ściśle związane

Paweł Borecki, Mikołaj Pietraszewski

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Dziś Ewa Kopacz ogłosiła nowy skład rządu. W resortach ściśle związanych z finansami naszego państwa zmiana jest tylko jedna - Maria Wasiak obejmie stanowisko po Elżbiecie Bieńkowskiej. Spytaliśmy ekspertów, jak oceniają decyzję nowej premier i czy osoby, które pozostają na swych stanowiskach, sprawdzały się na nich do tej pory.

Kolejna osoba odchodzi z władz NC+. Dyrektor HR złożyła wypowiedzenie

Związana od 13 lat z Canal+ Cyfrowym Kamila Barabasz jest trzecią osobą ze ścisłego kierownictwa platformy cyfrowej, która w ostatnich dniach pożegnała się z firmą. Barabasz złożyła wypowiedzenie we wtorek - informuje serwis wirtualnemedia.pl

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA

;Zdecydowałem się podjąć ten krok po wielu miesiącach namysłu. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Radą Izby. Moim zamiarem jest pozostanie w ścisłym związku zawodowym ze środowiskiem rynku kapitałowego, a przede wszystkim z sektorem funduszy inwestycyjnych, któremu nadal będę służył swoim doświadczeniem. Po

BIEC: BOP wzrósł o 2,5 pkt w VIII, liczbę ofert pracy ograniczają wysokie koszty

roku obserwujemy systematyczne ograniczanie liczby internetowych ofert pracy dla wszystkich szerokich kategorii ofert pracy. W tym okresie największy spadek wystąpił dla zawodów społecznych i prawnych, zaś najmniejszy dla zawodów ścisłych i inżynieryjnych. W samym sierpniu, oferty najszybciej napływały

BIEC:BOP wzrósł o 7,1 pkt w XI, dynamika kreacji nowych miejsc pracy spowalnia

ofert pracy wyraźnie się zmniejszyło, ale liczba ofert wciąż wzrasta, choć powoli. Ograniczenie dynamiki kreacji nowych ofert pracy jest związane z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Na rynek wolnych miejsc pracy coraz większy efekt wywierać będą przede wszystkim rosnące koszty produkcji, w tym

Exbud Konstrukcje złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Skanska

Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach [...] części mienia innego przedsiębiorcy, tj. ściśle określonych aktywów należących do Skanska S.A. [...] Wskazane powyżej aktywa to ściśle określone składniki materialne i niematerialne będące aktywami Skanska związane z wybranymi obszarami działalności Oddziału

Exobud Konstrukcje ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Skanska

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Exobud Konstrukcje ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie części mienia Skanska, podał Urząd na Twitterze. Wniosek wpłynął 10 kwietnia. Koncentracja polega na nabyciu przez Exbud Konstrukcje ściśle określonych aktywów

PZU i AGH mają list intencyjny dot. wspólnych projektów badawczo-rozwojowych

krajowych i europejskich na realizację tych przedsięwzięć. Podpisany list intencyjny zakłada m.in. ścisłe partnerstwo w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką" - czytamy w komunikacie.  PZU podało, że obie strony chcą połączyć siły m.in. w zakresie innowacji technologicznych, badań

Alior Bank oczekuje, że koszt ryzyka wyniesienie 2,3%, a C/I 41% w 2019 r. 

podał, że na wzrost odpisów negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące o charakterze nadzwyczajnym związane z ekspozycją dla klienta banku z branży spożywczej. Zostały one rozpoznane księgowo w II kwartale 2019 r. w kwocie 140 mln zł oraz dodatkowo w kwocie 21 mln zł.  Wskaźnik kosztów do dochodów

BIEC: BOP spadł o 13,3 pkt w VII, rynek e-ofert pracy osiągnął szczyt możliwości

odnotowaliśmy w grupie zawodów związanych z zasobami ludzkimi, doradztwem oraz pracą w działach firm związanych z zakupami" - czytamy dalej. Oferty pracy dla przedstawicieli większości kategorii zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych również podlegają koniunkturalnemu spowolnieniu. Wśród nich w

PKP ma umowę z Budimeksem na przebudowę dworca w Białymstoku za ok. 36 mln zł

niewidomych i niedowidzących zaprojektowano system oznaczeń dotykowych i pasów prowadzących. Z uwagi na charakter obiektu PKP ściśle współpracuje z konserwatorem zabytków, wskazano również. "Zależy nam na tym, aby dworzec w Białymstoku odzyskał swoją historyczną świetność, ale ważne są także nowe

Rząd przyjął Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 r. wart 40 mld zł

Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu" - czytamy dalej. Inwestycje finansowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.     Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów, wskazano

BIEC:BOP wzrósł o 1,9 pkt w III, wolniejszy napływ ofert we wszystkich wojewódz.

z rzędu. "Wśród głównych źródeł zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów wyróżnić można wciąż rosnące koszty związane z pracą, w tym również koszty rekrutacji nowych pracowników, oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do polskich przedsiębiorstw, w szczególności od kontrahentów zagranicznych

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

Finansowej. Jednocześnie emitent nie wyklucza możliwości oddania kontroli nad konkretną siecią danej marki o ile będzie to uzasadnione wsparciem wzrostu wartości emitenta oraz pod warunkiem pozostawania z nim w ścisłej współpracy przez określony czas; - inwestycje w pakiety mniejszościowe związane z

BoomBit odnotował 3,38 mln zł przychodów w październiku

najważniejszych gier. W listopadzie wydatki marketingowe powinny być wyższe niż w październiku - m.in. ze względu na planowane debiuty. W ostatnich miesiącach roku spodziewamy się również poprawy na poziomie przychodów, m.in. ze względu na wspomniane debiuty oraz promocje wewnątrz gier, związane z Black Friday i

ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

% zależną - Ropczyce Inżyniering, której misją jest realizacja kompleksowych usług związane z projektowaniem, zabudową i eksploatacją wyrobów ogniotrwałych. Spółka ta uruchomiła też nową linię biznesową - wysokotemperaturowej utylizacji odpadów przemysłowych. "Będziemy podnosić poprzeczkę

Strata netto Mabionu zwiększyła się r/r do 12,85 mln zł w I kw. 2017 r.,

przychodów ze sprzedaży. "Przychody w następnych okresach rozliczeniowych będą ściśle związane z potencjalnymi lub już podpisanymi kontraktami w zakresie rejestracji i dystrybucji leku Mabion CD20. Wpływ na wysokość przychodów mogą mieć ewentualne opóźnienia prowadzonych rozmów lub nieprzewidziane

BIEC:BOP wzrósł o 8,5 pkt w lutym, wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów

;Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu w nauk ścisłych i inżynieryjnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w lutym odnotowaliśmy redukcję wakatów jedynie w trzech kategoriach. W największym stopniu redukcja dotknęła oferty związane z pracą w BHP i

TFI Allianz współpracuje z Comarch w ramach obsługi PPK

poinformuje klienta stosownym komunikatem. Takie działanie jest możliwe właśnie dzięki ścisłej integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi Comarch ERP oraz TFI Allianz" - powiedział konsultant rozwiązań Comarch ERP Paweł Krupa, cytowany w komunikacie. "Na spotkaniach dotyczących PPK

KUPS: Propozycja MF dot. VAT na soki i napoje to zmiana kosmetyczna

niedoboru w budżecie z powodu obniżenia stawki VAT dla wielu innych kategorii produktów. Przecież ktoś za to musi zapłacić? Pytanie dlaczego mają to zrobić polscy rolnicy, sadownicy i polskie firmy. Dlaczego ta, tak ściśle związana z polską gospodarką branża, ma sfinansować ulgi dla innych? Mam nadzieję, że

Polish LNG Conference odbędzie się 14-15 listopada

. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia. Pierwszy dzień konferencji, która odbędzie się w Hotelu Novotel w Warszawie, będzie tłumaczony na język polski. "Biorąc pod uwagę miejsce spotkania oraz fakt, iż wydarzenie jest organizowane w ścisłej współpracy z Polską Platformą LNG, naturalną

Ultimate Games liczy na 'znaczące zwiększenie' wyników w II półroczu

; - czytamy dalej. Wśród nich znajdują się m.in. "Unlucky 7" (PC), "Bakery Simulator" (PC), "Woodzone" (PC) czy "Deadliest Catch: The Game" (PC), tworzone w ścisłej współpracy z Discovery Channel. Rok ten zapowiada się więc dla spółki rekordowo, zarówno pod kątem

Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z aplikacją Comarch 

BOŚ Bank i UKSW rozpoczęły współpracę w zakresie projektów na rzecz ekologii

na rzecz środowiska i kooperacji dydaktyczno-edukacyjnej. Wspólne przedsięwzięcia będą związane ze szkoleniami, stażami, praktykami, studiami podyplomowymi, a także publikacjami. Ponadto, w ramach wzajemnej współpracy, planuje się utworzenie kapituły nagradzającej najlepsze prace studenckie

BSC Drukarnia Opakowań przyjęła plan inwestycji na ok. 44,8 mln zł w 2019 r.

infrastrukturę zakładu tego zakładu (drogi, elewacje, nasadzenia drzew itp.) [...]" - czytamy także. Dodatkowo zarząd informuje, że wydatki związane z ww. budową wzrosną o ok. 5 mln zł, względem ostatniego planu inwestycyjnego o przyjęciu którego informowała spółka, na co wpływ miały: - zmiana projektu

BIEC: BOP spadł o 14,8 pkt w V, ale nie wykazuje oznak tendencji spadkowej

ogłoszeń o zatrudnieniu w całym bieżącym roku liderem pod względem szybkości napływu ofert pracy jest obecnie woj. pomorskie, a najwolniejszy ich napływ obserwujemy w woj. opolskim" - czytamy dalej. Największy spadek zapotrzebowania na nowych pracowników wystąpił w zawodach związanych z

Colliers: Zasoby biurowe w Europie Środk. i Wsch. przekroczą 30 mln m2 w 2021 r.

fazie ekspansji - w I połowie 2019 r. w Pradze i Bratysławie oddano do użytku ponad 130 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Jednym z najbardziej dynamicznych ośrodków w regionie CEE stał się Bukareszt. Jest to ściśle związane ze specyfiką tamtejszego rynku pracowników cechującego się dobrą

Huckleberry Games rozpoczęła sprzedaż gry 'Edengrad' na platformie Steam

. 2017 r. Huckleberry Games informowała w marcu o ustaleniu terminu premiery gry "Edengrad" na platformie Steam na 4 kwietnia. Podała też, że debiut produkcji jest ściśle związany z planowanym wejściem spółki na rynek NewConnect do końca II kw. 2017 r. Huckleberry Games zajmuje się

Impel: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. VAT od spółki zależnej

towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi, o których mowa w Interpretacji indywidualnej, wymieniono w informacji. "Niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu" – zaznaczono także. Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku

Lokum Deweloper miało 7,26 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

porównawczym, tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji - większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku w drugiej połowie roku. Potencjał rozpoznań to 973 lokale" - czytamy w raporcie. Ze względu na rosnącą skalę

EKG: Budowa CPK to szansa na skok jakościowy kolei i cywilizacyjny Polski

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Planowana budowa nowych i modernizacja starych linii kolejowych związana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) to szansa na skok cywilizacyjny dla całej Polski, ocenili uczestnicy panelu pt. "Centralny Port Komunikacyjny. Czy ta inwestycja się

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

dotychczasowych w ramach grupy kapitałowej Unibep biznesów z uwzględnieniem wykorzystania efektów synergii wynikających ze ścisłej kooperacji pomiędzy poszczególnymi biznesami; dodatkowo w ramach generalnego wykonawstwa w kraju dalsze ugruntowywanie i rozwijanie pozycji emitenta w budownictwie mieszkaniowym

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w

CEZ wydzieli dywizję energetyki jądrowej od 1 czerwca br.

konwencjonalnej będzie nadzorujący dotychczas wytwarzanie Ladislav Štěpánek. "Energetyka jądrowa to ściśle regulowany i bardzo specyficzny sektor. Utworzenie odrębnej dywizji to, moim zdaniem, logiczny krok w odpowiedzi na nowe ustawodawstwo. Moim celem jest uproszczenie zarządzania, dokończenie

Auto Nobile złożyło wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Lenartowicz sp. z o.o.

przez p. Marka Janowskiego spółce Auto Nobile sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Obie transakcje są ze sobą ściśle związane i łącznie realizują cel gospodarczy koncentracji, nie mają charakteru samodzielnego, podano także. Lenartowicz Sp. z o.o. jest dealerem samochodów marki Mercedes

BIEC: BOP spadł o 2,9 pkt w I; zmniejszy się dynamika wzrostu wakatów w 2018

przedstawiało się zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem ścisłym lub inżynieryjnym" - czytamy w komunikacie. W zawodach z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych panowała wyraźna dysproporcja i jedynymi zawodami, na które zapotrzebowanie wzrosło był specjalista ds. internetu i e- commerce oraz

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

początek zażądali zwrotu tylko części pieniędzy, które wpłacili za transakcje IRS, zapowiadając jednak, że wystąpią przed sądem o całość, jeśli wygrają sprawę. W pierwszej instancji nie mieli jednak szczęścia. Na wokandzie argumentowali, że umowy kredytowa i o IRS są ze sobą ściśle powiązane, więc gdy ta

KPK PB i ZPKP chcą zachęcać biznes i naukę do udziału w programach badawczych UE

ścisłej współpracy głównych graczy na polskim rynku badań i innowacji. Takim graczem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentujący czołowe klastry nastawione na innowacje i kooperację MŚP i polskich jednostek naukowych" - powiedział dyrektor KPK PB UE Zygmunt Krasiński, cytowany w

Poczta Polska ma nowe porozumienie z KAS dot. odprawy celnej przesyłek

podpisanego porozumienia jest zapewnienie sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie zasad dokonywania zgłoszeń celnych w tym obrocie. Ścisła współpraca organów KAS i pocztowych jest niezbędna do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza w dobie nowych wyzwań, jakie

MPiT ma 249 propozycji zmian przepisów z aplikacji ' Głos Przedsiębiorcy'

podczas konferencji prasowej.  Dodała, że od maja ub.r., kiedy weszły przepisy związane z kodeksem biznesu to dziennie rejestruje się 900 nowych podmiotów, małych przedsiębiorców, a to jest więcej niż się wyrejestrowuje.  "Nasza współpraca z resortem układa się bardzo dobrze. Pomysł

Zenith prognozuje wzrost polskiego rynku reklamowego o 3,1% r/r w 2019 r.

. Poziom dynamiki PKB, szacowany na rok 2019 na poziomie +4% i wspierany nowymi programami rządowym 500+ i 13-tek dla emerytów na tę chwilę jest niezagrożony. Obserwowane nieznaczne spowolnienie rynku reklamowego wydaje się być tym bardziej uzasadnione, że związane jest z tak zwanym efektem wysokiej bazy

PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy uruchomiła nowe instalacje środowiskowe

ciepłownicza w Polsce, a także największy dostawca ciepła na rynku lokalnym, PGE Energia Ciepła realizuje projekty mające na celu poprawę jakości powietrza w Bydgoszczy. Emisje zanieczyszczeń pochodzące z elektrociepłowni są ściśle kontrolowane, a nowe instalacje odsiarczania i odazotowania spalin w Bydgoszczy

JSW ma umowę ws. utworzenia funduszu stabilizacyjnego z PGE TFI i Altus TFI

będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla grupy, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu

ARP: Restrukturyzacja UCK w Gdańsku została zakończona sukcesem

wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie

SAS: Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć w zw. z wydatkami służbowymi

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć związanych z podróżami i wydatkami służbowymi, wynika z nowych badań przeprowadzonych przez SAS. Pracownicy zawyżają koszty wyjazdów lub dokonują w tym czasie prywatnych zakupów. Inne rodzaje nadużyć finansowych, z

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

zalet w postaci oszczędności czasu i kosztów. Będzie to również jeden z pierwszych prospektów dla programów emisji listów zastawnych sporządzony na podstawie tzw. rozporządzenia prospektowego, które weszło w życie 21 lipca tego roku, regulującego kwestie związane z ofertą publiczną papierów

Qumak ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1 zł za sztukę

emisję akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jest ściśle związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą i przyszłą działalność spółki. Intencją jest, aby część wpływów z planowanej emisji akcji serii L została wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia w

Wawel zamierza dokonać w III kw. rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku

przedmiotowe rozpoznanie w wynikach za III kw 2017 r., co w bezpośredni sposób wpłynie na wynik tego okresu" – czytamy w komunikacie. Powyższy zamiar jest ściśle związany z zakończoną w lipcu br. budową nowego zakładu w Dobczycach oraz rozruchem linii produkcyjnej, zainstalowanej w nowym zakładzie

Termin związania ofertą

ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro termin związania ofertą wynosi 90 dni. Przedłużenia ważności wadium W przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby

Morizon zmienił nazwę na MZN Property, celem strategia budowy OneStopShop

segmenty związane będą z różnymi markami, czołowymi na swoich rynkach. Każdy z segmentów rozwijany jest przez należące do grupy spółki córki. Korporacyjnie skupia je notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka - MZN Property. Marka Morizon pozostanie ściśle związana z segmentem wyszukiwania

Strata netto Open Finance zmniejszyła się r/r do 18,17 mln zł w 2017 r.

. Spółka ta gotowa jest na wyzwania rynkowe i biznesowe związane z chociażby zmianami wynikającymi z regulacji MIFID II. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Open Finance S.A. posiadało 33,7% udziału w akcjach Noble Funds TFI S.A." - napisał w liście prezes Open Finance Przemysław Guberow

Rząd przyjął nowelę ułatwiającą efektywną realizację projektów w formule PPP

niejasności w przepisach. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Według CIR, zaproponowane rozwiązania głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług

PKN Orlen i Poczta Polska zawarły kontrakt dot. rozwoju usługi Stacja z Paczką

świecie i trendem, którego nie sposób ignorować. Dlatego zajmuje on istotne miejsce w strategii rozwoju naszego segmentu detalicznego. Już dziś oferujemy naszym klientom możliwość odbierania i nadawania paczek, jednak budujemy również fundament dla dalszego rozwoju tego typu usług związanych z naszą

Coca-Cola HBC Polska, Refresco i CHEP optymalizują dostawy we wspólnym projekcie

najnowocześniejsze zaplecze logistyczne, natomiast w obliczu braków kierowców to za mało. W odpowiedzi na oczekiwania rynku związane z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych zasobów, CHEP Polska zaproponował swoim klientom projekt polegający na optymalizacjach skoncentrowanych na obszarach związanych z transportem

MZ chce zmienić regulacje dot. rynku aptek w przygotowywanej 'dużej nowelizacji'

interpelację poselską.  Według wiceminister, poza problematyką ściśle związaną z aptekami projektowane zmiany obejmują także kwestie związane ze sposobem funkcjonowania całości rynku farmaceutycznego. "Ponadto, analizie zostały poddane rozwiązania już obecnie funkcjonujące w innych państwach lub

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja. "Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i

'Lets Fintech with PKO Bank Polski!' współpracuje z Operatorem Chmury Krajowej

projektami. Cyfrowe zawieranie umów, wykorzystanie biometrii behawioralnej, analiza danych mobilnych pozwalająca na ustalenie optymalnej lokalizacji placówek, czy nowe zastosowania technologii blockchain to tylko część z rozwiązań, nad którymi obecnie pracuje PKO Bank Polski w ścisłej współpracy ze

Qumak odstąpi od emisji akcji mającej na celu połączenie z Euvic

obejmowania akcji serii M, podano także. "Zarząd Euvic oświadcza i potwierdza, że Euvic jest w dalszym ciągu zainteresowany ścisłą współpracą, a także będzie wspierać Qumak w prowadzonej restrukturyzacji. Jednocześnie deklaruje udział w pracach mających na celu wypracowanie alternatywnego scenariusza

Strata netto Zamet Industry zmniejszyła się r/r do 0,72 mln zł w III kw. 2017 r.

& gas, związane z niską ceny ropy i gazu na światowych rynkach, - koniunktura w sektorze hutniczym, z którą ściśle związany jest poziom inwestycji realizowanych przez odbiorców spółki zależnej Zamet Budowa Maszyn, - koniunktura w pozostałych segmentach rynku, na którym działają spółki grupy

Best objął większościowy udział w spółce Best Capital Italy

zarządu emitenta Marka Kucnera, która objęła 7% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 4 900,00" – czytamy w komunikacie. Best Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z

Aparthotele. Na czym polega ten biznes?

więcej niż tylko czasowy zakres wynajmu. Co prawda nie funkcjonuje jedna, ścisła definicja aparthoteli albo condohoteli, bo nazwy te są dziś używane wymiennie. Jednak można się kierować tym, co sugeruje sama nazwa: chodzi tu o lokale łączące tradycyjny hotel z apartamentem na wynajem. Tego typu

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu" - czytamy w komunikacie. W ramach umowy EPC PDH ma prawo zlecić wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje sześć dodatkowych opcji: (i) wykonanie robót

Zysk netto Uniwheels wzrósł r/r do 64,1 mln euro w 2016 r.

, poziomu przychodów oraz zysku EBITDA. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży osiągnęliśmy zarówno w segmencie OEM jak i Akcesoriów. Przychody Grupy zwiększyły się o 6,3% w porównaniu do roku 2015. Zysk EBITDA wzrósł o 19,6% przekraczając nasze oczekiwania, głównie dzięki ścisłej kontroli kosztowej oraz pomimo

MIiR: Ponad 800 mln zł dla firm w Programie Polska Wschodnia w 2019 r. (sprost.)

impuls dla przedsiębiorców, aby inwestowali również w tym obszarze. To także szansa dla makroregionu na nowe turystyczne inwestycje" - dodał wiceminister. Dostępne będą również dotacje dla firm, chcących wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa, zarówno dla tych, które po raz

MIiR: na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej - 800 mln zł w 2019 r.

również dotacje dla firm, chcących wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa, zarówno dla tych, które po raz pierwszy skorzystają z dotacji na innowacje wzornicze, jak również dla tych, które będą kontynuowały wsparcie, po pomyślnie zakończonym I etapie działania. Wzór na konkurencję (dz

Pfleiderer Group miało 9,83 mln euro zysku netto, 35,2 mln euro EBITDA w III kw.

związanych z aktualizacją strategii oraz rezerwę na koszty prawne związane z roszczeniem syndyka Alno) wyniosła 107,4 mln euro, co oznacza wzrost o 15% r/r. "Przychody w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniosły 799 690 tys. euro, co oznacza wzrost o 6,5% r/r spowodowany głównie wyższym

ING BSK oczekuje dalszego wzrostu wskaźnika kredytów do depozytów

depozytów wyniósł 86,8% na koniec II kw. wobec 85,3% rok wcześniej.  Prezes podkreślił, że wzrost akcji kredytowej związany jest m.in. ze zmianą struktury portfela kredytowego na rzecz produktów wyżej marżowych.  "Marża odsetkowa utrzymuje się na wysokim poziomie. Utrzymanie wysokiego

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

wprowadzenie ich skutecznej ochrony. PAG będzie ściśle współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców

Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

zaufania do całego sektora i w świetle zmieniających się regulacji prawnych" - podkreśliła Milewska, która w poprzednich latach związana była m.in. z sektorem bankowym. W zarządzie Banku Ochrony Środowiska odpowiadała zarówno za obszar korporacyjny, jak i biznesowy. Wskazała, że dzisiaj nikt nie

BIEC: BOP wzrósł o 10 pkt w IX, wysoka podaż pracy będzie się utrzymywać

. "Najwięcej nowych ofert pracy opublikowanych na portalach internetowych we wrześniu dotyczyło stanowisk pracy związanych z kwalifikacjami w zakresie nauk społecznych (64% ogółu nowych ofert pracy). Na drugim miejscu uplasowały się zawody wymagające wykształcenia w naukach ścisłych lub

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

Safeway (ang. bezpieczna droga) ma ścisły związek z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), która została zaplanowana dla dopełnienia obsługi i utrzymania inwestycji infrastrukturalnych w kluczowych korytarzach transportowych w Europie. W realizacji projektów dotyczących TEN-T, duży nacisk kładziony

Enea: Wykonawcy chcą zmiany terminu oddania bloku w Kozienicach na 19 XII 2017

budowa bloku 1 075 MW wymaga ścisłej współpracy zamawiającego i konsorcjum wykonawczego w zakresie uzgodnień i właściwego monitorowania postępu prac. Oczekując zdecydowanych działań w realizacji, oferujemy konsorcjum ścisłą współpracę i wsparcie w różnych sprawach związanych

Rząd przyjął nowelę dot. przeniesienia poboru opłat za przejazd samochodami

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

PiS od lat związany ze SKOK- ami. Ministerstwo Finansów zapewniało " Newsweeka", że za tym rozwiązaniem nikt nie lobbował. Lex PKO BP?   Co może mieć bank  PKO BP do poprawki? Posłowie opozycji podejrzewają, że coś ma. Było tak:  wierzytelności z kredytów frankowych

Zamet Industry wyodrębni zakłady produkcyjne, chce przekształcić się w holding

, marka 'Mostostal Chojnice' nie występuje samodzielnie w obrocie gospodarczym jako firma przedsiębiorcy, gdyż zakład ten prowadzi działalność w ramach Zamet Industry SA - której marka utożsamiana jest na rynku międzynarodowym, przede wszystkim z kompetencjami w branży związanej z podmorskim wydobyciem

Monetia chce zwiększyć sieć do 760 oddziałów na koniec 2017 r. 

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Monetia chce zwiększyć sieć do 760 oddziałów w Polsce do końca bieżącego roku. Uruchomienie nowych punktów jest ściśle związane z pozyskiwaniem kolejnych klientów przez spółkę, głównie z sektora publicznego, poinformowała Monetia.  Głównym zleceniodawcą

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii L

akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jest ściśle związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą i przyszłą działalność spółki. Intencją jest, aby część wpływów z planowanej emisji akcji serii L została wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia w celu

Deloitte chce podwoić zatrudnienie w Rzeszowie do 300 osób do 2021 r.

działów audytu w Europie Środkowej, wykonując m.in. analizę danych, statystyczny wybór próby, potwierdzenia oraz wiele innych aspektów związanych z przeprowadzaniem weryfikacji sprawozdań finansowych, podano również. "Planujemy zatrudnić specjalistów, którzy będą ściśle współpracować z zespołami

Idea Bank nie spodziewa się jednorazowych rezerw w III i IV kw. 2018 r.

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że w III i IV kw. tego roku nie będzie musiał zawiązywać jednorazowych rezerw, które nie są związane z bieżącą działalnością biznesową banku. W kolejnych kwartałach bank oczekuje wzrostu dochodowości i utrzymania całkowitej sprzedaży

Visa: Ponad 99,9% terminali używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe

kraju zbliżył się do poziomu 85%. Jednocześnie dane Europejskiego Banku Centralnego plasują Polskę w ścisłej czołówce krajów o najniższym udziale transakcji oszukańczych w całym obszarze SEPA. "Zgodnie z misją Visa, od wielu lat aktywnie wspieramy w Polsce rozwój handlu cyfrowego, w tym płatności

Tauron: Inwestycja w Jaworznie zgodnie z harmonogramem, test technol. zaliczony

będzie zasilana węglem stąd - z szybu Grzegorz, podkreślił prezes. "Przechodzimy teraz do fazy ściśle technicznej, rozruchowej. Jesteśmy przekonani, że - podobnie jak próba ciśnieniowa - przebiegnie ona pomyślnie" - dodała prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail. Konsorcjum Rafako

Ultimate Games miał szacunkowo 2,07 mln zł netto w 2018, liczy na poprawę w br.

(Nintendo Switch), Professional Fishing (Mobile), Unlucky 7 (PC), Woodzone (PC) czy Deadliest Catch: The Game (PC), tworzone w ścisłej współpracy z Discovery Channel. Rok ten zapowiada się więc dla spółki rekordowo, zarówno pod kątem liczby tytułów, jak i (mamy nadzieję) związanych z ich wydaniem przychodów

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

, wyliczyła organizacja. Dodatkowo około 100 tys. miejsc pracy związanych jest pośrednio z przemysłem spirytusowym mającym duże znaczenie m.in. dla rynku zbóż, sektora maszyn rolniczych i nawozowego. Firmy kooperujące z przemysłem spirytusowym tworzą miejsca pracy poza głównymi ośrodkami miejskimi, często w

NIK: Opóźnienie programu jądrowego może skutkować 1,5-2,6 mld zł kosztów

gospodarki związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2 szacowane na 1,5-2,6 mld zł, uważa Najwyższa Izba Kotroli (NIK). Według Izby, uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej będzie realne prawdopodobnie dopiero po 2030 r.  NIK kontrolą w zakresie realizacji PPEJ objęła Ministerstwo

Ciech zakończy inwestycję o wartości 100 mln zł w Niemczech w 2019 r.

- najbardziej specjalistyczną odmianę tego produktu, stosowaną przy leczeniu chorób nerek. Obecnie w Ciech Soda Deutschland (spółka z grupy Ciechu) trwają już prace związane z pierwszym etapem inwestycji, dzięki któremu soda przeznaczona do dializ znajdzie się w ofercie Grupy Ciech w 2018 r. Drugi etap, na

NFOŚiGW przeznaczy 210 mln zł na objęcie akcji nowej emisji BOŚ

52,41% kapitału zakładowego) w akcjonariacie BOŚ w naturalny sposób stworzył pole do ścisłej współpracy z bankiem w zakresie realizacji zadań dotyczących finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Także w strategiach rozwoju NFOŚiGW bank postrzegany jest jako spółka strategiczna, będąca istotnym

BIEC: BOP wzrósł o 5,1 pkt w II, perspektywy zatrudnienia wciąż optymistyczne

zapotrzebowania na nowych pracowników zaobserwowaliśmy w woj. mazowieckim. Ogólnie, stosunkowo dużo ofert przybyło w regionie północnym, centralnym i południowym" - czytamy w materiale. W lutym największy przyrost ofert, wobec poprzedniego miesiąca i w skali roku, wystąpił w sektorze nauk ścisłych i

Nowym inwestorem Proteon Pharmaceuticals jest międzynarodowy fundusz Aqua-Spark

) zaangażowane w zrównoważoną hodowlę organizmów wodnych, w tym ryb, skorupiaków i roślin. Aqua-Spark zarządza obecnie inwestycjami związanymi z sektorem akwakultury o wartości 49,2 mln euro. Do 2025 r. planuje zwiększenie wartości zarządzanych inwestycji do 1,5 mld euro, podano również. "Jesteśmy bardzo

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

śmierci zobowiązanego. Obowiązek płacenia mandatów i grzywien jest bowiem ściśle związany z jego osobą. Gdy zobowiązany do płacenia umiera, umorzeniu ulegają też nałożone na niego kary. Czytaj też: Drwił z żony i jej "średniowiecznych" przekonań, zdradzał. Sąd rozwodu nie udzielił Licytacja

Szydło: Opinia rządu ws. projektu zmian wieku emerytalnego w najbliższym tyg.

. W tej chwili trwają prace nad projektem pana Prezydenta dotyczącym wieku emerytalnego. W momencie, kiedy te prace zostaną zakończone, będziemy mogli powiedzieć, jaki jest ostateczny kształt tego projektu. Natomiast naszym celem […] jest również ścisła dyscyplina finansowa, żeby wskaźniki

ME podpisało z branżą list intencyjny ws. rozwoju rynku elektromobilności

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) podpisało z wiodącymi organizacjami związanymi z branżą elektromobilności list intencyjny, którego celem jest prowadzenie konsultacji i wypracowywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, przyczyniających się do rozwoju rynku

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

do ok. 2,7% w III kw. 2018 r. Wzrost ten wynika głównie z lepszej struktury aktywów, z udziałem złotowych kredytów detalicznych na poziomie ok. 40% oraz przy poprawie kosztu depozytów, częściowo wspartej ścisłą dyscypliną cenową oraz kontynuacją zmiany w kierunku rachunków bieżących i

Grupa Europa zebrała ok. 1,6 mld zł składki przypisanej brutto w 2017 r.

to głównie zasługa linii biznesowych, związanych z klasycznymi produktami bancassurance, podano także.   "Na trudnym rynku po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy liderem segmentu bancassurance i najlepszym specjalistą od ubezpieczeń w bankach. Dowiedliśmy, że nasza strategia

ERU Trading i PGNiG dostarczą 218 mln m3 gazu dla Ukrtransgazu w 2017 r.

zrealizują podmioty związane nie tylko z ukraińską państwową spółką Naftogaz. Surowiec, który PGNiG dostarczy do ukraińskiej ERU Trading zostanie przeznaczony na potrzeby własne Ukrtransgaz. "W zeszłym roku z sukcesem rozpoczęliśmy eksport gazu na Ukrainę. Cały czas uważnie analizujemy kolejne

Kobiety w ciąży nie skorzystają z 500 plus

życie ludzkie jest ważne od momentu poczęcia. Ponadto okres ciąży jest czasem szczególnych wydatków finansowych, które wiążą się ściśle z narodzeniem dziecka, dlatego warto szczegółowo pochylić się nad tą cenną inicjatywą obywatelską - argumentowała Sobecka. Na BIQdata.pl sprawdź którzy posłowie i

Dorobili się ekskluzywnych aut, a nawet własnego baru. Szajka tragarzy ukradła 250 ton kosztowności

W proceder zamieszanych było około 40 tragarzy oraz sześciu licytatorów. Policja wpadła na ich trop w 2009 roku po anonimowym donosie związanym z obrazem Gustava Courbeta. Zaginął on podczas transportu w 2003 roku. Tragarzy życie ponad stan Zorganizowana grupa tworzona była głównie przez tragarzy

ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

obowiązki informacyjne, które ciążą zarówno na kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Druga rzecz to sama treść umowy kredytowej, ścisłe określenie tego, co powinno się w takiej umowie znaleźć" - podkreślił Bańka.  Ważnym aspektem ustawy jest sfera związana z wcześniejszą spłatą kredytu oraz

Selvita nie przeprowadzi emisji akcji przed wyjaśnieniem sytuacji zw. z SEL24

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Selvita nie przeprowadzi planowanej emisji akcji do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z SEL24, poinformował ISBnews prezes Paweł Przewięźlikowski. "Nie będziemy zabiegać o pozyskanie kapitału od inwestorów do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z