łączne pkb unii europejskiej

GUS: Wydatki na ochronę środowiska wzrosły do 64,79 mld zł w 2018, tj. 3,1% PKB

mld zł (2,1 mld zł w 2017 r.). Większość nakładów poniesiono na inwestycje zlokalizowane na terenach miejskich, było to odpowiednio 61% nakładów na ochronę środowiska i 53% na gospodarkę wodną" - czytamy dalej. Wydatki krajowe na ochronę środowiska łącznie dla wszystkich krajów Unii

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Podkreśliła, że Trójmorze jako inicjatywa jest korzystnym przedsięwzięciem nie tylko dla samego regionu,  a bez niej nie jest możliwy stabilny rozwój Unii Europejskiej. "Dzięki niej będziemy mieć znaczący wpływ na rozwój Unii

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

Kwieciński: Wzrost inwestycji będzie wyższy w 2019 niż w 2018 roku

. inwestycji w toku, wartych 420 mld zł, 3/4 jest w umowach i 1/3 jest rozliczona" - powiedział także Kwieciński podczas konferencji. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało wcześniej, że wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wniosków złożonych do 15 września br. wyniosła 414,8 mld zł. Do tego

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

przepływ towarów przez kanał La Manche o 40-60%, a w przypadku leków i wyrobów medycznych oszacowano, że twardy Brexit spowodowałby w Wielkiej Brytanii przez pierwsze pół roku niedobór leków o łącznej wartości 1,8-2,7 mld funtów. "Na niedobory narażone są również kraje europejskie. Dodając do

Glapiński: Akcja kredytowa rośnie w odpowiednim tempie, nie zagraża stabilności

wcześniej (minimalny poziom to 8%), poinformował prezes. "Rentowność polskich banków nadal kształtuje się powyżej średniej w sektorze bankowym w całej Unii Europejskiej. Jednak w ostatnich latach znacznie spadła i pozostaje poniżej szacowanego kosztu pozyskania kapitału na rynku. Ponadto warto

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

% łącznej wartości kredytów do spłaty)" - czytamy dalej. Należy podkreślić, że wprawdzie kredyty mieszkaniowe przeważają w Polsce pod względem wartościowym, to jednak nasycenie tym produktem kredytowym w relacji do PKB wynosi 20,3%, co plasuje nas na 21. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

e następnych latach działania będą zmierzać do dalszego ograniczania luki podatkowej: o 4 mld zł w 2020 r. i 2 mld zł w 2021 r. "Łączny skutek realizacji działań dotychczasowych i planowanych na lata 2018-2021 szacuje się na ok. 1 pkt proc. PKB" - podkreślił. Państwa członkowskie Unii

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

Przegląd prasy

-- Nie pozwolimy Polski wyprowadzić z Unii Europejskiej realnie, ani też symbolicznie, zapowiada marszałek Senatu Tomasz Grodzki  Parkiet -- Czwarty kwartał będzie gorszy dla banków pod względem wyników z powodu - zaszkodzą im nie tylko zwroty prowizji, ale także rezerwy na hipoteki

Fitch: Napięcia na linii z UE podwyższają średniookresowe ryzyka dla Polski

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Pogarszające się relacje z Unią Europejską mogą negatywnie wpłynąć na wzrost PKB Polski oraz finanse publiczne w średnim okresie, uważa Fitch Ratings. W ub. tygodniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

powszechnie wykorzystywane w branży motoryzacyjnej doświadczającej obecnie spadku popytu, a także w transporcie (o 30%), który ma wysoką ekspozycję na rynki zagraniczne, a polskie firmy transportowe utrzymują pozycję lidera w drogowym przewozie międzynarodowym w Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że

Grupa EBI udzieliła Polsce 4,8 mld euro finansowania w 2018 roku

3,7 mld euro. Projekty te mają pobudzić inwestycje o łącznej wartości 16,2 mld euro, podsumowano w informacji. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie

Przegląd prasy

na zgłoszone przez urzędy zastrzeżenia) wzrosła  38% - do 40 w ub. roku, wynika z najnowszego raportu kancelarii Allen & Overy. Ponad połowa tych transakcji dotyczyła krajów Unii Europejskiej --Sprzedaż samochodów w Chinach spadła w lutym o 79%. To największy miesięczny spadek w historii tego

Przegląd prasy

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Credit Agricole: Epidemia koronawirusa może obniżyć tempo wzrostu PKB w Polsce w tym roku do 1%, możliwa jest techniczna recesja --SonarHome: Średnia transakcyjna cena mieszkań

MNiSW: Fundusze europejskie zasilą naukę i innowacje kwotą 26 mld zł

Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) w obecnej perspektywie (lata 2014-2020) przeznaczą łącznie ponad 26 mld zł ze środków europejskich na wsparcie transferu wiedzy z nauki do gospodarki, podało MNiSW. "Tworząc strategię dla polskiej nauki, przyjęliśmy jako podstawowe założenie, że innowacje mają

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Pozyskanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej będzie kluczowe dla starań samorządów w Europie Środkowej i Wschodniej w kierunku wzmocnienia inwestycji infrastrukturalnych i wzrostu gospodarczego w latach 2017-2020, uważa Moody's Investors Service. Łączna

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

szkodowe i ściśle powiązane z długim okresem kredytowania. Przy relacji kredytów konsumpcyjnych do polskiego PKB, która plasuje Polskę na trzecim najwyższym miejscu w Unii Europejskiej, wskaźnik ten, utrzymujący się już od kilku lat na poziomie 9%, nie będzie sprzyjał dalszym wzrostom w bieżącym roku

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Poziom średniego polskiego wynagrodzenia stale rośnie w ostatnich latach - tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej, wynika z raportu Grant Thornton. Aby polskie zarobki zrównały się ze średnią UE, potrzeba jednak nadal aż 59 lat

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

umowy jest efektem udanej współpracy EFI i BGK, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów finansowych Programów Unii Europejskiej. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem Planu Junckera. Według BGK, sektory kultury i

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

nasycenie tym produktem kredytowym w relacji do PKB wynosi 20,6%, co plasuje nas na 20. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej. Wyprzedzamy Czechy, Łotwę, Chorwację, Litwę, Słowenię, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Oznacza to, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu w tym segmencie kredytów. "

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

;Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld euro i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld euro, dzięki czemu Polska - względem PKB - stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

wykorzystania środków Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju: Zniesienie barier dla biznesu Morawiecki zapowiada zniesienie barier dla rozwoju biznesu, zwłaszcza tych dotyczących uproszczeń i zmniejszenia obciążeń biurokratycznych. Efekty? Najważniejszym ma być zwiększenie dochodów Polaków. W 2020 r

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, czyli w głównej mierze inwestycji publicznych - rządowych i samorządowych. "W konsekwencji Instytut przewiduje, że tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w latach 2019-2020 będą niższe niż w 2018 roku i wyniosą

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

Unia Europejska nałożyła na Rosję łącznie trzy rodzaje sankcji. Pierwsze to restrykcje wobec anektowanego Krymu (zakaz inwestycji, handlu, współpracy firm turystycznych), które w zeszłym tygodniu przedłużono do czerwca 2017 r. Z kolei we wrześniu Unia musi podjąć decyzję co do dalszego

Smog nasz najdroższy. Polska traci 26 mld euro rocznie przez palenie węglem i brudne powietrze

. PKB), a we Włoszech 47 mld euro (2,7 proc. PKB). Łącznie zanieczyszczenie powietrza kosztuje Europę ok. 1,6 biliona dolarów rocznie (ok. 1,5 biliona euro, czyli ok. 2,5 proc. PKB Unii Europejskiej). – Najnowsze zestawienie Komisji Europejskiej pokazuje, że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o

Indeks PMI dla przemysłu. Ćwierćwiecze bez recesji w Australii

równe 50 pkt. Wyniki powyżej tego pułapu świadczą o optymizmie, poniżej o pesymizmie. W przypadku Polski odczyt był dobry - 54,2 pkt. Warto natomiast zwrócić uwagę, że oczekiwano wyniku o 0,6 pkt lepszego. Łączny wynik dla Unii europejskiej wyniósł 55,4 pkt wobec oczekiwanych 55,5 pkt. Na tym wyniku

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,5 pkt do 2,2% w 2017 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 2,2% w 2017 r. i o 2,1% w 2018 r., wynika z opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozy. Według prognozy wiosennej było to odpowiednio: 1,7% i 1,8%. Wzrost na 2019 r. prognozowany jest obecnie na poziomie 1,9

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zmniejszyli sprzedaż o 19,8% r/r w I kw.

na relatywnie wysokich poziomach. Zmniejszyło się również ryzyko odpływu znaczącej ilości pracowników budowlanych z Ukrainy za Odrę. Niemcy otworzą swój rynek pracy dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej w 2020 r., jednak nowe regulacje postawiły istotne wymagania dla potencjalnych pracowników

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

wyższą dynamikę PKB w II kw. niż w I kw. 2019 r. Nie bez wpływu na dane miał kalendarz, który pozostał w maju pozytywny w analogicznej skali jak w kwietniu, natomiast do spadku dynamiki rocznej przyczyniła się dość wysoka baza odniesienia z zeszłego roku. Ekonomiści są zdania, że majowe dane płynące z

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

geograficzne Polski, a co się z tym wiąże, centra logistyczne, rozwój infrastruktury, a także wzrost branży e-commerce napędzały polską branżę transportową, która wiedzie prym w Unii Europejskiej. Opowiadamy dziś za 16,4% europejskiego rynku, ustępując jedynie Niemcom. Tak dobra pozycja jest możliwa m.in

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

przez nakłady infrastrukturalne, współfinansowane przez środki z budżetu Unii Europejskiej. Niemiej skala wzrostu tej kategorii sugerować może, że odbiciu uległy również inwestycje przedsiębiorstw. Wysoki wkład do wzrostu gospodarczego miała także konsumpcja indywidualna, która wzrosła o 4,9% r/r, wobec

EBI udzielił prawie 1 mld euro kredytów na inwestycje w energetyce i B+R

wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu 'Horyzont 2020'" - czytamy w komunikacie. "Inwestycje to jeden z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy maksymalnie wykorzystać dostępne źródła finansowania - zarówno na inwestycje małych i średnich firm, jak

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

przed wzrostem kosztów i obecnie borykają się z problemem ich waloryzacji. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może mieć znaczny wpływ na sektor bankowy w Polsce, a co za tym idzie dostępność kredytów mieszkaniowych" - uważa Kamińska. 

Plan Junckera podbije inwestycje w całym naszym regionie

Plan inwestycyjny zaproponowany przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera ma pomóc ożywić wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Unii Europejskiej. W ciągu trzech lat na inwestycje zostanie wygospodarowanych 315 mld euro. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), aby

KIR rozliczył 154,96 mln transakcji o wartości 437,31 mld zł w grudniu

. Wartość przetworzonych w tym systemie komunikatów w 2017 r. wyniosła połowę kwoty, jaką Unia Europejska przeznaczyła na badania i rozwój w 2016 r. "System Express Elixir, umożliwiający realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami

Dziś dla GPW najważniejsze będą doniesienia z zagranicy

rynki zwracają uwagę. Inwestorzy na GPW będą więc koncentrować się na licznych doniesieniach z zagranicy. O godz. 9:55 poznamy dane dotyczące zatrudnienia w Niemczech, a po pięciu minutach włoskie kwartalne PKB (dane wstępne). Ten sam wskaźnik dla Unii Europejskiej poznamy o 11:00 i będzie on

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

go w Komisji Europejskiej. "Ustawa o systemie rekompensat dla przemysłów energochłonnych to jeden z elementów, opracowanego w Departamencie Innowacji MPiT i przyjętego w maju 2018 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, kompleksowego pakietu dla mniejszych ośrodków przemysłowych. Pakiet

Przegląd prasy

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych udzielanych przez polskie banki WIG-banki ponownie zanurkował w dół, spadając do najniższego poziomu od 2,5 roku --Wpływ przejścia dużej części dotychczasowych uczestników OFE do ZUS może mieć negatywny wpływ na polską

Ile firmy wydają na reklamę w Polsce? Rynek rośnie

wyniesie już 47 proc., przy obecnych 29 proc. Brexit zachwieje europejskim rynkiem A jak na brytyjski rynek reklamy może wypłynąć potencjalny Brexit? Według ZenithOptimedia obniży on wzrost rynku o 70 mln funtów rocznie, co do 2030 r. da łącznie stratę 1 mld funtów. - Brexit wywoła ponadto niepewność

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy: subskrypcyjną, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł oraz projektową, określającą szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

przemysł należy do najmocniejszych w Europie. W maju br. tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce było, w ujęciu rocznym, najwyższe w Unii Europejskiej, spośród krajów, które takie dane opublikowały. Nie wykluczone, że i w czerwcu nasz kraj pozostanie liderem tego zestawienia. Przemysł bowiem

Uszczelnienie rynku paliw

wartości, jednakże szybko odrobił stratę. Dane łączne dla Unii Europejskiej okazały się o symboliczne 0,1 punktu lepsze od oczekiwań. Po tym jak przycichł temat puczu w Turcji, a rynki pogodziły się z nową rzeczywistością, kraj ten znów o sobie przypomina. Tym razem wracam kwestia ruchu bezwizowego. Co

Brexit: czarny scenariusz. Ile mógłby kosztować polskich konsumentów?

Brexit, jakkolwiek może mieć dla Brytyjczyków dobre strony, bo dziś dokładają do budżetu Unii Europejskiej 9 mld euro rocznie, to jednak - przynajmniej przejściowo - może spowodować turbulencje w ich gospodarce. Odpływ inwestorów obawiających się "zwijania się" gospodarki brytyjskiej

Deloitte: Przez piractwo internetowe gospodarka straciła 3 mld zł w ub.r.

Brytanii, Portugalii oraz innych państw Unii Europejskiej, wypracowanie porozumienia między uczestnikami rynku treści cyfrowych nie tylko jest możliwe, ale także przynosi wymierne efekty. Dlatego pożądane jest kontynuowanie krajowych dyskusji dotyczących podejścia follow the money, a w 

Projekt ustawy o uldze inwestycyjnej został skierowany do konsultacji

de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i wskaźnik CPI w Polsce

najbardziej niekorzystnych scenariuszy destabilizacji sytuacji strefy euro oraz Unii Europejskiej, co średniookresowo będzie bardzo istotnie wspierało europejskie aktywa finansowe. Taka sytuacja skutkuje także ograniczeniem ryzyka przeceny aktywów krajowych, dla których stabilność struktur unijnych ma bardzo

Kredyty mieszkaniowe, zamiast podrożeć, potaniały

wszystkich kredytów mieszkaniowych wynosi w relacji do PKB „tylko” ok. 20,6 proc. Plasuje to nasz kraj na dalekiej 20. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej. Wyprzedzamy jedynie Czechy, Łotwę, Chorwację, Litwę, Słowenię, Węgry, Bułgarię i Rumunię. „Oznacza to, że jest jeszcze

Deloitte/PZPK: Wartość rynku kosmetycznego wzrosnie do 20 mld zł w 2021 r.

jest jednak rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. W latach 2004-2016 dodatni bilans Polski w handlu kosmetykami w Unii wzrósł prawie dziewięciokrotnie - z 231 mln zł do 2,04 mld zł. Głównymi kierunkami eksportowymi kosmetyków z Polski są dzisiaj Niemcy, Wielka Brytania i Rosja. W 2016 r. eksport do tych

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 10% r/r do 975 w 2018 r.

z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to czynniki, które już są widoczne w niższej dynamice naszego eksportu w związku z bezpośrednimi i pośrednimi relacjami handlowymi Polski. "Zgodnie z ostatnimi szacunkami Światowej Organizacji Handlu (WTO), dynamika globalnej wymiany

Superwtorek w USA

tak zarobić. Wczoraj poznaliśmy serię odczytów PMI dla przemysłu. Dane z Polski, jak już wspominaliśmy wczoraj, wypadły nieoczekiwanie dobrze. Łączny indeks dla Unii Europejskiej również przekroczył oczekiwania. Była to głównie zasługa lepszych danych z Niemiec. Znacznie lepiej wypadł również indeks

MFW o greckim długu. Miało być lepiej, a potrzeba dodatkowo 50 mld

doganiając bogatszą Europę Zachodnią. W latach 1970-79 dynamika nieco spadła, ale wciąż była imponująca - 5 proc., a dzisiejsza strefa euro rozwijała się w tempie 3,8 proc. W roku 1981 Grecja wstąpiła do EWG (dziś Unia Europejska) i wzrost, mimo otrzymywanych funduszy strukturalnych, spadł w latach 1980-89

Podpisano TPP - superważną umowę o wolnym handlu w rejonie Pacyfiku

w życie. Układ zacznie obowiązywać dopiero wtedy, gdy zostanie ratyfikowany przez państwa, których łączne PKB przekroczy 85 proc. PKB wszystkich jego sygnatariuszy. W praktyce więc bez ratyfikacji przez największych, a więc np. Stany Zjednoczone i Kanadę podpisania TPP w Auckland nic nie znaczy. A z

Brexit. Ile może kosztować Polaków

Brexit, jakkolwiek może mieć dla Brytyjczyków dobre strony, bo dziś dokładają do budżetu Unii Europejskiej 9 mld euro rocznie, to jednak - przynajmniej przejściowo - może spowodować turbulencje w ich gospodarce. Odpływ inwestorów obawiających się "zwijania się" gospodarki brytyjskiej

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

  w czerwcu z 12,6% w maju. Za zaskakujące (na tle innych branż eksportowych) pogorszenie sytuacji w tej branży odpowiada najprawdopodobniej mniejszy popyt na samochody w Unii Europejskiej. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE spadła o 7,8% r/r w czerwcu wobec wzrostu o 0,1% w maju

Euler Hermes: Brexit oznacza 100 mln euro straty rocznie w polskim eksporcie

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez zawarcia umowy o wolnym handlu (FTA), liczba upadłości do 2019 roku może dodatkowo wzrosnąć o 1 700 brytyjskich przedsiębiorstw, wynika z analizy Euler Hermes. Rocznie polski eksport będzie tracił 100 mln euro

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro na B+R (tj. 0,56% PKB).   Źródło: ISBnews Blockchain: Nieco ponad 2/5 (42%) liderów firm w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Investment Report, przed kryzysem gospodarczym to kraje Unii Europejskiej generowały oraz otrzymywały najwięcej inwestycji zagranicznych. Te czasy minęły i dziś kraje członkowskie zainwestowały łącznie jedynie 21 proc. kwoty, którą wydały na inwestycje zagraniczne w 2007 r., a więc przed rozpoczęciem kryzysu

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2016 r.

;000 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe - 22 924 868 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 1 972 438 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest

Przegląd Prasy

  Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita ---Komisja Europejska: Unia surowo karze za zmowy Parkiet -- Dlaczego KNF wciąż nie zaakceptowała szefów GPW? --Prezes Lokum Deweloper chce sorzedawać ponad

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

praw własności intelektualnej wspierają ok. 4,2 mln miejsc pracy (26,5% wszystkich miejsc pracy) i stanowią wkład w PKB Polski w wysokości 752,25 mld zł (42% polskiego PKB), wynika ze wspólnego sprawozdania opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz Urząd

Coface: Wzrost polskiego eksportu spowolni w br. do 5% przez czynniki zewnętrzne

., uważa główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz. Istotnym zagrożeniem pozostaje możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W obliczu trudności gospodarczych, widocznych zwłaszcza w dużych krajach rozwijających się, globalna wymiana handlowa spowolniła. W ostatnich

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

Polskiego – 627 570 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 13 564 757 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2 123 349 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

zwiększyć PKB Europy o 1,8 proc. do 2030 r." - powiedziała komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc, cytowana w komunikacie. Inwestycje te pozwolą uruchomić dodatkowe środki publiczne i prywatne na łączną kwotę 28,8 mld euro. Wkład finansowy UE ma formę dotacji, w których współfinansowanie wynosi

Fiskus tropi. Dochody bogatych do prześwietlenia

. Chodzi np. o obowiązujący od sierpnia pakiet paliwowy, który ma ograniczyć wyłudzenia w podatku VAT od paliw wwożonych z innych państw Unii Europejskiej. Dochody budżetu z podatków od stycznia do listopada 2016 r. wzrosły o 7,4 proc. w porównaniu z 2015 r. Bardzo poprawiły się wpływy z najważniejszego

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

kryzys w strefie euro jest zakończony? HANS-WERNER SINN: Niestety nie. Banki wciąż mają dużą liczbę złych kredytów. Niektóre gospodarki wciąż nie są konkurencyjne, łącznie z Francją. Jeśli Europejski Bank Centralny zaprzestanie kupowania obligacji i podniesie stopy procentowe... - ...zależy, jak mocno

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku kosztowała ponad 180 mln zł. Z Unii Europejskiej dostaliśmy na ten cel 100,5 mln zł. Drugim obiektem wartym wspomnienia jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego. Kosztowała 77 mln zł, Unia dorzuciła do

Polskie mikrusy (częściej) stawiają na eksport

. One wypracowują aż 30 proc. PKB. Łącznie małych i średnich działających firm mamy ok. 1,77 mln. W rejestrach jest ich blisko dwa razy tyle, ale działalność części została zawieszona lub zniknęły z rynku. Z życiem "miśków" - jak nazywane są MSP - jest średnio. PARP podaje, że rok przeżywa

Ekonomiczne mity greckie

skrajnie nieodpowiedzialna, populistyczna polityka kolejnych greckich rządów doprowadziła do kryzysu. MIT DRUGI Unia Europejska, narzucając warunki pomocy, narusza suwerenność Grecji. Nieprawda. Grecja pozostaje suwerennym krajem, który sam podejmuje decyzje o swojej przyszłości. W szczególności może

Dzień indeksów koniunktury

dobre dane z innych europejskich gospodarek. Unia notowała co prawda spadki indeksu, ale były one albo zgodne z oczekiwaniami analityków - jak we Francji, lub mniejsze - jak chociażby w Niemczech. W efekcie łączny indeks dla strefy euro spadł zaledwie o 0,1 pkt podczas gdy spodziewano się trzy razy

Limity zadłużenia nie pozwolą samorządom na inwestycje?

nie podoba. Tłumaczą, że taki deficyt zmusiłby je do ograniczenia inwestycji. Chcą, by dopuszczalny deficyt samorządów określony był jako udział PKB. - Umawialiśmy się z premierem, że dopuszczalny łączny deficyt samorządów spadnie z 1 proc. do 0,6 proc. PKB. To mniej więcej odpowiada 10 mld zł. I tyle

Przegląd prasy

zarządów dużych firm z dominującym udziałem Skarbu Państwa --Polscy producenci ziół stają się coraz ważniejszym graczem w Unii Europejskiej, choć wartość tego segmentu rolnictwa to na razie 200 mln zł --Firmy kurierskie podnoszą ceny przesyłek. To efekt braku pracowników i boomu na rynku e-commerce

BGŻ BNP Paribas: eksport polskiej żywności wzrośnie o ok. 8% w 2015 r.

-spożywczego. "Pomimo, że Rosja nie stanowi głównego odbiorcy naszych produktów, to utrata tego rynku zbytu znacząco wpłynęła na wielkość i kierunek przepływów w handlu żywnością. Embargo nałożone na kraje Unii Europejskiej i utrata rosyjskiego rynku przyczyniły się do zaostrzenia konkurencji wśród

Przegląd prasy

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polityka Insight: Inwestycje zagraniczne zwiększyły poziom polskiego PKB o 15,6% w porównaniu ze scenariuszem zakładającym brak inwestycji w ciągu 25 lat Parkiet --Stelmet

Greckie przelewy w ostatniej chwili. Coraz głośniej mówi się o referendum

proponowanych przez nich reform i nawet podważa najświeższe prognozy Komisji Europejskiej. Ta przewiduje, że Grecja będzie mieć w tym roku wzrost 0,5 proc. PKB, a Warufakis - tylko 0,1 proc. Grecja nie tylko zwleka z oczekiwanymi reformami (m.in. podwyżki VAT, utrudnienie w przechodzeniu na wcześniejsze

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

budżetu Unii Europejskiej. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w marcu o 0,3% wyższe niż przed rokiem. To wynik nieco wyższy od naszych oczekiwań oraz od konsensusu rynkowego. W skali miesiąca wzrost cen producenta wyniósł 0,4% i dużej mierze wpłynęły na to wzrosty cen surowców na rynkach

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

powolną normalizację koniunktury w budownictwie, w szczególności w tych firmach wykorzystujących w relatywnie większym stopniu fundusze z budżetu Unii Europejskiej. Kwietniowe dane wskazują bowiem, że dynamika produkcji przedsiębiorstw klasyfikowanych w grupie Inżynieria lądowa ponownie uległa obniżeniu

Na co płacimy podatki? Na emerytury i renty aż 5908 zł na obywatela

, ponieważ w zeszłym roku poziom cen w gospodarce nie wzrósł. Wydatki publiczne w zeszłym roku rosły wolniej niż nasza gospodarka, dlatego relacja wydatków publicznych do PKB, czyli łącznej sumy dóbr i usług wytworzonych przez naszą gospodarkę w 2014 r., nieznacznie spadła. Z 42,2 proc. w 2013 r. do 41,8

Projekt unijnego podatku bankowego gotowy. Kogo zaboli najbardziej?

;wyprowadzanie się" z Europy? "Oczekuje się, że negatywny wpływ na poziom PKB w perspektywie długoterminowej będzie ograniczony do około 0,5 proc." - czytamy w dokumencie. Według MFW łączny PKB krajów Unii wyniósł w 2010 r. ponad 12 trylionów euro. To oznacza, że po wprowadzeniu podatku Unia

Banki w Europie zapłacą nowy podatek. A nasze...

; z Europy? "Oczekuje się, że negatywny wpływ na poziom PKB w perspektywie długoterminowej będzie ograniczony do około 0,5 proc." - pisali urzędnicy z Brukseli we wcześniejszych projektach . Według MFW łączny PKB krajów Unii wyniósł w 2010 r. ponad 12 trylionów euro. To oznacza, że po

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

., kraje, których zadłużenie sięga 100 proc. PKB, nie są w stanie same obsługiwać długu. Poza Grecją dwa inne kraje - Portugalia i Irlandia - były zmuszone poprosić o wsparcie z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Irlandia otrzymała pożyczki w wysokości 85 mld euro, a Portugalia - 78

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

gospodarstw domowych z dochodami gospodarstw o podobnym profilu demograficznym z siedmiu ostatnich dekad. Przebadano 25 wysoko rozwiniętych gospodarek, które odpowiadają za ponad 50 proc. światowego PKB - m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię - państwa o łącznej populacji sięgającej 800

Zachód sobie pomaga, Wschód nie

Kwota ta znalazła się w raporcie "Stan pomocy publicznej, wiosna 2009", który opublikowała w środę Komisja Europejska. Komisja ma dane na temat wszelkiego rodzaju pomocy, której udzielają kraje, bo sama musi się na nią zgodzić. Kwota jest astronomiczna. To 26 proc. łącznego PKB krajów

Brexit. Czy przyspieszy repolonizację banków?

europejskiej branży finansowej wyparowało kilkadziesiąt miliardów euro. Tak nerwowa reakcja akcjonariuszy banków wynika oczywiście z tego, że Brexit oznacza ryzyko spowolnienia europejskiej gospodarki. Niezależnie od tego czy bardziej ucierpi Unia Europejska, czy Wielka Brytania, bankowcy boją się recesji

Przegląd prasy

miejsce należy do Czechów --Polska i Węgry wspólnie będą się sprzeciwiać zmniejszaniu nakładów na politykę rolną w nowym budżecie Unii Europejskiej oraz wyznaczeniu kwot uchodźców.  Dziennik Gazeta Prawna --Rząd chce zmienić zasady opodatkowania wiatraków z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2018 r

W Grecji kolejne grupy zawodowe rozpoczynają strajki

sposób deficyt w tym roku ma się obniżyć do 8,7 proc. PKB. Kibicuje temu Komisja Europejska i inne kraje UE. Do 16 marca Ateny mają pokazać postępy w walce z deficytem. Na drodze spełnienia ambitnych obietnic mogą jednak stanąć właśnie związki zawodowe. Trzydniowy strajk celników może spowodować problemy

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

mniej – mówi Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Wymienia jednak zagrożenia, które spowodowałaby zmiana w naliczaniu składki. – Musimy pamiętać, że mówimy tu o składkach ludzi najbardziej przedsiębiorczych. Oni nie boją się ryzyka. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej

Przegląd prasy

strategii do 2021 r. --Goodman oddał do użytku 150 000 m2 pow. log. w krajach CEE w VII 2015-VI 2016 --ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem Xiaomi w Unii Europejskiej --Sonel objął 100% udziałów w spółce handlowej w USA --Tauron wygrał przetarg na dostawy energii dla samorządów Górnego

Kandydat na komisarza UE: Grecja nie zrezygnuje z euro

Komisji Europejskiej powinny dokładnie przyjrzeć się finansom Grecji, łącznie z analizą statystyk budżetowych przedstawianych przez rząd w Atenach. - Spodziewamy się, że Grecja przedstawi w ciągu najbliższych tygodni, jeśli nie dni, kompletny i dogłębny plan zmniejszenia deficytu budżetowego - stwierdził

Dane z rynku pracy kluczowe dla amerykańskich indeksów

wywołanych trzęsieniem ziemi. Poznamy dziś oficjalną opinię władz Unii Europejskiej i MFW na temat przyjętych przez Grecję środków mających na celu ograniczenie zadłużenia. Akceptacja planu niezbędna dla wypłaty kolejnej transzy w ramach opiewającego łącznie na 110 miliardów dolarów pakietu pomocowego

Jak spłonęło 300 mld euro

obligacjami. Poprosiła o pomoc. 2 maja 2010 r. Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy ("trojka") zebrały na to 110 mld euro. Unia Europejska dała najwięcej; utworzyła Greek Loan Facility (GLF) o wartości 80 mld euro. Grecja miała do czerwca 2013 r. spłacać z

Chorwacja umorzy długi najbiedniejszych. Szansa dla 60 tys. osób

krajem bałkańskim, który wstąpił do Unii Europejskiej, jej gospodarka przeżywa poważny kryzys i przez ostatnie 12 kwartałów pozostaje w recesji. W tym roku PKB tego krajów - według oficjalnych szacunków - urośnie po raz pierwszy od 2008 roku, jednak mizerna prognoza wzrostu na poziomie 0,2 proc. nie jest

KPMG: Blisko 1/3 firm planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu 2-3 lat

gospodarki. Pracuje w nim aż 29% wszystkich zatrudnionych w Polsce. Przedsiębiorstwa produkcyjne odpowiadają za ok. 16-18% PKB i z roku na rok ten udział wzrasta" - czytamy w komunikacie. "Priorytetem większości producentów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, jest zwiększenie udziału na

Poranny komentarz rynkowy XTB - finalny odczyt PKB w Polsce

m.in. przez rządy Wenezueli i Iranu. Dużo większy wpływ na rynek ropy w najbliższych tygodniach może mieć sytuacja wokół Syrii. Wczorajsza Unii Europejskiej decyzja o zakończeniu embarga na dostawy broni dla syryjskiej opozycji oraz deklaracje władz w Moskwie o chęci wspierania reżimu Baszara Al-Assada

Przegląd prasy

imieniu rządu zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję KE w sprawie zawieszenia stosowania podatku handlowego Puls Biznesu --W Kołbaskowie pod Szczecinem powstanie centrum logistyczne, w którym Amacon zatrudni ponad 1 tys. osób ISBnews --PGNiG jest gotowe do zaskarżenia

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

spodziewano. Analitycy podkreślają również ewentualny wpływ na czerwcowe dane wyniki głosowania o wyjściu Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej. Ekonomiści są zgodni, że dane te nie będą miały wpływu na najbliższe decyzje dla Rady Polityk Pieniężnej, ale Brexit może w tym przypadku pokrzyżować taki scenariusz

Dłuższa praca albo bieda

dłużej - o 72 proc. U mężczyzn dwa lata dłuższa praca oznacza emeryturę wyższą o ponad 20 proc. Polska gwałtownie się starzeje, tak jak cała Europa - pokazuje to najnowszy raport Eurostatu*. Dziś aż 36,5 proc. mieszkańców Unii ma ponad 50 lat. W 2060 r. ma to być już 47 proc., czyli prawie połowa. W