łagodzenie skutków

Bruksela zgadza się na pomoc dla górnictwa z kasy państwa

Komisja Europejska powiedziała "tak" pomocy publicznej dla kopalń. Do końca 2018 roku Polska może wydać 7,95 mld zł na zamykanie górniczych zakładów i łagodzenie społecznych skutków tego procesu.

Krótka kolejka po pomoc z pakietu antykryzysowego. Na razie

dopłat do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obniżonym wymiarze czasu pracy - sprecyzował. Rząd ma nadzieję, że w zamian za przewidziane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu dopłaty do tzw. postojowego przynajmniej część firm powstrzyma się od zwolnień. Na takie dopłaty do pensji pracowników mogą

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabory w ramach Funduszy Norweskich i EOG

, na ponad 580 mln zł, podał resort. Wnioski przyjmowane są w następujących obszarach: 1) Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków - Realizacja inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach; - Prowadzenie przez szkoły działań uświadamiających na temat

MK: W programie 'Moja woda' złożono 6 tys. wniosków na kwotę 27 mln zł od 1 VII

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - W programie „Moja Woda", którego celem jest łagodzenie skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę, dotychczas złożono ponad 6 tys. wniosków na łączną kwotę 27 mln zł, poinformowało Ministerstwo Klimatu (MK). "

MK: Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie 'Moja Woda'

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Moja Woda", podało Ministerstwo Klimatu (MK). "Moja Woda" to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę

KPMG: Korzystając z pomocy zw. z COVID-19, trzeba pamiętać o ryzykach prawnych

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Firmy wykorzystujące środki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oprócz oczywistych korzyści finansowych, powinny brać pod uwagę także potencjalne ryzyka prawne i odpowiedzialność, wskazuje KPMG, które rozpoczęło dziś cykl konferencji online "

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących ograniczenia działalności gospodarczej, co przełożyło się

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw

RE: Wszystkie środki strukturalne za 2020 r. mogą trafić na walkę z pandemią

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły przekazać wszystkie dostępne środki z funduszy strukturalnych w roku 2020 na przeciwdziałanie skutkom pandemii COViD-19. Rada Europejska przyjęła zmiany w przepisach w tym zakresie, poinformowała Rada. "

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących (do 120 miesięcy dla nieruchomości oraz 96 miesięcy dla pozostałych zabezpieczeń). Wydłużenie terminów uwzględniania zabezpieczeń, które objęte są określonymi gwarancjami i zabezpieczeniami ma charakter trwały. Ma przyczynić się do łagodzenia skutków

MGMŻŚ chce, by plan przeciwdzialania skutkom suszy przyjęto do końca 2020

zlokalizowanych na ciekach, jak i przykorytowych. Poza działaniami zwiększającymi ilość wody w przyrodzie, wskazano działania formalne, które umożliwią działanie w trakcie wystąpienia suszy, celem łagodzenie jej skutków. Częścią PPSS mają być założenia wypracowane w trakcie przygotowywania Programu

KE chce uruchomienia klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu

. Komisja zobowiązała się wcześniej, że zastosuje wszelkie dostępne instrumenty polityki gospodarczej, aby wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony obywateli i łagodzeniu społeczno-ekonomicznych skutków pandemii. Ze względu na epidemię koronawirusa, państwa członkowskie Unii

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

rynku pracy i prowadzić do tego, aby ona się nie pogorszyła. A jeśli się ewentualnie pogorszy to, żeby szybko uległa poprawie" - napisał Łon w artykule, który ukazał się w serwisie wGospodarce.pl. Łon wskazał, że działania rządu związane z łagodzeniem skutków epidemii korornawirusa bank centralny

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do

MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE

finansową państw członkowskich i dałyby większą elastyczność w zwalczaniu negatywnych skutków koronawirusa" - podano dalej. "Konieczne są szybkie działania na poziomie UE ukierunkowane na bezpośrednie zwalczanie epidemii. Niemniej już dziś należy myśleć o działaniach, które będą łagodziły

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

;Prowadząc działania mające na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz mając na względzie cele określone przez RPP w komunikatach z 17 marca oraz 8 kwietnia 2020 r., Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w maju 2020 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku: Operacje podstawowe, w postaci

Peters z Moody's: Rynek pracy w Polsce będzie ograniczał tempo wzrostu PKB

skutki dla polskiej gospodarki. "Zacieśniający się rynek pracy ograniczy wzrost gospodarczy w Polsce w przyszłym roku i w kolejnych latach" - powiedział Peters podczas "12th Annual Poland & CEE Credit Risk Conference" w Warszawie. Wskazał, że na razie napływ Ukraińców łagodzi

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

procentowe. "Główne banki centralne łagodzą obecnie politykę pieniężną obniżając stopy, a niektóre także poprzez operacje zasilające w płynność banki oraz zwiększenie skupu aktywów. W Polsce banki nie mają problemów płynnościowych. Jednak NBP monitoruje sytuację i gdyby była taka potrzeba, jesteśmy

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w tym roku o około 400 mln zł oraz możliwość przekazania środków z tzw. Funduszu Korkowego (którego budżet to 880 mln zł) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii to

Konferencja KPMG nt. prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań zw. z COVID-19

omówili także ryzyka prawne, związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19, na które przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek powinni zwrócić szczególną uwagę (w tym ryzyka publicznoprawne związane z uzyskaniem i wykorzystaniem środków na łagodzenie skutków pandemii oraz ryzyka kontraktowe). Podczas

NBP: Banki planują różne stopnie łagodzenia polityki kredytowej w III kw.

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Banki oczekują w III kwartale br. zakończenia zwiększania restrykcyjności i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej w niektórych segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, a w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumenckich - zmianę dotychczasowej polityki

Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł

. Oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd, które jest efektem pracy informatyków Sygnity, stanowi podstawowe narzędzie informatyczne dla ponad 340 powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

już w najbliższych dniach. Kwestią czasu może być rozpoczęcie przez NBP programów wzorowanych na węgierskim FGS lub na programie TLTRO EBC, a także aktywność na rynku repo" - czytamy dalej. Autorzy raportu podkreślają, że główne wsparcie dla gospodarki w łagodzeniu skutków pandemii powinno

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

). "W II kw. 2020 r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących przy relatywnie mniejszym obniżeniu aktywności zawodowej (por. rozdz. 2.4 Rynek pracy, Wykres 4.19). Skalę wzrostu stopy bezrobocia łagodziły działania antykryzysowe

Kurtyka: MK przeznaczy 7,8 mld zł na ułatwianie zielonych inwestycji w tym roku

realizację projektów związanych z transformacją energii, poprawą jakości powietrza, termomodernizacją budynków, rozwojem elektromobilności, inwestycjami w mikroinstalacje OZE lub rozwiązaniami związanymi z łagodzeniem skutków suszy" - napisał Kurtyka w artykule dla portalu EURACTIV. Podkreślił, że

Lufthansa: Kraków i Warszawa znajdą się w siatce połączeń od połowy czerwca

Lufthansy z portów we Frankfurcie i Monachium wzrośnie z około 500 do prawie 900 połączeń. Linie lotnicze należące do Lufthansa Group reagują w ten sposób na rosnące zainteresowanie klientów połączeniami lotniczymi oraz stopniowego łagodzenia ograniczeń w podróży i zasad wjazdu do różnych krajów. Dotyczy

PZPO: Sprzedaż opon w Polsce spadła r/r o 8-32% w zal. od segmentu w I poł. br.

funkcjonowania, po okresie mocno zachwianego działania w związku z pandemią COVID-19. II kwartał 2020 roku był zdominowany przez intensywne wysiłki przemysłu oponiarskiego mające na celu reakcję na bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii. Większość producentów opon wdrożyło plany działania, które

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 reguluje rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

. W minionym roku wypracowaliśmy solidną nadwyżkę finansową, która może zostać wykorzystana do łagodzenia skutków nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Sprzyja nam sytuacja na rynku surowców, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do istotnych spadków cen ropy naftowej i gazu ziemnego, a

PZPTS apeluje do rządzących o ułatwienie produkcji środków ochrony w Polsce

negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Pod koniec tygodnia poznamy wstępne odczyty indeksów aktywności biznesowej w kluczowych gospodarkach świata. Będą to dane za maj, czyli pierwszy miesiąc, w którym część krajów zaczęła poważnie podchodzić do łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem. Skala

URE: Wnioski o rekompensaty dla przeds. energochłonnych można składać do 31 III

. "Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju" - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie. Wniosek o

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

czerwcu 2020 r. - będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r. Ponadto w 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Nowa ustawa ma także przynieść

NBP: Banki zakładają silne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Jednocześnie większość banków zaoferowała obecnym kredytobiorcom czasowe zawieszenie spłat rat

Komisja Europejska zapowiada przekazanie 25 mld euro na walkę z koronawirusem

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie specjalnej inicjatywy, której celem będzie łagodzenie skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki, zwłaszcza dla systemów opieki zdrowotnej, MŚP i rynku pracy. Budżet tej inicjatywy

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

unijnych finansujących nakłady na środki trwałe" - powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum. Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu PKB. "Na sytuację w Polsce ma duży wpływ sytuacja w otoczeniu

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

;Większość członków Rady wskazywała, że wszystkie podejmowane przez NBP działania łagodzą negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, polityka pieniężna NBP przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

; kształtowanie się kursu walutowego, w szczególności w kontekście QE; ewentualne skutki uboczne polityki NBP (m.in. stabilność systemu finansowego). Analiza wykazała, że w przypadku ścieżki inflacji w horyzoncie roku przeważać będą tendencje dezinflacyjne, ale ze względu na specyficzne czynniki wskaźniki

BIK: Kwota odroczonych/zawieszonych zobowiązań wyniosła 76 mld zł na 25 V

(BIK). Odroczenie spłaty zobowiązań kredytowych udzielane kredytobiorcom to realne wsparcie dla setek tysięcy kredytobiorców w łagodzeniu negatywnych skutków finansowych panującej pandemii. "Z oferty dotyczącej okresowego zawieszenia płatności rat kredytu korzystają na masową skalę zarówno osoby

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

unijnych. W trakcie przeciętnego sezonu letniego (czerwiec-sierpień) mieszkańcy UE odbywają 385 mln podróży turystycznych i wydają średnio 190 mld euro. Komisja zaznacza, że aby dokonywać łagodzenia obostrzeń i stymulować rozwój turystyki, (która najbardziej znacząco odczuwa skutki epidemii) należy

KE przedstawiła zasady stopniowego znoszenia ograniczeń w związku z COViD

, podjęcie decyzji o rozpoczęciu łagodzenia środków izolacji, powinna się opierać na: - kryteriach epidemiologicznych, wskazujących, że rozprzestrzenianie się choroby w dłuższym okresie znacznie zmalało i ustabilizowało się. - możliwościach systemu opieki zdrowotnej, np. z uwzględnieniem wskaźnika

Action zlikwiduje spółkę zależną Action Europe

ograniczenie środków bankowych. Natomiast przedłużająca się, głównie ze względów formalnych, restrukturyzacja Action uniemożliwiła łagodzenie tych negatywnych skutków. Dlatego biznes niemieckiej spółki zaczął tracić na rentowności" - czytamy w komunikacie. "O tym, że na przyszłość Action Europe

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

; - powiedział prezes IAB Polska Włodzimierz Schmidt, cytowany w komunikacie. Według niego, wszyscy przedsiębiorcy z nadzieją czekają na projekt nowych przepisów, których celem jest łagodzenie gospodarczych skutków koronawirusa. "Niestety, szykowana właśnie nowelizacja ustawy o kinematografii

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach

MRiRW: W Polsce nie ma ognisk ASF wśród świń

; podjęcie dalszych, zdecydowanych działań dotyczących  depopulacji tego gatunku na terenie kraju" - czytamy w komunikacie po 42. posiedzeniu grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył minister Krzysztof Jurgiel

Polska Rada Biznesu: "Danina solidarnościowa" to publicystyczna hipokryzja

;Dyskusji na tematy fiskalne nie godzi się lokować głównie w sferze moralnej, prowadzi to w sposób nieunikniony do narastania, nie zaś do łagodzenia napięć społecznych. Projekt „daniny solidarnościowej” ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny i jako taki w naszej ocenie przyniesie

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

. Ekonomiści Banku Światowego w raporcie dotyczącym Polski poświęcają wiele miejsca sytuacji na rynku pracy. W dokumencie zwracają m.in. uwagę, że dotychczasowa presja na rynek pracy - i, co za tym idzie, negatywne skutki uboczne dla gospodarki - była łagodzona przez napływ zagranicznych pracowników, w tym

Spółki Pfleiderera otrzymaly 35,8 mln zł kary od UOKiK, Kronospanu - 100 mln zł

ograniczających konkurencję. Ich skutkiem są wyższe ceny produktów i usług. Jednocześnie ze względu na swój niejawny charakter są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ brak jest formalnych dowodów na zabronioną współpracę, takich jak umowy czy korespondencja pisemna" - czytamy w komunikacie. Według UOKiK

Kluza: Program 500+ łagodzi obciążenia fiskalne rodzin wielodzietnych

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) – Jedną z cech programu 500+ jest jego charakter "sprawiedliwościowy". Wpływa on na łagodzenie obciążeń budżetów rodzinnych z tytułu podatków pośrednich, które rosną wartościowo w rodzinach wraz ze wzrostem liczby dzieci, uważa prezes Banku Ochrony

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

tegoroczne działania NBP będą wspierać polską gospodarkę i Polaków. W ostatnich miesiącach NBP podjął bowiem wiele kroków nakierowanych na łagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19" - dodał. Glapiński podkreślił, że NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z

Jak rząd wydaje pieniądze przedsiębiorców z Funduszu Pracy? Na to, na co nie powinien. Pracodawcy proponują zmiany w ustawie

łagodzić skutki bezrobocia. Powinny być więc przeznaczane na zasiłki dla osób bezrobotnych, stypendia naukowe, szkolenia, przekwalifikowania zawodowe. Czytaj także: PiS wprowadzi 130-proc. zasiłek dla bezrobotnych z długim stażem pracy. Ale większość nie dostaje nic Na co rząd wydaje pieniądze z FP? Na

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

natomiast czternasta emerytura, podkreślono w materiale.  Resort zwraca uwagę, że źródłem finansowania działań aktywizujących osoby bezrobotne są środki Funduszu Pracy. "W tym roku, do końca października, na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

strategii polityki pieniężnej, który prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wokół 2%, konsolidacją Rady Zarządzającej EBC oraz przeglądem skutków ubocznych polityki łagodzenia ilościowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co będzie oznaczać łagodną politykę pieniężną w

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,5% w 2016 r.

tylko jako efekt wzrostu eksportu (efekt dobrej koniunktury w krajach wysokorozwiniętych, naszych głównych rynkach zbytu). Także popyt wewnętrzny pobudzany rozluźnieniem dyscypliny budżetowej i wzrostem wydatków powinny zrównoważyć skutki wzrostu podatków i nie powinien on jak na razie hamować polskiej

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

ma także prowadzić do znacznej poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, opracowania kompleksowych narzędzi z uwzględnieniem aplikacji służącej do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń, we wszystkich typach katastrof drogowych" - czytamy dalej. Konsorcjum Safeway

Brama przed smogiem. Czy da się oddychać pełną piersią na osiedlu

ostatecznie o wyborze lokalizacji decydują zupełnie inne cechy osiedla czy mieszkania. - Temat smogu i łagodzenia jego skutków jest coraz bardziej powszechny, dlatego w biurach sprzedaży kupujący pytają o rozwiązania antysmogowe na naszych osiedlach. Dodatkowa izolacja, szczelniejsze okna, filtry w

Pomór świń rozlewa się na Polskę, straty mogą iść w miliardy. Co zrobi PiS?

. Przygotował ją polityk PiS, który krytykował swojego poprzednika za zbyt radykalne metody walki z pomorem i obiecywał rolnikom poluzowanie przepisów. Specustawa nie walczy z chorobą, a tylko łagodzi odczuwane przez rolników skutki ASF na terenach, gdzie się pojawił. Jej głównym celem ma być zagospodarowanie

PGZ podpisała z Microsoft porozumienie ws. cyberbezpieczeństwa

gospodarki oraz podmioty prywatne powinny nawiązywać współpracę, której celem jest wspólne reagowanie na zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych, proaktywne przeciwdziałanie im oraz prewencyjne łagodzenie skutków ataków na infrastrukturę informatyczną poprzez zarządzanie

UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych na stałą stopę proc.

uruchomieniem przygotowanego przez bank mechanizmu stabilizacyjnego, który łagodziłby negatywne skutki bezpośrednio odczuwalne przez kredytobiorców. "Nie tylko z punktu widzenia interesów konsumentów, ale także stabilności sektora finansowego w Polsce - konieczne jest, by banki wprowadziły w większym

Belka: Deflacja nie budzi niepokoju, brak skłonności do odkładania zakupów

mogłaby mieć skutki właśnie tam. "Sytuacja przedsiębiorstw jest bardzo dobra. Skłonność do inwestowania - nie jest zła, ale mogłaby być lepsza" - stwierdził. "Na razie nie ma powodów do niepokoju. Myślę jednak, że to zjawisko ustąpi. Sytuacja na rynku pracy poprawia się bardzo szybko

Przegląd prasy

--Roubini na EKF: Przyszłość banków w Polsce i Europie - konsolidacja, technologie --Lepsze nastroje na rynku FX, wzrost EUR/USD i inflacja będą wspierać złotego --Roubini na EKF: Europa może łagodzić skutki wojny handlowej między USA a Chinami --Kwestie regulacyjne niepokoją inwestorów posiadających

RPP utrzymała stopy bez zmian; deflacja coraz mniejsza, wzrost PKB stabilny

makroekonomiczną" - podsumowano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, wrześniowego posiedzenia RPP wynika, że w opinii części członków Rady, gdyby

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

tąpnięcia w inwestycjach, zaś odbudowa popytu konsumenckiego będzie spowolniona na skutek częściowych zmian w nawykach konsumenckich po okresie 'lockdownu' oraz pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. W efekcie, czeka nas najpewniej dłuższy okres spadkowej tendencji produkcji przemysłowej" - starszy

Patriotyzm zamiast pieniędzy, czyli jak rząd płaci za świnie

BIQdata.pl zobacz, gdzie mieszkają polskie zwierzęta gospodarcze. Rządowa specustawa We wrześniu, kiedy mieliśmy już kilkanaście ognisk, rząd wymyślił specustawę do walki z ASF, a raczej do łagodzenia jej skutków. Premier Szydło zaprosiła na spotkanie przedsiębiorców z branży mięsnej, weterynarzy i ekspertów

UOKiK nałożył 3,3 mln zł kary na Alior Bank za zmianę umowy ws. lokat w CHF

konsumentów w błąd wdrożenie ich w życie, podał Urząd. "Na skutek zmian w regulaminie Alior Banku konsumenci, którzy posiadali lokaty terminowe w walucie obcej stracili możliwość wypłaty gotówki w tej walucie po zakończeniu lokaty. Bank poinformował o zmianach w sposób, który mógł wprowadzać w błąd

Bioton: W wynikach 2017 r. widać już odwrócenie negatywnych tendencji r/r

leki przeciwcukrzycowe, urządzenia do aplikacji insulin i diagnostyki, czyli pełne portfolio produktów i usług do wczesnej diagnostyki, zapobiegania, leczenia i łagodzenia objawów i skutków choroby.  "Te wszystkie działania mają zapewnić Biotonowi rosnącą rentowność oraz wizerunek

NBP: Niepewność eksporterów wzrosła w II kw. z uwagi na możliwe skutki Brexitu

walutowy jako barierę rozwoju nieznacznie wzrósł w porównaniu z ostatnim kwartałem, to wciąż znajduje się na relatywnie niskim poziomie" - czytamy dalej. Czynnikiem, który może łagodzić negatywne skutki aprecjacji dolara są tendencje spadkowe cen materiałów i surowców notowanych na międzynarodowych

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

stabilizację stóp procentowych, ponieważ deflacja powinna stopniowo zmniejszać się w kolejnych kwartałach. Jeśli natomiast złoty będzie się umacniać (na skutek różnicy stóp procentowych ze strefą euro i łagodzenia ilościowego przez EBC), RPP może ponownie dostosować politykę pieniężną (w perspektywie 1-2

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

stopniowo zmniejszać się w kolejnych kwartałach. Jeśli natomiast złoty będzie się umacniać (na skutek różnicy stóp procentowych ze strefą euro i łagodzenia ilościowego przez EBC), RPP może ponownie dostosować politykę pieniężną (w perspektywie 1-2 kwartałów)" - główny ekonomista Deutsche Bank Polska

'Minutes' RPP: Dynamika PKB będzie nieco wyższa niż zakłada projekcja NBP

potencjalne skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE na polską gospodarkę, członkowie RPP podkreślali, że ocena tych skutków jest obarczona wysoką niepewnością. "Część członków Rady wyrażała opinię, że wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na krajową aktywność gospodarczą będzie prawdopodobnie

Przepłaciłeś, bo firmy urządziły zmowę cenową? Będziesz mógł dostać odszkodowanie

zmowie brało dział 5 przedsiębiorców. Jej skutki  mogli odczuć przede wszystkim klienci spółki Termet.. Zawierane umowy pozwalały na kształtowanie cen na wyższym poziomie niż w przypadku swobodnej konkurencji na rynku – podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK.  W trakcie urzędowego

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

1,5 pkt proc. Sporo, wziąwszy pod uwagę, że I kwartał nie reprezentuje najostrzejszej fazy zjawiska. Dane za II kwartał będą obejmować głębokie zamrożenie za 6 tygodni (ze stratą ok. 2 mld zł dziennie) oraz skutki raczej niekorzystnej sytuacji polskich partnerów handlowych (strefa euro skurczyła się w

NBP: Silny popyt konsumpcyjny podtrzyma wzrost zatrudnienia

poziomu 1 mln osób. "Niemniej jednak również w danych z GN kwartalne tempo wzrostu zatrudnienia w III kw. 2016 r. nieco osłabło w porównaniu z poprzednim okresem, co może wskazywać na stopniowe łagodzenie ogólnej tendencji wzrostowej" - czytamy dalej w raporcie. W III kw. 2016 r. najszybciej

Nowe sankcje UE wobec Rosji? Merkel by chciała, Włosi kręcą nosem

włoski premier Matteo Renzi, sceptyczny wobec sankcji gospodarczych za wojnę w Donbasie. Zwolennicy restrykcji bali się, że szczyt stanie się pretekstem do debaty o ich łagodzeniu. Ale za sprawą bombardowań Aleppo poprawianie stosunków UE z Rosją mocno straciło na aktualności. Czy jednak Unia może

NBP: Eksporterzy spodziewają się osłabienia dynamiki sprzedaży zagranicznej

znajduje się na poziomie zbliżonym do historycznego minimum" - czytamy dalej. Czynnikiem, który może łagodzić negatywne skutki aprecjacji dolara są tendencje spadkowe cen materiałów i surowców notowanych na międzynarodowych rynkach finansowych.  Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej opłacalności

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zniesienie sądów rejonowych. Czy będzie to okazja do weryfikacji sędziów?

Przymusiński. Nowe władze Iustitii nie łagodzą tonu Stowarzyszenie Iustitia wybrało w sobotę nowe władze. Z ubiegania się o reelekcję zrezygnował dotychczasowy przewodniczący Maciej Strączyński znany z radykalizmu i ostrych wypowiedzi. Nowym został dr hab. Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w

Przegląd prasy

--Feerum oczekuje ratyfikacji tanzańskiego kontraktu w ciągu kilku tygodni --MR: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego --Gaz-System zdecydował o rozbudowie terminalu LNG o drugie nadbrzeże --Wniosek o upadłość Vistal Offshore został wycofany --Feerum przewiduje

NIK: Nowe skuteczne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych są rzadko stosowane

;mld zł.   "Jedną z przyczyn podjęcia kontroli były wyniki wcześniejszych kontroli NIK w zakresie aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia. Wskazywały one przede wszystkim na problem z trwałością zatrudnienia. Większość bezrobotnych, którzy skorzystali z różnych form

BOŚ Bank: Po wygranej Trumpa w USA rośnie globalna premia za ryzyko

aktywów na krajowym rynku na tle całej grupy rynków wschodzących jest związana z mniejszymi bezpośrednimi potencjalnymi negatywnymi skutkami polityki gospodarczej zapowiadanej przez D. Trumpa dla polskiej gospodarki. Według wstępnych danych, zwycięzcą w wyborach prezydenckich w USA został kandydat

Demografowie biją na alarm. Starzejemy się na potęgę

; Nie da się bowiem łagodzić ekonomicznych skutków starzenia się społeczeństwa, wydając corocznie ponad 10-15 mld zł na niższy wiek emerytalny. Zdaniem Wojciechowskiego, jeśli będziemy starzeć się w takim tempie, jak prognozuje GUS, to tempo rozwoju polskiej gospodarki wyhamuje, a dopłaty z budżetu do

Chwilowo może zabraknąć nowych impulsów do dalszego osłabienia złotego

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews/ Raiffeisen Polbank) - Nowy tydzień rozpoczyna się na zupełnie innych poziomach par złotowych w stosunku do poprzedniego poniedziałku, co jest konsekwencją rozczarowania rynków skalą łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro w miniony czwartek. W efekcie kurs

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

dynamikę dochodów oraz utrzymujące się bardzo korzystne nastroje konsumentów, oczekujemy nieco wyższej kontrybucji konsumpcji prywatnej we wzrost PKB w II poł br., która powinna łagodzić skalę osłabienia dynamiki PKB w kwartałach kolejnych. Czynnikiem, który może z kolei w pewnym stopniu zaniżać wyniki

Elastyczny pakiet na kryzys

Senat przyjął bez poprawek ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. To zdecydowanie ważniejsza z dwóch ustaw składających się na przygotowany przez rząd pakiet antykryzysowy. Pakiet ma pomóc firmom w okresie recesji i spadku zamówień. W zamian za dopłaty

Trudny kompromis z Cameronem

cięć zasiłków dla unijnych emigrantów, czyli w dużej mierze dla Polaków na Wyspach. Wprawdzie Warszawa zabiegała o łagodzenie cięć, ale w zasadzie od kilku tygodni było jasne, że jest gotowa zapłacić częściową dyskryminacją Polaków za uniknięcie Brexitu. Premier Beata Szydło - to wygląda na główną

KIG: Posłowie wciąż za mało dbają o przedsiębiorców

ocenili ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która zakłada m.in. przedłużanie okresu rozliczeniowego czasu pracy, ograniczenie w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony. Dobre oceny zebrały także m.in. zapisy o organizacji i

Prezes ZBP: W pomoc kredytobiorcom w CHF powinno zaangażować się państwo

decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego i drastyczny wzrost kursu franka wobec złotówki. Jednak politycy odrzucili  możliwość wspólnego wsparcia procesu łagodzenia skutków aprecjacji walut przez banki, państwo i NBP. "To dlatego mogliśmy opracować propozycje jedynie na miarę naszych

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

napojów bezalkoholowych, a także - nietypowy w tym okresie spadek cen łączności. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Struktura danych i widoczne tendencje pozwalają oczekiwać stopniowego łagodzenia deflacji w kolejnych miesiącach, jednak powrót inflacji powyżej

Deflacja będzie już słabła, ale analitycy podzieleni co do możliwej reakcji RPP

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Choć deflacja okazała się (według szybkiego szacunku GUS) w kwietniu głębsza niż przewidywano, ekonomiści spodziewają się już jej łagodzenia. Analitycy są jednak podzieleni, co do możliwej reakcji na dane o CPI ze strony Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Według

O raty! Złoty słabnie

szwajcarskich. Od lipca frank zdrożał o 90 groszy, a euro o całą złotówkę. - Rata mojego kredytu wzrosła równo o 30 proc. - narzeka. W podobnej sytuacji są tysiące Polaków i tylko trochę łagodzą ich cierpienia obniżki stóp procentowych. - Złoty się osłabia razem z innymi walutami krajów wschodzących m.in

O raty! Złoty słabnie

szwajcarskich. Od lipca frank zdrożał o 90 groszy, a euro o całą złotówkę. - Rata mojego kredytu wzrosła równo o 30 proc. - narzeka. W podobnej sytuacji są tysiące Polaków i tylko trochę łagodzą ich cierpienia obniżki stóp procentowych. - Złoty się osłabia razem z innymi walutami krajów wschodzących, m.in

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

wydajnemu zarządzaniu coraz bardziej rozproszonymi sieciami i łagodzeniu skutków związanych ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI ING Bank Śląski: Dzięki cyfryzacji procesów przyspieszył zwiększanie wolumenu kredytowego do obecnych 40 mld zł w

Ulice czekają na śnieżyce

. - Możemy łagodzić skutki zimy, ale nie możemy zapewnić, że ulice będą czarne jak w lecie - tłumaczy Ireneusz Struzik, dyrektor Sulo Polska w Gorzowie. Priorytetem będą drogi krajowe i wojewódzkie, które muszą być odśnieżone w ciągu trzech godzin od rozpoczęcia opadów. Następne w kolejności są ulice, po

Stopy procentowe znowu w dół. To już ostatni raz?

Takiego właśnie cięcia zgodnie oczekiwali ekonomiści. - Na skutek dalszego spadku inflacji (w maju wyniosła zaledwie 0,5 proc., licząc rok do roku) Rada zdecydowała się na ósmą i ostatnią już w tym cyklu obniżkę stóp procentowych o 0,25 pkt proc., po czym przejdzie do strategii "wait and see

Deflacja powoli słabnie, RPP raczej nie obniży stóp procentowych wg analityków

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Deflacja w maju (według szybkiego szacunku GUS) nadal pozostaje na istotnym poziomie, ale ekonomiści spodziewają się dalszego jej łagodzenia. Dane nie będą miały wpływu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która raczej pozostawi stopy

Cena ropy Brent właśnie spadła najniżej od 2004. Oto przegląd powodów, dla których może spadać dalej

niższe ceny od obecnych. Rosja z kolei ma płynny kurs walutowy (kurs arabskiego riala jest na sztywno powiązany z USD), co pomaga jej łagodzić skutki spadku cen ropy. Ropa tanieje w dolarach, ale rosyjskiej wpływy budżetowe przeliczone na ruble po coraz słabszym kursie wcale już tak szybko nie maleją