ściśle związane

Paweł Borecki, Mikołaj Pietraszewski

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Dziś Ewa Kopacz ogłosiła nowy skład rządu. W resortach ściśle związanych z finansami naszego państwa zmiana jest tylko jedna - Maria Wasiak obejmie stanowisko po Elżbiecie Bieńkowskiej. Spytaliśmy ekspertów, jak oceniają decyzję nowej premier i czy osoby, które pozostają na swych stanowiskach, sprawdzały się na nich do tej pory.

Kolejna osoba odchodzi z władz NC+. Dyrektor HR złożyła wypowiedzenie

Związana od 13 lat z Canal+ Cyfrowym Kamila Barabasz jest trzecią osobą ze ścisłego kierownictwa platformy cyfrowej, która w ostatnich dniach pożegnała się z firmą. Barabasz złożyła wypowiedzenie we wtorek - informuje serwis wirtualnemedia.pl

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Novaturas miało 0,35 mln euro straty netto w I kw. 2020 r.

związanych z izolacją obywateli, wszystkie zorganizowane wyjazdy zostały czasowo zawieszone. Wpłynęło to, oczywiście, na wyniki finansowe Grupy Novaturas: przychody spadły o 18,9%, a rentowność o 28,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie. "Aby poradzić

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, jest ściśle związana z  projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Wprowadzone zmiany

BIEC: BOP spadł o 10 pkt w marcu, nie oczekuje się znacznego wzrostu bezrobocia

liczby ofert pracy będzie większy niż w marcu. "Konsekwencją tej sytuacji będzie wzrost bezrobocia, spowodowany zwolnieniami w najbardziej wrażliwym na obecne ograniczenia sektorze usług, a przede wszystkim w hotelarstwie, turystyce, gastronomii oraz z zawodach związanych z obsługą klienta

UOKiK wszczął postępowania wobec firm stosujących tzw. tucz kontraktowy

chlewnej. "Tucz kontraktowy (nakładczy) polega na tym, że rolnik - hodowca tuczy warchlaki na zlecenie koncernu mięsnego, producenta pasz lub za ich pośrednictwem. Organizator systemu wskazuje rolnikowi ścisłe wytyczne co do technik hodowli dostarczonej przez niego warchlaków, a także ilości i

Tarczyński miał 6,27 mln zł zysku netto, 22,78 mln zł EBITDA w I kw. 2020

wirusa, zarząd spółki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu COVID-19 na jednostkę. Zarząd spółki ocenia, że ryzyko co do jej zdolności do kontynuowania działalności wynikające z epidemii koronawirusa nie istnieje lub jest minimalne. Ocena wpływu epidemii na działalność i

Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA

;Zdecydowałem się podjąć ten krok po wielu miesiącach namysłu. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Radą Izby. Moim zamiarem jest pozostanie w ścisłym związku zawodowym ze środowiskiem rynku kapitałowego, a przede wszystkim z sektorem funduszy inwestycyjnych, któremu nadal będę służył swoim doświadczeniem. Po

GPW oczekuje dużej zmienności na rynku jeszcze przez ok. dwa miesiące

odnotowujemy wzrosty obrotów na GPW, następuje też duża zmienność ze strony instytucjonalnych inwestorów. Skala aktywności w przyszłych kwartałach powinna być ściśle obserwowana, gdyż ewentualny spadek obrotów negatywnie wpływa na przychody GPW " - dodał wiceprezes Jacek Fotek. Fotek zwrócił uwagę, że w

BIEC:BOP wzrósł o 7,1 pkt w XI, dynamika kreacji nowych miejsc pracy spowalnia

ofert pracy wyraźnie się zmniejszyło, ale liczba ofert wciąż wzrasta, choć powoli. Ograniczenie dynamiki kreacji nowych ofert pracy jest związane z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Na rynek wolnych miejsc pracy coraz większy efekt wywierać będą przede wszystkim rosnące koszty produkcji, w tym

AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w 2020 r.

stan środków pieniężnych w wysokości 134 mln euro pozwala zakładać, że spółka będzie w stanie wyeliminować wszelkie zakłócenia w działalności. Utrzymywana jest też ścisła komunikacja z bankami finansującymi" - czytamy w komunikacie. AmRest ustanowił globalne i krajowe komitety ds. kryzysu

BIEC: BOP wzrósł o 2,5 pkt w VIII, liczbę ofert pracy ograniczają wysokie koszty

roku obserwujemy systematyczne ograniczanie liczby internetowych ofert pracy dla wszystkich szerokich kategorii ofert pracy. W tym okresie największy spadek wystąpił dla zawodów społecznych i prawnych, zaś najmniejszy dla zawodów ścisłych i inżynieryjnych. W samym sierpniu, oferty najszybciej napływały

Exbud Konstrukcje złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Skanska

Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach [...] części mienia innego przedsiębiorcy, tj. ściśle określonych aktywów należących do Skanska S.A. [...] Wskazane powyżej aktywa to ściśle określone składniki materialne i niematerialne będące aktywami Skanska związane z wybranymi obszarami działalności Oddziału

Rainbow Tours miał wstępnie 37,8 mln zł zysku netto, 68,89 mln zł EBITDA w 2019

zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wybrane, wstępne skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019 oraz za okres porównywalny (rok obrotowy 2018) kształtują się następująco

KE poparła wnioski państw, które pomogą przygotować plan 'zielonej transformacji

członkowskim w przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Państwa członkowskie zachowają decydującą rolę w procesie redagowania i finalizacji tych planów, w ścisłej konsultacji z właściwymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, co zapewni poczucie

KE przedstawiła wytyczne ws. aplikacji wspierających walkę z koronawirusem

będzie mogła zbierać i przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są istotne i mają służyć ściśle określonemu celowi. (Komisja uważa, że dane dotyczące lokalizacji nie są konieczne do celów związanych z ustalaniem kontaktów zakaźnych, i zaleca, by nie stosować danych dotyczących lokalizacji w tym

Marcin Szuba nowym dyrektorem inwestycyjnym Esaliens TFI

Esaliens TFI w unikalne doświadczenie oraz kompetencje. Zarówno wykształcenie, jak i dotychczasowa praktyka zawodowa Marcina są ściśle związane z branżą medyczną. Zapraszając go do współpracy, chcemy, by realizował i rozwijał swoje kompetencje, zarówno w ramach obecnych rozwiązań produktowych, jak i w

PKN Orlen przeznaczył łącznie ponad 100 mln zł na walkę z koronawirusem

;PKN Orlen zakupił dwa rodzaje masek ochronnych. Pierwszy to trójwarstwowe maski jednorazowe, których zewnętrzne warstwy wykonane są z materiału antybakteryjnego, natomiast wewnętrzna stanowi bazę filtrującą. Maksymalna szybkość filtracji wynosi 94%. Drugi rodzaj to maski, które ściśle przylegają do

Exobud Konstrukcje ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Skanska

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Exobud Konstrukcje ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie części mienia Skanska, podał Urząd na Twitterze. Wniosek wpłynął 10 kwietnia. Koncentracja polega na nabyciu przez Exbud Konstrukcje ściśle określonych aktywów

PZU i AGH mają list intencyjny dot. wspólnych projektów badawczo-rozwojowych

krajowych i europejskich na realizację tych przedsięwzięć. Podpisany list intencyjny zakłada m.in. ścisłe partnerstwo w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką" - czytamy w komunikacie.  PZU podało, że obie strony chcą połączyć siły m.in. w zakresie innowacji technologicznych, badań

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną, podano także. Urząd dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania. Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

. Darowizna rzeczowa przeznaczona zostanie na cele związane z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania służb pomocowych, zarówno tych zajmujących się opieką nad pacjentami zarażonymi koronawirusem, jak i tych specjalizujących się w profilaktyce zdrowia publicznego, podano w komunikacie. "W obliczu

ZBP: Rusza projekt szkoleniowy PolishCloud Academy

tylko sfery technologii, ale przede wszystkim wymaga zmiany filozofii działania całej organizacji - także tej nie związanej ściśle z samym IT. Każda organizacja musi się do tego odpowiednio przygotować i właściwie wdrożyć w codziennym funkcjonowaniu, stąd pomysł na akademię" - powiedział Wojciech

Play2Chill pozyskał na produkcję gier 1,5 mln zł, chce wejść na NC w tym roku

NewConnect. "Jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek publicznych. Konsekwentnie realizujemy kolejne kamienie milowe związane z debiutem. Prace związane z wejściem na giełdę są w zaawansowanej fazie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, debiut odbędzie się jeszcze w tym roku"

Alior Bank oczekuje, że koszt ryzyka wyniesienie 2,3%, a C/I 41% w 2019 r. 

podał, że na wzrost odpisów negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące o charakterze nadzwyczajnym związane z ekspozycją dla klienta banku z branży spożywczej. Zostały one rozpoznane księgowo w II kwartale 2019 r. w kwocie 140 mln zł oraz dodatkowo w kwocie 21 mln zł.  Wskaźnik kosztów do dochodów

Infoscan ma list intencyjny z austriackim dystrybutorem Medintech

Infoscan trafi do placówek medycznych w Austrii, a w dalszej kolejności do podmiotów z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz z Węgier. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na wyżej wymienione rynki. Docelowo współpraca

MFiPR: Komisje sejmowe rozpatrzą nowelę dot. prowadzenia polityki rozwoju

drugie, wpisujemy do ustawy nowe instrumenty polityki regionalnej, które wzmacniają partnerstwo rządu z samorządami. Po trzecie, ściśle wiążemy planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w

PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię

chcemy w tym roku przeprowadzić aktualizację tej strategii, co związane z tym, co się dzieje na rynku europejskim i światowym" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej. Dodał, że aktualizacja wynika też z planowanych zmian wewnątrz spółki. PGNiG planuje kontynuację dywersyfikacji

BIEC: BOP spadł o 13,3 pkt w VII, rynek e-ofert pracy osiągnął szczyt możliwości

odnotowaliśmy w grupie zawodów związanych z zasobami ludzkimi, doradztwem oraz pracą w działach firm związanych z zakupami" - czytamy dalej. Oferty pracy dla przedstawicieli większości kategorii zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych również podlegają koniunkturalnemu spowolnieniu. Wśród nich w

PKP ma umowę z Budimeksem na przebudowę dworca w Białymstoku za ok. 36 mln zł

niewidomych i niedowidzących zaprojektowano system oznaczeń dotykowych i pasów prowadzących. Z uwagi na charakter obiektu PKP ściśle współpracuje z konserwatorem zabytków, wskazano również. "Zależy nam na tym, aby dworzec w Białymstoku odzyskał swoją historyczną świetność, ale ważne są także nowe

Global Cosmed miał 3,35 mln zł zysku netto, 8,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

poprawę o prawie 10 mln zł w porównaniu do 2018 r., co umożliwiło także zmniejszenie zadłużenia wobec instytucji finansowych i zobowiązań handlowych o 18 mln zł. Poprawa wyników finansowych w 2019 r. była spowodowana wzrostem przychodów o 3% r/r, ścisłą dyscypliną kosztową oraz stabilizacją na rynku

Ericsson: 71,5% firm uważa, że 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki

przedsiębiorstw jako główne bariery wskazała obawy związane z bezpieczeństwem i kontrolą danych. 46% ogółu respondentów główną barierę, która mogłaby opóźnić wprowadzenie technologii 5G w Polsce widzi w budowie infrastruktury sieci. Za równie problematyczne respondenci uznali obawy związane z negatywnym wpływem

BGK ma do rozdysponowania 200 mln euro w ramach promocji paliw alternatywnych

wsparcie (grant). W przypadku programu CEF Blending Facility pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską mają zasilić inwestycje rozwijające innowacyjny i przyjazny środowisku transport. Wsparcie dotyczy projektów związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie (takich jak np. wodór, CNG

Sumitomo Corp. zainwestowała 8,5 mln zł w Teroplan - właściciela e-podróżnik.pl

inwestycyjnej japońskiej firmy Sumitomo, podkreślono. "Sumitomo zdecydowało się zainwestować w Teroplan ze względu na innowacyjną usługę Hoper, która rozwiązuje istotny problem społeczny związany z dostępnością do taniego i bezpiecznego podróżowania. Hoper, będący świetnym uzupełnieniem tradycyjnych

BIEC:BOP wzrósł o 1,9 pkt w III, wolniejszy napływ ofert we wszystkich wojewódz.

z rzędu. "Wśród głównych źródeł zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów wyróżnić można wciąż rosnące koszty związane z pracą, w tym również koszty rekrutacji nowych pracowników, oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do polskich przedsiębiorstw, w szczególności od kontrahentów zagranicznych

Rząd przyjął Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 r. wart 40 mld zł

Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu" - czytamy dalej. Inwestycje finansowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.     Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów, wskazano

Strata netto Mabionu zwiększyła się r/r do 12,85 mln zł w I kw. 2017 r.,

przychodów ze sprzedaży. "Przychody w następnych okresach rozliczeniowych będą ściśle związane z potencjalnymi lub już podpisanymi kontraktami w zakresie rejestracji i dystrybucji leku Mabion CD20. Wpływ na wysokość przychodów mogą mieć ewentualne opóźnienia prowadzonych rozmów lub nieprzewidziane

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

program gwarancji pomoże polskim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki obecnego kryzysu związanego z koronawirusem, zdobyć pilnie potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne oraz kontynuować działalność w tych trudnych czasach. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, gdyż zależy

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

Finansowej. Jednocześnie emitent nie wyklucza możliwości oddania kontroli nad konkretną siecią danej marki o ile będzie to uzasadnione wsparciem wzrostu wartości emitenta oraz pod warunkiem pozostawania z nim w ścisłej współpracy przez określony czas; - inwestycje w pakiety mniejszościowe związane z

BIG InfoMonitor: Zaległości firm kurierskich przekroczyły 57 mln zł w lutym br.

koronawirusa. W nowej sytuacji próbują się odnaleźć nie tylko handlowcy, ale też ściśle z nimi powiązane firmy kurierskie i pocztowe. Światowy rynek przesyłek KEP jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów sektora logistycznego. Szacunki mówią, że w 2020 r. wartościowo osiągnie on 356 mld euro, a

Huckleberry Games rozpoczęła sprzedaż gry 'Edengrad' na platformie Steam

. 2017 r. Huckleberry Games informowała w marcu o ustaleniu terminu premiery gry "Edengrad" na platformie Steam na 4 kwietnia. Podała też, że debiut produkcji jest ściśle związany z planowanym wejściem spółki na rynek NewConnect do końca II kw. 2017 r. Huckleberry Games zajmuje się

Polish LNG Conference odbędzie się 14-15 listopada

. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia. Pierwszy dzień konferencji, która odbędzie się w Hotelu Novotel w Warszawie, będzie tłumaczony na język polski. "Biorąc pod uwagę miejsce spotkania oraz fakt, iż wydarzenie jest organizowane w ścisłej współpracy z Polską Platformą LNG, naturalną

BIEC:BOP wzrósł o 8,5 pkt w lutym, wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów

;Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu w nauk ścisłych i inżynieryjnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w lutym odnotowaliśmy redukcję wakatów jedynie w trzech kategoriach. W największym stopniu redukcja dotknęła oferty związane z pracą w BHP i

KUPS: Propozycja MF dot. VAT na soki i napoje to zmiana kosmetyczna

niedoboru w budżecie z powodu obniżenia stawki VAT dla wielu innych kategorii produktów. Przecież ktoś za to musi zapłacić? Pytanie dlaczego mają to zrobić polscy rolnicy, sadownicy i polskie firmy. Dlaczego ta, tak ściśle związana z polską gospodarką branża, ma sfinansować ulgi dla innych? Mam nadzieję, że

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków. - Brak ściśle określonego katalogu wydatków - przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy środki pożyczki; pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już 1 lutego 2020 r. - ważne, żeby nie były

BIEC: BOP spadł o 14,8 pkt w V, ale nie wykazuje oznak tendencji spadkowej

ogłoszeń o zatrudnieniu w całym bieżącym roku liderem pod względem szybkości napływu ofert pracy jest obecnie woj. pomorskie, a najwolniejszy ich napływ obserwujemy w woj. opolskim" - czytamy dalej. Największy spadek zapotrzebowania na nowych pracowników wystąpił w zawodach związanych z

ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

% zależną - Ropczyce Inżyniering, której misją jest realizacja kompleksowych usług związane z projektowaniem, zabudową i eksploatacją wyrobów ogniotrwałych. Spółka ta uruchomiła też nową linię biznesową - wysokotemperaturowej utylizacji odpadów przemysłowych. "Będziemy podnosić poprzeczkę

BoomBit odnotował 3,38 mln zł przychodów w październiku

najważniejszych gier. W listopadzie wydatki marketingowe powinny być wyższe niż w październiku - m.in. ze względu na planowane debiuty. W ostatnich miesiącach roku spodziewamy się również poprawy na poziomie przychodów, m.in. ze względu na wspomniane debiuty oraz promocje wewnątrz gier, związane z Black Friday i

TFI Allianz współpracuje z Comarch w ramach obsługi PPK

poinformuje klienta stosownym komunikatem. Takie działanie jest możliwe właśnie dzięki ścisłej integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi Comarch ERP oraz TFI Allianz" - powiedział konsultant rozwiązań Comarch ERP Paweł Krupa, cytowany w komunikacie. "Na spotkaniach dotyczących PPK

PHN miał 67,6 mln zł zysku netto, 119,4 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

wyniki finansowe, jednak w obliczu narastających zagrożeń związanych z globalnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Polski Holding Nieruchomości S.A. podjął działania mające zminimalizować jego negatywny wpływ na bieżącą działalność spółki. Rozpoczęliśmy intensywne prace analityczne dotyczące

BSC Drukarnia Opakowań przyjęła plan inwestycji na ok. 44,8 mln zł w 2019 r.

infrastrukturę zakładu tego zakładu (drogi, elewacje, nasadzenia drzew itp.) [...]" - czytamy także. Dodatkowo zarząd informuje, że wydatki związane z ww. budową wzrosną o ok. 5 mln zł, względem ostatniego planu inwestycyjnego o przyjęciu którego informowała spółka, na co wpływ miały: - zmiana projektu

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

być zrealizowane samodzielnie przez UKNF i wymagają ścisłego współdziałania m.in. z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Związkiem Banków Polskich, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z audytorami, a przede

Impel: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. VAT od spółki zależnej

towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi, o których mowa w Interpretacji indywidualnej, wymieniono w informacji. "Niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu" – zaznaczono także. Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku

Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z aplikacją Comarch 

Ultimate Games liczy na 'znaczące zwiększenie' wyników w II półroczu

; - czytamy dalej. Wśród nich znajdują się m.in. "Unlucky 7" (PC), "Bakery Simulator" (PC), "Woodzone" (PC) czy "Deadliest Catch: The Game" (PC), tworzone w ścisłej współpracy z Discovery Channel. Rok ten zapowiada się więc dla spółki rekordowo, zarówno pod kątem

BOŚ Bank i UKSW rozpoczęły współpracę w zakresie projektów na rzecz ekologii

na rzecz środowiska i kooperacji dydaktyczno-edukacyjnej. Wspólne przedsięwzięcia będą związane ze szkoleniami, stażami, praktykami, studiami podyplomowymi, a także publikacjami. Ponadto, w ramach wzajemnej współpracy, planuje się utworzenie kapituły nagradzającej najlepsze prace studenckie

Orange: Wzrost przychodów w 2020 r. mało prawdopodobny, ale EBITDAaL wzrośnie

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Na podstawie oceny początkowego wpływu pandemii na perspektywy finansowe Orange Polska, zarząd uważa, że obecnie mało prawdopodobny jest oczekiwany wcześniej wzrost przychodów w 2020 r. Jest to związane głównie ze spodziewanym spadkiem przychodów ze sprzedaży

Lokum Deweloper miało 7,26 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

porównawczym, tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji - większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku w drugiej połowie roku. Potencjał rozpoznań to 973 lokale" - czytamy w raporcie. Ze względu na rosnącą skalę

Colliers: Zasoby biurowe w Europie Środk. i Wsch. przekroczą 30 mln m2 w 2021 r.

fazie ekspansji - w I połowie 2019 r. w Pradze i Bratysławie oddano do użytku ponad 130 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Jednym z najbardziej dynamicznych ośrodków w regionie CEE stał się Bukareszt. Jest to ściśle związane ze specyfiką tamtejszego rynku pracowników cechującego się dobrą

Zwyżki kursu PLN mogą okazać się chwilowe, koronawirus nadal groźny

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy wieżą, że uda się powstrzymać globalną pandemię koronawirusa i ograniczyć związane z nią straty gospodarcze. Na fali tego optymizmu rośnie kurs PLN, ale trzeba pamiętać, że PKB Chin i tak mocno ucierpi z powodu epidemii, a dzisiejsze dane z

CEZ wydzieli dywizję energetyki jądrowej od 1 czerwca br.

konwencjonalnej będzie nadzorujący dotychczas wytwarzanie Ladislav Štěpánek. "Energetyka jądrowa to ściśle regulowany i bardzo specyficzny sektor. Utworzenie odrębnej dywizji to, moim zdaniem, logiczny krok w odpowiedzi na nowe ustawodawstwo. Moim celem jest uproszczenie zarządzania, dokończenie

Auto Nobile złożyło wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Lenartowicz sp. z o.o.

przez p. Marka Janowskiego spółce Auto Nobile sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Obie transakcje są ze sobą ściśle związane i łącznie realizują cel gospodarczy koncentracji, nie mają charakteru samodzielnego, podano także. Lenartowicz Sp. z o.o. jest dealerem samochodów marki Mercedes

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

akcjonariuszy banku w I kwartale 2020 r. wyniósł 186,9 mln zł i w warunkach porównywalnych wzrósł o 12,5% r/r, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności komercyjnej oraz kontynuowanej ścisłej kontroli kosztów działania. Nominalny zysk netto był niższy o 22,9% r/r, głównie z powodu zawiązania w I

EKG: Budowa CPK to szansa na skok jakościowy kolei i cywilizacyjny Polski

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Planowana budowa nowych i modernizacja starych linii kolejowych związana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) to szansa na skok cywilizacyjny dla całej Polski, ocenili uczestnicy panelu pt. "Centralny Port Komunikacyjny. Czy ta inwestycja się

Euler Hermes: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r.

, energetyki i handlu detalicznego w Ameryce Północnej, a także handlu detalicznego i usług w Europie Zachodniej, podkreślono. "Prognozy w zakresie niewypłacalności wymagają ogólnie rzecz biorąc ścisłej kontroli sporów handlowych, a także innych rodzajów ryzyka politycznego i związanego z wdrażanymi

L'Oréal wdraża działania celem wsparcia salonów fryzjerskich w ponownym otwarciu

szerokiego grona fryzjerów w całym kraju. Nasza pomoc nie kończy się na bezpośrednich narzędziach wsparcia. Ściśle współpracując z Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego, z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w tworzenie pakietu wytycznych, związanych z odmrażaniem działania branży beauty. Dzięki

PAKA Architekci: Pandemia nie zatrzymała Programu Inwestycji Dworcowych PKP

projekty są na przededniu ukończenia - dopinamy ostatnie szczegóły związane z uzgodnieniami specjalistycznych instalacji typu SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej)" - powiedział Matysiak w rozmowie z ISBnews. "Pandemia nieznacznie wpłynęła na naszą pracę. Jeżeli chodzi o nasze biuro

BIEC: BOP spadł o 2,9 pkt w I; zmniejszy się dynamika wzrostu wakatów w 2018

przedstawiało się zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem ścisłym lub inżynieryjnym" - czytamy w komunikacie. W zawodach z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych panowała wyraźna dysproporcja i jedynymi zawodami, na które zapotrzebowanie wzrosło był specjalista ds. internetu i e- commerce oraz

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

dotychczasowych w ramach grupy kapitałowej Unibep biznesów z uwzględnieniem wykorzystania efektów synergii wynikających ze ścisłej kooperacji pomiędzy poszczególnymi biznesami; dodatkowo w ramach generalnego wykonawstwa w kraju dalsze ugruntowywanie i rozwijanie pozycji emitenta w budownictwie mieszkaniowym

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w

Poczta Polska ma nowe porozumienie z KAS dot. odprawy celnej przesyłek

podpisanego porozumienia jest zapewnienie sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie zasad dokonywania zgłoszeń celnych w tym obrocie. Ścisła współpraca organów KAS i pocztowych jest niezbędna do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza w dobie nowych wyzwań, jakie

Grupa Żywiec miała 34,89 mln zł straty netto, 20,24 mln zł straty EBIT w I kw.

poziomie przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów spółki. Do czynników ryzyka należy również zaliczyć możliwości powstania tzw. zatorów płatniczych w rozliczeniach z klientami spółki, związane z ww. ograniczeniami

JSW ma umowę ws. utworzenia funduszu stabilizacyjnego z PGE TFI i Altus TFI

będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla grupy, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu

Asbis nie odczuł negatywnego wpływu pandemii w I kw., ale monitoruje sytuację

Czeska i Polska, wykazywały duży popyt i kryzys ten będzie w mniejszym stopniu odczuwalny" - dodał. Według dyrektora, branża technologiczna będzie jednym z sektorów, na które kryzys będzie miał mniejszy wpływ. "Zapotrzebowanie konsumentów czy korporacji na technologie IT związane z dostępem

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

regionalnym" - powiedział prezes Wing Noah Steinberg, cytowany w komunikacie. Od chwili podpisania umowy przedwstępnej Wing ściśle współpracował z Griffin Real Estate i oczekuje, że w kolejnych miesiącach Griffin stanie się współinwestorem w Echo Investment, podano także. Steinberg dodał, że Wing

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Rozporządzenia BMR dokumentacji dotyczącej wskaźników WIBID i WIBOR jest efektem prac prowadzonych przez GPW Benchmark w ścisłej współpracy z sektorem bankowym i w konsultacji z instytucjami publicznymi, od chwili przejęcia kontroli nad opracowywaniem stawek, czyli od 30 czerwca 2017 r." - powiedziała

Termin związania ofertą

ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro termin związania ofertą wynosi 90 dni. Przedłużenia ważności wadium W przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby

KPK PB i ZPKP chcą zachęcać biznes i naukę do udziału w programach badawczych UE

ścisłej współpracy głównych graczy na polskim rynku badań i innowacji. Takim graczem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentujący czołowe klastry nastawione na innowacje i kooperację MŚP i polskich jednostek naukowych" - powiedział dyrektor KPK PB UE Zygmunt Krasiński, cytowany w

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

właściwością UKNF i wymaga ścisłego współdziałania m.in. z Ministerstwem Finansów, EIOPA, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z audytorami, a przede wszystkim z zarządami zakładów ubezpieczeń oraz

MPiT ma 249 propozycji zmian przepisów z aplikacji ' Głos Przedsiębiorcy'

podczas konferencji prasowej.  Dodała, że od maja ub.r., kiedy weszły przepisy związane z kodeksem biznesu to dziennie rejestruje się 900 nowych podmiotów, małych przedsiębiorców, a to jest więcej niż się wyrejestrowuje.  "Nasza współpraca z resortem układa się bardzo dobrze. Pomysł

PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy uruchomiła nowe instalacje środowiskowe

ciepłownicza w Polsce, a także największy dostawca ciepła na rynku lokalnym, PGE Energia Ciepła realizuje projekty mające na celu poprawę jakości powietrza w Bydgoszczy. Emisje zanieczyszczeń pochodzące z elektrociepłowni są ściśle kontrolowane, a nowe instalacje odsiarczania i odazotowania spalin w Bydgoszczy

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

początek zażądali zwrotu tylko części pieniędzy, które wpłacili za transakcje IRS, zapowiadając jednak, że wystąpią przed sądem o całość, jeśli wygrają sprawę. W pierwszej instancji nie mieli jednak szczęścia. Na wokandzie argumentowali, że umowy kredytowa i o IRS są ze sobą ściśle powiązane, więc gdy ta

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

bezrobocie. Należałoby także rozważyć kompensowanie przedsiębiorcy przez ZUS kosztów absencji związanej z epidemią koronawirusa już od pierwszego dnia" - wskazano także w komunikacie. Według NBP, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) powinna ściśle monitorować charakter i zakres wpływu epidemii na

Qumak ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1 zł za sztukę

emisję akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jest ściśle związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą i przyszłą działalność spółki. Intencją jest, aby część wpływów z planowanej emisji akcji serii L została wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia w

Wawel zamierza dokonać w III kw. rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku

przedmiotowe rozpoznanie w wynikach za III kw 2017 r., co w bezpośredni sposób wpłynie na wynik tego okresu" – czytamy w komunikacie. Powyższy zamiar jest ściśle związany z zakończoną w lipcu br. budową nowego zakładu w Dobczycach oraz rozruchem linii produkcyjnej, zainstalowanej w nowym zakładzie

Morizon zmienił nazwę na MZN Property, celem strategia budowy OneStopShop

segmenty związane będą z różnymi markami, czołowymi na swoich rynkach. Każdy z segmentów rozwijany jest przez należące do grupy spółki córki. Korporacyjnie skupia je notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka - MZN Property. Marka Morizon pozostanie ściśle związana z segmentem wyszukiwania

Zenith prognozuje wzrost polskiego rynku reklamowego o 3,1% r/r w 2019 r.

. Poziom dynamiki PKB, szacowany na rok 2019 na poziomie +4% i wspierany nowymi programami rządowym 500+ i 13-tek dla emerytów na tę chwilę jest niezagrożony. Obserwowane nieznaczne spowolnienie rynku reklamowego wydaje się być tym bardziej uzasadnione, że związane jest z tak zwanym efektem wysokiej bazy

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego), podano także.  "Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem banku w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy (fundusze WI): - WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

SAS: Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć w zw. z wydatkami służbowymi

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć związanych z podróżami i wydatkami służbowymi, wynika z nowych badań przeprowadzonych przez SAS. Pracownicy zawyżają koszty wyjazdów lub dokonują w tym czasie prywatnych zakupów. Inne rodzaje nadużyć finansowych, z

Rząd przyjął nowelę ułatwiającą efektywną realizację projektów w formule PPP

niejasności w przepisach. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Według CIR, zaproponowane rozwiązania głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług

ARP: Restrukturyzacja UCK w Gdańsku została zakończona sukcesem

wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie

Strata netto Open Finance zmniejszyła się r/r do 18,17 mln zł w 2017 r.

. Spółka ta gotowa jest na wyzwania rynkowe i biznesowe związane z chociażby zmianami wynikającymi z regulacji MIFID II. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Open Finance S.A. posiadało 33,7% udziału w akcjach Noble Funds TFI S.A." - napisał w liście prezes Open Finance Przemysław Guberow

MZ chce zmienić regulacje dot. rynku aptek w przygotowywanej 'dużej nowelizacji'

interpelację poselską.  Według wiceminister, poza problematyką ściśle związaną z aptekami projektowane zmiany obejmują także kwestie związane ze sposobem funkcjonowania całości rynku farmaceutycznego. "Ponadto, analizie zostały poddane rozwiązania już obecnie funkcjonujące w innych państwach lub

PKN Orlen i Poczta Polska zawarły kontrakt dot. rozwoju usługi Stacja z Paczką

świecie i trendem, którego nie sposób ignorować. Dlatego zajmuje on istotne miejsce w strategii rozwoju naszego segmentu detalicznego. Już dziś oferujemy naszym klientom możliwość odbierania i nadawania paczek, jednak budujemy również fundament dla dalszego rozwoju tego typu usług związanych z naszą

Coca-Cola HBC Polska, Refresco i CHEP optymalizują dostawy we wspólnym projekcie

najnowocześniejsze zaplecze logistyczne, natomiast w obliczu braków kierowców to za mało. W odpowiedzi na oczekiwania rynku związane z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych zasobów, CHEP Polska zaproponował swoim klientom projekt polegający na optymalizacjach skoncentrowanych na obszarach związanych z transportem

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

zalet w postaci oszczędności czasu i kosztów. Będzie to również jeden z pierwszych prospektów dla programów emisji listów zastawnych sporządzony na podstawie tzw. rozporządzenia prospektowego, które weszło w życie 21 lipca tego roku, regulującego kwestie związane z ofertą publiczną papierów

Strata netto Zamet Industry zmniejszyła się r/r do 0,72 mln zł w III kw. 2017 r.

& gas, związane z niską ceny ropy i gazu na światowych rynkach, - koniunktura w sektorze hutniczym, z którą ściśle związany jest poziom inwestycji realizowanych przez odbiorców spółki zależnej Zamet Budowa Maszyn, - koniunktura w pozostałych segmentach rynku, na którym działają spółki grupy

Best objął większościowy udział w spółce Best Capital Italy

zarządu emitenta Marka Kucnera, która objęła 7% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 4 900,00" – czytamy w komunikacie. Best Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z