łańcuch wartości

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

Przy połączeniu spółek górniczych ze spółkami energetycznymi tworzy się łańcuch wartości, który jest silnie powiązany. Węgiel powinien być jednym z ogniw w łańcuchu produkcji energii - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach. Dwie główne obecnie technologie produkcji energii odnawialnej - wiatrowa i słoneczna - oraz technologie magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości. Istotne jest włączenie ich do prac forum

PKN Orlen jest zainteresowany akwizycjami w obszarze petrochemii

- olefiny i fenol. "Ja bym sobie osobiście życzył iść w kierunku akwizycji, bo wtedy szybciej będziemy rozwijać łańcuchy wartości" - dodał. "Będziemy przejmować tylko to, na co nas stać i to, co się zapina w naszym łańcuchu wartości" - wskazał prezes, zapytany o możliwość przejęcia

Bank Światowy: Polska może zyskać na zmianach w światowych łańcuchach dostaw

beneficjentem zmian w globalnym łańcuchu dostaw. "Obecny kryzys wywołany epidemią koronawirusa oraz tendencje protekcjonistyczne mogą nadal zaburzać globalne łańcuchy wartości, których udział w światowym handlu spadał już od kryzysu finansowego w 2009 r." - uważa Savescu. "W średnim okresie

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48,2 pkt w lutym 2020 r.

łańcuchach dostaw będą się zwiększać i jaki wpływ będzie to miało na produkcję oraz optymizm biznesowy przedsiębiorców przybliżą nam oczekiwane z niecierpliwością marcowe dane" - skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza

MR zwraca się o założenia projektów wodorowych, które mogą uzyskać wsparcie UE

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju zwraca się o składanie założeń projektów, wpisujących się w łańcuch wartości technologii i systemów wodorowych: produkcję, magazynowanie, przesył, dystrybucję oraz korzystanie przez użytkowników końcowych, które będą mogły uzyskać wsparcie

Ministerstwa, PSEW i PTMEW podpisały list intenc. ws. morskiej energ. wiatrowej

bogactwem" - powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas uroczystości podpisania. Dodał, że jest to szansa na zbudowania łańcucha wartości polskich firm. "To przedsięwzięcie, które jest ogromną szansą gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy podejmiemy ją wspólnie. Słowem kluczem jest

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Pandemia COVID-19 ożywiła dyskusję na temat przyszłego znaczenia Chin w globalnych łańcuchach dostaw i przeniesienia części produkcji z Państwa Środka do innych krajów - w związku z tym wartość dodana wytworzona w Polsce mogłaby zwiększyć się o 8,3 mld USD rocznie

R22 otrzyma od spółki zależnej Vercom blisko 12 mln zł

technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę

LPP zakończyło rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim zwiększając powierzchnię magazynową o 21 tys. m2 i o 4,4 tys. m2 powierzchnie biurową, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniosła blisko 200 mln zł i obecnie łączna powierzchnia całego

R22 ma pokazać na jesieni nowy brand, pod którym będzie działać w całej Europie

podczas spotkania z dziennikarzami. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich

Zyska: MK stworzy agendę celem wypracowania umowy sektorowej dla offshore

mogli - wspólnie ze wszystkimi podmiotami, które mają swoje interesy w stworzeniu tego łańcucha wartości opartego o montaż a później wytwarzanie energii w morskich elektrowniach wiatrowych - zbudować jak najlepsze porozumienie sektorowe, które będzie wyrażać interesy całej branży" - dodał

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

kluczowych gałęzi gospodarki: przynosi 7% PKB Unii Europejskiej; zatrudnia 6% europejskich pracowników; generuje 12% wartości eksportu, dając nadwyżkę ponad 84,4 mld euro; corocznie inwestuje środki prywatne w badania i rozwój w kwocie 57,4 mld euro co stanowi 28% wartości nakładów unijnych na B+R

MR: Scenariusz bazowy to wyraźne ograniczenie eksportu w tym roku

, że: - nasza gospodarka jest włączona w globalne łańcuchy wartości (ok. 50% naszego handlu dokonuje się w ramach GVC), - naszymi największymi rynkami zbytu są kraje pogrążone w problemach gospodarczych, - skutki pandemii silnie dotykają także nasze zakłady, jako scenariusz bazowy należy przyjąć

R.Power ma umowę nabycia farmy fotowoltaicznej o mocy 8,5 MW w Portugalii

udziałem rynkowym - jak podaje - na poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MWp. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni

Umicore ma umowę z EBI wartą 125 mln euro na budowę fabryki materiał. katodowych

wytwórczego obejmującego cały łańcuch wartości związany z produkcją akumulatorów do pojazdów elektrycznych. W marcu bieżącego roku EBI udzielił kredytu w wysokości 480 mln EUR spółce LG Chem Wrocław Energy. Odgrywamy aktywną rolę w tworzeniu właściwego ekosystemu, w którym producenci i dostawcy będą mogli

R22 zapowiada wypłatę wyższej r/r dywidendy za rok obr. 2019/2020

terminie. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony

R22 chce osiągnąć pozycję lidera w regionie CEE w ciągu 2-3 lat

stać na wszystkich trzech nogach" - powiedział także prezes. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od

PIE: Eksport polskiego sektora motoryzacyjnego przekroczył 31 mld euro w 2018 r.

, na Słowacji, Węgrzech, we Francji i Wielkiej Brytanii). Korzyści osiągane z tego rodzaju specjalizacji w globalnych łańcuchach wartości są większe niż ze specjalizacji w montażu samochodów, w który szczególnie silnie zaangażowały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej" - wskazano w raporcie

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 1,9 mld zł, podała spółka. "Przy rosnących dynamicznie przychodach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych kontraktów, grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Jego wartość wynosi obecnie 1,9 mld zł. W 2019 r

MOL chce wzmocnić pozycję rynkową w petrochemii w Europie Środkowej i Zachodniej

é Szabó, dyrektor Group Petrochemicals Business Development w MOL. Istotnym rynkiem w kontekście planowanej rozbudowy przetwórstwa polioli jest Polska. "Zgodnie z przyjętą w listopadzie ubiegłego roku strategią, chcemy wydłużyć łańcuch wartości w segmencie petrochemicznym. Celujemy także w

R22 otrzyma 5,99 mln zł dywidendy od spółki zależnej Vercom

R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej

Grupa R22 może przeznaczyć 8-9 mln euro na kolejne przejęcia

oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)

Nomad Electric ma umowy na budowę 13 elektrowni PV na terenie całego kraju

zapotrzebowanie w zakresie energii elektrycznej" - powiedział prezes Nomad Electric Paweł Czaus, cytowany w komunikacie. Firma podkreśla udział polskich firm w całym łańcuchu wartości. W przypadku projektów o mocy do 1 MWp udział ten szacowany jest nawet na 70%. "Intensywnie poszukujemy projektów

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 42,4 pkt w marcu 2020 r.

najszybsze od grudnia 2008, poziom zatrudnienia obniżył się najszybciej od lipca 2009, a główny Wskaźnik PMI zarejestrował najniższą wartość od kwietnia 2009. Spadek polskiego PMI złagodził rekordowy wynik zarejestrowany przez Wskaźnik Czasu Dostaw. Opóźnienia w dostawach wiążą się zazwyczaj z rosnącym

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka. "Powyższy odpis dotyczy

KE przyjęła strategię, dotyczącą integracji systemów energetycznych i wodoru

;Przyjęte dziś strategie […] mocno wkroczą na ścieżkę dekarbonizacji naszej gospodarki do 2050 r. Nowa gospodarka wodorowa może być motorem wzrostu, który pomoże przezwyciężyć straty ekonomiczne spowodowane przez COVID-19. Opracowując i wdrażając łańcuch wartości czystego wodoru Europa stanie się

Akcjonariusze R22 zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

zależne od dostaw z krajów najbardziej dotkniętych epidemią. W tych branżach należy spodziewać się największych problemów z przerwanymi łańcuchami dostaw w związku z epidemią koronawirusa. Udział wartości dodanej z Chin, Korei Południowej i Włoch w eksporcie polskich przedsiębiorstw wynosi około 15% w

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony

Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią

nowego sektora gospodarki. Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej". "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i

Ferenc Horváth zrezygnował z funkcji wiceprezesa wykonawczego MOL

. Ferenc Horváth pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego MOL ds. downstreamu od 2011 roku, a wcześniej, od 2003 r. był wiceprezesem wykonawczym MOL ds. rafinacji i marketingu. Pod jego przewodnictwem utworzony został zintegrowany łańcuch wartości w obszarze downstream, a MOL osiągnął wiodącą pozycję

ING BSK i N-N: Po pandemii 24% badanych przesiądzie się na rower

% respondentów kupuje rower o wartości do 2 tys. zł, 23% do 3 tys. zł, 8% do 4 tys. zł, a 14% do 5 tys. zł. W 41% są to rowery miejskie, 36% - górskie, a 13% - szosowe. Blisko połowa (46%) przechowuje go w garażu, 29% w piwnicy, a 17% w mieszkaniu lub na balkonie. Do zabezpieczenia przed kradzieżą 49% używa

Electrum zbuduje dla R.Power 28 parków fotowoltaicznych o łącznej mocy 27 MWp

poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1 000 MWp w Polsce. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M). (ISBnews

Mo-Bruk ma umowę na zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł

;zrealizowana w 2020 roku. Łączna wartość kontraktów pozyskanych do tej pory przez Mo-Bruk wzrosła rok do roku o ponad 20%, podkreślono. "Odpady odbierane od przedsiębiorstw z branży chemicznej stanowią istotne ogniwo w naszym łańcuchu produkcji granulatu cementowego, odbieranego

Solartech zbuduje 31 farm fotowoltaicznych w Polsce dla R.Power

rynku fotowoltaicznego" - dodał prezes R.Power Przemysław Pięta. R.Power jest jedną z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce z udziałem rynkowym - jak podaje - na poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MWp. R.Power działa w całym łańcuchu wartości

PKN Orlen rozważa budowę instalacji do produkcji izopropanolu

procesem, opracowanym na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat. Licencjodawca deklaruje, że stworzona technologia zapewnia optymalne koszty operacyjne i inwestycyjne oraz oczekiwaną niezawodność" - czytamy dalej. "Realizując strategiczne założenie wydłużania łańcucha

MR spodziewa się spadków obrotów towarowych w kwietniu

koniunktury już wcześniej wskazywały na występowanie turbulencji w łańcuchach wartości, to jednak główne decyzje służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono w Polsce i u większości naszych głównych partnerów handlowych dopiero w marcu"- czytamy dalej w komentarzu resortu

Akcjonariusze R22 zdecydują 12 czerwca m.in. o skupie akcji własnych

holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po

EBOR obniżył prognozę PKB Polski do -3,5% w 2020 r., oczekuje +4% w 2021 r.

w raporcie, że wpływ koronawirusa na gospodarkę polską będzie poważniejszy niż w przypadku światowego kryzysu finansowego w latach 2008-2009, ponieważ nasz kraj jest silnie zintegrowany z globalnymi łańcuchami wartości oraz z powodu dużego znaczenia małych i średnich firm w zatrudnieniu, których

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%" - podano także. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

;W związku z pandemią zakłócony został łańcuch dostaw projektu, a mobilizacja pracowników stała się wyjątkowo trudna. Nie da się w tej chwili przewidzieć wpływu tej sytuacji na harmonogram inwestycji, ale spodziewane są opóźnienia" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość inwestycji, która

R22 zadebiutuje na GPW w piątek

akcjonariuszy sprzedających. Cena emisyjna akcji została ustalona na 17,5 zł za sztukę. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha

Grupa JTI utworzy globalne centrum usług biznesowych w Warszawie

kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz globalny łańcuch dostaw, podano także. Całkowita wartość inwestycji Grupy JTI w Polsce w ostatniej dekadzie przekroczyła już 800 mln USD, przypomniano. JTI Polska powstała w 2008 r., po przejęciu przez JTI brytyjskiej

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

) scenariusz się nie ziści i w ciągu 1-2 miesięcy sytuacja zacznie się uspokajać - to efekty ogólnogospodarcze będą poważne, ale nie katastrofalne. Już obecnie mamy poważnie zakłócone łańcuchy tworzenia wartości i dostaw, bo żyjemy w zglobalizowanej gospodarce. Skala powiązań handlowych i produkcyjnych między

PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych

regulacyjnych stawianych koncernom paliwowym, petrochemicznym oraz energetycznym w Europie. Będą one także kluczowe dla sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów detalicznych jak hurtowych. Chcemy rozwijać oraz wdrażać innowacyjne technologie w naszej działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości

Marie Brizard spodziewa się 20-25 mln euro straty EBITDA w 2019 r.

Francji. Zostało również zawarte strategiczne partnerstwo dla dystrybucji marek grupy w Stanach Zjednoczonych, poinformowano. "Wszystkie te decyzje zostały podjęte na bazie ich zdolności do tworzenia łańcucha wartości i alokowania zasobów finansowych grupy w działania generujące najwyższe możliwe

Pekao: Produkcja moto. wzrośnie do 245 mld zł w 2030 r. wg bazowego scenariusza

segmentach tradycyjnych może skutkować długoterminową stagnacją branży (średnie tempo nieprzekraczające 1% rocznie). "Główne megatrendy przyniosą nieodwracalne zmiany we wszystkich elementach łańcucha wartości i nie inaczej będzie w Polsce. Przed sektorem staną poważne wyzwania, ale też niepowtarzalne

Fundusz ASI przejmie od R.Power farmy fotowoltaiczne o mocy 122 MWp

szósta inwestycja ASI w sektorze fotowoltaiki w Polsce. R.Power jest jedną z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce z udziałem rynkowym - jak podaje - na poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MWp. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV

R22 miało 3,37 mln zł zysku netto, 8,44 mln zł zysku EBIT w I kw. r.obr. 2019/20

zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

konferencji prasowej wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wicepremier wskazała też na "łańcuchy wartości związane z produkcją żywności." - Wszyscy obserwowaliśmy, jak przed wprowadzeniem kwarantanny Polacy zaczęli gromadzić zapasy jedzenia nawet na dwa miesiące. Pojawiły się pytania

Grupa MOL sfinalizowała przejęcie Grupy Aurora z sektora recyklingu plastiku

Niemczech, ale również planują ekspansję w Europie Centralnej i Wschodniej. "Grupa MOL jest znaczącym dostawcą polimerów, poszukującym możliwości przedłużenia łańcucha wartości w petrochemii w kierunku produktów o większej wartości dodanej. W tym celu spółka chce poszerzać synergie ze swoim obecnym

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w marcu

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% do poziomu 552,43 pkt w marcu, a w całym I kwartale stracił już 30,27% swojej wartości, podała firma DSR. "W pierwszej połowie marca ceny akcji kontynuowały wędrówkę na południe, potwierdzając najczarniejsze

PKN Orlen ma umowę na licencję i projekt bazowy rozbudowy produkcji fenolu

wydłużenie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Do końca minionego roku zakończono prace projektowe dla obiektów centrum, zakończono również roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego, a dla pozostałych przestrzeni prace te są bardzo zaawansowane. Budynki osiągnęły już docelową wysokość i trwa

LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025

standardów  w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw, poinformowano również.   Trzecim filarem zmian w LPP będzie eliminacja plastikowych opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu, którą jeszcze w tym roku zapoczątkowało przystąpienie do inicjatywy New

R22 chce przeznaczać na dywidendy minimum 30% skonsolidowanego zysku netto

technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z

PKN Orlen zrealizuje centrum B+R za 184 mln zł, ma umowę z Budimex na 167 mln zł

Programem oraz w ramach ogłoszonego w strategii PKN Orlen dalszego wydłużenia łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Będzie także zapleczem do realizacji badań w innych obszarach aktywności GK Orlen" - czytamy dalej w komunikacie. W odrębnym komunikacie Budimex poinformował: "Termin

R22 miało 3,77 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2019/2020

technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę

R22 liczy na kolejne przejęcie w Rumunii i akwizycję w nowym kraju w regionie

"w każdym możliwym aspekcie", czyli zysków, przychodów, liczby klientów. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha

EBI udzielił 350 mln euro ośrodkom naukowym w Warszawie i Krakowie na B+R

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z Ministerstwem Finansów umowę o wartości 350 mln euro o finansowanie w latach 2019-2020 programów badawczych realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w

R.Power pozyskał 100 mln zł na przejęcia kolejnych projektów fotowolt. (aktual.)

poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MWp. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M). (ISBnews)

R.Power pozyskał 100 mln zł na przejęcia kolejnych projektów fotowoltaicznych

całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M). (ISBnews)  

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

recesji w 68  krajach (w porównaniu z zaledwie 11 w zeszłym roku) i szacuje, że liczba upadłości firm zwiększy się o 25% r/r w 2020 r.  Na początku epidemia COVID-19 w Chinach dotknęła jedynie ograniczonej liczby łańcuchów wartości, jednakże od tego czasu

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

przynajmniej przybliżonych terminów aukcji OZE, które mają się odbyć w tym roku, pilne rozpoczęcie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Rady Ministrów określającym maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w roku 2021, oraz

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

'pułapki średniego dochodu'. Mam na myśli sytuację, w której dany kraj traci konkurencyjność międzynarodową z powodu rosnących płac, a nie jest w stanie rozwinąć bardziej zaawansowanych technologii ani przesunąć się na wyższe ogniwa łańcucha tworzenia wartości oraz zaproponować innowacyjnych produktów i

EBI zatwierdził 700 mln euro pożyczki na inwestycje sektora prywat. w rolnictwie

euro, realizowane przez prywatne spółdzielnie i przedsiębiorstwa w sektorze rolnictwa i biogospodarki. "Finansowanie to ma na celu wsparcie prywatnych przedsiębiorstw działających w ramach łańcuchów wartości produkcji i przetwarzania żywności, materiałów pochodzenia biologicznego i bioenergii

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

również: szybki i obfity pakiet fiskalny, zwiększenie inwestycji publicznych oraz efekty 'przybliżania' łańcuchów dostaw. Znajdzie to odzwierciedlenie we względnie łagodnych stratach na rynku pracy. Spadek PKB w bieżącym roku jest jednak nieunikniony. Otwartym pozostaje pytanie o jego skalę oraz tempo

Automotivesuppliers.pl: Eksport sektora motoryzacyjnego spadnie o 25-33% w 2020

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski spadnie o co najmniej 25-33% w 2020 roku, wynika ze wstępnej prognozy AutomotiveSuppliers.pl. "Produkcja samochodów, autobusów i pojazdów ciężarowych w Europie została zatrzymana. Ma to przełożenie na cały łańcuch

R22 spodziewa się 1,2 mln zł oszczędności podatkowych dzięki IP Box

działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)    

Unity Group: Ponad 100 mld zł wartości e-commerce w br. coraz bardziej realne

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Przekroczenie wartości 100 mld zł przez polski e-commerce wtym roku jest coraz bardziej realne, ocenia managing partner Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński. "Przez ostatnie 3 miesiące (marzec-maj) - i w pierwszej połowie czerwca także - doszło do trwałej

H88 chce skupić do 80 tys. akcji R22 po 25 zł sztuka

abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews

H88 Hosting z grupy R22 obejmie 100% udziałów Avalon za 1,85 mln euro

ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)  

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku, podczas gdy kowenant

PKN Orlen analizuje wdrożenie technologii MaxEne na licencji Honeywell UOP

zapowiedziami, chcemy wydłużać łańcuch wartości w kierunku produktów wysokomarżowych, na które rośnie zapotrzebowanie na świecie. Technologia MaxEne, w przypadku wdrożenia, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału płockiej rafinerii " - powiedział  członek zarządu PKN Orlen ds

R22 rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obr. 2018/2019

działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)  

ABSL: Model finansowania startupów idzie w kierunku 'innowacji na żądanie'

związany jest jednak z odpowiednio wyższymi wymaganiami. Oczekiwania artykułowane przez rynek są bardzo podobne niezależnie od branży i sprowadzają się, najogólniej ujmując, do rozwiązań szytych na miarę, oferujących bardzo konkretne wartości biznesowe" - powiedział ISBtech Dziurzyński. Jak

Orange Polska pracuje nad kolejnym ramowym dokumentem strategicznym

dziś bardzo solidne fundamenty. Naszym podstawowym założeniem jest budowanie wartości i to się nie zmienia, choć możliwe są modyfikacje. Obecna strategia kończy się w tym roku i pracujemy już nad kolejnym ramowym dokumentem. Naturalnie, będziemy w tych pracach brali pod uwagę wpływ pandemii na to, jak

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z przemysłu USA i Polski

bardzo dobrze, - stopniowego przywracania globalnych łańcuchów dostaw w warunkach odmrażania życia gospodarczego w Europie i w USA w trakcie maja" - oceniono w raporcie. W przypadku odczytów zatrudnienia bank oczekuje, że w maju zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 2,2%, wobec spadku

R22 może wejść poprzez akwizycję do 2 nowych krajów CEE w okresie letnim

as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)  

R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w 2 lata

ok. 350 tys. domen. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie

PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obsługiwała na koniec I kw. br. 181 bezpośrednich inwestycji zagranicznych wartych łącznie 8,76 mld euro, podała Agencja. Rok wcześniej pracowała nad 185 projektami o łącznej wartości 6,85 mld euro (wzrost o 27% r/r

Profitroom z grupy R22: Liczba rezerwacji hotelowych wzrosła o 35% r/r 30 V

działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)  

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

tygodniach napływa w Skarbcu do części asset management - wartość tych aktywów przekroczyła 800 mln zł, zwiększając się o ponad 300 mln zł wobec końca ub.r. "Dzisiaj sytuacja wydaje się uspokajać, zaczynają się napływy do naszych funduszy. Środki te pochodzą od klientów, którzy spodziewają się, że

PKN Orlen przedłużył porozumienie z Kolejami Litewskimi do 2028 r.

;Naszym strategicznym celem jest dalszy rozwój i budowa wartości Orlen Lietuva z korzyścią dla otoczenia społeczno-gospodarczego regionu. Przed nami duże inwestycje w modernizację zakładu w Możejkach, których celem jest uzyskanie najwyższej jakości produkcji i utrzymanie konkurencyjności. W tym kontekście

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

rozwoju, na które wskazuje 82% ekspertów EKF są zatem nie tylko pozrywane łańcuchy dostaw, ale także mniej zglobalizowana i mniej liberalna gospodarka rynkowa" - czytamy w raporcie. Wśród głównych wewnętrznych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego kraju zostały wymienione bankructwa przedsiębiorstw i

PKN Orlen ma umowę z Axens na zakup licencji i projektu bazowego instalacji HOG

światowe. Jednocześnie budujemy cały łańcuch wartości, tak aby umacniać rynkową pozycję i sprostać konkurencji nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie, Instalacja HOG ma strategiczne znaczenie dla PKN Orlen w kontekście nowych

GSK zredukowała lotne związki organiczne do wartości wymaganej przez UE

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - GSK - jedna z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie - zrealizowała projekt redukcji lotnych związków organicznych do wartości określonej przez Parlament Europejski, podała firma. "GSK dba o ochronę środowiska i zrównoważony

MR ogłosiło nabór koncepcji polskich kandydatów do sieci EDIH

innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości oraz tworzą synergię między poszczególnymi ośrodkami w kraju poprzez możliwi komplementarne specjalizacje, wyjaśniono. (ISBnews)  

KIG szacuje spadek eksportu na 15,8% r/r w marcu, oczekuje 18,8% spadku w 2020

% do 226,5 mld euro. Marzec był pod wpływem obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji w łańcuchach dostaw. W konsekwencji poziom eksportu ograniczany był znacznie bardziej niż poziom produkcji przemysłowej. "Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane

R22 wprowadza nową markę hostingową cyber_Folks

modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

możliwości ukończenia projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów uzyskania pozwoleń i innych procedur administracyjnych, - utrudniony dostęp do finansowania i / lub

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

na działalność spółki i wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów wskazuje: zmniejszenie zamówień, ograniczenia wprowadzone przez rządy krajów objętych epidemią, kryzys w branży samochodowej, utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców dla spółki łącznie z przerwaniem łańcucha

Siemens Gamesa dostarczy turbiny o łącznej mocy 42 MW dla farmy w Barwicach

rozbudowany lokalny łańcuch dostaw. Siemens Gamesa zaopatruje się w podzespoły oraz nabywa usługi związane z turbinami wiatrowymi u kilku polskich dostawców, na potrzeby projektów realizowanych zarówno w kraju, jak i w całej Europie. W lokalnym łańcuchu dostaw spółka pozyskuje łopaty, jednostki zasilania

Kurs PDA Grupy R22 wzrósł o 1,6% na debiucie na rynku głównym GPW

technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

bank będzie chętniej inwestował w projekty biotechnologiczne czy gamingowe. Jednocześnie będzie cała masa 'klasycznych' sektorów, które będą mogły się w ciekawy sposób rozwijać w związku z tym, co spowoduje COVID-19, gdyż koronawirus może doprowadzić do tego, że będą skrócone łańcuchy wartości we

R22 miało 11,57 mln zł zysku netto, 25,1 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018/2019

technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę

Bank Pocztowy pracuje nad wspólną ofertą e-commerce z Pocztą Polską

okazji 100-lecia bankowości pocztowej w Polsce. "Chcemy dostarczyć klientom Banku Pocztowego i Poczty Polskiej łańcuch wartości polegający na tym, że korzystając z konta bankowego można wygodnie korzystać również z usług pocztowych" - powiedział Kuraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV. Jego

łańcuch wartości

Łańcuch wartości - ściśle określony strumień różnego typu działań, które są podejmowane przez dane firmy, tworzące w różny sposób wspólny systemem wartości. Łańcuch ten opisuje w sposób jasny różne procesy jak największego powiększania przez daną firmę wartości własnych wyrobów.
kategoria:ekonomia

więcej o łańcuch wartości na pl.wikipedia.org