ład korporacyjny

Ład korporacyjny na giełdzie

Na warszawskiej giełdzie przybywa spółek wypełniających coraz więcej zasad zapisanych w kodeksie dobrych praktyk.

PwC: W SRRK cenne plany zwiększenia zaufania do rynku, poprawy ładu korporac.

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Poprawa ładu korporacyjnego i zwiększenie zaufania do rynku kapitałowego to kluczowe elementy Projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), uważa partner PwC Krzysztof Szułdrzyński. "Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, a w

Wojciech Kostrzewa: BRE nie ma konfliktu interesów inwestując w Elektrim

, jest sprzeczne nie tylko z prawem, ale i z zasadami ładu korporacyjnego. Walne, a więc i zmiany we władzach Elektrimu, będą najwcześniej w marcu. Dlaczego więc już teraz wypowiada się pan w imieniu zarządu, np. w sprawie szybkiej spłaty wszystkich wierzytelności? - Nigdy nie wypowiadałem się w imieniu

Morawiecki: Decyzja dotycząca cen energii elektrycznej jest teraz w rękach URE

drugiej strony, miejmy na uwadze ład korporacyjny i jakkolwiek udział kontrolny Skarbu Państwa jest w tych czterech spółkach energetycznych - ale są przecież i inne spółki energetyczne - to one są przecież samodzielnymi podmiotami, zgodnie z Kodeksem Handlowym. Oprócz tego jest niezależny regulator

GPW rozpocznie publikację indeksu WIG-ESG 3 września

ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI. "Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek społecznie odpowiedzialnego inwestowania

Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą" - powiedział

GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań ze strategii rynku kapitałowego

tego, co jest po naszej stronie [w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego]. W kwestii promowania ładu korporacyjnego wśród spółek, co nakłada na GPW nowa strategia, mamy zbiór dobrych praktyk, czy komitet opiniujący. Uważam, że podejście w tym zakresie powinno być nie od strony kar, ale nagród

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

komunikacie. Zgodnie z umową, co roku spółka będzie podlegać ocenie zewnętrznej agencji ratingowej pod kątem działalności na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego (environmental, social oraz governance, ESG). Rating ESG będzie przekazywany bankowi, a

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). "Globalnie, wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy ETF ESG wyniosła na koniec maja rekordowe 82 mld USD, o 10% więcej niż w

Adam Miłosz został prezesem Rady Giełdy

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Rada Giełdy wybrała Adama Miłosza na prezesa rady, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ponadto powołano Jarosława Dominiaka w skład Komitetów: Regulacji i Ładu Korporacyjnego oraz Strategii. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

Murapol chce zadebiutować na GPW w II poł. 2019 r.

" - dodała członek zarządu Iwona Sroka, pytana o ewentualną emisję nowych akcji.  Prezes podkreślił, że w ramach przygotowań do IPO spółka rozpoczęła prace nad reorganizacją struktury, systemu raportowania finansowego oraz zasad ładu korporacyjnego, a także dokonała sprzedaży aktywów

KE: Tylko co trzecia firma sprawdza czy jej dostawcy nie zagrażają środowisku

działaniach firm i ich łańcuchów dostaw pod kątem negatywnych skutków dla praw człowieka i środowiska, w tym związanych ze zmianami klimatu. "Badanie to wpisuje się również w cele europejskiego zielonego porozumienia, według którego zrównoważony rozwój powinien być dalej włączony do zasad ładu

Bank Pekao umożliwił inwestowanie zaangażowane społecznie

chcemy, by nasi klienci inwestowali zgodnie ze światowymi trendami, mając na uwadze wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Takie podejście do inwestycji jest wśród najzamożniejszych tego świata coraz bardziej naturalne" - powiedziała wiceprezes Roksana Ciurysek-Gedir, cytowana w

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

interesariuszami. Ponadto wpływ na udział spółki w indeksie będzie miał stopień przestrzegania przez spółki giełdowe najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Indeks WIG-ESG jest obliczany przez GPW, a przy kompozycji jego portfela pod uwagę brane są informacje dostarczane przez niezależną firmę z międzynarodową

PKN Orlen nie będzie liderem w projekcie budowy elektrowni atomowej - źródło

atomowej przez Orlen, to trzeba odnieść się krytycznie do tej sytuacji. Po pierwsze, Skarb Państwa nie jest jedynym udziałowcem Orlenu i musi wziąć pod uwagę też innych akcjonariuszy. Po drugie, jeżeli taka jest decyzja ministerstwa to omija ona całkowicie ład korporacyjny – w tej sprawie nie ma ani

Polska agencja ratingowa rozpocznie działalność operacyjną w II poł. 2018 r.

BIK. "Nie ma tutaj ryzyka konfliktu interesów. Udziałowcy nie będą ingerowali, jak i dla kogo będą nadawane ratingi. Będziemy się starać zapewnić ład korporacyjny agencji" - podsumował prezes PFR. Rozwój agencji ratingowej jest jednym z elementów "Planu na rzecz Odpowiedzialnego

V. Radin zastąpi P.P. Bézieau na stanowisku wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska

Narodowego Banku Ukrainy. Ponadto ukończył w 2016 r. studia z zakresu marketingu na HEC w Paryżu i studia z zakresu kierowania zarządem na Ukraińskiej Akademii Ładu Korporacyjnego. Z bankowością jest związany od ponad 15 lat. W 2008 r. dołączył do Grupy BNP Paribas jako dyrektor ds. sprzedaży i zastępca

Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca

finansowania, innowacje, efektywny ład korporacyjny, marketing online" - czytamy dalej. Laureaci polskiej edycji programu CEE Released zostaną zaproszeni do finałów europejskich, które odbędą się podczas Kongresu EBAN 25-26 czerwca w Sofii. Następnym etapem będzie uczestnictwo w cyklu warsztatów

Brewe Leasing rusza na początku października z emisją kwitów dochodowych

. Wcześniej w rozmowie z ISBnews prezes Mikłasz ogłosił plan upublicznienia firmy, w który wpisana jest dynamizacja rozwoju, tj. uruchomienie platformy transakcyjnej (w tej chwili działa jej wersja alfa, czyli platforma analogowa Goldberg & Johnson), a także wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o włączeniu spółki do Grupy Enea

zmiany to drugi i ostatni krok w przygotowaniu statutu LW Bogdanka do wdrożenia ładu korporacyjnego Grupy Enea. Dzięki temu chcemy łatwiej i ściślej współpracować w ramach innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego, w którym Bogdanka jest strategicznym aktywem wydobywczym" – powiedział

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada większe wykorzystanie nowych technologii

, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG - enviromental, social and governance). "PKO Bank Polski zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem określone w listopadzie 2016 roku strategiczne cele finansowe na 2020 rok w zakresie zwrotu z kapitału, efektywności, apetytu na ryzyko i adekwatności kapitałowej

EBOR uczestniczy w akwizycji sieci Żabka z udziałem kapitałowym do 25 mln euro

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) uczestniczy w przejęciu sieci Żabka, z udziałem kapitałowym w wysokości do 25 mln euro, podała instytucja. „Inwestycja EBOR będzie wspierać dalsze wzmacnianie ładu korporacyjnego i standardów w 'zielonej innowacji

Rada Giełdy wybrała Wojciecha Nagela na swojego prezesa

Nominacji: Wojciech Nagel – przewodniczący, Jakub Modrzejewski, Piotr Prażmo.  3.   Komitet Strategii: Bogusław Bartczak - przewodniczący, Wojciech Nagel, Filip Paszke.  4.   Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego: Krzysztof

Ronson zdecydował o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby do Polski

prawodawstwa czy ładu korporacyjnego. Będzie to korzystne dla każdej ze stron: Spółki, akcjonariuszy i obligatariuszy" - powiedział prezes Ronson Development Nir Netzer, cytowany w komunikacie.  "Przeniesienie siedziby z Holandii do Polski pozwoli też znacząco ograniczyć wydatki

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI. (ISBnews)

Rząd przyjął projekt o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

nadzoru podatkowego zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych (chodzi o elementy ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania ryzykiem). - Dla przedsiębiorców objętych programem kwestie podatkowe będą na bieżąco wyjaśniane przez KAS, co powinno przełożyć się na składanie

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

zgromadzenia akcjonariuszy. I dodał: - To bardzo typowy zabieg techniczny, w żaden sposób nie zmienia się w ten sposób ład korporacyjny. Aby nie wywoływać zamieszania przy wypłacie dywidendy z ubiegłorocznych zysków ustalonej na 21 października, podział akcji zostanie przeprowadzony w listopadzie. Podczas

ING BSK: Wysoka dynamika 'zielonych' instrumentów finansowych będzie utrzymana

), - olbrzymie potrzeby inwestycyjne, aby realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju SDG 2030, - przyjęcie celu neutralności klimatycznej UE w 2050 i Europejskiego Zielonego Ładu, wymagającego mobilizacji 1 biliona euro finansowania w latach 2021-27, z czego około 300 mld euro mają stanowić dodatkowe środki

Unimot podpisał umowę inwestycyjną z Green Electricity

prawo do sprawowania nadzoru operacyjnego oraz kontroli podejmowanych decyzji w ramach przyjętego modelu ładu korporacyjnego. Unimot jest uprawniony do powołania swojego przedstawiciela do zarządu i rady nadzorczej spółki. 3. Dotychczasowi wspólnicy są obowiązani nadal aktywnie wspierać rozwój spółki

W skład zaktualizowanego indeksu Respect Index wejdzie Bank Ochrony Środowiska

trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. "Tegoroczna ankieta została

P. Krych zrezygnował ze stanowiska szefa rady dyrektorów Griffin Premium RE ..

dyrektorów spółki i jej kadra zarządzająca i dyrektorzy zarządzający są pewni, że standardy ładu korporacyjnego przestrzegane w grupie spółki są najwyższe i że będą nadal rygorystycznie stosować te standardy" - podsumowano. Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie

Enea ma porozumienie z Energą ws. finanowania budowy Elektrowni Ostrołęka

ryzykach projektu, zasady udziału w zyskach i stratach oraz reguły ładu korporacyjnego, które zagwarantują prawa i obowiązki proporcjonalne do ich zaangażowania w projekt" - czytamy dalej. Strony porozumienia zobowiązały się dążyć do tego, aby zapewnić brak konsolidacji wyników Elektrowni Ostrołęka

PGE Nowa Energia obejmie 1 875 000 akcji 4Mobility po 8 zł za szt.

nadzorczej, a także regulujący inne zasady ładu korporacyjnego, w tym m.in. sposób reprezentacji spółki" - czytamy dalej. Umowa przewiduje również, że rozporządzenie przez któregokolwiek z akcjonariuszy historycznych lub inwestora posiadanymi akcjami spółki przed upływem terminu trzech lat od dnia

Echo: Resi4Rent zbuduje 1,2 tys. mieszkań, planuje kolejne 1,7 tys.

regulującą zasady ładu korporacyjnego JV. Zgodnie z umową, JV będzie działała jako platforma deweloperska nieruchomości mieszkalnych na wynajem w Polsce. JV zrealizuje budynki obejmujące mieszkania na wynajem w czterech lokalizacjach w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.  Po utworzeniu platformy, przejmie

Energa może przedstawić nową strategię po wakacjach

, zgodnie z ładem korporacyjnym, nową strategię" - powiedział Kaśków podczas konferencji prasowej. W opracowywanym dokumencie wstępnie uwzględniono inwestycję w Polską Grupę Górniczą, rozpatrywana jest inwestycja w elektrownię Ostrołęka C, Grupa zastanawia się też nad akwizycjami. W strategii

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych

CIR, wprowadzone zmiany umożliwią pracowniczym funduszom emerytalnym uwzględnianie w swoich decyzjach potencjalnych, długofalowych skutków decyzji inwestycyjnych w związku z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym (tzw. czynnikami ESG). Ma to znaczenie w

PwC: Mediana wynagrodzeń członków RN wzrosła o 5% r/r do 85 tys. zł w 2018 r.

, członek komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego Krzysztof Szułdrzyński, cytowany w komunikacie. Na wysokość wynagrodzenia wpływa funkcja pełniona w radzie. Nadal liczy się też aktywność w komitetach. W 2018 r. mediana wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wynosiła 97 tys. zł i była

PwC: Na GPW odnotowano 16 IPO, w Europie - 106 w 2019 roku

to już zapaść. Pozostaje mieć nadzieję, że zapowiadane przez potencjalnych emitentów debiuty przełamią coraz gorsze statystyki rynku. Na pewno nie pomogą w tym zaostrzające się regulacje (w tym m.in. konieczność szybszego niż dotychczas dostosowania ładu korporacyjnego przez kandydatów

SAP Polska: Pierwsze kary wz. z RODO spowodują drugą falę wdrożeń systemów

, poinformował dyrektor ds. wsparcia sprzedaży firmy Tomasz Niebylski. "Rozwijamy rozwiązania do zarządzania ładem korporacyjnym dla firm. Chodzi szczególnie o RODO od strony systematycznego zarządzania ryzykiem. Spodziewamy się drugiej fali implementacji rozwiązań ochrony danych osobowych zgodnych z

SAP Polska: Firmy dostrzegają potrzebę inteligentnego używania swoich danych

portfelami nieruchomości czy procesami sprzedażowymi" - powiedział Niebylski.  Kolejną inicjatywą SAP Polska jest rozwój systemu zarządzania ładem korporacyjnym, a szczególnie RODO od strony systematycznego zarządzania ryzykiem z tego tytułu.  (ISBnews)  

KNF przyjęła rekomendacje A-SKOK i B-SKOK

Warszawa, 23.06.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła rekomendację A-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk zarządzania ryzykiem oraz B-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), podała Komisja. "

Steinhoff: Zmiany w Tauronie to 'ręczne sterowanie' i uleganie naciskom górników

w oparciu o kodeks spółek prawa handlowego, zarządów które nie chciały działać pod dyktando MSP. Jest to wyjście poza ład korporacyjny. Na takich decyzjach kadrowych MSP nie zbuduje autorytetu" - dodał były wicepremier. Podkreślił, że wielokrotnie wskazywał na to, że rząd nie podejmuje

FTSE Russell przekwalifikował Polskę do rynków rozwiniętych

wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dodatkowo

Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł

, kwestii badań, rozwoju czy zarządzania" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie. W ramach uzgodnionej umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy wskazane zostały zasady ładu korporacyjnego zapewniające Sfinksowi wpływ na działalność prowadzoną przez Dominium. Określono również

Fitch obniżył rating GetBack do B-, umieścił na negatywnej liście obserwacyjnej 

bieżącej sytuacji płynnościowej oraz wpływu na reputację ujawnionych informacji w zakresie ładu korporacyjnego.  W środę S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, uznając, że istnieje ryzyko, iż

KNF zaakceptowała założenia nowelizacji Rekomendacji H ws. kontroli wewn. banków

zwłaszcza europejskich. W dniu 1 listopada 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo bankowe, a w dniu 13 września 2015 r. znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W lipcu 2014 r. KNF wydała 'Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji

ING BSK kupi 45% akcji NN Investment Partners TFI za około 177,2 mln zł

łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok 15 pb" - czytamy dalej.  Poza umową zakupu, bank, kupujący, sprzedający oraz NN TFI zawarli umowę akcjonariuszy NN TFI, która określa przede wszystkim zasady współpracy akcjonariuszy NN TFI w zakresie dot. ładu korporacyjnego NN TFI

W Europie ożywienie, w Warszawie stagnacja

państwowe spółki czy kupować drogi gaz z Kataru. To wszystko narusza ład korporacyjny i zniechęca inwestorów do warszawskiej giełdy. WIG20 najwyższy historycznie poziom osiągnął 29 października 2007 roku, niemal równocześnie z wygraną PO w wyborach parlamentarnych. Po siedmiu latach rządów PO-PSL indeks

GPW: Nowe zasady raportowania danych niefinansowych obejmą min. 100 spółek

aktywa na poziomie 85 mln zł lub generujące co najmniej 170 mln zł przychodów. Prezes GPW wskazała, że giełda od wielu lat promuje zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. "Giełda stworzyła Respect Index, co pokazuje, jak dużą wagę przykładamy do relacji inwestorskich i

P. Bandurski zastąpi G. Jurczyka na stanowisku prezesa Banku BPH

– nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej. Jest ekspertem w obszarze procesów i technologii bankowych, kontroli wewnętrznej, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania ładem korporacyjnym i sprawami regulatorskimi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Whitestone uzależnione jest od uzyskania przez Hawe niezbędnych zgód korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane. W połowie kwietnia zarząd Hawe

Sroka z Abris: Indeks WIG-ESG pomoże w wycenie fundamentów spółek

najefektywniej inwestować z uwzględnieniem danych społecznych, środowiskowych czy w zakresie ładu korporacyjnego. Nikt nie ma wątpliwości, że afera korupcyjna, przypadek łamania praw człowieka w łańcuchu dostaw, czy awaria środowiskowa mogą doprowadzić do dużego spadku wartości spółki, w którą zainwestowali. Ale

Kalendarium ISBnews

zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w VIII --14.00: NBP: Inflacja bazowa za sierpień   CZWARTEK, 17 września --10:00: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Jak instytucje nadzorowane poradziły sobie z wdrożeniem Zasad Ładu Korporacyjnego?" --10:45: Forum Biznesu Polska

Instrat: Budowa Ostrołęki C to 2,3 mld zł ujemnej wartości dla akcjonariuszy

źródła energii i skoncentrować zdolności inwestycyjne na niskoemisyjnym parku wytwórczym. Wątpliwości prawne dot. ważności pozwolenia zintegrowanego i zgodności bloku z konkluzjami BAT wynikają z niskich standardów ładu korporacyjnego, jakie stosuje Energa. Obrana strategia komunikacja inwestora ze

BESI podniosło rekomendację dla Netii do 'kupuj', wycenę do 6,3 zł

stosunkowo dobrych wyników spółki za II kw. 2015 roku -  w tym 112 mln zł EBITDA, dzięki stabilizacji wskaźników operacyjnych w tym przyłączy klientów i kontroli kosztów. Zmiana w strukturze akcjonariatu Netii nieco zwiększyła ryzyko ładu korporacyjnego (ostatnie zmiany w zarządzie). Jednak BESI

GPW: FTSE Russell przekwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych

transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dokonując rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę, jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój

Przegląd prasy

poziomie z ub.r. --PKO BP do końca roku otworzy oddział korporacyjny na Słowacji --Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym --PKO BP zebrał 5 mld zł depozytów z 'Lokaty niepodległościowej' --PKO BP chce zaprezentować po wakacjach nowe cele ilościowe na kolejne lata --PwC: W

Kalendarium ISBnews

instytucje nadzorowane poradziły sobie z wdrożeniem Zasad Ładu Korporacyjnego?"  --10:45: Forum Biznesu Polska-Brazylia organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsko- Brazylijską Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

Kalendarium ISBnews

;„Jak instytucje nadzorowane poradziły sobie z wdrożeniem Zasad Ładu Korporacyjnego?" --10:45: Forum Biznesu Polska-Brazylia organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsko- Brazylijską Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Rozwoju

Byli członkowie zarządu PGNiG: Wniosek o brak absolutorium jest pozamerytoryczny

2015 roku. 12.  Wzmocnienie potencjału spółki na rynkach zagranicznych - nabycie aktywów wydobywczych w  Norwegii i aplikacje w kolejnych rundach licencyjnych. 13.  Sprostanie wymogom obliga giełdowej sprzedaży gazu. 14.  Wprowadzenie ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach

RBI zawiesił ofertę akcji Raiffeisen Bank Polska, KNF chce wyjaśnień

;Większa przejrzystość działania i zainteresowanie inwestorów umożliwiają analizę sytuacji banku ze strony rynku finansowego. Sprzyja to realizacji celów nadzoru finansowego, a w przypadku banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę kapitałową, dzięki przestrzeganiu standardów ładu korporacyjnego

Akcjonariusze Hawe zagłosują 4 VIII ws. emisji do 50 mln akcji serii I z PP

korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane. W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay

KNF przekazała do konsultacji projekty Rekomendacji A-skok i Rekomendacji B-skok

kredytowymi, a druga dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. Celem Rekomendacji jest ograniczenie ryzyka kredytowego występującego w działalności Kas, poinformowała KNF.  Komisja oczekuje, że obie Rekomendacje zostaną wprowadzone w życie nie później niż do 30 marca 2016 r. Postanowienia

PwC: Ponad 20% spółek z GPW nie informowało o rezygnacji z zasad dobrych praktyk

transparentność spółek giełdowych i jakość komunikacji z inwestorami" - powiedziała Agnieszka Gontarek, przewodnicząca Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, prezes BondSpot, cytowana w komunikacie. W nowym zbiorze dobrych praktyk mamy określone 6 "przykazań" - zasad ogólnych, 20

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

utrzymać bezpieczny profil ryzyka Pekao oraz kontynuować bieżącą strategię rozwoju we wszystkich kluczowych segmentach. Oczekuje się również przyjęcia stabilnej polityki dywidendowej. Działania będą oparte o profesjonalne zasady ładu korporacyjnego zgodne z praktyką rynkową" - czytamy dalej w

PZU i PFR mają porozumienie akcjonariuszy dot. nabycia akcji Banku Pekao

, oraz (iii) zapewnienie należytych standardów ładu korporacyjnego banku" - czytamy w komunikacie. Istotą porozumienia jest określenie zasad współpracy PZU i PFR po realizacji nabycia akcji Pekao od UniCredit oraz praw i obowiązków stron jako akcjonariuszy banku, w szczególności w zakresie

Mateusz Morawiecki i konflikt interesów? Czy minister finansów może mieć akcje banku, skoro wpływa na jego losy i otoczenie biznesowe?

- mówi Beata Binek, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, który zajmuje się kwestiami ładu korporacyjnego w spółkach. Jej zdaniem menedżer, który obejmuje stanowisko rządowe, może na czas pełnienia tej funkcji zrezygnować ze sprzedaży posiadanych akcji, aby uniknąć zarzutów o konflikt interesów

Kalendarium ISBnews

;Śniadanie prasowe Deloitte pt "Jak instytucje nadzorowane poradziły sobie z wdrożeniem Zasad Ładu Korporacyjnego?"   --10:45: Forum Biznesu Polska-Brazylia organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsko- Brazylijską Izbą Gospodarczą i

KNF wszczyna postępowanie przeciwko Ursusowi

działania spółki - mówi Zbigniew Janas, członek rady nadzorczej Ursus. - Rada Nadzorcza była informowana na bieżąco o projektach w Afryce, a sposób komunikacji Zarządu z członkami Rady był zgodny ze standardami ładu korporacyjnego. Mając na uwadze dobro spółki i jej akcjonariuszy, Rada Nadzorcza dołoży

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna publikację indeksu WIG-ESG, w skład którego wejdą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, podała giełda. Wagi spółek w WIG-ESG będą zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu

Wielka repolonizacja

kontynuację bieżącej strategii we wszystkich kluczowych segmentach, zakładamy rozwój technologiczny, utrzymanie obecnej polityki dywidendowej i kontynuację praktyk ładu korporacyjnego – stwierdził Krupiński. Na wieść o zakupie banku pozytywnie zareagowali inwestorzy. Kurs największego polskiego

PZU nie przewiduje zwiększania zaangażowania w Pekao, oczekuje od banku dywidend

dodatkowe inwestycje technologiczne, utrzymanie aktywnej polityki dywidendowej i kontynuacje praktyk ładu korporacyjnego przez Pekao" - dodał Krupiński.  Według słów prezesa PZU, trudno obecnie znaleźć atrakcyjne cele przejęć w skali międzynarodowej, więc Grupa zdecydowała się skupić na Polsce

PwC: Płace w zarządach wzrosły o 10%, w radach nadzorczych - spadły o 6% w 2015

odpowiednio przygotowanych kandydatów, a zaangażowanie członków rad w prace rady jest niewystarczające, co z kolei może przekładać się na niższą skuteczność rady. Od lat kręcimy się w błędnym kole. Regulatorzy są przekonani o potrzebie istnienia skutecznych rad nadzorczych, istotnym elemencie ładu

Pekao w dół, PZU w górę na giełdzie. Wielkie plany nowego właściciela banku

w dalszym ciągu zarządzany w sposób bezpieczny, zakładamy kontynuację bieżącej strategii we wszystkich kluczowych segmentach, zakładamy rozwój technologiczny, utrzymanie obecnej polityki dywidendowej i kontynuację praktyk ładu korporacyjnego - powiedział Krupiński. - Uznaliśmy, że trudno znaleźć cel

Silniejsze rady nadzorcze PZU i PKO BP. Kosztem prezesów

dziedziny ładu korporacyjnego, jak oceniać te zmiany. - Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych to rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu, chyba że statut stanowi inaczej. Zatem taka zmiana statutu, jak proponowana w PKO BP i PZU, jest zgodna z tym, co stanowi prawo i rynkowy standard. To nie jest

KNF chce, by LtV dla kredytów hipotecznych SKOK wynosił 95% do 30 września 2016

spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych. Pierwsza dotyczy zarządzana ekspozycjami kredytowymi, a druga dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. Celem Rekomendacji jest ograniczenie ryzyka kredytowego występującego w działalności Kas. Komisja oczekuje, że obie Rekomendacje zostaną wprowadzone w

Noblista Edmund Phelps dla "Gazety": Zarabianie jest moralne

Zjednoczonych jest pod tym względem lepiej niż w Europie, ale ci, którzy chcą się szybko wzbogacić, przechodzą do sektora finansowego, nie budują innowacyjnego przedsiębiorstwa. Problemem jest też błędnie zaprojektowany ład korporacyjny. Menedżerowie mają dziś przewagę nad właścicielami, akcjonariuszami. Są

Tomasz Gabor, sołtys celebryta, dyrektorem elektrowni Opole

odsyła nas do biura prasowego. - Proszę mnie zrozumieć. Jestem częścią firmy, która działa wedle pewnego korporacyjnego ładu - mówi. Jak udało nam się ustalić, Gabor do tej pory był elektrykiem obchodowym bloków EO, a także członkiem zakładowej straży pożarnej. - Dlatego w zakładzie mnóstwo ludzi jest

Oni znają smak porażki. Idea TFI i Ludwik Sobolewski razem

końca powtarzał, że został pozbawiony stanowiska, mimo że przestrzegał zasad obowiązujących w świecie biznesu i ładu korporacyjnego. - Jest niewiele rzeczy równie cennych dla klientów oszczędzających długoterminowo jak głęboka, zdobyta w różnych warunkach kompetencja i poczucie pokory, jeśli mają je

Układ służb chroni PKP

pirotechnicznych na wybranych dworcach kolejowych. Spółka bez adresu Zgodnie z panującym w PKP ładem korporacyjnym podpisanie umowy musiał zaproponować jeden z członków zarządu. W tym przypadku zrobił to prezes całej grupy Mirosław Pawłowski. Jak sprawdziliśmy, umowa została zawarta z wolnej ręki, bez przetargu

Zaskakująca wolta Volkswagena

decentralizacji i spłaszczenia hierarchii - komentuje dla Bloomberga Erich Joachimsthaler, partner w nowojorskiej firmie konsultingowej Vivaldi Partners Group. - Czekam na dogłębne wyjaśnienie przyczyn ubiegłorocznego skandalu i zmianę ładu korporacyjnego w grupie Volkswagena - powiedział Kevin Lilley, menedżer z

SII: Kryzys zachwiał reputacją giełdowych spółek

, takie działania podejmuje aż 99% ankietowanych. Niewiele mniej - 90% zwraca uwagę na media relations. Dużą rolę w podejmowanych przez spółkę działaniach odgrywa także ład korporacyjny (82%) oraz utrzymywanie spójnego wizerunku przedsiębiorstwa (69%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: komunikacja

Koniec z "męskimi" panelami

proc. zarządów przedsiębiorstw stanowią kobiety. Tylko po zbudowaniu odpowiedniej polityki firmy możemy liczyć na zbalansowanie reprezentacji płci. Aby zmiana ta mogła zajść, firma musi jasno określać cele w tym obszarze i ścieżkę awansu; musi kontrolować zgodność z zasadami ładu korporacyjnego, a

Przegląd prasy

Ekonomicznej --LPP otwiera swój największy sklep w Niemczech, chce ich mieć ok. 30 do 2017 r. --Spółka Penty ma zgodę UOKiK na przejęcie grupy aptek --Ponad 25% instytucji finansowych nie wdrożyło zasad ładu korporacyjnego --Przewozy Regionalne liczą na generowanie zysku od 2016 roku --SMT skupi się na

Jak Orbis Curusiom hotel Kasprowy sprzedawał

wyjaśnienia zaistniałego stanu rzeczy, a w razie zaistnienia takiej możliwości, doprowadzenia do stanu, w którym Orbis S.A., wybierze faktycznie najkorzystniejszą ofertę zgodnie z zasadami i standardu ładu korporacyjnego". AMATHUS nie otrzymał odpowiedzi na ten list. Za to pytana przez "Gazetę"

Ważą się losy prezesa PKO BP. Czy powinien odejść?

;zabawy" ministra możemy zapłacić grube miliardy - w spadku wartości rynkowej państwowego majątku (nie tylko kontrolowanych przez rząd udziałów w PKO BP) i spadku zaufania inwestorów do polskiego rynku kapitałowego (inwestorzy są bardzo wrażliwi na lekceważenie zasad ładu korporacyjnego).

Będzie nowy gigant bankowy w Polsce. Jest zgoda KNF!

się polskiej inwestycji. "KNF krytycznie oceniła postępowanie dotychczasowego dominującego akcjonariusza BGŻ w zakresie przestrzegania standardów ładu korporacyjnego oraz przyjętych zobowiązań, zwłaszcza zaś założonego pierwotnie sposobu wycofania się z inwestycji w akcje banku" - czytamy w

Porażka Krzysztofa Kiliana. Co dalej z PGE?

PGE postępował "zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego". Kto kogo nie lubi Do tego doszedł konflikt z Jackiem Kaczorowskim, prezesem najważniejszej spółki córki Polskiej Grupy Energetycznej - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK SA). Firma zwana przez energetyków "Gieksą

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

niezbędnych zgód korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane. W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem

Sejm nie blokuje prywatyzacji

niepokojącym faktem jest także to, że spadła produkcja paliw w PKN Orlen. Niektórzy komentatorzy skrytykowali Belkę za ogłaszanie swoich intencji w sprawie Orlenu. Ich zdaniem premier naruszył zasady ładu korporacyjnego: minister skarbu powinien o zmianach rozmawiać z akcjonariuszami na walnym zgromadzeniu, a

J.K.Bielecki: Polskie spółki dla Polaków

byłyby żmudnym procesem rekrutacji i sprawdzania kompetencji kandydatów do rad. Jeżeli uzyskaliby oni akceptację walnego zgromadzenia - akcjonariuszy instytucjonalnych i skarbu państwa - to mieliby bardzo mocną pozycję, by tworzyć kolejny filar dobrego zarządzania, czyli taki ład korporacyjny, w którym

Fundusze emerytalne mają głos w spółkach

& Pensions Europe" uznał go za najlepszą instytucję emerytalną 2006 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Jury doceniło pionierską pracę CU w tworzeniu standardów ładu korporacyjnego. - CU przyjmuje aktywną postawę wobec spółek, w które inwestuje. Zgłasza wnioski na walnych zgromadzeniach i publikuje sposób

Migrujący menedżerowie

zareagował pozytywnie. Zgodnie z procedurą przed podjęciem decyzji pojechał tam na dwutrzydniowy rekonesans i, jak wspomina, już w taksówce z lotniska zapadła decyzja. Od 1 lipca 1998 r. zaczął tam pracę - podobnie, jak wcześniej w Polsce, w bankowości korporacyjnej - tyle że na wyższym stanowisku - jako

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane. W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay

Dobre strony kryzysu

gospodarki jest wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania i dobrego ładu korporacyjnego. Chiny mają już wiele dużych przedsiębiorstw, które pod względem kapitalizacji są porównywalne z największymi międzynarodowymi korporacjami. Te firmy wchodzą na zagraniczne rynki, nabywają tam różnego rodzaju aktywa

ład korporacyjny

Ład korporacyjny lub władztwo korporacyjneSzajkowski A., Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz do KSH, t. II, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 451 lub kolektywne władanie (ang. corporate governance) - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych .
W podstawowym sensie ład korporacyjny to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania

więcej o ład korporacyjny na pl.wikipedia.org