śląskie przetarg na roboty energetyczne

Przegląd informacji ze spółek

w maju i 7,09 USD/baryłkę w czerwcu 2016 r., podała spółka. Grupa Awbud podpisała umowę o wartości 20,96 mln zł na wybudowanie wykonanie budynku handlowo-usługowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu inwestycji w Gubinie, podała spółka. Awbud zrealizuje roboty budowlane w systemie

Przegląd prasy

Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podano w komunikacie. --Erbud zawarł umowę o roboty budowlane z Chopin Airport Development na budowę hotelu Holiday Inn Express na terenie

Przegląd informacji ze spółek

postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego

Przegląd prasy

Hipoteczny (MBH), podał bank.  --Oferta konsorcjum Torpolu oraz PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Jednocześnie cena oferty

Przegląd prasy

ogłoszonym przez Energa Operator, poinformowała spółka. --ZUE podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na roboty dodatkowe do kontraktu realizowanego przez spółkę w obszarze "Wyczerpy - Chorzew Siemkowice", poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 43,7 mln zł (35,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

komunalnych 1- i 3-fazowych ogłoszonym przez Energa Operator, poinformowała spółka. ZUE podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na roboty dodatkowe do kontraktu realizowanego przez spółkę w obszarze "Wyczerpy - Chorzew Siemkowice", poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi

Przegląd prasy

odwadniania glikolu trietylenowego i moduł TEG obecnie jest w drodze do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind, poinformowała spółka --Oferta Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na

Przegląd informacji ze spółek

Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź

Przegląd informacji ze spółek

. "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" zostało wybrane przez gminę miasto Szczecin w przetargu nieograniczonym na: "Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych - elektrycznych, jednoczłonowych", podał Ursus w restrukturyzacji. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jako kupujący - oraz PBSz 1 i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

robota mTiny od marki Makeblock.  Źródło: spółka Avis: Marka wynajmu samochodów ogłasza nawiązanie współpracy z Bidroom – platformą rezerwacji hoteli opartą na modelu członkowskim. Dzięki partnerstwu uczestnicy programu lojalnościowego Avis Preferred w Polsce, Niemczech, Austrii

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

przetarg na rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki, wartą szacunkowo 28,45 mln zł netto. W nieczynnym obecnie budynku ma powstać Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.   Dekpol ma umowę na budowę hali dla

Przegląd informacji ze spółek

zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy i przenieść do niego kwotę 400 mln zł, wynika z uchwał walnego. Produkcja energii elektrycznej netto w PGE Polskiej Grupie Energetycznej w jednostkach wytwórczych wyniosła 48,7 TWh (wobec 51,0 TWh w okresie styczeń-listopad 2015 r.), w tym z węgla

Przegląd informacji ze spółek

odnotowała 50,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 48,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił dla ING Banku Śląskiego wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Przegląd informacji ze spółek

bank zaoferuje nie tylko finansowanie, ale również narzędzia i szkolenia służące rozwojowi firm, także za granicą, poinformowali przedstawiciele banku. Oferta ZUE, warta 21,58 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na