ścieralnej warstwy

Budimex ma umowę na część S7 z Gdańska do Elbląga za 1 282 mln zł netto

robót: data zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe

Strabag ma umowę na blisko 50 mln zł netto na przebudową lotniska we Wrocławiu

lotniska do wyższej kategorii ILS - systemu naprowadzania samolotów. "Prace polegać będą na ułożeniu siatki, warstwy wiążącej i ścieralnej na istniejącą nawierzchnię bitumiczną oraz wymianie istniejących płyt nawierzchniowych z betonu cementowego na progach drogi startowej, wraz z dostosowaniem

GDDKiA szuka firmy, która dokończy drogę po Alpine Bau

Olsztynie. Dlatego zakres prac w ramach najnowszego przetargu obejmuje m.in. położenie tzw. ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni, naprawę osiadającego nasypu oraz wykończenie umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego jezdnie. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 3 miesiące na realizację tego

Obwodnica Wyszkowa może popękać, winny wykonawca

Gazeta powołuje się na wyniki badań stanu nawierzchni. Dowodzą one, że nawierzchnia ułożona na obwodnicy nie jest jednolita w składzie w warstwie ścieralnej wiążącej jak i podbudowie, czyli w całym przekroju drogi. Odchylenia od normy sięgają nawet 28 proc.- czytamy w "PB" Tak zły stan

Zabrakło pieniędzy na poprawę dróg wokół galerii Korona

200 tys. zł. - A nam muszą wystarczyć pieniądze, których nie wypłaciliśmy wykonawcy za ułożenie warstwy ścieralnej - tłumaczy. Zaczęto więc szukać rozwiązań prawnych. W ostatnich dniach grudnia MZD zwrócił się do ubezpieczyciela budowy. - Brakujące pieniądze chcemy uzyskać z tytułu rękojmi - mówi

SPC: Stosowanie nawierzchni betonowej dróg daje ponad 50% oszczędności

warstwy ścieralna i wiążąca nawierzchni bitumicznych szybko się zużywają i wymagają regularnej wymiany. Zdaniem specjalistów, średni roczny koszt utrzymania nawierzchni bitumicznej wynosi ok. 87 tys. zł, natomiast nawierzchni betonowej ok. 16 tys. zł. Specjaliści przyjęli do obliczeń koszty budowy dla

Co trzeci kilometr drogi będzie z betonu. Nowe pomysły GDDKiA

Co trzeci kilometr drogi będzie z betonu. Nowe pomysły GDDKiA

asfaltowa co 7-10 lat wymaga remontu warstwy ścieralnej, czyli tej na samej górze. Do tego warstwy niższe trzeba odnawiać co 10-15 lat. Drogi betonowej nie musimy ruszać przez 30 lat - tłumaczy Krynicki. Betonowe odporne na obciążenie Drogowa dyrekcja analizowała hałas wytwarzany podczas jazdy po obu

A2 pod Warszawą prawie gotowa. Wkrótce otworzą wiadukty

A2 pod Warszawą prawie gotowa. Wkrótce otworzą wiadukty

, kolejnym od strony Warszawy. Fragment między Pruszkowem a Grodziskiem Maz. wytycza firma Strabag. Przedostatnia warstwa wiążąca asfaltu jest tu gotowa w 88 proc. Wykonawca musi jeszcze ułożyć ostatnią warstwę tzw. ścieralną. Trwa montaż ekranów akustycznych. Nie ma groźby, że oba odcinki (D i E) nie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

.   Strabag IP ma umowę na prace na opolskim odcinku A4 za 19,29 mln zł brutto  Strabag Infrastruktura Południe podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Opolu umowę na wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni odcinka autostrady A4