łagodniejsze przepisy

Wojciech Pfadt, Bartosz Tomaszewski

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

Łatwiejsze odzyskanie wadium i łagodniejsze przepisy dla przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się ze swych przetargowych zobowiązań - to najważniejsze zmiany w publicznych przetargach.

Art. 28 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych   „w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość

Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

projekcie ustawy określono organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (zadania i obowiązki podmiotów do niego wchodzących), sposób sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy oraz tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, podano także. "

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

postępowań prowadzonych w tzw. progach unijnych. Jednak zgodnie z art. 6a ustawy Pzp możliwe będzie zastosowanie względem tej części łagodniejszych procedur odnoszących się do tzw. progów krajowych. Stosownie do tego przepisu w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną

Sejm przyjął nowelizację ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego firm

kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). To pierwszy z ośmiu projektów składających się na pakiet "100 zmian dla firm". Najważniejsze zmiany zakładają, że podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ

Sejm przyjął ustawę zawierającą ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców

430 posłów, zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy, podał resort. "Najważniejsze zmiany: - podatnicy nie będą

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Ustawa pzp przewiduje jednakże wyłom od powyższej zasady wynikający właśnie z treści art. 6a. Wskazany przepis wprowadza łagodniejsze wymogi dla zamówień udzielanych w częściach. Regulacja ta stanowi wyłom od zasad ogólnych przewidzianych

PiS mięknie w sprawie zakazu handlu w niedzielę. "Solidarność" chce tylko małych zmian

PiS mięknie w sprawie zakazu handlu w niedzielę. "Solidarność" chce tylko małych zmian

, twierdzi, że większość tych uwag to nadinterpretacje przepisów i nikt żadnego klienta do więzienia wsadzać nigdy nie miał zamiaru. - Zgłosimy więc poprawki, aby takie nadinterpretacje wyeliminować. Tak, aby nie było straszenia, że w niedzielę sąsiad sąsiadowi samochodu nie będzie mógł sprzedać, bo i takie

Zaufanie władzy do przedsiębiorców

skarbówki. Wymaga, by maksymalizowali przychody z podatków w krótkim okresie. Jest przekonany, że jeśli da sygnał do łagodniejszego traktowania podatników, w budżecie pojawi się dziura i wina za to spadnie na niego. Czasem, gdyby urzędnicy odpuścili, potraktowali przedsiębiorcę łagodniej, pouczyli, zamiast

Abolicja dla tirów za niepłacenie drogowego e-myta

Abolicja dla tirów za niepłacenie drogowego e-myta

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie zgłoszonego przez posłów PO projektu nowelizacji przepisów o systemie elektronicznych opłat drogowych. Nowe przepisy mają przede wszystkim uporządkować zasady nakładania kar dla przewoźników, którzy nie uiszczą w systemie viaTOLL elektronicznej opłaty

Konstytucja biznesu Morawieckiego: Zapowiedzi niezłe, poczekamy na realizację

przedsiębiorczość była bardzo mocno reglamentowana i przechodziliśmy do pełnej wolności gospodarczej. Dziś przedsiębiorcy skarżą się na źle działającą administrację i biurokratyczne przepisy, ale od dawna działają w warunkach wolnego rynku. Po drugie - w 1988 roku bardzo niewiele obszarów gospodarki było

Art. 60 KK

ponownie przestępstwa; przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio. § 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad: 1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię, sąd wymierza karę

Drastyczne podwyżki kar za przestępstwa podatkowe. Nawet 25 lat więzienia

Drastyczne podwyżki kar za przestępstwa podatkowe. Nawet 25 lat więzienia

Niskie kary za przestępstwa gospodarcze, znacznie łagodniejsze od tych za przestępstwa pospolite, to zdaniem przedsiębiorców ważna przyczyna dużej szarej i czarnej strefy w Polsce. Przestępcy przerzucają się choćby z handlu narkotykami na fałszowanie faktur, wyłudzenia VAT. - Naszym celem jest

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur łagodniejszych, całe zamówienie możesz potraktować jako usługę o charakterze niepriorytetowym i

Łatwiejszy dostęp do wydawania pieniędzy elektronicznych

każda firma może wydawać e-pieniądz. Na prowadzenie takiej działalności potrzebna jest specjalna licencja. Wydawanie pieniędzy elektronicznych staje się jednak łatwiejsze dzięki wchodzącej właśnie w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Nowelizacja upraszcza obowiązujące obecnie przepisy m.in

Wicepremier Morawiecki zastopuje nową ustawę antylichwiarską Ziobry?

Wicepremier Morawiecki zastopuje nową ustawę antylichwiarską Ziobry?

3,5 pkt proc. - o tyle koszty pozaodsetkowe miałyby być mocno przycięte. Można byłoby naliczyć maksymalnie 10 proc. prowizji od udzielonej pożyczki oraz nie więcej niż 10 proc. pozostałych kosztów w skali roku. Dziś progi są znacznie łagodniejsze: prowizja może wynieść nawet 25 proc., zaś koszty

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ostrzegają: zabraknie nam prądu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ostrzegają: zabraknie nam prądu

łagodniejszym okiem i zgodzili się, żeby Warszawa opóźniła wprowadzanie nowych przepisów. Eksperci: to pierwszy taki raport - To raport, który ma uzasadnić wprowadzenie przez rząd tzw. rynku mocy, czyli systemu wsparcia finansowego dla elektrowni węglowych - mówi nam anonimowo osoba z branży energetycznej

Jadwiga Emilewicz: Dzięki "małemu ZUS-owi" setki tysięcy osób wyjdą z szarej strefy

Jadwiga Emilewicz: Dzięki "małemu ZUS-owi" setki tysięcy osób wyjdą z szarej strefy

; Patrzyłam ostatnio, co się wydarzyło w Rumunii. Gdy kilka lat temu wprowadzono tam radykalne obniżki podatków i składek, to w systemie pojawiło się nagle tysiące nowych firm. Łagodniejsze traktowanie sprawia więc, że człowiek chce działać bardziej legalnie niż nielegalnie. Widać to już też u nas. Od 30

Masz firmę, nie jesteś konsumentem. Co przez to tracisz?

Masz firmę, nie jesteś konsumentem. Co przez to tracisz?

konsumenckiej była jednak na tyle restrykcyjna, że sądy wydawały zaledwie kilkadziesiąt tego typu wyroków. Od półtora roku obowiązują nowe, znacznie łagodniejsze przepisy. Efekt? Tylko w 2015 r. było w Polsce ponad 2,1 tys. upadłości konsumenckich. - W tym roku może być ich nawet 4 tys. - szacuje Mariusz

Prokuratorzy, do nauki ekonomii!

Prokuratorzy, do nauki ekonomii!

łagodniejszy od średniej europejskiej. Owszem, w Stanach Zjednoczonych można za przestępstwa finansowe otrzymać karę nawet kilkuset lat więzienia, lecz wynika to ze stosowanej tam zasady kumulacji wyroków. Dlatego Bernard Madoff został skazany na 150 lat więzienia za stworzenie oszukańczej piramidy finansowej

Cztery kopalnie do likwidacji. A to dopiero początek restrukturyzacji

Cztery kopalnie do likwidacji. A to dopiero początek restrukturyzacji

notyfikuje plan restrukturyzacji przygotowany dla całych spółek węglowych. Zgodnie z unijnymi przepisami dotowanie kopalń z budżetu państwa jest możliwe do końca 2018 r., pod warunkiem, że kopalnie te zostaną zamknięte. Do tej pory minister wysłał już do Brukseli plan restrukturyzacji PGG i JSW. W ratowaniu

Głębokie wykopy i pierwszy asfalt. Tak powstaje "siódemka" [ZDJĘCIA]

jakby mniej sprzętu budowlanego. To dlatego, że bardzo dużo prac jest prowadzonych w wykopach i nie widać ich z jezdni. Tak jest m.in. w rejonie Klemencic i przed Wodzisławiem. - To wynika z przepisów i norm dla budowy dróg ekspresowych. Mówiąc w uproszczeniu, spadki nie powinny w miarę możliwości być

Polska wojna o wodę i góry

też mistrzami w slalomie pomiędzy przepisami polskiego prawa. Kto nie wierzy, niech pojedzie na Czarny Groń w małopolskich Rzykach. Mimo że powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego uznał tamtejszy wyciąg za samowolę i wydał nakaz rozbiórki, szusować można bez przeszkód - właściciele odwołują się do

Chiny na równi pochyłej [KRUGMAN]

taki poziom, że zaczęto mówić o groźbie zachwiania stabilności finansowej. Następnie Chiny przyjęły oficjalną politykę wzrostu cen na giełdzie, łącząc kampanię zachęcającą do kupowania akcji z łagodniejszymi wymaganiami udziału środków własnych, co ułatwiało inwestowanie za pożyczone pieniądze. Cel to

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych

rozwój klastrów, parków przemysłowych działać w najmniej uprzemysłowionych terenach (im gorzej rozwinięty region, tym mniejsze wymagania inwestycyjne) działać na obszarach o najwyższym bezrobociu (im wyższe bezrobocie, tym łagodniejsze kryteria lokowania inwestycji w strefie) Tomasz Konik, szef zespołu

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

podatkowy, zawsze mówię - na szczęście wciąż przepisy mieszczą się w jednej książce, czego nie można powiedzieć o wielu innych, na przykład amerykańskich. Spytałem kiedyś ministra Jacka Rostowskiego, który większą część życia spędził w Wielkiej Brytanii, gdzie są wyższe podatki - w Polsce czy w Anglii

9 faktów o zakazie handlu w niedzielę, które powinniśmy znać

ostatnią w sierpniu (przed początkiem roku szkolnego). Rząd jednak jest bardziej ostrożny i chce zakazu handlu w łagodniejszej wersji. Politycy zastanawiają się przede wszystkim, czy zakaz się opłaci. Na Węgrzech wycofano go po roku ze względu na protesty społeczne. Firma doradcza PwC wyliczyła, że po

KNF chce ułatwić dostęp do kredytów. Nowa rekomendacja T

szacowało, że każdego miesiąca blisko 100 tys. kredytów ucieka poza rynek regulowany. Powód? Zbyt restrykcyjna polityka banków. - Dzięki łagodniejszym przepisom banki wrócą do sklepów np. ze sprzętem RTV/AGD i będą mogły skutecznie konkurować z parabankami. - Kredyt w uproszczonym trybie będzie dostępny

Będzie łatwiej o kredyt? KNF chce zmienić zasady

finansowego parabanków. - Ten, kto idzie do parabanku, prawdopodobnie ma nóż na gardle. Gdyby przepisy były łagodniejsze, być może dostałby kredyt w banku, czyli znacznie taniej, a tak wpada w jeszcze większe zadłużenie - mówi "Gazecie" pracownik dużego banku. Banki tak mocno ograniczyły kredyty

Rowerem do szkoły? Wozimy i wychowujemy ulicznych impotentów

łagodniejszy, a kierowcy mają zdecydowanie lepszy stosunek do pieszych i rowerzystów. Na problem bezpieczeństwa na drodze do szkoły od lat zwraca uwagę stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Dwa lata temu w Warszawie jego działacze zorganizowali spotkania z rodzicami uczniów. Wnioski z tych konsultacji przekazali

Kominek o hejterach: Największa bakteria internetu. Trzeba ich ubić

"przepisów" pojawiało się więcej, łącznie z tym, jakiego ktoś może, a jakiego nie może mieć nicka. W tej chwili na moim drugim blogu Kominek.es niezbyt przychylnie patrzę nawet na mowę potoczną. W tym miejscu wymagam jeszcze wyższego poziomu kultury. Dokładnie po roku od wprowadzenia

Kara dla hurtowni leków za ratowanie chorego na malarię

hurtownia sprowadziła też z naruszeniem przepisów 106 opakowań Cidofoviru - to lek przeciwwirusowy stosowany u chorych z bardzo obniżoną odpornością. Cidofovir także nie jest dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii. Profarm powinien był go zatem sprowadzić z USA. W wyniku kontroli 27 czerwca tego roku

Ustawa antywiatrakowa na pozór łagodniejsza. "Zrobiło mi się czarno przed oczami"

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy odległościowej zgłoszonej przez posłów PiS i mającej poparcie Ministerstwa Energii. W środę odbyło się drugie czytanie ustawy. Po wyjściu przepisów z komisji infrastruktury zostały nieco złagodzone. Z projektu wykreślono zapisy dotyczące zasad kontroli

Mała firma, duży problem

HACCP. Łagodniejsze dla firm - jak można się spodziewać, ponieważ przepisy nie są jeszcze gotowe - okazują się dotyczące branży spożywczej przepisy systemu HACCP, strzegącego bezpieczeństwa wytwarzanej żywności. Prawdopodobnie w momencie wstępowania do Unii polskie firmy będą

Rzecznik praw obywatelskich chce podatku liniowego

kwestiach, to nigdy nie ocenił, czy to że bogatsi płacą wyższe podatki, jest zgodny z konstytucją. Dziś progresja podatkowa jest znacznie łagodniejsza niż jeszcze rok temu. Wyższą, 32-proc. stawkę PIT płaci się od dochodu wyższego niż 85 528 zł rocznie. RPO uważa jednak, że nie jest to sprawiedliwe ani

Zakazu handlu w niedzielę "łagodniejszy". Pomysłodawca poprawia projekt ustawy. Co ze stacjami, sklepami internetowymi i karą więzienia?

zajmowała się sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy. Czekamy też na opinię rządu. Zakaz jest mocno krytykowany. Wiele branż twierdzi, że zaproponowane przez was przepisy są nieprecyzyjne. - Przede wszystkim ustawa mówi o ograniczeniu, a nie zakazie handlu w niedziele. Przyjmujemy wszystkie merytoryczne

Portfel dla pesymisty. W co inwestować w trudnych chwilach?

takich inwestycyjnych pesymistów katastrofistów nie ma zbyt wielu. Znacznie bardziej popularna jest ich łagodniejsza odmiana: sceptycy, którzy uważają, że świat się zbyt mocno zadłuża i prędzej czy później system pieniądza, który można dodrukować w dowolnej ilości, przestanie się sprawdzać. Problem w tym