łamanie prawa w zamówieniach publicznych

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

Zamawiający inicjując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zdecydować się na rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla wykonawcy oznacza to, że podpisując umowę z prawem opcji nabywa on roszczenie tylko do zamówienia podstawowego, a obowiązek wykonywania opcji rozpocznie się jedynie w momencie, kiedy zamawiający się na to zdecyduje. Powyższe uprawnienie zamawiającego określane jest, jako prawo opcji.

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

"Państwo zachowywało się jak paser. Jeśli kupi pani ode mnie telefon za złotówkę, musi sobie pani zdawać sprawę, że pewnie go ukradłem. A państwo doskonale wiedząc, ile wynosi wynagrodzenie minimalne, kupowało usługi za dwa razy mniej. Teraz karze za to przedsiębiorców" - mówi Marek Kowalski, szef Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych dokumentów

Bez względu na przesłanki skłaniające przedsiębiorców do łamania przepisów muszą oni liczyć się z odpowiedzialnością karną w przypadku fałszowania dokumentów składających się na ofertę przetargową.

13 zł za godzinę już za tydzień. Kogo nie stać na ochroniarzy?

, wyjaśniła, że firma już po ogłoszeniu zwycięzcy wycofała się z realizacji zamówienia. Pozostaje pytanie, dlaczego ZWPS w ogóle wybrał ofertę, o której z góry było wiadomo, że nie da się jej zrealizować bez łamania prawa pracy. Ochroniarz ochroniarzowi nierówny Pojawił się też kolejny, nieprzewidziany przez

Przegląd prasy

. tygodniu CBA i prokuratura  -- Przepisy o najniższej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych najczęściej łamała administracja publiczna w ub. roku  --Liczba podatników CIT zmniejszyła się o 2 tys., ale do państwowej kasy w 2018 r. trafiło o ponad 7 mld zł podatku więcej niż

Przetargi bez protestu będą szybsze

okresie vacatio legis). Generalnie chodzi o przyspieszenie postępowań o zamówienie publiczne, a równocześnie poprawienie skuteczności rozwiązań mających zapobiegać łamaniu prawa przez zamawiających. Polskę zobowiązuje do tego unijna tzw. dyrektywa odwoławcza, której termin wdrożenia upływa 20 grudnia

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

mobbing w ZUS oraz o kontrolach w Zakładzie przeprowadzanych przez NIK, CBA i kancelarię premiera. Kolejne instytucje państwowe wytykały Zakładowi małe i większe błędy, a nawet łamanie prawa. Zwłaszcza w sprawie przetargów, których warunki często premiowały jednego oferenta kosztem pozostałych. ZUS

Gminny wywóz śmieci bez przetargu? "Powstaną monopole i wzrosną opłaty"

, które umożliwiłyby realizowanie zamówień przez własne spółki, tzw. in-house. Rząd powinien przyjąć nowe regulacje do 18 kwietnia - wtedy kończy się czas na dostosowanie przepisów do dyrektywy dotyczącej prawa zamówień publicznych (2014/24/EU) przyjętej przez Parlament Europejski w 2014 r. - Nad

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

przewalutowania kredytów z umorzeniem części długu klienta uznać za niezgodne z konstytucją. Ustawa miałaby łamać dwie zasady konstytucyjne - prawo własności kredytodawców i tzw. ekonomiczne interesy kredytodawców w toku. Autorzy analizy zauważają co prawda, iż art. 76 konstytucji stanowi, iż władze publiczne

Przegląd prasy

podpisze do końca roku  --Przedsiębiorcy skarżą się do prezydenta twierdząc, że coraz częściej łamane są zasady konsultacji projektów ustaw i chcą mediacji --Prawie 4 mld faktur VAT przeanalizował w 2018 roku fiskus - podejrzenia wzbudziło 194 tys.  -- Zakaz reklam jest omijany. Leki wciąż

Tajny ZUS. Potrzebna interwencja Ewy Kopacz

Tajny ZUS. Potrzebna interwencja Ewy Kopacz

Ale nie jest. Kolejne instytucje wytykają mu małe i większe błędy, a nawet łamanie prawa. Zwłaszcza w sprawie przetargów, których warunki często premiują jednego oferenta kosztem pozostałych. NIK na początku roku badał postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczących Kompleksowego Systemu

Konsekwencje podrobienia dokumentu

Konsekwencje podrobienia dokumentu

Zamiar pozyskania zamówienia publicznego niejednokrotnie może prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca dopuszcza się nielegalnych działań dla osiągnięcia korzyści majątkowych. Czasami próby łamania prawa podyktowane są chęcią uratowania przedsiębiorstwa, którego kondycję ekonomiczną może

Koniec patologii na rynku pracy i stawek 3 zł za godzinę?

; Dariusz Ziembiński, ekspert BCC ds. zamówień publicznych. - Dlatego jeżeli w 2016 r. ktoś wystąpi w przetargu ze stawką 9 zł, to będzie oznaczać, że łamie prawo, i można będzie się domagać, aby odrzucić taką ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę. - Chcemy do marca opracować wzorce dobrych praktyk, a

Prokuratura: Śledztwo w sprawie Transtronika

wyjaśnieniem. Na żadną skargę nauczycieli [pierwsza wpłynęła już w styczniu br. - red.] nie odpowiedział. Nauczyciele znaleźli pomoc dopiero u prezesa zamówień publicznych, który potwierdził, że szefowie projektu zostali wyłonieni nielegalnie. Władze miasta nakazały zerwać umowy z koordynatorami i ogłosić

Kto zostanie nowym prezesem ZUS?

sytuacja w ZUS jest nie do pozazdroszczenia. Takiego kryzysu nie było tu od lat. W ostatnim roku zastrzeżenia do Zakładu miały CBA, NIK, prokuratura i kancelaria premiera. Wytykały Zakładowi małe i większe błędy, a nawet łamanie prawa. Zwłaszcza w sprawie przetargów, których warunki często premiowały

Przetarg dla Poczty Polskiej. Inni są bez szans

do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, domagając się wykreślenia ze specyfikacji przetargu zapisu dotyczącego ograniczeń wagowych do 50 gramów. Ich zdaniem to łamanie zasad uczciwej konkurencji. Ta w połowie grudnia stwierdziła jednak że Inspektorat prawa nie naruszył

Trzy lata po katastrofie Rana Plaza. T-shirt nadal po 19,99 zł, fabryki wciąż płoną

Trzy lata po katastrofie Rana Plaza. T-shirt nadal po 19,99 zł, fabryki wciąż płoną

pracy poprawiły się tylko w siedmiu. A chodzi o tak podstawowe sprawy jak otwarte wyjścia ewakuacyjne czy sprawne instalacje elektryczne. Clean Clothes ocenia brak postępów jako frustrujący: w bangladeskich fabrykach wciąż nie są respektowane fundamentalne przepisy prawa pracy. Po tragedii w Rana Plaza

Przegląd prasy

partner biznesowy EC latami łamał prawa konsumentów, wkręcał ich w niekorzystne umowy --Sieć sklepów Żabka chce zachęcić franczyzobiorców do otwierania sklepów w niedzielę z zakazem handlu. Stanie się... pocztą. Puls Biznesu --Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych stworzone przez PGNiG, ma nadwyżkę

Przegląd prasy

--Work Service: Łamanie kodeksu pracy to główny problem w pracy wg 60% Polaków --i2 Development ma 114 mln zł kredytu na Bulwar Staromiejski we Wrocławiu --KNF usunęła Obligacje.pl z listy ostrzeżeń publicznych --Aplisens oczekuje odbicia sprzedaży na Wschodzie i wzrostu przychodów w 2015 r. --KNF

Szczecin nie chce tramwajów Cegielskiego

przetarg, ale za każdym razem był on oprotestowany przez poznańską spółkę Fabryka Pojazdów Szynowych, należącą do zakładów Cegielskiego. Za pierwszym razem FPS zarzuciła szczecińskiej spółce, że łamie prawo domagając się od oferentów doświadczenia w postaci wykonania co najmniej dwóch, w 100 proc

CBA: Wygrywali przetargi na obsługę oczyszczalni, choć nie powinni

na obsługę techniczną i technologiczną oczyszczalni wartych łącznie ponad milion złotych. Powód? Firma na podstawie umowy o pracę nie zatrudniała elektryka z odpowiednimi uprawnieniami, choć wymagała tego specyfikacja przetargowa. Tym samym - zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych - nie powinna

Tylko u nas. Co CBA odkryło na stadionie w Poznaniu

Ryżyńskiego. W 2009 r., gdy inwestycja była już zaawansowana, POSiR zleciły architektowi również projekt wnętrza stadionu. Urzędnicy, we wrześniu 2009 r., powiadomili Urząd Zamówień Publicznych, że Ryżyński dostanie to zlecenie z wolnej ręki i - nie czekając na odpowiedź UZP - podpisali z architektem umowę o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i niejasności" - powiedział prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski. W jego ocenie, rynek nie będzie

"PB":Policja ustawiła wielki przetarg na autobusy?

policji łamanie prawa, procedur i ograniczanie konkurencji. W drugim - rozgrywanym w cieniu pierwszego - zamówieniu na autobusy co najmniej za 30 mln zł jeden z oferentów zarzuca policji faworyzowanie w warunkach przetargu konkretnej marki. - Mogę podać dokładny model autobusu, który ma wygrać jedną z

Tak się zarabia na raku: budowa przed przetargiem, pieniądze na gębę, szpital z długami, zero pacjentów

. Wygląda więc na to, że piętra wybudował z dobrego serca. Związkowcy ze szpitala poskarżyli się Podrazie na działania Grzywnowicza. Prezydent wysłał kontrolę. Jej ustalenia są fatalne: Grzywnowicz co rusz łamie prawo o zamówieniach publicznych. Mimo to prezydent nie zamierza go zwolnić. Być może dlatego

Protest: Przetarg na stadion do poprawki

siedzących. Według Izby Budownictwa taki zapis łamie prawo zamówień publicznych, jest dyskryminujący i zbyt wygórowany. Jak czytamy w proteście, miasto naruszyło zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców. Według LIB prace wyszczególnione w zamówieniu to typowe roboty budowlane i

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

publiczne. Sektor prywatny przystosował się do ubiegłorocznych zmian: podwyższenia płacy minimalnej do 2 tys. zł, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł na umowach cywilnoprawnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych - zgodnie z nią instytucje publiczne mają rozpisywać przetargi z

Państwo wypłaca miliony za PRL

sprawy i łamanie kodeksu prawa administracyjnego. Raport pokontrolny opisuje też uchybienia w wyborze rzeczoznawcy majątkowego, który oszacował kino na 1,1 mln zł. Odszkodowaniem zajmował się Romuald Nowak, dziś wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolerom NIK roczne

Rozmowa na cyberfroncie

tego roku, którym zablokowano serwery (w wyniku czego straciły ok. 1,5 mld dolarów). W biznesie internetowym kwestia dostępności jest kluczowa. Jeżeli dostępność jest ograniczona, to firma, której działalność opiera się na Internecie, nagle traci klientów, nie otrzymuje zamówień, upada. Takie są prawa

Komornik ostatni gasi światło

warunkach tu żyjemy z winy miasta - buntuje się pani Bożena. Rzeczywiście jest strasznie: sterty papierów na podłodze, ciuchy w kartonach, suszarka do bielizny i mebel przypominający stół. Ale z winy miasta? - Tu był pustostan, ta pani trzy lata temu włamała się do lokalu. Nie miała do niego żadnych praw