łączne wynagrodzenia

Katarzyna Włodkowska

Katarzyna P. też chce być na liście wierzycieli Amber Gold

Katarzyna P. też chce być na liście wierzycieli Amber Gold

Żona prezesa Amber Gold Katarzyna P. domaga się wypłaty zaległych wynagrodzeń za tok 2012 - łącznie chodzi o 486 tys. zł.

Rząd podwyższa pensje najsłabiej zarabiającym policjantom, strażakom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom SOP

Od 1 maja wyższe pensje będą dostawać policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa (dawne Biuro Ochrony Rządu). Łącznie podwyżki ma dostać ponad 110 tys. funkcjonariuszy pracujących dziś za najniższe wynagrodzenie. MSWiA nie podaje, jak wysokie będą to podwyżki.

Lista płac światowych bankierów. Najlepszy zarabia 18,2 mln dol.

Brady Dougan, szef Credit Suisse, jest najlepiej opłacanym bankierem w Europie. Jego łączne wynagrodzenie, 18,2 mln dolarów, nie odbiega od poziomu złotych czasów sprzed kryzysu.

W wojsku wzrosną pensje, do tego fala awansów. Koszt - 700 mln zł

W wojsku wzrosną pensje, do tego fala awansów. Koszt - 700 mln zł

, do których dotarła gazeta, wynika, że w praktyce średnia pensja żołnierzy wzrośnie z 4493 zł do 4873. W tej chwili nie można jednak określić, czy podwyżki w jednakowym stopniu będą dotyczyły zarówno szeregowców, jak i generałów. Eksperci optują za tym, by największy wzrost wynagrodzeń dotyczył

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników. Wyjaśnienie W celu oszacowania wartości

Jak i w co inwestować by mieć wyższą emeryturę?

zysków kapitałowych - jednak tylko do pewnego limitu - obecnie jest to 150% średniego wynagrodzenia brutto (ok. 4500 zł) w stosunku rocznym (w roku przyszłym ma wzrosnąć do 300%). Możesz oczywiście wpłacić rocznie więcej, jednak ta nadwyżka będzie już opodatkowana. Poprzez IKE możesz inwestować w różnego

Agora porozumiała się ze związkami ws. przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy, podała spółka. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane są na ok. 25 mln zł. "Zarząd Agory szacuje, że łączne oszczędności z

Sejm przyjął nowelę wyłączającą dodatek stażowy z płacy minimalnej

minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2020 r. Jak tłumaczył wcześniej resort, w obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona

Sejmowa komisja poparła nowelę wyłączającą dodatek stażowy z płacy minimalnej

postulaty kierowane przez obywateli, przedstawicieli organizacji związków zawodowych oraz parlamentarzystów, aby wyłączyć dodatek za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę" - czytamy dalej. W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Z instrumentów wsparcia, oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej, do przedsiębiorców trafiło łącznie już blisko 10,5 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) Wsparcie dla przedsiębiorców, narażonych na skutki epidemii

MR: 40,37 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

19.05.2020); - 631 175 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 255 404 123 zł (stan na 19.05.2020); - 959 369 508 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 19.05.2020); - zwolnienie ze składek ZUS o

Newag ma umowę z SKM na dostarczenie i utrzymanie 21 ZT wartą ok. 543 mln zł

wykonywane w 2022 roku zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. Wartość umowy wynosi 543 028 200 zł netto. "Wartość umowy wynosi 543 028 200 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie z tytułu dostawy ZT w łącznej wysokości 452 700 000 zł netto płatne po dostawie ZT oraz wynagrodzenie z

MR: Firmy złożyły 3,6 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy

miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 694 200 247 zł; 295 940 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 595 470 980 zł; 503 316 541 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP [mikro, małych i średnich

PEM miało 0,2 mln zł zysku netto, 0,94 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

od ww. serii certyfikatów. Zmiana ta wpłynęła na obniżenie wynagrodzenia stałego pobranego przez Grupę PEM za I kwartał 2020 r. łącznie o ok. 4 mln zł" - czytamy w raporcie.  Według spółki, utrzymywanie się ujemnej stopy zwrotu na ww. seriach certyfikatów może przyczynić się do istotnego

Stelmet wnioskuje o anulowanie wypłaty ostatniej transzy świadczeń z FGŚP

wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent otrzymał wsparcie z powyższego tytułu w łącznej kwocie ok. 5,3 mln zł. Powyższa decyzja związana jest z przywróceniem normalnego czasu pracy po okresie

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)", podało Wasko.  "Maksymalna łączna wartość oferty wynosi 15 793 200 zł brutto w tym: 1. Wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego wynosi: 14 563 200

MR: 64,68 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

405 584 zł; na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 313 034 327 zł; 979 058 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 922 097 045 zł; 1 767 087 194 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z

Unimot jest przygotowany na redukcje wynagrodzeń, jeśli sytuacja się pogorszy

pierwszym etapie, który już wdrożyliśmy, zredukowaliśmy koszty operacyjne, nie licząc wynagrodzeń, dzięki czemu zaoszczędzimy 3-3,2 mln zł w skali roku. Przypomnę, że kiedy w 2018 roku wprowadziliśmy duży program tego typu, zaoszczędziliśmy łącznie 13 mln zł, ale w tym 8 mln zł na wynagrodzeniach"

PGG rozważy przeznaczenie części zysku na zwiększenie wynagrodzeń

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podpisał ze stroną społeczną protokół rozbieżności w negocjacjach płacowych, podała spółka. PGG deklaruje, że część zysku netto może przeznaczyć na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, o ile pozwoli na to sytuacja ekonomiczna

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

finansowanych przez pracodawcę). Przyjmując, że składka płacona przez pracodawcę wynosi ok. 20% wynagrodzenia brutto, podwyższenie wynagrodzeń o łączną kwotę 83 mln zł oznaczałby dodatkowy koszt związany z koniecznością pokrycia składek w kwocie ok. 17 mln zł. Miesięczny koszt finansowania z budżetu państwa

Unibep wykona etap inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 35,7 mln zł netto

kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 127 lokali mieszkalnych, podano także. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na IV kwartał 2019 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2020 roku. Szacunkowe wynagrodzenie spółki za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 35,7 mln zł netto

Elektrotim zawarł umowę z PSE o wartości maksymalnie 13,5 mln zł netto

technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Bydgoszczy" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Łączna wartość wynagrodzenia

Pracownicy cywilni MON dostaną średnio 300 zł podwyżki, najwięcej od lat

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Pracownicy cywilni Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio o 300 zł z wyrównaniem od 1 stycznia, podał resort. Podkreślił, że jest to najwyższa od kilkunastu lat kwota systemowej podwyżki dla pracowników cywilnych wojska. "

ECC Games udzielił licencji wydawcy 505 Games na grę 'Drift 20'

również udzielenie 505 Games prawa do jej dalszej sublicencji, na warunkach przewidzianych umową. Umowa została zawarta na okres 15 lat" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość wymienionych składników umowy wynosi 2,9 mln zł. Oprócz wymienionych składników wynagrodzenia spółka będzie otrzymywała

Protektor ma umowę z ARP na dostawę masek ochronnych o wartości 1,76 mln zł

, liczonych od dnia wygaśnięcia umowy. "Na mocy umowy spółka wytworzy oraz dostarczy do dnia 30 czerwca 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umowy wynosi łącznie 1 764 000 zł netto, chyba że ARP skorzysta z przysługującego jej prawa

Nextbike wydłużył umowę z Benefit Systems do końca 2021 r.

. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło będzie łącznie 9 000 000 zł netto [...] wynagrodzenie dodatkowe przysługiwać będzie emitentowi z tytułu dołączenia do systemu dodatkowych rowerów, w wysokości 290 000 zł netto rocznie za każde kolejne 2 000 rowerów ponad pulę 24 000 rowerów dostępnych w systemach

Awbud ma umowę na IV etap projektu Nowa Papiernia w Łodzi za 20,5 mln zł

2019 r., natomiast zakończenie prac objętych przedmiotem umowy powinno nastąpić do dnia 22 marca 2021 r., podkreślono. "Łączne wynagrodzenie spółki [...] stanowić będzie wysokość całkowitego, poniesionego przez spółkę oraz zaakceptowanego przez inwestora kosztu wykonania obiektu lub jego części

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 268 tys. przedsiębiorców

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Od początku lutego do Małego ZUS-u Plus zgłosiło się ponad 111 tys. przedsiębiorców, co oznacza, że z ulgi będzie mogło skorzystać łącznie ponad 268 tys. z nich, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Prawo do obniżonych składek miało według szacunków resortu około

Monnari otworzyło część sklepów zlokalizowanych głównie przy ulicach

swoje wynagrodzenie do symbolicznej 1 zł" - podano także. Na koniec września 2019 sieć sprzedaży Monnari obejmowała 169 salonów o łącznej powierzchni 36,9 tys. m2. Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. (ISBnews)  

Sygnity ma umowę z PGE Dystrybucja na łączną kwotę ok. 10,7 mln zł

, że wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie łącznie ok. 10,7 mln zł brutto za cały okres trwania umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie płatne miesięcznie" – czytamy w komunikacie. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 22,7 mln zł netto. "Za realizację przedmiotu zamówienia MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości około 5,3 mln euro (około 22,7 mln zł), przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia umownego obliczona

CCC otrzymało 23 mln zł dofinansowania na koszty pracownicze

COVID-19, złożyliśmy wnioski o skorzystanie z mechanizmów pomocowych w obszarze kosztów pracowniczych. Ubiegaliśmy się o pokrycie 40% wynagrodzenia pracownika przez państwo (limit 40% przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku zmniejszenia jego etatu o 1/5 oraz pokrycie przez państwo postojowego w

Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK na roboty na E59 za 398,34 mln zł netto

mln zł netto, podała spółka. Trakcja otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% łącznej wartości kontraktu, tj. 199,17 mln zł netto. Kontrakt obejmuje przebudowę układów torowych wraz z infrastruktura towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno- Stargard w ramach projektu "Prace na linii

PKN Orlen i związkowcy porozumieli się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 r.

brutto od 1 października br. Ustalono również wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 500 zł brutto. Dodatkowo uzgodniono podwyżki uznaniowe średnio 100,00 zł brutto na pracownika, które będą przyznawane od 1 lipca br. Przeznaczenie środków na uznaniowy wzrost wynagrodzeń na takim poziomie ma

Poczta Polska przeznaczy ok. 150 mln zł w br. na podwyżki wynagrodzeń

komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 172 zł. Łącznie z dodatkiem stażowym, premią roczną i innymi składnikami wynagrodzenia, na których wysokość wpływa wynagrodzenie zasadnicze, podwyżka średnio na etat wyniesie 226 zł brutto. Podwyżki, wypłacone w formie wyrównania od

Elektrotim zawarł umowę z PSE o wartości maks. 15,6 mln zł netto

technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Łączna wartość wynagrodzenia

Elektrobudowa: Enea Operator odstąpił od umów na ok. 53 mln zł netto

;Operator., podała Elektrobudowa. "Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umów, od których odstąpiła Enea Operator wynosi netto ok. 53 mln zł, natomiast wartość prac zrealizowanych przez emitenta obejmuje łącznie 16,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Otrzymane w dniu dzisiejszym noty

Elektrobudowa złożyła pozew przeciw PKN Orlen w ramach zapisu na sąd polubowny

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa złożyła do sądu arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro, podała spółka. Decyzję tę podjęto w ramach realizacji zapisu na sąd polubowny, na

Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na prace dla PERN za 107 mln zł netto

Emilianowie oraz budowę zbiornika magazynowego 32 tys. m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach, podał Polimex. Wynagrodzenie za wykonanie zadań ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 107 mln zł netto, z czego na Naftoremont-Naftobudowę

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto

wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umów wynosi łącznie 6 420 000 zł netto, z zastrzeżeniem, iż może ono ulec obniżeniu w stosunku do jeszcze niewyprodukowanych produktów w przypadku, gdy emitent pozyska w trakcie trwania umów materiały do produkcji produktu w cenach jednostkowych

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie; * świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; * dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do

MR: Przedsiębiorcy przygotowali ok. 2,87 mln wniosków o skorzystanie z tarczy

;Według stanu na 5 maja mieliśmy 2 869 538 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: - 20 928 - dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; - 669 420- dot

GUS: Liczba zatrudnionych w gosp. narod. wzrosła o 2% do 16 mln osób w 2018

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - W gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) pracowało 16 020 tys. osób według stanu na koniec 2018 r., podał Główny

ING BSK: Najwyższy poziom stopy bezrobocia rejestrowanego może wynieść 10%

oraz pierwsze oznaki zwolnień. Ekonomiści banku prognozują, że w kolejnych miesiącach prawdopodobny jest mocny spadek tempa wzrostu płac, nawet na ujemne poziomy. "Dynamika [wzrostu] wynagrodzeń spadła z 7,7% do 6,3%r/r, zgodnie z medianą prognoz. Komentarz GUS wskazuje, że wynik został

Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto

rozpoczęcia Etapu IV lub w przypadku rezygnacji z opcji, wynagrodzenie za realizację etapu IV może zostać zwiększone, jednak o kwotę nie większą niż 500 tys. zł łącznie" - czytamy dalej. Umowa zawiera zobowiązanie wykonawcy do dostarczenia spółce poręczenia Danya Cebus (podmiotu dominującego wykonawcy

Kaufland podniesie płace od 1 marca, przeznaczy na ten cel ok. 50 mln zł

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Kaufland Polska zamierza od 1 marca br. wprowadzić podwyżki dla wszystkich pracowników w Polsce proporcjonalne do stanowiska i stażu pracy. Łącznie na podwyżki sieć przeznaczy niemal 50 mln zł, podała spółka.  "Co roku aktualizujemy stawki wynagrodzeń

Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Warszawie za 98,8 mln zł netto

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał z YIT Development umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie, podała spółka. Łączne wynagrodzenie Unibepu wynosi 98,8 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja

ZKS Ferrum dostarczy Hyundai Engineering zbiorniki za ok. 9,7 mln euro netto

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - ZKS Ferrum - spółka zależna Ferrum - podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. S.A. oddział w Polsce umowę na dostawę zbiorników do magazynowania propylenu na potrzeby projektu "Polimery Police", podała spółka. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia to

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

dzieło oraz samozatrudnionych; - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach" - czytamy w komunikacie MR.  Pakiet przewiduje również m.in: - ochronę

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Fundusz Reino RF CEE Real Estate, utworzony w ramach strategicznej współpracy Reino Capital i Grupy RF CorVal, zawarł przedwstępne umowy nabycia łącznie 10 nieruchomości należących do Grupy Buma, podało Reino Capital. Łączna wartość brutto nabywanych aktywów

Emilewicz: Przygotowaliśmy nowe instrumenty wsparcia dla branży transportowej

instrument. […] Są to pożyczki obrotowe, finansujące wypłatę wynagrodzeń. Te pożyczki pozwolą wypłacić, pokryć koszty wynagrodzenia netto w firmach przez okres do dwóch lat" - dodała. Przypomniała, że łącznie - w ramach instrumentów zaplanowanych w tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej

Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie realizacji projektu Polimery Police

azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (ii) wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police, (iii) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu. Łączna wartość wynagrodzenia za powierzony zakres opcjonalny wynosi 19 880 000 euro, podano także. W maju 2019 r. PDH Polska

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli ponad 964 tys. wniosków o odroczenie spłat rat

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie prawie 1 mln wniosków (964 tys.) o zawieszenie płatności rat wg stanu na 19 maja, podał Związek Banków Polskich (ZBP). "Na dzień 19 maja mieliśmy przyjętych ponad 855 tys. z tego 86% pozytywnie

Stelmet otrzymał pierwsze 2,65 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń

(FGŚP) w łącznej kwocie 7,95 mln zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. "Zgodnie z umową przyznającą ww. dofinansowanie, przyznane środki zostaną wypłacone spółce w miesięcznych równych transzach z

Trakcja PRKiI podjęła działania, które obniżą koszty o ok. 1,8 mln zł na miesiąc

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI, mając na uwadze trwającą epidemię COVID-19, podejmuje działania (łącznie nazwane pakietem antykryzysowym), mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

podniesienie płacy minimalnej.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. wzrosło o 5,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

wynieść maksymalnie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2019 r. Przy postojowym zrzucą się pracodawca i FGŚP. Świadczenie z Funduszu to 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł brutto ), podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby

Spółka celowa Ronsona zawarła umowę na generalne wykonawstwo za 37 mln zł netto

parkingami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni sprzedażowej około 9 600 m2. Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 37 mln zł, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT" - czytamy w komunikacie. Wykonawca dokonał weryfikacji

Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę z Ursa Park Smart City - spółką, której komandytariuszem jest zależny od Unibepu Unidevelopment - na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach inwestycji Ursa Home, podała spółka. Wartość umowy to łącznie 84,8

mBank szacuje maks. wynagrodzenie ze sprzedaży części mFinanse na 435 mln zł

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - mBank w związku z ostatecznym rozliczeniem transakcji sprzedaży spółki Latona szacuje, że maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu transakcji wyniesie około 435 mln zł, podał bank. "W efekcie transakcji, w I połowie 2018 roku grupa mBanku rozpoznała zysk

Konsorcjum ze spółką Polimeksu wykona zbiornik dla PERN za 50,98 mln zł netto

załadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach za 50,98 mln zł netto, podał Polimex-Mostostal. "Wynagrodzenie na rzecz konsorcjum za wykonanie zadania jest zryczałtowane i wynosi łącznie 50 975 000 zł netto, z czego 25 727 684 zł netto przypada na NN. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, w zależności od

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

kapitałowej, podała spółka. W związku z tym zarząd podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego obniżeniu uległo o 20% wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki. "Mając na uwadze zaistniałą sytuację, spowodowaną epidemią, ryzyka wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków tej

Ferrum ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

wniesienie przez emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej, wyjaśniono. "Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez Gaz-System umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

lokali użytkowych, o łącznej powierzchni sprzedażowej 13 500 m2) wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60 250 000 złotych, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. "Strony uzgodniły również

Awbud wybuduje dla Murapolu RE 4 bloki mieszkalne we Wrocławiu za 12,45 mln zł

. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 20 stycznia 2020 r., natomiast zakończenie prac powinno nastąpić do dnia 13 marca 2021 r. "Zgodnie z mową łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 12 452 761,70 zł. Wynagrodzenie będzie wypłacane spółce na podstawie faktur VAT, gdzie wynagrodzenie wyliczone

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

(823,60 zł brutto) podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby 1300 zł brutto dla każdego pracownika; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli, jeżeli firma ma przestój

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Poznaniu za ok. 82,9 mln zł netto

Unibepu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 82,9 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja w dwóch etapach budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów nadziemnych, z częścią handlowo-usługową na wspólnej płycie garażu podziemnego. W

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 12 mln zł netto. "Wskazane wyżej zamówienie jest pierwszym złożonym przez zamawiającego w ramach oferty MZRP na dostawę konstrukcji stalowej fabryki baterii BASF w Finlandii. Zgodnie z warunkami przyjętego zamówienia

Nextbike Polska ma umowę na Koniński Rower Miejski

roku. Umowa obowiązywać będzie do 30 listopada 2021 roku. "Za dostawę i obsługę systemu Konińskiego Roweru Miejskiego emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie 2 960 979 zł brutto, w tym wynagrodzenie za dostawę i uruchomienie systemu w kwocie 1 946 229 zł brutto

Monnari Trade zakłada ok. 5-proc. średnioroczne tempo przyrostu sieci sprzedaży

tempo przyrostu sieci. W marce Femestage planujemy odpowiednio wyższy przyrost przy współpracy centrów handlowych. Na koniec września mieliśmy 169 salonów o łącznej powierzchni 36,9 tys.m2 (wobec 34,6 tys. m2 na koniec września ub.r.) i mówimy tylko o marce Monnari. Jest to o 9,3% r/r powierzchni więcej

Marvipol wyemitował obligacje na kwotę 27 mln zł, rozważa kolejne emisje

przeprowadzi częściowy wykup 30% łącznej liczby wyemitowanych obligacji" - czytamy dalej. Wysokość oprocentowania to WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

zł, a 6 351 zł). Zliczając łącznie od 2000 roku wszystkie 'stracone' w ten sposób pensje, przeciętny Polak zarobiłby o 190,3 tys. zł więcej" - czytamy w komunikacie. Polsce nadal wiele brakuje też do średniej unijnej pensji. Według danych z Eurostatu, średnie miesięczne wynagrodzenie

ZUS: Stopa zastąpienia spadnie z obecnych 53,8% do 23,1% w 2080 r.

inflacją na obecny moment byłaby dwukrotnie wyższa niż wysokość średniej emerytury obecnie. Wynika to z faktu, że łączny efekt wzrostu wnoszonych składek z powodu wzrostu wynagrodzeń, rosnącej skali dopłat do minimalnej emerytury oraz nieujemnej waloryzacji jest silniejszy niż wpływ czynnika

PKN Orlen: Jest porozumienie płacowe w Orlen Serwis

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Zarząd spółki zależnej Orlen Serwis i 8 organizacji związkowych działających w ramach spółki podpisały porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. Z warunkami zawartymi w podpisanym porozumieniu nie zgodziła się jedna organizacja - 

Morawiecki: 70 mld zł na miejsca pracy, 73-74 mld zł na rolowanie spłat kredytów

sprawę, jak funkcjonują firmy, jak funkcjonują przedsiębiorstwa" – powiedział premier na konferencji prasowej. Na działania związane z utrzymaniem miejsc pracy ma zostać przekazanych około 70 mld zł.  W tym zakresie zaplanowano dopłaty do wynagrodzeń w firmach, dotkniętych trudnościami

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

szef będzie mógł ograniczyć każdemu pracownikowi wymiar czasu pracy do 0,8 etatu i obniżyć pensję do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż pensja minimalna – obecnie 2600 zł brutto). Firma będzie mogła więc ograniczyć wymiar czasu pracy

Marvipol zlecił Unibepowi prace przy Unique Tower w stolicy za 79,5 mln zł netto

Warszawie w rejonie ulicy Grzybowskiej" - czytamy w komunikacie. W ramach inwestycji powstanie budynek mieszkalny, w którym zostaną wybudowane lokale o łącznej powierzchni użytkowej 24,1 tys. m2, przypomniano. "Wynagrodzenie realizatora za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na łączna

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

także z tytułu praw autorskich pobranych w maju 2020 r. termin ich wpłaty przedłuża się do 20 grudnia 2020 r. Według analizy danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 II o umorzeniu 10,06 mln akcji

akcji spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 40 groszy każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 024 000 zł nabytych w celu umorzenia" - czytamy w projektach.  Podano także, że umorzeniu ulegają akcje własne nabyte przez spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 34 690 239,67

MRPiPS: Przedsiębiorcy złożyli 2 mln wniosków o wsparcie, trwają wypłaty

o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a łączna kwota wsparcia to 1,2 mld zł. Najwięcej środków przyznano firmom ze Śląska - 400 mln zł oraz Dolnego Śląska - 165 mln zł" - powiedziała Maląg, cytowana w komunikacie. Dotychczas złożono także ponad

Związki zawodowe w Kogeneracji zakończyły spór ws. wynagrodzeń

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Związki zawodowe działające w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zawarły z zarządem porozumienie kończące spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w roku 2016, podała spółka. "Strony sporu zbiorowego zgodnie uznały, że roszczenia

Unibep ma umowę na projekt modułowy Saffransgatan w Szwecji za ok. 17,2 mln zł

wykonanie pod klucz budynku o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się łącznie 34 mieszkania. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 41,8 mln SEK netto, co stanowi ok. 17,2 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na I

Symmetrical Labs: 59% Polaków chce dostawać pensję w trybie innym niż co miesiąc

wypłacono łącznie ponad 15 tys. wynagrodzeń. Dane pochodzą z badania "Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020" na próbie N=1027 zrealizowanego w dniach 18-27 marca 2020 z pomocą metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviews) przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

zysk netto [...] w wysokości 60 436 467,46 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. Ponadto akcjonariusze mają zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych. "Łączna liczba nabywanych akcji własnych [...] nie przekroczy więcej niż 7 700 000

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

PDH i instalacji PP, (iv) wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police, (v) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu, oraz (vi) przedłużenie gwarancji z 24 miesięcy na okres 36 miesięcy na powłoki antykorozyjne i powłoki zabezpieczeń ppoż. Łączna wartość wynagrodzenia za

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

HZI na zlecenie Covanta Holding CO, podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówień wynosi łącznie ok. 8,7 mln euro netto. Termin zakończenia prac przypada na listopad 2020 r., podano również. "HZI ma prawo zawieszenia wykonania całości lub części prac. W przypadku, w którym zawieszenie będzie

PGG: Propozycja związków to ok. 100 mln zł mniej oszczędności niż plan zarządu

wprowadzenie przestoju ekonomicznego przez 4 dni w miesiącu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w tym czasie w wysokości 60%. Koszty płac uległyby obniżeniu o ok. 18 mln zł miesięcznie, a pomoc z ustawy o COVID-19 mogłaby wynieść w tym wariancie tylko 7,8 mln zł miesięcznie. Łącznie spółka mogłaby uzyskać

Spółka Bumechu wykona prace dla Bogdanki za ok. 11,62 mln zł netto

zlecić wykonawcy roboty o łącznej wartości nie niższej niż 50% maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy" - czytamy dalej. Zamawiającemu przysługuje także prawo do jednostronnego zwiększenia maksymalnej wartości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb zakładu górniczego

QubicGames ma licencję na wydanie gry 'Laser Kitty Pow Pow' na Nintendo Switch

otrzyma od emitenta wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry). Jednocześnie developer otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za przygotowanie gry w wersji premium" - czytamy w komunikacie. Premiera gry w wersji na platformę Nintendo Switch planowana jest w IV 

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

. Pan Krzysztof, lat 20, pracuje w tej samej firmie co pan Roman od pół roku. Nie przysługuje mu więc dodatek stażowy. Ale też zarabia pensję minimalną, bo zgodnie z kodeksem pracy nie może dostawać mniej. „Dochodzi więc do sytuacji, że wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za

Comarch zawarł umowę z ZUS na wsparcie i obsługę systemu IT za max. 242 mln zł

. "Przedmiotem umowy jest świadczenie przez konsorcjum na rzecz ZUS usług utrzymaniowych, serwisowych i dodatkowych dla systemu KSI ZUS oraz pełnienie roli integratora KSI ZUS w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji

Budo Instal wybuduje osiedle we Wrocławiu dla Archicomu za 37,17 mln zł netto

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Archicom Realizacja Inwestycji zawarł ze spółką Budo Instal umowę na wybudowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Marco Polo w obrębie Swojczyce we Wrocławiu, podał Archicom. Wynagrodzenie dla wykonawcy wynosi netto 37,174 mln zł.  "Harmonogram

Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator

Firmy wystąpiły już o 1,4 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń do pensji pracowników. Czy wystarczy pieniędzy?

(300 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. To oznacza, że państwo będzie pokrywać składki dla pracowników mikrofirm, aby pracownicy nie mieli

Bumech wznowił realizację kontraktów drążeniowych

prowadzone w trybie czterodniowego tygodnia pracy" - czytamy w komunikacie. Łączny wpływ miesięcznego wstrzymania realizacji prac, na KWK Ruda Ruch Halemba, wyniósł po stronie przychodowej grupy około 1,3 mln zł netto. "W związku z zakończeniem wśród pracowników spółek z grupy kapitałowej

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2020 r. jest to 3136,20 zł. A to oznacza że przedsiębiorcy muszą płacić w tym roku na ZUS: * 612,19 zł zamiast 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł), * 250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost

QubicGames ma umowę na wydanie 'Castle of no Escape 2' na Nintendo Switch

otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. "'Castle of no Escape 2' jest grą akcji typu 'dungeon crawler' osadzoną w pixelartowej grafice 2D. Premiera gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w trzecim kwartale 2019 r." - czytamy w

BIK: Banki wydały o 29,6% więcej r/r kart kredytowych w lutym

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Banki wydały 99,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 587 mln zł w lutym 2019 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 29,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 35,1% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2018 r

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Stalprodukt spodziewa się, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa na spółkę uwidoczni się w II kwartale br. Zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka