łącznych nakład

Capital Park szacuje nakłady na realizację projektów łącznie na 1,17 mld zł

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Capital Park szacuje nakłady na realizację swoich projektów nieruchomościowych na łącznie niemal 1,17 mld zł, wynika z prezentacji spółki. Według prezentacji, największym wartościowo projektem będzie ARTNorblin, w którym zakładane nakłady wynoszą 718,4 mln zł

Agora zakłada nakłady na nowy kanał TV na poziomie łącznie ok. 30 mln zł

kilka miesięcy" od otrzymania formalnych decyzji, wynika z wypowiedzi prezesa Agory Bartosza Hojki. Nakłady narastająco na nowy kanał szacuje na ok. 30 mln zł. "Czekamy na formalną decyzję KRRiT. Po jej otrzymaniu będziemy analizować i podejmować decyzję czy składać wnioski odwoławcze w

GPW szacuje, że capex w tym roku będzie 2-3 razy większy niż w 2019 roku

z nowym systemem transakcyjnym" - dodał dyrektor ds. finansowych Piotr Kajczuk. Zgodnie z raportem finansowym GPW, nakłady inwestycyjne grupy za 2019 r. wyniosły łącznie 16,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 7,5 mln zł nakłady na wartości niematerialne. Nakłady

Strategia JSW zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w l. 2020-2030

nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW" - czytamy w komunikacie. Główne cele strategii finansowania działalności to: - Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów

GPW oczekuje dużej zmienności na rynku jeszcze przez ok. dwa miesiące

. wyniosły łącznie 16,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 7,5 mln zł nakłady na wartości niematerialne. Nakłady inwestycyjne grupy za 2018 r. wyniosły łącznie 21,2 mln zł, z czego 13 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 8,3 mln zł nakłady na wartości niematerialne

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,8% r/r w 2018 r.

- 27,2%, budownictwa - 8,2%, oraz transportu i gospodarki magazynowej - 5,4%. Łącznie podmioty te zainwestowały 127,2 mld zł - 83,1% ogółu nakładów badanych podmiotów" - czytamy dalej. Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na jednostki

PKN Orlen zakłada rekordowe 9 mld zł capeksu z uwzgl. nakładów Energi w 2020 r.

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie 7,7 mld zł w 2020 roku, a przy uwzględnieniu także nakładów Grupy Energa na poziomie 1,3 mld zł, łączne wydatki inwestycyjne koncernu mają wynieść rekordowe 9 mld zł w całym roku, 

Orange Polska podtrzymuje planowany capex na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r.

0,4 mln gospodarstw domowych, co łącznie z wybudowanymi w latach 2014-2018 rozszerzyło zasięg do prawie 3,8 mln gospodarstw domowych, łącznie w 130 miastach (wobec 117 miast na koniec 2018 r.); * nakłady związane ze zwiększeniem zasięgu usług LTE jak również z poprawą jakości sieci mobilnej

PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne powinny być poniżej 0,8x EBITDA w 2020 r.

związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw i wagonów oraz zakup lokomotyw - łącznie 163,2 mln zł (tj. 75,4% nakładów inwestycyjnych). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i aktywów

Boryszew: Capex wyniesie ok. 50 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Przy założeniu, że dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu, łączne nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2020 r. wyniosą ok. 50 mln zł. Natomiast w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło w tym roku, ta kwota wyniesie 100-120 mln zł

GUS: Wydatki na ochronę środowiska wzrosły do 64,79 mld zł w 2018, tj. 3,1% PKB

mld zł (2,1 mld zł w 2017 r.). Większość nakładów poniesiono na inwestycje zlokalizowane na terenach miejskich, było to odpowiednio 61% nakładów na ochronę środowiska i 53% na gospodarkę wodną" - czytamy dalej. Wydatki krajowe na ochronę środowiska łącznie dla wszystkich krajów Unii

Prezes Grupy Lotos: Capex powinien być porównywalny do tegorocznego w 2020 r.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w 2020 roku powinny być porównywalne do tegorocznych, poinformował prezes Mateusz Bonca. "Nie spodziewam się zasadniczych zmian w poziomie capeksu na 2020 rok. Nasze łączne nakłady do 2022 roku są znane ze strategii, pewne

GUS: Nakłady wew. na działalność B+R w biotechnologii wzrosły o 0,5% r/r w 2018

przed rokiem. Najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nanotechnologii miał sektor szkolnictwa wyższego (69,5%); udział sektorów przedsiębiorstw oraz rządowego łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych wyniósł odpowiednio 27,6% i 2,9%. W

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17,9% r/r w I półr.

gospodarki magazynowej - 5%, informacji i komunikacji - 4,3% oraz administrowania i działalności wspierającej - 2,9%. Łącznie podmioty te zainwestowały 65,8 mld zł, tj. 94,6% ogółu nakładów badanych podmiotów" - napisano także. Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych

ES-System planuje capex na 8 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - ES-System planuje 8 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., podała spółka. "Łączna wartość inwestycji w 2019 r. planowana jest na poziomie 8 mln zł i dotyczy przed wszystkim nakładów w zakładach produkcyjnych" - czytamy w komunikacie. W ramach

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą ok. 50 mln zł w 2020 roku

decyzję o pewnych przesunięciach projektów inwestycyjnych, na II półrocze 2020 roku lub nawet na rok 2021" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Wcześniej spółka szacowała, że łączny capex w 2020 roku wyniesie ok. 60 mln zł. W I kwartale 2020 nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper

BoomBit dokonał odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 5,9 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Zarząd BoomBit podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł (w tym 3,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym), podała spółka. "Na

Aplisens zakłada blisko 10 mln zł inwestycji w 2019 roku

inwestycyjne na koniec 2019 roku wyniosą blisko 10 mln zł" - powiedziała Machnikowska-Żółtek na konferencji prasowej. Najważniejszą inwestycją spółki pozostaje stanowisko do produkcji przepływomierzy w zakładzie w Radomiu, o łącznej wartości około 10 mln zł, z czego zdecydowana większość nakładów

URE: Planowane nakłady na nowe moce w energetyce to 62,16 mld zł w l. 2018-2032

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych i wycofać z eksploatacji łącznie ok. 11,8 GW w latach 2018-2032, wynika z danych zebranych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Planowane łączne nakłady

PKP Cargo znacząco zmniejszy capex w ujęciu rocznym w 2020 r.

niematerialnych w wysokości 1 112,7 mln zł, tj. więcej o 24,5% w stosunku do wykonania 2018 r. Dodatkowo w tym okresie Grupa PKP Cargo pozyskała prawa do użytkowania aktywów o wartości 237,6 mln zł wynikające z wejścia w życie MSSF16. Łączne nakłady Grupy PKP Cargo w 2019 roku wyniosły 1 350,3 mln zł, podała

Capex Boryszewa może wynieść ok. 200 mln zł w II poł. 2019 r.

. "Łącznie to może być kwota ok. 200 mln zł" - podsumował prezes. W I poł. 2019 r. Boryszew zrealizował 89 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 66 mln zł w segmencie Metale, 22 mln zł w Motoryzacji i 1 mln zł w Chemii. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce

Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 8% m/m do 9,8 mln zł w lipcu

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,8 mln zł w lipcu 2020 r. co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m). "24 lipca wprowadziliśmy z sukcesem na rynek kolejną grę

Bioton dokonał korekty kwot nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Bioton dokonał korekty kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość nakładów ujętych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w 2018 r. Wpływ na jednostkowy oraz

GUS: Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska wzrosły do 6,8 mld zł w 2017

%), zachodniopomorskim (15,4%) i pomorskim (14,8%), najmniejsze w podlaskim (0,5%), lubelskim (1,0%), lubuskim (1,1%) oraz wielkopolskim (1,1%). Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 0,9 mln zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,1 mln zł, a na pozostałe działalności wydatkowano łącznie 0,8 mln zł

Herkules: Odpis na nieruchomość w budowie obniży wynik za 2018 r. o 1,46 mln zł

emitenta Gastel Hotele Sp. z o.o. umową o zastępstwo inwestycyjne są ujęte bilansowo w Herkules S.A. w wartości nominalnej 11 605 tys. zł w zapasach (półprodukty i produkty w toku). Łączna wartość pozycji bilansowych związanych z tą inwestycją zawiera jeszcze wartość nieruchomości oraz nakładów

Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 15% m/m do 13,2 mln zł w kwietniu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 13,2 mln zł w kwietniu 2020 r. co oznacza spadek o 15% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m). "Pod koniec 2019 roku dostosowaliśmy plany wydawnicze do

Sprzedaż ogółem Biedronki liczona w PLN wzrosła o 13,2% r/r w I kw. 2020 r.

wyniósł 309 mln euro w I kw. br. wobec 310 mln euro rok wcześniej. Sprzedaż grupy zwiększyła się o 11% r/r do 4 715 mln euro. Capex na sieć Biedronka wyniósł 34 mln euro w I kw. br. (i stanowił 37% nakładów inwestycyjnych grupy) wobec 43 mln euro rok wcześniej (odpowiednio: 46% nakładów grupy). W I kw

QubicGames: Przychody z gry 'Dex' przekroczyły koszty wydania i marketingu

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży gry "Dex" w wersji cyfrowej uzyskane w przedsprzedaży oraz pierwszych trzech tygodniach sprzedaży przekroczyły łączne poniesione koszty wydania oraz marketingu gry na platformę Nintendo Switch oraz sumę wypłaconego minimum

Baltona chce maksymalnie wykorzystać potencjał nowych lokalizacji w tym roku

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona chce w tym roku maksymalnie wykorzystać potencjał działalności nowych lokalizacji handlowych, a jednocześnie spodziewa się, że 2019 rok będzie znacznie mniej wymagający pod względem nakładów inwestycyjnych

Grupa Lotos nie planuje wycofywać się z zagospodarowania złoża Yme

nakładów inwestycyjnych w tym okresie (398 mln zł), w porównaniu do 149 mln zł rok wcześniej (wówczas stanowiło to niespełna 29% łącznego capeksu). Pod koniec marca 2020 r. Grupa Lotos przewidywała rozpoczęcie wydobycia ze złoża Yme w IV kwartale 2021 r. Wcześniej terminem uruchomienia produkcji był IV

Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 14% m/m do 9,1 mln zł w czerwcu

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,1 mln zł w czerwcu 2020 r. co oznacza spadek o 14% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,5 mln zł (spadek o 16% m/m). "Nasze gry hypercasual cieszą się cały czas bardzo duża

T-Mobile zainwestował 1 mld zł w 2019, zakłada podobne wydatki w nast. latach

rozwój sieci. W ubiegłym roku wydaliśmy 1 mld zł, a w kolejnych latach może to być nawet więcej. Od 2011 roku nasze łączne nakłady inwestycyjne sięgnęły 13,4 mld zł" – powiedział Maierhofer podczas konferencji prasowej. "Aby dostarczać najlepszą jakość zaczęliśmy od sieci, ale patrzymy

ES-System: Łączne inwestycje w br. mogą być niższe niż od planowanych 8 mln zł

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - ES-System rozpoczął proces inwestycyjny, jednak łączne nakłady inwestycyjne w tym roku mogą być niższe od planowanych 8 mln zł, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. "Mamy rozpoczęty proces inwestycji. Jesteśmy na etapie pozyskiwania ofert. Czy do

Kogeneracja miała wstępnie 134 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

) po 6 miesiącach 2020 roku wyniósł około 246 mln zł, • skonsolidowane przepływy pieniężne netto po 6 miesiącach wyniosły około 9 mln zł, • skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 134 mln zł (czyli 8,99 zł na akcję), • nakłady

KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

2018 roku" - napisał także Chludziński. W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481 mln zł, podała także spółka. KGHM

CI Games: Koszty gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts' zwróciły się w II kw.

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" od daty premiery (22 listopada 2019 r.) do 30 czerwca 2020 r. przewyższyły łączne nakłady związane ze stworzeniem i wydaniem gry, w tym kosztem jej produkcji, marketingiem

PKP Cargo spodziewa się podobnych jak w I kw. inwestycji w kolejnych okresach

przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw oraz zakupy wagonów - łącznie 240,4 mln zł (tj. 96,3 % nakładów inwestycyjnych razem). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj

MOL planuje 1,9-2,1 mld USD organicznego capeksu w 2020 roku

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Grupa MOL przewiduje 1,9-2,1 mld USD organicznych nakładów inwestycyjnych w 2020 roku, a także wynik EBITDA na poziomie około 2,5 mld USD, poinformowała spółka. Capex na poziomie 1,9-2,1 mld USD obejmuje 0,7-0,8 mld USD na strategiczne projekty transformacyjne

Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 22% m/m do 15,6 mln zł w marcu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 15,6 mln zł w marcu 2020 r. co oznacza wzrost o 22% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 8,3 mln zł (wzrost o 29% m/m). Szacowany udział reklam i mikropłatności w przychodach w marcu 2020

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

ochronę pracowników" - skomentował prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. "Skorzystaliśmy też z programów pomocowych rządu wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, dzięki którym spółki z Grupy Tauron otrzymały łącznie 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej. W I półroczu

APK: Udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe sektora prywat. będzie rósł

pkt proc. Tym samym wkład inwestycji prywatnych we wzrost PKB osiągnie nawet 1,4 pkt proc. w horyzoncie prognozy, a łączne nakłady brutto na środki trwałe w całej gospodarce wzrosną z 18,6% PKB w 2019 r. do 19,8% PKB w ostatnim roku prognozy" - czytamy w dokumencie.  Stan rzeczowych

Stalprofil planuje 18,5 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

, podał także prezes. "Łącznie w 2020 r. grupa kapitałowa Stalprofil S.A. planuje ponieść nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł, w tym 13 mln zł w segmencie stalowym i 5,4 mln zł w segmencie infrastruktury" - zakończył. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w

LPP obniżyło planowany capex na r. fin. 2020/2021 do 400 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - LPP obniżyło zakładane nakłady inwestycyjne na rok finansowy 2020/2021 do 400 mln zł z wcześniej zakładanych ok. 1 120 mln zł, podała spółka. "Łącznie na nasze inwestycje w 2020/21 roku planujemy przeznaczyć 400 mln zł. Na inwestycje związane z siecią

KGHM zakłada 2,09 mld zł inwestycji rzeczowych i 1,02 mld zł kapitałowych w br.

Głogów I w latach 2017-2021 nastąpi koncentracja nakładów inwestycyjnych głównie w obszarze górnictwa (Zakłady Górnicze oraz Zakład Hydrotechniczny), które stanowić będą około 70% łącznych planowanych nakładów na inwestycje rzeczowe w kraju, podano także. "W podziale na kategorie inwestycji

Kogeneracja miała wstępnie ok. 132 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Dominująca 415 Gwh), podano także. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 9 mln zł. "Istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy w I kwartale 2020 r. miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110 400 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

zł zostało zrealizowane według stanu na 30 czerwca br. W Gdańsku spółka przewiduje 1 352 mln zł nakładów inwestycyjnych, z czego zrealizowano 27,8 mln zł, podano w prezentacji wynikowej. W przypadku projektu CCGT Grudziądz, do tej pory przeprowadzono prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje

PERN: Polska osiągnie niezależność energetyczną w obszarze ropy i paliw w 2023r.

wszystkim rafinerii w Płocku całkowitą swobodę i wolność wyboru surowca, który będzie tam przerabiany. Te łącznie prawie 3 mld zł nakładów to prawdziwa rewolucja, którą ewolucyjnie wprowadzamy. W 2023 roku będziemy mieli tę wizję praktycznie zrealizowaną" - powiedział pełnomocnik rządu ds

CD Projekt spodziewa się wyższych r/r nakładów na projekty w 2018 r.

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - CD Projekt spodziewa się wyższych w ujęciu rocznym nakładów na projekty, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.  "Na logikę należy spodziewać się wyższych [nakładów na projekty]. Cały czas rekrutujemy, a dodatkowo dojdzie

Nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosą ok. 9 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Aplisens przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie około 9 mln zł w skali całego 2019 roku, poinformował prezes spółki Adam Żurawski. "Najważniejszą realizowaną przez nas inwestycją jest stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu, której

PKP Cargo miało 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł zysku EBITDA w I kw.

wagonów oraz zakup lokomotyw - łącznie 163,2 mln zł (tj. 75,4% nakładów inwestycyjnych). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i aktywów niematerialnych (oprogramowania) na poziomie 3,9 mln zł, na budownictwo inwestycyjne na poziomie 9,3 mln zł, na zakupy

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje łącznie 5 897 mln zł nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe w 2018 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

Energa zainwestuje 1,2-1,3 mld zł w dystrybucję do końca roku 

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Energi wyniosą 1,2-1,3 mld zł do końca roku w segmencie dystrybucji, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. "Do końca IV kw. powinniśmy zainwestować łącznie łącznie 1,2-1,3 mld w elementy budowy sieci" – powiedział

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty, w porównaniu do średniego poziomu ok. 1 mld zł rocznie w ostatnich latach, podała spółka. Wzrost wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty związany będzie z

CD Projekt wydał 25 mln zł na projekty w I kw., 400 osób pracuje nad Cyberpunk

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii 25 mln zł w I kw. 2019. W efekcie, skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 264 mln zł. W produkcję gry Cyberpunk 2077 zaangażowanych jest ponad 400 osób. "W pierwszym kwartale

Capex Grupy Kęty w 2019 r. może być do kilkunastu proc. niższy od zakładanego

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty ocenia, że wartość nakładów inwestycyjnych, jaka zostanie zrealizowana w tym roku, będzie od 10% do kilkunastu procent niższa od zakładanych 284 mln zł. Capex na przyszły rok będzie natomiast niższy niż tegoroczny, poinformowali członkowie zarządu

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów). Z kolei całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy i rezerwami

PKN Orlen planuje 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.

detaliczny i 0,1 mld zł na funkcje korporacyjne. Pozostałe 2,6 mld zł zostaną przeznaczone na utrzymanie i regulacje, podano w prezentacji wynikowej. Łączne nakłady w podziale na segmenty to: 3 mld zł na downstream, 0,8 mld zł na detal, 0,8 mld zł na wydobycie i 0,4 mld zł na funkcje korporacyjne. Grupa

PERN przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 roku

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Łączny plan inwestycji i remontów PERN, zatwierdzony przez walne zgromadzenie spółki, wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 roku, z czego nakłady na najważniejsze inwestycje to blisko 550 mln zł, podał PERN. Jednocześnie zaktualizowany plan nakładów

Kwieciński: Wzrost inwestycji będzie wyższy w 2019 niż w 2018 roku

w 2018 roku. Jeśli chodzi o sektor prywatny - nakłady brutto na środki trwale w tym zakresie również będą rosły" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej. "Stopa inwestycji w 2018 roku wyniosła 18,2% PKB i myślę, że będzie ona rosła w najbliższych latach, a nominalnie jest

Strategia PGNiG zakłada ponad 34 mld zł nakładów inwestycyjnych w l. 2017-2022

relatywnie wysoką stopą zwrotu, ale obarczone odpowiednio wyższym ryzykiem (ok. 45% łącznych planowanych nakładów przeznaczonych zostanie na obszar upstream), przy jednoczesnym inwestowaniu w obszary regulowane cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (ok. 42% łącznych nakładów alokowanych będzie

PGG chce w tym roku rozpocząć inwestycję w fotowoltaikę szacowane na 300 mln zł

Katowice, 18.03.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) planuje jeszcze w tym roku rozpocząć inwestycje w fotowoltaikę, m.in. na hałdach i szacuje łączne nakłady inwestycyjne w tym obszarze na 300 mln zł, poinformował prezes Tomasz Rogala. "Planujemy inwestycje w fotowoltaikę, będzie

PKN Orlen zakończył budowę instalacji metatezy w Płocku

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał z Elektrobudową protokół, na mocy którego zakończono inwestycję polegającą na budowie instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, podał koncern. "Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę na realizację projektu budowy

PERN: Nakłady inwestycyjne wzrosną ponad dwukrotnie r/r w 2019 roku

Katowice, 14.05.2019 (ISBnews) - PERN planuje istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w 2019 roku, w porównaniu do lat poprzednich, poinformował ISBnews wiceprezes spółki ds. finansowych Mateusz Wodejko. "Plany na 2019 rok to ponad 500 mln zł oraz blisko 100 mln zł na prace

Grupa Lotos: Capex w 2019 roku może być niższy niż w 2018 roku

może nie być spektakularnych nakładów inwestycyjnych. "Oczywiście, będą wydatki na złoże Utgard, złoże Yme, ale łączny capex w 2019 roku może być niższy niż rok wcześniej" - ocenił. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem

Capex Radpolu to ok. 4 mln zł w br., kilkanaście mln zł w 2018 r.

. W opublikowanej w środę strategi na lata 2018-2021 Radpol założył nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 34 mln zł. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także

Przegląd informacji ze spółek

. Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,1 mln zł w czerwcu 2020 r. co oznacza spadek o 14% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,5 mln zł (spadek o 16% m/m). Ten Square Games (TSG) wygenerował 169,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2020 r. (bez

CD Projekt: Wartość przychodów z Gwinta wyższa od nakładów na promocję w I półr.

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - CD Projekt uzyskał w I półroczu wyższą wartość przychodów z projektu Gwint od łącznej wartości nakładów poniesionych w tym okresie na promocję gry oraz innych kosztów związanych z tą produkcją, podała spółka. „Istotnym wydarzeniem dla CD Projekt RED

VRG: Pow. sklepów spadnie o 5% w 2020, udział sprzedaży online wzrośnie do 25%

, restrukturyzacji kosztów zatrudnienia, a także zmniejszenia o połowę nakładów marketingowych na promocję i reklamę (poza reklamą internetową), podano także. Na koniec I kwartału 2020 roku grupa posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 580 lokalizacji, łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka

Play planuje poniżej 800 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

% przychodów. W latach 2018-2020 przeznaczy dodatkowo łącznie 500 mln zł na przyspieszenie rozwoju sieci, podano w prezentacji. Nakłady inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 650 mln zł. W br. celem jest utrzymanie stabilności skorygowanej marży EBITDA, która w 2017 r. wzrosła o 1,2 pkt proc. do 34,4%. W

PERN uruchomił trzy przetargi na zbiorniki paliwowe za 650 mln zł

Gdańsk, 09.07.2019 (ISBnews) - W postępowaniach przetargowych na budowę zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 222 tys. m3 w sześciu bazach należących do PERN zgłosiło się 14 firm, poinformował prezes spółki Igor Wasilewski. "Rozpisaliśmy trzy postępowania przetargowe, bo pogrupowaliśmy

BOŚ Bank udzielił Laude Smart Intermodal 80 mln zł kredytu ekologicznego

przewiezienia towarów o ładowności planowanych do zakupu kontenerów. Łączna wartość nakładów netto inwestycji stanowi 119 mln zł. Umowa kredytu została zawarta na 7 lat" - czytamy w komunikacie. Główną działalnością spółki Laude są kompleksowe usługi transportu towarów przemysłowych różnych grup

Capex JSW w kolejnych latach będzie przekraczał 1 mld zł rocznie

ton w latach 2017-2030. W okresie I-III kw. 2017 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 11,3 mln ton, a produkcja koksu ponad 2,6 mln ton. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 11 mln ton. Nakłady na inwestycje Grupy JSW (w ujęciu

KNF zatwierdziła prospekt Polwaksu w związku z ofertą akcji serii E

parafinowych, spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii E na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z reorganizacją realizowaną w oparciu o koncentrację produkcji parafin w Jaśle oraz na spłatę kredytu inwestycyjnego.  W maju 2019 r. Polwax planował podniesienie kapitału o

Łódzka SSE rozszerzona pod inwestycje warte 382 mln zł

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została poszerzona o 39,9 ha pod inwestycje czterech firm, które poniosą w niej łącznie 382 mln zł nakładów i stworzą 287 nowych miejsc pracy, podała strefa. Ponadto rozszerzenie objęło dalszych 47,8 ha pod przyszłe projekty

Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także

Łączny capex Energi wyniesie 1,8-2 mld zł w tym roku

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Capex we wszystkich segmentach Energi wyniesie ok. 1,8-2 mld zł w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jack Kościelniak.  "Łączne nakłady grupy w tym roku zakładamy na 1,8-2 mld zł" - powiedział Kościelniak podczas konferencji

Sanok Rubber: Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 100 mln zł w 2019 roku

latach 2018-2019 nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 200 mln zł. To oznacza, że w obecnym roku zmieścimy się w kwocie ok. 100 mln zł, może nieco poniżej" - powiedział prezes Sanok Rubber Piotr Szamburski na konferencji prasowej. W 2018 roku capex grupy wyniósł 107,2 mln zł, z czego 58 mln zł

Sprzedaż Biedronki liczona w PLN wzrosła o 2% r/r w I kwartale 2019 r.

1,1% r/r. "Sprzedaż wyniosła 2,9 mld euro, co oznacza wzrost o 2% w walucie lokalnej (-0,8% w euro). Sprzedaż LFL: -1,1%, na co miał wpływ zakaz handlu w niedziele oraz przesunięcie Wielkanocy z I kw. w 2018 r. na II kw. w 2019 r. Te czynniki miały łączny wpływ na wynik LFL w wysokości 4-4,5

Założenia budżetu: Wpływ popytu krajowego na PKB spadnie do 3,6 pkt proc. w 2020

scenariusz zakłada, że w 2019 r. udział nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego w PKB wyniesie 13,9%, a w kolejnym roku zwiększy się o 0,2 pkt proc. Łączny udział nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się z 18,2% PKB w 2018 r. do 19% PKB w 2020 r. Stan rzeczowych środków obrotowych powiązany

Polwax złożył w KNF zaktualizowany prospekt w zw. z emisją akcji serii E

spółka złożyła również zaktualizowany prospekt. W maju 2019 r. Polwax planował podniesienie kapitału o 1,03 mln zł, w drodze zaoferowania łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł. Jednak w październiku 2019 roku spółka poinformowała o czasowym

Vivid Games miał wstępnie 0,98 mln zł zysku netto w I kw.

netto, poinformowano. "Sprzedaż rośne. W pierwszym kwartale bieżącego roku wygenerowaliśmy dwa razy więcej przychodów niż roku temu i trzy razy więcej porównując miesiąc do miesiąca. To m.in. efekt nakładów marketingowych - w pierwszym kwartale zainwestowaliśmy łącznie 0,9 mln zł w Real

Spółka Marvipolu pozyskała kredyt na projekt magazynowy pod Warszawą

udzielił kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) transzę budowlaną w łącznej kwocie do 11 900 000 euro; 2) transzę inwestycyjną w łącznej kwocie do 13 350 000 euro; 3) transzę VAT w łącznej kwocie do 11 374 000 zł" - czytamy w komunikacie. Transza budowlana zostanie przeznaczona przez

PGG planuje 2 666 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) planuje łącznie 2 666 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. "Łączne wydatki inwestycyjne w 2018 roku mają wynieść 2 mld 666 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m. in. ukończenie budowy szybu

Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne

finansowanie refinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, podała spółka. "Na podstawie zawartej umowy, bank udzieli spółce kredytu m.in. na refinansowanie nakładów na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów, w wysokości do 15,5

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 87% r/r do 83 mln zł w III kw.

kwartale w 33 portfele na czterech rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach i Słowacji. Łączne nakłady w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 392 mln zł i były o 63% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. "Nasze inwestycje zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym 2019 roku są niższe od

Santander BP: Branża opakowań będzie musiała zainwestować 20-25 mld zł do 2025

konsumentów" przygotowanego przez Santander Bank Polska i SpotData. Łącznie rozwój branży do 2025 r. będzie wymagał inwestycji na poziomie ok. 20-25 mld zł. Sektor opakowań inwestuje znacznie więcej niż większość innych branż przemysłowych. Udział branży w inwestycjach przemysłowych sięga 5% i jest

TIM planuje wydać 26 mln zł na inwestycje w 2017 r.

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - TIM planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 26 mln zł w grupie kapitałowej w 2017 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. "To będzie łącznie 26 mln zł, środki te przeznaczymy głównie na centrum logistyczne. W samej spółce TIM wydamy 4,8 mln zł"

Nakłady inwestycyjne Aplisensu w 2019 r. wyniosą ok. 8-10 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że nakłady inwestycyjne wyniosą w 2019 r. między 8 mln zł a 10 mln zł, poinformowała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek. "Pewnie ostatecznie ten rok zamkniemy capexem w okolicach 8 mln zł, raczej nie więcej niż 10 mln zł. W

PKN Orlen planuje zwiększyć capex do 7,7 mld zł w 2020 roku

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen planuje łączne nakłady inwestycyjne w tym roku w wysokości 7,7 mld zł wobec 5,4 mld zł capeksu zrealizowanego w ub.r., podała spółka. Capex na cele rozwojowe ma w tym roku wynieść 3,9 mld zł, z czego na segment downstream zostanie przeznaczone 2,6 mld

GPW planuje zwiększyć capex w tym roku wobec 21 mln zł z 2018 r.

%" - dodał prezes GPW Marek Dietl. Nakłady inwestycyjne Grupy GPW za 2018 r. wyniosły łącznie 21,2 mln zł (wobec 22,7 mln zł w 2017 r.), z czego 13 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 8,3 mln zł nakłady na wartości niematerialne (wobec odpowiednio: 10,3 mln zł i 12,4 mln zł rok wcześniej

Capex Grupy Azoty sięgnął 1,02 mld zł w 2017 r., dług netto/EBITDA: ok. 0,3x

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 1 023 mln zł w 2017 r., podała spółka. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł ok. 0,3x. "Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku wyniosły 1 023 mln zł i zostały sfinansowane ze środków

Stalprofil rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

w 2018 r. będzie trwał do ok. połowy 2020 r., a przewidywana, łączna wartość nakładów wyniesie 22 mln zł, podano także. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje w IV kwartale 2019 r.

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 1 491 mln zł w ciągu trzech kwartałów 2019 roku, podała spółka. W IV kwartale tego roku spółka planuje nakłady na poziomie 1 mld zł, zapowiedział prezes Mirosław Kowalik. "W ciągu dziewięciu miesięcy

ZEW Kogeneracja miała wstępnie 71,5 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

EBITDA wyniósł ok. 124,6 mln zł w I kw. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7 mln zł. "Według wstępnych szacunków: • sprzedaż energii elektrycznej po 3 miesiącach 2019 roku wyniosła 780 GWh (w tym jednostka dominująca 430 GWh), • sprzedaż ciepła po 3 miesiącach 2019 roku wyniosła 4 436

ME zaprezentuje w poniedziałek politykę energetyczną po konsultacjach

-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł. (ISBnews)  

Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 148% r/r do 647 mln zł w III kw. br.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 742 mln zł w III kw. br., co oznacza wzrost o 42% r/r, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 647 mln zł i były wyższe o 148% r/r, podał Kruk. Łącznie od początku roku Kruk zainwestował 1 054 mln zł

W Polskiej Strefie Inwestycji ok. 90% wydanych decyzji trafiło do polskich firm

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - W ramach Polskiej Strefy Inwestycji około 90% wydanych decyzji trafiło do polskich podmiotów, z czego ponad połowa to MŚP, a łączna kwota nakładów inwestycyjnych od września 2018 r. osiągnęła poziom ok. 17 mld zł, wynika z analizy  "Polska Strefa