łamią procedury

Marek Wielgo

Deweloperzy opracowali ranking polskich miast. Najlepiej w Łodzi

Deweloperzy opracowali ranking polskich miast. Najlepiej w Łodzi

W Łodzi i Wrocławiu deweloperzy dostają pozwolenie na budowę w ustawowym terminie dwóch miesięcy. W innych dużych miastach urzędnicy często łamią procedury budowlane, a płacą za to kupujący mieszkania.

Przez opieszałość gmin mieszkania są droższe

Urzędnicy gminni łamią procedury budowlane. Koszty tego ponoszą m.in. klienci firm deweloperskich, kupując od nich droższe mieszkania

Co brak rozsądku robi w banku? ING nie łamie prawa

Wprawdzie prawa nie łamią, ale potrzebują zdrowego rozsądku - twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego. Chodzi o procedurę ING Banku Śląskiego, który spisuje dane osobowe każdej osoby wpłacającej pieniądze - nawet małe.

Komisja PE wskazuje na 'przytłaczające dowody' łamania prawa w Polsce

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Komisja Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęła projekt sprawozdania okresowego, w którym wskazuje na "przytłaczające dowody" łamania zasad państwa prawa w Polsce i zwraca się do Rady i Komisji o

GetBack: Nie pozyskujemy danych o osobach zadłużonych z bazy PESEL

zawiadomienia ze strony prokuratury o podjęciu działań wobec pracownika spółki, GetBack uruchomił właściwe procedury oraz wszczął wewnętrzne postępowanie sprawdzające, podano także. W związku z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w jednej z kancelarii komorniczych oraz prowadzonym postępowaniem w

Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK spadł do 105,29 pkt w grudniu

;Niezbyt wielkie pogorszenie się klimatu gospodarczego wynika zapewne z uruchomienia przez Komisję Europejską procedury związanej z art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej, odnoszącym się do ryzyka łamania przez Polskę wartości Unii, zwłaszcza w dziedzinie niezależności władzy sądowniczej. Skala tego

KE odrzuci "żółtą kartkę" ws. pracowników delegowanych? Polacy stracą na konkurencyjności na Zachodzie

KE odrzuci "żółtą kartkę" ws. pracowników delegowanych? Polacy stracą na konkurencyjności na Zachodzie

inicjatorką wymierzonej w ten projekt "żółtej kartki". To procedura, w której parlamenty jednej trzeciej krajów UE mogą zażądać od KE ponownego rozważenia projektu reformy, a potem wycofania się z niego, jego zmiany, a w razie podtrzymania - uzasadnienia tej propozycji. W maju swe zastrzeżenia do KE

Sklepy zastawiają towarem wyjścia ewakuacyjne, w weekendy ledwo można przejść alejkami. "Biedronka" "uczuli pracowników"

Sklepy zastawiają towarem wyjścia ewakuacyjne, w weekendy ledwo można przejść alejkami. "Biedronka" "uczuli pracowników"

o tym, że do ekspozycji towaru wykorzystuje się każde dostępne miejsce.  5. „Biedronka” w Działdowie Zablokowane towarem wyjście ewakuacyjne Strażacy potwierdzają: Sklepy łamią przepisy przeciwpożarowe Zdjęcia ze sklepu „Biedronka” w Lublinie wysłaliśmy do

Unia chce reformy przepisów w sprawie pracowników delegowanych

Unia chce reformy przepisów w sprawie pracowników delegowanych

, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii próbowały przyblokować ten projekt w procedurze "żółtej kartki", czyli postawieniu zarzutu, że KE łamie traktatową zasadę pomocniczości. To znaczy, że Bruksela wchodzi w kwestie, w których kraje UE poradziłyby sobie bez niej. - KE

RPO wypowiada wojnę lichwiarzom

RPO wypowiada wojnę lichwiarzom

zamkniętymi drzwiami kancelarii notarialnej. Procesy o unieważnienie umów trwają po kilka lat. Szybki jest tylko komornik. Jeśli podpisywanie aktów notarialnych będzie nagrywane, to poszkodowani łatwiej udowodnią swoje racje, nieuczciwych notariuszy być może powstrzyma to od łamania procedur, a lichwiarzom

Reklama na MDM nielegalna. By ją zdjąć, trzeba czekać 2 lata

Reklama na MDM nielegalna. By ją zdjąć, trzeba czekać 2 lata

w ratuszu. "Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego doprowadził pod koniec zeszłego roku, po długotrwałej procedurze, do usunięcia wielkiej płachty reklamowej z Hotelu MDM w Warszawie. Reklama była sprzeczna z planem miejscowym, nakazującym utrzymywanie w stanie pierwotnym zabytkowej elewacji

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

uznaniowymi. NIK zwraca jednak uwagę, że uznaniowość nie oznacza dowolności w podejmowaniu decyzji. Kontrola pokazała, że organy wykonawcze gmin nie w pełni przestrzegają tej zasady, podano również. Kontrola pokazała, że samorządy nagminnie łamią zapisy ordynacji podatkowej przy umarzaniu zaległości

Minister cyfryzacji o RODO: Nie dajmy się zwariować. Ale dane osobowe to dobro, z którym należy się obchodzić delikatnie

Minister cyfryzacji o RODO: Nie dajmy się zwariować. Ale dane osobowe to dobro, z którym należy się obchodzić delikatnie

jednak, że drakońskich kar nie trzeba się obawiać. Kary pewnie się posypią, ale nie od razu i będą uzależnione od skali naruszeń i nieprawidłowości. W wypadku mało istotnych zaniedbań audytor tylko wezwie podmiot do uzupełnienia procedur. Wysokich kar można się spodziewać w przypadku rażących zaniedbań

InPost wycofuje się z listów. Planowane są też zwolnienia

InPost wycofuje się z listów. Planowane są też zwolnienia

łamał go przez blaszki dołączane do listów. Teraz spółka oficjalnie kończy z listami. "Przedmiotowa decyzja została podjęta po szczegółowej analizie modelu tej działalności oraz w oparciu o efekty podejmowanych uprzednio przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych segmentu listowego, które wprawdzie

ZPP postuluje jak najszybsze uproszczenie ustawy o VAT

ustawowym powinna zostać skonstruowana procedura weryfikacji rzetelności kontrahenta, po której wypełnieniu podatnik byłby objęty domniemaniem dochowania należytej staranności. Obecnie podatnicy nie dysponują narzędziami do wiarygodnego sprawdzania swoich partnerów w biznesie. "Trzeba wprowadzić do

2,7 mln zł za dwie rozmowy telefoniczne. Firmy sprzedaży bezpośredniej, także nieuczciwe, mają się coraz lepiej

2,7 mln zł za dwie rozmowy telefoniczne. Firmy sprzedaży bezpośredniej, także nieuczciwe, mają się coraz lepiej

pseudomedyczne oraz usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, gaz. W tym roku splajtował taki właśnie dostawca energii - firma Energetyczne Centrum.  UOKiK stwierdził, że spółka łamała prawa konsumentów, Urząd regulacji Energetyki odebrał Centrum koncesję. Najwięcej takich nieuczciwych firm jest

Prof. Uścińska na czele ZUS

Prof. Uścińska na czele ZUS

procedur przetargowych. Do tej pory kolejne instytucje państwowe (NIK, CBA, kancelaria premiera) wytykały ZUS błędy, a nawet łamanie prawa. Warunki przetargowe często premiowały jednego oferenta kosztem pozostałych. Działo się tak zwłaszcza ws. przetargów na system komputerowy, na którego utrzymanie z

Frank znów straszy

przestrzega Polskę przed wzrostem deficytu powyżej 3% PKB. Gdyby do tego doszło, musiałoby się to wiązać z powrotem procedury nadmiernego deficytu. To właśnie opuszczenie tej procedury, pomimo kryzysu było głównym celem budżetowym poprzedniej ekipy rządowej. Z jednej strony warto zwrócić uwagę na sukces tych

Kołodko: Podatki od sklepów i banków nie przetrwają długo

czy ukrywania dochodów. "Tezy, że podatek nakładany na sklepy i system bankowy uderzy tylko i wyłącznie w nie same jest lansowany przez lobbing grup związanych z tym kapitałem i nie należy tego demonizować. Ważniejsze jest natomiast to, że jego wprowadzenie łamałoby zasadę równego traktowania

Chińsko-małopolska współpraca. Firma na "czarnej liście", a wojewoda nic nie wie

Chińsko-małopolska współpraca. Firma na "czarnej liście", a wojewoda nic nie wie

). Łamała procedury i prawo Tao Lin z China Harbour Engineering Company podczas podpisywania porozumienia zapewniał, że jego firma jest jedną z największych na świecie i ma duże doświadczenie w projektowaniu, budowie i finansowaniu takich projektów. A wojewoda zdradzał szczegóły: - Podniesienie żeglowności

Komisja Europejska żąda od Polski wyjaśnień w sprawie wadliwego prawa telekomunikacyjnego i aukcję LTE

formę wezwania do usunięcia uchybienia (LFN - a letter of formal notice). To pierwszy krok w procedurze dotyczącej naruszenia prawa przez któregoś z członków UE. W takim liście Komisja przedstawia prawdopodobny przypadek łamania prawa i daje członkowi możliwość wyjaśnień. Polska ma na to dwa miesiące, a

Jest spór zbiorowy o płace w Kompanii Węglowej

ruszamy do walki o swoje. Zawiadomiły także Państwową Inspekcję Pracy, twierdząc, że spółka łamie prawo. Górnicy są zaniepokojeni deklaracjami zarządu Kompanii Węglowej. Chodzi o możliwość cięcia części składowych miesięcznego wynagrodzenia, tzw. przywilejów, czyli czternastki czy deputatu węglowego

Przepisy o pracownikach delegowanych. Polska bliżej przegranej

Przepisy o pracownikach delegowanych. Polska bliżej przegranej

zaprotestowały w maju przeciw tej reformie, uciekając się do zarzutu, że łamie traktatową zasadę pomocniczości (nakazującą, by Unia podejmowała działania tylko tam, gdzie kraje UE nie poradziłby sobie samodzielnie). Ten zarzut, jeśli popiera go jedna trzecia parlamentów, uruchamia procedurę żółtej kartki

Jak wygrać z dezubekizacją? Pierwsze osoby odzyskują pieniądze

; Ministerstwo przysłało nam tylko informację, jak wyglądają procedury przy rozpatrywaniu wniosku z art. 8a. „Postępowania prowadzone są w oparciu o przepisy procedury administracyjnej. Wydanie rozstrzygnięcia w takiej sprawie wymaga przeprowadzenia szeregu czynności wyjaśniających. Są one konieczne do

RODO nakręca nieuczciwy biznes: szafy pancerne dla każdego, audyty w jeden dzień, a na wszystko certyfikaty ABW

stanowisk) – 3400 zł. Firma RODO Consulting oferuje podobne w zakresie pakiety Silver, Gold i Platinium sporo taniej – odpowiednio – w cenie: 800, 1000 i 1950 zł. – Ofert audytów, doradztwa i pomocy we wdrożeniu RODO jest wysyp. Nic dziwnego. Skoro za łamanie przepisów grożą wysokie

Kto zbuduje starostwo? Izba odwoławcza powie we wtorek

. Ten, mimo to, od decyzji starostwa się odwołał. Zarzucił mu też łamanie procedur przetargowych. A to dlatego, że - zdaniem firmy z podkieleckiej Bilczy - Dorbud we wniosku przedstawił nieprawdziwe referencje o posiadaniu doświadczenia w układaniu sieci komputerowej najwyższej klasy. Starostwo wezwało

Będzie mniej strajków, sąd zdecyduje, czy spór w firmie jest legalny

momentu doręczenia orzeczenia. Cała procedura potrwa więc maksymalnie ok. 1,5 miesiąca. "Solidarność" zadowolona "Solidarność" jest z projektu zadowolona. - Do tej pory pracodawca często po prostu oświadczał, że nie uznaje sporu. Nie było środków, żeby zmusić go do podjęcia rokowań

Nadzorze, zacznij czytać nasze umowy!

ostatnio do sprzedaży przez ubezpieczycieli. W kilku znalazłem zapisy łudząco podobne do tych, które zostały już zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. dotyczące opłat likwidacyjnych). Błąd? Niedopatrzenie? Celowe działanie? Cóż, procedura wyrzucania z umów zapisów łamiących prawa

Unia Europejska ukarze za długi. Hiszpania i Portugalia zapłacą karę. Zero euro?

czerwcu wyborów parlamentarnych (poprzednie były w grudniu) premier Mariano Rajoy nadal nie sklecił nowej koalicji rządowej. Komisja Europejska ze względu na kampanię wyborczą długo wstrzymywała karną procedurę wobec Madrytu (a niejako przy okazji dla Lizbony), narażając się na zarzuty łamania prawa m.in

RODO robi porządek z monitoringiem w szkołach. Pomieszczenia z kamerami trzeba oznaczyć, nagrania kasować po 30 dniach

opracowano procedur, jak powiadomić dyżurującego nauczyciela, że dzieje się coś złego. Zdaniem Wojciecha Klickiego wprowadzenie RODO mogło być okazją do zbadania, czy kamery w ogóle powinny być wykorzystywane w szkołach i czy mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Znaczna część dyrektorów, z

"Dziennik Gazeta Prawna": Emeryci szykują pozew przeciwko ZUS

Inicjatywę podjął Marian Strudziński z Radomia - urzędnik, który nie miał możliwości zwolnienia się z pracy. O ile z pracownikami pracodawcy mogą ponownie podpisać umowy, o tyle w przypadku urzędników jest to prawie niemożliwe - musieliby przejść procedurę konkursową od nowa. Dlatego Strudziński

Rząd przyjął nowelę dot. zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

redukcji emisji tlenków siarki wydany przez państwo bandery lub uznaną organizację - zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania takiego pozwolenia od administracji polskiej. Dzięki temu rozwiązaniu nie dojdzie do dublowania procedury wydawania pozwoleń. Jeśli armator statku pływającego pod obcą banderą

Elektrownia chce wykupić sąsiadów. To koniec konfliktu?

środowiskowego na swoją działalność, a - kiedy je już uzyskał - jego właściciele notorycznie łamali zawarty w nim przepis o zakazie pracy po godzinie 22. W związku z tym wojewódzki inspektor ochrony środowiska wszczął procedurę zamknięcia uciążliwej betoniarni. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, trwają

Bankierzy zapłacą karę za kryzys. Kara dla JP Morgan

). Doradca kredytowy wydał pozytywną decyzję na podstawie pisemnego oświadczenia O.J. Simpsona: "Wyrok w procesie cywilnym był niesłuszny, ponieważ ja tego nie zrobiłem". Żeby dawać kredyty mieszkaniowe osobom bez zdolności kredytowej, czasami nawet bezrobotnym, pracownicy JP Morgan musieli łamać

ZPP: Ustawa krajobrazowa narusza prawa nabyte w branży reklamy zewnętrznej

działających w oparciu o dopełnienie wszelkich procedur z podmiotami stawiającymi reklamy nielegalnie, zwraca uwagę ZPP. Zdaniem organizacji pozwala to stwierdzić, że tak skonstruowana ustawa krajobrazowa dopuszcza daleko idącą ingerencję w prawa nabyte, a także poddaje w wątpliwość zasadę pewności prawa

Zamieszanie z "Rodziną 500 plus". Gminy będą miały duży problem z GIODO? Ministerstwo uspokaja

tys. nowych zbiorów danych. A więc administratorzy tych zbiorów w gminach albo wstrzymają program i wypłacanie pieniędzy, albo będą to robili ze świadomością, że mogą dostać wyrok za łamanie prawa. Nie będą mieli możliwości zarejestrować zbioru wcześniej nie tylko dlatego, że cała procedura trwa dwa

Morawiecki: Konstytucja Biznesu to przełom w relacjach firmy-administracja

dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń); 2) domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy

Stanowisko KE w sprawie Polski. Szydło w Sejmie: "Zapominacie, że Polska jest suwerennym krajem!"

konstytucyjnego, wyda opinię na temat praworządności w Pols. To kolejny etap we wszczętej w styczniu procedurze. Wczoraj opozycja zwróciła się do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wygłoszenie informacji w sprawie zapowiadanej opinii. Dzisiejsza "Rzeczpospolita" napisała, że dotarła do treści opinii

Eksmitowany policjant nie trafi już na bruk?

trzeba zapewniać im dachu nad głową. Zdaniem Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, taka procedura narusza gwarantowane Konstytucją RP prawa obywatelskie. Nie tylko pani Elżbieta Niedawno pisaliśmy o Elżbiecie Bek, popularnej w PRL-u milicjantce kierującej ruchem drogowym. Dziś jest emerytką, ma

Państwa UE stają w obronie delegowanych pracowników

. Polska stanęła w pierwszym szeregu wrogów reformy i była inicjatorką wymierzonej w ten projekt "żółtej kartki". To procedura, w której parlamenty jednej trzeciej krajów UE mogą zażądać od Komisji Europejskiej ponownego rozważenia projektu reformy i - w razie jego podtrzymania - uzasadnienia tej

Telefoniczne wkręcanie seniorów. Jakie triki stosują naciągacze?

"procedury" i metody, według których działają. Wszystko, co robią, zacząwszy od telefonu do abonenta, skończywszy na sposobach unikania odpowiedzialności, jest nakierowane na to, by zarobić. Po pierwsze: Poszukują seniorów. Czasami nie dosłyszą, czasami nie zrozumieją albo nie potrafią odmówić

Prezydent Chin daje sygnał do inwestowania w Polsce

. Polska jest członkiem założycielem AIIB (Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych). Ta międzynarodowa instytucja założona przez Chiny ma wspierać budowę infrastruktury transportu i energetyki. Polsce ma ona ułatwiać dostęp do procedur przetargowych. Liczymy też, że Chiny zainwestują duże pieniądze w

Pokrzywdzeni walczą z ustawą dezubekizacyjną. Niektórym obniżono emeryturę do 880 zł. Co można zrobić?

odpowiedź dostają, gdy pytają o zwłokę resortu. Na nasze pytanie o przewlekłość w decyzjach MSWiA odpowiedziało „Postępowania prowadzone są w oparciu o przepisy procedury administracyjnej. Wydanie rozstrzygnięcia w takiej sprawie wymaga przeprowadzenia szeregu czynności wyjaśniających. Są one

Jak się bronić przed piramidami finansowymi?

pakiecie proponowanych zmian prawa jest też nowy zapis w ustawie antymonopolowej, który wprowadzi możliwość publicznego ostrzegania przez UOKiK opinii publicznej o podejrzeniu masowego łamania przez jakąś firmę praw konsumentów. - Procedury nakładania kar przez UOKiK i ich zatwierdzania przez sąd z

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w Polsce

wtorkowa debata w Parlamencie Europejskim. Ryszard Legutko (PiS) zarzucił europosłom ignorancję, Komisji Europejskiej - że prowadząc wobec Polski procedurę praworządności, łamie traktaty unijne. Legutko przekonywał, że Europa zajmuje się Polską, bo władzę przejął PiS: - Kieruje wami głębokie uprzedzenie do

Za pół roku urzędnicy UOKiK będą mogli udawać klientów

oferowania produktu lub usługi oraz procedura zawierania umowy nie łamią praw konsumentów. Instytucja "tajemniczego klienta" to tylko jeden z kilku instrumentów, które mają na celu lepiej chronić konsumentów. Od marca przyszłego roku, a więc kiedy ustawa wejdzie w życie, zabronione będzie

Jak fiskus zniszczył jeden z najlepszych polskich biznesów

fabryce u producenta, a nie w posiadaniu spółki. To, że w papierach wszystko się zgadzało - zasady finansowania, procedury odbioru - nie miało znaczenia. Z czasem zarzuty okazały się bezpodstawne. Isański wygrywał kolejne batalie w sądach administracyjnych. Trwały one do 2012 r. Sad karny uwolnił go od

Opozycja: Przyjęcie euro przez Polskę będzie lekiem na Brexit

Weimarskiego, Polska mogłaby mieć na nie wpływ. Według lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, jeśli rząd PiS chce się liczyć w dyskusji na temat przyszłości Unii, to powinien jak najszybciej zamknąć konflikty z Brukselą. Bo dziś nikt Polski nie traktuje poważnie, gdy łamie ona zasady praworządności, paraliżując

Kto zawinił ws. Amber Gold? Rozpoczęło się szukanie winnych

ujednolicenie postępowania urzędów wobec parabanków. Dziś prokuratury różnie oceniają kwestię prowadzenia przez prywatne firmy działalności podobnej do bankowej: jedne uznają to za łamanie prawa bankowego, a inne - nie. Minister Rostowski zasugerował też zacieśnienie procedur sprawdzających w sądach

Cocomo straci koncesję na alkohol. Są dowody - sprzedawali nietrzeźwym

odpowiedzi urzędnicy poprosili prokuraturę o dowody na łamanie prawa. Chodziło głównie o kopie zeznań świadków. - Dostaliśmy je, zarzuty uznajemy za potwierdzone - mówi nam dyrektor Śliwiński. Co to oznacza? - Cofniemy zezwolenie na sprzedaż alkoholu. To już przesądzone - odpowiada Śliwiński. Formalnie

Wrocławskie ślady "Panama Papers". Dokumenty pięciu firm

Profus. Na długiej liście klientów kancelarii znaleźliśmy pięć firm z dolnośląskimi adresami. To, że ich nazwiska figurują w "kwitach z Panamy", nie jest równoznaczne z tym, że łamali prawo. Na przykład Marek Profus założenie spółki w raju podatkowym nazwał "wynikiem panującej wówczas mody

Darmowe leki dla seniorów przyjęte. Ale nie dla wszystkich i nie darmowe

się znaleźć leki, których skuteczność odpowiada cenie. To z kolei oznacza jednak, że najdroższe leki na pewno nie będą dla emerytów za darmo. Ustawa łamie też zasadę wprowadzoną przez unijną dyrektywę o przejrzystości w podejmowaniu decyzji związanych z refundacją leków. Nie ma bowiem opisanej

Kto zostanie nowym prezesem ZUS?

sytuacja w ZUS jest nie do pozazdroszczenia. Takiego kryzysu nie było tu od lat. W ostatnim roku zastrzeżenia do Zakładu miały CBA, NIK, prokuratura i kancelaria premiera. Wytykały Zakładowi małe i większe błędy, a nawet łamanie prawa. Zwłaszcza w sprawie przetargów, których warunki często premiowały

UOKiK: Z powodu podatku dla sklepów grozi nam ostry spór z Unią

publiczna, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami UE. UOKiK rozważał, w jakim zakresie nowy podatek od sklepów może łamać ten zakaz. Zarzut pomocy publicznej? Resort finansów chce, aby danina miała progi. Ministerstwo zaproponowało

Spór o eksport metali ziem rzadkich. Chiny przegrywają w sądzie

Panel arbitrażowy WTO uznał, że Chiny gwałciły przepisy tej organizacji swoimi restrykcjami na eksport metali ziem rzadkich, a także molibdenu i wolframu. Chińczycy ograniczają eksport tych surowców za pomocą wysokich ceł, kontyngentów eksportowych, a także procedur, które limitują liczbę firm

Klienci ubezpieczycieli skarżą się na Facebooku. I dostają odszkodowania

mediach społecznościowych poważniejsze problemy. "No, brawo! Poważna firma zawsze kasuje posty od niezadowolonych klientów?" - napisał jeden z klientów na profilu Link4. Ubezpieczyciel tłumaczy: - Nie kasujemy postów, choćby najbardziej dla nas bolesnych. Chyba że łamią zasady etykiety lub prawa

PSL kręciło bat na sieci handlowe. Nie ukręci

rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 100 000 zł". Projekt popiera Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. Biuro Analiz Sejmowych twierdzi, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Sieci: To łamie konstytucję Posłowie PSL podeszli jednak do procedury

Mandaty za granicą. Co nam grozi, gdy zatrzyma nas drogówka, i czy uda się uniknąć płacenia za wakacyjne szaleństwa na drodze?

pierwszej kontroli drogowej spodziewać się niemiłej niespodzianki w postaci wyegzekwowania naszego mandatu. A co w przypadku np. mandatu z fotoradaru? Zgodnie z procedurą trafiają one do Krajowego Punktu Kontaktowego przy Ministerstwie Cyfryzacji, a stamtąd dopiero do konkretnych kierowców. Kraje, z których

19. piętro nigdy nie śpi. Pracownicy korporacji i państwowych firm domagają się zapłaty za nadgodziny

. Należałoby uprościć procedury, być może w sprawach o nadgodziny postawić na mediację, tak żeby sprawy nie kończyły się w sądzie i nie trwały po trzy, pięć, siedem lat. Przecież korporacjom zależy na wizerunku, boją się lawiny pozwów. No i trzeba poszerzać świadomość społeczną. W kwestii nadgodzin wciąż jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

stają przed wyzwaniem zmiany tradycyjnego podejścia do kwestii cyberbezpieczeństwa. Okazuje się, że najpoważniejsze naruszenia bezpieczeństwa IT nierzadko mają swoje źródło wewnątrz organizacji i są spowodowane (świadomym lub nie) łamaniem procedur przez pracowników. Sytuacja ta sprawia, że ochrona

OFE będą skazane na obligacje?

statystycznych w UE, które pozwalałyby na prawdziwe odejmowanie kosztów OFE od długu publicznego. Jednak wskutek twardego oporu Komisji i kilku krajów UE obecnie gra idzie tylko o uwzględnianie OFE w ocenach polskiej gospodarki na potrzeby decyzji o wszczęciu procedury nadmiernego deficytu (wstrzymuje wchodzenie

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

odpowiedzialność karna, jest niedopuszczalne. Czy komornik może wysłać pozew do sądu? Nadużyciem jest też wysyłanie "informacji o wszczęciu procedury egzekucyjnej" razem z projektem (niepodpisanym) pozwu do sądu. Takie pismo nie ma mocy prawnej. To zwykłe straszenie. Dopiero, gdy firma windykacyjna

Przetargi bez protestu będą szybsze

okresie vacatio legis). Generalnie chodzi o przyspieszenie postępowań o zamówienie publiczne, a równocześnie poprawienie skuteczności rozwiązań mających zapobiegać łamaniu prawa przez zamawiających. Polskę zobowiązuje do tego unijna tzw. dyrektywa odwoławcza, której termin wdrożenia upływa 20 grudnia

Kredyty z EBI na polską energetykę i gazownictwo

też dwie duże farmy wiatrowe na Pomorzu. Skąd wziąć kolosalne pieniądze na inwestycje - to najważniejszy problem, nad którym łamią sobie głowę polscy prezesi spółek energetycznych. Według różnych szacunków na inwestycje w sieci i nowe bloki energetyczne polskie firmy będą potrzebować co najmniej 100

Cała Polska cofa liczniki. Zmiany w prawie nie pomogły

odstraszało klientów ceną. Jaka piękna historia Nie tylko handlarze odmładzają. Także uczciwi dotąd właściciele aut, których miesiącami nie mogli sprzedać. Przez przebieg. W końcu łamią się i wyszukują w sieci jeden z tysięcy warsztatów cofających liczniki. Konkurencja jest taka, że niektóre wysyłają

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

cyberbezpieczeństwa. Najpoważniejsze naruszenia bezpieczeństwa IT mają swoje źródło często wewnątrz organizacji i są spowodowane (celowym lub nie) łamaniem procedur przez pracowników przedsiębiorstwa. Ochrona danych jest dzisiaj jednym z najważniejszych priorytetów biznesowych, co oznacza, że firmy muszą poznać

Kto chce zarabiać najmniej? Sąd ogłosił przetarg na pracowników

łamie prawo, wezwą go do zmiany umów. Pawlata-Ich wyjaśnia, że PIP może nawet wystąpić w imieniu pracowników do sądu pracy. O ile ci pracownicy będą tego chcieli. Nie wiadomo jednak, czy woźni się na to zdecydują, zwłaszcza ten z apelacyjnego sądu pracy. Co roku PIP w całym kraju interweniuje w

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

sprawie ustawy ograniczającej niezależność banku centralnego, obniżenia wieku emerytalnego sędziów czy z podatku od supermarketów. Poza tym Orbán nie łamał konstytucji tak otwarcie jak PiS w Polsce. Kaczyński cofnie się tak jak Orbán czy też będzie trwał przy swoim, bo uzna, że Unia i USA

"PB":Policja ustawiła wielki przetarg na autobusy?

policji łamanie prawa, procedur i ograniczanie konkurencji. W drugim - rozgrywanym w cieniu pierwszego - zamówieniu na autobusy co najmniej za 30 mln zł jeden z oferentów zarzuca policji faworyzowanie w warunkach przetargu konkretnej marki. - Mogę podać dokładny model autobusu, który ma wygrać jedną z

Halo, tu oferta nie do odrzucenia

zajmują się wyłącznie firmy call center pracujące w imieniu i na rzecz TelePolska. Jednak są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania "Procedury ochrony konsumentów w procesie sprzedaży usług TelePolska sp. z o.o." oraz "Kodeksu Dobrych Praktyk TelePolska sp. z o.o.". W "

Ekspert Europolu: W różnych śledztwach pojawiają się ci sami pośrednicy ["Panama Papers"]

to dużego wysiłku. Czasem kończy się na informacji, że za spółką, o której udało się uzyskać informacje, stoi jeszcze inna, w innej jurysdykcji. Więc trzeba powtarzać całą procedurę od nowa, aby dowiedzieć się, kto naprawdę kryje się za tą kolejną firmą. Czy trwa to długo, aby uzyskać tego rodzaju

Modlitwa o wzrost

inwestycji" - ocenia MFW. Szuflada z etykietką "niepewność" jest wypełniona po brzegi - konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, obawa przed epidemią eboli, protesty przeciwko łamaniu demokracji w Hongkongu, które mogą zaostrzyć stosunki między Chinami i państwami zachodnimi, ryzyko

Miasta walczą o podatki od oddziałów firm

na razie to etap wyjaśniania. - Brak odpowiedzi na pismo gminy może jednak pociągnąć za sobą wniosek do urzędu skarbowego o procedurę kontrolną - dodaje. Tegoroczny budżet Krakowa to ok. 3,5 mld. Dochody z CIT szacowane są na 2 proc budżetu: w zeszłym roku było z tego tytułu 68,6 mln zł. Krakowski

Kluzik-Rostkowska: Chcę odrodzić zawodówki [WYWIAD]

. Zainwestujemy też w lepsze przygotowanie nauczycieli. Dziś zdarzają się sytuacje, że uczniom proponuje się zawód, nie dlatego, że jest potrzebny, ale dlatego, że szkoła akurat zatrudnia takich nauczycieli. Musimy też uprościć procedury tworzenia nowych zawodów. Żeby nie było tak jak ze specjalistami od wind i

"Przyjazne państwo" na jałowym biegu

"Gazetą" jako bezsensowną. - Wszystkie projekty komisji Palikota traktowane są jak każde inne. Jeśli pan Palikot myśli, że będzie zmiana procedury, to oświadczam, że nie będzie. Gdyby pan marszałek jakoś przyśpieszał pracę nad projektami komisji Palikota, łamał procedury, mógłby być oskarżony

Tak się zarabia na raku: budowa przed przetargiem, pieniądze na gębę, szpital z długami, zero pacjentów

pomóc w wyjściu z tarapatów, bo NFZ świetnie za nią płaci; są procedury, przy których można mieć 60 proc. zysku. Trzeba jednak zainwestować 70-85 mln zł. Właśnie na tyle koszt budowy ZCO oceniał w 2011 r. prof. Bogusław Maciejewski, szef Instytutu Onkologii w Gliwicach. Według jego planu w centrum miały

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

Za dwa tygodnie powinna się zakończyć procedura notyfikacji w UE projektów dwóch rozporządzeń ministra infrastruktury i rozwoju znoszących zakaz rejestracji w Polsce samochodów z kierownicą po prawej stronie, czyli dostosowanych do ruchu lewostronnego - takiego jak w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Pracodawcy chcą nam zaglądać na Facebooka

tym szczególnie dotknięty, bo wcześniej pracował już w departamencie, tylko czasowo zrezygnował ze względu na chorobę matki. Kiedy sprawa Collinsa stała się głośna, departament zmienił procedurę - już nie żąda facebookowego hasła od kandydatów, tylko prosi ich, żeby podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Jak króliki doświadczalne

funtów - czerpią nie tylko koncerny, które starają się przestrzegać przepisów, ale także rodzimi lekarze. Wykorzystują swoją wysoką pozycję w biednych i zacofanych społecznościach. Nadużywają zaufania pacjentów i nagminnie łamią zasady etyki lekarskiej. Tak właśnie działo się przez cztery lata w

Ustawa o utylizacji azbestu faworyzuje jedną firmę

(przepuszczalna dla elektronów), a przez to mało reprezentatywna, bo nie wiadomo, czy akurat trafi się na włókno azbestowe. Aby taką próbkę spreparować należałoby materiał zmielić (dodatkowe łamanie, rozdzielanie włókien) co może być niebezpieczne dla osób robiących takie pomiary. A jaka metoda byłaby właściwa

Szef KNF: Prawo jest jasne, wystarczy je egzekwować

to inwestuje, czy też udziela pożyczek - naraża klienta na ryzyko. A to oznacza, że łamie ten przepis Prawa bankowego. Nie widzę tu żadnego pola do alternatywnej interpretacji albo wskazywania niejednoznaczności tego przepisu. Część prokuratur jest chyba innego zdania, skoro doniesienia KNF umarzano

Samochód używany: jak kupować, by nie żałować?

mamy do czynienia z oryginałem. Z kolei "Depo" i "Tyc" zdradzają tanie chińskie podróbki niestosowane przez producentów aut. Warto przyjrzeć się też mocowaniom lamp - kruche plastikowe wsporniki łatwo łamią się podczas kolizji. * Zaślepki po poduszkach powietrznych - jeśli wyglądają

Karciane sztuczki banków. Masowo łamią nasze prawa!

. Zaskoczyło mnie to, że na prozaiczną procedurę sprawdzenia stanu gotówki w bankomacie bank potrzebuje aż 45 dni - komentuje poirytowany czytelnik. W regulaminach mBanku i Multibanku znalazło się np. zastrzeżenie, że reklamację klient może składać tylko na piśmie w placówce. Według UOKiK to uciążliwość, która

Szok frankowy. Wiedzieliście

. Za porządki powinny zapłacić banki - nie wszystkie, ale te, które lekceważyły procedury, spekulowały, naciągały klientów i podsuwały niekorzystne umowy. Da się ustalić, które to, i oddzielić jedne od drugich. Państwa potrzebujemy do tego, aby zamiast "działać osobno różnymi swoimi fragmentami

Premier May może zatrząść rynkiem. GBP/PLN łamie 5,00

eurosceptyczne a tego spodziewa się większość analityków to słabość funta będzie jeszcze bardziej widoczna. A wsparcie po wybiciu dołem z kanału mamy tak naprawdę dopiero na 4,75. Ważne też będzie czy poznamy konkretną datę rozpoczęcia procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Spekuluje się, że może to być

Odszkodowania za mienie z PRL, czyli kac po komunizmie

. Odszkodowania wypłacane z budżetu państwa, jak w przypadku opisanych niedawno działek w Gdyni, sięgają kilkunastu milionów złotych. Kiedy wypłata tak wielkich sum zależy od decyzji urzędników, często łamane są przepisy lub powstaje mechanizm korupcjogenny. Podawaliśmy przykłady z raportów NIK. Kontrolerzy w

Ochrona produktów regionalnych w UE

(chleby i ciasta), wody mineralne, makarony i pierogi, gotowe sosy, lody i sorbety. Procedura przyznania symbolów (i idącej za nimi ochrony prawnej) jest dość skomplikowana: najpierw grupa producentów (to bardzo ważny wymóg - indywidualne wnioski nie są przyjmowane) musi zdefiniować "swój"

Elektroniczny bicz na przewoźników drogowych. Ułatwi zawieszanie zezwoleń

własny temat - także przedsiębiorcy. Wszczęciem procedury utraty dobrej reputacji grozić będzie popełnienie trzech bardzo poważnych wykroczeń, za które przepisy UE uznają np. brak szkoleń okresowych kierowców, niektóre wykroczenia drogowe czy niewłaściwe użytkowanie tachografu, czyli montowanego w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przepisy, nawet jeśli ma możliwości technologiczne. Regulacje pozwalają wykonywać niektóre usługi włącznie Poczcie Polskiej. Ale mamy doświadczenie w liberalizacji energetyki, gazu, infrastruktury drogowej i kolejowej. Krok po kroku łamiemy bariery, także pod naciskiem niektórych graczy rynkowych"

Unia to nie sama radość, czyli duńskie Lego walczy z polskim Cobi

się szczególnie wyróżnione tym, że podajemy je do sądu w Polsce i na Węgrzech, bo dla nas pozywanie naszych konkurentów to normalna procedura. Jest nią także to, że ostrzegamy dystrybutorów, by nie sprzedawali w jednym sklepie naszych i konkurencyjnych klocków, informując ich jednocześnie, że

Brazylia: Chcą odwołać panią prezydent za tolerowanie korupcji

rynkach - Brazylia bogaciła się wówczas na ich eksporcie. Zwolennicy byłego prezydenta uważają, że stawianie mu zarzutów jest nagonką jego wrogów politycznych, a sędzia Sergio Moro w walce z korupcją przekracza swoje uprawnienia i łamie prawo, publikując nagrania z podsłuchów. Zarzucają mu, że zachowuje

Rozmowa na cyberfroncie

organizacji, blokowanie serwisów internetowych, podsyłanie wirusów i destabilizacja systemów, łamanie zakodowanych informacji, terroryzm sieciowy, podsłuch elektromagnetyczny, manipulowanie ludźmi (tzw. social engineering). Czy naprawdę zwykły użytkownik podłączonego do sieci peceta znalazł się na froncie

Trybunał UE zakwestionował prawo dotyczące koncesji na wydobycie łupków

Polska uchybiła zobowiązaniom wobec UE, przyznając bez stosowania otwartej procedury przetargowej koncesje na eksploatację złóż gazu i ropy naftowej. Taki wyrok w czwartek ogłosił Trybunał Sprawiedliwości UE, rozpatrując pozew złożony pod koniec 2010 r. przez Komisję Europejską przeciw Polsce

Wojsko sprzedało biznesmenowi ponad setkę wyrzutni rakiet. "Gdyby mi je skradziono, ruch lotniczy zamarłby"

zlecę pilną kontrolę procedur w AMW. Wyjaśnienie i wnioski z tej sprawy przedstawimy możliwie szybko. Nie powinno tu być niedomówień - poinformował w środę na Twitterze szef MON Tomasz Siemoniak. I dodał "ważny szczegół", o którym miał nie wspominać TVN 24. "Zestawy są pozbawione cech