łańcuch wartości a łańcuch dostaw

LPP zakończyło rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim

centrum wynosi 91,4 tys. m2.  "Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim nadal będzie pełnić kluczową rolę dla całego łańcucha dostaw LPP. To właśnie stąd realizowana jest dalsza obsługa sieci salonów w Polsce, jak i za granicą, a także zaopatrzenie regionalnych Fulfillment Centers. Biorąc pod

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 42,4 pkt w marcu 2020 r.

najszybsze od grudnia 2008, poziom zatrudnienia obniżył się najszybciej od lipca 2009, a główny Wskaźnik PMI zarejestrował najniższą wartość od kwietnia 2009. Spadek polskiego PMI złagodził rekordowy wynik zarejestrowany przez Wskaźnik Czasu Dostaw. Opóźnienia w dostawach wiążą się zazwyczaj z rosnącym

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt proc. Realizacja scenariusza pesymistycznego oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2%. Podobnej skali spowolnienie

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

słoneczna to także ogromny impuls dla gospodarki i szansa dla polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw. Beneficjentami jej dynamicznego rozwoju będziemy wszyscy - od inwestorów i firm będących częścią łańcucha dostaw począwszy, przez samorządy i lokalne społeczności, po

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

) scenariusz się nie ziści i w ciągu 1-2 miesięcy sytuacja zacznie się uspokajać - to efekty ogólnogospodarcze będą poważne, ale nie katastrofalne. Już obecnie mamy poważnie zakłócone łańcuchy tworzenia wartości i dostaw, bo żyjemy w zglobalizowanej gospodarce. Skala powiązań handlowych i produkcyjnych między

LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025

Plastics Economy Global Commitment. We wrześniu br. foliowe torby zakupowe zniknęły z salonów w Polsce, a do 2025 roku firma wyeliminuje niepodlegające cyrkularności opakowania z całej sieci sprzedaży i łańcucha dostaw, zapewniono. "Polski producent odzieży już od jakiegoś czasu realizuje zasady

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

;W związku z pandemią zakłócony został łańcuch dostaw projektu, a mobilizacja pracowników stała się wyjątkowo trudna. Nie da się w tej chwili przewidzieć wpływu tej sytuacji na harmonogram inwestycji, ale spodziewane są opóźnienia" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość inwestycji, która

Grupa JTI utworzy globalne centrum usług biznesowych w Warszawie

kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz globalny łańcuch dostaw, podano także. Całkowita wartość inwestycji Grupy JTI w Polsce w ostatniej dekadzie przekroczyła już 800 mln USD, przypomniano. JTI Polska powstała w 2008 r., po przejęciu przez JTI brytyjskiej

Siemens Gamesa dostarczy turbiny o łącznej mocy 42 MW dla farmy w Barwicach

rozbudowany lokalny łańcuch dostaw. Siemens Gamesa zaopatruje się w podzespoły oraz nabywa usługi związane z turbinami wiatrowymi u kilku polskich dostawców, na potrzeby projektów realizowanych zarówno w kraju, jak i w całej Europie. W lokalnym łańcuchu dostaw spółka pozyskuje łopaty, jednostki zasilania

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

publikacji raportu nie obserwujemy w procesach budowlanych ani w łańcuchu dostaw zakłóceń związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Niemniej jednak sytuacja ma charakter dynamiczny i nie wykluczamy również trudnych scenariuszy, takich jak m.in. zawieszenie prac na poszczególnych kontraktach budowlanych

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

Polsce na większą skalę te elementy łańcucha dostaw, które dotychczas opierały się głównie na imporcie. W ten sposób mogą powstawać nowe miejsca pracy i wartość dodana napędzająca wzrost gospodarczy. Będzie to oczywiście proces długookresowy, ponieważ w przypadku wielu rodzajów opakowań nie ma jeszcze

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w marcu

w zamówieniach od klientów (6 na 10 firm podało taką przyczynę), rzadziej firmy wskazywały na problem z dostępnością pracowników (5%) i współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw (5%). Badanie to, skoncentrowane na branży produkcyjnej, ma szansę stać się wiarygodnym wskaźnikiem. Pozbawione jest

Automotivesuppliers.pl: Eksport sektora motoryzacyjnego spadnie o 25-33% w 2020

dostaw, w tym także na producentów komponentów w Polsce. Niemal wszyscy dostawcy zawiesili działalność (nieliczni produkują dla klientów w Chinach lub Turcji). Pierwsze redukcje miejsc pracy są już za nami. Praktycznie do zera spadła liczba pracowników tymczasowych w przemyśle motoryzacyjnym"

KIG szacuje spadek eksportu na 15,8% r/r w marcu, oczekuje 18,8% spadku w 2020

% do 226,5 mld euro. Marzec był pod wpływem obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji w łańcuchach dostaw. W konsekwencji poziom eksportu ograniczany był znacznie bardziej niż poziom produkcji przemysłowej. "Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

możliwości ukończenia projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów uzyskania pozwoleń i innych procedur administracyjnych, - utrudniony dostęp do finansowania i / lub

LPP przeznaczyło na wsparcie placówek zdrowia już 5,4 mln zł

obecnie w łańcuchu dostaw oraz znaczenie towaru, którego importu spółka się podjęła wyzwaniem była organizacja logistyki, a dzięki wieloletnim doświadczeniom i kontaktom handlowym, udało się szybko zorganizować transport kontyngentu do Polski. "Ważne było, aby wysyłka z Azji została zrealizowana

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

dostaw, głównie z powodu trudności występujących po stronie transportu i z zamykaniem granic. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółka nie odnotowały znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów" - czytamy dalej. Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój

PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych

łańcucha dostaw 8. nowoczesny klient i stacja przyszłości 9. nowe łańcuchy wartości 10. innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja 11. technologie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W ramach poszczególnych domen wyróżniono i nadano priorytety 30 programom badawczym, w ramach

Enea w strategii zakłada transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

paliwowo-energetycznego zarówno w zakresie regulacyjnym jak i rynkowym, (ii) szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań dla energetyki odnawialnej i rozproszonej, (iii) poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie celów klimatycznych Unii Europejskiej, GK

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

liczbie krajów lub nawet tylko w jednym kraju. Dlatego też poszerzenie bazy dostawców przed ewentualnymi zakłóceniami łańcucha dostaw będzie obecnie priorytetem dla firm, wynika z analizy. "Środki izolacji wprowadzone przez władze ponad 40 krajów (zamieszkałych przed ponad połowę ludności

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

. Branża wiatrowa - jak wiele innych - boryka się z trudnościami wynikającymi z zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw. Ale mimo możliwych opóźnień w oddaniu farm do eksploatacji, prace przy projektach postępują. Realizowane są one przy tym przy zaostrzonych rygorach sanitarnych, wynikających nie

Poczta Polska przenosi obsługę przesyłek paletowych do hali w Grodzisku Maz.

operatorów logistycznych na polskim rynku, z ofertą pełnego łańcucha dostaw. Z tego powodu ważny jest dla nas rozwój infrastruktury dedykowanej tym usługom, który zapewni usprawnienie obsługi klientów" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. logistyki Paweł Przychodzeń, cytowany w

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

. Według niej, kompleksowe odmrożenie gospodarki nastąpi jednak nie wcześniej niż w przyszłym roku. "Zanim emocje trochę opadną, nastąpi wrzesień. Zanim rozpoczniemy naprawę łańcuchów dostaw czy łańcuchów kooperacji, musi minąć trochę czasu. Naprawa tych łańcuchów i zawieranie kontraktów - to

PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

w Europie, pozyska nowe projekty. Będzie to możliwe za sprawą ograniczenia zaufania do przerwanych łańcuchów dostaw w Azji. Dzięki temu, w perspektywie długoterminowej, będziemy mogli zaobserwować wzrost napływu inwestycji" - prognozuje ekspert. PAIH zwraca uwagę, że w portfelu inwestycji

MPM AGD buduje Centrum Dystrybucji AGD w Żyrardowie o wartości 14 mln zł

agd S.A. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie optymalizować wszystkie procesy logistyczne zarówno pod względem jakości, jak i terminowości. W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie łańcuch dostaw na najwyższym poziomie to jeden z głównych wyznaczników odpowiedzialnego biznesu. Budowa Centrum

Lidl: Polscy dostawcy wyeksportowali towary o wartości 2,3 mld zł w 2017 roku

relacji handlowej i wprowadzeniu produktów do sprzedaży na bieżąco monitorujemy ich jakość na każdym etapie łańcucha dostaw - rocznie przeprowadzamy ponad 6 600 badań w niezależnych laboratoriach badawczych. Współpraca z nami jest zatem wymagająca, ale i opłacalna - to ogromna szansa na rozwój

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

, że zamknięcie fabryk przekłada się na duże zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. "Z jednej strony, oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na dobra inwestycyjne i dobra przeznaczone na zużycie pośrednie, a z drugiej - ograniczenia w dostawach dóbr finalnych i pośrednich do odbiorców na całym

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

Jak skutecznie pomóc małym przedsiębiorcom [LIST]

odzyskają w krótkim czasie znaczną część udzielonych pożyczek. Jednocześnie spłacając „dostawców”, firmy uzyskają możliwość funkcjonowania poprzez odblokowanie dostaw. * Pozostałe 50 proc. zostaje przeznaczone na ponowne uruchomienie biznesu – zakupy towarów, surowców, inne bieżące 

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

Departamentu Zarządzania Łańcuchem Dostaw w KGHM Mariusz Drozdowski. Wprowadzenie projektu poprzedziły warsztaty dla przedstawicieli dziewięciu oddziałów KGHM. Zapoznano ich z całym procesem elektronicznego obiegu dokumentów eRW i przeprowadzono ćwiczenia testując i udowadniając w praktyce zalety nowego

CBRE: Liczba pracowników magazynowych za 10 lat może być nawet o połowę niższa

% prac wykonywanych przez ludzi w magazynach przejmą automaty i roboty. "Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie odgrywają ogromną rolą w prowadzeniu działalności w ramach łańcucha dostaw, niezależnie, czy dotyczy to branży logistycznej, czy wytwórczej i handlowej. Aż 69% respondentów z naszego

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

wszystkich sektorach. Pandemia pokazała, że w bardzo globalnym świecie łańcuchy dostaw są bardzo wrażliwe. Nie wieszczyłbym końca globalizacji, ale myślę, że wydarzą się jakieś działania dywersyfikacyjne, żeby zabezpieczyć sobie ciągłość produkcji. Pod tym względem Polska, która jest dużym zapleczem siły

Przegląd informacji ze spółek

. Checkpoint Systems rozszerza swoją współpracę z LPP poprzez wprowadzenie na szeroką skalę systemu identyfikacji radiowej (RFID), który zostanie wdrożony w całym łańcuchu dostaw spółki odzieżowej, począwszy od procesu produkcji poprzez platformę e-commerce oraz ponad 1 700 sklepów w 23 krajach

Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o mocy do ok. 30 MW na terenach Bogdanki

energii. To element rozsądnej transformacji branży, w której wykorzystujemy synergie w ramach istniejącego łańcucha wartości oraz potencjałów naszych firm. Projekt budowy farm fotowoltaicznych w najbliższym sąsiedztwie Bogdanki to właściwe zagospodarowanie kopalnianych gruntów i zapotrzebowania na energię

Bogdanka zwiększyła wartość dostaw węgla do Enei do 13,97 mld zł w l. 2017-2036

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Lubelski Wegiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie - spółką z grupy kapitałowej Enei - aneksy do wieloletnich umów dostaw węgla, określając wartość dostaw do końca 2017 r. na 4,64 mld zł netto i zwiększając wartość dostaw w latach 2017-2036 do 13,97 mld zł

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 53,9 pkt w kwietniu

aktywności zakupowej wyhamowało do najsłabszego od siedemnastu miesięcy. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od grudnia 2010 roku. Z kolei zapasy środków produkcji wzrosły jedynie marginalnie, podano też w materiale. "Presje inflacyjne w kwietniu

CCC zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r. ze sprzedażą na niskim poziomie

stronę niższych półek cenowych, potencjalnego zachwiania globalnych łańcuchów dostaw i prawdopodobnego przyśpieszenia konsolidacji rynku. "Model biznesowy grupy i strategia GO.22, w ocenie grupy, optymalnie adresują potencjalne zmiany na rynku. Grupa jednocześnie podtrzymuje cele strategiczne na

BAH: Proces sprzedaży samochodów został istotnie zaburzony w zw. z pandemią

- sales"); 5. ryzyko utrudnień na granicach międzypaństwowych, które może mieć wpływ na utrudnienia w realizacji transportu międzynarodowego; 6. ryzyko zaburzenia łańcuchów dostaw, które może mieć wpływ na zdolność producenta do dostarczania samochodów zamówionych przez spółki z grupy kapitałowej

PSEW: Przyrost mocy wiatrowych na lądzie o 3,5 GW oznacza korzyści w gospodarce

wiatrowej na lądzie i morzu coraz więcej polskich firm mogłoby włączać się w tzw. łańcuch dostaw turbin i usług dla sektora energetyki wiatrowej. Dziś takich przedsiębiorstw w jest ok 140. Z kolei dla globalnych dostawców urządzeń byłby to impuls do lokowania w naszym kraju swoich zakładów produkcyjnych

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 55 pkt w grudniu

sektorze przemysłowym. Zarówno wielkość produkcji, poziom zatrudnienia jak i całkowita liczba nowych zamówień wzrosły w szybszym tempie. Liczba całkowitych nowych zamówień osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015 roku. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a opóźnienia dostaw były jednymi z

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

łańcuchy dostaw w gospodarce światowej oraz wzrost spreadów kredytowych i ryzyka default na portfelach (obligacje korporacyjne i ekspozycje kredytowe w tym zagraniczne). Spodziewany jest także dalszy wzrost awersji do ryzyka, a tym samym spadki cen akcji. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w

H88 Hosting z grupy R22 obejmie 100% udziałów Avalon za 1,85 mln euro

ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)  

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

podmioty z kapitałem zagranicznym, jak i polskich przedsiębiorców - inwestorów oraz producentów i usługodawców w ramach całego łańcucha dostaw dla branży wiatrowej. (ISBnews)  

PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr.

magazynu centralnego, zmiana łańcucha dostaw i przejście na dostawy bezpośrednie od producentów towarów handlowych, wymieniono w raporcie.  W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 7,77 mln zł wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu

P&G: W erze cyfryzacji konsumenci szukają marek zaangażowanych społecznie

postaw konsumenckich odgrywają czynniki do tej pory z nimi niezwiązane, takie jak: podejście do ekologii, zrównoważonego łańcucha dostaw, czy nierówności społecznych. Podkreśliła, że zmiany nie są niczym nowym, ale tempo w jakim się dokonują jest najszybsze w historii. "Etyka, wartości

Sunex zakończy inwestycję w produkcję zasobników c.u.w. w III kw. br.

Sunex z dostawcy kompleksowych rozwiązań w branży grzewczej na producenta kompleksowych rozwiązań w branży" - powiedział Kalyciok podczas konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, inwestycja warta ok. 9,1 mln zł to odpowiedź na występującą w branży tendencję skracania łańcucha dostaw i możliwość

Egger prowadzi rozmowy z EBI ws. finansowania zakładu w Biskupcu

, pełnoetatowych miejsc pracy. Otworzy to również możliwości w łańcuchu dostaw i dla dostawców usług" - powiedział członek zarządu grupy ds. finansów i administracji Thomas Leissing, cytowany w materiale. Zakład jest już w trakcie budowy i główne budynki zostaną ukończone pod koniec 2018 r. Zakład w

NTB: Popyt na nasze produkty rośnie w czasie pandemii, kontynuujemy crowdfunding

zmieni się organizacja pracy na produkcji, na stałe wprowadzone zostaną zaostrzone przepisy sanitarne, zmieni się obieg dokumentów (ci, którzy nie przeszli na cyfrowy obieg dokumentów, mają teraz problemy z zebraniem podpisów na papierze), zmieni się podejście do organizacji łańcucha dostaw ze

Polinvest 8 ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad VGL Group

wykorzystaniu różnych form transportu. Ponadto podmioty z grupy kapitałowej VGL Group świadczą na rzecz swoich klientów usługi  w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki kontraktowej oraz obsługi celnej. Podmioty z grupy kapitałowej VGL Group świadczą usługi logistyczne na terenie Rzeczypospolitej

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

ostatnich pięciu lat, to zorientowane na eksport polskie przedsiębiorstwa nadal pozostają w dużej mierze zaangażowane w łańcuchy dostaw, tzn. są poddostawcami i nie wspięły się znacząco po drabinie wartości dodanej" - wskazuje firma. "Co zatem należałoby - i co można zrobić, zwłaszcza w

Polbrand przydzielił obligacje serii I o wartości nominalnej 1,078 mln zł

w celu dywersyfikacji źródeł rozwija również import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA. W łańcuchu dostaw eksploatuje place węglowe w Gdańsku, Szczecinie i Międzyrzeczu Podlaskim oraz w Braniewie. Spółka ponadto zajmuje się produkcją i sprzedażą ciepła z własnej ciepłowni, jak

Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing ma kontrakt z Donskoy Anthracite Joit-Stock Company na dostawę sprzętu górniczego do Rosji, poinformowała spółka. Kontrakt będzie obowiązywał do końca 2019 r., podano także. "Przedmiotem kontraktu jest dostawa

Impact: Kryzys spowoduje przewartościowanie modelu rozwoju gospodarczego

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Czas po kryzysie przyniesie przewartościowanie modelu rozwoju gospodarczego, jaki obowiązywał w ostatnich 30 latach. Jednym z elementów zmiany powinno być przenoszenie łańcuchów dostaw z rynków azjatyckich do Europy. Proces ten będzie wymagał jednak finansowania

Ciech zamierza kontynuować inwestycje w logistykę w 2018 r.

kompleksowego serwisu klientom, dlatego podejmujemy szereg działań w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji logistycznych. W docelowym modelu chcemy oferować partnerom biznesowym pełen zakres usług w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. W praktyce oznacza to nie tylko zabezpieczenie usługi transportu

Gobarto miało 21,85 mln zł zysku netto, 41,55 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

oraz dystrybucyjnym" - powiedział prezes Marcin Śliwiński, cytowany w osobnym komunikacie. Grupa Gobarto nie odnotowała dotychczas znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością i łańcuchem dostaw w związku z trwającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz

Poświata z Bain & Co: Wartość transakcji PE w Polsce wzrosła o ok. 40% w 2019 r.

związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prawdopodobnie ograniczy również liczbę nowych przejęć. "Fundusze zaangażowane w sektory, które w największym stopniu dotknęła epidemia, czyli transport, turystyka, łańcuchy dostaw, chcą poczekać, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt koronawirusa. Ale z

Unitop: Capex w tym roku to kilka mln zł, większe inwestycje - po pandemii

produktów. Jednocześnie w związku z tym, co się dzieje z koronawirusem, załamaniu uległy łańcuchy dostaw. Np. całe Włochy nie produkują od zeszłego tygodnia, a niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Włosi i Finowie są czołowymi dostawcami papieru do pakowania cukierków, tzw. owijek" - powiedział

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

przetwórstwo (-27,5% r/r), gdzie w wielu branżach przedsiębiorstwa notowały przestoje, co było podyktowane słabymi zamówieniami, zakłóceniami w łańcuchach dostaw w dostaw, jak również względami bezpieczeństwa. Przestoje w największym stopniu dotknęły branży motoryzacyjnej, której większą część pauzowała prawie

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 15,9 mld zł aktywów inwestycyjnych w I kw.

. Dla kontrastu, w kolejnych miesiącach roku, relatywnie najlepszych wyników możemy spodziewać się w obszarze finansowania maszyn. Przemysł będzie miał możliwość odrobienia znacznej części strat z I połowy roku w momencie, kiedy powoli odbudują się globalne łańcuchy dostaw i produkcji. Reasumując, w

Sejm przyjął nowelę dot. nieuczciwych praktyk handlowych przy dostawach żywności

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ustawa eliminuje stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

grupy kapitałowej MZ części łańcucha wartości HZI, w tym przede wszystkim projektowania oraz potencjalnie prefabrykacji podzespołów, rur oraz konstrukcji stalowych, a także ich montażu, wykorzystując dźwignię cenową pomiędzy Polską a Europą Zachodnią, b) zobowiązanie stron do zawarcia umowy ramowej o

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

, transport oraz wybrane branże eksportowe, jak meblarska czy te będące częścią międzynarodowych łańcuchów dostaw, jak sektor motoryzacyjny. "W KUKE, zaraz po pojawieniu się pierwszych negatywnych sygnałów z gospodarki, podnieśliśmy do 100% poziom ochrony w ubezpieczeniach eksportu dóbr inwestycyjnych

System car sharingu innogy go! dostępny także dla przedsiębiorców

odnawialnych. Usługa może tym samym pomóc firmom w realizacji strategii odpowiedzialnego społecznie biznesu. Wpisuje się ona bowiem w ideę zielonego łańcucha dostaw, w którym wszystkie działania i procesy zachodzące od momentu wytworzenia produktu, przez jego, sprzedaż, aż po obsługę

PwC: W ciągu ostatnich 5 lat 67% polskich firm zmagało się z kryzysami

kryzysowych, najdotkliwsze okazują się być te z obszaru operacji i technologii (tj. awaria produktu, zakłócenie łańcucha dostaw, awaria technologiczna), podano. "Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w naszym badaniu, spodziewają się, że w kolejnych latach ich firmy będą musiały zmierzyć się z

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

;Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwijająca się pandemia

PKP Cargo w strategii zakłada zysk netto min. 5% przychodów od 2019r.

i realizacja planu wzrostu nieorganicznego na rynku krajowym, - Skoordynowanie ekspansji zagranicznej, - Dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta, - Przyjęcie i realizacja planu działania dla obszaru marketing oraz CSR w koordynacji z Grupą PKP, - Rozwój innowacji

ABB dostarczy PSE system informatyczny MMS za 34,2 mln zł

. "Nasze najnowsze rozwiązanie ABB Ability Market Manager otwiera kolejny etap długofalowej współpracy z PSE. Chcemy nadal wspierać cyfryzację polskiej sieci elektroenergetycznej i działania na rzecz zapewnienia niezawodnych dostaw energii elektrycznej do milionów odbiorców, wzmacniając tym samym

Rząd przyjął nowelę dot. nieuczciwych praktyk handlowych przy dostawach żywności

handlowych w łańcuchu dostaw żywności. "Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy jako dostawcy produktów rolno-spożywczych nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na brak spełnienia kryteriów

Polbrand przeprowadził emisję obligacji serii P o wartości 0,54 mln zł

Rosji, jednak w celu dywersyfikacji źródeł rozwija również import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA. W łańcuchu dostaw eksploatuje place węglowe w Gdańsku, Szczecinie i Międzyrzeczu Podlaskim oraz w Braniewie. Wykorzystywany osprzęt i cały park maszynowy są własnością spółki

Prezes Skarbiec TFI: Skala pakietu pomocy w Polsce podobna jak w innych krajach

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Wartość pomocy zadeklarowanej przez rząd w ramach ogłoszonej dziś tarczy antykryzysowej w Polsce jest podobna do pakietów przyjętych przez inne kraje, a jej skuteczność będzie zależała od rozwoju pandemii koronawirusa, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 53,7 pkt we wrześniu

te są zgodne z prognozami IHS Markit przewidującymi silny wzrost produkcji przemysłowej (4,9%) w 2017 (najszybsza ekspansja od 2011). Inne ważne wnioski płynące z najnowszych badań to: zakończenie rekordowego okresu wzrostu zatrudnienia, ponowne wystąpienie presji na łańcuchy dostaw oraz najszybszy

Grupa Azoty chce latem zakończyć analizy ws. zmian projektu PDH

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty chce do lipca-sierpnia zakończyć analizy ws. ewentualnego wydłużenia łańcucha produktowego w ramach inwestycji PDH w Policach, poinformował prezes Wojciech Wardacki. "W tej chwili jesteśmy na ukończeniu analiz dotyczących wydłużenia łańcucha

Na czym polega "tarcza finansowa PFR"? Kto i jak może ubiegać się o pomoc? Jakie są wymogi dla firm? [WYJAŚNIAMY]

– Nikt sobie nie wyobrażał kryzysu, który miałby polegać na tym, że nagle połowa globalnej gospodarki ulega zamrożeniu. Rwą się łańcuchy dostaw – powiedział w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Potem stwierdził, że bezpieczeństwo gospodarcze jest równie ważne

Zysk netto Polwaksu spadł r/r do 8,09 mln zł w III kw. 2017 r.

świecowych i zniczowych, oraz przyspieszeniem terminów logistyki dostaw do sieci" - podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka

BGK: Wielton ma umowę z bankiem dot. kontraktu eksportowego z firmą Binke z Mali

, budujemy naszą organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawniamy łańcuch dostaw i usługi dla naszych klientów" - dodał dyrektor Wielton Africa Artur Pietrzak. Potencjał rynku afrykańskiego dostrzegły już m.in. Chiny. Inwestują tam coraz więcej, budując tym samym pozycję ważnego

Program dla petrochemii Orlenu da bardziej zaawansowaną produkcję w przyszłości

, jako głównego źródła dostaw produktów niezbędnych do budowy i zasilania tego typu pojazdów, umożliwi nam sprostanie wyzwaniom związanym z rozwojem elektromobilności, podsumowano. PKN Orlen podał dziś, że przyjęty Program rozwoju petrochemii do 2023 r., o wartości nakładów inwestycyjnych 8,3 mld zł

KPMG: 40% inwestorów z USA chce otwierać biura sprzedaży, działy marketingu

wzrostu, rozwijaniu nowych sektorów oraz w tworzeniu silnej bazy pracowniczej i przyszłych możliwości. Wiele polskich firm jest dla naszych członków ważnymi partnerami nie tylko na rynku lokalnym, ale także w łańcuchach wartości i dostaw na całym świecie" - powiedział prezes AmCham w Polsce Tony

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

wspięły się wyżej w łańcuchu dostaw gospodarki światowej, wytwarzając większą wartość dodaną, co wymaga większych wydatków na badania i rozwój. Obecnie odpowiadają one 1% PKB w Polsce, czyli znacznie poniżej 1,8% odnotowanego w Czechach i 1,9% w Słowenii, nie mówiąc o średniej OECD wynoszącej 2,4% lub o 3

Eksport PGZ wzrósł o ponad 43% r/r w 2017 r.

uzbrojenia, takie jak armatohaubice "Krab" czy karabinki MSBS "Grot", ale także pakiety modernizacyjne dla wyposażenia proweniencji wschodniej czy też udział w łańcuchach dostaw międzynarodowych potentatów w sektorze bezpieczeństwa, podała także spółka. Polska Grupa Zbrojeniowa to lider

Wkład spółek systemu Coca-Cola w polskie PKB wyniósł 0,14% w 2016 r.

miejsc pracy. W 2016 roku firmy zatrudniały bezpośrednio 2 172 pracowników, a każde miejsce pracy w systemie przyczyniło się dodatkowo do powstania sześciu kolejnych stanowisk w łańcuchu dostaw i wśród partnerów handlowych, łącznie tworząc 15 230 miejsc pracy" - czytamy dalej w komunikacie

PAIH, K&P: Sektory smart cities, OZE, farmacji szansą dla japońskich inwestycji

gospodarki, a dzięki inwestycjom w zakłady produkcyjne i centra usług, pokonały dystans do swoich klientów końcowych w Europie Zachodniej i zwiększyły udział w globalnych łańcuchach dostaw wielu światowych marek. Nowe możliwości współpracy inwestycyjnej stwarzają uchwalona w zeszłym roku przez polski

KH Logistyka i PEK II podniosły cenę w wezwaniu na akcje Pekaes do 15,1 zł/szt.

14,15 zł za jedną akcję zaproponowaną w wezwaniu mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki. Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem

Perma-Fix Medical przeprowadzi kolejne testy pod kątem komercjalizacji Tc-99m

odporna na duże dawki promieniowania radiacyjnego o wartości 6 kiurów. "W oparciu o wyniki testów jesteśmy przekonani, że nasz nowy proces technologiczny posiada potencjał, aby całkowicie zmienić światowy łańcuch dostaw Tc-99m, którego wartość wynosi wiele miliardów dolarów. Ponadto, wierzymy, że

Pracodawcy RP: Brexit nie wpłynie na firmy w br, potem nowe obowiązki, gł. celne

handlowe, ale będą one mogły wejść w życie dopiero po zakończeniu okresu przejściowego. Po 1 stycznia 2021 roku Unia Europejska i Wielka Brytania będą dążyły do wdrożenia nowych porozumień dotyczących wymiany handlowej. "To szansa na zachowanie dotychczas istniejących łańcuchów dostaw oraz wszelkich

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r.  "Nasz kraj jest silnym ogniwem w europejskim łańcuchu dostaw, a polski eksport, z racji bardzo silnej geograficznej koncentracji, jest ściśle powiązany z gospodarką europejską. Stąd też fakt, że w Europie pożegnaliśmy się ze szczytem koniunkturalnym i

Polbrand przydzielił obligacje serii D i J o łącznej wartości 4,35 mln zł

na rynku Catalyst" – podano także. Polbrand zajmuje się obrotem węglem i produktami energetycznymi, obecnie głównie z Rosji, jednak w celu dywersyfikacji źródeł rozwija również import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA. W łańcuchu dostaw eksploatuje place węglowe

Przegląd prasy

współpracę z LPP poprzez wprowadzenie na szeroką skalę systemu identyfikacji radiowej (RFID), który zostanie wdrożony w całym łańcuchu dostaw spółki odzieżowej, począwszy od procesu produkcji poprzez platformę e-commerce oraz ponad 1 700 sklepów w 23 krajach, poinformował Checkpoint Systems

Sroka z Abris: Indeks WIG-ESG pomoże w wycenie fundamentów spółek

najefektywniej inwestować z uwzględnieniem danych społecznych, środowiskowych czy w zakresie ładu korporacyjnego. Nikt nie ma wątpliwości, że afera korupcyjna, przypadek łamania praw człowieka w łańcuchu dostaw, czy awaria środowiskowa mogą doprowadzić do dużego spadku wartości spółki, w którą zainwestowali. Ale

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 29,3 mld euro w 2018 r.

wyniki potwierdzają, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki i pozostaje ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 29,3 mld euro, o 5,5% wyższy niż w 2017 r. i około

Przegląd prasy

, oczekuje 5,8% wzrostu w 2019 r. --Pergamin zamyka rundę seed z 1 mln zł na rozwój machine learning dla umów --Goldenline z nowym prezesem T. Kuropatwińskim chce rozwijać m.in. e-commerce --MAE monitoruje kwestię bezpieczeństwa dostaw ropy z Bliskiego Wschodu --MAE jest gotowa wesprzeć Polskę w

Pekaes: Cena 14,15 zł za jedną akcję odpowiada wartości godziwej spółki

oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

CDRL spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 będą miały istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność, ale ryzyko po stronie łańcucha dostaw ocenia jako niskie, podała spółka. CDRL szacuje, że przychody ze sprzedaży w sklepach własnych w

Lotos Kolej ma umowę leasingu 6 lokomotyw Dragon 2 firmy Newag za 88 mln zł

, mocy przewozowych, a także polepszenia komfortu pracy maszynistów" - dodał wiceprezes Lotos Kolej Jaromir Falandysz. Wartość umowy leasingu to 88 mln zł, na co składa się łączna cena sprzedaży oraz szacunkowe wynagrodzenie za wykonane usługi serwisowe rozliczane proporcjonalnie do ich

Przegląd informacji ze spółek

firmami (MSP), bo doceniają ich innowacyjność i elastyczność, ale oczekują od nich dobrego przygotowania do realizacji kontraktu, oceniły przedstawicielki zarządów podczas panelu dyskusyjnego pt. "Polskie MSP w łańcuchu wartości dużych firm" na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy. PKN Orlen

Exact Systems: Twardy Brexit groźniejszy dla automotive Polski niż innych w CEE

mniejszą sprzedaż aut z UE na Wyspach, czyli niższe zapotrzebowanie np. na polskie części w unijnych fabrykach. Wszystko przez bardzo umiędzynarodowiony łańcuch dostaw, który zostanie rozerwany, jeśli Wielka Brytania nie dojdzie do porozumienia z UE. Wyspy Brytyjskie to drugi największy rynek motoryzacyjny

Sfinks Polska liczy na poprawę wyników w 2019 dzięki innowacjom technologicznym

dowolnego rodzaju urządzenia przyczyni się do zapewnienia ciągłości operacyjnej i umożliwi pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw od producenta po opinie klienta. Ponadto Sfinks osiąga stabilizację finansową m.in. dzięki podpisanemu niedawno aneksowi z Bankiem Ochrony Środowiska. Porozumienie z bankiem