łączność bezprzewodowa

Emitel otworzył w Krakowie zmodernizowane Centrum Zarządzania Siecią

odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w

Emitel przeprowadził refinansowanie na kwotę 1,5 mld zł

nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce

Bombardier ZWUS ma umowę na ERTMS od Węglińca do Zgorzelca za 34,5 mln zł netto

systemie łączności bezprzewodowej GSM-R oraz na nowoczesnych technologiach IT. Składa się z dwóch elementów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (European Train Control System, ETCS) i systemu łączności GSM-R (GSM-Railways), przypomina PLK. Zabudowa systemu ETCS na linii nr 278 na odcinku

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 27 września --XV Kongres Nowego Przemysłu Energetyka/Gaz, dzień II --Moody's 12th Annual Poland & CEE Credit Risk Conference --09:30: Śniadanie prasowe PGE poświęcone planom budowy sieci łączności bezprzewodowej LTE 450 dla energetyki  --10:00: Konferencja prasowa BGK

Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

doradca prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji Piotr Muszyński. W ocenie szefowej zespołu strategii technologicznej w Accenture Aleksandry Suchorzewskiej, technologia 5G przyniesie nową jakość w łączności bezprzewodowej i umożliwi powstanie urządzeń, sensorów oraz połączeń pomiędzy nimi, które

PGE Ventures zainwestował w startup PySENSE

zbudowane specjalnie z myślą o tym projekcie urządzenia komunikacyjne oraz aktywnie uczestniczyła w testach technologii, podano również. "Uruchamiana w Polsce łączność specjalna dla energetyki w standardzie LTE450 plasuje nas w europejskiej czołówce inteligentnych, bezprzewodowych rozwiązań nie tylko

Emitel przeprowadził drugi etap refarmingu pasma 700 MHz

instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce. (ISBnews)  

Thales ma umowę na wdrożenie ERTMS/ETCS na magistrali E20 za 691 mln zł netto

konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw, wyjaśnił Merchel.  ERTMS poziomu 2 opiera się na dedykowanym kolei systemie łączności bezprzewodowej GSM-R oraz na nowoczesnych technologiach IT. Składa się z dwóch elementów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (European Train

Konsorcjum Nokii i Wasko z najtańszą ofertą na system ERTMS/GSM-R za 2,8 mld zł

sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Oferta została złożona przez Konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), SPC-1, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz SPC-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie"

Wasko nabyło udziały w spółce, by przystąpić do udziału w przetargu na GSM-R

', ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności

Wasko spodziewa się większych przychodów z kontraktu ERTMS/GSM-R od 2019 r.

kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 2 268 mln zł netto (2 789 mln zł brutto), z czego na: - SPC-1 - spółkę zależną Wasko - przypada ok. 22% kwoty netto, - SPC-2 - spółkę zależną Pozbudu

Herkules ma kontrakt na 300 mln zł dzięki decyzji KIO dot. przetargu dla PKP PLK

udziałem Herkulesa złożyło jesienią ub. roku najkorzystniejszą ofertę (2,3 mld zł netto) w największym ówcześnie postępowaniu publicznym w projekcie budowy systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej na 13,6 tys. km linii kolejowych. Rolą Herkulesa będzie produkcja oraz montaż słupów wraz z kontenerami

Herkules może mieć kilkadziesiąt mln zł przychodu z budowy GSM-R już w 2018 r.

infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK w ramach NPW ERTMS" ma wartość ok. 2,27 mld zł i obejmuje 13,6 tys. km linii kolejowych. GSM-R to dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem

Kalendarium ISBnews

TFI --10:00: Spotkanie prasowe Herkulesa nt. realizacji przez konsorcjum z udziałem Herkules kontraktu dla PKP PLK w zakresie systemu łączności bezprzewodowej GSM-R, wyników, planów i perspektywy na 2018 r. --11:30: Konferencja ElectroMobility Poland nt. Wyników badań "Jakiego auta

Oferta konsorcjum z udz. spółek Wasko, Pozbudu i Herkulesa wybrana przez PKP PLK

wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej" - czytamy w komunikatach. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 2 268 mln zł netto (2 789 mln zł brutto), z czego

Play kupuje 3S od funduszu Enterprise Investors, wartość transakcji 410 mln zł

zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu

Bitdefender: Cyberataki będą nakierowane na krytyczne infrastruktury w 2018-2019

jedynymi zagrożeniami, z którymi spotkały się firmy na początku 2018 r. Jedna trzecia menedżerów bezpieczeństwa stwierdziła, że boryka się z atakami DDoS spowodowanymi botnetami IoT. Ponadto ponad 22% wykryło ataki na bezprzewodową łączność punktów dostępowych. Badanie Pwnie Express zostało

Kalendarium ISBnews

łączności bezprzewodowej GSM-R, wyników, planów i perspektywy na 2018 r.  --14:00: Prezentacja raportu: Rekomendacje WEI w sprawie handlu w niedzielę  --14:00: NBP opublikuje aktywa rezerwowe X. 2017   ŚRODA, 8 listopada --Decyzja w sprawie stóp procentowych --Konferencja

Kalendarium ISBnews

Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej --12:00: Spotkanie prasowe Herkulesa nt. realizacji przez konsorcjum z udziałem Herkules kontraktu dla PKP PLK w zakresie systemu łączności bezprzewodowej GSM-R, wyników, planów i perspektywy na 2018 r. --14:00

Emitel zakończył wdrożenie nowej platformy telewizyjnej IPTV/OTT dla Orange

radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych

Polskie start-upy na "TechCrunch Disrupt 2015"

urządzenie w inteligentny sposób chroni naszą prywatność. Każde zwykłe urządzenie posiadające możliwość łączności bezprzewodowej pozostawia za sobą unikalny ślad, z powodu którego można nas z łatwością wyśledzić. Revealo stworzyło technologię, która pozwala ukryć ten odcisk bez rezygnowania z zalet łączności

PFR nowym inwestorem z 24-proc. udziałem w spółce WB Electronics

koncentrując się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Grupa WB jest również autorem rozpoznawczego bezzałogowego systemu powietrznego klasy mini

BCG: Restrykcyjne limity gęstości mocy barierą we wdrażaniu technologii 5G

;Wpływ limitów gęstości mocy na łączność bezprzewodową: czy Polsce grożą opóźnienia w rozwoju 5G". Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że jesienią do konsultacji trafi projekt zmian legislacyjnych związanych z wdrażaniem 5G, które będą musiały uwzględnić istnienie tych barier. 

Konsorcjum Wasko, Pozbudu i Herkulesa ma umowę z PKP PLK na 2,79 mld zł brutto

liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. "Podpisanie umowy przez nasze konsorcjum kończy wieloetapowe starania o pozyskanie kontraktu, którego część dedykowana Herkulesowi stanowi moment zwrotny w rozwoju naszej grupy. Jesteśmy

PKP PLK dopuści pozaeuropejskich wykonawców do przetargu na ERTMS/GSM-R

zachodnich sąsiadów wykona kilka firm: Nokia, Siemens oraz Huawei" - czytamy w artykule. GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii

Będzie nowy monitoring

Dzięki temu poprawi się jakość przekazywanego obrazu. Dane będą zapisywane w komputerowych plikach, a nie - jak do tej pory - na nośniku magnetycznym w postaci kaset VHS. Największą innowacją będzie zmiana sposobu transmisji sygnału. System ma działać przy wykorzystaniu łączności radiowej i

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

szerokopasmowego dostępu do internetu i łączności bezprzewodowej, w szczególności w związku z ważnymi wydarzeniami gromadzącymi wielokrotnie większą niż normalnie liczbę użytkowników (np. zbliżające się obchody Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.) oraz rozpoczęciem przygotowania i realizacji projektów w pierwszym

PKP PLK ogłosiły przetarg na system ERTMS/GSM-R na 13,6 tys. km linii

postępowania łącznie za 5 mld zł we wrześniu i za 11 mld zł do końca roku. GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii komórkowej GSM, został

Inwestycyjne priorytety Europy

telekomunikacja, czyli szybki dostęp do internetu, a tak naprawdę – do informacji. – Proponujemy wyposażenie każdej europejskiej wsi, każdego miasta w bezpłatny dostęp do bezprzewodowej łączności internetowej – mówił we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean--Claude Juncker. Chodzi o

Inteligentny zegarek dla pływaków. Z Poznania

stworzyła inteligentny zegarek. Firma powstała w Poznaniu. Najpierw 18 miesięcy zajęło stworzenie pierwszego funkcjonalnego prototypu. Finalną wersję wyposażono w kolorowy ekran, autorski sposób sterowania za pomocą gestów i bezprzewodową łączność ze smartfonem. Urządzenie potrafi mierzyć dystans w wodzie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;wolumen wywołań API (Application Programming Interface) pozwalających na łączność systemów i baz danych gwałtownie rośnie. Obecnie 29% organizacji w regionie EMEA zgłasza ponad milion wywołań API miesięcznie. Według raportu SOAS w optymalizowaniu celów transformacji cyfrowej ważne jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozwiązań oświetleniowych LSI Industries, notowanym na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, podała spółka. W ramach partnerstwa LSI Industries wprowadza do oferty AirLink Blue - bezprzewodowe rozwiązanie z technologią Bluetooth Mesh do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Źródło: ISBnews Asbis Enterprises

Wi-fi, filmy i muzyka w pociągu PKP Intercity

rozwiązanie dość nowe. Oferują je w niektórych składach np. koleje hiszpańskie czy niemieckie. W Polsce jednak nawet dostęp do sieci bezprzewodowej w pociągach to ciągle rzadkość. Pasażerowie się na to skarżą, zwłaszcza że z powodu remontów linii kolejowych podróże pociągami im się dłużą. A konkurencja nie

Tauron Dystrybucja chce przyłączyć do sieci wytwórców o mocy 1,5 GW w l. 2016-19

działania projekt zwiększający zdolności przesyłowe sieci energetycznych, czyli system dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia, jak również rozwijać dyspozytorski system łączności bezprzewodowej TETRA, który gwarantuje bezpieczeństwo pracy, a dyspozytorom daje możliwość ciągłego kontaktu oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nigdy wcześniej nie miała większego znaczenia dla biznesu. Ich wartość wykracza daleko poza łączność między urządzeniami oraz poszczególnymi lokalizacjami. Obecnie sieć odgrywa kluczową rolę w ewolucji znaczenia aplikacji, zabezpieczeniu danych, transformacji infrastruktury i wzmacnianiu roli pracy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Dallas w Teksasie osiągnęła najwyższa na świecie prędkość 5G. Wykorzystując pasmo 800 MHz komercyjnej fali milimetrowej 5G i funkcję Dual Connectivity (EN-DC), firma uzyskała momentami prędkość aż 4,7 Gb/s. Takie rozwiązanie nie tylko zapewni abonentom niespotykane dotąd prędkości łączności

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

całym świecie, co pokazuje rosnący popyt na tę technologię w biurach, sektorze hotelarsko-restauracyjnym, instytucjach rządowych i przemyśle. Trulifi łączy energooszczędne oświetlenie LED z niezawodną, bezpieczną i szybką dwukierunkową łącznością bezprzewodową o prędkości sięgającej 250 Mb/s w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

imagerów 2D – DS4600. W jej skład wchodzą modele zaprojektowane specjalnie dla sektorów handlu detalicznego, służby zdrowia i produkcji sprzętu elektronicznego. Źródło:ISBnews Plantronics: Uzupełniła serię słuchawek BackBeat o nowe, w pełni bezprzewodowe modele BackBeat PRO 5100, BackBeat FIT 3200

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

funkcjach Barracuda CloudGen Firewall, które zapewniają poprawę łączności z usługą Office 365 i chmurą Microsoft Azure. W szczególności nowa funkcja CloudGen Firewall, która wymusza zasady lokalnego wydzielania ruchu (local breakout) w wirtualnej sieci WAN Microsoft Azure, pozwala klientom firmy

PCA, GUNB i branża: Rynek budowlany potrzebuje więcej akredytowanych organizacji

technicznych i interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego Natalia Petryk. Wskazała, że choć w większości obszarów wsparcie instytucji akredytowanych jest wystarczające, to w niektórych - np. łączności przewodowej i bezprzewodowej - krajowe podmioty mogę zwracać się tylko do jednej akredytowanej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wysokiej wydajności przy użyciu łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED i nawet do 5,5 miesiąca przy użyciu Bluetooth. Źródło: spółka Shoper: Tylko co dziesiąte wejście do sklepu w sieci odbywa się w "klasyczny" sposób, czyli przez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu www sklepu. Ponad

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

na Jasnej Górze wdrożyła w klasztorze system oparty na łączności bezprzewodowej Intel Unite zainstalowany na komputerach Actina Mini.   Źródło: spółka Sofort: Został oficjalnym partnerem biznesowym popularnej polskiej marki bieliźniarskiej Esotiq. Współpraca ma na celu wsparcie rozwoju

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

), których liderami są Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, podał resort. Źródło: ISBnews  Sygnity: Utworzył rezerwy dla roszczeń kontrahenta w związku z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Rozwiązanie Fortinet Secure SD-WAN zostanie wdrożone na brzegu infrastruktury sieciowej nowego partnera, co znacznie przyspieszy łączność z jej usługami. Pozwoli to firmie Equinix zapewnić średnim oraz dużym korporacyjnym klientom elastyczne korzystanie z wielu chmur

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Trulifi, innowacyjne rozwiązanie w ramach systemu LiFi o wysokiej prędkości przesyłu danych. Obsługuje łączność bezprzewodową z prędkością do 150 megabitów na sekundę (Mb/s). Pierwsze instalacje w Europie środkowo-wschodniej tego systemu miały już miejsce w Warszawie w Spektrum Tower

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio wydawniczego do końca 2019 roku. "The Wizards", najbardziej znany tytuł Carbon Studio, zadebiutuje na Oculus Quest, podała spółka. Gra będzie dostępna na bezprzewodowych goglach VR nowej generacji od 6 czerwca. Źródło: ISBnews CD Projekt: Odnotował 

Przegląd prasy

zrealizowano w 94,7% do końca listopada --MF: Deficyt budżetu wyniósł 24,77 mld zł po XI, tj. 52,1% planu wg wst. danych --Grzegorz Szymański objął funkcję prezesa Arval Polska z grupy BNP Paribas --Comarch dostarczy A4WP system do testów w standardzie ładowania bezprzewodowego --UKE zakwalifikował

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzętowemu, jest dla Polski naturalnym partnerem w tej transformacji, poinformował wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Krajów Nordyckich Radosław Kędzia. Źródło: ISBnews DIH5G (Digital Innovation Hub 5G): Konsorcjum zrzeszające Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (lider

Microsoft Surface, czyli komputer niczym stolik do kawy

programy komputerowe czy wykonywać konkretne operacje - np. przeglądanie zdjęć. Bill Gates wyjaśnia, o co chodzi: Dogada się z innym sprzętem Surface potrafi też komunikować się z urządzeniami, które położymy na powierzchni ekranu - o ile są wyposażone w chip do bezprzewodowej łączności. Np. jeśli na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

grożą zahamowaniem rozwój 5G w Polsce, mogą uniemożliwić rozwój technologii i zwiększania przepustowości przesyłu danych w sieciach mobilnych, wynika z raportu Boston Consulting Group (BCG) "Wpływ limitów gęstości mocy na łączność bezprzewodową: czy Polsce grożą opóźnienia w rozwoju 5G". 

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niezależnie od zastosowań. Jest nie tylko wyjątkowo wydajny, lecz również trwały. Źródło: spółka HP: Pavilion x360 14 to urządzenie stworzone dla osób poszukujących komputera, który wesprze ich podczas codziennej pracy i w wolnych chwilach, zapewniając nieprzerwaną łączność dzięki opcjonalnemu modułowi

Patenty masowego rażenia

firmy. Notowania InterDigital, które specjalizuje się patentach w łączności bezprzewodowej, poszły w górę o 75 proc. Wystarczyło, że zarząd potwierdził, że szuka kupca, a wycena spółki przebiła próg 3 mld dol. Inne szukają swojej szansy w procesach - np. niewielka spółka VirnetX, która ma zaledwie 30

Darmowe surfowanie bliżej

Szefowa UKE podchwyciła pomysł podsunięty przez "Gazetę". Niedawno zasugerowaliśmy, że można przeszczepić na nasz grunt plan amerykańskiej komisji łączności. Jej przewodniczący uznał, że internet należy się Amerykanom tak samo jak drogi czy kanalizacja. Pomysł, by był on darmowy, pojawił

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

obszarze bezprzewodowej łączności miliardów urządzeń domowych. Comarch był odpowiedzialny za ulepszenie narzędzia do prowadzenia testów certyfikacyjnych  poprzez dodanie do niego nowych funkcji wspierających urządzenia współpracujące ze sobą w chmurze. Źródło: spółka   T-Mobile Polska

Komputery na korbkę?

w domu. - Łączność bezprzewodowa jest najważniejsza. Dzięki niej rejony wiejskie mogą wyjść z biedy i zacofania, w które wpędza je brak elektryczności. Bardzo potrzebują nakręcanych urządzeń - mówi Kate Raworth z ONZ. Wszystkim marzy się też szybki, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Dzięki niemu

Zabawa w komórce

nich, którym udało się utrzymać łączność do samego końca, wykonali całą serię zadań i rozwiązali wiele zagadek. W finale wieńczącym trwającą miesiąc zabawę mieli tylko 75 minut na sprostanie ostatniemu wyzwaniu. Musieli przebiec przez wirtualne biura Nokii w poszukiwaniu wskazówek co do losów głównego