łączny majątek

Pbor, DSZ

Lista najbogatszych Polaków Forbes 2015. Kilka niespodzianek i 116 miliardów złotych

Lista najbogatszych Polaków Forbes 2015. Kilka niespodzianek i 116 miliardów złotych

"Forbes" opublikował właśnie ranking najbogatszych Polaków. Na czele pozostaje Jan Kulczyk z majątkiem wartym 15 mld 100 mln zł. Pierwszą dziesiątkę zamyka Roman Karkosik, który zebrał 2 mld 150 mln zł. Łącznie najbogatsi Polacy zebrali 116 mld zł - o 16 więcej, niż rok temu. Oto pierwsza dziesiątka rankingu.

Najbogatsi ludzie świata wg Forbes 2015. Razem zebrali ponad 7 bilionów dolarów. Polak dopiero na 418. miejscu

Miesięcznik Forbes po raz kolejny opublikował ranking najbogatszych ludzi na świecie. W tym roku na czele znajduje się po raz 16. Bill Gates. Polacy są daleko z tyłu. Jan Kulczyk zajął dopiero 418. pozycję. Łączna wartość majątków blisko 2 tys. miliarderów wyniosła w tym roku 7,05 biliona dolarów.

100,8 mld zł zebrali najbogatsi Polacy. Forbes opublikował coroczną listę

"Forbes" opublikował właśnie ranking najbogatszych Polaków. Na czele pozostaje Jan Kulczyk z majątkiem wartym 11 mld 300 mln zł. Pierwszą dziesiątkę zamyka Adam Ptak, który zebrał 1 mld 900 mln zł. Łącznie najbogatsi Polacy zebrali 100 mld 800 mln zł. Oto pierwsza dziesiątka rankingu.

Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I poł. 2020

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I połowie 2020 r., podała spółka. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji

Odpisy zw. m.in. z PGG obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Szacowany łączny wpływ odpisów aktualizacyjnych dokonanych przez Energę Kogeneracja na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -451 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -274 mln zł w postaci obniżenia wartości udziałów w

PGG: Efekt oszczędności i wykorzystania tarczy antykryz. wyniesie ok. 312 mln zł

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) zakłada utrzymanie poziomu produkcji oraz inwestycji i robót przygotowawczych w planie na III kw. br., podała spółka. Grupa szacuje, że łączny efekt działań oszczędnościowych oraz wykorzystania instrumentów tarczy antykryzysowej

Mostostal Zabrze ma umowę dot. sprzedaży nieruchomości w Katowicach 

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli za łączną cenę netto stanowiącą ok. 10

Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty

sytuacją rudzkiego przedsiębiorstwa, które nie miało możliwości samodzielnego finansowania zakupów. Dodatkowo dużym obciążeniem dla huty jest jej majątek nieprodukcyjny. Do spółki należy ponad 100 hektarów nieużytków" - czytamy w komunikacie. Największym problemem jest jednak struktura własnościowa

Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+, podała spółka. Dzięki temu, oprócz optymalizacji struktury i okresu

Grupa PKP miała ponad 550 mln zł zysku netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019r.

poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy, racjonalnemu zarządzaniu posiadanym majątkiem oraz kontroli kosztów wynikających z prowadzenia działalności operacyjnej. Nie bez znaczenia były także wymierne efekty wynikające z prowadzonych przez spółki grupy miliardowych inwestycji" - czytamy dalej. W

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

ponad 3% w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 15% aktywów łącznie, podano także w materiale. Całkowity majątek netto gospodarstw domowych wzrósł w latach 2014-2016 o 4,1% (w cenach stałych). Złożył się na to niewielki

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - W trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkulesa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules stwierdzono konieczność utworzenia trzech odpisów aktualizujących, podała spółka. Łącznie ujemny

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ poniższych czynników

MAP: Koszt zakończenia wydobycia w 2 kopalniach PGG to ok. 5 mld zł

dwóch kopalń łącznie z osłonami socjalnymi ministerstwo ocenia na ok. 5 mld zł. "PGG aktywnie zbiera środki na wypłatę sierpniowej pensji dla 41,6 tys członków załogi. Natomiast na wypłatę wrześniową pieniędzy już nie ma" - powiedział Drabek na spotkaniu z dziennikarzami. Dodał, że jeśli

PKP Energetyka wybrała system IBM Maximo do zarządzania majątkiem sieciowym

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - PKP Energetyka wybrała system IBM Maximo do zarządzania majątkiem sieciowym, podał IBM. Wdrożenie będzie realizowane przez firmę firma Vetasi Sp. z o.o. - partnera handlowego IBM. "W dzisiejszych czasach cyfrowa transformacja działalności

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i utworzeniu rezerw, które łącznie pomniejszą skonsolidowany wynik netto za I półrocze o 1 021 mln zł, podała spółka. "W ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów

Energa i Enea: Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na 1 027 mln zł

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - spółka Energi i Enei realizująca projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 1 027 mln zł, podały spółki. Odpisy

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości w Gliwicach za 14,9 mln zł netto

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306 za łączną kwotę 14,9

KRD: 74% firm, które ogłosiły upadłość w I poł. 2020 r., było notowanych w KRD

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Niemal 74% z 286 firm, które ogłosiły upadłość w I półroczu 2020 r., było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd, wynika z danych KRD. Bankruci narazili na straty w sumie 547 wierzycieli, zalegając im z łączną kwotą

PGG chce w tym roku rozpocząć inwestycję w fotowoltaikę szacowane na 300 mln zł

Katowice, 18.03.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) planuje jeszcze w tym roku rozpocząć inwestycje w fotowoltaikę, m.in. na hałdach i szacuje łączne nakłady inwestycyjne w tym obszarze na 300 mln zł, poinformował prezes Tomasz Rogala. "Planujemy inwestycje w fotowoltaikę, będzie

Copernicus Securities przydzielił obligacje serii C o wartości nom. 1,965 mln zł

, dwuletnich, odsetkowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł. Grupa Copernicus to grupa kapitałowa, której działalność prowadzona jest w oparciu o główne linie biznesowe: usługi brokerskie, finansowanie działalności i zarządzanie majątkiem. Jest notowana na NewConnect. (ISBnews

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

ograniczenie, że powyższe składniki majątku nie mogą stanowić indywidualnie lub łącznie przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części w rozumieniu art 55 KC i 393 KSH. "Pomimo powyższego, wsłuchując się uważnie w głos akcjonariusza mniejszościowego i w celu zapewnienia mu należytego poziomu

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

bankowym i koszty kredytów, a także polisa ubezpieczeniowa. ** Podróże służbowe - do kosztów można włączyć kwoty diet oraz wydatki na noclegi na podstawie rachunku lub faktury. Koszty przejazdu należy udokumentować fakturą lub rachunkiem, a w określonych przypadkach biletem. Samochód, który stanowi majątek

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 67,1 mln zł w II kw.

kwocie 320 mln zł. Jesteśmy zdania, że zrefinansowanie zadłużenia zapadającego jeszcze w tym roku będzie bardzo trudnym zadaniem. Warto zwrócić również uwagę, że rokiem pełnym wyzwań może okazać się dla wielu deweloperów 2021 r., w którym branża będzie musiała wykupić papiery o łącznej wartości

Copernicus Securities przydzielił obligacje o wartości nomin. 1,68 mln zł

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Copernicus Securities dokonał przydziału 1 685 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1,685 mln zł, podał broker. W kwietniu przypada termin wykupu poprzedniej serii obligacji spółki. Grupa Copernicus to grupa kapitałowa, której

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych, 30 243,93 zł stanowią wierzytelności ze stosunku pracy" - czytamy we wniosku złożonym dziś do Sądu Rejonowego we Wrocławiu.   Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika obejmują łącznie kwotę 90 253 369,76 zł zabezpieczoną zastawami

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

, udzielenie zabezpieczenia na rzecz GetBack S.A. w związku z brakiem uzasadnionych podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko spółce przez ten podmiot" - czytamy w komunikacie. W powyższym zakresie, w odniesieniu do majątku spółki, spółka powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

pozytywnie zaopiniowała aktualizację prowadzonego przez zarząd procesu przeglądu opcji strategicznych. W ramach przeglądu, w ostatnich miesiącach Libet sprzedał aktywa, w wyniku czego do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostaną na 

Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie

ZA Puławy: Spółka zależna dokonała odpisu na kwotę 6,39 mln zł

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów z grupy kapitałowej Grupy Azoty ZA Puławy podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 6,39 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów, podały ZA Puławy. Będzie to miało

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

, podał GetBack.  "Zabezpieczenie zostało ustanowione w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt XXVI Gz 18/20, o udzieleniu GetBack zabezpieczenia na majątku wszystkich pozwanych solidarnie do kwoty 134 715 017 zł. Postanowienie o zabezpieczeniu

Ulma: Stan wojenny na Ukrainie bez wpływu na działalność w tym kraju

ich akcesoriów oraz posiada wynajęty magazyn, w którym przechowywany jest ww. majątek trwały. Łączna wartość majątku w wartościach księgowych netto znajdująca się na ww. czynnych kontraktach oraz na stanie magazynu wynosi 19 284 901,24 hrywien, co stanowi 2 582 224,27 zł po przeliczeniu wg kursu

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

, nie doszacowujemy prawdopodobieństwa wystąpienia katastrof naturalnych. Tymczasem powinniśmy kłaść większy nacisk na przewidywanie negatywnych skutków zachodzących już zmian. Jednym z kluczowych zagadnień jest tu właściwa ochrona majątku, a zwłaszcza życia i zdrowia" - czytamy w raporcie

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka podjęła w dniu 8 grudnia 2017 r. decyzję o przyjęciu i

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 29 IX o przeniesieniu części majątku na Famur

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Kopeksu zdecydują w sprawie podziału poprzez przeniesienie części majątku na Famur, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 29 września. Pod koniec czerwca Famur zawarł umowę z jednostkami zależnymi od TDJ (swojego większościowego

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości Wytwórni Konstrukcji Stalowych

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wytwórnią Konstrukcji Stalowych, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, za łączną cenę sprzedaży 7,65 mln zł netto, podała spółka. "Transakcją sprzedaży objęto

PGE GiEK ma ponad 115 mln zł dofinansowania na projekty środowiskowe w El. Opole

najważniejsze, przyczyni się do poprawy jakości powietrza" - powiedział p.o. prezesa i wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK Norbert Grudzień, cytowany w komunikacie. PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Na wszystkie

BGK: Wartość kredytów w ramach COSME wyniosła 3,55 mld zł na koniec I kw.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z regwarancją EFI w ramach programu COSME wyniosła 3,55 mld zł na koniec I kw. br., podał bank. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 17 006 gwarancji na kwotę 

PGG planuje 2 666 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) planuje łącznie 2 666 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. "Łączne wydatki inwestycyjne w 2018 roku mają wynieść 2 mld 666 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m. in. ukończenie budowy szybu

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - RCI - podmiot, który w Grupie OT Logistics zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami - zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntów oraz wybranych składników majątku ruchomego znajdujących się we Wrocławiu, o łącznej wartości 54 mln zł netto

Nextbike Polska: NB Tricity straciło umowę na system Mevo, wnioskuje o upadłość

otrzymania pisma i wniosło o niezwłoczne zabezpieczenie majątku nabytego przez Stowarzyszenie w ramach Etapu I realizacji umowy, poinformowano. W efekcie NB Tricity podjęła decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, podano także. "Decyzja o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie

Echo zakończy budowę ok. 750 mieszkań z segmentu premium w 2020 r.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Echo Investment zakończy w tym roku budowę pięciu inwestycji premium w czterech polskich miastach, obejmujących łącznie ok. 750 mieszkań o wysokim standardzie, podała spółka. To Warszawskie Widoki Mokotów i Apartamenty przy Warzelni, wrocławskie Ogrody Graua

PGG jest przygotowana do spłaty wymaganych 25 mln zł obligacji w tym roku

w przyszłości rozpocząć rozmowy z bankami o refinansowaniu. "Uważam, że takie rozmowy mogą się rozpocząć po 2021 r." - powiedział. Łączna kwota zadłużenia z tytułu obligacji to 2 360 mln zł; ostatnie papiery zapadają w 2027 r. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

spółki przez inwestorów (łącznie ponad 3,4 mld zł). Na wynik firmy wpływ miał także przyjęty sposób wyceny nabytego majątku oraz pozytywne efekty realizowanej restrukturyzacji. W latach 2016-2018 wyniki finansowe netto spółki poprawiały się W 2016 r. odnotowano stratę 332 mln zł, w 2017 r. zysk

PGG przedłużyła postój w KWK Murcki Staszic i ROW Ruch Jankowice do 10 maja

komunikacie. W kopalni Murcki-Staszic z 4 tys. pracowników niezbędne zadania wykonuje tylko 1,2 tys. osób łącznie pod ziemią i na powierzchni zakładu. Normalnie pracuje jedynie dział wentylacji, zastępy ratownicze, wykonywane są pomiary i roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jak np

Majątek Alma Market został zabezpieczony poprzez ustanowienie nadzorcy sądowego

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zabezpieczył majątek Alma Market poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. "Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw

Mostostal Zabrze chce pozyskać jeszcze ok. 40 mln zł ze sprzedaży nieruchomości

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy optymalizację majątku trwałego w zakresie sprzedaży zbędnych nieruchomości, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Do pozyskania w ten sposób pozostało spółce ok. 40 mln zł, z czego ok. połowa w 2019 r

PGG przeznaczy łącznie 8 mld zł na udostępnienie nowych złóż

Katowice, 18.03.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) planuje docelowo przeznaczyć łącznie 8 mld zł na udostępnienie nowych złóż w rejonie Imielin Północ i innych sąsiadujących z kopalnią Piast-Ziemowit, poinformował wiceprezes Piotr Bojarski. Spółka zakłada, że koncesję wydobywczą na

Oferty Famuru warte 124 mln zł wybrane w przetargu PGG na dzierżawę kombajnów

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Oferty Famuru, warte łącznie 124,58 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do

Raport: rynek luksusu w Polsce. Przybywa bogaczy

gospodarczy i rosnące pensje przekładają się na dynamiczny wzrost liczby dobrze zarabiających Polaków. Szacujemy, że w 2018 roku liczba takich osób zwiększy się do 1,3 mln. Dodatkowo w ciągu najbliższych czterech lat takich osób będzie już 1,6 mln, a ich łączny dochód wyniesie ponad 381 mld zł &ndash

EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna

oraz jednoczesny spadek wypracowywanych wyników finansowych. "EuroRating zwraca uwagę na fakt, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był praktycznie w całości kapitałem obcym. Od  IV kw. 2017 r. łączne skorygowane zobowiązania

Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów do dwóch szpitali 

będą mogli szybciej i skuteczniej działać, a tym samym prowadzić leczenie pacjenta, podano także. Łączna kwota przeznaczona obecnie na wsparcie szpitali przez spółki Generali Polska to 360 tys. zł, podsumowano. Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 9 536 983,20 zł i zaoferuje je akcjonariuszom spółki dzielonej w zamian za majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie działalności wydzielanej, która zostanie

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

jednoosobowej działalności nie trzeba sporządzać żadnych umów, nie musimy też posiadać określonego minimalnego kapitału. Jako przedsiębiorca odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności. Rozciąga się ona również na małżonka przedsiębiorcy, za wyjątkiem jego

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

wartościowych, funduszy, akcji. Jeśli okaże się, że dochód z niezrealizowanych zysków z akcji i papierów wartościowych przekroczy 2 mln zł, państwo potrąci na podatek 3 proc. od nadwyżki ponad ten próg. W przypadku małżonków limit ma być liczony łącznie. Nie wiadomo jednak, jak by to wyglądało w praktyce

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

kontynuować jego działalność po śmierci przedsiębiorcy, m.in. wypłacać wynagrodzenia, rozliczać się z ZUS i fiskusem czy dokonywać operacji bankowych. Uwaga! Zarządcę można powołać, jeśli przedsiębiorca zmarł po 25 listopada 2018 r. Zobacz także: Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku

Razem na cele charytatywne przeznaczyli ponad 90 mld dol. Oto 10 największych filantropów świata

, stworzył listę największych filantropów w historii. Oto pierwsza dziesiątka:   10. George Kaiser Łączne środki na cele charytatywne: 3,3 mld dol. Majątek: 9,3 mld dol. George Kaiser jest członkiem zarządu BOK Financial Corporation, a także założycielem fundacji George Kaiser Family

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych. "Na koniec

PGG: Propozycja związków to ok. 100 mln zł mniej oszczędności niż plan zarządu

wprowadzenie przestoju ekonomicznego przez 4 dni w miesiącu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w tym czasie w wysokości 60%. Koszty płac uległyby obniżeniu o ok. 18 mln zł miesięcznie, a pomoc z ustawy o COVID-19 mogłaby wynieść w tym wariancie tylko 7,8 mln zł miesięcznie. Łącznie spółka mogłaby uzyskać

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

miało na koncie wyłącznie kredyty mieszkaniowe. 347 spłacało równolegle kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, na łączną sumę 270,7 mln zł. Ale najwięcej – 2372 osób – posiadało kredyty konsumpcyjne o przeciętnej wartości 81 tys. 826 zł. Większość dłużników stanowiły kobiety, co czwarty

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ok. 24 mld w 2018 r.

się do 1,3 mln osób. Dodatkowo w ciągu najbliższych 4 lat takich osób będzie już 1,6 mln, a ich łączny dochód wyniesie ponad 381 mld zł. Wzrost zaobserwowaliśmy również w przypadku Polaków posiadających majątek netto powyżej 1 mln dolarów. W 2018 roku w Polsce było 61,6 tys. takich osób - o 4,6

Przegląd informacji ze spółek

zakładowego, podano w projektach uchwał. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji ma wynosić 2,1 mld zł. Asmodev - spółka specjalizująca się w produkcji gier klasy indie premium - złożyła dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z zamiarem zadebiutowanie na rynku

PGG rozważy przeznaczenie części zysku na zwiększenie wynagrodzeń

wysokości 27%, tj. wysokość nagrody rocznej wyniesie łącznie 112%, a w pozostałych - od 95% do 100%" - podano w materiale. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp

Przychody Baltony spadły o 14% r/r do 34,17 mln zł w styczniu

majątku obrotowego oraz ograniczenia popytowe związane z prowadzeniem działalności w okresie niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 stycznia 2020 roku: - wartość zapasów spadła o ok. 5,8 mln zł w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019

KRD: 46,73% bankrutów było notowanych w KRD na rok przed upadłością

bankrutów, na trzy miesiące przed: 58,63%, zaś w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd: 62,02%, podał KRD. Mieli oni na koncie 7 320 zaległych zobowiązań o łącznej wartości 89,5 mln zł. "Liczba bankrutujących dłużników zdecydowanie rośnie po 25. roku życia i nasila się po 35. roku życia, by osiągnąć

PGG uruchamia pilotażową instalację fotowoltaiczną w Ruchu Halemba kopalni Ruda

9 budynków Halemby, od dyrekcji po lampownię, zabudowano łącznie 1 109 paneli ogniw fotowoltaicznych, które wyprodukują prąd elektryczny. Moc instalowana elektrowni słonecznej wynosi 410 kW, dostarczy ona rocznie ok. 390 MWh elektryczności. Najwięcej będzie jej w długie dni od marca do września (80

BGK: Wartość kredytów w ramach COSME wyniosła 2,28 mld zł na koniec IX

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z regwarancją EFI w ramach programu COSME wyniosła 2 276,36 mln zł na 30 września br., podał bank. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 11 182 gwarancji na

Soho Development sprzedało spółkę Cracovia Property

majątku podmiotu zależnego są prawa do nieruchomości wskazane poniżej: a) Działka nr ew. 576/50 o powierzchni 3 751 m2 o potencjale zabudowy 7 227 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej z funkcją usługową, (Nieruchomość Etapu III); b) Działki nr ew. 576/26, 576/28, 576/29, 576/31 oraz 576/7 o łącznej

KRD: Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosły do 5,2 mld zł

kontrahentów przez nawiązaniem współpracy" - skomentował prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie. W Krajowym Rejestrze Długów wpisanych jest ponad 281 tys. firm, na łączną kwotę sięgającą ponad 9,4 mld zł. Ponad połowę tej kwoty muszą oddać swoim wierzycielom właściciele jednoosobowych

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

obowiązki wynikające z długoterminowej umowy zawartej z dłużnikiem na dostaw surowców do produkcji, mogły zostać przeniesione przez dłużnika na nabywcę majątku dłużnika w trybie określonym w art. 159. ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego bez zmiany warunków umowy dostawy). Grupa 6 obejmuje: Wierzycieli

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

o 49% w porównaniu do II kwartału 2019 r.; - dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. -94 mln zł; - wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej o 52 tys. ton (46% r/r) w Norwegii w relacji do II kwartału 2019 r.  2. W segmencie Obrót i Magazynowanie

FRRF: 48% Polaków ocenia negatywnie przepisy dot. kredytów w ramach tarczy

rynku pożyczek pozabankowych - analizowane firmy pożyczkowe udzieliły około 396 tys. pożyczek o łącznej wartości 914,9 mln zł, co oznacza spadek o 48% w ujęciu liczbowym oraz o 64% pod względem wartości udzielonego finansowania w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, podano. "Z jednej

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,8 zł każda. W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000

PFR: Wpływ PPK na rynek kapitałowy wyniesie minimum 12 mld zł rocznie

Wartościowych w Warszawie jako realnego centrum finansowego w naszym regionie Europy. Zakłada się, że po włączeniu wszystkich ustawowych grup pracowników do PPK, łączny wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach PPK na rynek kapitałowy powinien wynieść co najmniej 12 mld zł rocznie" - podał PFR w informacji

Famur ma umowy na dzierżawę kombajnów PGG za maks. 124,6 mln zł netto

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Famur podpisał z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy na dzierżawę kombajnów chodnikowych za łącznie maksymalnie 124,59 mln zł netto, podał Famur. "Gwarantowany okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego wynosi 1000 dni kalendarzowych. Umowa obowiązuje dla

KRD: 52% firm, które ogłosiły upadłość w I poł. 2019 r., było notowanych w KRD

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Ponad 50% z 282 firm, które ogłosiły upadłość w I półroczu 2019 r., było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd, wynika z danych KRD. Ich łączne zadłużenie wynosiło 17,2 mln zł. Eksperci Krajowego Rejestru Długów

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Cedrob szacuje, że zakup majątku Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, a także zapewnienie kapitału obrotowego oraz odbudowanie rynku może pochłonąć ponad 250 mln zł, wynika ze słów prezesa Andrzeja Goździkowskiego. "Przystępując do

BGK: Wartość kredytów w ramach COSME wyniosła 1 796,35 mln zł

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z regwarancją EFI w ramach programu COSME wyniosła 1 796,35 mln zł wg stanu na 30 czerwca 2018 r., podał bank. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 9 012

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 437 mln zł oraz aktywów Elektrociepłowni Elbląg na łączną kwotę 78 mln zł. Na obniżenie tego wyniku r/r miało dodatkowo wpływ odwrócenie odpisów aktualizujących w 2018 roku, w szczególności odpisów aktualizujących

Kiedy warto skorzystać z mediacji rodzinnych?

wielu biegłych, którzy mieli orzec, czy darczyńca wiedział, co czyni, albo, co gorsza, czy nie przekazał majątku pod wpływem groźby. Koszty procesu rosły, majątek niszczał, a rodzeństwo spotykało się jedynie na salach sądowych. W końcu zwaśnione strony zdecydowały się na pomoc mediatora. Nie naprawił on

Mennica czeka na wiążącą ofertę zakupu Legacy Tower do połowy listopada

komplementariuszem w tej inwestycji - firmą Golub Gethouse - oczekuje wiążącej oferty zakupu budynku przez fundusz DWS. "Były cztery oferty wstępne. Oferentem wybranym z nich był DWS, czyli fundusz oparty głównie na majątku Deutsche Banku. Na 30 września miał nam złożyć ofertę wiążącą. Oferta z 30 września

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

wyniku wniesienia do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, stanowiącej działalność wydzielaną, o wartości ustalonej w planie podziału na kwotę 381 872 085,00zł , przez co łączna wartość emisyjna akcji podziałowych wynosi 381 872 085,0 zł, a wartość emisyjna każdej 1 akcji podziałowej

Tauron planuje 1,3 mld zł oszczędności, poprawę EBITDA o 1 mld zł w 2016-2018

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przyjął program, który zakłada poprawę efektywności o łącznie 1,3 mld zł w latach 2016-2018 i zwiększenie EBITDA Grupy o 400 mln zł w 2018 r. i łącznie 1 mld zł w ciągu trzech lat, podała spółka. Planowane oszczędności przypadną w 60% na

Przegląd informacji ze spółek

obejmującego likwidację majątku spółki, podał TXM.  W najbardziej zaawansowanych programach aptecznych Grupy Neuca na koniec czerwca 2019 r. uczestniczyło prawie 1 800 aptek, co oznacza wzrost o ponad 70% w skali roku. Łącznie w programach i rynkowych aktywnościach Grupy uczestniczy już 5 681 aptek

Spółki PGE podpisały umowę ws. farmy fotowoltaicznej do 60 MW w Bełchatowie

Bełchatów, podała PGE EO. Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW. "Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni 94,21 ha, na których zbuduje jedną z największych w kraju

PIU: Sektor ubezpieczeń tworzy 2% PKB i zapewnia 225 tys. miejsc pracy

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Sektor ubezpieczeniowy tworzy 2% polskiego PKB, ubezpiecza 60% majątku polskich firm oraz zapewnia 225 tys. miejsc pracy, wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) pt. "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", prezentowanego podczas Kongresu

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

. Przedsiębiorstwo tej spółki prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i sprzedaży mięsa wieprzowego i różnego rodzaju wędlin, podano także. W zeszłym tygodniu Cedrob podał, że zakup majątku Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, a także zapewnienie kapitału obrotowego oraz

Cedrob zgłosił do UOKiK chęć przejęcia kontroli nad ZM Henryk Kania

informowała w raporcie bieżącym nr 57/2019" - czytamy w komunikacie. W zeszłym tygodniu Cedrob podał, że zakup majątku Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, a także zapewnienie kapitału obrotowego oraz odbudowanie rynku może pochłonąć ponad 250 mln zł. Na początku września

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

. zawarcia umowy wspólników, 2. podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SuperScale, poprzez emisję 712 udziałów uprzywilejowanych (co do sposobu uczestnictwa przy podziale majątku spółki w wypadku jej likwidacji), o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostaną objęte w

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, stanowiącej działalność wydzielaną, o wartości ustalonej w planie podziału na kwotę 381 872 085,0 zł , przez co łączna wartość emisyjna akcji podziałowych wynosi 381 872 085,0 zł, a wartość

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób

przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką oraz: a) zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub b) pobieraniu opłaty

Copernicus Securities wyemituje obligacje serii C o wartości nominalnej 4 mln zł

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Copernicus Securities podjął uchwałę w sprawie emisji 4 tys. niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, poinformował broker. "Wysokość oprocentowania obligacji w skali roku wynosić będzie

Wynik brutto VIG Polska wzrósł o 2,8% r/r do 136,2 mln zł w I-III kw. 

;Compensa Majątek odnotowała przypis składki rzędu 1 150,1 mln zł, którego dynamika w wysokości 14,5% r/r umiejscawia spółkę pośród rynkowych liderów wzrostu. InterRisk ze znaczącym przyrostem składki o 9,6% r/r zebrał 789,6 mln zł. Obie spółki majątkowe kontynuują rozwój portfela ub. komunikacyjnych (+14,8

Nacjonalizacja a la PiS

przeznaczone do popełnienia przestępstwa". Oznacza to, że majątek zainwestowany w firmę stracą też współwłaściciele - łącznie z akcjonariuszami. Bez udowadniania, że wiedzieli o przestępczym procederze. Prokuratorzy i sędziowie, którzy już złożyli opinię do projektu, zwracają uwagę, że nie wiadomo, jak

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

ciepłowniczym. W ramach opcji rozważa się sprzedaż udziałów w spółkach Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ1. Analizowane będą również m.in. opcje poszukiwania nabywców Zakładu Górniczego Janina i spółki Tauron Ciepło. "Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz

Torpol przydzielił obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Torpol przydzielił 40 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. Jak podawano wcześniej, pozyskane środki z tytułu emisji obligacji zostaną przeznaczone na zamianę części krótkoterminowego finansowania kredytowego na

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

mieszkania. Dokument do pobrania w PDF Fiskus w Poznaniu przyznał, że od pieniędzy przekazanych mężowi pani Maria nie musi płacić podatku. Ale musi go zapłacić od darowizny przekazanej na mieszkanie. Dlaczego? Zdaniem skarbówki, kupując mieszkanie, pani Maria nie zmniejszyła darowanego majątku, tylko