. Dla porównania w lipcu ubiegłego roku za minutę

Wartość początkowa środka trwałego w walucie obcej

skorelowane z zasadami ustalania różnic kursowych, wedle których kurs średni NBP ustala się również na dzień poprzedzający datę poniesienia kosztu (art. 15a ust. 6 updop).Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust. 6, art. 16g ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

"PB": Najemcy mają dość euro

czynszów stosujemy średni kurs NBP z dnia określonego w umowie - mówi Wojciech Knawa, dyrektor zarządzający Echo Investment Property Management.Zdaniem ekspertów, sytuacja na rynku handlowym uspokoiła się w porównaniu z rokiem 2009. - Obecnie głównym powodem niezadowolenia niektórych najemców

"Puls Biznesu": Najemcy mają dość euro

czynszów stosujemy średni kurs NBP z dnia określonego w umowie" - mówi Wojciech Knawa, dyrektor zarządzający Echo Investment Property Management. Zdaniem ekspertów, sytuacja na rynku handlowym uspokoiła się w porównaniu z rokiem 2009. "Obecnie głównym powodem niezadowolenia niektórych najemców

Nowela ustawy o finansach publicznych wraca do komisji finansów

arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych, ogłaszanych przez NBP z dni roboczych (od poniedziałku do piątku) z roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja. Wyliczona w ten sposób kwota będzie pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków finansowych, będących w dyspozycji ministra finansów na koniec

Inwestorzy obawiają się dalszej spekulacji na osłabienie złotego

kolejnych dniach oczekiwałbym dalszej stabilizacji kursu. Nie pojawią się żadne ważniejsze dane makroekonomiczne, które mogłyby na ten kurs wpłynąć. Dopiero dane o inflacji mogą przyczynić się do lekkiego umocnienia lub osłabienia złotego" - powiedział.GUS opublikuje 13 marca szacunki dotyczące

Frank znowu drożeje. Rano kurs blisko 3,27 zł

Kurs franka rósł już od kilku dni w reakcji na informacje z Japonii. Inwestorzy zamykali pozycje na rynkach wschodzących, a oprócz złotego trafiły też m.in. czeski forint i korona. Jeszcze we wtorek kurs franka wynosił 3,17 zł, jednak w górę wystrzelił dopiero w środę po południu. Stało się tak w

Europa w szoku. Niemcy nie sprzedały swoich obligacji

musiało mieć wpływ na kurs złotego. W kursach nie ma śladu po porannej interwencji NBP - najwięcej drożeje dolar - o 1,2 proc. do 3,34 zł. Euro drożeje o 0,3 proc. do 4,47 zł. Rynki kapitałowe pozostają stabilne, choć dzisiejszej sesji nie zaliczą do udanych. WIG20 traci 1 proc. - więcej niż Lodnym (0,7

SLD przygotowuje projekt ws. spreadów, by ulżyć kredytobiorcom

konsumenckim, dzięki któremu mają spaść spready walutowe w przyszłym tygodniu. Natomiast PSL kilka dni zapowiedziało poprawkę do prawa bankowego, wprowadzającą spłatę kredytu zaciągniętego w walucie obcej po średnim kursie NBP lub danego banku. We wtorek wicepremier Waldemar Pawlak mówił w Poznaniu, że PSL

Spółka zależna Protektora ma umowę wartości 12,9 mln zł z czeskim MON

netto wynosi 12,9 mln zł. „Wartość przedmiotowego zamówienia na dostawę obuwia wynosi 75 711 100 CZK netto (90 853 320 CZK brutto), co w przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 16.08.2011 r. wynosi 12 916 314 PLN netto (15 499 576 PLN brutto)" - podano w komunikacie. Umowa będzie

Po umocnieniu złotego, możliwa korekta jego kursu w piątek

Warszawa, 07.01.2011 (ISB) -W piątek o sytuacji na rynku walutowym mogą zdecydować dane z USA, oceniają analitycy. Według nich silna aprecjacja złotego obserwowana w ostatnich dniach może nie być kontynuowana, możliwa jest za to korekta tego ruchu. "Po tym jak we wtorek złoty dynamicznie

'Minutes': Członkowie RPP różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp w IV

Warszawa, 21.04.2011 (ISB) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp procentowych, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 kwietnia 2011 r." (tzw. "minutes

Amber Gold chciał sprzedać złote sztabki. Gdański oddział NBP mu odmówił?

i platynę, którą też mieliśmy w swojej ofercie - wyjaśnia Plichta.Ile jest warte 110 kg złotaWczoraj o godz. 16.20 uncja złota na londyńskiej giełdzie warta była 1610,1 dolara. Kilogram to 32,150746568628 uncji. Tak więc 110 kilogramów złota warte było wczoraj 5 694 242 dolarów. Z kolei średni kurs

GTC podpisał z Rreef ostateczną umowę sprzedaży Nefryt i Topaz za 78,9 mln euro

średniego kursu walut NBP w dniu 28.10.2010)" – czytamy w komunikacie. Narastająco w I-II kw. 2010 roku spółka miała 35,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 37,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 311,73 mln zł wobec 373,44 mln zł.  (ISB) sg/mtd

Radykalna propozycja wicepremiera Pawlaka w walce ze spreadami!

walucie obcej, denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, do przeliczenia spłaty rat kredytu, jego części lub całości, stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień spłaty" - czytamy w projekcie. Czytaj też komentarz do najnowszych propozycji Pawlaka: Wiemy

'Minutes': Podwyżka stóp w styczniu początkiem zacieśniania polityki pieniężnej

inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. "W ocenie Rady, wymaga to zacieśnienia polityki pieniężnej i - biorąc pod uwagę pewną poprawę nastrojów na rynkach finansowych - powinno ono nastąpić na bieżącym posiedzeniu Rady. Jednocześnie niektórzy członkowie Rady podkreślali, że mniejsza

Kurs franka za wysoko? PO chce szybko zaatakować spready

kadencji parlamentu. Kilka dni temu PSL zapowiedziało poprawkę do prawa bankowego wprowadzającą spłatę kredytu zaciągniętego w walucie obcej po średnim kursie NBP lub danego banku. Odnosząc się do tej propozycji PSL, Neumann stwierdził, że Platforma jest jej przeciwna, bo to pomysł niekonstytucyjny. - Mamy

Bez Ameryki europejskie indeksy zagubione

Francji Nicolas Sarkozy.Godziny popołudniowe to także spadek wartości euro, które trzymało się całkiem dobrze w relacji do dolara. Ostatecznie na koniec dnia jego kurs spadł o 0,11 proc. do 1,33 dol. Notowania euro do złotego były stabilne - to martwi, bo poziom 4,49 zł został utrzymany. W górę piął się

Po dobrych wieściach z USA złoty pozostał mocny w środę

osłabienia w ciągu dnia rodzima waluta zakończyła sesję wyraźnie poniżej 3,90 za euro. "Dzisiejsza sesja na rynku walutowym upłynęła pod znakiem bardzo dobrych publikacji z amerykańskiej gospodarki. Na fali tych danych mogliśmy obserwować dynamiczną zniżkę w notowaniach eurodolara, ktorego kurs spadł aż

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w marcu zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp o 25pb

inflacyjnego w średnim okresie. "W opinii tych członków Rady za szybkimi podwyżkami stóp przemawia także zmniejszona wrażliwość kursu złotego na dysparytet stóp procentowych" - napisał bank centralny. W marcu RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, choć z opublikowanego po

WIG20 wyszedł na zero, BGK i NBP słabo wsparły złotego

umacniającego się na całym świecie dolara (3,30 zł), ale również do franka (3,65 zł) i euro, które znalazło się na poziomie dokładnie z czwartku (4,43 zł). Kurs dolara, który spadł do euro już o ponad 1 proc., okazał się mocniejszym argumentem dla inwestorów niż wcześniej podjęte interwencje NBP i BGK.Na rynku

Złoty był zmienny w środę z powodu decyzji RPP

podlegały podwyższonej zmienności. W pierwszej połowie dnia kurs EUR/PLN lekko zwyżkował, co było najprawdopodobniej związane z bliskością istotnego wsparcia na poziomie 3,8550. Notowania tej pary doszły w pobliże 3,8900, po czym odreagowały w okolice poziomów obserwowanych na otwarciu sesji. Zniżkę EUR/PLN

Kiedy do strefy euro? Wkrótce spełnimy kryterium fiskalne

, gdyż kryterium inflacji odniesione jest do trzech krajów o najniższej inflacji, w tym na przykład Szwecji, która nie jest członkiem strefy euro - dodał.Bilans korzyści i ryzyk- Już w 2009 r. NBP dokonał analizy skutków wejścia Polski do strefy euro, w której wykazano, że korzyści będą przeważały nad

Spółka zależna Synthosa ma umowę na katalizatora neodymowego za 139 mln zł

139.153.000 zł według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu). Cena uzależniona jest między innymi od notowań tlenku neodymu, metylocykloheksanu oraz kwasu dietyloheksylofosforowrgo" - czytamy dalej. Synthos miał 476,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Podatek od wydobycia zmniejsza zyski KGHM. Tylko 1,34 mld

kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2012 r.) oraz okresowy wzrost kosztów działalności górniczej w kopalniach Robinson oraz Morrison" - podano w komunikacie. KGHM International wyprodukował w drugim kwartale 26,9 tys. ton miedzi, 1 tys. ton niklu i 661 kg metali szlachetnych (złoto, platyna

Zmiany kursów - wróg eksportera

prostych, ale na tyle zawiłych, że radzą sobie z nimi tylko fachowcy. Jaki kurs przeliczania walut zastosować w sytuacji: * wystawienia faktury - tu stosujemy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego jego powstanie, * kupna walut w kantorze - stosujemy kurs kantorowy, * przekazu z firmowej kasy walut na

Krakchemia miała 2,39 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 115,7% r/r

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN, a za 3 miesiące 2010 roku wyniósł: 1 EUR=3,9669 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk

Lotos ma umowę z Eminent Energy na dostawę ropy w kwietniu na 84,82 mln USD

względem wartości spośród ww. umów jest umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. na dostawę dla Grupy Lotos w miesiącu kwietniu 2011 r. ropy naftowej typu REBCO, której szacunkowa wartość netto wynosi 84,82 mln USD (tj. 237,38 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 6 kwietnia 2011 r.)"

Próchnik miał 0,12 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego 4,0044 4,3406         XX. Tabela 255/A/NBP/2010 na dzień 31.12.2010

NBP odmówiło zakupu złota od Plichty? Wywiezie za granicę?

110 kg złota? Jeśli przyjąć kurs z czwartku po południu na londyńskiej giełdzie jedna uncja warta była 1610,1 dolara. Kilogram to 35,2739619 uncji. Tak więc 110 kilogramów złota warte było dziś o 16:20 - 6 247406 dolarów. Z kolei średni kurs dolara w Narodowym Banku Polskim wynosił wczoraj 3,2915 zł

Schetyna: projekty ws. spreadów prawdopodobnie na następnym posiedzeniu

kosztów lub rozliczenia po kursie średnim NBP albo danego banku. Poprawki zostały jednak odrzucone. Podobny los spotkał je w Senacie. W poniedziałek ludowcy zapowiedzieli, że jeszcze tego dnia złożą w Sejmie projekt nowelizacji prawa bankowego, który eliminuje niezasadne koszty przy spłacie kredytów

Wizz Air uruchamia nowe połączenia. Przewoźnik nie wróci do Modlina?

zł w jedną stronę. Cała podróż kosztowałaby nas 898 zł. Loty z Warszawy do Charkowa, które uruchomione zostaną 29 października, będą obsługiwane dwa razy w tygodniu. Za bilet 19-26 listopada musielibyśmy zapłacić 618 hrywien (253 zł - według średniego kursu NBP z 3 lipca). Wizz Air uruchomi sezonowe

Próchnik miał 5,27 mln zł zysku netto w IV kw. 2010, wobec straty przed rokiem

. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu miesięcznego w danym roku 2010 i 2009 4,0044

Spread - ukryty koszt kredytów w obcej walucie

- 2,84 zł, różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna (spread) wynosi 17 groszy. Takich rozmiarów spread podnosi wysokość raty kredytowej o ponad 6,3 proc. Przy kredycie we franku szwajcarskim w wysokości 300 tys. zł i przy założeniu średniego kursu NBP CHF/PLN na poziomie 2,75 zł miesięczna rata

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie dewizowym

naszych eksporterów na rynkach Unii Europejskiej.- W przypadkach, gdy ustawa, orzeczenie sądowe lub prawne nie stanowią inaczej, przeliczanie zobowiązań pieniężnych w walutach obcych na złote odbywać się będzie według średniego kursu NBP, z dnia wymagalności roszczenia - czytamy w komunikacie Centrum

Rosyjska spółka Cersanitu ma umowę na szacunkową kwotę 565 mln zł w ciągu 5 lat

dalszej dystrybucji na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw" – czytamy w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy, wynikających z założonej wartości dla okresu 5 lat wynosi około 5.750 mln RUB, co zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia zawarcia Umowy stanowi równowartość około 564,96 mln zł

PO: Sejm może szybko zająć się projektem ustawy zmniejszającym spready

jeszcze w tej kadencji parlamentu. Kilka dni temu PSL zapowiedziało poprawkę do prawa bankowego, wprowadzająca spłatę kredytu zaciągniętego w walucie obcej po średnim kursie NBP lub danego banku. We wtorek wicepremier Waldemar Pawlak mówił w Poznaniu, że PSL bardzo zależy na tym, by to rozwiązanie zostało

Interwencja walutowa NBP wydarzeniem tygodnia

W czwartek notowania euro zwyżkowały lekko, wzrost EUR/PLN zatrzymał jednak poziom 3,8600, po czym nastąpiło odreagowanie. W ostatnim dniu notowań na rynku miał jednak miejsce wyraźny wzrost zmienności, będący efektem interwencji Narodowego Banku Polskiego. Interwencja NBP na rynku złotego okazała

Polskie firmy mogą swobodnie rozliczać się ze sobą w walutach obcych

polegającego na żądaniu spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego NBP z dnia, w którym zapłata jest faktycznie dokonana.PrzykładStrony ustaliły cenę na 10.000 euro. Nie przewidziano, że zapłata także ma nastąpić w euro, więc dłużnik mógł uregulować cenę w złotych według kursu z dnia

Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP z dnia otwarcia ofert/składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Zapis ten możemy odpowiednio przekształcić również na potrzeby innych dokumentów, np. polisy OC.Podstawa prawna: wyrok

Citibank Handlowy: Dolar w nocy po 4 złote

ponad 4 złote (w dzień już 2,39 zł), a euro 4,10 (w dzień 3,51 zł),Bank zarabia na nocnym podniesieniu kursu. Ofiarami tych praktyk są głównie klienci, którzy robią zakupy w USA.- Zdziwiony zadzwoniłem na infolinię CitiPhone 0801 322484, gdzie pani operator potwierdziła, iż jest to "kurs nocny"

Próchnik miał 0,86 mln zł straty netto w III kw. 2010 r., spadek o 14,3% r/r

. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i 4,0027 4,3993    

Bank BPH pożyczy od GE Money Bank 230 mln CHF

CHF (tj. równowartość 681,9 mln PLN wg kursu średniego NBP z dnia 12 października) z przeznaczeniem na finansowanie kredytów udzielanych w toku zwykłej działalności. Umowa pożyczki jest zawarta na okres 5 lat (do 2015 roku). Oprocentowanie pożyczki jest sumą stopy CHF LIBOR i marży" - głosi

Sukces Skrzypka i trochę błędów

członek odchodzącej RPP. Kontrowersyjne były też działania prezesa NBP w sprawie obrony kursu złotego. Na początku 2009 roku polska waluta osłabła tak mocno, że wielu analityków było przekonanych, że wkrótce "pęknie" granica 5 zł za euro. Prezes Skrzypek publicznie ogłaszał, że NBP nie będzie w

GE Capital Intl udostępni Bankowi BPH linię kredytową o wartości 2,6 mld CHF

wtorek. "Na mocy tej umowy GECIHC postawi do dyspozycji Banku środki do wysokości 2.600.000.000 CHF (tj. równowartość 7.796.620.000 zł wg kursu średniego NBP z dnia 21 września 2010) w formie odnawialnej linii kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności podstawowej banku. Umowa zawarta

Złoty osłabił się wobec głównych walut w czwartek

Warszawa, 31.03.2011 (ISB) – Złoty osłabiał się w czwartek na koniec sesji, a przez większość dnia był niestabilny ze względu na ważne informacje napływające na rynek, w tym dane NBP, oceniają analitycy. „Na dane, które Narodowy Bank Polski publikował o godz. 14:00 wielu inwestorów

Próchnik miał 0,04 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

;           XIX. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 3,9742 3,9669        

Przegląd mediów

wrześniu o 14,2% r/r do 103,2 mln zł --TVN był najchętniej oglądaną stacją we wszystkich grupach docelowych we wrześniu --NWZ Cersanitu zdecyduje o zmianie firmy spółki na Rovese w dniu 24 X --Złoty umacniał się wobec euro po interwencji NBP w poniedziałek --DI BRE wznowiło rekomendowanie Eurocash od

WIG20 jednak na plusie. Ale nastroje słabe

NBP Marek Belka na środowej konferencji prasowej."Nie mamy na myśli utrzymywania jakiegoś celu kursowego, jakiegoś kursu złotego. Interweniujemy po to, aby w bilansie ryzyk uczestników rynku ryzyko zderzenia się z interwencją banku centralnego było także obecne" - dodał.Godz. 16:10Sprawa

Skrzypek: wzrost PKB o 2,8 proc. zagrożony

Kolejne dane nadchodzące z GUS potwierdzają, że spowolnienie polskiej gospodarki stało się faktem. Jeszcze na początku grudnia średnia oczekiwań analityków mówiła, że w przyszłym roku wzrost zwolni do tego, który zakładany był w projekcji, ale najnowsze prognozy są bliższe 2 proc.- Jest szereg

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

1,2 mln euro. Kwotę tą przelicza się po wskazanym przez NBP średnim kursie wspólnotowej waluty, jaki ogłaszany jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, przeliczona kwota jest zaokrąglana do 1 tys. zł. W 2012 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w X znów zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp proc.

Warszawa, 18.11.2010 (ISB) - Podczas październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) został zgłoszony wniosek o 50-pkt. podwyżkę poziomu stóp procentowych, ale nie został on przyjęty wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 27 października

Rynki na żywo: WIG20 na finiszu na plusie, złoty osłabł

powodowały zwyżkę cen surowców, a w szczególności złota. Dziś zamiast złota na pierwsze miejsce znów wysunął się dolar.Mimo spadającego kursu KGHM analitycy Societe Generale rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji od "kupuj". Cena docelowa to 190 zł.Godz. 10.30Czy interwencje NBP wygrają z siłą

Sprzedaż detaliczna może dalej rosnąć, wspierając poprawę PKB wg analityków

uwadze Marka Belki. W wywiadzie dla agencji Reutera wyraził obawy o zbyt mocnego złotego w stosunku do euro (obecnie kurs EUR/PLN poniżej 4,20), który ogranicza konkurencję polskiego eksportu i może negatywnie wpłynąć na kondycję gospodarczą. Prezes NBP uważa także, że perspektywa umocnienia złotego to

Inpro miało 0,20 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., spadek o 97,1% r/r

AKTYWÓW I PASYWÓW - WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 - 3,9866 PLN/EUR I NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2010 ROKU - 3,9603 PLN/EUR, - POSZCZEGÓLNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WEDŁUG KURSU STANOWIĄCEGO ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ ŚREDNICH

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

Europejskiego Banku Centralnego - jako alternatywę do stosowania kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego; 1 kwietnia 2013 r.: Zmiany VAT dotyczą m.in.: a. nieodpłatnych wydań towarów - w zakres opodatkowania zostaną generalnie włączone drukowane materiały reklamowe i

Pamapol miał 3,09 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych na walutę EURO przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień (Rok 2010- 4,0044, Rok 2009-4,3406).    

Afera Amber Gold: Marcin P. bez limuzyny, ale z dłuższym aresztem. Złoto wyceniono na 9,3 mln zł

wyposażenia ma m.in. skórzaną tapicerkę z jasnej skóry, wykończenie ze szlachetnego drewna, 12 głośników hi-fi i kamerę cofania. Nie znaleźli się kupcy na cztery autobusy Mercedes Citaro, które w barwach OLT Express obsługiwały kursy na gdańskie lotnisko. Sprzedawano też 13 tegorocznych mini, które znalazły

Kiedy można wymóc na banku obniżkę kosztu kredytu?

walutach, poszukując możliwości dodatkowego zarobku na ich obsłudze, po prostu zwiększyła odchylenia od oficjalnych średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP. O ile jeszcze dwa lata temu spread w ujęciu procentowym wynosił średnio ok. 4,5%, o tyle dzisiaj nie dziwi już dwukrotnie wyższy

Niższe stopy - tańsze kredyty

podbijać inflację. W styczniu sięgała ona 3,1 proc. A według NBP w tym roku z 50- proc. prawdopodobieństwem będzie na poziomie 2,5-3,9 proc.To m.in. dlatego członkowie RPP złotemu przyglądają się szczególnie uważnie. W komunikacie po posiedzeniu napisali, że "kurs złotego jest obecnie słabszy od kursu

Grecja zmęczyła inwestorów, opadł zapał do kupowania akcji i złotego

17.35 Nie takiej końcówki sesji oczekiwali inwestorzy. Po wielu dniach oczekiwania na rozstrzygnięcie problemu greckiego zadłużenia mieli nadzieję, że dziś politycy w Atenach wreszcie na coś się zdecydują. Tymczasem decyzji nadal nie ma.W efekcie początkowy optymizm ustąpił

'Minutes': RPP jest nadal podzielona co do tempa wzrostu PKB

dniu 19 stycznia 2011 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie jednak obawiają się, że może to prowadzić do nasilenia presji inflacyjnej. "Odnosząc się do perspektyw krajowego wzrostu gospodarczego członkowie Rady wskazywali, że

Produkcja rośnie, ale bez rekordów. Wszystko przez urlopy i pogodę

rozbudziło apetyty ekonomistów - średnia oczekiwań rynkowych wynosiła aż 12 proc. Optymizm budowali w oparciu o dobre dane firmy Samar o produkcji samochodów i utrzymanie wskaźnika PMI (nastroje menedżerów logistyki) na listopadowym poziomie. Sprzyjała też niska baza odniesienia (wyniki porównujemy z

NBP: Wprowadzenie euro korzystne

autorzy raportu albo już odeszli z NBP, albo są na zwolnieniu).Jasne jednak było to, o czym "Gazeta" pisała już od dłuższego czasu - w raporcie korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty są ewidentnie wyższe niż koszty. Wczoraj po raz pierwszy potwierdził to otwarcie wysoki przedstawiciel obecnych

Ostry zwrot w górę na rynkach akcji, złoty mocniejszy

handlu indeksy na Wall Street szły w górę ok. 2 proc.Euro umocniło się do dolara o 0,6 proc. i kurs przekroczył z niewielkim zapasem 1,36 dol. Pokłosiem było znaczący wzrost wartości złotego o 2 proc. do dolara (3,22 zł) i 1 proc. do franka (3,60 zł) oraz euro (4,38 zł). 15.00 Po

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Dzięcioł średni

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) – gatunek średniego ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae) WystępowanieZamieszkuje zachodnią, środkową i południową Europę poza Półwyspem Pirenejskim, Półwyspem Skandynawskim i Wyspami Brytyjskimi oraz Kaukaz i Azję Mniejszą po Iran i Irak. Wyróżnia

Sztywny kurs walutowy

Sztywny kurs walutowy (ang. pegged exchange rate) – powiązanie kursu waluty jednego kraju z walutą innego lub z koszykiem walut. Sztywny kurs walutowy ustalany jest przez rządy państw lub banki centralne i niezmienny w dłuższych okresach.Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół

Płynny kurs walutowy

Płynny kurs walutowy (ang. floating exchange rate) – rodzaj kursu walutowego. Jest on wynikiem gry sił rynkowych. Kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i popytu na waluty. Zmiany popytu i podaży danej waluty powodują odpowiednie, tzn. równoważące zmiany poziomu ceny jednej waluty

Baht

Baht, baht tajski (język tajski: ??? trb. baat) – waluta Tajlandii.Średni kurs NBP: 1 THB = 0,0986 PLN (stan na dzień 11 października 2013)Kurs waluty według NBP. Kurs dolara amerykańskiego: 1 USD = 32,33 THB (stan na dzień 5 lipca 2010)Notowania kurs dolara amerykańskiego do korony bahta

Różnice kursowe

średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.