łagodzenia polityki

SYRIZA bez krawatów, ale prosi o kompromis

Premier Grecji Aleksis Tsipras oraz jego minister finansów Janis Warufakis od kilku dni podróżują (z osobna) po Europie, by przekonywać UE do kompromisu w sprawie greckiego długu oraz - obiecanego przed wyborami przez SYRIZ-ę - ostrego łagodzenia austerity, czyli polityki oszczędności, narzuconej Atenom za pożyczki pomocowe UE-MFW. Obaj manifestują świeżość, czy też odmienność, na salonach Europy przez... brak krawata.

Fed znów dodrukuje dolary? Indeksy giełdowe w górę

Szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke stwierdził wczoraj, że jeśli kondycja amerykańskiej gospodarki będzie się osłabiać, a inflacja zwalniać, to bank centralny jest gotowy dalej łagodzić politykę monetarną.

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących ograniczenia działalności gospodarczej, co przełożyło się

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

trakcie II kw. "Uważamy, że te informacje wraz z napływającymi informacjami dot. luzowania polityki pieniężnej i fiskalnej wspierają założenia silniejszego ożywienia aktywności w II poł. br., co powinno łagodzić skalę recesji w gospodarce globalnej i krajowej w całym 2020 r." - oceniono w

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński zadeklarował, że będzie proponował RPP obniżenie stóp procentowych. Jego zdaniem, Rada "powinna już teraz" wesprzeć gospodarkę obniżając stopy

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Należy sięgnąć do działań niestandardowych i obniżki stóp procentowych w obecnej sytuacji, by wesprzeć politykę gospodarczą rządu, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Należy być jednak bardzo czujnym, aby nie przegapić momentu, w którym

RE: Wszystkie środki strukturalne za 2020 r. mogą trafić na walkę z pandemią

;Polityka spójności okazała się więc kluczowa w reagowaniu na pandemię: pozwoli łagodzić wstrząsy gospodarcze, zabezpieczyć firmy i wspierać miejsca pracy" - dodał. Zawieszono niektóre przepisy, określające zakres i priorytety krajowych programów, finansowanych z funduszy strukturalnych, oraz warunki

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm

NBP: Banki zakładają silne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

kredytowej w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, o skali największej od połowy 2009 r. Żaden bank nie przewiduje łagodzenia polityki kredytowej" - czytamy w raporcie. Banki spodziewają się spadku popytu, w szczególności na długoterminowe

NBP: Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w II kw.

jednoczesnym obniżeniu dla pozostałych kredytów. "W opinii ankietowanych podmiotów do zaostrzenia polityki kredytowej skłaniał wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Natomiast do łagodzenia polityki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Podczas konferencji prasowej po

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Na konferencji

KE chce uruchomienia klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu

. Komisja zobowiązała się wcześniej, że zastosuje wszelkie dostępne instrumenty polityki gospodarczej, aby wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony obywateli i łagodzeniu społeczno-ekonomicznych skutków pandemii. Ze względu na epidemię koronawirusa, państwa członkowskie Unii

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Na konferencji

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej dla firm w I kw.

przyczyniły się: wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą (-21%), a w pojedynczych przypadkach wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych (-7%). "Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej. Do czynników

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

ją o ponad 2%" - czytamy w "Komentarzu specjalnym". Szacunki negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę ekonomiści banku oceniają jako konserwatywne i dopuszczają ryzyko po stronie słabszego wyniku. "W przypadku polityki pieniężnej oczekujemy obniżki stopy referencyjnej o 50pb

Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Sygnity przedłużyło na kolejne dwa lata umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na obsługę i rozwój autorskiego oprogramowania dla urzędów pracy - SyriuszStd za blisko 37 mln zł, podała spółka. "W zakres zlecenia wchodzi między

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Na konferencji

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

około 1% PKB" - dodał Niedużak. Odpowiadając na pytania posłów, dotyczące rynku pracy, poinformował, że "jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, z monitoringu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że w marcu mamy zgłoszeń dokonanych 84 zakłady pracy na 7 800

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Na konferencji prasowej po

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w IV kw.

kapitałowej banku. Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej" - czytamy również.  W III kwartale 2019 r., zgodnie z przewidywaniami banków, nieznacznie zwiększył się popyt na kredyty konsumpcyjne.  Banki uczestniczące w badaniu nie stwierdziły

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

. "Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Z kolei decyzja Ministerstwa

B. Millennium: CPI wzrośnie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

celu NBP, a po drugie, spowalniający wzrost gospodarczy spowoduje, że część Rady nie będzie się spieszyć ze zmianami stóp. Dodatkowo mamy jeszcze zapowiedziane przez EBC dalsze łagodzenie polityki monetarnej i oczekiwaną obniżkę stóp procentowych w USA" - powiedział Maliszewski podczas konferencji

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Na konferencji

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

;Większość członków Rady wskazywała, że wszystkie podejmowane przez NBP działania łagodzą negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, polityka pieniężna NBP przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

szwajcarskiej waluty bank centralny pozostanie aktywny na rynku. W trakcie wydarzenia organizowanego przez UBS w poprzednim tygodniu, prezes SNB, Thomas Jordan po raz kolejny określił franka mianem "wysoko wycenianego" i nie wykluczył silniejszego łagodzenia polityki pieniężnej – nawet w formie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

pieniężnej na bezprecedensową stymulację fiskalną, ceny żywności, zmiany regulacyjne i administracyjne. Jak wskazali ekonomiści banku, wśród czynników wzbudzających niepokój dotyczący perspektyw inflacji na pierwszym planie są rozbudowane programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej - w Polsce

MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zakłada możliwość zmian w przepisach unijnych, aby ułatwić wykorzystanie funduszy polityki spójności na walkę z koronawirusem i jego skutkami, ale nie są to nowe pieniądze - ułatwienia mają dotyczyć funduszy, które w tym roku Polska miała

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

, zastrzeżono także. "Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku, jeżeli NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po listopadowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

NBP: Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kw. br.

konsumpcyjnych, na I kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany popytu.  "W IV kwartale 2018 r. popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie (procent netto około 1,3%). Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych

PKO BP: Inflacja przejściowo przekroczy 3,5% r/r w I kw. 2020 r.

. "Na początku 2020 roku inflacja przekroczy przejściowo 3,5%, ale później zacznie wyhamowywać. Ale cały czas podkreślamy, że rysując bilans ryzyka, wykreślamy łagodzenie polityki pieniężnej i jedynym scenariuszem jest zacieśnienie polityki - ale ta perspektywa mocno pozostaje oddalona"

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

strategii polityki pieniężnej, który prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wokół 2%, konsolidacją Rady Zarządzającej EBC oraz przeglądem skutków ubocznych polityki łagodzenia ilościowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co będzie oznaczać łagodną politykę pieniężną w

NBP: Banki nadal oczekują zaostrzenia polityki kredytowej dla firm w III kw. 

spadku, zaś w segmencie kredytów konsumpcyjnych niewielkiego wzrostu popytu przy jednoczesnym łagodzeniu polityki kredytowej, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Na III kwartał 2018 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po lipcowym posiedzeniu RPP

FPP: Gospodarka odmrożona w ok. 80%, stopień ograniczenia mobilności: 2,6%

stworzenie warunków zapewniających zarówno klientom, jak i pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz skutecznie zapobiegających transmisji SARS-CoV-2 w obiektach handlowych, usługowych oraz zakładach pracy" - powiedział główny ekonomista FPP, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki

BOŚ Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

się oczekiwań rynkowych na łagodzenie polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Te oczekiwania ograniczyły negatywny wpływ publikacji raczej słabych danych ze sfery realnej USA oraz strefy euro" - podano również. (ISBnews)  

NBP: Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w IV kw. br.

emerytalnego kredytobiorców" - czytamy dalej.  W segmencie kredytów konsumpcyjnych, na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany popytu.  "W III kwartale 2018 r. popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie. Banki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po czerwcowym posiedzeniu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

analityków.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)  

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po kwietniowym posiedzeniu

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

działaniami antykryzysowymi rządu i luzowaniem polityki monetarnej - odbudowa krajowej aktywności gospodarczej. Powrót do poziomu PKB sprzed wybuchu pandemii będzie jednak wydłużony w czasie. Skalę wzrostu wydatków konsumpcyjnych w horyzoncie projekcji będzie ograniczać wolniejszy niż przed kryzysem przyrost

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. W lutowym posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczyło 5 nowych członków RPP. Kolejni

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Analitycy bankowi spodziewali się, że obniżkę poziomu stóp procentowych może wprowadzić

Złoty czeka na decyzję Fed, w czwartek może słabnąć

rynkowymi prognozami przyniesie kolejną obniżkę stóp procentowych w USA. Szacuje się, że spadną one o 25 punktów bazowych, przez co przedział wahań dla stopy funduszy federalnych zostanie obniżony do 1,50-1,75 proc. Jednocześnie prognozuje się, że Fed zrobi krótką przerwę w łagodzeniu polityki monetarnej i

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Podczas konferencji

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

2014-2020, w celu wspierania polskiej gospodarki, które dzisiaj weszło w życie. Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej reguluje zasady udzielania pomocy przedsiębiorstwom w formie: pożyczki, poręczenia i gwarancji do 31 stycznia 2020 roku. I precyzuje, że pomoc ta nie obejmuje

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po wrześniowym posiedzeniu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Podczas konferencji

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

spowolnienia będzie ograniczało poluzowanie polityki fiskalnej, przy sporej przestrzeni to jej łagodzenia w warunkach nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej" - oceniają ekonomiści. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Podczas konferencji

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według "minutes" z

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

analityków.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  Podczas

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także

Bank Anglii zdecydował, że nie zmienia stóp

Jednocześnie bank poinformował, że nie zmieni swego programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej wartego 275 mld funtów. Również ta decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po majowym posiedzeniu RPP

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

inflacji spodziewane w II poł. 2020 r. dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej ścieżki stóp w całym horyzoncie prognozy. Umiarkowany postęp w negocjacjach na linii USA-Chiny oraz łagodzenie polityki monetarnej przez EBC i FED będzie sprzyjać stabilizacji kursu EURPLN w horyzoncie prognozy mimo spowolnienia

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Jak wynika z "minutes

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

unijnych finansujących nakłady na środki trwałe" - powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum. Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu PKB. "Na sytuację w Polsce ma duży wpływ sytuacja w otoczeniu

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obniżać stóp procentowych

obniżka stóp procentowych nie powinna nastąpić" - podkreślił Jankowiak. "Z drugiej jednak strony, jeżeli się okaże, że banki centralne w regionie będą nadal łagodzić politykę monetarną i będzie rosła presja na łagodzenie polityki pieniężnej przez nasz bank, to nie mogę wykluczyć, że w nowej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

polityki pieniężnej w Polsce spadają, co sprzyja silniejszemu złotemu. EUR Euro w relacji do głównych walut w zeszłym tygodniu wsparła propozycja Niemiec i Francji dotycząca uruchomienia wspólnego europejskiego funduszu o wartości 500 mld euro, z którego środki miałyby zostać przeznaczone na odbudowę

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

dół zdaje się ściągać m.in. brak postępu w negocjacjach dotyczących Brexitu. Ostatnio rosną również oczekiwania związane z możliwością stosowania bardziej niekonwencjonalnych metod w kontekście polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii. Główny ekonomista BoE, Andy Haldane w wywiadzie dla The Telegraph

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

promowania turystyki nadmorskiej i agroturystyki. W ocenie Komisji, aby wesprzeć regiony najbardziej dotknięte kryzysem, państwa członkowskie powinny opracować kompleksowe strategie naprawcze dla tych regionów, w oparciu o istniejące inteligentne specjalizacje i strategie terytorialne w ramach polityki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)  

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

opinie o możliwych podwyżkach stóp, warto zadać sobie pytanie o warunki, w jakich możliwy byłby powrót do fazy łagodzenia polityki pieniężnej. Przede wszystkim jednak warto zadawać pytanie o to, na czym owo łagodzenie mogłoby polegać" - napisał Łon w swoim artykule w dzisiejszej "

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosowali Bratkowski i Osiatyński

i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Jednakże w opublikowanym dziś "minutes" z marcowego posiedzenia NBP napisał, że większość członków RPP oceniła, że takie stwierdzenie nie uniemożliwiałoby dostosowania stóp procentowych w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Analitycy bankowi spodziewali się, że zmiany poziomu stóp procentowych może wprowadzić

BOŚ Bank: Rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym pozostaje w centrum uwagi

stopniowe łagodzenie konfliktu i uniknięcie globalnej wojny handlowej na dużą skalę. Niemniej jednak w najbliższym czasie oczekiwane są kolejne, istotne z punktu widzenia globalnej polityk handlowej, wydarzenia: - do 30 czerwca, administracja USA ma ogłosić pakiet rozwiązań, ograniczających chińskie

Glapiński: Do podwyżek stóp procentowych przejdziemy po 2017 roku

stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)  

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

. Możliwe są również problemy operacyjne z obsłużeniem wizyt w związku ze wzmożonym ruchem w placówkach medycznych. Po stronie portfela inwestycyjnego PZU widzi ryzyko potencjalnej recesji gospodarczej i powrotu do polityki łagodzenia monetarnego (obligacje skarbowe). Ryzyko mogą nieść także przerwane

O nastrojach na GPW będzie decydować sytuacja na zachodnich giełdach

czas zmienna. Optymizm związany ze słabnącym konfliktem handlowym i ewentualnym napływem gotówki na rynki w związku z potencjalnym łagodzeniem polityki monetarnej w USA i Europie, przenosi się z rynków zagranicznych na warszawski parkiet. Po długiej serii spadków i osiągnięciu dwuletnich minimów w

Różnica między polityką EBC a RPP nadal wpływa korzystnie na kurs złotego

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews/ Raiffeisen Polbank) - Początek tygodnia przynosi kolejną próbę zejścia EURPLN pod barierę 4,30, czemu wciąż sprzyjają wydarzenia ostatnich dni - dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro, przy neutralnym nastawieniu polskiej RPP, przez co różnica w

Minutes: Część RPP za obniżką stóp, a część za podwyżką

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) sugerowała, że może pojawić się przestrzeń dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, natomiast inni członkowie Rady uważali, że w najbliższych miesiącach uzasadnione może

Rynki czekają na odczyt sprzedaży detalicznej w eurolandzie

nieruchomości będą się miały dobrze. Niekoniecznie ruch Fed może też spowodować wyprzedaż USD, przynajmniej na razie. Dolar reprezentuje silniejszą gospodarkę niż ta w Strefie euro czy w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie rynek będzie zakładał, że łagodzenie polityki pieniężnej będzie następowało w skali

Glapiński podtrzymuje, że nie ma powodu do podnoszenia stóp proc. w 2017 r.

, obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według

NBP:Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne w II kw.

dla firm banki deklarują dalsze złagodzenie polityki kredytowej, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków. "W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej (w większym stopniu w odniesieniu do

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

; - czytamy w raporcie.  W marcu br. RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

kwotę kredytu konsumpcyjnego. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie. "Na II kw. 2018 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu" - czytamy także.  Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2018 r

NBP: Na rynku nieruchomości mieszkaniowych wzrost cen przyspieszył w I kw. 

mieszkaniowe i deklarują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2019 r. oraz nie oczekują istotnych zmian popytu. Szacowana rentowność mieszkaniowych projektów deweloperskich nadal była wysoka w I kw., mimo nieznacznego zmniejszenia się w drugim półroczu 2018 r

NBP: Banki oczekują spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w III kw.

przyjmowanych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Na zaostrzenie polityki kredytowej wpływ miało również pogorszenie jakości kredytów konsumpcyjnych w niektórych bankach. W kierunku łagodzenia polityki kredytowej oddziaływała natomiast presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków. Na III kwartał

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

mieszkaniowym rośnie umiarkowanie i w relacji do PKB jest stabilny, a wzrostowi kredytów nie towarzyszy łagodzenie polityki kredytowej przez banki. Jednakże wysoki popyt na tym rynku oraz utrzymujący się wzrost średniej wartości kredytu w relacji do PKB i funduszu płac wskazują nadal na potrzebę zachowania

Roubini na EKF: Europa może łagodzić skutki wojny handlowej między USA a Chinami

Sopot, 04.06.2019 (ISBnews) - Jeśli Europa będzie miała silne przywództwo z długoterminową wizją roli Unii Europejskiej, ma szansę być mostem łączącym globalną gospodarkę. Może łagodzić konflikty i ograniczyć negatywny wpływ wojny handlowej między USA a Chinami, wskazywał profesor Nouriel Roubini

Develia miała 117,38 mln zł zysku netto, 172,68 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wcześniej. Skorygowany zysk netto, podstawa do wypłaty dywidendy według polityki dywidendowej, wyniósł 193,3 mln zł, co stanowi wzrost o 16,6% w stosunku do 2018 r., podano.  "Rekordowy poziom zysku to wynik wysokiej marży brutto ze sprzedaży segmentu deweloperskiego 33,2