łańcuch gospodarczy

Aleksandra Gruszczyńska

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

Przy połączeniu spółek górniczych ze spółkami energetycznymi tworzy się łańcuch wartości, który jest silnie powiązany. Węgiel powinien być jednym z ogniw w łańcuchu produkcji energii - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Ministerstwa, PSEW i PTMEW podpisały list intenc. ws. morskiej energ. wiatrowej

bogactwem" - powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas uroczystości podpisania. Dodał, że jest to szansa na zbudowania łańcucha wartości polskich firm. "To przedsięwzięcie, które jest ogromną szansą gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy podejmiemy ją wspólnie. Słowem kluczem jest

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48,2 pkt w lutym 2020 r.

historycznych. Optymizm producentów osłabiał brak nowych zamówień oraz potencjalne zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane wybuch epidemii koronawirusa" - czytamy dalej. "W lutym warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym były wciąż słabe. Wskaźnik PMI co prawda zarejestrował najwyższą

Kropiwnicki z RPP: Procesom recesyjnym towarzyszyć będzie wzrost cen, nie spadek

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Spodziewanej recesji gospodarczej wskutek pandemii będzie towarzyszyć wzrost cen, a nie ich spadek, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Kropiwnicki. "Analitycy zatrudnieni w różnych instytucjach oraz tzw. 'wolni strzelcy' są zgodni co do tego

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt proc. Realizacja scenariusza pesymistycznego oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2%. Podobnej skali spowolnienie

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

rozwoju, na które wskazuje 82% ekspertów EKF są zatem nie tylko pozrywane łańcuchy dostaw, ale także mniej zglobalizowana i mniej liberalna gospodarka rynkowa" - czytamy w raporcie. Wśród głównych wewnętrznych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego kraju zostały wymienione bankructwa przedsiębiorstw i

Zyska: MK stworzy agendę celem wypracowania umowy sektorowej dla offshore

gospodarki, uwzględniając aktywną rolę podmiotów gospodarczych zagranicznych" - powiedział Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. "I tu jest deklaracja ze strony Ministerstwa Klimatu - chcemy stworzyć sekretariat, pewną agendę związaną z wypracowaniem tej umowy sektorowej, abyśmy

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 42,4 pkt w marcu 2020 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 42,4 pkt w marcu 2020 r. z 48,2 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. W marcu produkcja, nowe

Organizacje przedsiębiorców, pracodawców reaktywują Radę Przedsiębiorczości

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Szefowie największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców podjęli decyzję o reaktywowaniu Rady Przedsiębiorczości - powołanej pierwotnie 17 listopada 2003 r. - w sytuacji pandemii i obaw o wystąpienie recesji gospodarczej, podały Business Centre Club (BCC

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

gospodarkę i zakłóciła życie społeczeństw. Popyt globalny, łańcuchy dostaw, podaż pracy, produkcja przemysłowa, ceny dóbr, handel zagraniczny, przepływy kapitałowe - wszystkie te sektory zostały pod negatywnym wpływem pandemii. "Na obecnym etapie możemy jedynie ostrożnie oszacować skalę i wagę

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

nastąpi uspokojenie nastrojów i gospodarcze odbicie, w Polsce dojdzie do bardzo silnego spowolnienia, ale nie do głębokiej recesji. "Zakładając, że nie będzie dalszego dramatycznego rozwoju pandemii COVID-19 - podkreślam jeszcze raz, jeśli naprawdę czarny (z epidemiologicznego punktu widzenia

EBOR obniżył prognozę PKB Polski do -3,5% w 2020 r., oczekuje +4% w 2021 r.

w raporcie, że wpływ koronawirusa na gospodarkę polską będzie poważniejszy niż w przypadku światowego kryzysu finansowego w latach 2008-2009, ponieważ nasz kraj jest silnie zintegrowany z globalnymi łańcuchami wartości oraz z powodu dużego znaczenia małych i średnich firm w zatrudnieniu, których

Prezes KGHM: Jesteśmy przygotowani na spowolnienie gospodarcze

. I nagle okazuje się, że pojawia się czarny łabędź, sytuacja zupełnie niespodziewana, nieprzewidywalna w postaci choroby, wirusa, która de facto paraliżuje łańcuchy dostaw, paraliżuje popyt, paraliżuje łańcuchy dostaw, paraliżuje obrót konsumentów, jeśli chodzi o gotówkę, o sprzedaż, o

MR: Scenariusz bazowy to wyraźne ograniczenie eksportu w tym roku

, że: - nasza gospodarka jest włączona w globalne łańcuchy wartości (ok. 50% naszego handlu dokonuje się w ramach GVC), - naszymi największymi rynkami zbytu są kraje pogrążone w problemach gospodarczych, - skutki pandemii silnie dotykają także nasze zakłady, jako scenariusz bazowy należy przyjąć

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

zarząd zalicza: możliwe opóźnienia w łańcuchu dostaw, potencjalną absencję pracowników lub kontrahentów, ewentualne straty wynikające z pogorszenia się płynności finansowej przez kontrahentów czy wzrost niepewności gospodarczej odzwierciedlonej wahaniami cen aktywów i kursów walut obcych. Jednocześnie

DHL Express: Szybka dostawa staje się ważniejsza niż niska cena towaru

na czas zamówionych produktów od podwykonawców, podał DHL Express Polska, powołując się na dane Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Problemy dotykają nie tylko biznesy, ale i indywidualnych konsumentów, dlatego gwarancja sprawnej dostawy będzie stawać się ważniejsza od niskiej ceny, ocenił dyrektor

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Ponad 2/5 dyrektorów finansowych w Polsce (42% z nich) uważa obecny poziom niepewności finansowej i gospodarczej za wysoki lub bardzo wysoki, wynika z "CFO Survey 2020" przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. Oznacza to wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu z

Morawiecki nie wyklucza spadku PKB, spodziewa się wzrostu bezrobocia

jeszcze dalej idący paraliż gospodarczy, zamrożenie gospodarki, ten eksport ulega również zamrożeniu" - wskazał premier. Podkreślił, że „częściowo już dzisiaj zakłady wstrzymują swoją produkcję, przerywane są linie dostaw". "Wszystko to oznacza, że ten kryzys jest kryzysem bez

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 14% r/r do 84 w I

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm spadła o 14% r/r do 84 w styczniu 2020 r. (wobec 98 rok wcześniej), podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Zanotowano 30% wzrost liczby niewypłacalności firm produkcyjnych

Klienci banków spółdzielczych otrzymali ponad 3,5 mld zł wsparcia z tarczy PFR

komunikacie. Klienci banków spółdzielczych reprezentują różnorodne branże: od produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, poprzez gastronomię i turystykę aż do produkcji materiałów budowlanych. "Przez ostatnie tygodnie jesteśmy świadkami ożywienia lokalnego patriotyzmu gospodarczego. Wiele osób

MR spodziewa się spadków obrotów towarowych w kwietniu

styczniu - marcu ub.r. minus 0,8 mld euro. Liczony w złotych, eksport spadł w tym okresie o 5,6% r/r, a import - o 2,5% r/r. "Marzec to pierwszy miesiąc, dla którego w danych widoczny jest bezpośredni wpływ COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń na dynamikę aktywności gospodarczej. Jakkolwiek badania

Euler Hermes i Allianz obniżyli prognozę globalnego wzrostu PKB na 2020 do 0,8%

Research i Działu Analiz Ekonomicznych Euler Hermes zweryfikowali scenariusze perspektyw gospodarczych na rok 2020. Od stycznia skutki gospodarcze epidemii koronawirusa Covid-19 rozwinęły się w trzech fazach: od szoku podażowego w centrum, którego były Chiny, który wywołał fale sejsmiczne w światowym

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

eksportu, skala oczekiwanego spadku eksportu będzie mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej" - podkreślono w analizie. Pomagać w tym będą - w ocenie analityków MR - m.in. szybki i obfity pakiet fiskalny oraz spodziewane efekty "przybliżania" łańcuchów dostaw. Jednak - jak zaznaczono w

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

. "Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mogą wnieść swój istotny wkład w jak najszybszą odbudowę potencjału gospodarczego Polski po pandemii koronawirusa. Jednak brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora i może zaprzepaścić jego ogromny potencjał"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z przemysłu USA i Polski

bardzo dobrze, - stopniowego przywracania globalnych łańcuchów dostaw w warunkach odmrażania życia gospodarczego w Europie i w USA w trakcie maja" - oceniono w raporcie. W przypadku odczytów zatrudnienia bank oczekuje, że w maju zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 2,2%, wobec spadku

Kalendarium ISBnews

roku --11:00: Konferencja PIE "Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw"  --14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast"   CZWARTEK, 23 

Kalendarium ISBnews

przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku --11:00: Konferencja PIE "Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw" --14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i

KE przyjęła strategię, dotyczącą integracji systemów energetycznych i wodoru

;Przyjęte dziś strategie […] mocno wkroczą na ścieżkę dekarbonizacji naszej gospodarki do 2050 r. Nowa gospodarka wodorowa może być motorem wzrostu, który pomoże przezwyciężyć straty ekonomiczne spowodowane przez COVID-19. Opracowując i wdrażając łańcuch wartości czystego wodoru Europa stanie się

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

również: szybki i obfity pakiet fiskalny, zwiększenie inwestycji publicznych oraz efekty 'przybliżania' łańcuchów dostaw. Znajdzie to odzwierciedlenie we względnie łagodnych stratach na rynku pracy. Spadek PKB w bieżącym roku jest jednak nieunikniony. Otwartym pozostaje pytanie o jego skalę oraz tempo

Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie

się do kierowania się następującymi nadrzędnymi zasadami dbałości o wysoki standard stanowienia prawa przy podejmowaniu decyzji w sprawie podpisania ustaw gospodarczych uchwalonych w parlamencie: - ustawa nie może pogarszać warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej (co nie wyklucza

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

Polsce na większą skalę te elementy łańcucha dostaw, które dotychczas opierały się głównie na imporcie. W ten sposób mogą powstawać nowe miejsca pracy i wartość dodana napędzająca wzrost gospodarczy. Będzie to oczywiście proces długookresowy, ponieważ w przypadku wielu rodzajów opakowań nie ma jeszcze

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Recesja w całym 2020 roku może być nieco płytsza niż oczekiwano wcześniej i może wynieść około 4% wobec prognozy -5% przed rewizją, podali ekonomiści Citi Handlowy. Bank spodziewa się odbicia aktywności gospodarczej o 4,7% w 2021 roku i spowolnienia wzrostu PKB do

Bank Światowy: Polska wśród liderów międzynarodowej integracji gospodarczej

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Polska jest jednym z liderów międzynarodowej integracji gospodarczej rozumianej jako handel, inwestycje, migracje, technologie komunikacyjne czy sieć transportowa, wynika z raportu Banku Światowego na temat roli międzynarodowej integracji gospodarczej w rozwoju

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Nowe podejście do rezerw strategicznych i wzmacnianie potencjału polskiego przemysłu rekomendują autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) jako niektóre z rozwiązań w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią, przedstawione w raporcie "

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

konferencji prasowej wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wicepremier wskazała też na "łańcuchy wartości związane z produkcją żywności." - Wszyscy obserwowaliśmy, jak przed wprowadzeniem kwarantanny Polacy zaczęli gromadzić zapasy jedzenia nawet na dwa miesiące. Pojawiły się pytania

Kropiwnicki z RPP: Przesadne zwalczanie inflacji może zaszkodzić ożywieniu gosp.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Przesadne zwalczanie inflacji w sytuacji jaka może wystąpić po pandemii, iż recesja zbiegnie się ze wzrostem inflacji, może zaszkodzić ożywieniu gospodarczemu, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Kropiwnicki. "Takie sytuacje zdarzały się w

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W związku z czasowym wygaszeniem umów najmu w dużych obiektach handlowych dla pewnych rodzajów działalności, zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia Covid-19 może

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 0,4% w br., sięgnie ok. 2% w 2021r.

kryzysem w skali globalnej i wszystkie regiony świata są nim mocno dotknięte. Polska jest częścią europejskich oraz światowych łańcuchów dostaw, i kolejne miesiące przyniosą silne spowolnienie do poziomów, które trudno teraz dokładnie prognozować. Ważne, aby pomoc państwa była obecnie duża, szybka i celna

Elemental rozważa zahamowanie lub okresowe wstrzymanie działalności

, podała spółka. Elemental podał, że zaobserwował bezpośrednią zależność wyników finansowych od skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność spółki, głównie poprzez zerwanie łańcuchów dostaw w segmencie metali przemysłowych, podała spółka. Ponadto w

PZPO: Sprzedaż opon w Polsce spadła r/r o 8-32% w zal. od segmentu w I poł. br.

- a szczególnie z czerwca - wykazywały jednak pozytywną zmianę trendu sprzedaży. Ponieważ jest to globalny rynek, jego odbudowa nie zależy tylko od poprawy sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów europejskich. Działamy wszyscy w systemie naczyń połączonych i międzynarodowych łańcuchów dostaw

'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

aktywności gospodarczej w najbliższym otoczeniu Polski i - w efekcie - głębszego osłabienia dynamiki eksportu" - czytamy w "minutes". Dodano, że dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa może prowadzić do pogorszenia się nastrojów krajowych przedsiębiorstw oraz konsumentów. W przypadku

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

recesji w 68  krajach (w porównaniu z zaledwie 11 w zeszłym roku) i szacuje, że liczba upadłości firm zwiększy się o 25% r/r w 2020 r.  Na początku epidemia COVID-19 w Chinach dotknęła jedynie ograniczonej liczby łańcuchów wartości, jednakże od tego czasu

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc., wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), wykonanych na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych (WIOD Release

KIG szacuje spadek eksportu na 27% r/r w maju, oczekuje 9,5% spadku w 2020

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Eksport zmniejszył się o 27% r/r do 14,3 mld euro w maju 2020 r. (wzrost o 3,7% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2020 r. eksport spadnie o 9,5% r/r do 208,4 mld euro, zaś na 2021 r. prognozuje wzrost o 8,2% do

Bank Pocztowy pracuje nad wspólną ofertą e-commerce z Pocztą Polską

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews/ISBnews.TV) - Bank Pocztowy pracuje nad wspólną ofertą e-commerce z Pocztą Polską korzystając z łańcucha logistycznego, również z elementami finansowania, kredytowania czy obsługi płatności, poinformował prezes banku Robert Kuraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV z

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

wspólny limit kredytowy, której poręczycielem jest Boryszew, podano również. "Przyczyną nieosiągnięcia zadeklarowanych w umowach kredytowych wskaźników było w szczególności pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia logistyczne wpływające istotnie na trwałość łańcucha dostaw oraz

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

Lewiatan: Przedsiębiorcy apelują do premiera w sprawie podatku cukrowego

wpływu nowego podatku na cały łańcuch produkcji żywności, w tym sadowników, plantatorów i producentów cukru w Polsce. Brakuje również szacunków, w jaki sposób i w jakim zakresie zastosowanie podatku będzie miało jakikolwiek pozafiskalny efekt. Nowe obciążenia uderzą przede wszystkim w małych i średnich

Orange Polska pracuje nad kolejnym ramowym dokumentem strategicznym

żyjemy, jak pod wpływem koronawirusa zmieniają się preferencje i potrzeby klientów, wreszcie, jakie będą gospodarcze skutki COVID-19 dla naszego otoczenia i bezpośrednio dla nas. Obecnie nie odczuwamy istotnego wpływu pandemii na nasze łańcuchy dostaw" - powiedział ISBtech Drożdż. Jak zaznaczył, w

Prezes BGK: Przedstawicielstwa w Amsterdamie, Waszyngtonie, Singapurze w 2020 r.

gospodarczego. "Jeśli chodzi o wpływ epidemii koronawirusa, to myślę, że dopiero po tym, jak okaże się, jak ten wirus wpłynie na łańcuchy dostaw będziemy wiedzieć, czy ewentualnie jakieś firmy będą zastanawiać się nad zmianą modelu biznesowego. Chodzi o firmy, które były uzależnione od łańcucha dostaw

PKN Orlen przedłużył porozumienie z Kolejami Litewskimi do 2028 r.

;Naszym strategicznym celem jest dalszy rozwój i budowa wartości Orlen Lietuva z korzyścią dla otoczenia społeczno-gospodarczego regionu. Przed nami duże inwestycje w modernizację zakładu w Możejkach, których celem jest uzyskanie najwyższej jakości produkcji i utrzymanie konkurencyjności. W tym kontekście

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

Gamma & Platinion na region CEE, Franciszek Hutten-Czapski. Jednak - według niego - system bankowy zachowa swoją wyjątkową pozycję i pozostanie nadal kluczową dźwignią rozwoju gospodarczego. "Polska cały czas jest małym rynkiem, więc spodziewam się jeszcze kilku fuzji, ponieważ skala ma ogromne

MR ogłosiło nabór koncepcji polskich kandydatów do sieci EDIH

działalności gospodarczej. Usługi oferowane przez hub umożliwić mają każdemu przedsiębiorcy zbudowanie planów transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań lub eksperymentowanie z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla

KIG szacuje spadek eksportu na 15,8% r/r w marcu, oczekuje 18,8% spadku w 2020

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Eksport zmniejszył się o 15,8% r/r do 17,07 mld euro w marcu 2020 r. (spadek o 12,3% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2020 r. eksport spadnie o 18,8% r/r do 189 mld euro, zaś na 2021 r. prognozuje wzrost o 19,9

PIE: PKB spadnie o 4% lub o 7% (w scenariuszu pesymistycznym) w 2020 roku

sprzed kilku miesięcy, epidemia obniża wzrost gospodarczy w Polsce o 7,5 pkt proc. Z tego około 40% jest wynikiem spadku konsumpcji krajowej, a około 60% - spadku popytu zewnętrznego oraz zakłóceń po stronie podażowej związanych z przerwaniem międzynarodowych łańcuchów dostaw. W drugim scenariuszu PKB

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

rejestrację działalności gospodarczej i dostępność kredytów dla MŚP. •             Wspieranie innowacji w celu zmniejszenia zależności od łańcuchów dostaw. Aby wspiąć się po drabinie wartości dodanej, należy zwiększyć inwestycje w badania i

Euler Hermes: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r.

na świecie wzrośnie w tym roku o 6% po wzroście o 9% w 2019 r. "Specjaliści Euler Hermes uważają, że ta niepokojąca tendencja wynika z połączenia obniżonej od dłuższego czasu dynamiki gospodarczej, występującej w szczególności w gospodarkach rozwiniętych, w sektorze przemysłowym, a także wciąż

Automotivesuppliers.pl: Eksport sektora motoryzacyjnego spadnie o 25-33% w 2020

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski spadnie o co najmniej 25-33% w 2020 roku, wynika ze wstępnej prognozy AutomotiveSuppliers.pl. "Produkcja samochodów, autobusów i pojazdów ciężarowych w Europie została zatrzymana. Ma to przełożenie na cały łańcuch

PSEW proponuje wydłużenie terminu dostarcz. energii dla nowych mocy wiatrowych

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Propozycje Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) do przygotowywanej specustawy, której celem jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-2019, zakładają wydłużenie o maksymalnie 12 miesięcy czasu na dostarczenie pierwszej energii do sieci dla

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

dla naszych systemów opieki zdrowotnej, ale także poważny szok dla naszych gospodarek. Ważny ogłoszony dziś pakiet gospodarczy dotyczy obecnej sytuacji. Jesteśmy gotowi zrobić więcej w miarę rozwoju sytuacji. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby wesprzeć Europejczyków i europejską

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

ZM Ropczyce miały 4,5 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

- letni cykl dużego ożywienia gospodarczego materiałów ogniotrwałych. W kontekście aktualnie panującej sytuacji w gospodarce, uzyskane przychody na poziomie 79,2 mln zł są potwierdzeniem stabilnej pozycji i zrównoważonej polityki ekonomicznej spółki. Po raz kolejny potwierdziła się

Tauron testuje blockchain przy handlu emisjami CO2

jak handel, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, obieg i zarządzanie dokumentacją, bilansowanie mocy, śledzenie pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu dostaw czy elektromobilność. Technologia blockchain budzi zainteresowanie firm energetycznych ze względu na dużą

PIE: Eksport polskiego sektora motoryzacyjnego przekroczył 31 mld euro w 2018 r.

Ekonomicznego, wartość polskiego eksportu motoryzacyjnego w 2018 r. przekroczyła 31 mld euro, czyli około 14% polskiego eksportu towarowego ogółem" - czytamy w "Tygodniku gospodarczym PIE". Wśród części i komponentów największy udział w eksporcie miały silniki i części do silników (16,4

MPiT: Rząd przyjął projekt mapy drogowej GOZ

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)  mapę drogowa GOZ, podał resort. Podstawą koncepcji GOZ jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego - produkty, materiały oraz surowce

PAIH:Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Polskie firmy mają szansę wypełnić lukę w podaży artykułów dotychczas importowanych z innych państw i znaleźć miejsce w przerwanych łańcuchach dostaw, ocenia w rozmowie z ISBnews Łukasz Chrabański, kierownik biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i

Grupa Lotos: Zakończono studium wykonalności terminalu LNG małej skali w Gdańsku

LNG. Rozbudowa polskich zdolności importowych otwiera realną możliwość stworzenia rynku przeładunku i dystrybucji LNG w Polsce i regionie, dla której istotnym elementem w ramach łańcucha logistyki mogłaby być Baza LNG w Gdańsku" - czytamy dalej. Gdańsk znajduje się w obszarze Transeuropejskiego

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

spowolnienie gospodarcze na rynkach zewnętrznych będzie głównym czynnikiem zagrożenia dla polskiej gospodarki oraz sytuacji przedsiębiorstw w 2020 r. Polska jest uzależniona od sytuacji w globalnej gospodarce w sposób bezpośredni i pośredni poprzez zaangażowanie polskich firm w globalnych łańcuchach

Pekao: Produkcja moto. wzrośnie do 245 mld zł w 2030 r. wg bazowego scenariusza

. Mimo wyzwań w krótkim terminie - takich jak spowolnienie gospodarcze w UE czy konflikty handlowe - perspektywy rysują się optymistycznie. Branża stoi na solidnych fundamentach i rozwija się w wielu wymiarach, dzięki czemu jak dotąd skutecznie opierała się schłodzeniu niemieckiej gospodarki. Nawet jeśli

KRD: Zaległości firm transportowych wynoszą prawie 1 mld zł

. 86% dłużników transportowych to jednoosobowe działalności gospodarcze. W tej branży, podobnie jak w budownictwie, łańcuch płatności jest długi. Zanim pieniądze otrzyma ten, który realnie przewozi towar z magazynu, czeka na nie wielu pośredników. "Małe firmy chcą się rozwijać i to bardzo dobrze

Impact: Kryzys spowoduje przewartościowanie modelu rozwoju gospodarczego

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Czas po kryzysie przyniesie przewartościowanie modelu rozwoju gospodarczego, jaki obowiązywał w ostatnich 30 latach. Jednym z elementów zmiany powinno być przenoszenie łańcuchów dostaw z rynków azjatyckich do Europy. Proces ten będzie wymagał jednak finansowania

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

pozostanie na poziomie BB, podała firma. Euler Hermes prognozuje wzrost globalnego PKB w tym roku na 0,5%, a w Polsce - o co najwyżej 1%. "Wzrost gospodarczy w Polsce spowolnił już w ciągu 2019 roku, do +3,2% w IV kwartale z +4,8% w I kwartale. Znacznie wyhamowała aktywność inwestycyjna i wzrost

KIG szacuje spadek eksportu na 4,1% r/r w czerwcu, oczekuje 4,5% spadku w 2020

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Eksport zmniejszył się o 4,1% r/r do 17,39 mld euro w czerwcu 2020 r. (wzrost o 10,8% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2020 r. eksport spadnie o 4,5% r/r do 220,1 mld euro, zaś na 2021 r. prognozuje wzrost o 8,2

KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto spadł do 20/100 w czerwcu 2020 r.

sytuację gospodarczą Polski w ciągu kolejnych 12 miesięcy, producenci w większości (55%) uważali, że ulegnie pogorszeniu, a 25% spodziewa się jej poprawy. Nieco mniejszy pesymizm jest widoczny wśród dystrybutorów, z których 49% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej, a 29% spodziewa się jej

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

. Branża wiatrowa - jak wiele innych - boryka się z trudnościami wynikającymi z zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw. Ale mimo możliwych opóźnień w oddaniu farm do eksploatacji, prace przy projektach postępują. Realizowane są one przy tym przy zaostrzonych rygorach sanitarnych, wynikających nie

FPP: Program KAS dot. ostrzegania przed karuzelą podatkową to dobre rozwiązanie

Skarbowa będzie dzieliła się swoimi informacjami i wynikami analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej identyfikować ryzykowne transakcje oraz unikać nieświadomego udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Program jest formą bezpośredniej komunikacji między administracją, a

KGHM chce do końca roku zdecydować o kierunkach rozwoju

Lubin, 24.08.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź chce do końca roku zdecydować, które kierunki i inicjatywy strategiczne w grupie należy konntyuować, poinformował prezes Marcin Chludziński. Spółka przywiązuje szczególną wagę m.in. do kwestii łańcucha wartości oraz do efektywności zużycia energii

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

prognozy), a w 2020 r. będzie równe 3,5% (3,8% przed rewizją). Struktura wzrostu gospodarczego w II kw. br. była w dużej mierze spójna z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROpuls z 30.08.2019). Główne tendencje dotyczące wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu do

Egger prowadzi rozmowy z EBI ws. finansowania zakładu w Biskupcu

potrzebne do uzyskania funduszy z EBI ze względu na jego pozytywny wpływ gospodarczy na region i wsparcie bioekonomii związanej z leśnictwem. Wniosek Grupy Egger o udzielenie dofinansowania w wysokości 150 mln euro jest obecnie oceniany przez EBI. Rozmowy z EBI dotyczą budowy i działania zakładu

MPiT: Wzrost PKB utrzyma się powyżej 4% r/r w tym roku

poziomu aktywności gospodarczej Polski eksperci EBOiR wymieniają przede wszystkim globalne napięcia handlowe. Ich negatywny wpływ na kondycję sektora motoryzacyjnego może stanowić istotne wyzwanie dla tej gałęzi w Polsce, która jest ważnym elementem regionalnego łańcucha produkcyjnego. Znaczącym obszarem

Food Research Institute: 60% firm rolno-spożyw. ocenia swoją sytuację jako dobrą

nie przerwała łańcuchów dostaw surowca. Jednak pod wpływem silnego ograniczenia działalności placówek gastronomicznych w Unii Europejskiej, mocno obniżył się popyt na rynkach zagranicznych. Około 25% przychodów polskich firm spożywczych pochodzi z eksportu, więc wszelkie zakłócenia w tym obszarze

Coface: Branża motoryzacyjna ma sprzed sobą niekorzystne perspektywy

motoryzacyjnej istotny jest także popyt globalny - zwłaszcza, że jako producent części i akcesoriów, firmy z Polski zaangażowane są w tzw. globalne łańcuchy produkcyjne" - czytamy również w analizie. Także globalne spowolnienie gospodarcze, wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami czy możliwość podwyższenia

SantanderBP: Przychody sektora opakowań będą rosły średnio o 6,8% do 2025 r.

; autorstwa Santander Bank Polska oraz SpotData. W Polsce produkuje się ok. 6 mln ton opakowań rocznie. Udział tego sektora w całym przetwórstwie przemysłowym sięga 3,4% i jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla UE. Produkcja opakowań to najbardziej dynamiczny element całego łańcucha dostaw

ARP: Stocznie w Gdańsku i Szczecinie rozpoczęły projekt 'Polskie Stocznie'

razem realizować zamówienia, podano w komunikacie. "Sprawne działanie branży stoczniowej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest na pewno tworzenie łańcuchów dostaw i wykorzystanie możliwości lokalnych poddostawców. Współpraca dwóch historycznie, ale także gospodarczo ważnych polskich

R22 miało 3,89 mln zł zysku netto, 9,41 mln zł zysku EBIT w III kw. r. obr.

koronawirusa SARS-CoV-2, która istotnie wpłynęła na sytuację społeczną i gospodarczą w kraju. Miała też wpływ na działalność operacyjną Grupy R22. "W ostatnim czasie odnotowaliśmy wzmożone zainteresowanie naszymi usługami. W szczególności należy wspomnieć o rekordowej liczbie wysłanych

KRD: Zaległości branży meblarskiej wynosiło 89,5 mln zł na koniec kwietnia

rynku. Blisko 85% wszystkich dłużników (2 461) to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ich zaległości to 68,44 mln zł. "Najmniejsi producenci mebli zawsze dominowali wśród dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Wynika to z jednej strony z ich liczebności, a z drugiej

KGHM uruchomił wydział granulatu w Hucie Miedzi 'Cedynia'

walcówkę, druty miedziane, a także granulat, na który zwiększa się zapotrzebowanie, co jest odzwierciedleniem koniunktury gospodarczej. W związku z tym, w dość szybkim tempie poszerzyliśmy możliwość produkcji granulatu, żeby można było odpowiedzieć na to zapotrzebowanie rynkowe" - powiedział

Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

są powodowane działającym na szeroką skalę nielegalnym obrotem produktami leczniczymi funkcjonującym w ramach tzw. "odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych".  "Mechanizm ten polega, w uproszczeniu, na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego w celu ich odsprzedaży

Wielton spodziewa się znaczącego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe

. "Do najistotniejszych ryzyk, które dostrzega zarząd, należą obecnie: - ryzyko przerwania procesu produkcyjnego w związku z zakażeniem pracowników, - przerwanie łańcucha dostaw komponentów do produkcji, - ryzyko spadku zapotrzebowania na produkty grupy ze względu na ogólną sytuację gospodarczą

PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

Polsce w ostatnich latach. "Mimo znacznego ograniczenia kontaktów w lutym tego roku, od połowy marca zauważamy wznowienie zainteresowania przedsiębiorców z tych państw. Jednocześnie spada liczba zapytań inwestorów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i USA" - wskazał Kamoji-Czapiński

Elemental: Przychody mogą spaść o 50-60% w poszcz. segmentach w zw. z pandemią

spółki oraz szybkości przywrócenia standardowego poziomu zamówień z ich strony" - czytamy w komunikacie. Elemental Holding rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów oraz po stronie zerwania łańcucha dostaw. "Mając na względzie okres minionych 4 tygodni

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

stosunkowo proste i nie pociąga za sobą kosztów związanych z odprawami. Przyszłość polskiego rynku pracy zależy od tego, jak długo będzie trwać epidemia oraz zakresu działań osłonowych dla przedsiębiorców, jakie będą podejmowane przez rząd. Bez wsparcia państwa wiele podmiotów gospodarczych nie przetrwa

Ferro miało 40 mln zł zysku netto, 60,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,26 mln zł w 2019 r. wobec 405,57 mln zł rok wcześniej. Grupa Ferro kolejny rok z rzędu osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe pomimo wymagającego otoczenia biznesowego, w szczególności w zakresie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rok 2019

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

. Możliwe są również problemy operacyjne z obsłużeniem wizyt w związku ze wzmożonym ruchem w placówkach medycznych. Po stronie portfela inwestycyjnego PZU widzi ryzyko potencjalnej recesji gospodarczej i powrotu do polityki łagodzenia monetarnego (obligacje skarbowe). Ryzyko mogą nieść także przerwane

LPP: Po rewolucji technologicznej klient nadal w centrum uwagi firm handlowych

klienta, ocenili uczestnicy panelu pt. "Zarządzanie informacją...dźwignią handlu" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. "Z naszych doświadczeń wynika, że klienci chcą dotknąć wybranego towaru i dotyczy to także tych kupujących przez internet. Dlatego pomimo bardzo

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

nie tylko przyśpieszy transformację systemu energetycznego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z polityki klimatycznej UE, ale także przełoży się na tańsze rachunki za prąd dla odbiorcy końcowego oraz wygeneruje dodatkowe korzyści gospodarcze

Odbicie na GPW może być dziś mniejsze niż na wiodących giełdach

europejską nie była dziś przez inwestorów analizowana. Znane są już bowiem gospodarcze skutki choroby w Chinach, gdzie drastycznie spadła sprzedaż, ograniczony został transport, a łańcuch dostaw został przerwany. Widmo podobnych efektów zawisło obecnie nad Europą, co może uderzać w oczekiwania, co do wyników

Gobarto miało 21,85 mln zł zysku netto, 41,55 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

oraz dystrybucyjnym" - powiedział prezes Marcin Śliwiński, cytowany w osobnym komunikacie. Grupa Gobarto nie odnotowała dotychczas znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością i łańcuchem dostaw w związku z trwającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz