łączne odszkodowania

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

Inwestorzy żądają od Laosu odszkodowań na łączną kwotę przekraczającą dwukrotność wydatków konsumpcyjnych kraju. Od Polski - łącznie ponad 9 mld zł. Przed trybunałami arbitrażowymi państwa wygrywają statystycznie częściej niż korporacje, ale dla biednych krajów jedno fiasko może oznaczać katastrofę.

Fundacja ojca Rydzyka żąda 25 mln zł odszkodowania od CenterNetu

Fundacja Lux Veritatis żąda od spółki telekomunikacyjnej CenterNet łącznie 25 mln zł odszkodowania - wynika z opublikowanego w czwartek komunikatu NFI Midas, który jest właścicielem operatora. Odszkodowania są związane z zerwaną umową w sprawie współpracy przy programie sieci komórkowej wRodzinie.

Sejmowa KFP za przekazaniem 210 mln zł na odszkodowania dla producentów rolnych

o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł. (ISBnews)  

Rząd chce dać rolnikom zaliczki za suszę w 2019, wypłatę odszkodowań przesunąć

spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy. Złożyli oni w roku ubiegłym wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł. (ISBnews)  

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., spółka zależna Tauron Polska Energia otrzymała odpis pozwu wniesionego przez Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu, w którym Amon domaga się zapłaty odszkodowania na łączną kwotę 29,01 mln zł wraz z

Prezydent apeluje do rządu o dokończenie wypłaty odszkodowań za suszę

, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy. Złożyli oni w roku ubiegłym wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł. (ISBnews)

Warta we współpracy z Carrot wprowadza nowy model likwidacji szkód całkowitych

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Warta we współpracy z platformą Carrot wprowadziła nowy model likwidacji szkód całkowitych, dzięki któremu klienci ubezpieczyciela w przypadku takich spraw m.in. szybciej otrzymają odszkodowanie, podała spółka. Nowe rozwiązanie będzie stosowane we wszystkich

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości należności w łącznej kwocie 13,8 mln zł, podała spółka. "Przedmiotowa należność wynika z przyznanego spółce przez wojewodę mazowieckiego działającego w imieniu Skarbu Państwa, odszkodowania

Obligacje EuCO o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Obligacje serii A Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na rynku Catayst w środę 28 czerwca, poinformowała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 28 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

12 240 udowodnionych prób oszustw ubezpieczeniowych na łączną kwotę 232,7 mln zł To wierzchołek góry lodowej, gdyż nie wszystkie oszustwa udaje się wykryć. Według szacunków w Europie przestępczość ubezpieczeniowa stanowi około 10 proc. wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń. Nie ma

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

okresie wyniosły łącznie niemal 93 mln zł, a to jest 63% sumy wszystkich odszkodowań przyznanych od 2011 do 2017 roku" - czytamy dalej. Z przeprowadzonej przez NIK kontroli wynika, że w latach 2011-2017 badane spółki z tytułu samych tylko odpraw wypłaciły odwołanym członkom kadry kierowniczej

GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 7 224,1 mln zł w 2019 roku i był wyższy o 8% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł (wzrost o 5,7% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 639,9 mln zł (wzrost o 9,3

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że potencjalne efekty odszkodowań i wypłat związanych z koronawirusem mogłyby być widoczne w wynikach finansowych grupy w sytuacji "bardzo wysokiego poziomu ryzyka", poinformował prezes Paweł Surówka. Grupa nie

KNF nałożyła na PZU kary wysokości 1,94 mln zł i 350 tys. zł

mln zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku

Odszkodowania za odwołanie lotu jednak do uniknięcia? W Hiszpanii wyrok na korzyść Ryanaira

Odszkodowania za odwołanie lotu jednak do uniknięcia? W Hiszpanii wyrok na korzyść Ryanaira

. Czytaj też: Polak na urlopie. Niezadowoleni turyści coraz częściej składają skargi na wakacyjne usługi Inni nie muszą płacić? Ryanair sugeruje, że inni przewoźnicy są faworyzowani, bo nie muszą wypłacać odszkodowań. „W ciągu ostatnich lat, kiedy w Niemczech łącznie przez 15 dni strajkowali

PIU: Polskie firmy ubezpieczyły obroty warte 504,9 mld zł w 2018 r. 

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Suma ubezpieczonych obrotów polskich firm przekroczyła po raz pierwszy w historii 0,5 bln zł w 2018 roku i była wyższa o 10% w skali roku. Łączna kwota ubezpieczonych należności wyniosła 157 mld zł i była wyższa o 9% r/r, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU

Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln zł

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Polnord zdecydował o przeszacowaniu in minus wartości wybranych nieruchomości inwestycyjnych oraz o ujęciu w wynikach finansowych za 2017r. kwoty z spodziewanego odszkodowania. Łączny szacowany wpływ obu zdarzeń na skonsolidowany wynik brutto za rok 2017 to ok

PIU: Odszkodowania z ubezpieczeń wzrosły o 8,6% do 39,8 mld zł w 2017 r.

skutków żywiołów można więc naprawić dzięki ochronie ubezpieczeniowej" - wyjaśnił wiceprezes Andrzej Maciążek, także cytowany w komunikacie. Ogółem składka w dziale II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) wzrosła w ub.r. o 17,98% r/r do 37,79 mld zł, a łączna suma odszkodowań i świadczeń zwiększyła

BSA: Wartość odszkodowań za nielegalne oprogramowanie to 2,2 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Łączna wartość odszkodowań dla producentów zrzeszonych w BSA za korzystanie przez firmy z nielicencjonowanego oprogramowania wyniosła 2,2 mln zł w 2017 r. i wzrosła o 46% r/r, podała organizacja. Łączna kwota odszkodowań na mocy ugód wzrosła o 23% r/r, a na mocy

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem: - odszkodowania (na łączną kwotę 36 251 978,36 zł) z tytułu niewykonywania przez spółkę zależną umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle

PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

rok ze względu na ujęcie retrospektywne w IV kw. 2018 r. odpisów amortyzacyjnych w łącznej kwocie ok. 3 364 tys. zł. "W toku sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 rok […] podjęta została […] decyzja o rozpoznaniu w bilansie odpowiednio spółki oraz grupy kapitałowej emitenta

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) w ciągu drogi krajowej nr 8 o łącznej długości prawie 25 km. Dodatkowo minister infrastruktury uzgodnił aneks do programu inwestycji dla zadania obejmującego budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko. "Podstawowym celem budowy obwodnic

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Epicentr K LLC. Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro. "Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro (tj. 130 049 583,33 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

Życie do PZU SA, ujęta już w ubiegłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych, podała Polska Izba Ubezieczeń (PIU). Ubezpieczyciele zebrali łącznie ponad 46 mld zł składek w I-III kw. br. tj. o 0,3% więcej r/r.  "Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,4 mld zł i był

Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 78,8 mln zł, oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości w kwocie 265,22 mln zł, podała spółka

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu ubezpieczonego przez KUKE i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9% wyższa niż rok wcześniej, podało KUKE. Agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych zrzeszone w Unii Berneńskiej (w tym

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

ratalną przy OC ppm. "Dodatkowo PIU rekomenduje ubezpieczycielom uproszczenie wszystkich procedur związanych z zawieraniem umów i wypłatą odszkodowań. Chodzi m.in. o zdalny obieg dokumentów i uproszczone oględziny. Uproszczona będzie także analiza przedmiotu ubezpieczenia, co jest szczególnie

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o łącznej wartości nominalnej 90 260,3 zł

Przyspieszą wypłaty odszkodowań po kolizjach

Tylko we wrześniu na polskich drogach doszło do niemal 40 tys. kolizji i wypadków. Do wielu z tych zdarzeń była wzywana policja w celu ustalenia przebiegu oraz wskazania odpowiedzialnej osoby. Notatka policyjna jest więc ważnym dokumentem dla ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie. A im

PIU: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł r/r w 2019 r.

spadł do 2,9 mld zł wobec 3 mld zł na koniec 2018 r. Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła 41,9 mld zł na koniec 2019 r., w tym 18,6 mld zł dotyczyły ubezpieczeń na życie, 15 mld zł ubezpieczeń komunikacyjnych, a 7,3 mld zł ubezpieczeń majątkowych (bez

Reprywatyzacja w Warszawie. Miliony dla siostry mecenasa

decyzje BGN na rzecz Kruk pochodzą z sierpnia, października i grudnia 2015 r. Łącznie opiewają na ponad 10 mln zł. W styczniu Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kontrolę wypłat rządowych dotacji przeznaczanych przez Warszawę na odszkodowania (łączna pomoc dla Warszawy miała wynieść 600 mln zł - po 200 mln

Wakacyjne strajki linii lotniczych wiszą w powietrzu. Będzie chaos?

W ubiegłym roku z odwołanymi lub opóźnionymi lotami borykały się miliony pasażerów. Najpierw powodem były strajki kontrolerów ruchu lotniczego (łącznie 29 dni), a potem lepszych warunków zatrudnienia domagali się pracownicy linii lotniczych. Przez dwa tygodnie października trwała akcja

Zysk operacyjny spółek Aviva TU spadł o 4% r/r do 469 mln zł w I poł. 2019 r.

łącznie 182 mln zł świadczeń z ubezpieczeń życiowych oraz 106 mln zł odszkodowań z polis majątkowych podano również. "Wśród naszych priorytetów jest program PPK. Prowadzimy intensywne rozmowy z pracodawcami w całym kraju, czego efektem jest już ponad 100 umów i decyzji o wyborze naszej oferty

VW zapłaci Amerykanom kolejne miliardy dolarów za manipulacje spalinami

zmanipulowanymi silnikami V6 TDI ze starszych roczników, a w pozostałych 60 tys. zmieni oprogramowanie. Ponadto Volkswagen zapłaci władzom USA 225 mln dol. odszkodowania ze szkody środowiskowe, a władzom stanu Kalifornia - 15 mln dol. Cynthia Giles z EPA oceniała, że niemiecki koncern wyda ok. 1 mld dol. na

Andrzej Klesyk został jednym z inwestorów platformy technologicznej Givt

rozpoczęcia działalności platforma Givt obsłużyła na polskim rynku kilkanaście tysięcy klientów, pomagając im w odzyskaniu odszkodowań na łączną sumę około 10 mln zł. Rynek, na którym działa platforma GIVT, to około 15 mln pasażerów w skali roku borykających się z opóźnionymi lub odwołanymi lotami. Szacuje

PIU: Wartość składki przypisanej TU wzrosła o 15% r/r, odszkodowań o 8% w I poł.

ubezpieczycieli życiowych zwiększył się o 5,2% r/r do 1,19 mld zł, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Ubezpieczyciele łącznie wypłacili poszkodowanym i klientom 19,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I poł. br., co oznacza wzrost o 8% w skali roku.  Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych

Volkswagen zapłaci USA jeszcze 4,3 mld dol. za aferę spalinową

dla środowiska wyrządzone przez te samochody Volkswagen zapłaci administracji USA odszkodowanie w wysokości 225 mln dol., a władzom Kalifornii jeszcze 15 mln dol. To łącznie będzie kosztować koncern ok. 1 mld dol., ale Volkswagen zapłaci również odszkodowanie właścicielom aut ze zmanipulowanym

BP zapłaci 20,8 mld dol. za wyciek w Zatoce Meksykańskiej

, koncern BP w ciągu 16 lat zapłaci 20,8 mld dol. odszkodowania. Z tej kwoty 5,5 mld dol. stanowią kary za złamanie przepisów ekologicznych o zachowaniu czystości wód, a reszta to odszkodowania dla pięciu stanów. To największa w historii USA ugoda w dziedzinie prawa cywilnego. Wstępne porozumienie w tej

Obroty ogółem na rynku Catalyst spadły o 71,5% r/r do 222,88 mln zł w czerwcu

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst w czerwcu br. wyniosła 222,88 mln zł, co oznacza spadek o 71,5% w skali roku, podała giełda. W okresie styczeń-czerwiec łączna wartość obrotów spadła o 25,7% r/r do 1 322,7 mln zł. Wartość obrotów na rynku

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

okresem 2017 r. Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie II kwartałów 2018 r. wyniosły 37,96 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (54,64% łącznych kosztów) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (20,78% łącznych kosztów). W I półroczu

NIK: Pozasądowe komisje medyczne nie pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań

- nawet do dwóch lat - a jej końcowe efekty, jedynie w postaci wydania orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego, nie satysfakcjonują poszkodowanych. System, który nie stworzył możliwości szybkiego uzyskania odszkodowań nie stał się alternatywą dla sądownictwa powszechnego. Liczba rozpatrywanych tam

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

analogicznym okresem 2017 r. Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie 3 kwartałów 2018 r. wyniosły 53,64 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (57,69% łącznych kosztów) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (22,18% łącznych kosztów). W

Przegląd informacji ze spółek

rezerwacji wyniosła 280 sztuk w IV kwartale 2018 r. wobec 580 sztuk rok wcześniej, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił 43,75 mln euro kredytu budowlanego i inwestycyjnego oraz 12 mln zł kredytu obrotowego na budowę Mennica Legacy Tower w Warszawie, podał bank. Łączna kwota kredytu

Lotniska płacą miliony za hałas

nich gigantyczne koszty. - Do dziś na wykonanie izolacji akustycznych na podstawie umów ugody PPL przekazał środki na łączną kwotę ponad 5 mln zł - informuje Marta Witkowska, specjalista ds. PR Lotniska Chopina. Nie chce jednak zdradzić, ile lotnisko wydało na odszkodowania zasądzone przez sąd. Wiadomo

KNF obniżyła karę dla Generali TU do 260 tys. zł, nałożyła 400 tys. zł na Drop

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) obniżyła karę pieniężną nałożoną na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych do 260 tys. zł oraz nałożyła na spółkę Drop karę pieniężną w

Australia pozywa Volkswagena za spalinowy szwindel

Volkswagen publicznie przyznał się do niewłaściwego postępowania i zapłacił kary, których wysokości nie podano. Część australijskich kierowców domaga się już od Volkswagena odszkodowania w sądzie. Kancelaria Maurice Blackburn w pozwie zbiorowym domaga się od niemieckiego koncernu odszkodowania w wysokości

Grupa Lotos miała wstępnie 0,89 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT może mieć dodatni wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 0,3 mld zł, w tym: - Zwiększenie wyniku o +0,4 mld zł: odwrócenie odpisu aktualizującego nakłady na złoże YME - Zwiększenie wyniku o +0,1 mld zł: rozpoznanie należnego

Przegląd informacji ze spółek

Cyfrowy Polsat utworzył nowy nieodnawialny program emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Rada nadzorcza Ailleronu przyjęła rezygnację Łukasza Juśkiewicza z funkcji członka zarządu oraz powołała w jego miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka

Zysk netto spółek ubezp. BZ WBK-Aviva wzrósł o 52% r/r do 109,08 mln zł w 2016r.

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Z WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń odnotowały łącznie 109,08 mln zł zysku netto w 2016 r., co stanowi wzrost o 52% r/r, podała spółka. Składka przypisana brutto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wyniosła 230,7 mln zł (spadek o 5,7% r/r), zaś

KNF nałożyła kary finansowe na ZM Invest, Generali TU i 2 biura usług płatn.

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania lub obowiązku poinformowania o odmowie wypłaty odszkodowania. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły postępowań likwidacyjnych

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 0,2% w skali roku do 3 814,4 mln zł w I  poł. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 19 399,6 mln zł i była wyższa o 8,1% r/r.  "Wyniki

Enea miało 385,75 mln zł zysku netto, 889,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu

Nieudana operacja, tragiczny poród i walka o odszkodowanie. Czy warto wybrać mediacje w sprawach błędów lekarskich?

są szczególnie trudne. Naprzeciwko siebie stają pacjent lub jego rodzina, a po drugiej stronie – lekarz lub szpital. Raz chodzi o odszkodowanie (sprawa cywilna), a raz o ukaranie lekarza (sprawa karna). Wielu lekarzy próbuje „wyłgać się” od odpowiedzialności, nim jeszcze pacjent

Kary za brak polisy OC idą w górę. A wykrywanie nieubezpieczonych coraz lepsze

, odszkodowanie wprawdzie wypłaca UFG, ale potem egzekwuje od sprawcy wypłaconą kwotę wraz ze swoimi kosztami. I jest w tym coraz bardziej skuteczny. Bez OC? Zrobiłeś szkodę, musisz płacić Ponad 36 mln zł wyegzekwował w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. UFG od kierowców, którzy spowodowali wypadki, nie mając

Spółki Warty miały 692,2 mln zł zysku netto, 7 mld zł przypisu składki w 2019 r

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Spółki Warty - majątkowa i życiowa - osiągnęły łącznie 692,2 mln zł zysku netto w 2019 r. i przekroczyły 7 mld zł składki przypisanej brutto, podała Warta. W tym roku Warta chce skupić się m.in. na wdrożeniu nowych, cyfrowych rozwiązań przyśpieszających proces

Budimex ma umowę na dwa odcinki S17 w mazowieckim za łącznie 602 mln zł

Warszawa 22.09.2015 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z Budimeksem umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 o łącznej długości 25,2 km, pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina a granicą województw mazowieckiego i lubelskiego

Przegląd prasy

Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015 --X-Trade Brokers miał wstępnie 37,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. --AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę --LPP miało wstępnie 3,49 mld zł przychodów, 412 mln zysku EBIT w IV kw. --Indeks WIG20 wzrósł

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) -  Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 601,8 mln zł w 2018 roku i był wyższy o 14,5% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł (wzrost o 7,5% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 152,7

Opóźnienie samolotu. Co robić? Walcz o pieniądze za opóźniony lot

kilka razy dziennie. Operator nie może więc na tej podstawie odmówić odszkodowania - argumentował sędzia podczas ogłaszania wyroku w sprawie czteroosobowej rodziny przeciwko firmie Thomas Cook Airlines. Łącznie przysługiwało im w efekcie 1,6 tys. euro. Inne częste, ale trefne wytłumaczenie linii, to na

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

odszkodowaniem. Zatrudnieni na umowach czasowych mogli otrzymać jedynie odszkodowanie. Jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. podważa tę regułę, uznając, że pracownicy zatrudnieni na czas określony również mogą się ubiegać o przywrócenie do pracy. A kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem

Przegląd prasy

: to częściowo efekt przesunięcia terminów rozliczeń --MR przewiduje wypłatę odszkodowań z budżetu za niezapłacone faktury w zamian za część składek pobieranych przez ubezpieczycieli --Patkowski z MF: Po kwietniu załamanie w dochodach budżetowych na pewno będzie i jesteśmy tego świadomi

EuCO chce wypłacać maksymalnie wysoką dywidendę, nawet do 100% zysku grupy

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) chce wypłacać "maksymalną możliwą" dywidendę w kolejnych latach, nawet do 100% skonsolidowanego zysku netto, jeśli inwestycje na to pozwolą, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Lewandowski. "Nasza

DEBN chce skomercjalizować swój wynalazek dot. bezpieczniejszej biopsji prostaty

na całym świecie cierpi z powodu infekcji po wykonaniu zabiegu biopsji prostaty, a co trzeci wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że łącznie każdego roku w krajach rozwiniętych wykonuje się blisko 5 mln biopsji prostaty, z czego około 7% biopsji kończy się infekcjami bakteryjnymi. Na leczenie powikłań

EuCO wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nom. 50 mln zł

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowało o emisji obligacji serii A na kwotę nie większą niż 50 mln zł, podała spółka.   "Pozyskane przez emitenta środki z emisji zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy emitenta i będą służyły

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 1,9% r/r do 1,06 mld zł w I kw

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 1,9% w skali roku do 1 057,6 mln zł w I kw. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 16 252,6 mln zł i była wyższa o 1,9% r/r.  "Wyniki

Tchórzewski obniża zarobki w zarządzie PGNiG

Rekord zarobków w PGNiG ustanowił Mariusz Zawisza, który był prezesem tego koncernu w ostatnich latach rządów PO-PSL. W 2015 r. jego wynagrodzenie wyniosło łącznie 2,85 mln zł, ponad 0,9 mln zł więcej niż rok wcześniej, gdy rozpoczął urzędowanie. Nie wiadomo, ile w tym roku wyniesie wynagrodzenie

Comarch zawarł ugodę z ARiMR ws. umów na projekty OFSA i SIA

nienależytym wykonywaniem przez Comarch umowy OFSA [utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych], wynoszą 3 478 473,6 zł i że zostaną one rozliczone z należnym Comarch od ARIMR odszkodowaniem, którego wysokość w ramach wzajemnych ustępstw ustalono w kwocie 1 478 098,24 zł - z tytułu utraconych korzyści

Przegląd prasy

rozwojem usług TV --PERN przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 roku --Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PQ i PR na łącznie do 45 mln zł --W systemie PERN wciąż pozostaje ponad 200 tys. ton zanieczyszczonej ropy --Zarząd Libetu z T. Lehmannem jako prezesem powołany na

Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Wytwarzanie podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał trzy rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł co pozytywnie wpłynie na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r., podał Tauron Polska Energia.  "Zarząd Tauron Wytwarzanie

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

Dieselgate. Komisja Europejska wstawi się za konsumentami w sporze z Volkswagenem

sądów zbiorowych, w których właściciele felernych aut domagali się odszkodowań. Producent wybrał mniejsze zło, zawierając w kwietniu ugodę z sądem i prawnikami reprezentującymi poszkodowanych. Ugoda zakłada, że koncern zapłaci łącznie prawie 15 mld dol., z czego 10 mld dol. za naprawę lub wykupienie

BSA: 900 tys. zł odszkodowań z tytułu nielegalnego oprogramowania w I półr. 2016

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Do 900 tys. zł wzrosła łączna wartość odszkodowań za korzystanie z nielegalnego oprogramowania w Polsce w I półroczu 2016 r. poinformowała BSA. "Oprócz ugód na łączną kwotę ponad 650 tys. zł zawartych z firmami wykorzystującymi

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli spadł o 25,6% r/r do 4,18 mld zł w 2016

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń spadł o 25,6% r/r i wyniósł 4 183,8 mln zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Towarzystwa ubezpieczeń na życie (dział I) obniżyły w tym okresie wynik o 26,2% r/r do 2 249,2 mln zł, natomiast firmy

Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 489 mln zł w I poł. 2018 r.

łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł, podano również. (ISBnews)

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych; w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i

KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

zamówienia odpowiada zamawiający . Jeżeli zaś powierzy jego przygotowanie specjalistycznej firmie projektowej, ma prawo do uzyskania od niej odszkodowania, gdy projekt zostanie wykonany w sposób wadliwy. Częściową odpowiedzialność za błędy projektowe ponosi również wykonawca robót budowlanych na mocy art

Spółka z grupy Apatora dostarczy gazomierze do Holandii za szac. 8 mln euro

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Spółka pośrednio zależna od Apatora - Geroge Wilson Industries Ltd. (GWi) - zawarła z Landis+Gyr AG umowę dostawy przemysłowych gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski w latach 2016-2020 o szacowanej łącznej wartości 8 mln euro (33,8 mln zł), podał Apator

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 17,3% w skali roku do 5 712,5 mln zł w I-III kw.. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 46 301,6 mln zł i była wyższa o 0,3% r/r. "Wyniki

PZU, czerwone ferrari i były wiceprezes

Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO). Ta firma od lat w imieniu swoich klientów procesuje się z ubezpieczycielami o odszkodowania, których ci im odmówili albo które, zdaniem poszkodowanych, zaniżyli. EuCO usługę wykonuje odpłatnie. Bierze prowizję od uzyskanej dla poszkodowanego kwoty. Obecnie spółka

Gaz-System pozyskał 73 mln zł dofinansowania na gazociąg Czeszów-Kiełczów

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Gaz-System pozyskał ponad 73 mln zł ze środków Unii Europejskiej na budowę gazociągu Czeszów-Kiełczów, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość inwestycji to 132 mln zł.  "Spółka Gaz-System podpisała z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

pokrycie różnicy bilansowej; oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017. - obszar Obrót charakteryzował się wzrostem przychodów ze

KNF: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli spadł do 6,8 mld zł w 2014 r.

dominują odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (59,92% łącznych kosztów). W 2014 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły 33,54 mld zł odszkodowań i świadczeń. Rok wcześniej wartość ta wyniosła 36,22 mld zł. (ISBnews)  

Volkswagen zapłaci w USA ponad 15 mld dol. za spalinowy szwindel

wydał całą tę kwotę. Kilka tygodni temu niemiecki koncern zawarł też wstępną ugodę z 625 swoimi dilerami w USA. Zapłaci im łącznie 1,21 mld dol. odszkodowania za straty po spalinowym szwindlu. Volkswagen negocjuje także ugodę z Departamentem Sprawiedliwości USA w sprawie umorzenia postępowania karnego

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110,5 mln euro, stanowiącej równowartość około 473,5 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.01.2019 r. Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu

Przegląd informacji ze spółek

o.o., spółka zależna Tauron Polska Energia otrzymała odpis pozwu wniesionego przez Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu, w którym Amon domaga się zapłaty odszkodowania na łączną kwotę 29,01 mln zł wraz z odsetkami, podał Tauron. Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II połowie 2019

Gorzyca Wind Invest pozwał Tauron o zapłatę 39,7 mln zł odszkodowania

Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Gorzyca Wind Invest złożył pozew przeciwko Tauronowi Polska Energia o zapłatę odszkodowania w kwocie 39,7 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva poprawiły zysk netto o 14% r/r w 2017 r.

techniczny spółki majątkowej wzrósł do 83,47 mln zł w 2017 r. wobec 80,37 mln zł rok wcześniej, zaś w spółce majątkowej wynik ten wyniósł 67,76 mln zł w porównaniu z 51,82 mln zł w 2016 r.  Wypłacone świadczenia i odszkodowania wyniosły łącznie 45 mln wobec 42,7 mln zł rok wcześniej.  Wskaźnik

Setki reklamacji po przejściu burz. Jak się domagać odszkodowania?

latach . Huraganowy wiatr łamał drzewa, które niszczyły linie energetyczne. W efekcie według rządowego centrum bezpieczeństwa bez prądu było nawet 200 tys. odbiorców, z czego 163 tys. w woj. mazowieckim. Kto może dostać odszkodowanie za brak prądu Ustawowym obowiązkiem firm energetycznych jest

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli spadł o 35% r/r do 2,3 mld zł w I półr.

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń spadł o 35,2% r/r i wyniósł 2 262,9 mln zł w I półroczu 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Towarzystwa ubezpieczeń na życie (dział I) zmniejszyły w tym okresie wynik o 33,4% r/r do 1 131,7 mln

Przegląd prasy

budowlanego i inwestycyjnego oraz 12 mln zł kredytu obrotowego na budowę Mennica Legacy Tower w Warszawie, podał bank. Łączna kwota kredytu udzielonego firmie Golub GetHouse i Mennicy Polskiej S.A. na realizację kolejnych etapów budowy Mennica Legacy Tower przez trzy banki - BOŚ, mBank i Santander Bank Polska

Spółka Krauzego nie dostanie odszkodowania za działkę pod drogę

odszkodowania za dwie działki (łącznie 540 m kw.) zajęte przez tory kolejowe na linii Gdynia - Rumia.

Przegląd informacji ze spółek

w grudniu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 40,3 mln zł i były wyższe o 9,21% r/r, podała spółka. Porozumienie, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, po rozliczeniu przymusowego wykupu wszystkich akcji spółki należących do pozostałych akcjonariuszy, posiada łącznie 5 897

Przegląd informacji ze spółek

CCC Shoes & Bags - spółka zależna CCC - zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Shoe Express S.A. z siedzibą w Bukareszcie, podało CCC. Łączna wartość transakcji to 33 mln euro.  Open Brokers, spółka w 100% zależna od Open Finance, wypłaci łącznie 5 mln zł dywidendy z kapitału

Philip Morris zapłaci byłej palaczce 300 mln dol.

Zjednoczonych, jak i w prawie stanowym. Sprawa pani Naugle była jedną z 8 tys. spraw wniesionych w wyniku przyjęcia przez florydzki sąd pozwu zbiorowego znanego jako Engle kontra RJ Reynolds. Zasądzona wysokość odszkodowania jest najwyższa z dotychczasowych. Łączny wynik pozwu zbiorowego sięga

Prezydent podpisał ustawę usprawniającą prowadzenie inwestycji na kolei

właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto ustawa wprowadza możliwość zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez te podmioty, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy. Zrzeczenie następuje

Czy znów cisza nad reprywatyzacją

Ostatnio ujawniliśmy, że urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości przejęła nieruchomości w Warszawie lub uzyskała za nie odszkodowanie o łącznej wartości ponad 38 mln zł. Może dziwić, dlaczego tym procederem nie zajęło się np. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Obserwuję reprywatyzację od niemal 25