ścigania przestępstw

KATARZYNA KLUKOWSKA

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

Nawet milion dzieci w Polsce według szacunków nie dostaje alimentów. Kwota zaległych alimentów wynosi to 11 mld zł. Niepłacenie alimentów nie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Opiekun dziecka (lub ono samo, gdy jest pełnoletnie) musi złożyć wniosek o ściganie dłużnika. Czy zmiana przepisów zmusi dłużników do płacenia?

Rozdział XXVII - Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

W Rozdziale XXVII poruszono kwestię pomawianie osób i instytucji lub naruszenie nietykalności. Podkreślono jednak, że przestępstwo nie ma miejsca, kiedy czyny te są konsekwencją innych czynów ? jeśli stawiane zarzuty są okażą się prawdziwe lub jeśli osoba zostałą sprowokowana do napaści. Poszkodowana osoba może w takim wypadku poprosić o podanie wyroku do publicznej wiadomości. We wszystkich przypadkach ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 238 KK

Art. 238. Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 238. Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym

Art. 259 KK

Art. 259.  Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 258, kto dobrowolnie odstąpił od udziału w grupie albo związku i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa. Art

MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie

zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem m.in.: przestępstw korupcyjnych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników i funkcjonariuszy KAS. BIW zapobiega tym przestępstwom i ściga ich sprawców, a także współpracuje z innymi służbami i organami ścigania w

Deweloper zniknął. Inwestycję rozkradają

prowadzi w sprawie spółki śledztwo, nie tylko nikogo nie zdołała jeszcze oskarżyć o popełnienie przestępstwa, nie zabezpieczyła też inwestycji. - Od lutego przesłuchują nas, klientów, zamiast łapać podejrzanych. Śledczy skupili się na zabezpieczaniu dokumentów, w tym czasie sprawcy zdążyli zniknąć z

Art. 205 KK

Art. 205. Ściganie przestępstw określonych w art. 197 lub 199 § 1, jak również w art. 198, jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 205. Ściganie przestępstw określonych w art. 197 lub 199

Art. 235 KK

Art. 235. Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega

Art. 234 KK

Art. 234. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego

Art. 113 KK

Art. 113. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest

Art. 131 KK

Art. 131. § 1. Nie podlega karze za usiłowanie przestępstwa określonego w art. 127 § 1, art. 128 § 1 lub w art. 130 § 1 lub 2, kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego

CBŚ odnalazło serwer produkcyjny ZM Henryk Kania i przekazał go spółce

przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość, iż po dniu złożenia przedmiotowego zawiadomienia, organy ścigania (Centralne Biuro Śledcze Policji) odnalazły przedmiotowy serwer na terenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej i go zabezpieczyły. Dnia 3 października 2019 r. serwer

Senat przyjął nowelizację kodeksu wyborczego

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu wyborczego (projekt poselski). "Ustawa m.in. przewiduje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko

Art. 190 KK

Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie

Grupa Lotos: Działania ABW ws. Petrobalticu dotyczą byłych menedżerów spółki

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) dotyczą byłych menadżerów spółki Lotos Petrobaltic, podała Grupa Lotos. Podkreśliła, że przedstawiciele koncernu deklarują współpracę z organami ścigania. "Działanie ABW dotyczy byłych menadżerów spółki

Koniec z bezkarnością za drobne kradzieże. Policja uruchomi... rejestr złodziei

Koniec z bezkarnością za drobne kradzieże. Policja uruchomi... rejestr złodziei

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubionych lub skradzionych rzeczach. Do rejestru złodziei będą trafiały informacje na temat wykroczeń, osób podejrzanych o ich popełnienie i ich sprawcach oraz osób i

Art. 303 KK

wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w § 1podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 303

Art. 240 KK

rt. 240. § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

korumpowanie.   Jak jest dziś Obecnie, aby przypisać winę całej firmie, ale np. też fundacji (prawnicy używają określenia podmiot zbiorowy) musi wcześniej zapaść wyrok sądu skazujący konkretną osobę fizyczną za przestępstwo. Dopiero po tym wyroku można wytoczyć proces przeciwko firmie. Dodatkowo

Art. 341 KK

wykonuje obowiązku z niej wynikającego. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek dowódcy jednostki. Art. 341. § 1. Żołnierz, który odmawia pełnienia służby wojskowej albo wykonywania obowiązku wynikającego z tej służby, podlega karze aresztu wojskowego albo

Art. 161 KK

, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 161. § 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem

UKNF zawiadomił prokuraturę ws. 10 podmiotów, oferujących obligacje GetBack 

, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.  "Wobec powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, na podstawie art. 304 § 2 k.p.k., na UKNF ciążył prawny obowiązek poinformowania o tym organów ścigania. Realizując powyższy

Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,9% zbadanych losowo próbek paliw w 2018

paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo. Według UOKiK, ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

), musi wcześniej zapaść wyrok sądu skazujący konkretną osobę fizyczną za przestępstwo. Dopiero po tym wyroku można wytoczyć proces przeciwko firmie. Ale to nie wszystko – dodatkowo trzeba udowodnić, że w wyniku przestępstwa osoby fizycznej firma uzyskała korzyści. Trzeba też wykazać „brak

Art. 157 KK

dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w

Art. 101 KK

- gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, 4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. 5) 3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną. § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od

CBA zatrzymało dwóch pracowników Grupy KGHM w sprawie dot. lat 2012-2016

deklaruje współpracę z organami ścigania, podała spółka. "Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch pracowników z grupy kapitałowej KGHM pełniących tam funkcje kierownicze oraz dwóch przedsiębiorców działających na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo, wszczęte w

Lewiatan: Dzięki certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego wzrośnie zaufanie

Warszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - Pakiet cyberbezpieczeństwa ułatwi walkę z cyfrowymi przestępstwami, uważa Konfederacja Lewiatan, która w liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej przedstawiła pozytywną opinię do najważniejszych założeń pakietu. "Popieramy wprowadzenie certyfikacji

Art. 160 KK

niebezpieczeństwo. § 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy

Oszustwa korporacyjne - białe kołnierzyki nadal grasują

takich przestępstw wciąż nastręcza organom ścigania wiele kłopotu.Wszystko dlatego, że działania tzw. białych kołnierzyków są bardziej wyrafinowane niż ma to miejsce w przypadku innych przestępstw. Charakteryzują je: pozorowanie prowadzenia legalnej działalności, brak fizycznej przemocy, wysoki (z reguły

Prokurator przedstawił 2 pracownikom KGHM zarzuty korupcji w latach 2014-2016

uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, podkreślono. "Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 30 tys. do 100 tys. zł

Art. 288 KK

określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz

Art. 212 KK

razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji.  "Celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS

Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

mln zł. grozi kara pozbawienia wolności do nawet 25 lat.Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł, jeżeli:- sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw,- ujawnił wszystkie istotne

Oferent poświadcza nieprawdę - jak postępować?

, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

oszukane, a do tej pory nie zgłosiły tego organom ścigania, mogą zawiadomić o przestępstwie miejscowy komisariat policji lub prokuraturę. Następnie zawiadomienie zostanie przekazane Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

Amerykańska agencja antynarkotykowa LMA HIDTA będzie używać platformy DataWalk

memorandum, to milowy krok w naszym rozwoju. LMA HIDTA, to już druga po Northern Virginia Gang Task Force, amerykańska agencja, która zdecydowała się na wykorzystanie systemu DataWalk w celu ścigania przestępców. Na tym etapie rozwoju, kluczowe jest dla nas zbieranie doświadczeń i pozyskanie referencji od

Art. 60 KK

wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. § 4. Na wniosek

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych dokumentów

dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu

Art. 343 KK

określonego w § 1 lub 2, podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 3 następuje na wniosek dowódcy jednostki. Art. 343. § 1. Żołnierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu

Art. 338 KK

dłużej niż 14 dni, sprawca podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego do roku albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek dowódcy jednostki. § 4.  Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do żołnierzy

Art. 305 KK

lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 305. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia

Art. 267 KK

karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 267.  § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej

Art. 268 KK

lat 5. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej

Art. 266 KK

, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z

Art. 216 KK

; 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w

Art. 177 KK

następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek. Art. 177. § 1

Qumak miał 75,21 mln zł straty netto w 2017 r., 67,11 mln zł straty EBIT

realizacyjnych w tym obszarze. "Zarząd Qumak S.A. w dniu 22.11.2017 złożył doniesienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia w latach 2015-2017 przestępstw niegospodarności na szkodę spółki przez niektóre osoby zobowiązane do dbania o jej majątek z uwagi na to, że w ocenie zarządu okoliczności te

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

:  Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę Blokada pierwsza Ale po kolei. W kwietniu ubiegłego roku kupiłem udziały w dwóch polskich spółkach. Aby mieć pieniądze na rozruch, przelałem na założone w polskim banku konta legalnie zarobione na Ukrainie

Rekreacyjna marihuana. W Kolorado w niecały rok sprzedano jej za prawie 900 mln dol.

marihuany. Przedstawicieli stanu cieszą jednak nie tylko wpływy z podatku od sprzedaży marihuany. Po jej legalizacji Kolorado w samym 2014 r. zaoszczędziło między 12 a 40 mln dolarów dzięki zaprzestaniu ścigania przestępstw z nią związanych i skupieniu się organów ścigania na pozostałej działalności

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

, przestępstwom ściganym na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości oraz wykonania zadań w zakresie

Gra o VAT. Przeciwko wyłudzeniom

Projekt zmian zakłada, że w przypadku skazania za poważne przestępstwa gospodarcze na karę pozbawienia wolności powyżej pięciu lat to skazany będzie musiał wykazać, czy posiadany przez niego majątek - cały - nabył legalnie. Łatwiejsze ma być także odzyskiwanie majątków przepisanych na osoby trzecie

Art. 300 KK

pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

takie umowy. "Możliwość ta miałaby zastosowanie jedynie w razie konieczności skutecznego zapobieżenia przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14–16 ustawy o KAS, przestępstwom ściganym na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia

PwC: Stworzenie systemu prawno-karnego warunkiem walki z szarą strefą

. Brak jednoznaczności co do przestępstwa popełnianego w ramach szarej strefy powoduje trudności w ściganiu i karaniu" - czytamy w komunikacie.  Autorzy raportu rekomendują także ponowne spojrzenie na strukturę i wymiar kar przewidzianych za czyny zabronione mające najbardziej drastyczny

Art. 299 KK

dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i

Miński cennik donosów

- Nagrodę dostaną ci, którzy przyczynią się do ujawnienia korupcji: przekażą informacje bądź dowody przestępstwa, ujawnią miejsce ukrywania się poszukiwanego bądź przechowywania przezeń majątku pochodzącego z korupcji. Nagradzane też będą inne formy udzielenia pomocy organom ścigania - informuje

Przestępstwa gospodarcze bardziej wyrafinowane

Rośnie znacząco liczba, a więc i znaczenie przestępstw gospodarczych. Problem w tym, że równocześnie coraz częściej służby państwowe traktują niemal każdego właściciela firmy jak przestępcę. W myśl zasady "nie ma uczciwych przedsiębiorców, są tylko źle skontrolowani".Liczba

UOKiK: Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,34% próbek paliw płynnych w 2017 r.

skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w przypadku 2,14% sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,42%)" - czytamy dalej. Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach

Laptop z trzema ekranami skradziony na największych targach świata

. "Traktujemy kradzież, a w tym przypadku wręcz szpiegostwo przemysłowe, bardzo poważnie. To oszustwo, a oszustwa nie są zgodne z naszą filozofią. Kary za tego typu przestępstwa są wysokie i każdy, kto tego dokonał, nie mógł być zbyt mądry" - napisał Min-Liang na swoim Facebooku. Firma

Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36% próbek paliw płynnych w 2016 r.

ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 693 próbek oleju napędowego i benzyny na 613 stacjach zakwestionowano 5,63% (rok wcześniej było to 9,45%), podano także. "W 2016 r. IH wydała 13 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających

UKNF: KNF i UKNF funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń

wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje

Przepadek firmy? Nie sądzę! Przedsiębiorcy protestują przeciwko nowelizacji prawa karnego

sprzeciwiła się zmianom w obecnym kształcie, wskazując, że mogą one naruszać konstytucję i prawo unijne. Nie zachowałeś ostrożności? Stracisz firmę Nowy artykuł, który miałby zostać włączony do kodeksu karnego, zakłada bowiem możliwość orzeczenia przez sąd w przypadku skazania sprawcy przestępstwa, przepadku

Kupiłeś podróbkę na zagranicznym portalu. Czy będziesz miał kłopoty?

sklepowych. Tamtejsza policja nie ściga sprzedawców podróbek (większą, choć wciąż niewystarczającą aktywnością wykazuje się natomiast policja w Grecji, która uchodzi za europejskie centrum fałszerzy). O ile nabywanie nieoryginalnych towarów nie jest przestępstwem, o tyle już wwożenie ich na teren Unii

Art. 114 KK

również wtedy, gdy orzeczenie zapadłe za granicą dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekazanie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, § 4. Jeżeli nastąpiło przejęcie obywatela polskiego, skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku

Drastyczne podwyżki kar za przestępstwa podatkowe. Nawet 25 lat więzienia

Niskie kary za przestępstwa gospodarcze, znacznie łagodniejsze od tych za przestępstwa pospolite, to zdaniem przedsiębiorców ważna przyczyna dużej szarej i czarnej strefy w Polsce. Przestępcy przerzucają się choćby z handlu narkotykami na fałszowanie faktur, wyłudzenia VAT. - Naszym celem jest

Właściciel sklepu Żabka wywiesza wizerunek mężczyzny z monitoringu. Po kilku dniach zdjęcie znika. "Coś za bardzo pan dopytywał"

wykroczenia lub przestępstwa nagrania z monitoringu mogą stanowić materiał dowodowy dla odpowiednich instytucji. Upublicznianie wizerunku bez zgody właściciela jest jednak niezgodne z prawem – odpowiedziało biuro prasowe tej sieci. Skoro jest to niezgodne w prawem poprosiliśmy o ocenę zrobionego zdjęcia

Zysk netto Neuki spadł r/r do 21,7 mln zł w III kw. 2017 r.

zanotowała spadek zysku netto ogółem o 25% r/r do poziomu 63,46 mln zł oraz spadek zysku w III kwartale 2017 roku do poziomu 21,5 mln zł ( o 22% r/r). "Na skutek bezprawnych działań noszących znamiona przestępstwa, od Neuca S.A. została wyłudzona przez byłego kontrahenta kwota 4,99 mln zł. Wobec osób

Kolorado zarobiło tak dużo na marihuanie, że część pieniędzy musi oddać podatnikom

szacuje, że w całym stanie sprzedaż marihuany w tym roku osiągnie wartość miliarda dolarów. Dzięki legalizacji marihuany, zaprzestaniu ścigania przestępstw z nią związanych i skupieniu się organów ścigania na pozostałej działalności kryminalnej Kolorado zaoszczędziło między 12 a 40 milionów dolarów

Popek - Pudzian. Polsat chce pozywać za nielegalne streamingi internautów

sygnału. Ponadto po szczegółowym przeanalizowaniu każdego przypadku naruszenia do odpowiednich organów wystosujemy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z żądaniem naprawienia szkody przez sprawcę - mówi Olga Zomer, rzeczniczka prasowa Polsatu. Streaming wydarzeń sportowych jest niestety w

Rząd przyjął projekt ustawy ograniczającej wyłudzanie podatku VAT

określenia wysokości należności publicznoprawnej. Do Kodeksu karnego dodano także przestępstwo fałszu intelektualnego. Chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą – dotyczącą towarów lub usług, których ogólna kwota jest znaczna –  zawierającą nieprawdę odnoszącą się

Wiceprezes ZUS zatrzymany przez policję

przestępstwa - dodaje nasz informator. Wojewódka w ZUS nadzorował sprawy administracyjne i kadrowe, zarządzanie nieruchomościami, przetargi, wcześniej prowadził kancelarię adwokacką. Biuro Prasowe ZUS nie chce podawać żadnych szczegółów. Wydało jedynie lakoniczny komunikat: "Zatrzymany został członek

Celna wojna wewnętrzna z prezesem Kaczyńskim w tle

. Całą korespondencję związek ujawnił na swojej stronie internetowej. Resort finansów bronił reformy i przekonywał w liście do Jarosława Kaczyńskiego, że funkcjonariuszom nowej służby celno-skarbowej zostaną przyznane dodatkowe uprawnienia ułatwiające ściganie przestępstw gospodarczych. Zdaniem resortu w

Ziobro wydaje wytyczne w sprawie walki z lichwiarzami

stwierdziła, że jeżeli każda sprawa prowadzona indywidualnie była umarzana, to o przestępstwie nie można mówić. Oddaliła wniosek o ściganie. Akt notarialny na rękę prokuratorom . W bardzo wielu uzasadnieniach umorzeń postępowań przeciwko lichwiarzom prokuratorzy powołują się na to , że ofiary podpisywały

Sejm przyjął nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

najmniej 200 tys. zł, utworzonym ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych. Wymagana będzie też niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów" - czytamy dalej.  Ustawa uprawnia KNF do prowadzenia

UOKiK: Wzrosła jakość paliw na stacjach kontrolowanych przez Inspekcję Handlową

się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 603 próbek oleju napędowego i benzyny na 522 stacjach zakwestionowano 9,45% (rok wcześniej było to 12,52%). Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego &ndash

Doradca biznesowy oszukał, Play ściga klienta

tytułu fałszywych umów uzbierało się ponad 50 tys. zł. Mężczyzna poinformował o całej sprawie Play, poszedł też na policję, gdzie złożył zawiadomienie o przestępstwie. Ta wszczęła dochodzenie. - Prowadzimy je w sprawie wyłudzenia dotacji do telefonów komórkowych oraz usług telekomunikacyjnych poprzez

Przełom w sprawie oszukanych przez TeleOpiekę24? Prokuratura Krajowa zbiera informacje

unieważnienie umów zawartych przez przedsiębiorców z TeleOpieką24. Nie wszędzie jednak przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc organów ścigania. Pani Anna prowadzi firmę w Wolsztynie w woj. wielkopolskim. Też została naciągnięta przez TeleOpiekę24. Na początku sierpnia zawiadomiła policję o oszustwie. &ndash

Windykator w opałach. Ryzyko złych kredytów banków przejęli inwestorzy. Co dalej z GetBack? Straty mogą iść w miliony

18,5 zł. Czytaj też: Gdy dług się przedawni, a windykator ściga. Jak działa przepis wytrych? Kurs pikuje od początku marca. To wtedy inwestorzy zaczęli przeczuwać, że firma ma problemy. Jednak to, co rzeczywiście dzieje się w ostatnich tygodniach u windykatora, jest wielką niewiadomą. Do tej pory

Inwigilacja w sieci: Dajcie dane, a znajdziemy paragraf

temat człowieka, a potem poszukamy na to paragrafu. To totalne odwrócenie dotychczasowej praktyki, kiedy to policja mogła sięgać po dane internetowe dopiero przy ściganiu za konkretne przestępstwo. A więc musiała mieć powód. Teraz będzie odwrotnie - służby najpierw będą inwigilowały, a dopiero potem

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

, dzięki wykorzystywaniu kruczków prawnych, przestępcy faktycznie nie ponoszą ryzyka i kosztów związanych ze swoją nielegalną działalnością - twierdzą autorzy. Szkoleni z rozpoznawania przestępstw skarbowych i gospodarczych powinni być też sędziowie. Służb jest dużo, robią mało Dziś instytucji do ścigania

UKNF ma projekt ochrony uczestników rynku korzystających z usług przez internet

, sprawca przestępstwa stypizowanego jako przestępstwo skutkowe, będzie mogło być ścigane każdorazowo, gdy w obszarze polskiej jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego" - podsumowano w informacji.  (ISBnews)   

Tesco zaciska pasa. Zamieni okazałą siedzibę na mniejszy kompleks biurowy. Co z pracownikami?

przez Tesco w ubiegły czwartek wielkiego planu naprawczego. W wyniku cięcia kosztów roczne oszczędności sieci mają wynieść nawet 230 mln funtów. Policyjna komórka ścigania przestępstw finansowych na dużą skalę (Serious Fraud Office) prowadzi dochodzenie przeciwko firmie w związku z nieprawidłowościami

E-gracze na celowniku

atrakcyjne kursy. Do tej pory służby celne skupiały się na ściganiu internetowych reklam bukmacherów i przekierowań na zagraniczne strony. - Ściganie pojedynczych graczy nie jest naszym priorytetem, ale kiedy dotarła do nas z prokuratury informacja o możliwości popełnienia przestępstwa przez konkretne osoby

Konsekwencje podrobienia dokumentu

;Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem, 3) zasad nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad KAS, 4) poszerzenia katalogu w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i

KNF będzie kontrolować parabanki

instytucje parabankowe, uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, gdy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot prowadzi działalność bez wymaganego zezwolenia. Projekt ma na celu także usprawnienie współpracy KNF z organami ścigania w zakresie składania

Czy syndyk Fagora przekroczyła uprawnienia? Śledztwo

Wiąże się to z doniesieniem, jakie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Psie Pole skierował w lutym szef zakładowej "Solidarności" Lech Bąk. Zwraca w nim uwagę organów ścigania na fakty opisane wcześniej przez "Wyborczą"; iż Teresa Kalisz zatrudnia jako swojego pełnomocnika ds

UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa PGT S.A. na szkodę 221 abonentów

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Prezes UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez PGT S.A. na szkodę 221 abonentów, podał Urząd. "Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014

Kancelaria prawnicza zażąda odszkodowań od kilkudziesięciu tysięcy internautów, którzy udostępniali film o Wałęsie

? - Przykład "Drogówki" pokazał, że zawiadomień o popełnieniu przestępstwa ostatecznie jest dużo mniej niż namierzonych IP - tłumaczy Wojciech Bojarski. - Jak się wtedy okazało, około 30 proc. osób było namierzanych kilka, kilkanaście czy nawet kilkaset razy. Mając zainstalowany program do ściągania

Luka w VAT, czyli Polska mekką dla zagranicznych przestępców

finansów, dziś doradca podatkowy. - Przede wszystkim brakuje koordynacji działań wewnątrz służb podatkowych i tej z innymi służbami, które mają uprawnienia do ścigania przestępstw gospodarczych - tłumaczyła. Jej zdaniem dokłada się do tego także kiepskie sądownictwo. - Nowa ustawa o VAT nie wystarczy. Ba

Windykatorzy nękają dłużników

to wydzwania do pani Małgorzaty. Windykator nie wniósł apelacji do wyroku sądu pierwszej instancji, który oddalił powództwo firmy Ultimo. Ultimo oskarżone o stalking – Złożyłem w imieniu klientki zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu przez pracowników Ultimo i

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

został obciążony rachunek klienta, powinien zwrócić klientowi kwotę zrabowanych pieniędzy. – Z wyjątkiem przypadku, gdy bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw – mówi

Przedświąteczny jarmark ze skarbówką. Sprzedawca oburzony

. Majątek osobisty to "rzeczy będące w posiadaniu prywatnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy". To znaczy, że gdy na jarmarku sprzedamy kartonik starych bombek choinkowych, skarbówka ścigać nas nie będzie. Ale jeśli zarabiamy na własnoręcznie wycinanych, struganych, klejonych ozdobach, zostanie

Bat na piratów drogowych. Minister Ziobro chce drakońskich kar dla niebezpiecznych kierowców

drogowych z policją - wtórował mu wiceminister Michał Wójcik. Zdaniem resortu obecne przepisy są nieskuteczne: zamiast ścigać i karać piratów drogowych, dają często odwrotny skutek, a - jak zaznaczył Ziobro - nic tak nie rozzuchwala sprawców jak bezkarność. Rechot Froga I powołał się na przykłady, które

2,7 mln zł za dwie rozmowy telefoniczne. Firmy sprzedaży bezpośredniej, także nieuczciwe, mają się coraz lepiej

. Lewiatana. Wtedy prokuratorzy powiedzieli otwarcie: "Słuchajcie, nie będziemy tych przestępstw ścigać, bo nie ma sił i środków". Jedyne duże śledztwo przeciwko firmom sprzedającym bezpośrednio gaz, prąd i usługi telekomunikacyjne poza siedzibą firmy prowadziła dwa lata temu prokuratura w Płocku

Rząd przyjął projekt zmian mi.n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

osób, w celu obciążania ich ryzykiem, - usprawnienie współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (chodzi o możliwość udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury

Lepsza grzywna teraz niż zawiasy za pięć lat

-tonowej maszyny. Film z tego "wyczynu" zamieścił w internecie. Tego organom ścigania było już za wiele. Do przytarcia piratowi nosa policja wytoczyła więc najgrubsze działa. Sprawę dostali policjanci z wydziału kryminalnego ścigający dotąd rabusiów, gwałcicieli i pedofilów. Obietnicę szybkiego