łagodnego spowolnienia

Lewiatan: Wzrost PKB wyniesie 3,1%, średnioroczna inflacja: 3,5% w 2020 roku

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Spowolnienie gospodarcze nie będzie łagodne, a wzrost PKB sięgnie w tym roku 3,1%, prognozuje Konfederacja Lewiatan. Według niej, inflacja średnioroczna wyniesie 3,5%. "Wzrost gospodarczy wyniesie 3,1%, zaś inflacja średnioroczna 3,5%. Dynamika konsumpcji

Szpunar z NBP:Spowolnienie strefy euro największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Spowolnienie w strefie euro jest największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce, według lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), poinformował dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar. "Sytuacja w strefie euro jest dominującym

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni w okolice 4% w tym roku

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Polska gospodarka będzie się wolniej rozwijać w tym roku niż w ubiegłym, ale spowolnienie będzie łagodne i obniży się do poziomu około 4%, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej. "Można liczyć na spowolnienie wzrostu gospodarczego w tym

Credit Agricole: Pandemia będzie miała ograniczony wpływ na podaż żywności

w kierunku spowolnienia wzrostu cen żywności będzie pogorszenie sytuacji na rynku pracy i obniżenie dynamiki dochodów gospodarstw domowych. W konsekwencji podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym dynamika cen żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w I kw. br., a w kolejnych miesiącach

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

spowolnienia gospodarczego, można dostrzec wolniejszy wzrost sprzedaży, która jednak gwałtownie rośnie w momencie poprawy koniunktury. Sprzedaż artykułów użytku domowego obniżyła się wyraźnie na początku 2009 r. Jej wzrost po okresie kryzysu zadłużeniowego był łagodny i bardzo podobny do wzrostu PKB"

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Czynnikami oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w II poł. br. będą obniżenie wkładu eksportu netto, związane z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

2018 r. i wyniesie 7,2% r/r, w 2021 r. wzrośnie do 7,4%, podczas gdy w 2021 r. obniży się do 6%" - prognozują analitycy. Ekonomiści wskazali, że spowolnienie gospodarcze będzie działało w kierunku zwiększenia stopy bezrobocia. "W efekcie oczekujemy, że na koniec 2019 r. stopa bezrobocia

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

. Na takie oczekiwania wpływa: - prognoza obniżenia inflacji w kierunku celu inflacyjnego pod koniec 2020 r., - obserwowane i oczekiwane dalsze osłabienie wzrostu PKB przy wciąż utrzymującej się niepewności dot. skali tego spowolnienia, - utrzymywanie łagodnej polityki pieniężnej przez główne banki

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

łagodnego spowolnienia o dnie przekraczającym 3% r/r w 2022, wykresy dynamiki PKB za 2020 rok będą bliższe pikowaniu. Byłoby to jednoznacznym sygnałem, że prowadzona polityka gospodarcza nie jest skuteczna (nie jest dostatecznie prorozwojowa, lub choćby antycykliczna), lub że podmioty nie wierzą w jej

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

niedobór mieszkań. Obecnie mamy scenariusz łagodnego spowolnienia wzrostu PKB, zgodnie z lipcową projekcją makroekonomiczną, w kierunku potencjału wzrostu PKB i równowagi przez najbliższe 2 lata. Przy takim scenariuszu trudno się spodziewać szoków i pogorszenia nastrojów konsumenckich. Scenariusz rynku

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

usługach) ma wciąż solidne spożycie gospodarstw domowych. Zdaniem analityków, dużym ryzykiem pozostaje globalna polityka handlowa i skala oraz trwałość spowolnienia gospodarczego w strefie euro. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnim

Emilewicz: Oczekujemy łagodnego wyhamowania wzrostu PKB w br. - do ok. 4% 

, oczywiście chciałabym, aby udało nam się powtórzyć wynik z 2018 r. I wierzę w siłę polskich przedsiębiorców. Jednak realnie patrząc - zgodnie z cyklem koniunkturalnym i w ślad za globalnym spowolnieniem, oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka będzie łagodnie wyhamowywać – do wzrostu o ok. 4

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W naszej ocenie dzisiejsze dane wskazują na stosunkowo łagodne spowolnienie w 3kw - dalej spodziewamy się dynamiki 4,3%r/r zbliżonej do ostatniego kwartału. Utrzymanie się bieżących tendencji w sektorze budowlanym skutkować będzie niższą dynamiką

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

makroekonomiczne wskazują na stosunkowo łagodny przebieg spowolnienia gospodarczego i utrzymanie kilkuprocentowego tempa wzrostu wymiany handlowej. Istotne jest także umacnianie przez Polskę roli regionalnego hubu tranzytowego dzięki rozbudowie infrastruktury, szczególnie wzdłuż biegnących przez terytorium Polski

BOŚ Bank: Dane PMI w EMU, wydarzenia we Włoszech w centrum uwagi w tym tyg.

notowanym w ostatnim czasie spowolnieniu wzrostu aktywności gospodarki strefy euro i silnego spadku inflacji bazowej perspektywy polityki pieniężnej EBC wydają się jednoznaczne. Istotne będą zapewne także publikacje wstępnych danych dot. indeksów koniunktury gospodarczej PMI w strefie euro które dostarczą

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

ile sytuacja w globalnym przemyśle stabilizuje się, a popyt krajowy w dalszym ciągu raczej wspiera aktywność w sektorze, w dalszym ciągu trudno mówić o silnym ożywieniu tej aktywności, raczej o wyhamowaniu wcześniejszego spowolnienia" - czytamy dalej. Prognozy BOŚ Banku co do dynamiki produkcji

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

jednak trudne i będzie oddziaływać w kierunku dalszego łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce" - czytamy dalej. Według Credit Agricole, wkład eksportu netto będzie kształtował się tylko nieznacznie powyżej zera w 2019 r. i stanie się on ujemny w 2020 r. "Naszym zdaniem

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych we wrześniu roku, natomiast w całym III kw. jej dynamika wyniosła według szacunków mniej niż w II, a także I kw. Większość ekonomistów oczekuje spowolnienia tempa PKB do ok. 4,1% r/r w III kw

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

poł. 2019 r. dynamika PKB będzie utrzymywała się jeszcze powyżej 4,0% r/r (przy szacowanym spadku dynamiki PKB w IV kw. br. do 4,5%-4,6% r/r), po czym w II poł. 2019 r. dynamika PKB spowolni w kierunku 3,5% r/r. Czynnikiem hamującym skalę spowolnienia będzie założenie: - relatywnie łagodnej skali

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

. Zdaniem ekonomistów, aktywność w polskim przemyśle wciąż znajduje się na wysokich poziomach i wykazuje odporność na spowolnienie u głównych partnerów handlowych Polski, szczególnie w gospodarce niemieckiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw

Borowski z Credit Agricole: Będzie kolejna podwyżka prognozy wzrostu PKB na 2019

łagodnie spowalnia w 2019 roku, ale nasze prognozy będziemy rewidować w górę. Tempo wzrostu gospodarczego w naszych prognozach podniesiemy, z solidną kontrybucją inwestycji na 2019 rok. W 2020 roku spowolnienie globalne obecnie uznajemy za przejściowe - rynkowo nikt nie zakłada recesji w strefie euro i

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

gospodarki już mamy, w postaci chociażby spadku wskaźnika PMI poniżej 50pkt czy też niższych dynamik produkcji przemysłowej, niemniej jednak wydaje się że spowolnienie nie będzie gwałtowne, a raczej właśnie stopniowe i łagodne. O ile pogorszenie koniunktury globalnej z całą pewnością negatywnie odbijać się

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w I kw. wg analityków

kontekstu dzisiejszemu komunikatowi. Wziąwszy pod uwagę kiepską kondycję niemieckiej gospodarki oraz niepewność wokół Wielkiej Brytanii, scenariusz, w którym polskie przedsiębiorstwa zwiększają inwestycje, byłby dobrym prognostykiem łagodnego spowolnienia i lepszych podstaw długookresowego wzrostu"

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

ekonomiści szacują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w I kwartale do 3,7-4,5%. Analitycy wiążą osłabienie dynamiki produkcji budowalno-montażowej z efektem wysokiej bazy sprzed roku, jak również niekorzystnych warunków atmosferycznych. Większość ekonomistów wskazuje, że dynamika konsumpcji prywatnej

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB spowolni do 3,6% r/r w 2020 r. z 4,2% oczekiwanych w br. , co będzie oznaczać umiarkowane spowolnienie wynikające z tego, że większość ryzyk w 2020 r., jest dobrze zdefiniowana i występowała z różnym nasileniem w 2019 r., uważa główny

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

oddziaływanie efektów wysokiej bazy związanych z wysoką dynamiką cen paliw w br. obniżyliśmy naszą prognozę inflacji w 2019 r. (do 1,3% r/r wobec 1,7% w poprzedniej prognozie)" - podano również. Ponadto analitycy zrewidowali scenariusz dotyczący polityki pieniężnej. "W warunkach spowolnienia

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej wskazuje, że spowolnienie koniunktury przebiega łagodnie. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w 4Q18 tempo wzrostu PKB będzie niższe niż w poprzednich kwartałach 2018 r., jednak nadal pozostanie zbliżone do 5% r/r. Dane wpisują się w scenariusz umiarkowanego

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

scenariusz łagodnego spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r. Grudniowe dane o rynku pracy oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. (4,5% r/r wobec 5,1% w III kw.). W I kw. 2019 r. oczekujemy dalszego

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

. i 4,9% w 2020 r. wobec 8,7% w 2018 r., ocenia bank. Analitycy Credit Agricole podkreślają, że pomimo spowolnienia w światowym handlu relatywnie szybki wzrost produkcji w polskim przetwórstwie powinien zostać utrzymany w kolejnych kwartałach. "Głównymi przyczynami oczekiwanej odporności

Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022

jest „Program konwergencji. Aktualizacja 2019", który do końca kwietnia zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin. "W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4%, w 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7%, a w 2021 r. i 

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

poł. br. spowolnienia dynamiki spożycia gospodarstw domowych, niemniej skala tego spowolnienia pozostanie ograniczona" – analitycy BOŚ Banku. "Warto przy tym podkreślić, że lipcowy wzrost sprzedaży nie odbiega znacząco od wartości notowanych średnio w I i II kwartale, wskazując że

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

chodzi o naszych eksporterów, jest to istotne kryterium - zwłaszcza, że z jednej strony jest to dosyć łagodne spowolnienie, nie ma recesji - dla strefy euro przewidujemy 1,4% wzrostu w tym roku, dla gospodarki niemieckiej - zaledwie 0,8%. Jeżeli rozdzielilibyśmy polską gospodarkę na zagranicą i część

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

-4,8%, pomimo słabnącego popytu zewnętrznego. Ryzykiem wciąż pozostaje rozwój sytuacji zewnętrznej - wskazują analitycy. Analitycy oceniają, że trend spadkowy dynamiki sprzedaży detalicznej w początkowych miesiącach roku jest bardzo stopniowy, jak również oczekują ograniczonej skali spowolnienia

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

- na globalne tendencje spowolnienia, stoi za tym spadek relatywny kosztów pracy. Jednostkowe koszty pracy rosną w Polsce najwolniej w regionie i nasza konkurencyjność rośnie w regionie - ma to pozytywny wpływ eksport, przekłada się to też na FDI w Polsce" - powiedział główny ekonomista PKO BP

Przegląd prasy

rating GNB --Rząd przyjął projekt 'Mama 4+' dotyczący tzw. emerytur matczynych --KOWR: Eksport cukru wzrósł o 21% r/r do ok. 782 tys. ton w I-XI 2018 r. --KOWR: Wartość eksportu produktów mlecznych wzrosła r/r w I-XI 2018 r. --Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

Banku Pocztowego Monika Kurtek "Solidny wzrost obserwowany jest cały czas w branżach o wysokim udziale eksportu - takich jak meble, wyroby z tworzyw sztucznych czy maszyny i urządzenia - co sugeruje nadal ograniczone przełożenie mocnego spowolnienia w gospodarce niemieckiej na

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

Zachodniej zaczyna wpływać na oczekiwania polskich przedsiębiorców. Jak na razie, to spowolnienie przyjmuje jednak łagodne oblicze" - ekspert Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz "Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób

BOŚ Bank: Ważne dla rynków informacje dot. ograniczeń w handlu zagran. USA

miesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy, w szczególności dane dot. wzrostu wynagrodzeń. "Przy bieżącym ożywieniu aktywności trudno oczekiwać takiego spowolnienia zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, który wpłynąłby na ograniczenie podwyżek stóp procentowych w USA w nachodzących miesiącach. W

Przegląd prasy

. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne --GTC rozważa emisję obligacji na maks. 220 mln zł we wrześniu br. --NBP: Za podwyżką stóp proc. o 25 pb w VII głosowali Gatnar i Zubelewicz --'Minutes' RPP: Wzrost PKB może się utrzymać na wysokim poziomie --Trei Real Estate otworzył Vendo Park w

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach nastąpi łagodne spowolnienie wzrostu sprzedaży w cenach stałych w związku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem zatrudnienia następującym w warunkach ograniczonej

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

nabywczej gospodarstw domowych i tym samym krajowej konsumpcji prywatnej. Jednak część oczekuje w średnim terminie spowolnienia dynamiki płac, a niektórzy ekonomiści oczekują kolejnej fali wzrostu wynagrodzeń po ewentualnym otwarciu niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców, co może spowodować znaczący ich

Drożyzna nie zniechęca. Rekordowe ceny mieszkań nie odstraszają Polaków. Ale rozsierdza ich coraz słabszy wybór

proc. Na przeciwnym biegunie był wówczas Kraków, w którym mieszkań nie przybywa, w związku z czym odnotowano spadek podaży o 44 proc. i sprzedano najmniej mieszkań od 4,5 roku. Niezależnie od obserwowanego od pół roku łagodnego spowolnienia w dynamice liczby oddawanych mieszkań i ich sprzedaży

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

oczekiwane spowolnienie gospodarki będą skutkować spowolnieniem dynamiki zatrudnienia w trakcie roku i utrzyma się ona powyżej 2% w najbliższych miesiącach roku. Analitycy podkreślają, że stosunkowo wysoka dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, przy wciąż niższej inflacji wobec 2018 r., pozytywnie

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

górnictwie. Dzisiejsze dane wskazują na utrzymywanie się wysokiej aktywności w sektorze przemysłowym mimo sygnałów spowolnienia u głównych partnerów handlowych Polski. Nie powinny mieć one jednak większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

o 9,7% w październiku ub.r.). Pomimo oczekiwanego spowolnienia dynamiki sprzedaży detalicznej w listopadzie, na co miała wpływ mniejsza w porównaniu do października br. o 3 dni i w stosunku do listopada ubiegłego roku (o 2 dni) liczba dni handlowych, w tym m.in. dodatkowe jednorazowe święto 12

Kwieciński: Wzrost PKB w tym roku może zbliżyć się do poziomu z 2018 roku

zeszłym roku. Mamy bardzo dobre oznaki w tych częściach gospodarki, które nie do końca najlepiej pracowały wcześniej, przede wszystkim w inwestycjach" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla Radia Plus. Według niego, końcówka cyklu gospodarczego nastąpi w tym roku będzie miała bardzo łagodny

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

roboczych w czerwcu). Spowolnienie dynamiki zatrudnienia jest związane z rosnącymi ograniczeniami podażowymi na rynku pracy, które w naszej opinii będą utrzymywały tempo wzrostu wynagrodzeń tylko nieznacznie poniżej 7% r/r nawet pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego (oczekiwanego przez nas w

Skarbiec TFI: Potencjał wzrostu dla GPW w 2020 r. to solidne kilkanaście procent

, potencjał wzrostu dla polskiej giełdy w tym roku to solidne kilkanaście procent, zaś zagregowane zyski notowanych na GPW spółek mogą wzrosnąć o 9% r/r. "Prognozy ekonomistów zakładają, że spowolnienie dynamiki wzrostu PKB będzie raczej łagodne, do tego jest spodziewane, więc nie powinno stanowić

BIEC: BOP spadł, trwa okres sezonowego spowolnienia na rynku pracy

nadal znajduje się w okresie sezonowego spowolnienia, co wpływa na niską liczbę ogłoszeń o pracy tymczasowej. W końcu lutego w internecie opublikowanych pozostawało 94,2 tys. ofert pracy" - czytamy w komunikacie. W lutym w większości województw liczba internetowych ofert pracy zmniejszyła się

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Czerwcowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco poniżej konsensusu, dynamika płac odnotowała najsłabszy wzrost od lipca 2017 roku. Dane o zatrudnieniu wykazały lekkie przyśpieszenie pomimo oczekiwanego spowolnienia z uwagi na perspektywy

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

dynamiki wynagrodzeń.  "Biorąc pod uwagę bieżące solidne dane, perspektywę korzystnego wpływu obniżenia podatków w USA, trudno oczekiwać wyraźnego spowolnienia gospodarki w krótkim okresie. Z tego względu w najbliższych tygodniach podwyższone poziomy rentowności obligacji skarbowych na rynkach

BZ WBK podniósł prognozę wzrostu PKB w 2014 r. do 3,3%

zdecydował o zmianie prognozy ze względu na ostatnie publikacje danych, które sugerują, że spowolnienie wzrostu PKB w ostatnim kwartale ubiegłego roku było stosunkowo łagodne. "Podnosimy nasze prognozy PKB nieznacznie, do 3,1% r w IV kw. 2014 i 3,3% średnio w całym roku (z odpowiednio: 2,9% i 3,2

BofA Merrill Lynch: Wzrost PKB w 2016 to 1,7% w strefie euro, 2,6% w USA

1,5% w 2017 r." - czytamy w raporcie. Według analityków, wzrost PKB w USA wyniesie 2,6% także w 2017 r. Natomiast globalny wzrost przyspieszy wówczas do 3,7%. "Podtrzymujemy, że Chiny pozostaną na ścieżce spowolnienia wzrostu w okresie strukturalnych zmian gospodarczych. Oczekujemy, że

REAS: Sprzedaż mieszkań na 6 głównych rynkach spadnie o ok. 14% r/r w 2018 r.

tys. mieszkań, wobec 45,1 tys. kwartał wcześniej, wynika też z danych firmy. "W sytuacji typowej, spowolnienie na rynku mieszkaniowym po okresie boomu przynosi rozejście się krzywych popytu i podaży. Popyt zaczyna spadać, zwykle hamowany przez rosnące stopy procentowe, zaś rozpędzona podaż

Moody's: Wzrosły ryzyka polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji

ewentualna chaotyczna reakcja na zacieśnienie polityki Fedu, wyraźniejsze od oczekiwanego spowolnienie w Chinach i potencjalne wyjście Grecji ze strefy euro mogą stanowić ryzyko dla tej grupy, podano także w komunikacie. "Jednakże pomimo tych wyzwań, prognozujemy średni wzrost PKB na poziomie 3% w

Z powodu Brexitu gospodarka Wielkiej Brytanii wyhamuje, a bezrobocie wzrośnie

dostęp do wspólnego rynku unijnego, kraj ten w dwóch kolejnych latach i tak odczuje poważne spowolnienie gospodarcze. Szacują, że wzrost PKB spadnie z 2 proc. w tym roku do 1,2 proc. w przyszłym i 1 proc. w 2018 r. Choć warto przy tym dodać, że OECD wcześniej było nawet bardziej pesymistyczne i oceniało

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Wrześniowe dane dotyczące wzrostu zatrudnienia wskazują na głównie odzwierciedlają problemy polskiej gospodarki ze stroną podażową występującą na rynku pracy, ale również są efektem oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, uważają analitycy.  Według

BIEC: BOP wzrósł, słabnie pozytywny wpływ koniunktury gosp. na rynek pracy

słabnie. Równocześnie rynek znajduje się w okresie sezonowego spowolnienia, co znacznie ogranicza liczbę ogłoszeń o pracy tymczasowej" - czytamy w raporcie. W końcu marca w internecie opublikowanych pozostawało 76,5 tys. ofert pracy, podano w materiale. W marcu najbardziej korzystne zmiany

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Kwietniowe dane o produkcji przemysłowej i montażowo-budowlanej wskazują na spowolnienie solidnego tempa wzrostu polskiej gospodarki do poziomu 4,5-4,8% r/r w II kw. br., uważają analitycy.   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

pogarszającą się dostępność odpowiednich pracowników płace w kolejnych miesiącach nadal będą znacząco rosły. Nie wykluczają oni również scenariusza zakładającego stopniowy spadek dynamiki zatrudnienia w najbliższych kwartałach, co może oznaczać stopniowe spowolnienie gospodarki. Jednocześnie ekonomiści są

Pomimo spadku PMI w VI pogorszenie koniunktury jest iluzoryczne wg analityków

mają tendencję do reagowania zbyt mocno na ryzyka politycznych wydarzeń. Implikacje Brexitu mogą być relatywnie łagodne w 2016-2017 r., oczekujemy spowolnienia wzrostu PKB o 0,1-0,2 pkt, zakładając negatywne nastroje odnośnie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich FDI i handlu. Oczekujemy, że

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

Polityki Pieniężnej bardzo ważny argument za prowadzeniem łagodnej polityki pieniężnej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji na wzrost płac, natomiast w średnim terminie oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu wynagrodzeń, czemu

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 3,76% r/r w maju br. (wobec wzrostu o 3,7% r/r w kwietniu 2018 r.). Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w maju br. zwiększyły się o 6,4-7,9% r/r, przy średniej na poziomie 7,19% r/r (wobec 7,8% wzrostu w kwietniu). Spowolnienie tempa płac to głównie

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

produkcji nie zapowiada zatem trendu silnego spowolnienia aktywności w krajowym przemyśle. W kwietniu odwrócenie wymienionych powyżej efektów może poskutkować wzrostem dynamiki produkcji w kierunku 8% - 9% r/r. W średnim okresie oczekujemy lekkiego wyhamowania wzrostu produkcji, głównie w obszarze

CMS: Wartość M&A w Polsce wzrośnie w 2016 r., ożywienie także w 2017 r.

sumie 4,849 transakcji o wartości 476,3 mld euro (odpowiednio: o 3% i 12% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.), co może wskazywać na łagodne spowolnienie w tej części świata po rekordowych wynikach osiąganych na rynku M&A w roku 2015, wskazano w materiale. W Europie Środkowo-Wschodniej w tym

Hossa na rynkach akcyjnych trwa

detalicznej do 10.2% r/r z 10.6% r/r w czerwcu. Dane te wskazują na dalsze spowolnienie chińskiej gospodarki i wpisują się w scenariusz łagodzenia polityki monetarnej przez Ludowy Bank Chin. Nadzieje na bardziej łagodną politykę pieniężną prowadzoną przez największa banki centralne stoją za wzrostem cen

NBP: Dobry II kwartał dla przedsiębiorstw, ale prognozy pesymistyczne

lepiej Wydaje się, że jeśli nastąpi spowolnienie, będzie miało łagodny przebieg i przejściowy charakter. Za takim scenariuszem przemawiają plany rozwojowe przedsiębiorstw. Firmy oczekują bowiem nawet nieco większych, niż zakładały prognozy na ten rok inwestycji, działań o charakterze rozwojowym

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

, że pomimo bardzo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego negatywna jest skala wzrostu inwestycji. Eksperci wskazują, że zmniejszenie dynamiki eksportu to efekt spowolnienia wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o

Sprzedaż detaliczna ma dobre perspektywy w kolejnych miesiącach wg analityków

fundamentalne jak choćby wysoka dynamika płac. Oceniamy jednak, że notowany wzrost sprzedaży będzie nieco niższy niż na początku br., głównie z uwagi na możliwe spowolnienie wzrostu zatrudnienia oraz coraz wolniejszy wzrost wskaźników koniunktury konsumenckiej w ujęciu rdr." - główny ekonomista Raiffeisen

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

inwestycji uległo przyśpieszeniu dzięki łagodnej zimie. Ponadto, drugi kwartał był okresem narastania niepewności co do przyszłości strefy euro (Grecja), co hamowało inwestycje, jego wpływ jest już szczęśliwie za nami. Z tych powodów, nie postrzegamy spowolnienia dynamiki inwestycji jako powodu do niepokoju

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

również: szybki i obfity pakiet fiskalny, zwiększenie inwestycji publicznych oraz efekty 'przybliżania' łańcuchów dostaw. Znajdzie to odzwierciedlenie we względnie łagodnych stratach na rynku pracy. Spadek PKB w bieżącym roku jest jednak nieunikniony. Otwartym pozostaje pytanie o jego skalę oraz tempo

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

PKB, chociaż źródła tego ożywienia trudno traktować jako trwałe" - analitycy Raiffeisen Polbanku "W I kw. oczekujemy okresowego spowolnienia wzrostu gospodarczego poniżej 3,5% r/r, w kwartałach kolejnych oczekujemy powrotu dynamiki PKB do poziomu bliskiego 4,0% r/r z tytułu skokowego

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

. Uwzględniając komplet miesięcznych danych nt. sprzedaży detalicznej za 3Q19 podtrzymujemy nasz szacunek dynamiki PKB w 3Q19 na poziomie 4,1% r/r wobec 4,5% r/r w 2Q19 przy lekkim spowolnieniu wzrostu konsumpcji prywatnej. Dzisiejsze dane nie mają istotnego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. W

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i posiedzenie RPP

rynkowe dot. ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz wzrostu globalnej premii za ryzyko związane z tą kwestią w większym stopniu mogą wynikać z opóźnienia w czasie tych efektów niż całkowitego ich braku. Cały proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będzie bardzo skomplikowany, stąd niepewność dot

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

;W kolejnych kwartałach oczekujemy obniżenia dynamiki PKB zakładając: - lekkie wyhamowanie wzrostu produkcji eksportowej w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie, w tym przede wszystkim w strefie euro, - wolniejsze tempo wzrostu inwestycji publicznych, biorąc pod uwagę zdecydowanie

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

umiarkowanej skali spowolnienia wzrostu gospodarczego na początku 2019 r. – według naszych szacunków w okolice 4,3% r/r wobec 4,9% r/r w 4Q19" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś Piotr Piękoś. "Marcowa sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumpcja prywatna będzie wyraźnie wspierać

Wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż w 2014 r. wg analityków

dopiero w drugiej połowie roku znacznie przyspieszy. Wiele będzie zależało od koniunktury w strefie euro, jak i sytuacji za wschodnią granicą Polski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Choć nieznaczne spowolnienie może być jeszcze kontynuowane naszym zdaniem

Deloitte: Biedronka 1. w Polsce i 55. na świecie w rankingu detalistów

;Global Powers of Retailing 2019" przygotowanego przez Deloitte. Zdaniem ekspertów, sektor handlu detalicznego ma za sobą dobry rok, ale zmiany w polityce monetarnej i fiskalnej wielu państw spowolnią wzrost gospodarczy. W minionym roku obrotowym (kończącym się najpóźniej w czerwcu 2018 r.) stopa

Tempo inflacji przyspieszy do ok. 1,5% w najbliższych miesiącach wg analityków

oczekiwanego spowolnienia gospodarczego rok 2019 upłynie pod znakiem umiarkowanej inflacji, a powrót w okolice celu nastąpi nie wcześniej niż w grudniu. Oczekujemy, że na przestrzeni całego roku stopy NBP pozostaną bez zmian, a do pierwszej podwyżki może dość dopiero w 1Q20" - starszy ekonomista Banku

Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian

Bank Japonii podał też, że sytuacja w światowej gospodarce nie powraca na razie do stanu sprzed kryzysu, a dynamika wzrostu konsumpcji może tymczasowo spowolnić. Dodał, że podtrzyma bardzo łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Bank przewiduje wzrost japońskiego PKB w 2010 r. na poziomie 1,8

Opera TFI: Po wyborach inwestorzy skierują uwagę na niedowartościowane akcje

wyborów oraz stopniowe normowanie się sytuacji za granicą powinny skierować uwagę na relatywnie niedowartościowane spółki. Dla inwestora zagranicznego dodatkowym atutem powinna być stabilność polskiej waluty. "Pomimo chwilowego spowolnienia polskiej gospodarki w drugim kwartale, spowodowanego

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

będzie wspierało jastrzębie skrzydło RPP. Raczej nie wpłynie to jednak na panujący w Radzie konsensus (brak podwyżek w horyzoncie min. 3 kwartałów), który bazuje m.in. na założeniu spowolnienia dynamiki PKB w 2018 r. vs 2017 r. Z tego punktu widzenia zakładane przez nas równie dobre wyniki

Komentarz do rynku złotego – złoty się broni, frank pozostaje drogi

Niemiec (nieoczekiwany wzrost indeksu Ifo) należy akurat uznać za dobrą monetę – sugerują one bowiem, iż niekorzystny wpływ globalnego spowolnienia może być dla Polski relatywnie łagodny. W przyszłym tygodniu kluczowe znaczenie dla rynku złotego będzie miało głosowanie pakietu oszczędności w

Konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu gospod. w br. wg analityków

sprzedaży detalicznej w maju miała również mniejsza w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba niedziel z zakazem handlu (2 niedziele w maju wobec 4 w kwietniu). W najbliższych miesiącach oczekujemy łagodnego spowolnienia wzrostu sprzedaży w związku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem

Projekt budżetu 2017: Brexit będzie miał umiarkowany wpływ na wzrost PKB

uzasadnieniu. W dokumencie podkreślono jednak, że nawet materializacja mniej pesymistycznego scenariusza oznacza, że zamiast spodziewanego w maju niewielkiego przyspieszenia tempa wzrostu PKB w UE w 2017 r. (do 1,9% względem 1,8% w 2016 r.) będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem tempa wzrostu

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

oddziałują w kierunku osłabienia złotego. Jeśli kolejne dane potwierdzą spowolnienia polskiej gospodarki może przeważyć to szalę w RPP, na korzyść osób opowiadających się za dalszymi cięciami stóp" - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch. "Skoro dynamika PKB w czwartym kwartale

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

CPI będzie zbliżona do 2%r/r w 2019. Czynnikiem hamującym wzrost cen będzie w naszej ocenie niska inflacja ze strefy euro (efekt spowolnienia w europejskich gospodarkach) i rządowa interwencja na rynku energii. Nasz bazowy scenariusz, zakłada, że CPI nie osiągnie celu NBP (2,5%r/r) w bieżącym roku

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

spowolnienie tempa wzrostu przy coraz słabszym wpływie transferów fiskalnych (Rodzina 500+) na wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych, ale jednocześnie cały czas silnym wsparciu ze strony utrzymującej się mocnej dynamiki funduszu płac" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "W naszej

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

eksportu powinno to jednak wystarczyć do utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB. Dynamika spożycia gospodarstw domowych na koniec ub.r. wyniosła bowiem aż 4,9% r/r, co oznacza brak jakichkolwiek sygnałów spowolnienia tej kategorii. Bazując na opublikowanych danych oczekujemy zatem, że wzrost gospodarczy

Wrześniowe dane nadal wskazują na silne ryzyko presji płacowej wg analityków

. Retoryka zacznie się zaostrzać dopiero na początku przyszłego roku w związku ze stopniowym wzrostem inflacji bazowej i wciąż dobrymi wynikami gospodarki. Podwyżek stóp nadal oczekujemy w połowie 2018r." - analitycy Raiffeisen Polbanku. "Spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia we wrześniu może

Produkcja i handel det. pod wpływem czynników sezonowych wg analityków

;W styczniu bieżącego roku dynamika produkcji przemysłowej spadła do 1,4 proc. rdr z 6,7 proc. rdr w grudniu ubiegłego roku. Spowolnienie tempa wzrostu produkcji nie było zaskoczeniem, choć mediana prognoz rynkowych zakładała nieco szybszy wzrost (o 2,9 proc. rdr). Obniżenie rocznej dynamiki

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

. Wciąż bowiem, pomimo spowolnienia, dynamika wzrostu gospodarczego powinna utrzymywać na silnym poziomie wspierając popyt na pracę. Szacujemy, że dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do końca br. obniży się do  3,1% - 3,3% r/r. Sierpniowa dynamika wynagrodzeń ukształtowała się na

Wyraźny wzrost inflacji jest możliwy w połowie roku wg analityków

w tym okresie może nałożyć się cykliczne spowolnienie w gospodarce światowej" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski "Wyraźnie niższy marcowy wskaźnik CPI w porównaniu do prognoz wynikał w głównej mierze z niższego indeksu inflacji bazowej po wykluczeniu żywności i energii

Poranny komentarz rynkowy XTB - wzrosty mimo wszystko

, iż decyzje są tu ciągle odległe – pobudzają inwestorów od sześciu tygodni. Z drugiej strony Wall Street nie dyskontuje spowolnienia w USA, a jeśli Fed ma zdecydować się na QE3, wzrost spowolni znacznie poniżej prognozy Fed (1,9-2,4%). Naszym zdaniem, jeśli nie zobaczymy w najbliższym czasie

Poranny komentarz rynkowy XTB - wzrosty mimo wszystko

tu ciągle odległe – pobudzają inwestorów od sześciu tygodni. Z drugiej strony Wall Street nie dyskontuje spowolnienia w USA, a jeśli Fed ma zdecydować się na QE3, wzrost spowolni znacznie poniżej prognozy Fed (1,9-2,4%). Naszym zdaniem, jeśli nie zobaczymy w najbliższym czasie poprawy w danych

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

zagrożenie wzrostu są nieuzasadnione. Spowolnienie z II kwartału okazało się być przejściowe i PKB po wyeliminowaniu wahań sezonowych nawet przyśpieszyło z 0,8 do 0,9 proc. kdk. Gospodarka znajduje się w stabilnym wzrostowym trendzie, to już siódmy z kolei kwartał, gdy ta wielkość pozostaje na poziomie

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

/r w sierpniu. Tym samym, od trzech miesięcy notujemy systematyczne spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia. Naszym zdaniem, głównymi powodami tego osłabienia wzrostu zatrudnienia są coraz większe problemy przedsiębiorstw ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz odejścia