ścieżka rejestracji przedsiębiorstwa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dotacji z NCBiR w ramach programu „Szybka Ścieżka" pozwoli spółce przyspieszyć rozwój produktów związanych z budowaniem lepszego doświadczenia klientów (ang. customer experience) i cyfrowych narzędzi do marketingu. Platforma stworzona przez polską firmę wykorzystuje sztuczną inteligencję

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

potencjalne ograniczenie kumulacji zapasów oraz wyraźne przesunięcia w zakresie ścieżki dochodów (odmienne niż przed rokiem terminy wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników) są przesłanką oczekiwanego przez nas spadku dynamiki PKB w II kw. w kierunku 3,6% - 3,7% r/r wobec wzrostu o 4,0% r/r w I kw., pomimo

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

pierwsze oferty w ciągu 2,5 dnia od rejestracji, a pierwsza sprzedaż pojawiała się zwykle po 5 dniach" - czytamy w komunikacie.  Allegro podało, że nowe firmy osiągały rekordowe wyniki sprzedaży wspierane popularnością ofert z bezpłatnymi dostawami z Allegro Smart! Rekordzista osiągnął obrót

Czy "anglik" w firmie ma sens?

Czy "anglik" w firmie ma sens?

wynik rozstrzygnięcia sporu między Polską a Komisją Europejską wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wiosną 2014 r. Uznał on, że nasz kraj złamał prawo europejskie, zakazując rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie. Trybunał stwierdził, że jeśli "angliki

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

optymizm co do perspektyw polskiej gospodarki niż wynikający z danych styczniowych. Jednak sytuacja pozostaje stabilna.   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w lutym o 1,2% r/r (w cenach bieżących). Analitycy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

ułatwiać działalność freelancerom, małym przedsiębiorstwom i organizacjom charytatywnym.  Źródło: spółka Zatrudnienie w IT: Marcin Kosedowski, szef marketingu Kodilla.com, zwraca uwagę, że w branży związanej z tworzeniem oprogramowania pracuje ok. 150 tys. osób, po tym jak w 2016 dołączyło do niej

Lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detal. nieznacznie rozczarowują analityków

. fakt, że rejestracja nowych samochodów osiągnęła 13,5% r/r wzrostu, co oznacza najlepszy lipiec od 15 lat. Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 3,8% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 4,2%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 0,1% r/r (oczekiwano

Dla kogo giełda, dla kogo fundusz?

mówić, choć przecież fundusze starają się, aby finansować firmy. Państwo także próbuje ten rozwój stymulować. Powstał Krajowy Fundusz Kapitałowy, który dofinansowuje fundusze typu venture, aby inwestowały w przedsiębiorstwa o charakterze prorozwojowym, innowacyjnym. Czyli ta ścieżka będzie szersza, ale

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

. Prognozują oni, że w kolejnych kwartałach konsumpcja będzie utrzymywała się na ścieżce wzrostowej, pozostając głównym motorem wzrostu gospodarczego. Sam spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu wobec danych sierpniowych wynikał w głównie ze zmiany efektów sezonowych. Część ekspertów

Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków

tym razem efekty niskiej bazy z ubiegłego roku okazały się nieco gorsze niż miało to miejsce przed miesiącem. W październiku rejestracja nowych samochodów jak podaje Samar była wyższa niż we wrześniu br. o 0,9% i w październiku roku ubiegłego o 6,6%. Był to więc najlepszy od 15 lat pod tym względem