ścieków

Jak się bronić przed podwyżką opłaty za wodę i ścieki? Poskarżyć się do UOKiK-u

Jak się bronić przed podwyżką opłaty za wodę i ścieki? Poskarżyć się do UOKiK-u

jest uczulony na tego typu przypadki, bo mieszkańcy najczęściej nie mają możliwości wyboru dostawcy wody i odbiorcy ścieków. Dodajmy, że najczęściej jest nim jedna gminna spółka. Żeby nie zawyżała cen, przepisy precyzyjnie określają sposób ich kalkulacji, w tym koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

Tunelem przepchną ścieki na prawy brzeg Wisły

Tunelem przepchną ścieki na prawy brzeg Wisły

oczyszczalni ścieków Czajka. Do 23 marca mogą się zgłaszać firmy zainteresowane budową pompowni i tzw. budynku krat na lewym brzegu Wisły w rejonie ul. Farysa na Młocinach, kolektorów na prawym brzegu i tunelu pod dnem Wisły. Tunel będzie szeroki na 2,8 m. Zostaną w nim ułożone dwie rury, którymi ścieki z

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe

Awbud ma umowę na prace przy oczyszczalni ścieków w Zabrzu za 21 mln zł

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Awbud zawarł z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na przebudową oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu - część I – roboty budowlane, za ryczałtowo 20,99 mln zł brutto, podała spółka. "Projekty dla ekologii i energetyki

Zdrożeją media, bo miasta mają długi

Ścieki - 15 proc. w górę, woda - 5 proc. - taką podwyżkę przygotował warszawiakom ratusz. Od 30 czerwca za metr sześcienny wody trzeba będzie w stolicy zapłacić 4,54 zł (brutto), a za odprowadzenie nieczystości aż 6,93 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji tłumaczy skok cen

Przełomowa inwestycja: stolica przestaje zatruwać Wisłę

Przełomowa inwestycja: stolica przestaje zatruwać Wisłę

Przy ul. Farysa na Młocinach uwija się jeszcze 130 robotników. Trwają prace wykończeniowe w tzw. budynku krat i komorze wejściowej do tunelu pod dnem Wisły. Budynek jest już właściwie gotowy, pracują w nim filtry odsiewające ze ścieków stałe nieczystości. Po odciśnięciu ich z wody zamieniają się w

CBA: Wygrywali przetargi na obsługę oczyszczalni, choć nie powinni

W 2000 r. w Łęczycy (gmina Komorniki) otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Cztery lata później zarządzanie nią przejęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) - spółka podległa urzędowi gminy. I to właśnie działalność PUK w lipcu ub. roku znalazła się pod lupą agentów CBA, którzy dokładnie

GUS: Zużycie wody spadło do 8,8 km3 w 2019 r.

powierzchniowych wyniósł 7,4 km3 w 2019 r. i pokrył 80% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km3 i był zbliżony do poboru w 2018 r. "W 2019 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających

Tunel pod Wisłą gotowy. Ale po cichu podrożał

Tunel pod Wisłą gotowy. Ale po cichu podrożał

budowie kolektora ściekowego zaczął od zajrzenia do 40-metrowego dołu. Ścieki z lewobrzeżnej części miasta będą tu spadać z siłą wodospadu, która przepchnie je przez 600-metrowy tunel między brzegiem rzeki na Bielanach a Tarchominem. - Jest co podziwiać - stwierdził wiceprezydent. - To przejście pod Wisłą

Urząd Zamówień Publicznych: przetarg na Czajkę prawidłowy

modernizację oczyszczalni ścieków Czajka w Białołęce. Zwycięzcą zostało konsorcjum ze spółką Warbud na czele i z ceną 564 mln euro. Od początku protesty zapowiadało konsorcjum z turecką firmą Sistem Yapi, które dało najtańszą ofertę - 300 mln euro. To mniej, niż zapisano w kosztorysie miejskich wodociągów

Wiemy już kto zadusił ryby. Wyłowiono kolejną tonę

tony, a to nie koniec - przybędą kolejne. W czwartek ryby wyławiano od godz. 9 rano aż do popołudnia. Jak się okazuje, nie tylko upał przyczynił się do katastrofy. - Jedno z przedsiębiorstw przekroczyło wszelkie normy zrzutu ścieków do oczyszczalni. Przez to do jeziora spłynęły zbyt zagęszczone

Kolejne inwestycje w gminie Żarki - kompostowania i przebudowa dróg

osadu odbywać się będzie z dodatkiem 50% masy roślinnej w stosunku do suchej masy osadu. Kompostownia powstanie na terenie gminnej oczyszczani ścieków w Żarkach i ma na celu ograniczenie ilości odpadów w środowisku poprzez jego przetworzenie i późniejsze zagospodarowanie w rekultywacji terenów. Koszt

Kawalerka jak myjnia tirów. Kto leje wodę - lokatorzy czy urzędnicy?

Kawalerka jak myjnia tirów. Kto leje wodę - lokatorzy czy urzędnicy?

Pani Beata zajmuje ponad 20 m kw. Samotnie wychowuje trójkę dzieci. Z obliczeń administracji wynika, że ma dopłacić za wodę 4,5 tys. zł. - Nie mam z czego - mówi pani Beata. - Wciąż spłacam długi, które zaciągnął mój były mąż. Warunki w mieszkaniu są tak złe, że dzieci co jakiś czas jeżdżą do teścio

Kumoterstwo? Emocje wokół masztu Playa w Poniatowej

unieważnić. Punktowali, że inwestycja pośród domów wymaga np. raportu o oddziaływaniu na środowisko. O inną lokalizację dla masztu walczyło miasto. - Zaoferowaliśmy przedstawicielom Playa teren przy oczyszczalni ścieków. Chyba nie było mniej kontrowersyjnej lokalizacji. Nie zgodzili się. Później sami

GUS: Zużycie wody spadło do 9,4 km3 w 2018 r.

ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3, natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km3, co

Miedź zarabia na renie

Miedź zarabia na renie

Na ściekach można dobrze zarobić. Problem w tym, że trzeba wiedzieć, na jakich i mieć do nich dostęp. W Głogowie wiedzą i mają dostęp, a dzięki zastosowaniu specjalnej metody odzysku renu ze ścieków pohutniczych zbijają prawdziwe kokosy. - To dopiero początek, mamy ambitne plany rozwoju - zapewnia

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

szybciej można osiągnąć efekty - wyremontować ulicę, zbudować oczyszczalnię ścieków, słowem - podnieść standard życia mieszkańców. Jeśli sytuacja finansowa miasta jest stabilna, jeśli źródła dochodów są stabilne, nie ma powodu, aby nie korzystać z kredytów, i to w trybie ciągłym, spłacając jedne, zaciągać

Aquatech zadebiutuje jutro na NewConnect

mln zł, podano w komunikacie. Autoryzowanym doradcą jest DSBJ Group, a animatorem Dom Maklerski BDM. Spółka prowadzi działalność na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii oczyszczania ścieków. (ISBnews)

Oferty Elektrotimu na 26,4 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PGK w Wiszni

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary

Konsorcjum z udziałem Awbudu ma zlecenie w Gliwicach

Liderem konsorcjum jest Pol-Aqua, a jego skład uzupełnia jeszcze firma Melbud. Zamawiającym jest gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace modernizacyjne w oczyszczalni mają polegać m.in. na hermetyzacji oczyszczalni, dezodoryzacji oraz zainstalowaniu biofiltrów, dzięki którym możl

BOŚ Bank uruchomił licznik efektów ekologicznych

typu LED i termomodernizację" - czytamy w komunikacie. Inwestycje mające na celu wyeliminowanie już powstałych substancji szkodliwych, to m.in. oczyszczalnie ścieków pozwalające na redukcję substancji biogennych do poziomów akceptowalnych, instalacje w fabrykach usuwające substancje chemiczne

PKP Cargo: AWT Rekultivace ma zamówienie na budowę syst. kanalizacyjnego w Olzie

ramach zamówienia "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, Olza - III Etap" powstanie ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowana zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - AMK Kraków - spółka w 100% zależna Mostostalu Warszawa - zawarła z Enea Elektrownia Połaniec umowę na "Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań

Stock Polska zbuduje nową gorzelnię w Lublinie kosztem ok. 120 mln zł

-  bezzapachowa i cicha dzięki zamknięciu całego procesu produkcyjnego. Nowej destylarni będzie towarzyszyła też nowa oczyszczalnia ścieków. "Nowa destylarnia zwiększy moce produkcyjne zakładu, ale nie wypełni całego zapotrzebowania, dlatego planujemy kontynuować współpracę z zewnętrznymi

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawo wodne 

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.  "Ustalono, że zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego

Ministerstwo Środowiska powoła regulatora cen wody

swoim terenie" - czytamy w komunikacie. Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2016 r. wskazywał, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich ośmiu lat ceny dostarczanej mieszkańcom wody i odprowadzania ścieków przez

Konsorcjum Budimeksu i KZN Rail ma umowę na zaplecze Kolei Małopolskich

budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości około 5 dm3/s" - czytamy w komunikacie. W ramach projektu, zmodernizowana zostanie sieć sterowania ruchem kolejowym oraz sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Po stronie KZN Rail będzie przebudowa całego układu torowego, w tym

URE: Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 5-13 XII

składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji

Torre Lugano, czyli wieżowiec-katastrofa. Symbol hiszpańskiej gospodarki?

Jeśli chcesz zobaczyć na własne oczy różnicę między kolorowymi marzeniami Hiszpanów z początku XXI wieku a kryzysową rzeczywistością, którą otrzymali w zamian, przyjedź zobaczyć Torre Lugano - pisze Wall Street Journal. Jest jednym z 1,5 mln niedokończonych, niesprzedanych, niechcianych apartamentów

Konsorcjum Sygnity i DHI Polska ma umowę na system monitoringu za 30,3 mln zł

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Sygnity (lider) oraz DHI Polska (partner) zawarło z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków, podało Sygnity. Wynagrodzenie wykonawcy z

MR: Produkcja sprzedana w przemyśle wzrośnie o blisko 6% r/r w grudniu

miesiąc wcześniej aktywność przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją" - czytamy w komentarzu do danych GUS. W ocenie MR, dobre wyniki sektorów eksportowych sugerować mogą utrzymywanie się relatywnie silnej

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 4,3% r/r w I kw. 2020

transportu nieco spadły (o 0,3% wobec wzrostu przed rokiem o 18,3%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), przetwórstwie

Zarząd Orlen Laboratorium powołany na kolejną kadencję

tej spółki. Marek Witkowski prezesem Orlen Laboratorium jest od listopada 2016 roku, a z płockim koncernem związany jest od blisko 40 lat. Orlen Laboratorium to spółka z Grupy Orlen wykonująca analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza. Grupa PKN Orlen zarządza

MPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o blisko 3% r/r w październiku

produkcji przemysłowej (r/r). Podobnie jak we wrześniu, najwyższą dynamiką produkcji w bieżącym miesiącu powinny się wykazać przedsiębiorstwa, które specjalizują się w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Główny Urząd

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o prawie wodnym

transportowym. - W pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków będzie określana w metrach sześciennych na sekundę. Chodzi o to, że opłaty za usługi wodne, ustalone w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przed 1 stycznia 2018 r., określano w m3 na godzinę, a dla

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,4% r/r w 2019 r.

o 16,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 23,7% wobec wzrostu przed rokiem o 1,4%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 21,8% wobec wzrostu przed rokiem o 27,8%), górnictwie i wydobywaniu (o 20,9% wobec wzrostu przed rokiem o 30%), w wytwarzaniu i

Prezes URE ogłosił kolejne w bieżącym roku aukcje na sprzedaż energii z OZE

wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji

Mercator uruchomi system zamkniętego obiegu wody w tajlandzkiej fabryce 1 IX

systemu odwróconej osmozy. Jej wydajność to 2 000 m3 czystej wody na dobę przy napływie 3 000 m3 ścieków. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w

Rząd przyjął założenia do finansowania rozwoju wsi ze środków UE w l. 2021-2027

; odpadami i ściekami, -  infrastruktury umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy (transport, energia, internet, itp.)" - wymieniono dalej. W negocjacjach na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach obu polityk, podkreślono. (ISBnews)

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w I kw. 2020 r.

), dostarczaniu wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (62%), w handlu i naprawach (59%) oraz w budownictwie (55%)" - czytamy także. Przedsiębiorstwa częściej niż w poprzednim kwartale oczekują również przyspieszenia wzrostu cen konsumenta (CPI w horyzoncie

LPP przystąpiło do inicjatywy 'Zero Discharge of Hazardous Chemicals'

będziemy zwiększać bezpieczeństwo pracowników, którzy bezpośrednio odpowiadają za proces produkcyjny. Zrównoważone zarządzanie środkami chemicznymi to również odpowiednia utylizacja odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne" - dodał audytor ds. zrównoważonego rozwoju w obszarze chemii w LPP

Polkon pozyskał 1,2 mln zł w I transzy emisji akcji i ropoczyna crowdfunding

; - powiedział prezes Grzegorz Koń, cytowany w komunikacie.  Spółka w najbliższej przyszłości zamierza wzbogacić oferowane mikro i makroapartamenty o nowe wyposażenie i rozwiązania takie jak np. solarny system grzewczy, fotowoltaiczną instalacje elektryczną, wewnętrzny system oczyszczania ścieków

Orlen Laboratorium poszukuje prezesa i członka zarządu

także w ogłoszeniu. Orlen Laboratorium to spółka z Grupy Orlen zajmująca się wykonywaniem analiz paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza. Firma specjalizuje się w realizacji usług analitycznych z branży chemicznej w sieci placówek laboratoryjnych ulokowanych na

KE: Udział kąpielisk z doskonałą jakością wody w Polsce to zaledwie 21,6% w ub.r

stanowił w roku ubiegłym w Polsce jedynie 21,6%. Raport sporządzono na podstawie danych, dotyczących próbek wody, pobieranych przez przedstawicieli władz lokalnych i krajowych i analizowanych pod kątem m.in. zanieczyszczenia ściekami i pochodnymi hodowli zwierząt. Na podstawie poziomu wykrytych bakterii

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

. Wynoszący co najmniej jedną trzecią wzrost wartości przeterminowanych płatności wobec kontrahentów i banków odnotowały również takie sektory jak wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 16% r/r w I-III kw.

(o 27,8% wobec spadku przed rokiem o 6,9%), obsłudze rynku nieruchomości (o 25,8% wobec wzrostu o 23,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 23,7% wobec spadku o 0,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 22,8% wobec wzrostu o 40,7%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa za 18,21 mln zł wybrana w przetargu OPWiK

;Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku - zadanie I", podała spółka. "Zarząd Mostostal Warszawa informuje, iż spółka w dniu wczorajszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oferty konsorcjum Mostostal Warszawa

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

transportu szybko psujących się artykułów spożywczych. Ponadto jest stosowany w spawalnictwie, ochronie przeciwpożarowej, przy uprawach szklarniowych, jak również w technologiach pakowania w atmosferze ochronnej, w procesie fumigacji, do ekologicznego oczyszczania ścieków oraz do szeregu innych

Konsorcjum Mostostalu Warszawa ma umowę na roboty bud. w Otwocku za 18,21 mln zł

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Firmy Handlowo-Usługowej Efer podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał

MFiPR: Wybrane projekty otrzymają ok. 61,5 mln euro z funduszy norweskich

schorzeniami reumatologicznymi. Polsko-norweskie konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych zajmą się też odzyskiwaniem energii i substancji organicznych ze ścieków komunalnych, poprawą zarządzania hałasem turbin wiatrowych czy przygotowaniem systemu nadzoru portów morskich z wykorzystaniem

Gdzie żyje się najtaniej? Porównujemy opłaty w śląskich miastach [RAPORT]

średnia stawka wyniosła 6,83 zł, co nie jest najniższą ceną w regionie, ale świadczy też o niezłym standardzie naszych lokali komunalnych - wyjaśnia Bartosz Matylewicz, rzecznik UM w Dąbrowie Górniczej. Wysokie ceny wody i ścieków (13,95 zł za metr sześc.) Matylewicz uzasadnia inwestycjami i powierzchnią

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,2% do 4,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,4% do 5,3%), budownictwie (z 3,7% do 4,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,1% do 2,3%), w pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 6,6%) oraz w transporcie i

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 19% r/r w I półr.

o 15,6%), w górnictwie i wydobywaniu (o 20,8% wobec wzrostu o 31,2% przed rokiem), informacji i komunikacji (o 16,4% wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), w przetwórstwie przemysłowym (o 14,9% wobec wzrostu o 5,5%) w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 14,7 % wobec

Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

zabezpiecza potrzeby technologiczne, socjalno-bytowe i energetyczne zakładu" - czytamy w komunikacie. W rejonie Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków sanitarnych oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Oczyszczona woda odprowadzana jest

URE ogłosił pierwsze w 2018 aukcje na sprzedaż energii z OZE

niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub inny, stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, stanowiących instalacje termicznego

BOŚ nagrodził firmy z Dolnego Śląska za działalność proekologiczną

. do zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Inwestycja zmniejszyła również uciążliwość dla otoczenia (przykre zapachy, hałas) oraz ilość powstających ścieków" - czytamy w komunikacie. Za proekologiczne przedsięwzięcia nagrodzono Gminny Zakład Gospodarki

Sejm za poprawką do ustawy prawo budowlane

, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej, budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m

Senat wprowadził ograniczenia co do postępowania legalizacyjnego ws. samowoli

budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy

KRD: Zaległości wobec dostawców mediów domowych wynoszą ok. 1,4 mld zł

Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie. Polacy nie płacą też za mieszkanie (422 mln zł długu), radio i telewizję (162 mln zł), energię elektryczną (37 mln zł), wodę (5 mln zł), ogrzewanie (4,6 mln zł) czy Internet (1,4 mln zł). Zaległości z tytułu opłat za ścieki i śmieci wynoszą odpowiednio 584

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 12,4% r/r w I-III kw.

spadku o 19,6% przed rokiem), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 27,2% wobec spadku o 1,2%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 23,7% wobec wzrostu o 4,6%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 21,3% wobec wzrostu o 15,4%), informacji i komunikacji (o 19,8% wobec

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę oczyszczalni w Krośnie za 32,1 mln zł

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie umowę w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały" za 32,1 mln zł brutto, podała spółka

Konsorcjum z Unibepem rozbuduje oczyszczalnię w Łasku za 36 mln zł netto

Warszawa, 14.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Unibepu (lider konsorcjum), Aquacoms i Inwatech Kornyezetvedelmi podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łasku umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, podał Unibep. Wartość umowy to 36 mln zł netto. "

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Aquanetu, perspektywa stabilna

Warszawa, 08.08.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził rating długoterminowy (IDR) Aquanetu na poziomie BBB oraz rating krajowy na poziomie A+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla monopol Aquanetu na rynku wody i ścieków w

Mostostala Warszawa ma aneks do umowy na roboty w Otwocku

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy została powiększona do 21,57 mln zł brutto. "Na podstawie powyższego aneksu ustalono nowe terminy: - Zakończenie robót budowlanych do 31.01.2019 r. - Zakończenie robót z rozruchem technicznym i

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

gastronomii (z 6,8% do 7,3%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,2% do 6,6%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 6,8% do 4,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,8

PGE Energia Ciepła zrealizowała 217 projektów na krakowskim rynku ciepła w ub.r.

absorberze instalacji odsiarczania, modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, rozbudowy instalacji monitoringu emisji do powietrza, a także modernizacja i doposażenie laboratorium chemicznego, podsumowano. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej

NBP: Firmy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji w I kw. 2019 r.

pogorszenia, zaś 5% poprawy) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (uzyskano odpowiednio 10,4% i 7,7% odpowiedzi)" -  czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Według NBP, przewidywania na cały 2019 r

Pekabex: Umowa na prefabrykaty do łódzkiego tunelu wypełni moce w Mszczonowie

oczyszczalni ścieków "Czajka". "Jest to trzeci duży tunel, jaki realizujemy w Polsce, co przy tak istotnych projektach ma niebagatelne znaczenie i z pewnością skorzystamy z wcześniejszych doświadczeń. Cieszymy się, że nasi partnerzy dostrzegają ten potencjał. Także dworzec Nowa Łódź Fabryczna

BOŚ nagrodził 7 firm i instytucji za działalność proekologiczną i prospołeczną

. oczyszczalnie ścieków, energooszczędne urządzenia w elektrowniach, natomiast dziś mamy szeroką paletę klientów sięgających po przyjazne środowisku rozwiązania - od organizacji społecznych poprzez budownictwo, spółki komunalne, przedsiębiorstwa z branż przemysłowych - gdzie się nie rozejrzymy, mamy do czynienia

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

% do 8%), przetwórstwie przemysłowym (z 5,0% do 4,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,8% do 3,6%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,1% do 6%)" - czytamy dalej w materiale. Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 914

Obligacje JS Hamilton Poland o wart. 40 mln zł zadebiutują we wtorek na Catalyst

, badania próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.) oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowej, konsumenckie testy produktów, monitorowanie i badanie jakości paliw w obrocie hurtowym i detalicznym, usługi audytorskie dla producentów i dystrybutorów żywności. (ISBnews)

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 32,25 mld zł na koniec 2019 r.

wody odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami, który miał 8,9% udział niesolidnych dłużników, dziś ma 8,5%. Wzrost liczby podmiotów opóźniających płatności, na który należy też zwrócić uwagę, odnotowały również takie sektory jak: działalność w zakresie usług administrowania i działalność

Rząd przyjmie nowęlę - Prawo wodne w IV kw. 2018 r.

. - Prawo wodne nie rozwiązała sytuacji, w których pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne nie określały maksymalnej ilości pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków w m3 na sekundę (ustawa nie zawierała takiego wymogu), podczas gdy

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 0,8% do 2,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 0,1% do 1,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 5,7% do 6,6%), informacji i komunikacji (z 5,0% do 5,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,6% do 4,9%) oraz działalności

MR: Nowela prawa budowlanego umożliwi przyśpieszenie procesu inwestycyjnego

na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów

MR: Dofinansowanie unijne z POIiŚ osiągnęło poziom 60,7 mld zł

– Lublin, łącznica Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki), energetykę (m.in. Gazociąg Lwówek – Odolanów) czy oczyszczalnię ścieków Czajka w Warszawie. (ISBnews)

GUS: Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska wzrosły do 6,8 mld zł w 2017

dolnośląskim (102 mln zł). Według GUS, w 2017 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 21 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 68 tys. m3/dobę (w tym 18 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 5 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 2,1 tys

MFiPR: Sześć projektów otrzymało łącznie ok. 722 mln zł dofinansowania z POIiŚ

. Terminale portowe zostaną tak zmodernizowane, by zapewnić wpływającym statkom nowoczesną obsługę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Powstanie też infrastruktura umożliwiająca zasilanie promów morskich energią elektryczną z lądu oraz odbiór ścieków sanitarnych. Modernizacja sieci ciepłowniczej

GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 10,8% r/r do 112, 7 mld zł w 2018 r.

10,1% do 6,6%), informacji i komunikacji (z 6,7% do 4,1%), obsłudze rynku nieruchomości (z 8,5% do 6,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 8,1% do 6,4%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 5,4% do 4,4%). W administrowaniu i działalności wspierającej rentowność obrotu

BOŚ nagrodził firmy ze Śląska za działalność proekologiczną

innowacja ekologiczna wyróżniono firmę GPP, która od 2005 r. realizuje kolejne inwestycje na terenie Katowic, budując m.in. przyjazne środowisku biurowce. Drugą wyróżnioną firmą w tej kategorii jest Oczyszczalnia Ścieków Warta z siedzibą w Częstochowie - modernizacja przeprowadzona w firmie usprawniła pracę

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 30,41 mld zł po I kw. 2019

kredytu, istnieje w relacjach z przedsiębiorstwem reprezentującym sektor: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja. Już ponad 9% firm z takim PKD ma problemy z solidnością płatniczą. Sektor nie jest jednak jednorodny. Renomę psują tu przede wszystkim firmy

Dwie oferty Mostostalu W-wa na 104 mln zł brutto uznane za najkorzystniejsze

Komunalnej w Krośnie oferty Mostostalu Warszawa jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na 'Rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały'. Wartość oferty wynosi: 32,1 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.  "Politechnika Poznańska dokonała wyboru

BOŚ nagrodził firmy z centralnej Polski za działalność proekologiczną

odbyła się w Łodzi. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym cyklu. "Za znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Nagrodzono Grupę Producentów Mleka Ekołowiczanka za dwie inwestycje, które umożliwiły poprawę efektywności oczyszczania ścieków z przyzakładowej oczyszczalni. Z kolei firma

Gaspol: Prace nad terminalem LPG w Sędziszowie zaawansowane w ponad 50%

/kwiecień 2018 r." - czytamy w komunikacie.  Na ukończeniu są roboty związane z instalacjami podziemnymi (woda ppoż., woda pitna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci cieplne, zbiornik retencyjny, instalacje podczyszczania wód opadowych i biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych), podano

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

zaplanowane, ambitnie i z rozmachem, inwestycje. Biznesplan przewiduje także, że cena wody i ścieków nie będzie mogła zostać istotnie podwyższona w okresie obowiązywania umowy oraz że nowy nabywca nie będzie mógł komukolwiek poza dotychczasowymi wspólnikami odsprzedać swoich udziałów" - skomentowała

BOŚ nagrodził firmy z Wielkopolski za działalność proekologiczną

Miłosławiu w kategorii "Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana" - za modernizacje i rozbudowę przyzakładowej oczyszczalni ścieków, podano także. Obecnie trwa cykl uroczystości nadawania wyróżnień w poszczególnych regionach kraju. Najbliższe wydarzenie odbędzie się 18 maja 2017 r. w Dąbrowie

Awbud ma umowę na zakład Eberspächer koło Oławy za 25,9 mln zł netto

ścieków. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. (ISBnews)

EVF I Investments złożył w UOKiK wniosek ws. przejęcia J.S. Hamilton Poland

ciekłych i stałych oraz chemikaliów, badania próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.) oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowej, czy konsumenckie testy produktów. (ISBnews)

Soroczyński z KIG: Inflacja wyniesie 2,8% w 2020, racjonalne dwie podwyżki stóp

. Jako uzupełnienie wzrostu kosztów bytowych pojawią się też wyższe ceny wywozu śmieci, dostaw wody i odprowadzania ścieków" - wskazał Soroczyński. "Wiele firm zmuszonych będzie też do podniesienia cen produkowanych towarów czy świadczonych usług ze względu na kumulujący się od pewnego już

Pzp a jednostki budżetowe

Pytanie: Czy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy Pzp uprawnione jest stwierdzenie, że jednostka budżetowa powołana przez gminę w celu realizacji zadań własnych z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i odbioru ścieków komunalnych jest zwolniona ze stosowania ustawy Pzp ? Znajdź przetarg

Zysk netto Awbudu wyniósł 2,35 mln zł w I poł. 2015 r.wobec straty rok wcześniej

ścieków. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. (ISBnews)

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

, a także w kulturze, rozrywce i rekreacji – spadek po 0,1 pkt proc. Wzrosty odnotowano w rolnictwie oraz branży zajmującej się dostawą wody, odprowadzaniem ścieków i odpadów – o 0,1 pkt proc. Ta druga należy do branż z najwyższym udziałem dłużników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw &ndash

URE: Prawdopodobny termin aukcji OZE to IV kw. 2020 r.

); - instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystujących biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (510 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW (475 zł/MWh); - elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW

BIG InfoMonitor: Zaległości firm wyniosły 33,2 mld zł w marcu

zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. W tych sektorach ryzyko trafienia na niesolidnego płatnika w ciągu I kwartału nieznacznie spadło. "W dwóch branżach: budownictwo oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami spadły też

Zysk netto Awbud wyniósł 0,61 mln zł w I kw. 2015 r. wobec straty rok wcześniej

oczyszczania ścieków. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. (ISBnews)

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

, gospodarka ściekami 95% 95% Budownictwo 70% 70% Handel hurtowy i detaliczny 55% 50% Transport i gospdoarka magazynowa 65% 65% Zakwaterowanie i gastronomia 15% 15% Informacja i komunikacja 95% 95% Usługi finansowe i

Mostostal Warszawa schodzi z budowy spalarni odpadów

ścieków. ZUO podkreśla, że współpraca z wykonawcą była i nadal jest możliwa - lecz w granicach prawa. Inżynier kontraktu (w imieniu ZUO rolę tę pełni firma Sweco) odmówił zatwierdzenia przygotowanej przez Mostostal dokumentacji zrzutu ścieków, ponieważ "jest ona sprzeczna z tzw. decyzją środowiskową