łagodzenie polityki monetarnej

is, Reuters

Fed znów dodrukuje dolary? Indeksy giełdowe w górę

Fed znów dodrukuje dolary? Indeksy giełdowe w górę

Szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke stwierdził wczoraj, że jeśli kondycja amerykańskiej gospodarki będzie się osłabiać, a inflacja zwalniać, to bank centralny jest gotowy dalej łagodzić politykę monetarną.

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

impuls fiskalno-monetarny) oraz potencjalnymi zmianami strukturalnymi w światowej gospodarce" - czytamy dalej. Głównymi czynnikami ryzyka dla prognozy inflacji pozostają: wpływ epidemii koronawirusa (na ceny surowców i towarów konsumpcyjnych), długookresowy wpływ nałożenia się ultraluźnej polityki

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

pochodzić ze strony polityki fiskalnej, a nie monetarnej. "Instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej powinny być raczej nakierunkowane na podtrzymanie potencjału gospodarczego, tak aby po zakończeniu epidemii, gospodarka mogła powrócić na ścieżkę wzrostu" - czytamy dalej. Zdaniem

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

amerykańskiego w kolejnych tygodniach kluczowe jest to czy ostatnia deprecjacja waluty wynika wyłącznie ze wzrostu rynkowego apetytu na ryzyko, czy może chodzić też o inny czynnik. Ekspansywna polityka monetarna, jak i fiskalna w USA prowadzona na skalę znacznie większą niż w większości innych krajów wspiera

Złoty czeka na decyzję Fed, w czwartek może słabnąć

rynkowymi prognozami przyniesie kolejną obniżkę stóp procentowych w USA. Szacuje się, że spadną one o 25 punktów bazowych, przez co przedział wahań dla stopy funduszy federalnych zostanie obniżony do 1,50-1,75 proc. Jednocześnie prognozuje się, że Fed zrobi krótką przerwę w łagodzeniu polityki monetarnej i

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

działaniami antykryzysowymi rządu i luzowaniem polityki monetarnej - odbudowa krajowej aktywności gospodarczej. Powrót do poziomu PKB sprzed wybuchu pandemii będzie jednak wydłużony w czasie. Skalę wzrostu wydatków konsumpcyjnych w horyzoncie projekcji będzie ograniczać wolniejszy niż przed kryzysem przyrost

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

inflacji spodziewane w II poł. 2020 r. dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej ścieżki stóp w całym horyzoncie prognozy. Umiarkowany postęp w negocjacjach na linii USA-Chiny oraz łagodzenie polityki monetarnej przez EBC i FED będzie sprzyjać stabilizacji kursu EURPLN w horyzoncie prognozy mimo spowolnienia

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obniżać stóp procentowych

obniżka stóp procentowych nie powinna nastąpić" - podkreślił Jankowiak. "Z drugiej jednak strony, jeżeli się okaże, że banki centralne w regionie będą nadal łagodzić politykę monetarną i będzie rosła presja na łagodzenie polityki pieniężnej przez nasz bank, to nie mogę wykluczyć, że w nowej

O nastrojach na GPW będzie decydować sytuacja na zachodnich giełdach

czas zmienna. Optymizm związany ze słabnącym konfliktem handlowym i ewentualnym napływem gotówki na rynki w związku z potencjalnym łagodzeniem polityki monetarnej w USA i Europie, przenosi się z rynków zagranicznych na warszawski parkiet. Po długiej serii spadków i osiągnięciu dwuletnich minimów w

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

. Możliwe są również problemy operacyjne z obsłużeniem wizyt w związku ze wzmożonym ruchem w placówkach medycznych. Po stronie portfela inwestycyjnego PZU widzi ryzyko potencjalnej recesji gospodarczej i powrotu do polityki łagodzenia monetarnego (obligacje skarbowe). Ryzyko mogą nieść także przerwane

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

polityki pieniężnej w Polsce spadają, co sprzyja silniejszemu złotemu. EUR Euro w relacji do głównych walut w zeszłym tygodniu wsparła propozycja Niemiec i Francji dotycząca uruchomienia wspólnego europejskiego funduszu o wartości 500 mld euro, z którego środki miałyby zostać przeznaczone na odbudowę

Frank szwajcarski wciąż powyżej 4 zł. Szwajcarzy nie zmienili stóp procentowych

Frank szwajcarski wciąż powyżej 4 zł. Szwajcarzy nie zmienili stóp procentowych

niż 1,07 franka, dopóty SNB nie będzie bardziej łagodził polityki monetarnej - mówi Marcin Kiepas, główny analityk w polskim oddziale Admiral Markets. Ten warunek był w czwartek spełniony - euro kosztowało ponad 1,08 franka. W komunikacie SNB przypomniał, że jego zdaniem ujemne stopy procentowe

Na rynku walutowym uwaga skupiona na wypowiedziach z Jackson Hole

była jednomyślna i że wyłamało się dwóch członków Fed. Nowością nie było również nazywanie tej obniżki „dopasowaniem polityki monetarnej wewnątrz cyklu", co potwierdziło chęci przedstawienia swojego stanowiska jako „jastrzębiego", choć dwóch członków chciało silniejszej obniżki

BZ WBK oczekuje deflacji do końca III kwartału 2015 r.

. "Skala i długość deflacji zaskoczy bank centralny i może przechylić szalę w kierunku większego łagodzenia polityki monetarnej. Spodziewamy się cięcia o 25 pb" - czytamy dalej w raporcie. Analitycy z BZ WBK nie spodziewają się jednak w tym roku większej redukcji niż o 50 pb. (ISBnews

Większa zmienność kursu złotego przed posiedzeniem RPP i aukcją obligacji

niż w poprzednich dniach, zarówno na parze EUR/USD, jak i na parach złotowych. Dziś rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, którego wyniki poznamy jutro po godzinie 11:00. Zdecydowana większość uczestników nie spodziewa się jednak zmiany kierunku polityki monetarnej. Pomimo

Inwestorzy walutowi w napięciu czekają na dzisiejszą decyzję EBC

monetarnej przez EBC, złoty może być podatny na potencjalne sugestie dotyczące łagodzenie polityki również przez rodzimą Radę Polityki Pieniężnej. To może sprzyjać osłabieniu PLN, nie tylko względem euro, ale również pozostałych walut, na czele z dolarem. Póki co, od początku marca złoty wykazuje się siłą

RPP obniży główną stopę procentową o 25 pb do 1,75%, wg analityków

łagodzeniem polityki monetarnej. Ostatnia redukcja stóp procentowych miała miejsce w październiku ub.r. RPP napisała wtedy w swoim komunikacie, że ze względu na niepewność co do przyszłej koniunktury, nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej. Dwudniowe posiedzenie RPP rozpoczęło się we

RPP obniży główną stopę procentową o 25 pb do 1,75%, wg analityków

spotkania będzie miała do dyspozycji więcej danych i analiz w tym szczegóły nowego raportu o inflacji. Zdaniem analityków, raport ten po raz kolejny pokaże, że inflacja w całym horyzoncie projekcji banku centralnego nie wraca do celu. To może przeważyć liczbę głosów skłaniających się za łagodzeniem polityki

Akcje azjatyckie blisko największego rajdu

się z poziomu 101.71 do poziomu 102.42 w stosunku do jena japońskiego (JPY). Jen stracił na wartości, ponieważ Bank Japonii ogłosił łagodzenie polityki monetarnej w najbliższym czasie. Akcje Akcje azjatyckie osiągnęły rekordowe wartości dzięki spekulacjom, że Chiny muszą zrobić wszytko co będzie

Złoty umacnia się trzeci dzień z rzędu - ta tendencja powinna się dziś utrzymać

w czasie perspektywa podwyżki stóp procentowych w USA, nadzieje na dalsze poluzowanie polityki monetarnej przez ECB, ale też utrzymujące się relatywnie dobre nastroje na rynkach światowych. Wtorek przyniósł dalszy spadek oczekiwań na rychłe zaostrzenie polityki monetarnej w USA, co w sposób

Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na środową decyzję Fedu

zostanie podporządkowaniu oczekiwaniu na jutrzejsze wyniki posiedzeń amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) i w mniejszym stopniu Banku Japonii. To główne wydarzenia nie tylko tego tygodnia, ale też września. Z punktu widzenia złotego dalsze łagodzenie polityki monetarnej w Japonii oraz odsunięcie w

Hossa na rynkach akcyjnych trwa

detalicznej do 10.2% r/r z 10.6% r/r w czerwcu. Dane te wskazują na dalsze spowolnienie chińskiej gospodarki i wpisują się w scenariusz łagodzenia polityki monetarnej przez Ludowy Bank Chin. Nadzieje na bardziej łagodną politykę pieniężną prowadzoną przez największa banki centralne stoją za wzrostem cen

Luzowanie polityki przez banki centralne to jak "monetarny Red Bull"

skupowanie przez banki centralne aktywów z rynku, co część inwestorów nazywa wprost drukowaniem pieniędzy. - Z powodu łagodzenia polityki monetarnej przez banki mamy wzrosty na rynkach akcji, ale bliskie zera stopy procentowe mogą jednak w końcu stać się hamulcem dla wzrostu wyników firm - dodaje. - Tani

Dziś kalendarium pełne danych

polityki monetarnej przez Bank Rezerwy Australii. Kalendarium w dalszej części dnia będzie nie mniej ubogie niż to z godzin nocnych. Jako pierwszą poznamy decyzję Narodowego Banku Szwajcarii oraz głos zabierze prezes Thomas Jordan. W tym przypadku jednak nie oczekuję się rewolucji, po tym jak 15 stycznia

Fed opublikuje prognozy ścieżki stóp procentowych

podstawy do łagodzenia polityki monetarnej. Jednak kilku członków banku centralnego twierdziło, że podjęcie dalszych kroków stymulujących gospodarkę byłoby złym pomysłem, głosi protokół. Na ostatnim posiedzeniu Fed nie zmienił stóp procentowych, pozostawiając główną z nich w przedziale 0-0,25 procent. Bank

Szczurek: MF założy w budżecie utrzymanie stóp proc. bez zmian do końca 2016 r.

okazało się ono przedwczesne. Rada zarówno w komunikacie po swoim posiedzeniu, jak i podczas konferencji prasowej podkreślała, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Zdaniem analityków bankowych, dopiero w kolejnym roku należy oczekiwać ewentualnych podwyżek stóp

Diaz-Alvarez z Ebury: EBC obniży stopę depozyt., a RPP pozostawi stopy bez zmian

wypowiedziami prezesa Draghiego wskazują, że z całą pewnością są teraz brane pod uwagę dodatkowe środki łagodzenia polityki monetarnej. "Niepodjęcie działań będzie postrzegane jako duże rozczarowanie, skutkując znacznymi naciskami na podniesienie notowań euro, co jest ostatnią rzeczą, jakiej strefa euro w

Inflacja może przekroczyć nawet 3,5% r/r na koniec 2019 roku wg analityków

, w Radzie dominuje ugruntowany konsensus o potrzebie stabilizacji stóp NBP. Biorąc pod uwagę spodziewane łagodzenie polityk pieniężnych przez główne banki centralne (w szczególności EBC i Fed) polskie władze monetarne raczej nie zdecydują się na podwyżki stóp w najbliższych kwartałach. Nasz

Sytuacja w Chinach po raz kolejny niepokoi inwestorów

nieznacznym poluzowaniu polityki monetarnej było już jasne, że scenariusz tak szybkiego osłabienia euro nie ma już szans na realizację. Początek nowego roku często bywa ważną cezurą, inwestorzy jednak nie powinni zmieniać swoich koncepcji, gdyż większość tematów, które najsilniej wpływały na zachowanie rynków

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Zdaniem analityków, w tym roku nie należy oczekiwać kolejnego luzowania polityki monetarnej, choć Rada może bacznie obserwować

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Zdaniem analityków, w tym roku nie należy oczekiwać kolejnego luzowania polityki monetarnej, choć Rada może bacznie obserwować poziom kursu

EBC wchodzi na pierwszy plan

polityki pieniężnej, co przełożyło się na spadek notowań USDJPY. Podkreślił on, że dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej niesie za sobą dalsze koszty ale z drugiej strony dodał jednak, że nie ma granic ekspansji monetarnej, a w tym momencie znajduje się duża przestrzeń do dalszych działań zarówno jeśli

EBC wchodzi na pierwszy plan

polityki pieniężnej, co przełożyło się na spadek notowań USDJPY. Podkreślił on, że dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej niesie za sobą dalsze koszty ale z drugiej strony dodał jednak, że nie ma granic ekspansji monetarnej, a w tym momencie znajduje się duża przestrzeń do dalszych działań zarówno jeśli

USDJPY powyżej 81 jenów

Japonii zapowiedział rozwiązanie parlamentu. Oznacza to, że w grudniu odbędą się przedterminowe wybory. Ich zwycięzcą będzie opozycyjna Partia Liberalno-Demokratyczna. Jej przewodniczący powiedział wczoraj, że potrzebne jest dalsze łagodzenie polityki monetarnej przez Bank Japonii. Rynki właśnie na taki

Jen najsłabszy od trzech lat. Bank Japonii bez prezesa

Ian Stannard. Mimo sporadycznych protestów między innymi ze strony Niemiec i Korei Południowej agresywne łagodzenie polityki w Japonii nie spotkało się z poważną reakcją zagranicy, co pozwala na dalsze sprzedawanie jena - ocenił Minori Uchida z Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Jak pisaliśmy 23 stycznia

RPP obniży stopy w marcu, redukcja o 25 pb jest niemal pewna wg analityków

procentowych w marcu o 25 pb. jest niemal pewna. W naszej ocenie marcowy 'Raport o inflacji' po raz kolejny pokaże, że inflacja w całym horyzoncie projekcji banku centralnego nie wraca do celu. Będzie to ważny argument za podjęciem decyzji o łagodzeniu polityki monetarnej" - starszy ekonomista Banku Pekao

Deflacja się pogłębia, ryzyko obniżenia stóp proc. rośnie wg analityków

deflacja nie stanowi większego zagrożenia dla gospodarki. Dobra koniunktura w gospodarce, jak i osłabiający się złoty powinien powstrzymać RPP przed dalszym luzowaniem polityki monetarnej, choć niektórzy analitycy spodziewają się, że dojdzie do tego już podczas marcowego posiedzenia lub nieco później

'Minutes' RPP: Dynamika PKB będzie nieco wyższa niż zakłada projekcja NBP

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała, że dynamika PKB będzie prawdopodobnie nieco wyższa niż przewiduje lipcowa projekcja, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Oświadczenie FOMC może wstrząsnąć słabym rynkiem

osiągając najwyższy poziom od pięciu miesięcy 6761. Wyższe akcje mogą oznaczać, że rynki oczekują przedłużenia łagodzenia polityki monetarnej przez Fed. Towary Ropa naftowa (WTI) utrzymuje niekorzystny trend od momentu w którym jej wartość spadła z poziomu 112.25 do niskiej wartości na poziomie 97.68. W

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

jakichkolwiek zmian w dotychczasowym nastawieniu RPP do polityki monetarnej. Scenariuszem bazowym jest nadal brak zmian poziomu stóp procentowych, co najmniej do końca 2020 r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Spadek dynamiki wobec maja jest konsekwencją wysokiej zeszłorocznej

Wyniki wyborów na razie nie wpłynęły istotnie na notowania złotego

pozostać poziom 4,30, a najbliższe dni mogą wręcz przynieść próbę powrotu pod 4,25, czemu sprzyjają doniesienia z zagranicy, w tym oczekiwanie na grudniowe łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC. Niewielka liczba istotnych publikacji makro zaplanowanych na ten tydzien raczej pozostanie w tle doniesień

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Wstępne dane dotyczące inflacji w styczniu będą miały decydujące znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej, która na marcowym posiedzeniu powinna złagodzić politykę monetarną, uważają analitycy. Dzisiaj GUS poinformował, że deflacja konsumencka wyniosła 1,3% w

Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła kw/kw w III kwartale

polityki monetarnej. W ujęciu kwartalnym, nastąpiło także odwrócenie trendu w zakresie wyniku z tytułu prowizji, który wzrósł o 2,8% w stosunku do II kw. 2015 r., zamykając się kwotą 151,6 mln zł. Wynik z tytułu prowizji za okres I-III kw. 2015 wyniósł 455,7 mln zł, co oznacza spadek o 2,9% w ujęciu

Poranny komentarz rynkowy – kolejne słabe dane z USA

bezrobotnych w USA. Póki co, słabsze dane przyjmowane są z lekkimi obawami. Jeżeli jednak w przyszłym tygodniu ta seria będzie kontynuowana, to na rynkach może już zagościć strach. Stopy w Japonii bez zmianNa zakończonym dziś dwudniowym posiedzeniu Bank Japonii (BoJ) nie zmienił głównych parametrów polityki

Skala redukcji stóp zaskoczyła rynek, to koniec obniżek w tym roku wg analityków

obniżka stóp przez szwajcarski bank centralny. Mając na względzie wysoce prawdopodobne wydłużenie okresu dojścia inflacji do celu oraz pojawiające się ryzyka dla wzrostu gospodarczego, obniżka stóp procentowych ma szanse być właściwą odpowiedzią po stronie dostosowania parametrów polityki monetarnej

Złoty nieco mocniejszy, ale perspektyw na wrzesień słabe

wpływu, ani na funkcjonowanie tego gremium, ani na oczekiwania co do kształtu polityki monetarnej w Polsce. W dalszym ciągu zakładamy, że stopy procentowe w Polsce pozostaną rekordowo niskie przynajmniej do końca 2017 roku. Przede wszystkim dlatego, że póki co wzrost gospodarczy pozostaje na relatywnie

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

największym stopniu przyczyniały się do spadku inflacji, żywność oraz transport, w październiku odegrały drugoplanową rolę. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się w październiku do 0,2 – 0,3 proc. rdr. Z punktu widzenia polityki monetarnej w najbliższych miesiącach dane nie wprowadzają wiele nowego

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

nawet -0.7% wobec 0.0% w 2014 r. Opublikowane dziś dane, mimo że gorsze od oczekiwań, nie będą miały wpływu na politykę pieniężną w najbliższych miesiącach. RPP zadeklarowała bowiem na początku tego miesiąca zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekuję długotrwałej stabilizacji stóp

Komentarz do rynku złotego - kontynuacja przeceny polskiej waluty

procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając stopę referencyjną do 3,75%, a następnie zrobi sobie dwumiesięczną przerwę, żeby ostatni raz obciąć stopy w maju. Perspektywa lutowego łagodzenia polityki monetarnej i słabe dane makroekonomiczne szkodzą złotemu. Cieniem na notowaniach kładzie się też analiza

Komentarz do rynku złotego - jeżeli będzie spowolnienie, będą też obniżki stóp

. Te póki co nie są optymistyczne. Na europejskich giełdach trwa realizacja zysków. Spada też kurs EUR/USD. Obecnie za wspólną walutę trzeba zapłacić 1,2974 wobec 1,3027 dolara w piątek na zamknięciu. Oba te czynniki mają negatywny wpływ na złotego. Dziś rano ws. polityki monetarnej prowadzonej przez

Stopy procentowe znowu w dół. To już ostatni raz?

raz na miesiąc, czasem raz na kwartał. W praktyce więc wielu kredytobiorców może zobaczyć to nawet dopiero za kilka miesięcy. Istotniejszy wydaje się fakt, że najnowsza obniżka stóp przez RPP wpisuje się w trwający już blisko rok cykl łagodzenia polityki monetarnej. Dzięki temu dziś rata kredytu jest

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - inwestorzy ponownie kochają złotego

W poprzednim tygodniu wyraźnie gorsze od oczekiwań wyniki polskiej gospodarki w II kwartale, zapowiedź zmiany nastawienia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do kwestii stóp procentowych oraz oczekiwania na szybsze łagodzenie polityki monetarnej w Polsce stały się pretekstem do gwałtownej przeceny

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

gospodarczego jest jednocześnie potwierdzeniem, że notowana w Polsce deflacja nie jest powodowana czynnikami wewnętrznymi. Będzie to zapewne argument podnoszony przez tych członków RPP, którzy są przeciwni dalszemu łagodzeniu polityki pieniężnej. Przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rady w sprawie poziomu

Dane o zatrudnieniu i płacach pozwalają liczy na silną konsumpcję wg analityków

deflację do dyspozycji konsumentów pozostaje znacznie więcej środków. To z kolei powinno przekładać się na wzrost wydatków. Wszyscy ekonomiści są jednocześnie zgodni, że obecne dane nie wpłyną na ewentualną zmianę polityki monetarnej w naszym kraju. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

łagodzenie polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach także nie może zostać wykluczone" - analityk Banku Pekao Adam Antoniak "Tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyło w styczniu do 1,2% r/r, mniej niż oczekiwano. Tymczasem, wzrost płac wyniósł 3,6% r/r, co było

Komentarz do rynku złotego - wiosenna korekta na złotym

coraz bardziej widoczne są sygnały spowolnienia gospodarczego, a jednocześnie inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, ograniczając przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej. W przypadku Państwa Środa wiele powinno rozstrzygnąć się już w najbliższy piątek. Wówczas zostaną opublikowane dane nt

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

będą co najmniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Trudno zatem mówić o presji inflacyjnej. Z punktu widzenia RPP, dane te wspierają zwolenników dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ujemna inflacja przekłada się na wzrost siły nabywczej dochodów

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

w kierunku dalszego osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego, co może być czynnikiem zniechęcającym Radę do łagodzenia polityki monetarnej mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego i rekordowo głębokiej deflacji bazowej" – główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski

Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków

. Może w związku z tym utwierdzać ich w przekonaniu, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale było przejściowe i tym samym zniechęcać do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Stopy procentowe na ostatnim w tym roku posiedzeniu RPP zostaną najprawdopodobniej utrzymane na

RPP obniżyła stopy procentowe

obniżki stóp procentowych podczas styczniowego posiedzenia RPP o 50 pb., a pięciu o 75 pkt. Twierdzili oni, że członków Rady do poluzowania polityki monetarnej przekona wyraźnie słabnąca gospodarka i coraz niższa inflacja. Dzisiejsza obniżka jest trzecią z kolei po trwającej ponad 1,5 roku serii, podczas

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

3,6% . Rozczarowujące dane z polskiej gospodarki stanowią dodatkowy argument dla inwestorów oczekujących łagodzenie polityki pieniężnej w naszym kraju. Przez to doprowadziły do wzrostu wartości polskich obligacji skarbowych, głównie na krótkim końcu krzywej. Rentowność 2-latek zeszła z okolic 1,53

Analitycy: Obniżki stóp procentowych w lipcu nie będzie

się, że wobec wolniej od oczekiwań spadającej inflacji władza pieniężna nie zdecyduje się na kolejne poluzowanie polityki monetarnej. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że RPP wstrzyma się z kolejnymi ruchami aż do września, gdy zapozna się z danymi na temat PKB w II kw. 2009 r. We wtorek Główny Urząd

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

najbardziej dociekliwi badacze nie znajdą w dzisiejszych danych, zarówno o przemyśle jak i handlu, przesłanek do zmian oczekiwań odnośnie do polityki monetarnej" – analitycy Banku Gospodarstwa Krajowego. "Sierpniowy wynik produkcji przemysłowej jest niższy od oczekiwań, choć w porównaniu z