ładunków masowych

Michał Jamroż

Gdański port rośnie w oczach. Tak powstaje terminal za 200 mln zł [ZDJĘCIA]

Gdański port rośnie w oczach. Tak powstaje terminal za 200 mln zł [ZDJĘCIA]

W gdańskim porcie powstaje jeden z największych na Bałtyku terminali masowych. Warta 45 mln euro inwestycja ma się zakończyć we wrześniu. Dzięki niej ładunki takie jak węgiel, kruszywo czy ruda można będzie na wielką skalę już nie tylko eksportować, ale także importować.

Polska Żegluga Morska zwiększyła przewozy do 16,8 mln t w 2019 r.

przewoźników suchych ładunków masowych. Posiada 62 statki o łącznej nośności 2,2 mln dwt. Ma status przedsiębiorstwa państwowego. (ISBnews)

PKP Cargo zrealizowało pierwsze połączenie operatorskie Warszawa - Gdynia

/Brześć - Gliwice - Piacenza i Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Gdańsk. W Grupie PKP Cargo transporty intermodalne stanowią już ponad 15% pracy przewozowej, czyli dwukrotnie więcej niż kilka lat temu. Ten udział będzie na pewno rósł kosztem ładunków masowych. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i

UTK: Największe wzrosty w przewozach węgla i gazu ziemnego w III kw. 2019

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - W transporcie kolejowym nadal dominuje przewóz ładunków, takich jak węgiel czy kruszywa, jednak dane za III kwartał br. wskazują na rosnące znaczenie pozostałych grup towarów. Największy wzrost masy przewiezionych ładunków w porównaniu z poprzednim kwartałem miał

PŻM złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Funduszu Rozwoju Spółek

dotyczy przejęcia kontroli poprzez ustanowienie zarządcy komisarycznego PŻM tj. Pawła Stanisława Brzezickiego członkiem zarządu FRS w jednoosobowym zarządzie FRS" - czytamy w komunikacie. Podmioty z grupy PŻM zajmują się morskim transportem ładunków masowych w trampingu światowym. Podmioty z Grupy

PKP Cargo zmniejszyło przewozy wg masy o 22,2% r/r w styczniu

przez Grupę PKP Cargo praca przewozowa wyniosła natomiast 1,6 mld tkm (-23,5% r/r). Był to przede wszystkim efekt znacznych spadków przewozów ładunków masowych: węgla kamiennego (m.in. z powodu niższych zamówień ze strony elektrowni, które miały duże zapasy surowca), kruszyw (wolniejsze tempo realizacji

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

niesamobieżne (o 10,1%), kontenery duże (9,3%), ładunki toczne samobieżne (o 8,1%), ładunki masowe suche (o 2,7%) oraz ładunki masowe ciekłe (o 1,4%), podsumowano w raporcie. (ISBnews)  

GUS: Obroty ładunkowe w polskich portach wzrosły o 7,6% r/r w 2017 r.

masowe suche - 33,6% (w tym węgiel i koks - 11,7%), ładunki masowe ciekłe - 27,2% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej - 22,5%) oraz ładunki w kontenerach dużych - 21,9%" - czytamy w komunikacie. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2017 r. wzrost obrotów odnotowano w następujących

GUS: Obroty ładunkowe w polskich portach wzrosły o 1,4% r/r w 2015 r.

Urząd Statystyczny (GUS). "W strukturze obrotów ładunkowych największy udział miały ładunki masowe suche - 37,1% (w tym węgiel i koks - 11,7%), ładunki masowe ciekłe - 27,1% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej - 24%) oraz ładunki w kontenerach dużych - 19,5%. W porównaniu z rokiem

OT Logistics liczy na wzrost r/r przeładunków w swoich portach w 2019 r.

koniunktura na rynku ładunków masowych oraz rozwój współpracy w zakresie przeładunku i transportu węgla z naszymi dotychczasowymi kontrahentami powinny pozwolić portom OT Logistics na zwiększenie wolumenu przeładunków w tym roku. Cieszymy się, że wraz z nowym rokiem dla naszych terminali otworzyły się nowe

UTK: W przewozach kolei mniej kruszyw, więcej elektroniki i samochodów w I kw.

r. spada udział dwóch największych grup: węgla kamiennego i rud metali, a zwiększa się rola transportu towarów mniej masowych: sprzętu elektronicznego, maszyn czy samochodów, wyliczył Urząd. "Ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiły 40% wolumenu

PKP Cargo zmniejszyło przewozy wg masy o 8,9% m/m w listopadzie

będą miały tendencję wzrostową, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Wynika to ze specyfiki naszej gospodarki, gdzie dominują przewozy ładunków masowych, a akurat w tym segmencie mamy przez cały 2019 rok do czynienia z mniejszymi przewozami kruszyw (z powodu wstrzymania części inwestycji

OT Logistics miało 37,42 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

obrotów w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku miała mniejsza ilość obsłużonych ładunków masowych w segmentach: spedycyjnym i usług portowych grupy, związanych z przemysłem hutniczym i wydobywczym (tzw. rynek węgla i stali). Na rynku tym zaobserwowano spadek

PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok. 30,6 mln zł

Nowym Jedwabnym Szlaku, ale pośrednio pozytywnie wpłynie także na obsługę pociągów masowych" - skomentował prezes PKP Cargo Terminale Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie. Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą dla Chin do Unii Europejskiej

OT Logistics uruchomił serwis transportu suchych towarów masowych

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - OT Logistics wraz ze spółką zależną C.Hartwig Gdynia uruchomił w ramach oferty serwis transportu towarów masowych, poinformowała spółka. Ma to usprawnić przewozy tego typu ładunków realizowanych przez spółki z grupy. Nowy serwis dla suchych produktów masowych ma

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 4,7% r/r we wrześniu

jako przedsiębiorców gwarantujących przewóz towarów masowych jest w bardzo dużym stopniu zależne od przebiegu dużych projektów infrastrukturalnych czy stopnia zapotrzebowania sektora energetycznego. Dlatego tak ważne jest stwarzanie nowych możliwości wykorzystania transportu kolejowego"

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

Cargo. Ładunki będą przewożone do Małaszewicz - najważniejszej europejskiej bramy kolejowej na Nowym Jedwabnym Szlaku. Stamtąd bezpośrednimi pociągami żywność trafi do miasta Xi'an w środkowych Chinach, jednego z najważniejszych punktów na NJS. Ładunki powinny dotrzeć do Xi'an po 14 dniach, podano także

PKP Cargo odebrało kolejnych 21 platform kontenerowych

PKP Cargo, której istotnym elementem jest rozwój przewozów intermodalnych. Ten proces już widać w strukturze przewozów Grupy PKP Cargo, gdzie intermodal stanowi ponad 15% pracy przewozowej, czyli ponad dwa razy więcej niż 4-5 lat temu. Udział ten będzie z pewnością rósł kosztem ładunków masowych

PKP Cargo rozważa uruchomienie terminala w Centralnej Polsce

w Centralnej Polsce. Jest to jednak uzależnione od pozyskania klienta, który mógłby zagwarantować wykorzystanie takiej lokalizacji" - powiedział Warsewicz podczas spotkania z inwestorami i dziennikarzami w Katowicach. Prezes podkreślił, że spółka chce się specjalizować w przewozach ładunków

PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.

miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP Cargo zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego" - powiedział

Przewozy PKP Cargo spadły o 27,1% r/r do 6,1 mln ton w kwietniu

jeszcze kilka lat temu ten wskaźnik wynosił nieco ponad 6% " - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. Przez pierwsze cztery miesiące 2020 r. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły łącznie na krajowym rynku 26,8 mln ton ładunków (-21,8% r/r). Wykonana praca przewozowa wyniosła 6,8

OT Logistics ukończyła elewator zbożowy w Świnoujściu, zbudowany za 47 mln zł

transportu lądowego lub wodnego. OTPŚ to największe centrum obsługi towarów masowych na polskim wybrzeżu. Przeładowywane są tu m. in. węgiel, koks, ruda, biomasa, produkty leśne, zboża i nawozy. Spółka obsługuje również towary drobnicowe - stal, kontenery, konstrukcje, ładunki paletyzowane, big bagi i

Przewozy PKP Cargo spadły o 16,4% r/r do 6,4 mln ton w czerwcu

rosnące zamówienia na przewozy towarów masowych, w tym węgla kamiennego" - dodał prezes Czesław Warsewicz. W sumie w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 39,3 mln ton towarów (-21,3% r/r), a praca przewozowa wyniosła 10 mld tkm (-20,6% r/r). W czerwcu 2020 roku

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 7,9% r/r w 2017 r.

. widać, że na wyniki wpłynęły większa ilość przewozów intermodalnych oraz ładunków masowych, takich jak węgiel czy kruszywo. Pomimo że dane za 2017 r. wskazują na lepszą sytuację przewozów towarowych niż w ostatnich latach, koniecznym wydaje się stworzenie odpowiednich warunków do wspólnego, jak

OT Logistics: Cena zakupu STK i Kolei Bałtyckiej - 39 mln zł zamiast 33,3 mln zł

., zajmujące się przewozami kolejowymi i działalnością bocznicową. Specjalizują się one w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych (paliwa i tzw. ciężka chemia). Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie spółki są licencjonowanymi przewoźnikami

Unia dofinansuje mocarstwowe plany gdańskiego portu

zakresie przeładunków drobnicy (wzrost o 27 proc.), węgla (14 proc.) oraz innych ładunków masowych (11 proc.) - powiedziała nam Monika Wszeborowska z Portu Gdańsk. Ale plany sięgają jeszcze dalej, bo Gdańsk ma ambicje zostać jednym z czołowych portów morskich basenu Morza Bałtyckiego dla ładunków w

Nowa obrotnica w gdyńskim porcie. Wpłyną do niego znacznie większe statki

oddanie do użytkowania powiększonej do 480 m obrotnicy nr 2. W połączeniu z nowoczesnymi terminalami wyposażonymi m.in. w suwnice o zasięgu 19 i 22 rzędów pozwoli to na obsługę ładunków przywożonych przez największe statki. Przetarg na rozbudowę obrotnic obejmuje wyburzenie części pirsów dawnej Stoczni

OT Logistics ma zgodę UOKiK na przejęcie STK oraz Kolei Bałtyckiej

S.A. i Kolej Bałtycka S.A., zajmujące się przewozami kolejowymi i działalnością bocznicową. Specjalizują się one w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych (paliwa i tzw. ciężka chemia). Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie spółki są

W Porcie Gdynia popłyną miliony na inwestycje

planuje się rozpocząć w ciągu kilku lat. - Obecnie na ukończeniu jest zasobnia na ładunki masowe przy Nabrzeżu Francuskim za 15,5 mln zł oraz magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej za 9 mln zł - wylicza Dyrmo. Do końca 2018 roku ukończony ma zostać kolejny magazyn wysokiego składowania (ok

Strategia OT Logistics zakłada 1 mld euro przychodów rocznie od 2021 r.

na Bałtyku. Wierzymy, że zamiast jeździć do Niemiec, polscy wytwórcy mogą dostarczyć ładunki np. do Świnoujścia" - podkreślił prezes. Spółki z grupy kapitałowej OT Logistics wykorzystują obecnie blisko 800 jednostek żeglugi śródlądowej. Duża część z nich to barki przewożące ładunki masowe

OT Logistics ma list intencyjny ws. nabycia przewoźnika kolejowego STK Group

. i Kolej Bałtycka S.A., zajmujące się przewozami kolejowymi i działalnością bocznicową. Specjalizują się one w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych (paliwa i tzw. ciężka chemia). Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie spółki są

Strata netto OT Logistics wyniosła 0,33 mln zł w III kw. 2016 r.

transportowej i portowej. Widoczny jest spadek przewozu ładunków masowych w Niemczech, zwłaszcza złomu, spowodowany niskimi cenami stali. Cieszy nas natomiast wzrost przeładunków w Gdyńskim porcie, który jest dowodem na to, że decyzje o rozwoju przeładunków agro to kierunek właściwy. Nadal prowadzimy działania

PGNiG uruchomiło mobilne stanowisko legalizacji liczników na cysternach z LNG

;Według naszych przewidywań, rynek tzw. małego LNG będzie się rozwijał w taki sposób, aby można było rozliczać ładunki skroplonego gazu metodami pomiarów bezpośrednich poprzez wskazania przepływomierzy masowych umieszczanych bezpośrednio na cysternach. Dlatego konieczna jest okresowa legalizacja tych

OT Logistics ma warunkową umowę nabycia STK i Kolei Bałtyckiej

przewozami kolejowymi i działalnością bocznicową. Specjalizują się one w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych (paliwa i tzw. ciężka chemia). Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie spółki są licencjonowanymi przewoźnikami kolejowym

OT Logistics oczekuje, że koszty inwestycji w Gdańsku będą niższe niż zakładane

. "Do końca tego roku będą decyzje o modyfikacjach programu inwestycyjnego w porcie Luka Rijeka. Dołożyliśmy do niego nasze propozycje i zespół nad nimi pracuje. Pierwotny program zawiera kwestie konteneryzacji i rozbudowy magazynów, a my przekonujemy do rozwoju portu masowego i terminala zbożowego

Zaostrzenie przepisów o pracy delegowanej. Skutki zmian dotkną setki tysięcy Polaków

ładunku z państwa siedziby przewoźnika do innego państwa. I taki przewóz na użytek unijnych przepisów został zdefiniowany jako bilateralny. Z delegowania ma być wyłączony także przewóz powrotny do państwa siedziby przewoźnika po wykonaniu dostawy w ramach przewozu bilateralnego. W drodze do kraju

Rekordowy gdański port. Przeładunki za 160 mld zł

przeładowaliśmy 30,2 mln ton ładunków (w zeszłym roku było to 26,8 mln ton - red.) - informuje Janusz Kasprowicz, rzecznik zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Na taki wynik złożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, ciągły wzrost przeładunków kontenerów w terminalu DCT. W rankingu za 2012 r. brytyjskiego magazynu "

Port Gdynia zwiększył zysk netto o 133,8%, przeładunki - o 9,9% w 2014 r.

przeładunków, na poziomie + 271,4%, odnotowano w grupie ropa i przetwory naftowe, co przełożyło się na dodatkowe 167,7 tys. ton ładunku. W skali całego Portu Gdynia grupa ta ma jednakże marginalne znaczenie" - napisano w materiale. Spadki odnotowano w trzech grupach ładunkowych, tj. węgiel i koks, inne

Jak wycisnąć więcej miliardów z morza

stoczniowego - mówi Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. - Tymczasem Niemcy na masową skalę przechodzą na odnawialne źródła energii w miejsce elektrowni atomowych. To nie jest prosty biznes, projekty są bardzo kapitałochłonne, żaden indywidualny inwestor nie jest w

Trzeci wielki armator ze Szczecina. Jak kupić siedem statków za własne pieniądze?

;Antracyth" i "Amonith". Ale teraz mamy też we flocie statek do przewozu ładunków masowych. Daliśmy mu nazwę "Thurkus". Jeśli będziemy włączać do floty kolejne masowce, będą miały nazwy na literę "T". Jeden statek na rok Teraz flotę Unibalticu stanowi siedem jednostek. Jaki

Przegląd informacji ze spółek

publiczna do 0,5 mln akcji serii C dewelopera Tower Investments z której spółka liczy na pozyskanie ok. 37,2 mln zł netto ruszyła dzisiaj, podała spółka. OT Logistics wraz ze spółką zależną C.Hartwig Gdynia uruchomił w ramach oferty serwis transportu towarów masowych, poinformowała spółka. Ma to usprawnić

Jak zarobić na przewozach do Rosji

ładunków poszedł innymi drogami - przez Finlandię, kraje bałtyckie, ale również przez Czechy i Słowację. Głównym wygranym są bałtyckie porty - Bałtijsk, Kłajpeda, Petersburg, Primorsk - to one dzisiaj korzystają ze słabości polskiej infrastruktury. Z zachodniej Europy towary płyną tam statkami i stamtąd

Z węglem do Europy

zapotrzebowania na masowce i zarazem malejącej ich liczby. Utrzymująca się przed kilkoma laty dekoniunktura na ładunki masowe zaowocowała brakiem nowych wodowań, statków zwyczajnie brakuje. Nic więc dziwnego, że w przypadku najbliższych nam rynków wskazany byłby transport kolejowy. Jest on jednak konkurencyjny

Skazani na rosyjski gaz?

. Surowiec ten można względnie łatwo transportować tankowcami, a ropociąg z Gdańska do Płocka zapewni dostawy dla obu rafinerii. Z gazem nie jest już jednak tak prosto. Głównym problemem jest brak możliwości odbioru gazu z metanowców. Na razie w Polsce nie ma bowiem żadnego portu zdolnego przyjmować ładunki