łotwie wzrośnie

Novaturas miał 0,9 mln euro zysku netto, 1,3 mln euro EBITDA w III kw. 2019 r.

ubiegłego roku. Spadek dotyczył przede wszystkim rynku litewskiego, gdzie z oferty Novaturasa skorzystało o 7,9% mniej klientów niż rok wcześniej. W pozostałych krajach bałtyckich grupa zdołała utrzymać dodatnią dynamikę sprzedaży - na Łotwie liczba klientów wzrosła o ponad 9%, a w Estonii o 1,4%, podano w

Esotiq & Henderson miał 5,9 mln zł zysku netto, 22,48 mln zł EBITDA w 2019

" - napisał prezes Adam Skrzypek w liście do akcjonariuszy. Sieć stacjonarnych salonów na koniec 2019 r. liczyła 304 placówki, w tym 236 sklepów franczyzowych oraz 68 salonów własnych. W Polsce funkcjonowało 271, a za granicą 33 salony - w Niemczech, na Ukrainie, na Łotwie, w Rosji i Mołdawii

FlixBus spodziewa się jeszcze szybszego wzrostu liczby pasażerów w Polsce w 2020

; - wymienił Leman. Według niego, w związku z tym praca eksploatacyjna FlixBus Polska (bez Ukrainy) wzrośnie w 2020 r. o ok. 50%.  Bieżący rok może być też czasem, kiedy w Polsce zacznie funkcjonować na większą skalę usługa carpoolingu FlixCar. Na razie spółka FlixMobility uruchomiła ją we Francji

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wzrośnie o 20,2% r/r w tym roku i o 9,3% r/r w przyszłym roku (po wzroście o 16,4% r/r w ub.r.), prognozuje Coface. W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (14 państw, w tym Rosja) oczekiwany jest wzrost

ME: Polska została liderem Regionalnej Grupy Ryzyka ds. dostaw gazu do UE

członkami RGR związanych z przyjęciem przez Parlament i Radę UE w październiku 2017 r. nowego rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. "Uważamy, że w efekcie tych działań wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne w sektorze gazu tak poszczególnych państw jak i całej Unii. Taka współpraca stanowi

GfK: Obroty w handlu detalicznym w Polsce wzrosną nominalnie o 3,9% r/r w 2019

na konsumpcję" - powiedział starszy dyrektor w GfK Przemysław Dwojak, cytowany w komunikacie. Siła nabywcza w Europie wynosi 16 878 euro w skali roku i wzrosła o 3% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost odnotowała Łotwa - o 10,3%. Zamożność Polaka wzrosła natomiast o 7,7

Zarabiamy trzy razy mniej niż kraje UE i potrzebujemy prawie 20 lat, żeby dogonić zachód Europy

Zarabiamy trzy razy mniej niż kraje UE i potrzebujemy prawie 20 lat, żeby dogonić zachód Europy

- wynika z badań firmy doradczo-outsourcingowej Grant Thornton. Wyzwanie na 140 lat W całej UE tylko sześć krajów ma niższy poziom wynagrodzeń niż Polska, jednak cztery z nich: Węgry, Chorwację, Słowację i Łotwę wyprzedzamy minimalnie. Najwięcej tracimy oczywiście do zachodu Europy. Średnia polska pensja

Eurostat: Prawie 1/3 Polaków będzie miała co najmniej 65 lat w 2080 r.

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Odsetek Polaków w wieku 65 lat i więcej wzrośnie do 32,3% w 2080 r. wobec 14,9% w ub.r., zaś odsetek Polaków w wieku co najmniej 80 lat zwiększy się odpowiednio do 14,9% z 3,9%, podał Eurostat. W całej Unii Europejskiej odsetek osób w wieku 65 lat lub więcej

CASE: Luka w VAT w Polsce spadła do 9% w 2018 r. z 14% w 2017 r.

zwraca uwagę, że trend spadkowy widoczny jest niemal we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Luka w VAT w 2017 r. zmniejszyła się w 25 państwach UE, a wzrosła w trzech: Grecji, Łotwie i nieznacznie w Niemczech. Do budżetów 28 państw UE nie trafiło łącznie 137,4  mld euro z tytułu VAT

MZ: U 17 kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 766

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Mamy 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, liczba zarażonych wzrosła do 766, poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Osiem osób zmarło. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj

LPP miało 505,18 mln zł zysku netto, 1 105,72 mln zł EBITDA w 2018 r.

. Wynik EBITDA sięgnął 1 105,72 mln zł wobec 871,86 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 046,76 mln zł w 2018 r. wobec 7 029,43 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2%. Dodatnie LFL w

Novaturas miał 0,59 mln euro zysku netto, 1,6 mln euro EBITDA w II kw. 2019 r.

, natomiast łączne koszty operacyjne grupy wzrosły tylko o 0,9% r/r, podczas gdy całkowite przychody w tym okresie wzrosły o 3,8% r/r. Nieustannie poszukujemy możliwości dalszej poprawy efektywności, przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług. W pierwszej połowie br. na naszą rentowność nadal

Eurostat: Cena energii dla gosp. dom. w Polsce spadła o 1,4% r/r w II poł. 2019

średnio 6,7 euro w UE, i wzrosła o 3,3% r/r, podano także. Udział podatków i obciążeń w cenie wynosił 28% wobec średniej 27% dla UE, podał także Eurostat. W jednostkach siły nabywczej cena gazu dla polskich gospodarstw domowych wyniosła 8 PPS za 100 kWh wobec średnio 6,6 w UE. W tym ujęciu najniższe

MPiT: Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wzrosło o 300 zł w 2018 r.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w Polsce w minionych 4 latach o niemal 700 zł, a w samym tylko 2018 r. o 300 zł - do poziomu 4 585 zł, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).  Resort podał, że przeciętne wynagrodzenie

InPost uruchomił pierwsze Paczkomaty w austriackim Salzburgu

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Islandia, Irlandia, Kanada, Kolumbia, Brazylia i Australia, przypomniano. InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje

Novaturas spodziewa się dobrych wyników w sezonie zimowym 2019/2020

komunikacie. Grupa dostrzega ponadto, że coraz więcej turystów wybiera nie tylko wczasy stacjonarne, ale także wycieczki krajoznawcze. Liczba klientów, którzy skorzystali z oferty krajoznawczych wycieczek samolotem wzrosła o 40,4%, a wycieczek autokarowych o 14,8%, podano także. "Grupa rozpoczęła

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r.

%) and Rumunia (25,8%), przed Bułgarią (29,5%), Litwą (29,8%) and Łotwą (31,4%), notujących najniższy fiskalizm" - czytamy w komunikacie. W Polsce Relacja podatków do PKB wzrosła do 35,1% w 2017 roku z 34,5% rok wcześniej. W strukturze dochodów podatkowych w Polsce w ub.r. 14% stanowiły podatki

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 71% średniej w UE w 2018 r.

(70%), Łotwa (70%), Rumunia (64%), Chorwacja (63%), oraz Bułgaria (50%). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (254% średniej), Irlandia (187%). W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla Unii 28 państw (brak zmian

MZ: U 26 kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 927

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Mamy 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, liczba zarażonych wzrosła do 927, poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Dwanaście osób zmarło. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z

MZ: 15 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 649

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - U 15 osób kolejnych osób stwierdzono zakażenie koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, liczba zarażonych wzrosła do 649, poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Siedem osób zmarło. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 8

MZ: 12 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 367

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - U kolejnych 12 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba osób, u których stwierdzono zarażenie wzrosła w Polsce do 367, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Pięć osób zmarło. Rząd

Orlen Lietuva miał 11,7 mln USD EBITDA LIFO, 16,9 mln USD zysku netto w II kw.

. Sprzedaż spółki na rynkach lokalnych wzrosła o 17% r/r. Sprzedaż na LItwie wzrosła o 29%, na Łotwie o 33%, a w Estonii o 7%. Ponadto sprzedaż w Polsce zwiększyła się o 10%, a we Wspólnocie Niepodległych Państw o 27%. Wzrost wolumenów sprzedaży był możliwy dzięki lepszemu wykorzystaniu mocy

Novaturas miało 3,46 mln zł zysku netto, 4,59 mln euro EBITDA w II kw. 2018

Novaturas oferuje swoje produkty również na Białorusi, gdzie w pierwszym półroczu br. liczba klientów wzrosła o blisko 86%" - czytamy dalej w komunikacie. Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów

Sieć Esotiq w Polsce wzrośnie o 20 placówek, w tym min. 2 własne, do końca roku

amazon.de" - powiedział prezes. Spółka zakłada także, że na Wschodzie liczba sklepów ma wzrosnąć w tym roku do 32 z 19 posiadanych na koniec ub.r. Spółka planuje wejście do Kazachstanu i do Rosji poprzez salony franczyzowe. "W Rosji jesteśmy obecni w kanale hurtowym. Już teraz wiem, że 17

InPost uruchomił kolejne 24 Paczkomaty w Wielkiej Brytanii

Paczkomaty zostały dostarczone także operatorom w takich krajach, jak: Austria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Islandia, Irlandia, Kolumbia, Brazylia, Australia i Włochy. InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały

Novaturas miał 0,15 mln euro straty netto, 83 tys. euro EBITDA w I kw. 2019

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,81 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 25,85 mln euro rok wcześniej. "W I kwartale 2019 r. z usług Grupy Novaturas skorzystało ponad 41 tys. osób, czyli o ponad 9% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Liczba klientów obsłużonych przez grupę wzrosła

Enefit optymistycznie patrzy na perspektywę 2020 r. na polskim rynku

udział Enefitu w rynku sprzedaży gazu wzrósł. Pandemia koronawirusa dotychczas nie wpłynęła znacząco na działalność spółki. "Nieznacznie wzrasta zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych, ale my nie mamy tego typu klientów. Natomiast spada zapotrzebowanie klientów biznesowych w

MZ: 77 nowe przypadki zakażeń, łącznie 2132 osób

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Mamy 77 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 2132, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Łącznie zmarło 31 osób.  Potwierdzone przypadki dotyczą

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

zatrudnienia kobiet oraz osób powyżej 55. roku życia, PKB mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o ok. 7 bln USD. Tylko dla Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 135 mld USD" - powiedział partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Mike Wilder, cytowany w komunikacie. Na pierwszym

MZ: 43 nowe przypadki zakażeń, łącznie 1905 osób; zmarły cztery kolejne osoby

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Mamy 43 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 1905, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Łącznie zmarło 26 osób. "Mamy 43 nowe przypadki zakażenia

CASE: Luka w VAT w Polsce spadła do 9,5% w 2018 r. z 13,7% w 2017 r.

uwagę, że trend spadkowy widoczny jest niemal we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Luka w VAT w 2017 r. zmniejszyła się w 25 państwach UE, a wzrosła w trzech: Grecji, Łotwie i nieznacznie w Niemczech. Do budżetów 28 państw UE nie trafiło łącznie 137,4  mld euro z tytułu VAT (luka

Przegląd prasy

powierzchni coworkingowych wzrośnie o ok. 74 tys. m2 w ciągu 2 lat --Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% w styczniu wg analityków --ZPPE: Ustawa ws. cen energii to przywrócenie całkowitej regulacji cen --Havas: Polscy konsumenci mogliby się obyć bez 82% obecnie dostępnych marek --Eurostat

Stalprofil miał 28,93 mln zł zysku netto, 53,14 mln zł EBITDA w 2018 r.

pozycję na rynku krajowym, a jednocześnie w Unii Europejskiej, która jest głównym zagranicznym rynkiem zbytu podmiotów z grupy. Wartość sprzedaży grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 17,7% i wyniosła 122 mln zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2018 były Słowacja

Atende miało 12,13 mln zł zysku netto, 20,04 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 295 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody wzrosły także w rachunku jednostkowym i osiągnęły 226 mln zł - wzrost o 8%" - napisał prezes Roman Szwed w liście do akcjonariuszy. "W ujęciu sektorowym wzrosty przychody

MZ:119 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 4532

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Mamy 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 4 532, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 111 osób. "Mamy 119 nowych przypadków zakażenia

MZ: 99 nowych potwierdzonych przypadki, liczba zarażonych COViD wzrosła do 4201

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Mamy 99 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 4 201, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 98 osób. "Mamy 99 nowych przypadków zakażenia

MZ: 203 nowe potwierdzone przypadki, liczba zarażonych COViD wzrosła do 3149

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Mamy 203 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 3 149, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 59 osób. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 125 osób z woj

MZ: 79 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 2633

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Mamy 79 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 2 633, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 45 osób. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 22 osób z woj

MZ: U 23 kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 1244

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Mamy 23 nowych przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, liczba zarażonych wzrosła do 1 244, poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Zmarło szesnaście osób. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 4 osób z

Przegląd prasy

kwietniu wg gazety ISBnews --MF: Dochody z podatków pośr. - 100,4% planu, z CIT - 115%, PIT 101,8% za I-XII --MF: Deficyt budżetu to 13,7 mld zł w 2019, tj. 47,9% planu wg wstępnych danych --Indeks WIG20 wzrósł o 0,28% na zamknięciu w poniedziałek --UKE: 92,9% Polaków korzystało z telefonu

Przegląd prasy

PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r. --PKN Orlen: Rafineria w Możejkach odzyskała połączenie kolejowe z Łotwą  --BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r. --Poczta Polska: Liczba e-zwrotów wzrosła o 92% r/r w ciągu 11 miesięcy br.  --GUS

Eurostat: Polska z 2. największym w UE spadkiem cen energii el. dla gosp. dom.

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Polska odnotowała drugi największy spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej spadek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w II poł. 2018 r. - o 2,5% r/r (w walucie krajowej) - po Łotwie (spadek o 4,5%), wynika z danych Eurostatu. Spadki

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 21,8% r/r w sierpniu

nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 17,8% r/r, wynika z danych ACEA. W całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) popyt na nowe samochody wzrósł w sierpniu o 5,6% r/r do 865 047 szt., z 819 349 rok wcześniej. "W sierpniu 2017 r. rejestracja samochodów osobowych wzrosła o 5,6% w

MZ: 36 nowych przypadków zakażeń, łącznie 2347 osób

zarażenia wzrosła w Czechach - do 3 306 i w Rumunii - do 2 244 osób. Także w Słowenii do 780 osób, na Słowacji (360) i Węgrzech (492) stwierdzono wzrost zakażeń. Podobnie jak w Estonii (744), Rosji (2 336), na Litwie, Łotwie (398). Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 42,3

KPMG: Prawie 60% banków spodziewa się wzrostu zysków i przychodów w 2015 r.

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - W ocenie 57% banków działających na polskim rynku przychody oraz zyski sektora w 2015 roku wzrosną, zaś większość polskich banków (86%) planuje w tym roku zwiększenie wydatków na rozwój produktów. Bankowcy są bardzo zgodni co do tego, że w najbliższych 5 latach

Przychody Olympic wzrosły o 21,3% r/r do 45,4 mln euro w III kwartale

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group odnotowała 45,4 mln euro przychodów z hazardu w III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 21,3% r/r, podała spółka. W okresie I-III kw. 2016 przychody wzrosły o 16% do 131,5 mln euro, podano także. W Polsce przychody w III kwartale

Czerwińska:Tempo wzrostu PKB UE spowolni, pogorszy się otoczenie polskiej gosp.

oraz przejściowych problemach sektora samochodowego. Biorąc pod uwagę roczne tempo wzrostu PKB – wyrównane sezonowo – Polska zajęła w IV kw. 2018 r. trzecie miejsce ustępując Łotwie i Węgrom. Ostatnie prognozy KE wskazują, że w br. tempo wzrostu PKB UE spowolni, co oznacza gorsze warunki w

Creamfinance Poland prognozuje 87 mln zł przychodów i 11,5 mln zł zysku w 2017r.

innymi z trwających emisji obligacji znacząco zwiększymy skalę działalności. W 2017 r. wartość udzielonych pożyczek wzrośnie do 250 mln zł, wobec 104 mln zł planowanych w tym roku, a zysk netto podwoi się do 11,5 mln zł" - powiedział dyrektor zarządzający Adam Dąbrowski, cytowany w komunikacie

Przychody Olympic wzrosły o 11,2% r/r do 43,5 mln euro w II kwartale

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group odnotowała 43,5 mln euro przychodów z hazardu w II kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 11,2% r/r, podała spółka. W całym I półroczu 2016 przychody wzrosły o 13,4% do 86 mln euro, podano także. W Polsce przychody w II kwartale wyniosły

Esotiq & Henderson miało 2,32 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 60,6% r/r i osiągnęła poziom 8,9 mln zł, podano w komunikacie prasowym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,24 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 38,99 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

MZ: Liczba osób zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 58

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 58, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Jedna osoba wczoraj zmarła. "Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z w woj. lubelskiego

MZ: Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 47

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 47, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze.  "Potwierdzone wyniki dotyczą: 2 osób z woj. podkarpackiego (Rzeszów) oraz jednej osoby z woj. wielkopolskiego (Poznań)" - podał resort

MZ: Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 25

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Do 25 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem w Polsce, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze.  "Potwierdzone wyniki dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz

Olympic sfinalizował przejęcie operatora 20 kasyn na Łotwie

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group (OEG) sfinalizował transakcję nabycia 100% udziałów łotewskiego operatora kasyn SIA Garkalns. Tym samym sieć kasyn OEG na Łotwie wzrosła do 57, podała spółka. Strony nie ujawniły wartości transakcji, choć podały, że wartość nominalna

Portfel zamówień Feerum na lata 2018-2020 jest wart ok. 351,9 mln zł

klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 39,9 mln zł" - czytamy w komunikacie. Feerum bierze udział w kolejnych przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii. Potencjał rynków bałtyckich spółka szacuje na około 20 mln zł, podano

LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 10% w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 10% r/r w 2018 r., a na koniec tego roku chce mieć sklepy marki Reserved w 23 krajach, podała spółka. Powierzchnia sklepów powinna wzrosnąć do łącznie 1 105,1 tys. m2 na koniec 2018 r. wobec wcześniej prognozowanych 1

PKN Orlen: Ceny paliw na naszych stacjach wzrosły o 11%, a ceny ropy o 61% 

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Ceny ropy wzrosły w ostatnim roku o 61%, zaś na stacjach PKN Orlen wzrost cen paliw sięgnął tylko 11%, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży PKN Orlen Zbigniew Leszczyński.  "Ceny ropy wzrosły w ostatnim roku o 61%, podczas gdy paliwa

Przegląd prasy

konsumencka --Mostostal Zabrze liczy na sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł do końca roku --NBP: W związku z Programem 500+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi --Mostostal Zabrze zakłada wypłatę dywidendy za 2016 r. --KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo --Penta

PBKM pozyskał 4 704 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw.

Polsce spółka zajmuje - jak podaje - pozycję niekwestionowanego lidera. Grupa oczekuje, że do końca 2019 r., liczba przechowywanych próbek B2C wzrośnie do 200 tys. Poza usługą bankowania, PBKM rozwija działalność wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanych (ATMP) wykorzystywanych do

Eurostat: Wskaźnik wakatów w strefie euro wzrósł do 1,8% w IV kw.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik wakatów w strefie euro wyniósł 1,8% w IV kw. 2014 r. wobec 1,6% kwartał i rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wzrósł do 1,7% z 1,6% w poprzednim kwartale i wobec 1,5% w IV kw. 2013 r

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

gorszy niż Polska to: Węgry (67%), Łotwa (65%), Chorwacja (60%), Rumunia (58%) oraz Bułgaria (49%). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (258% średniej), Irlandia (183%), Austria (128%), Niemcy (123%). W przypadku strefy euro wskaźnik

Przegląd prasy

Partners sprzedał ZREW Transformatory na rzecz Rauscher & Stoecklin --Work Service: Stopa bezrobocie spadnie do 9,1%, płace wzrosną o 5% w 2016 r. --Deloitte i Profitroom oczekują wzrostu w branży hotelarskiej w 2016 r. --Złoty mocno traci wobec euro przez globalną awersję do ryzyka --Wskaźnik PMI dla

Esotiq & Henderson miał 1,07 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

wcześniej. EBITDA wzrosła o 264,8% r/r do 2,3 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,14 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 33,69 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 57% (-4 pkt proc. r/r). "Wyniki za ostatni kwartał to głównie efekt intensywnych działań

Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

naszą pozycję na rynku krajowym, a jednocześnie w Unii Europejskiej, która jest głównym zagranicznym rynkiem zbytu podmiotów z grupy. Wartość sprzedaży grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 22% i wyniosła 103 731 tys. zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2017

CI Games miało 1,95 mln zł straty netto, 1,98 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

sprzedaży sięgnęły 4,28 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 7,71 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż w I kwartale wyniosła 4 284 tys. zł i była wygenerowana głównie ze sprzedaży 'Sniper Ghost Warrior 3' i 'Lords of the Fallen'. Koszty sprzedaży wzrosły z 953 tys. zł w I kwartale 2018 do 1 231 tys. zł w I

Zakład Dr Ireny Eris w Piasecznie powiększy się do 22 tys. m2 (aktual.)

jeśli pewne bariery zostaną pokonane, np. regulacyjne w przypadku niektórych krajów eksportowych, możemy mieć do czynienia z eksplozją sprzedaży eksportowej. Ale trudno określić, czy eksport wzrośnie 2017 roku o 20%, czy 25%" - powiedział Sudnik. Firma eksportuje produkty kosmetyczne do ok. 60

Zakład Dr Ireny Eris w Piasecznie powiększy się do 22 tys. m2 kosztem 45 mln zł

jeśli pewne bariery zostaną pokonane, np. regulacyjne w przypadku niektórych krajów eksportowych, możemy mieć do czynienia z eksplozją sprzedaży eksportowej. Ale trudno określić, czy eksport wzrośnie 2017 roku o 20%, czy 25%" - powiedział Sudnik. Firma eksportuje produkty kosmetyczne do ok. 60

MZ: 136 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych wzrosła do 5 341

państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 5 311 i w Rumunii - do 4 760 osób. Także w Słowenii  (1 090 osób), na Słowacji (680) i Węgrzech (892) stwierdzono wzrost zakażeń. Podobnie jak w Estonii (1 184), Rosji (8 671), na Litwie i Łotwie (576

MZ: 152 nowe potwierdzone przypadki, liczba zarażonych wzrosła do 5000

państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 5 010 i w Rumunii - do 4 409 osób. Także w Słowenii  (1 058 osób), na Słowacji (580) i Węgrzech (892) stwierdzono wzrost zakażeń. Podobnie jak w Estonii (1 149), Rosji (7 496), na Litwie i Łotwie (542

Zysk netto Pepees wzrósł r/r do 17,6 mln zł w 2016 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,68 mln zł w 2016 r. wobec 141,55 mln zł rok wcześniej. "W roku 2016 przychody ze sprzedaży wyrobów wzrosły o 33,84%, natomiast wzrost wolumenu wynosił 18,24 %. Zróżnicowanie wzrostu wynika ze wzrostu cen sprzedaży skrobi w roku 2016. [...] W roku 2016

W jakim wieku przechodzi się na emeryturę w Europie?

wiek emerytalny do 65 lat. Na taki krok zdecydowały się Austria, Bułgaria (ale tylko dla mężczyzn, wiek emerytalny dla kobiet do 2020 roku wzrośnie do 63 lat), Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia i Słowenia. W wieku 65 lat na emeryturę przechodzą też mieszkańcy Luksemburga. Państwo

MZ: 18 nowych stwierdzonych zachorowań, liczba zakażonych COViD wzrosła do 305

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - U 18 kolejnych osób stwierdzono zakażenie koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba osób, u których stwierdzono zarażenie wzrosła w Polsce do 305, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Pięć osób zmarło. Rząd

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

MZ: Liczba zakażonych COViD wzrosła do 246, możliwe przedłużenie kwarantanny

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - U 8 kolejnych osób stwierdzono zakażenie koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba osób, u których stwierdzono zarażenie wzrosła w Polsce do 246 osób, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Pięć osób zmarło

MZ: 28 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych wzrosła do 205

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych to 28. Liczba zarażonych w Polsce wzrosła do 205 osób, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Pięć osób  zmarło. "

MZ: 25 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych wzrosła do 150

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych w Polsce wzrosła do 150, poinformował Ministerstwo Zdrowia (MZ) na Twitterze. Trzy osoby zmarły. "Potwierdzone przypadki dotyczą

W Europie zaczyna się motoryzacyjny boom

większy ruch panuje w salonach sprzedawców aut w niektórych państwach Europy Środkowej. W zeszłym miesiącu rejestracje nowych aut w Rumunii wzrosły o 24 proc. w ujęciu rocznym, na Słowacji - o 27 proc., w Estonii i na Litwie - po około 33 proc., a na Łotwie - aż o 50 proc. W ciągu dwóch pierwszych

Przychody Olympic wzrosły o 3,2% r/r do 43 mln euro w IV kwartale 2016 r.

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group (OEG) odnotowała 43 mln euro przychodów z hazardu w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 3,2% r/r, podała spółka. W całym 2016 r. przychody wzrosły o 12,6% do 174,5 mln euro, podano także. W Polsce Grupa nie odnotowała przychodów w IV

ES-System spodziewa się kontynuacji wzrostu sprzedaży w 2016 r.

Gawrylak. "Wzrost na krajowym rynku oświetleniowym w 2015 r. był na poziomie 3-5% Zakładamy, że rynek krajowy i eksportowy w roku 2016 również wzrośnie kilka procent " - powiedział ISBnews Gawrylak. Prezes podkreślił też, że spółce udaje się poprawić wynik dzięki redukcji kosztów ogólnego

Przychody Olympic wzrosły o 3,8% r/r do 141,0 mln euro w 2014 r.

Warszawa, 13.01.2014 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group odnotowało 141,0 mln euro nieaudytowanych przychodów z hazardu w 2014 r., co oznacza wzrost o 3,8% r/r, podała spółka. W samym IV kwartale przychody wzrosły o 0,7% r/r do 37,5 mln euro. W Polsce przychody w 2014 r. wyniosły 22,5

Zysk netto LPP wzrósł r/r do 173,27 mln zł w II kw. 2017 r.

sprzedaż internetowa stanowiła 5% przychodów sprzedaży Grupy. Na koniec pierwszego półrocza 5 marek spółki posiadało sklepy internetowe w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Niemczech, na Litwie, Łotwie i Estonii" - podano także. Sprzedaż na m2 GK LPP w I półroczu 2017 roku wzrosła o

Zysk netto Inter RAO spadł r/r do 9,26 mln euro w 2016 r.

. Wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w 2016 r. do 4 666 GWh z 4 273 GWh w 2015 r. Baza klientów Grupy wzrosła w 2016 r. do 1 191 (wobec 839 w 2015 r.). Produkcja energii elektrycznej na farmie wiatrowej spadła o 17,7% za sprawą pogorszenia się warunków wiatrowych w regionie

Nilfisk zamierza podwoić sprzedaż w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat

; - podkreśliła Klimont. Nilfisk ocenia polski rynek branży czystości jako perspektywiczny. Przez ostatnie trzy lata obroty firmy wzrosły o 80%. Firma zwiększyła również zatrudnienie o 30%. Polski oddział Nilfisk odpowiada za rozwój marki nie tylko na terenie Polski, ale na Ukrainie i w krajach bałtyckich - na

Eurostat: Konsumpcja energii brutto w Polsce spadła do 95,4 Mtoe w 2015 r.

(156 Mtoe, 10%), Hiszpania (121 Mtoe, 7%) i Polska (6% łącznej konsumpcji). "W porównaniu z 1990 r., największe spadku konsumpcji w 2015 r. odnotowano w trzech państwach bałtyckich - Litwie (-57%), Łotwie (-45%) i Estonii (-37%) - a także w Rumunii (-44%) i Bułgarii (-33%)" - czytamy w

ARR: Eksport cukru wzrósł o 10% wolumenowo i o 28% wartościowo w X-IV

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Eksport cukru wzrósł wolumenowo o 10% r/r do 264 tys. ton, a wartościowo o 28% do 138 mln euro w okresie październik 2016 r. - kwiecień 2017 r., wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import w tym okresie

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 4,85 mln euro w III kw. 2015 r.

sprzedaży w wysokości 136,72 mln euro w porównaniu z 156,75 mln euro rok wcześniej. Wolumen handlu energią wyniósł w tym czasie 3 152 GWh w porównaniu z 3 209 GWh rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży spadły o 12,8% r/r, co wynika z niższego wolumenu sprzedaży energii na Litwie i Łotwie, czemu

Deloitte/PZPK: Wartość rynku kosmetycznego wzrosnie do 20 mld zł w 2021 r.

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Wartość polskiego rynku kosmetycznego wzrośnie do 20 mld zł w 2021 r. wobec 16 mld zł w 2016 r. wynika z "Raportu o stanie branży kosmetycznej w Polsce 2017. 15 lat rozwoju" wydanego z okazji 15-lecia Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego (PZPK

Zysk netto Inter Cars spadł r/r do 9,11 mln zł w IV kw. 2015 r.

segmencie samochodów ciężarowych; b) znaczący wzrost sprzedaży towarów nisko-marżowych przede wszystkim opony" - czytamy w raporcie. W 2015 r. przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych. Spółka konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i

LPP miało 362 mln zł straty netto, 17,6 mln zł EBITDA w I kw. r.obr. 2020/2021

sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 242,7 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 879 sklepów (721,1 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z I kwartałem 2019/20 wzrosła o 13,3%. W I kwartale 2020/21 największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do I

Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 25,5% r/r do 392,5 mln zł w VI

Polsce wzrosły o 19,6% r/r do 235,8 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 46,6% r/r, osiągając przychody w wysokości 131,2 mln zł. Największy wzrost miały spółki w Bułgarii (131,8% r/r), na Węgrzech (107,1%) i Łotwie (81,5% r/r

MR: Wzrost PKB utrzyma się w IV kw. na poziomie zbliżonym do III kw.

Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 listopada 2017 r., wzrost w III kw. w tym ujęciu wyniósł 4,7% r/r. W III kwartale 2017 r. Produkt

Zysk netto Inter RAO Lietuva spadł r/r do 2,58 mln euro w I kw. 2017 r.

zmieniła się r/r. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży dzięki podpisaniu większej liczby kontraktów z klientami na Litwie i na Łotwie oraz dzięki lepszym warunkom meteorologicznym i wyższej produkcji energii przez farmę wiatrową Vydmantai. W rezultacie zysk brutto ze sprzedaży przekroczył 4,8 mln euro

Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 17,2% r/r do 380,3 mln zł w maju

Polsce wzrosły o 12,9% r/r do 235,9 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 34,4% r/r, osiągając przychody w wysokości 121,2 mln zł. Największy wzrost miały spółki w Bułgarii (131,3% r/r), Łotwie (125,1% r/r) i na Węgrzech (97,2

Zysk netto Inter RAO Lietuva spadł r/r do 4,84 mln euro w I poł. 2017 r.

energii pozostały niezmienne r/r. Grupa potwierdziła, że jest godnym zaufania dostawcą energii. Sprzedaż grupy wzrosła dzięki nowym kontraktom podpisanym w tym roku na Litwie i Łotwie, a także dzięki lepszym warunkom meteorologicznym, sprzyjającym produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej

MR: Wzrost PKB utrzyma się na obecnym poziomie w kolejnych kwartałach

stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2017 roku o 3,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 16 sierpnia 2017 r., wzrost w II kw. w tym ujęciu wyniósł 3,9% r/r. W II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w

Więcej wypadków, więcej ofiar na naszych drogach. I straty dla gospodarki

wątpliwości, że w tym roku wzrośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce - pierwszy raz od 2011 r. Horror drogowy Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Ale sytuacja się poprawiała. W 2011 r. w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 4 189 osób, a w zeszłym roku - 2 938

Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 19% r/r do 401,4 mln zł w kwietniu

w Polsce wzrosły o 13,8% r/r do 255,7 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż w kwietniu o 36,1% r/r, osiągając przychody w wysokości 121,2 mln zł. Największy wzrost miały spółki w Bułgarii (131,3% r/r), Łotwie (102,8% r/r) i na