łańcucha dostaw

Prezes LPP: RFID w łańcuchu dostaw kluczowe dla konkurowania z największymi

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wdrożenie RFID w całym łańcuchu dostaw w LPP to konieczność, jeżeli spółka chce skutecznie konkurować z największymi sieciami na tym rynku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki. "Stałe koszty, jakie będziemy ponosić w związku z wdrożeniem RFID to

ARP: Inwestorzy zagr. patrzą nie tylko na podatki, ale i krótki łańcuch dostaw

Toruń, 13.03.2017 (ISBnews) - Inwestorzy zagraniczni często uwzględniają przy wyborze miejsca inwestycji nie tylko kwestie podatkowe, ale nierzadko także kwestie krótkiego łańcucha dostaw, poinformował prezes zarządzającej dwoma specjalnymi strefami ekonomicznymi Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP

Pekaes liczy na optymalizację łańcucha dostaw po inwestycjach w Porcie Gdynia

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Pekaes oczekuje, że dzięki rozpoczynanym inwestycjom w Porcie Gdynia będzie mógł zoptymalizować cały łańcuch dostaw i lepiej wykorzystać swoje zasoby w spedycji morskiej w połączeniu z krajową siecią drobnicową, podała spółka. "Port Gdynia S.A. ogłosił

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

Ministerstwo Rozwoju. Sygnatariusze postulują m.in. zainwestowanie ponad 2 bln euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną w ciągu najbliższych 30 lat. "W Europie musimy tworzyć i utrzymywać odpowiednie łańcuchy produkcyjne i łańcuchy dostaw w zakresie energii odnawialnej. Wesprze to również

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48,2 pkt w lutym 2020 r.

historycznych. Optymizm producentów osłabiał brak nowych zamówień oraz potencjalne zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane wybuch epidemii koronawirusa" - czytamy dalej. "W lutym warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym były wciąż słabe. Wskaźnik PMI co prawda zarejestrował najwyższą

KE: Tylko co trzecia firma sprawdza czy jej dostawcy nie zagrażają środowisku

"Badanie wymogów należytej staranności w całym łańcuchu dostaw" przygotowanego przez Brytyjski Instytut Prawa Międzynarodowego i Porównawczego we współpracy z agencjami konsultingowymi na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. W ocenie 70

DHL Express: Szybka dostawa staje się ważniejsza niż niska cena towaru

; - powiedział Buraś, cytowany w komunikacie. W całej Unii Europejskiej ponad połowa biznesów doświadcza trudności związanych z łańcuchami dostaw. Z kolei w Stanach Zjednoczonych prawie 75% firm mierzy się z problemami logistycznymi, a w przypadku większości lokalnych przedsiębiorstw czasy realizacji zamówień

Credit Agricole: Pandemia będzie miała ograniczony wpływ na podaż żywności

będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym" - czytamy w "Kwartalniku Agrobiznesu". Autorzy raportu wskazują, że ryzyko zerwania łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terenie kraju oceniane jest jako niskie. "Łańcuchy dostaw w sektorze rolno-spożywczym są o

KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa

nasz łańcuch dostaw żywności wykazał się odpornością" - powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie. Zapewnienie dostępu do żywności i skutecznego łańcucha jej dostaw na całym kontynencie pozostaje jednym z priorytetów Komisji, podano w komunikacie: Od

Morawiecki nie wyklucza spadku PKB, spodziewa się wzrostu bezrobocia

precedensu dotyczy kryzys konsumpcji, inwestycji podaży, popytu, linii dostaw, globalnych łańcuchów dostaw i dlatego jest bardzo groźny. […] Ze względu na uderzenie koronawirusa w gospodarkę światową, a zwłaszcza gospodarkę europejską, której jesteśmy częścią spodziewamy się niestety wzrostu

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Pandemia COVID-19 ożywiła dyskusję na temat przyszłego znaczenia Chin w globalnych łańcuchach dostaw i przeniesienia części produkcji z Państwa Środka do innych krajów - w związku z tym wartość dodana wytworzona w Polsce mogłaby zwiększyć się o 8,3 mld USD rocznie

Wielton czasowo wstrzyma produkcję zakładu w Wieluniu z powodu koronawirusa

wiąże się z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na kanały dystrybucji produktów oraz ograniczeniem skuteczności łańcucha dostaw niezbędnego do kontynuowania działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie. Do tej pory spółka nie ma informacji o anulowaniu przez klientów zamówień, a większość

LPP zakończyło rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim

centrum wynosi 91,4 tys. m2.  "Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim nadal będzie pełnić kluczową rolę dla całego łańcucha dostaw LPP. To właśnie stąd realizowana jest dalsza obsługa sieci salonów w Polsce, jak i za granicą, a także zaopatrzenie regionalnych Fulfillment Centers. Biorąc pod

Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej pozycję producentów rolnych

, które nie zbywają produktów rolnych bezpośrednio konsumentom końcowym lecz kolejnym podmiotom w łańcuchu dostaw żywności, np. przetwórcom czy dystrybutorom żywności; - rozszerzenie katalogu produktów rolnych - objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych - o ziemniaki, rzepak

Dariusz Krezymon powołany na stanowisko członka zarządu Mercator Medical

mechanika. Uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu m.in. systemów zapewnienia jakości, zarządzania procesami, zarządzania projektami, zarządzania łańcuchem dostaw, budowania satysfakcji klienta, budowania i motywowania zespołów, wdrażania narzędzi Lean Manufacturing" - czytamy w komunikacie. Grupa

CBRE i Panattoni: Wskaźnik optymizmu logistyki spadł r/r o 8,4 pkt na 2019-2020

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 spadł r/r do 49 pkt z 57,4 pkt, wynika z raportu "Confidence Index 2019/2020", przygotowanego przez firmy CBRE i Panattoni Europe, Wykazał on też, że 60% firm

Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Zarząd Grupy Azoty na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki i grupy kapitałowej. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania, w spółce oraz w pozostałych spółkach Grupy Azoty zostały wdrożone

Spółki z Grupy PGZ mają umowy z Raytheon dot. systemu Patriot

ramach fazy pierwszej programu "Wisła", podano również. Włączenie WZE i ZMT do globalnego łańcucha dostaw Raytheon umożliwi im konkurowanie o kontrakty dla pozostałych 16 partnerów Patriot, którzy dysponują łącznie ponad 220 jednostkami ogniowych tego systemu. "Umowy podpisane z

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 42,4 pkt w marcu 2020 r.

popytem, dlatego wskaźnik dla tej zmiennej jest indeksem odwróconym. Aktualne pogorszenie wydajności zaopatrzeniowców odzwierciedla jednak zakłócenia w łańcuchach dostaw na całym świecie wywołane wybuchem epidemii Covid-19. Patrząc w przyszłość, prognozy polskich przedsiębiorców odnośnie nadchodzących 12

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt proc. Realizacja scenariusza pesymistycznego oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2%. Podobnej skali spowolnienie

Emilewicz: Zapewniamy, że nie ma problemów z produkcją i dostarczaniem żywności

;widać nie tylko w tym tygodniu, ale i w poprzednich. "Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Łańcuch dostaw działa. Chcemy, aby każdy sklep był otwarty, każde centrum dystrybucyjne" – powiedział. Biedronka podała dziś w komunikacie, że ponad 3 tysiące jej sklepów funkcjonuje

Ericsson zainwestował w Tczewie w produkcję rozwiązań m.in. dla 5G

wyprodukowane w Polsce. 5G dla Polski może być wytwarzane przez polskich inżynierów, zarówno rozwijając polską gospodarkę, jak i budząc zaufanie do europejskiego łańcucha dostaw. Jestem bardzo podekscytowany, widząc, jakie możliwości otwierają się przed nami w związku z nowymi inwestycjami w Polsce"

Boryszew wstrzymuje produkcję części dla niektórych producentów aut

w komunikacie. Spółka nie identyfikuje obecnie istotnych ograniczeń związanych z łańcuchem dostaw po stronie zaopatrzenia poszczególnych zakładów. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego emitent nie jest w stanie oszacować możliwych negatywnych skutków finansowych powyższej

Colliers: Większość inwestycji na rynku magazynowym powstaje planowo

wpływ na gospodarkę. O ile kryzys w 2008 roku dotknął głównie rynek finansowy, tak obecnie ucierpi każda branża, ponieważ cały łańcuch dostaw został zachwiany. Przewidujemy jednak, że polskie budowy, które ruszyły z początkiem I kwartału zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Na szczęście jak dotąd

Kearney: Pandemia COVID-19 wpływa na całą gospodarkę, firmy podejmują wyzwania

oparte w dużej mierze na fizycznym kontakcie, przemieszczaniu się ludzi lub angażowaniu ich w wolnym czasie. Ze względu na konieczność ograniczenia interakcji i podróży oraz możliwe problemy z logistyką i łańcuchem dostaw przewidujemy, że wskazane branże najmocniej odczują skutki pandemii w najbliższym

KE zaleca, by wewnętrzne przejścia w UE były 'zielonymi korytarzami'

łańcuchów dostaw, poinformowano. "Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut" - podała

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 14% r/r do 84 w I

produkcji przemysłowej, której jest częścią w łańcuchu dostaw, spodziewać się może pogłębienia sygnalizowanych tendencji na skutek wspomnianej epidemii. Polski przemysł nie jest samowystarczalny, co jest efektem rosnącej specjalizacji i udziału w globalnym łańcuchu dostaw - tak jak przemysł w innych krajach

CDRL: Sprzedaż w sklepach własnych w Polsce szac. niższa o ok. 30% r/r w I kw.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - CDRL spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 będą miały istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność, ale ryzyko po stronie łańcucha dostaw ocenia jako niskie, podała spółka. CDRL szacuje, że przychody ze

Unimot chce sprowadzić jeszcze 4-5 statków z ropą w 2020 roku

Unimotu, była największym dostawcą ropy naftowej do rafinerii południowych drogą kolejową), pomógł kryzys związany z koronawirusem, zmieniając obowiązujące łańcuchy dostaw. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią

AliExpress planuje inwestycje w Polsce, zacieśnianie współpracy z bankami

ISBtech Dwulit. Zaznaczył, że w sytuacji pandemii platforma dostosowuje działania do zmieniającej się rzeczywistości oraz optymalizuje łańcuchy dostaw. "AliExpress nieustannie się zmienia, by spełniać oczekiwania swoich klientów i oferować usługi na jak najwyższym poziomie. Zamówienia realizujemy

Kropiwnicki z RPP: Procesom recesyjnym towarzyszyć będzie wzrost cen, nie spadek

, że oczywistym skutkiem pandemii, zerwania łańcuchów dostaw i kooperacji oraz upadku wielu firm i utrata pracy przez miliony ludzi będzie 'klasyczna' recesja: spadek PKB, wzrost bezrobocia oraz procesy deflacyjne. Obawiam się znacznie gorszego scenariusza: procesom recesyjnym moim zdaniem towarzyszyć

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

słoneczna to także ogromny impuls dla gospodarki i szansa dla polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw. Beneficjentami jej dynamicznego rozwoju będziemy wszyscy - od inwestorów i firm będących częścią łańcucha dostaw począwszy, przez samorządy i lokalne społeczności, po

UOKiK sprawdzi sytuację w branży rolno-spożywczej, chce wyjaśnień od 100 firm

oleistych, podał regulator. "W czasie epidemii zapotrzebowanie na żywność znacząco nie zmalało, dlatego tak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie sektora rolno-spożywczego. Szczególnie istotne jest zachowanie płynności finansowej przez podmioty na każdym szczeblu łańcucha dostaw żywności

DB Schenker wprowadził regularne połączenie intermodalne Polska-Turcja

usługi, podkreśla DB Schenker. DB Schenker to dostawca usług w zakresie globalnej logistyki - obsługuje przemysł i handel w wymianie towarów, wykorzystując transport lądowy, lotniczy i fracht oceaniczny, logistykę kontraktową i zarządzanie łańcuchem dostaw. (ISBnews)  

MR oczekuje spowolnienia inflacji do ok. 4% r/r w kwietniu

cen w transporcie o blisko 10%. Natomiast w kierunku wzrostu cen mogą oddziaływać ewentualne ograniczenia w łańcuchach dostaw" - czytamy dalej. GUS podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 4,6% w ujęciu rocznym w marcu 2020 r., zaś w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług

Prezes InPost szacuje wzrost sprzedaży w e-commerce na 23-35% w czasie pandemii

łańcucha dostaw. W naszym przypadku jest dokładnie tak samo. Widzimy wyraźnie, że przekrój towarowy jest różny. Są grupy towarów, które sprzedają się znacznie częściej niż przed pandemią. No i są takie kategorie, które przeżywają eksplozję na poziomie kilkuset, czy nawet kilku tysięcy procent" - dodał

Torpol miał 7,13 mln zł zysku netto, 15,45 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

nie zanotował przypadków zejść z placów budów przez podwykonawców, ponadprzeciętnego stanu nieobecności pracowników z powodu zwolnień lekarskich czy opieki nad dzieckiem. Nie odnotowano również przerwania łańcucha dostaw na żadnej z budów. Jest to zasługa przede wszystkim wprowadzonych procedur

DHL Supply Chain dostarcza surowiec do produkcji przyłbic medycznych

międzynarodowej dostawy paczek, międzynarodowych przesyłek ekspresowych: lądowych, lotniczych i morskich, po zarządzanie łańcuchem dostaw przemysłowych. DHL jest częścią Grupy Deutsche Post DHL. DHL Supply Chain działa na polskim rynku od 2002 roku, zatrudniając ponad 4 000 osób. Firma zarządza ponad 30

Grupa Lotos zdecydowała o zakupie ropy z Rosji drogą morską z portu w Primorsku

przepisów prawa, podkreślono także. Koncern podkreśla, że logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym grupy kapitałowej. "Położenie rafinerii Grupy Lotos w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy

OT Logistics uruchomił serwis transportu suchych towarów masowych

suchych towarów masowych to kolejny etap konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju usług m.in. dla segmentu agro dla naszych klientów. Wierzymy, że jest to ważne uzupełnienie oferty łańcucha dostaw produktów zbożowych i śrut w całym kraju i regionie" – powiedział dyrektor Segmentu Agro OT

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

) scenariusz się nie ziści i w ciągu 1-2 miesięcy sytuacja zacznie się uspokajać - to efekty ogólnogospodarcze będą poważne, ale nie katastrofalne. Już obecnie mamy poważnie zakłócone łańcuchy tworzenia wartości i dostaw, bo żyjemy w zglobalizowanej gospodarce. Skala powiązań handlowych i produkcyjnych między

Spółki z grupy PGZ podpisały umowy z Raytheon dot. systemu Wisła

zakładom możliwość eksportu własnych produktów i usług do innych państw-partnerów Patriot, podano. "Podpisane umowy to efekt współpracy, której celem jest włączanie spółek z naszej grupy w łańcuchy dostaw partnerów zagranicznych. W ten sposób umacniamy relacje z 

Maxcom miał 0,21 mln zł zysku netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. Rozprzestrzenianie się na tamtym obszarze w I kwartale 2020 koronawirusa COVID-19 i związane z tym zakłócenia w łańcuchu dostaw nie miały istotnego wpływu na zaopatrzenie grupy w towary w I pierwszym kwartale i kolejnych okresach roku 2020 roku. Przerwa w dostawach z Chin występuje corocznie w okresie Chińskiego

LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025

standardów  w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw, poinformowano również.   Trzecim filarem zmian w LPP będzie eliminacja plastikowych opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu, którą jeszcze w tym roku zapoczątkowało przystąpienie do inicjatywy New

Dariusz Świerczyński powołany na wiceprezesa Tarczyński 

operacyjnego, gdzie odpowiadał za obszar produkcji i łańcucha dostaw. W 2017 roku dołączył do zespołu Tarczyński S.A. obejmując stanowisko dyrektora operacyjnego" - czytamy w komunikacie.  Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński

Amica zawiesi produkcję w fabryce sprzętu grzejnego na 2 tygodnie od 1 kwietnia

zakłóciła funkcjonowanie łańcuchów dostaw komponentów, co ma ogromny wpływ na funkcjonowanie przemysłu. Aktualna sytuacja wymusza też zweryfikowanie planów sprzedażowych. "Mamy bezpieczne wskaźniki i zdrowy bilans, pozytywnie oceniamy pierwsze dwa miesiące tego roku. Niestety aktualnie musimy

MK przygotowało zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dost. energii z OZE

klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. "W świetle prawa wiele przedsiębiorstw z branży OZE jest zobowiązanych do rozpoczęcia produkcji energii zakontraktowanej w ramach systemu aukcyjnego, jak również na innych warunkach. Zerwanie łańcucha dostaw, braki kadrowe, spowolnienie niektórych

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizuje II edycję programu 'Climate Leadership'

sesjach eksperckich, w trakcie których konsultowano działania takie, jak: wypracowanie nowych produktów lub usług, wprowadzenie zmian istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiany procesu wytwarzania czy zmiany w łańcuchu dostaw. "Ważnym elementem programu jest prezentowanie konkretnych

Grupa Azoty nie zanotowała istotnego spadku sprzedaży z powodu koronawirusa

zmniejszenia cen i marży, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np

Klienci banków spółdzielczych otrzymali ponad 3,5 mld zł wsparcia z tarczy PFR

doceniło krajowe produkty i usługi. Obserwujemy skracanie łańcuchów dostaw i podejmowanie współpracy w najbliższym geograficznie otoczeniu. To szansa dla wielu naszych klientów: mikro, małych i średnich firm. Jednak bez pomocy płynnościowej trudno im wyjść z okresu zamrożenia gospodarki. Dlatego tak ważne

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

związanej z pandemią koronawirusa oraz analizuje jego możliwy wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów w grupie, podkreśliła spółka. W I kwartale tego roku działalność wszystkich spółek przebiegła bez zakłóceń - zarówno w obszarze produkcji, jak i pełnego łańcucha dostaw. Niestety, kolejne tygodnie oraz

Prezes KGHM: Jesteśmy przygotowani na spowolnienie gospodarcze

. I nagle okazuje się, że pojawia się czarny łabędź, sytuacja zupełnie niespodziewana, nieprzewidywalna w postaci choroby, wirusa, która de facto paraliżuje łańcuchy dostaw, paraliżuje popyt, paraliżuje łańcuchy dostaw, paraliżuje obrót konsumentów, jeśli chodzi o gotówkę, o sprzedaż, o

Wielton spodziewa się znaczącego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe

ograniczenia wprowadzane przez rządy poszczególnych państw, w tym zamykanie granic, przy jednoczesnym braku ograniczeń dla osób realizujących międzynarodowy transport towarów, zarząd spółki ocenia efektywność łańcucha dostaw do fabryki w Wieluniu jako satysfakcjonującą. Nie występują nadzwyczajne braki

Euler Hermes: Handel światowy może pozostać poniżej 90% poziomu sprzed pandemii

długotrwałych zakłóceń w trakcie znoszenia ograniczeń. "W kategoriach krajów, przedsiębiorstwa działające w Chinach, USA, Niemczech, Francji, Irlandii i krajach Beneluksu mogą być najbardziej narażone na presję inflacyjną i zakłócenia łańcucha dostaw, ponieważ i ich zależność eksportowa od zagranicznych

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

;W związku z pandemią zakłócony został łańcuch dostaw projektu, a mobilizacja pracowników stała się wyjątkowo trudna. Nie da się w tej chwili przewidzieć wpływu tej sytuacji na harmonogram inwestycji, ale spodziewane są opóźnienia" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość inwestycji, która

Global Cosmed miał 2,81 mln zł zysku netto, 6,14 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Apart Natural. Z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw musieliśmy zmierzyć się z ograniczoną dostępnością i wzrostem cen (nierzadko spekulacyjnym) surowców i komponentów produkcyjnych, jak również ograniczeniami w transporcie. Dodatkowym negatywnym czynnikiem było wyraźne osłabienie polskiej waluty

Budimex ocenia pozytywnie działania publicznych zamawiających w czasie pandemii

budowach doszło do zakłócenia łańcucha dostaw, dotyczy to przede wszystkim komponentów pochodzących z Azji, pozostaje to natomiast bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną, dodano. "Pozytywnie oceniamy jakość relacji z klientami w obecnych realiach - zachowują się odpowiedzialnie. Współpraca z

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

kwarantanny), co przekładało się na zakłócenie w łańcuchu dostaw, przypomniano. 20 kwietnia Wielton poinformował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS, również od 27 kwietnia. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie

Kalendarium ISBnews

roku --11:00: Konferencja PIE "Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw"  --14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast"   CZWARTEK, 23 

7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2

, a większa regionalizacja centrów dystrybucji jest ważnym elementem adaptacji łańcucha dostaw do zmieniających się dynamicznie potrzeb rynku. Prognozujemy ponadto, że w długoterminowej perspektywie umocni się trend przenoszenia części linii produkcyjnych z Azji z powrotem do Europy. W konsekwencji

Kalendarium ISBnews

przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku --11:00: Konferencja PIE "Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw" --14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i

Grupa JTI utworzy globalne centrum usług biznesowych w Warszawie

kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz globalny łańcuch dostaw, podano także. Całkowita wartość inwestycji Grupy JTI w Polsce w ostatniej dekadzie przekroczyła już 800 mln USD, przypomniano. JTI Polska powstała w 2008 r., po przejęciu przez JTI brytyjskiej

Siemens Gamesa dostarczy turbiny o łącznej mocy 42 MW dla farmy w Barwicach

rozbudowany lokalny łańcuch dostaw. Siemens Gamesa zaopatruje się w podzespoły oraz nabywa usługi związane z turbinami wiatrowymi u kilku polskich dostawców, na potrzeby projektów realizowanych zarówno w kraju, jak i w całej Europie. W lokalnym łańcuchu dostaw spółka pozyskuje łopaty, jednostki zasilania

Coca-Cola HBC Polska, Refresco i CHEP optymalizują dostawy we wspólnym projekcie

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Coca-Cola HBC Polska (CCHBC) i Refresco wraz z CHEP realizują innowacyjny projekt transportowy, którego celem jest poszukiwanie optymalizacji w łańcuchu dostaw, przyspieszenie procesów logistycznych i generowanie oszczędności zarówno finansowych jak i

Organizacje przedsiębiorców, pracodawców reaktywują Radę Przedsiębiorczości

motoryzacyjny, wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa, ale także sklepy przemysłowe i branżowe. Jest tylko kwestią czasu, gdy przerwy w łańcuchu dostaw oraz powszechna kwarantanna dotkną również polski przemysł oraz wszystkie pozostałe sektory gospodarki. Kryzys powinien być łagodzony przez

Prezes BGK: Przedstawicielstwa w Amsterdamie, Waszyngtonie, Singapurze w 2020 r.

gospodarczego. "Jeśli chodzi o wpływ epidemii koronawirusa, to myślę, że dopiero po tym, jak okaże się, jak ten wirus wpłynie na łańcuchy dostaw będziemy wiedzieć, czy ewentualnie jakieś firmy będą zastanawiać się nad zmianą modelu biznesowego. Chodzi o firmy, które były uzależnione od łańcucha dostaw

Dla GTC priorytetem jest dokończenie trwających budów

kilka nowych projektów, jednak obecnie chce się skoncentrować na dokończeniu tych będących w toku. "Kraje, w których działamy wprowadziły środki ostrożności, ale nie zakazano aktywności budowlanej. Mogą wystąpić pewne opóźnienia w łańcuchu dostaw, ale na razie ich nie było" - powiedział

Whirlpool inwestuje 100 mln zł w Fabrykę Kuchenek w Łodzi

komercyjne w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych dla Finansów EMEA w Łodzi (otwarte w 2017 roku), Centrum Usług Wspólnych dla Łańcucha Dostaw - również w Łodzi (otwarte w maju 2019 roku) oraz Centrum Badań i Rozwoju we Wrocławiu, w ramach którego działa również Globalne Centrum R&D dla Lodówek. (ISBnews)

Sieć Spar uruchomiła nowe centrum logistyczne w Czeladzi

my, detaliści. Dziękujemy za Wasze stałe zaangażowanie i wysiłki we wspieraniu łańcucha dostaw, a także całego kraju, w obecnych bardzo trudnych okolicznościach. Każdy z Was - w branży produkcyjnej i detalicznej - pracuje ciężko i z oddaniem, ponosząc duże ryzyko po stronie własnej oraz Waszych

Strategia Ferro zakłada 700 mln zł przychodów i 90 mln zł EBITDA w 2023 r.

: • intensyfikację ekspansji rynkowej, w tym poprzez dalszą dywersyfikację rynków operacyjnych oraz kanałów dystrybucji, • wdrożenie systemowej oferty, • dążenie do doskonałości operacyjnej w kluczowych procesach - przede wszystkim w organizacji łańcucha dostaw" - czytamy w

CBRE i Panattoni: 94% firm logistycznych prognozuje wzrost obrotów w 2018 r.

;Logistics Confidence Index Poland 2017". "Jak wynika z raportu CBRE i Panattoni, przedstawiciele łańcucha dostaw obawiają się również ogólnej sytuacji branży w Polsce w 2018 roku. Ponad połowa (54%) przewiduje zewnętrzne trudności w skutecznym prowadzenie biznesu, a tylko 29% uważa, że w

TXM liczy się z gorszymi wynikami, nie ma problemów z dostawami

związku z koronawirusem SARS-CoV-2. "Spółka informuje, iż na okres wiosenno-letni ma zapewnioną dostępność zapasu towarowego ze względu na zdywersyfikowane źródła dostaw towarów. Dostawy te uzależnione są tylko od zdolności płatniczych spółki. TXM nie identyfikuje na dziś dzień problemów w łańcuchu

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

reorganizacja łańcuchów dostaw, gdzie obok kosztu głębiej analizowane będą inne ryzyka wpływające na przerwy w dostawach" - czytamy w materiale. Deloitte zapytał o opinię 558 dyrektorów finansowych z 12 krajów Europy Środkowej, również z Polski. Twórcy raportu sprawdzili ich nastroje w kontekście

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

Polsce na większą skalę te elementy łańcucha dostaw, które dotychczas opierały się głównie na imporcie. W ten sposób mogą powstawać nowe miejsca pracy i wartość dodana napędzająca wzrost gospodarczy. Będzie to oczywiście proces długookresowy, ponieważ w przypadku wielu rodzajów opakowań nie ma jeszcze

Tomasz Waligórski został powołany na stanowisko prezesa TXM

m.in. w Jeronimo Martins Polska, POLOmarket, czy Grupa Eurocash. W latach 2018-2019 w firmie Grupo Zahara SGPS jako członek zarządu, wiceprezes ds. operacyjnych był odpowiedzialny za logistykę, łańcuch dostaw, sieć sklepów, dział zakupów i importu. W latach 2016-2018 w Eurocash S.A. pełnił funkcję

Lockheed Martin i PGZ podpisały porozumienie o współpracy

Latających następnej generacji, by spełnić potrzeby bezpieczeństwa narodowego Polski i wzmocnić dominację powietrzną NATO. Wreszcie, Lockheed Martin będzie poszukiwać także możliwości włączenia spółek PGZ w globalny łańcuch dostaw firmy i będzie poszukiwać możliwości eksportu produktów

GE ma porozumienie z MIR ws. rozszerzenia współpracy o rozwój OZE

szczególnym uwzględnieniem projektów offshore. "Nasz rząd kładzie duży nacisk zarówno na transformację systemu energetycznego, jak i na bezpieczeństwo dostaw energii. Te dwa cele możemy osiągnąć we współpracy z wiodącymi światowymi dostawcami technologii energetycznych. Równie ważne jest zapewnienie

Amica: Nakłady na transformację cyfrową to 20 mln zł w br., 250 mln zł do 2023

łańcucha dostaw i automatyzacja procesów wewnętrznych i produkcyjnych. W listopadzie Amica podała, że planuje w zaktualizowanej strategii ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2023. Struktura wydatków ma przedstawiać się następująco: wzrost mocy produkcyjnych 22%, automatyzacja fabryki 29

Saab podpisał umowę z Base Group na dostawę komponentów dla okrętów podwodnych

wyposażenia oraz systemów, które mogą być wykorzystywane na okrętach podwodnych A26. Wyroby Base Group idealnie spełniają nasze wymagania. Spółka ma duże doświadczenie przy wykonywaniu konstrukcji spawanych ze stali i jestem bardzo zadowolony, iż dołącza do łańcucha dostaw dla szwedzkich okrętów A26. Dużym

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

strukturze kolejowego transportu towarowego rośnie i dlatego PKP Cargo chce rozwijać ofertę dla klientów, podkreślono. "Epidemia koronawirusa, co prawda, zachwiała światową gospodarką, zerwała globalne łańcuchy dostaw i spowodowała przez to zmniejszenie przewozów kontenerów do europejskich i polskich

LPP przeznaczyło na wsparcie placówek zdrowia już 5,4 mln zł

obecnie w łańcuchu dostaw oraz znaczenie towaru, którego importu spółka się podjęła wyzwaniem była organizacja logistyki, a dzięki wieloletnim doświadczeniom i kontaktom handlowym, udało się szybko zorganizować transport kontyngentu do Polski. "Ważne było, aby wysyłka z Azji została zrealizowana

CBRE: Pow. magazynów - ponad 20 mln m2 na koniec 2020 wobec 18,9 mln m2 w I kw.

łańcuchów dostaw, część firm handlowych i motoryzacyjnych może zabiegać o redukcję czynszów, a budowa nowych obiektów prawdopodobnie się przedłuży. Mimo to sektor magazynowy wyjdzie z zawirowań obronną ręką i przewidujemy, że na koniec roku przekroczymy 20 mln m2 takiej powierzchni w kraju"

CEZ sprzedaje Elektrownię Tisová na rzecz Sokolovská uhelná

, obie strony zdecydowały się podjąć kroki w celu zakończenia wszystkich procesów sądowych i nie wnosić kolejnych roszczeń. "Nabycie elektrowni pozwoli Sokolovská uhelná skonsolidować działalność w rejonie Sokolova  i osiągać synergie z połączenia całego łańcucha dostaw, od

Mlekpol liczy na wzrost przychodów w 2020, planuje capex na 100 mln zł w 2021

czasie import do Chin w niektórych kategoriach produktów mleczarskich zanotował nawet dwucyfrowe wzrosty. Dzięki odbudowie łańcucha dostaw intensyfikujemy nasz eksport również do pozostałych krajów Azji, zwłaszcza jej południowo-wschodniej części. Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie w tych krajach

Budimex: Epidemia może krótkoterminowo wpłynąć na zysk

kontraktach. "Na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego Zarząd Budimex S.A krótkoterminowo spodziewa się przerwania łańcucha dostaw zagranicznych (8 potwierdzonych budów). Spodziewany jest również odpływ około

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

, nowe otwarcie w handlu międzynarodowym. "W nowej normalności firmy będą musiały zwrócić większą uwagę na odporność (resilience) swojej sieci dostaw; pojawiają się głosy o konieczności skrócenia łańcuchów dostaw lub o ich przybliżeniu do rynku końcowego. Może to oznaczać zmianę układu sił w

Budimex chce kontynuować wszystkie budowy; przekaże 1 mln zł na walkę z COVID-19

;Krótkoterminowo spodziewamy się przerwania łańcucha dostaw zagranicznych na kilku procentach naszych budów i zmniejszenie dostępności pracowników - głównie podwykonawców i pochodzących z zagranicy" - wyjaśniono. Obecna sytuacja, w miarę negatywnego rozwoju, może wpłynąć na terminowość realizowanych budów

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z

KIG szacuje spadek eksportu na 15,8% r/r w marcu, oczekuje 18,8% spadku w 2020

% do 226,5 mld euro. Marzec był pod wpływem obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji w łańcuchach dostaw. W konsekwencji poziom eksportu ograniczany był znacznie bardziej niż poziom produkcji przemysłowej. "Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

gospodarkę i zakłóciła życie społeczeństw. Popyt globalny, łańcuchy dostaw, podaż pracy, produkcja przemysłowa, ceny dóbr, handel zagraniczny, przepływy kapitałowe - wszystkie te sektory zostały pod negatywnym wpływem pandemii. "Na obecnym etapie możemy jedynie ostrożnie oszacować skalę i wagę

Colliers: W budowie znajdowało się 2,2 mln m2 pow. magazynowej na koniec marca

strategiczne o długoterminowych inwestycjach, nie wstrzymają projektów, aby zrealizować inwestycje na czas i tym samym nie zakłócić wcześniej zaplanowanego łańcucha dostaw. Czynnikiem wpływającym na opóźnienia mogą okazać się brak siły roboczej, co wynika z wstrzymania ruchu transgranicznego lub może być

PIE: PKB spadnie o 4% lub o 7% (w scenariuszu pesymistycznym) w 2020 roku

sprzed kilku miesięcy, epidemia obniża wzrost gospodarczy w Polsce o 7,5 pkt proc. Z tego około 40% jest wynikiem spadku konsumpcji krajowej, a około 60% - spadku popytu zewnętrznego oraz zakłóceń po stronie podażowej związanych z przerwaniem międzynarodowych łańcuchów dostaw. W drugim scenariuszu PKB

Accenture: 20% Polaków podczas pandemii dokonało pierwszych zakupów online

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Co piąty Polak po raz pierwszy zrobił zakupy w internecie w czasie kwarantanny, wynika z badania konsumentów w Polsce dla kategorii moda, uroda i elektronika przeprowadzonego przez Accenture i Fashion Biznes. Istotnie rośnie popularność dostaw poprzez Paczkomaty

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

, czy wskazane w przepisie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp okoliczności nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy np. z uwagi na utrudnienia w transporcie, niedobory określonego rodzaju towarów z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw lub utrudnienia w przepływie osób związane ze stanem epidemii itp

Ovostar zwiększył produkcję jaj r/r do 392 mln sztuk w I kw. 2020

regularny tryb działania, pomimo bezprecedensowych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w naszych zakładach produkcyjnych. Nie miało to wpływu na cykl produkcyjny i łańcuchy dostaw, co zaowocowało solidnymi wynikami operacyjnymi w kwartale" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w

Pekaes nawiązał współpracę z Trouw Nutrition

transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. (ISBnews)  

LPP: Najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów

; - czytamy w komunikacie. Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, emitent rozpoznaje nadal jako niskie. "Fabryki w Chinach, Kambodży, Myanmarze działają w standardowym trybie. Natomiast fabryki w Bangladeszu i Indiach są zamknięte, a w Turcji i Pakistanie produkcja jest ograniczona" - czytamy także