średni dochód w polsce

ark, PAP

Towarzystwo Ekonomistów: Albo zmiana gospodarki, albo słaby wzrost

Towarzystwo Ekonomistów: Albo zmiana gospodarki, albo słaby wzrost

Bez transformacji naszej gospodarki do modelu opartego na wiedzy Polska z pewnością utknie w "pułapce średniego dochodu" - ostrzega Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Aby uniknąć słabego tempa rozwoju, eksperci zalecają zerwanie z "imitowaniem" produkcji.

"Dziennik Polski": Kasy nie pokazały...kasy

Czy 80 proc. lekarzy i prawników zarabia na obsłudze osób prywatnych mniej od średniej krajowej? A może ukrywają dochody? Skarbówka będzie to sprawdzać, zapowiada "Dziennik Polski".

Gdzie różnica w dochodach biednych i bogatych jest największa?

Prezydent USA Barack Obama jest zdecydowany walczyć z rosnącymi dysproporcjami w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi. Ma o co walczyć, bo USA to po Meksyku i Chile najbardziej nierówny dochodowo kraj spośród wszystkich państw uprzemysłowionych skupionych w OECD. Polska na tym tle jest oazą równości.

Bogaci i biedni bliżej siebie. Maleją rozwarstwienia w dochodach Polaków

Bogaci i biedni bliżej siebie. Maleją rozwarstwienia w dochodach Polaków

dochody Polaków nie są bardzo zróżnicowane. Współczynnik Giniego, określający nierównomierny rozkład - w tym przypadku - dochodów, dla Polski wynosi 30,9. Średnia unijna to natomiast 30,4. Oznacza to, że różnice między zarobkami Polaków są mniejsze niż np. Hiszpanów (35), Greków (34,3), Włochów (31,9) czy

Mapa miesiąca GfK - Ogólna Siła Nabywcza GfK

konsumentów pomiędzy regionami, miastami czy osiedlami. Siła Nabywcza stanowi sumę dochodów netto mieszkańców na danym terenie i dzięki temu pozwala na ich obiektywną ocenę.Agnieszka Szlaska-Bąk, analityk instytutu GfK Polonia, mówi: "Przeciętny mieszkaniec naszego kraju ma w portfelu średnio 24 653

Polska krainą "wszechogarniającej taniości" [WYKRESY]

Polska krainą "wszechogarniającej taniości" [WYKRESY]

zarobki? Do Zachodu nam bardzo daleko. Przyjmijmy, że średnia cena paczki papierosów w Unii Europejskiej wynosi 20 zł. Jako że w Polsce ceny wyrobów tytoniowych i alkoholu stanowią 73 proc. średniej, za papierosy płacimy średnio 14,60 zł. Za jedną pensję kupimy zatem 183 paczki. Najdrożej pod tym

Ipsos: 31 proc. Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd

najwyższych dochodach (powyżej 150 proc. średniego dochodu w rodzinie) przekracza połowę - 55 proc. "Turystyka wyjazdowa z Polski przewyższa już swoją popularnością wyjazdy do dwóch najbardziej uznanych wypoczynkowo województw - pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie planuje spędzić wakacje 24 proc

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

przedsiębiorców" - czytamy dalej. W ocenie agencji wzrost dochodów będzie jednak wspierany dzięki dobrze rozwiniętej gospodarce lokalnej i rosnącej bazie podatkowej. Oczekiwana przez Fitch szybsza ekspansja gospodarcza w Polsce w średnim okresie również powinna przyczynić się do wzrostu dochodów Katowic

Polska zyskała na kryzysie - zaskakujące dane OECD. Kogo dotknął najbardziej? [WYKRES DNIA]

Polska zyskała na kryzysie - zaskakujące dane OECD. Kogo dotknął najbardziej? [WYKRES DNIA]

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydała raport prezentujący pogłębiające się nierówności społeczne w państwach członkowskich w czasie ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Przedstawione dane dotyczą między innymi dysproporcji w dochodach brutto oraz zmian wysokości dochodu

OECD mierzy szczęście: Australia i Skandynawia są "happy". A Polska?

OECD mierzy szczęście: Australia i Skandynawia są "happy". A Polska?

gdy w grę wchodzą pieniądze i praca... Dalej już nie jest tak dobrze. Pieniądze, za które wszakże nie można kupić szczęścia, pozostają ważnym środkiem do zapewnienia sobie wyższego poziomu życia. W Polsce średni skorygowany dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego wynosił 16 234 dolary rocznie

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Wielkopolski z perspektywą stabilną

dochodowych wynosiły średnio 56% dochodów operacyjnych w latach 2010-2013" - czytamy dalej. Fitch szacuje, że wydatki majątkowe Województwa zmaleją w latach 2014-2016 do 300 mln zł rocznie z 600 mln zł w latach 2011-2013, w związku z zakończeniem inwestycji współfinansowanych z budżetu UE na lata 2007

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

finansów przekonywał, że Polska nie wpadła też w pułapkę średniego dochodu. Jak przekonywał, Polska nie może w nią wpaść, bo według definicji Banku Światowego nie jesteśmy krajem o średnim dochodzie. "Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale od kilku lat dochód w Polsce przekracza ten poziom ustalony

Szczurek odpowiada PiS: PO zwiększyło zatrudnienie, dba o finanse

pułapkę średniego dochodu. Jak przekonywał, Polska nie może w nią wpaść, bo według definicji Banku Światowego, nie jesteśmy krajem o średnim dochodzie. "Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale od kilku lat dochód w Polsce przekracza ten poziom ustalony według Banku Światowego dla kraju rozwiniętego o

Polska na czele mobilnej rewolucji w Europie. W samej turystyce wartość m-transakcji wzrosła o 1000 proc.

Polska na czele mobilnej rewolucji w Europie. W samej turystyce wartość m-transakcji wzrosła o 1000 proc.

. Natomiast wartość dochodów z transakcji mobilnych wzrosła aż o 95 proc. Jest to zasługa głównie sektora turystycznego, który stanowi obecnie najważniejszą gałąź handlu mobilnego. Średni roczny wzrost dochodów wynosi 185 proc. I najlepiej wypada w tym sektorze Polska, w której dochody z tego typu transakcji

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

podatkowe dla elit biznesu. Obecnie składki emerytalno-rentowe są odprowadzane wyłącznie do kwoty 30-krotności średniego wynagrodzenia. Innymi słowy, krezusi biznesu przestają je płacić już na początku roku. Ponadto podatki w Polsce należą do najmniej progresywnych w Unii Europejskiej. Dochody

Fitch potwierdził ratingi Częstochowy, perspektywa stabilna

pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który w dalszym ciągu może wymagać wsparcia z budżetu Częstochowy" – czytamy w komunikacie.  Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna miasta w latach 2013-2015 wyniesie około 8% dochodów operacyjnych (około 75 mln zł rocznie) i będzie średnio 1,5

Fitch potwierdził ratingi BBB Częstochowy z perspektywą stabilną

dochodowych na skutek spodziewanego przyspieszenia wzrostu gospodarki Polski w 2014 r. Zdaniem agencji, w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie Częstochowy wzrośnie z 437 mln zł w 2013r. do 480 mln zł w 2015 r. Zadłużenie powinno ustabilizować się na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 173 mln euro w lipcu, konsensus: -425 mln euro

mln euro) i transferów bieżących (351 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (1.270 mln euro)" - napisał NBP w komentarzu. Według ankietowanych przez ISBnews analityków, w lipcu odnotowaliśmy nadwyżkę handlową na poziomie (średnio) 171 mln euro wobec 333 mln euro dodatniego salda w poprzednim

Eksperci ws. janosikowego: potrzebne kompleksowe zmiany

; - powiedział profesor. Jego zdaniem zmiany w janosikowym są niezbędne, ponieważ dysproporcje dochodów między poszczególnymi jednostkami samorządów są olbrzymie. Najbogatsza gmina w Polsce ma roczne dochody na mieszkańca w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych (Kleszczów), a najbiedniejsze osiągają

Równość, głupcze

Równość, głupcze

. PKB, czyli o 8,1 pkt proc. mniej niż średnia unijna. Szczególnie niskie mamy podatki dochodowe. Dwa lata temu podatki od dochodu i majątku w UE średnio wynosiły 12,9 proc. PKB, a w Polsce zaledwie 7,2 proc. Również koszty pracy w Polsce należą do najniższych. W 2012 r. godzinowe koszty pracy w UE

CenEA: na zamrożeniu progów w PIT rodziny stracą 4,8 mld zł

gospodarstw - przeciętnie o ok. 0,8 proc. "W wyniku tej polityki w 2017 r. dochody najuboższych gospodarstw obniżą się przeciętnie o 8,50 zł miesięcznie, zaś w przypadku gospodarstw z najwyższego decyla miesięczne dochody zmniejszą się średnio o 106,20 zł. Równomierne rozłożenie wpływu planowanych

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 391 mln euro w czerwcu, konsensus: -289 mln euro

: usług (502 mln EUR), obrotów towarowych (333 mln EUR) i transferów bieżących (239 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów (1.465 mln EUR)" - napisał NBP w komentarzu. Według analityków ankietowanych przez agencję ISBnews, w czerwcu odnotowaliśmy nadwyżkę handlową na poziomie (średnio) 496 mln euro

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

Założenia dotyczą projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który ma zabezpieczać rolników od ryzyka rynkowego. Propozycje te ukazały się na stronach legislacyjnych rządu. Jak wyjaśnił PAP minister rolnictwa Marek Sawicki, o takim rozwiązaniu

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Wielkopolski z perspektywą stabilną

średnim okresie" - czytamy w komunikacie. Według agencji, wyniki operacyjne Wielkopolski są od lat bardzo dobre i Fitch oczekuje, że takie pozostaną w średnim okresie. Według szacunków władz województwa, w 2013r. nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 18,5% dochodów operacyjnych (14,2% w 2012r

Nadchodzi najlepszy od 500 lat czas dla Polski - prognozuje analityk BŚ

pojawiać w polskiej historiografii. W XVI i XVII wieku Polska była jednym z największych i najbardziej zaludnionych krajów w Europie z terytorium wielkości prawie 1 mln km kw. i populacją 11 mln. Badacze podają, że w 1500 roku w Polsce dochód na osobę, oparty na średniej dla wschodniej Europy, stanowił 62

Pieniądze dla zdolnych uczniów - do końca sierpnia

w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej i kultury oraz średniego miesięcznego dochodu na osobę. Aplikujący powinni również opracować plan własnego rozwoju.W tamtym roku stypendia otrzymało 75 uczniów na łączną kwotę ponad 260 tys zł. Natomiast w I i II edycji wsparcie finansowe trafiło

Kalisz proponuje: Dla każdego ponad 1000 złotych dochodu minimalnego

inicjatywy dla ustanowienia minimalnego dochodu gwarantowanego - powiedział polityk. Podkreślił, że on i członkowie DWP zbierają już w tej sprawie podpisy w Polsce i "idzie to bardzo dobrze". "Minimum, czyli jakaś podstawa gwarantowana" Europejska Inicjatywa Obywatelska umożliwia

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wzrósł o 152 proc. W tym samym czasie dochód rozporządzalny pracowników wzrósł o 73 proc. Do 2006 r. to pracownicy zarabiali więcej, od kilku lat zostają daleko w tyle, bo zarobki rolników rosną dużo szybciej. Na przykład w ubiegłym roku

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 843 mln euro w XII, konsensus: -1292 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 1.292 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 462-2162 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda obrotów towarowych (232 mln euro) i dochodów (1.186 mln euro) oraz dodatnie salda usług (259

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A-(pol) Kielc z perspektywą stabilną

-2016 wyniesie średnio 7% dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu prowadzić ostrożną politykę budżetową oraz skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, przy wsparciu ze strony spodziewanego wzrostu gospodarki Polski. W 2013 r

Fitch: Nowy limit długu zachęci samorządy do poprawy wyników

zadłużenia na dany rok budżetowy nie może przekroczyć średniej nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - z trzech ostatnich lat powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Fitch podkreśla również, że JST będą w średniej perspektywie nadal pod presją

Cztery stawki PIT. 50-proc. podatek dla najlepiej zarabiających. Nowy pomysł na podatki

dochodów ponad tę kwotę płacą 32 proc. podatku. - Kwota wolna od podatku należy zaś do najniższych ze wszystkich państw UE i nie była w Polsce waloryzowana do 2009 r. - zwraca uwagę OPZZ. Niedawno pisaliśmy o tym w "Wyborczej". Z przygotowanego dla nas przez firmę doradczą KPMG zestawienia wynika

"Puls Biznesu": Polska gospodarka za rzadko rusza głową

prestiżowa grupa, w ostatnich latach wszystkie te kraje przechodziły poważne problemy finansowe - zauważa "PB". A jeśli nasza gospodarka nie będzie bardziej innowacyjna, Polska może wpaść w pułapkę średniego dochodu. Za kilka kilkanaście lat osiągniemy pewien poziom zamożności i staniemy w miejscu

"Puls Biznesu": Polska gospodarka za rzadko rusza głową

to prestiżowa grupa, w ostatnich latach wszystkie te kraje przechodziły poważne problemy finansowe - zauważa "PB". A jeśli nasza gospodarka nie będzie bardziej innowacyjna, Polska może wpaść w tzw. pułapkę średniego dochodu. Za kilka-kilkanaście lat osiągniemy pewien poziom zamożności i

Nie majstrujmy przy płacach, ale przy kwocie wolnej

Czy Polacy zarabiają za mało? To pytanie stało się ostatnio bardzo popularne, z dwóch powodów. Po pierwsze, kłuje w oczy rozbieżność między szybkim wzrostem PKB a dość powolnym wzrostem płac. Od 2009 r. realny PKB wzrósł w Polsce o 14 proc., czyniąc z nas tzw. zieloną wyspę Europy, a średnia realna

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

prognozami Fitch, i odpowiada nadwyżce operacyjnej w wysokości 116 mln zł. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem, w 2013 r. zadłużenie bezpośrednie Małopolski wyniosło 411 mln zł lub 52% dochodów bieżących. Fitch spodziewa się, że w średnim okresie zadłużenie województwa ustabilizuje się na poziomie około 55

12 marca Polska wychodzi z szarej strefy. Symbolicznie

lokali czy opieki nad dziećmi i osobami starszymi. IBnGR uwzględnił też szacunkowe dochody z nierejestrowanej pracy cudzoziemców w Polsce. Według szacunków IBnGR w ubiegłym roku udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 19,9 proc., co oznacza, że teoretyczny dzień wyjścia z szarej strefy przypadał w

7% rodziców kupi artykuły szkolne na kredyt

wiedząc o większych wydatkach, opiekunowie nie są zainteresowani wcześniejszym przygotowywaniem się do nich czy oszczędzaniem " - mówi serwisowi infoWire.pl Przemysław Kasza z Provident Polska. Średni wydatek rodziców na wyprawkę dla jednego uczącego się dziecka sięgnie w tym roku blisko 800 zł

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1135 mln euro w I, konsensus: -748 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 748 mln euro wobec 843 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie 188-891 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda dochodów (1.432 mln euro) i transferów

Sprzedaż Coca-Cola w Polsce zanotowała 'wysoki jednocyfrowy spadek' w I poł 2014

ukierunkowana na najbardziej dochodowe produkty. "Chociaż spadek bezrobocia i wzrost dochodów mieszkańców mógł dawać nadzieję na odwrócenie niekorzystnego trendu sprzedaży w Polsce, to czynniki te dopiero przełożą się na wzrost wydatków społeczeństwa. Co więcej, strategia naszej firmy skupiała się na

Gdzie mieszkają najbogatsi Polacy?

Od kilku lat firma Acxiom Polska tworzy ranking gmin o najwyższej koncentracji najbogatszych mieszkańców. W trakcie analizy brane są pod uwagę dane dotyczące dochodu ekwiwalentnego, który jest obliczany na podstawie średnich miesięcznych dochodów netto gospodarstw domowych i liczby osób w

Ekspert: Wspólna Polityka Rolna zapewniła stabilny rozwój polskiego rolnictwa

spowodowało wzrost dochodów rolników. Jak zauważa Kowalski, dochody tej grupy ludności są bardzo zmienne i zależą m.in. od koniunktury, wielkości produkcji i cen. Dopłaty w znacznym stopniu niwelują te wahania, gdyż średnio ok. 50 proc. dochodu pochodzi właśnie z dopłat. W latach 2004-2013 realny dochód

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną

w ponad 50% finansować wysokie wydatki majątkowe miasta, które są szacowane średnio na poziomie 25% wydatków ogółem. Miasto stale podejmuje działania mające na celu zwiększanie efektywności świadczenia usług publicznych. Rzeszów nie planuje korzystać z instrumentów quasi-dłużnych, ani przenosić

Biedny ma w Polsce pod górę. Podatki za wysokie czy system niesprawiedliwy?

mamy jedną z najniższych w Europie relacji dochodów z podatków do PKB. Stwierdzenie, że w Polsce podatki są wysokie, jest nieprawdziwe. Jak wypadamy na tle sąsiadów? - W Polsce stosunek dochodów podatkowych do PKB wynosi ok. 33 proc. To mniej niż w Europie Środkowej, gdzie stosunek ten wynosi średnio

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 280 mln euro w maju, konsensus: +601 mln euro

Warszawa, 14.07.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2014 r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 280 mln euro wobec 941 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 176 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według jedenastu

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? W Polsce - 20 grup, na Wyspach - 3

odbiornik do kwoty 7,5 funtów rocznie (około 38 zł według średniego kursu NBP z 4 marca). Standardowo Brytyjczycy płacą abonament w wysokości około 900 zł rocznie. Dla porównania w Polsce koszt rocznej opłaty to 231,60 zł za radio i telewizję lub 70,80 zł za samo radio. Płacą nieliczni, bo nie dość, że

Podatki jak hebel i stawki dla bogaczy. Wygładzą nierówności?

płacić podatki już przy bardzo niskich dochodach. Oczywiście zwłaszcza na zachodzie Europy dochody są wyższe niż u nas. Nie jest jednak tak, że przeciętny Niemiec zarabia dziesięć razy więcej niż przeciętny Polak. Średnia płaca w Niemczech przekracza 3,5 tys. euro miesięcznie. To mniej więcej pięć razy

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 984 mln euro w XI, konsensus: -1237 mln euro

Warszawa, 17.01.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2013 r. odnotowano deficyt w wysokości 984 mln euro wobec 213 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 1.315 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1028 mln euro w IV, konsensus: +439 mln euro

  Warszawa, 13.06.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2014 r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1028 mln euro wobec 517 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 569 mln euro nadwyżki rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie.  

Gdzie płacą najmniej? Nasz region na końcu stawki

Gazeta.praca.pl przygotowała raport o średnich zarobkach w Polsce. Wynika z niego, że najlepiej płaci się na Mazowszu (5,4 tys. zł), na Dolnym Śląsku (4331 zł) i Pomorzu (4250 zł). Drugi biegun Na drugim biegunie - tu nie ma zaskoczenia - są województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie (3,2 tys

PwC: Polska zajęła 21. miejsce w rankingu jakości wzrostu gospodarczego

średnich dochodów w przypadku gospodarek wschodzących oraz ucieczki od stagnacji po kryzysie finansowym dla gospodarek rozwiniętych. "Polska po raz kolejny znalazła się pośród 42 największych gospodarek świata analizowanych przez PwC pod kątem jakości wzrostu gospodarczego - czyli po pierwsze tego

Radziwiłł: koszt wyższych ulg na dzieci relatywnie niski wobec korzyści

pracownik dostaje netto. O ile w przypadku średnio zarabiających Polska niespecjalnie odbiega pod tym względem od średniej w OECD, o tyle w przypadku najniżej wynagradzanych pracowników klin ten stanowi znaczną część wynagrodzenia. "Tymczasem dla ludzi najmniej zarabiających dodatkowy dochód w

DM W Investments: Po uwolnieniu rynku ziemi w 2016 układ sił bez większych zmian

Warszawa, 03.09.2014 (ISBnews) - Uwolnienie rynku obrotu ziemią rolną w Polsce nie powinno przynieść większych zmian w układzie sił rynkowych, choć cena ziemi w Polsce obecnie stanowi zaledwie ok. 60% średniej w Europie Zachodniej, uważa prezes Domu Maklerskiego W Investments Piotr Sawala

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 466 mln euro w X, konsensus: -358 mln euro

Warszawa, 13.12.2013 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku br. odnotowano deficyt w wysokości 466 mln euro wobec 1.024 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 342 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według dwunastu

Młodzi nie radzą sobie z rozwiązywaniem życiowych problemów

Inne wnioski z analizy? W ciągu ostatnich 25 lat Polska dokonała olbrzymiego skoku cywilizacyjnego, ale bez zmian w polityce gospodarczej możemy wpaść w tzw. pułapkę średniego dochodu. Co trzeba zmienić? - W Polsce kapitał społeczny jest niedorozwinięty, co w efekcie odstrasza inwestorów prywatnych

Biedni spędzają więcej czasu przed TV? W USA na pewno. A w Polsce?

zmaleć średni dzienny czas oglądania telewizji, a tego na razie nie widać - powiedział mój rozmówca. Poszukałem więc danych o średnim dziennym czasie oglądania telewizji w USA, czyli na najbardziej rozwiniętym na świecie rynku wideo na żądanie. W końcu to tam powstały Netflix, Hulu czy HBO Go i to

Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować

zaniechań? J.W.: Na początku transformacji nastąpił spadek dochodów rolniczych i to dość radykalny, w większym stopniu niż średnio w gospodarce. Przed akcesją dochody rolników były na poziomie czterdziestu paru procent średniego dochodu poza rolnictwem. Wyższe niż w miastach było też bezrobocie, w tym tzw

MF: w 2015 r. bez podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol

akcyza na wyroby tytoniowe pozostanie na obecnym poziomie" - powiedziała. "Nie planujemy w pracach nad budżetem na 2015 rok żadnych ruchów jeśli chodzi o akcyzę na alkohol" - powiedział dziennikarzom wiceminister finansów Jacek Kapica. Do 2018 roku Polska musiała osiągnąć minimum

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD gorzej wypada tylko Słowacja, która oddaje najbiedniejszym państwom 0,09 proc. swojego dochodu narodowego. Średnia dla wszystkich krajów w zestawieniu wynosi 0,3 proc. PKB. W czołówce są Norwegia, Szwecja i Luksemburg, które na pomoc rozwojową wydają ponad

FOR: nikt tak nie pompuje dochodów budżetu jak Polska. To błąd

. Komisja Europejska uważa, że zbijemy go do 3,3 proc. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju krytykuje sposób osiągania celu. Za mało jest cięcia wydatków, za dużo pompowania dochodów. Według prognoz KE w latach 2010-12 wydatki sektora finansów publicznych w Polsce spadną o 0,6 pkt proc. PKB przy średnim

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 572 mln euro w II, konsensus: -519 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w lutym wyniósł (średnio) ok. 519 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 304-966 mln euro deficytu. "Na wartość tego salda złożyły się: ujemne saldo dochodów (1.224 mln euro), którego nie zrekompensowały dodatnie salda usług (456 mln

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 719 mln euro w VIII, konsensus: -150 mln euro

Warszawa, 11.10.2013 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu br. odnotowano deficyt w wysokości 719 mln euro wobec 497 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 523 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według dwunastu

Szwajcarzy zabiorą bogatym? Regulacja pensji prezesów

przedsiębiorstwa - twierdzi Hans-Ulrich Bigler z SGV zrzeszającego blisko 280 małych i średnich firm.Kowalski vs polski prezes czyli 1:249Choć na co dzień trudno porównywać Polskę ze Szwajcarią, to oba kraje nie różnią się tak bardzo pod względem różnicy dochodów między najbogatszymi i najbiedniejszymi

Podatki w kryzysie są coraz wyższe. Gdzie lepiej dużo nie zarabiać?

Z najświeższego raportu KPMG dotyczącego podatku od dochodów osobistych (czyli PIT) na świecie wynika, że w 2012 r. średnia stawka, którą opodatkowywane są najwyższe dochody, wzrosła w porównaniu z rokiem 2011 z 28,6 do 28,9 proc. To już trzeci wzrost w ciągu ostatniej dekady - podają badacze z

Polacy są zadowoleni z warunków mieszkaniowych

- problem przeludnienia najmowanych mieszkań jest w Polsce czterokrotnie większy niż unijna średnia. Najgorzej u dwudziestolatków W "Wyborczej" wielokrotnie zwracałem uwagę, że nie do pozazdroszczenia jest sytuacja młodych. Dane europejskiego urzędu, na które powołuje się analityk Lion's Banku

Agencja Moody's podwyższyła rating Grecji o dwa stopnie

długu Aten. Zadłużenie kraju wynosi obecnie ok. 320 mld euro - 170 proc. PKB, to najwięcej w Europie. Dla porównania: dług publiczny Polski wynosił w 2013 r. według unijnej metodologii nieco ponad 57 proc. PKB, a średnia dla strefy euro to 92 proc. PKB.

Brytyjczycy wierzą, że najbogatsi płacą najwyższe podatki

Najbiedniejsze 10 proc. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii oddaje rocznie państwu 43 proc. swoich dochodów. 10 proc. najbogatszych - 35 proc. Autorzy badania porównali wszystkie stawki podatków płacone przez Brytyjczyków, wliczając w nie również składki na ubezpieczenia zdrowotne. Okazuje się

Polki na tle koleżanek z UE: Mają pracę, ale z pieniędzmi krucho

pkt - nie tylko zarabiamy mniej niż statystyczni Europejczycy, ale też całościowe dochody Polek i Polaków (np. liczone razem z zyskami z nieruchomości, inwestycji itp.) są średnio o połowę mniejsze niż w UE.Drugi winny to nierówne rozłożenie dochodów pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce. Ci

Oręziak: w UE Polska powinna dbać bardziej o własne interesy

, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Zdaniem Oręziak ważne jest, jak dodatkowy dochód narodowy, efekt wzrostu naszej siły nabywczej, dzielony jest pomiędzy poszczególne grupy. "Polska dalej charakteryzuje się wysokimi dysproporcjami w dochodach obywateli. Oznacza to, że wzrost dochodów w pewnym sensie

Sawicki apeluje o aktywność w tworzeniu grup producenckich

ze średnimi cenami pomidorów holenderskich rzędu 1,4 euro za 6 kg. Plantator odniósł te wartości do cen w niemieckich sklepach, gdzie za miejscowe pomidory trzeba zapłacić 2-3 euro za 1 kg. Minister rolnictwa podkreślił, że państwo nie ma możliwości dofinansowania różnic rynkowych, nie przewiduje

"Rz": Zapracowany jak biznesmen

31,5 proc. przedsiębiorców w Polsce deklaruje, że pracuje ponad 50 godz. tygodniowo. To zdecydowanie więcej niż ogół pracujących - zwykle 40 godz. Ale też właściciele firm pracujący krócej do leniwych nie należą - 37,5 proc. spędza w pracy pow. 40 godz., a 11,5 proc. między 30 a 39 godz. Własna

"Rzeczpospolita": Zapracowany jak biznesmen

31,5 proc. przedsiębiorców w Polsce deklaruje, że pracuje ponad 50 godz. tygodniowo. To zdecydowanie więcej niż ogół pracujących - zwykle 40 godz. Ale też właściciele firm pracujący krócej, do leniwych nie należą - 37,5 proc. spędza w pracy pow. 40 godz., a 11,5 proc. między 30 a 39 godz. Własna

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

kategoriach mamy przyzwoite średnie europejskie wyniki. Nie ma się czego wstydzić. Imponujący polski awans od 2008 r. nie wynika jednak tylko z tego, że w Polsce się poprawiło. Także z tego, że w prawie wszystkich innych krajach Unii wskaźniki badane przez Bertelsmanna się pogorszyły w stosunku do 2008 r

Polacy bardzo wcześnie zaczynają płacić podatki

W trwającej niemal nieprzerwanie dyskusji o tym, czy polski podatek od dochodów osobistych (PIT) jest wysoki, czy niski, porównywane są zwykle stawki podatkowe w różnych krajach. To stawki mają decydować o tym, czy płacimy fiskusowi dużo, czy mało. Nasze nie są złe - 18 i 32 proc. to jak na Europę

Dlaczego denerwują nas dane o przeciętnym wynagrodzeniu?

zysku właścicieli i współwłaścicieli firm, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników budżetówki i jeszcze wypłaty z udziałach w spółdzielniach. O "śmieciówkach" nie ma ani słowa. Kto na nich pracuje, tego dochodów nie uwzględnia się w wyliczeniach średniego wynagrodzenia.Tylko większe

Fitch potwierdził ratingi BBB i A(pol) Torunia z perspektywą stabilną

wyniesie średnio 115 mln zł lub 13%-14% dochodów operacyjnych i powinna być wystarczająca do obsługi zadłużenia.  Od 2011 roku wyniki operacyjne miasta poprawiają się. W 2013r. marża operacyjna wzrosła do 14,7% z 13,7% w 2012r. Wskaźnik spłaty długu również poprawił się z 12 lat w 2012r. do 10 lat w

Ceny za wodę i ścieki w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie

duże - w granicach kilkunastu eurocentów na metrze sześciennym. Jednak jeśli te dane przyrównać do naszych zarobków, nie wyglądają one już tak różowo. Firma EY przeanalizowała dane dotyczące średnich cen wody oraz ścieków i porównała je z budżetem, którym może dysponować statystyczna Polska rodzina

Nowy złoty wiek Polski? Ekonomiści mierzą poziom życia i rozwoju

W raporcie "Nowy złoty wiek Polski" Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego podkreśla, że jesteśmy dziś w najlepszym momencie od pół tysiąca lat. Nasz PKB na głowę mieszkańca wyniesie w tym roku 62 proc. średniej z 17 krajów strefy euro. A to tyle, co w 1500 roku w

Millward Brown dla KRD: Ponad 50% Polaków w wieku 18-35 mieszka z rodzicami

Kredytowej wynika również, że tylko 7% osób pomiędzy 18. a 31. rokiem życia posiada kredyt mieszkaniowy. "Finansowy portret młodych" wskazuje, że większość przedstawicieli pokolenia Y w Polsce ma większe potrzeby życiowe niż dochody, które wynoszą średnio 2.699 zł. Jest to kwota niższa od

Warszawa z ratingiem AAA. Dobry sygnał dla inwestorów

podaje: "W 2013 r. gotówka na rachunkach Miasta wynosiła średnio 1,7 mld zł i trzykrotnie przewyższała roczną obsługę zadłużenia. Ze względu na wysoki poziom wolnych środków, zadłużenie bezpośrednie netto Miasta wynosiło jedynie 4,1 mld zł na koniec 2013 r., tj. 37 proc. dochodów bieżących"

"PB": Przedsiębiorcy lubią biało-czerwone barwy

patriotami, bo uczciwie płacą podatki. -Podatek od prowadzenia działalności nie jest w Polsce wysoki. Liniowe 19 proc. to jest uczciwa stawka, dlatego nie widzę powodu, żeby polskie państwo z tego dochodu "skubać" kombinowaniem i szukaniem luk prawnych, by płacić mniej - mówi Przemysław

"Puls Biznesu": Przedsiębiorcy lubią biało-czerwone barwy

są patriotami, bo uczciwe płacą podatki. "Podatek od prowadzenia działalności nie jest w Polsce wysoki. Liniowe 19 proc. to jest uczciwa stawka, dlatego nie widzę powodu, żeby polskie państwo z tego dochodu +skubać+ kombinowaniem i szukaniem luk prawnych, by płacić mniej" - mówi Przemysław

Tankuj, póki tanio. Czy ceny benzyny pójdą mocno w górę?

kosztował w Polsce średnio 5,34 zł, o 29 groszy mniej niż przed rokiem. Natomiast za litr oleju napędowego trzeba było zapłacić 5,21 zł, czyli 38 groszy mniej niż przed rokiem. Kierowcy mogą się cieszyć nie tylko z taniego paliwa na początku roku szkolnego, ale także z oszczędności na tankowaniu podczas

Obligacje firm: nowa klasa inwestycji

oprocentowania i cena, po jakiej obligacje zostaną wykupione, można łatwo obliczyć dochody z inwestycji w obligacje. Co prawda w Polsce większość firm emituje obligacje o zmiennym oprocentowaniu, ale i w tej konstrukcji jest element stały - wysokość marży ponad stopę WIBOR. Ma to swoje zalety - realny zwrot z

MF: do 2022 r. Polska znajdzie się wśród 20 najbogatszych państw świata

; - zaznaczono w komunikacie. Zdaniem MF w tym czasie PKB Polski na głowę mieszkańca powinien uzyskać 80 proc. średniej Unii Europejskiej. "To już jest cel bardzo ambitny, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy nie stawiali sobie ambitnych celów przez ostatnie 25 lat, to dzisiaj nie bylibyśmy tu

Sawicki chce urynkowić i usamodzielnić jak największa liczbę gospodarstw rolnych

euro mają pochłonąć wydatki na infrastrukturę w gminach.    W Polsce jest ok. 680 tys. gospodarstw zaliczanych do kategorii najmniejszych (1-5 ha). Duża ich część wydzierżawia ziemię innym gospodarzom. Nie sprzedają gruntów, bo dostają za 1 ha średnio około 1 tys. zł rocznie dopłat

Resort rolnictwa rozpoczął konsultacje ws. dopłat bezpośrednich

średnich. W opinii resortu ma to pozwolić na skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie mają korzyści wynikających ze skali produkcji, jak gospodarstwa największe, ale mają szanse na trwały rozwój. Resort proponuje trzy warianty wdrożenia takich płatności dodatkowych. W każdym z nich

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1024 mln euro w IX, konsensus: -865 mln euro

Warszawa, 12.11.2013 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu  br. odnotowano deficyt w wysokości 1.024 mln euro wobec 785 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 1.185 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według

Miejsc pracy przybywa, ale wzrost wynagrodzeń nadal skromny

między nominalnym a realnym wzrostem wynika z tego, że inflacja w Polsce jest ultraniska. W czerwcu wyniosła ledwie 0,3 proc. Natomiast cały fundusz płac, czyli pula pieniędzy przeznaczona na pensje, wzrósł w czerwcu o 4,2 proc. nominalnie i 3,2 proc. realnie. Wzrost realnych dochodów z pracy niezmiennie

Ranking Banku Światowego: Polska czempionem reform, awans o 10 miejsc

rozpoczynania działalności zajmujemy dopiero 116. miejsce na świecie. Z raportu Doing Business wynika, że w Polsce potrzeba czterech procedur i średnio aż 30 dni, by założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, i kosztuje to około 14,3 proc. rocznego dochodu na głowę mieszkańca. W najlepszej pod tym

Bank dla bogaczy startuje z nową marką. Cel: klasa średnia

Citi, który i tak zawsze miał opinię banku dla klienta z dużo wyższymi dochodami niż średnia krajowa, w ostatnich kilkunastu miesiącach odważnie żeglował w kierunku prestiżu. Wyciął w pień najtańsze wersje kont osobistych, a w prestiżowym pakiecie Citigold podkręcił wymagania. "Złotkiem"

MF: wprowadzenie niezależnej rady budżetowej w Polsce nie jest zasadne

na bardzo wysokim poziomie. "One są na dużo wyższym poziomie niż prognozy Komisji Europejskiej" - ocenił wiceminister. Zaznaczył, że nietrafione prognozy dotyczyły tylko lat kryzysowych. Wiceminister wyjaśnił, że jeśli chodzi o obniżone stawki VAT, to Polska nie odstaje od średniej w UE, w

Dziura w kasie państwa rośnie, ale wolno. Słabo z akcyzą

miesiącach, ale ogółem dochody były nie gorsze niż plan - już w zeszłym tygodniu mówiła dziennikarzom wiceminister finansów Hanna Majszczyk. - Dochody z VAT były na poziomie planu, nieco poniżej planu była akcyza - dodała. Także w zeszłym tygodniu alarm wszczęła branża spirytusowa. - Rynek mocnych alkoholi

PKO BP: PKB Polski urośnie 4,5% w 2015, tworzy się przestrzeń do wzrostów na GPW

Warszawa, 29.07.2014 (ISBnews) - Analitycy PKO BP spodziewają się, że polska gospodarka zanotuje 4,5% wzrostu PKB w przyszłym roku. W ich ocenie, tworzy się przestrzeń do wzrostów na GPW w średnim terminie. "Jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec polskiej gospodarki. Podnieśliśmy nasz

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

inflacja powinna zapobiec daleko idącej obniżce przyrostu dochodów realnych, co dobrze wróży perspektywie spożycia przez resztę br. i w następnym. Przyrost wydatków gospodarstw domowych w latach 2014-15 ocenia bank średnio w obu latach na 2,5-3,0 proc. Wsparciem dla tego optymizmu jest także dynamika

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

. Zdaniem Walentego Poczty nie ma możliwości, by 1,5 mln gospodarstw rolnych w Polsce utrzymywało się z produkcji rolnej. Musi nastąpić dywersyfikacja dochodów; kluczową sprawą jest tworzenie miejsc pracy na wsi, lecz poza rolnictwem. Pozwoli to na zwiększenie dochodów mieszkańców wsi. Podkreślił też, że

Pierwsze efekty synergii po przejęciu VB Leasing przez Idea Leasing w IV kw.

Warszawa, 10.09.2014 (ISBnews) - Idea Leasing - spółka z grupy Idea Banku - sfinalizowała zakup 100% akcji VB Leasing Polska od Getin Holding. Biznesowe połączenie spółek nastąpi jeszcze w tym miesiącu, a efekty synergii będą widoczne już w wynikach za IV kw., poinformował prezes Idea Banku

Krezusa kryzys się nie ima

. Nierówności w ostatniej dekadzie rosły nie tylko w tych krajach, w których już były wysokie (Wlk. Brytania jest porównywana pod tym względem do czasów Dickensa), ale i w gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu: w Niemczech, Danii, Szwecji (dane OECD). W Polsce różnice dochodów mamy spore

Gwiazdowski: Milionerzy ledwo spłacają kredyty

przeciwko wyższym stawkom podatkowym nie protestują. Bo wyższe stawki zawsze uderzają w klasę średnią, a nie w najbogatszych. Najbogatszych jest tak mało, że gdybyśmy opodatkowali ich bieżące dochody, a nie ich wcześniej zgromadzony majątek, i to nawet stawką 75 proc. albo 100 proc., to przy dzisiejszych

Paliwa z szarej strefy zalewają Polskę, budżet traci miliardy

. Średnia roczna cena oleju napędowego spadła o 19 gr w stosunku do 2012 r." - poinformowała w czwartek Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). - Przeciętny kierowca, który tankuje dwa razy w miesiącu, zaoszczędził w zeszłym roku 300 zł - powiedział na konferencji prasowej dyr

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prowent (dochód)

Prowent - w dawnej Polsce, dochód z folwarku, wsi, zakładu przemysłowego (np. młyna); urzędnika obliczającego prowent nazywano, pisarzem prowentowym.

Bezwarunkowy dochód podstawowy

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) – socjalno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne

Średni Potok

2 cieki wodne w Polsce: Średni Potok – potok, dopływ Białej Wody Średni Potok – potok, dopływ Mleczki Zachodniej

Kruplin Średni

Kruplin Średni – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kruplin Radomszczański.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

Średni Łan

Średni Łan – kolonia w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Sawin.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.