łączne aktywa

Wyprzedaż aktywów ING

Grupa finansowa ING poinformowała o planie sprzedaży aktywów o łącznej wartości 8 mld euro

ING sprzedaje aktywa w Azji i Szwajcarii za 1,5 mld dolarów

W ramach odchudzania i powrotu do podstawowej dzialalności ING chce docelowo sprzedać aktywa światowe warte łącznie 8 mld euro

Energa utworzy odpisy, których wpływ na skons. wynik netto wyniesie -131 mln zł

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Energa w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów w linii biznesowej wytwarzanie za II półrocze 2019 stwierdziła konieczność dokonania odpisów aktualizujących na aktywach wytwórczych konwencjonalnych i CHP (łącznie 180 mln zł), które częściowo

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

odpisu, podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł. "Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie Wytwarzanie i w związku z tym zasadność

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,71 mld zł w kwietniu

PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 495,4 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 378,3 mln zł łącznie: 2 873,7 mln zł 2

KNF: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 237,05 mln zł w I kw. 2020

mld zł; rok temu było to odpowiednio: 84,38 mld zł i 7 mld zł. Aktywa domów maklerskich wyniosły 8,43 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 7,02 mld zł rok wcześniej. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 28,52% wobec 26,15% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 28,77

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Fundusz Reino RF CEE Real Estate, utworzony w ramach strategicznej współpracy Reino Capital i Grupy RF CorVal, zawarł przedwstępne umowy nabycia łącznie 10 nieruchomości należących do Grupy Buma, podało Reino Capital. Łączna wartość brutto nabywanych aktywów

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,28 mld zł w marcu

PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 254,9 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 425,5 mln zł łącznie: 2 680,4 mln zł 2

BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd British Automotive Holding (BAH) ustalił wstępną szacunkową wartość odpisów aktualizacyjnych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 na łączną kwotę

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł do 27,86 mln zł w 2019 r.

6,54 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 79,33 mld zł i 6,62 mld zł. Aktywa domów maklerskich wyniosły 6,64 mld zł na koniec 2019 r. wobec 6,61 mld zł rok wcześniej. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 24,72% wobec 30,4% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 24,94

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,72 mld zł w styczniu

, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 631,6 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 545,1 mln zł łącznie: 3 176,7 mln zł 2

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 3,66 mld zł na koniec maja

przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie. Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.), podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,64 mld zł w grudniu

SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 612,5 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 537 mln zł łącznie: 3 149,5 mln zł 2. Fundusze

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,733 mld zł w listopadzie

, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 545,1 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 647 mln zł łącznie: 3 192,1 mln zł 2. Fundusze dedykowane

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 3,8 mld zł na koniec kwietnia

(nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.). Quercus TFI to pierwsze w

TFI PZU odnotowało rekordowe 1,2 mld zł zewnętrznej sprzedaży netto w I-X 2019

sytuacji rynkowej, tzn. najwięcej aktywów towarzystwo pozyskało do funduszy obligacji skarbowych. Łącznie od początku roku nowe aktywa tych funduszy zwiększyły się o 1 mld zł, podano w materiale. "Największą popularnością cieszy się fundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez, który w okresie 12 miesięcy

Fortum rozpoczęło przegląd aktywów ciepłowniczych m.in. w Polsce

komunikacie. W oparciu o wstępną analizę wydaje się, że aktywa ciepłownicze oraz systemy chłodu sieciowego w wyżej wymienionych lokalizacjach mogłyby się lepiej się rozwijać oraz mieć większy potencjał do podnoszenia swojej wartości w ramach innej struktury własnościowej, dodano. W 2019 łączna sprzedaż

Immofinanz miał 37,6 mln euro straty netto, 1,5 mln euro straty EBIT w I kw.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 37,6 mln euro skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 30,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Przychody z najmu i wynik z zarządzania aktywami wzrosły odpowiednio o 13,4% i 18,1% r/r. FFO 1 (przed

MOL sfinalizował zakup aktywów Chevron w Azerbejdżanie

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - MOL sfinalizował transakcję przejęcia aktywów w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) oraz 8,9% udziałów w rurociągu BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) od Chevron Global Ventures, Ltd i Chevron BTC Pipeline, Ltd

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 4,17 mld zł na koniec marca

subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie. Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów  351,6 mln zł, podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,73 mld zł w październiku

Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 460,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 703,5 mln zł łącznie: 3 164,2 mln zł 2

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,67 mld zł na koniec stycznia

TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł, podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych

BFG ustalił dla ING BSK 124,4 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w br.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski (ING BSK) otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, podał bank. Wynosi ona 124,4 mln zł, łącznie z korektą składki wniesionej w 2019 roku

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,75 mld zł we wrześniu

SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 465,6 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 732,5 mln zł łącznie: 3 198,1 mln zł 2

Larq miało 28,73 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

'wynik ze zbycia oraz wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy'. W 2019 roku z uwagi na spadek wyceny certyfikatów Larq Growth Fund I FIZ wartość aktywów finansowych jakie spółka wycenia przez wynik finansowy spadła łącznie o 30,7 mln zł i wyniosła

BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair

infrastrukturalny RGreen Invest. Portfel obejmuje budowę trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 68MW, a także refinansowanie nabycia już działających farm wiatrowych o łącznej mocy 106MW" - czytamy w komunikacie. Oprócz tego, BNP Paribas samodzielnie sfinansuje inwestycje w trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 4, 67 mld zł na koniec listopada

S.A.)" - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 350,6 mln zł, podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 4,79 mld zł na koniec października

Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A)" - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 350,6 mln zł, podano także. Quercus

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 4,41 mln zł w I-III kw. 2019

zarządzaniu sięgnęły 6,65 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 82,9 mld zł i 7,3 mld zł. Aktywa domów maklerskich wyniosły 6,76 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 6,58 mld zł rok wcześniej. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 26,15% wobec 27,82% rok wcześniej. Łączny współczynnik

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 4, 61 mld zł na koniec grudnia

zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł, podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 170 mln zł w I kw.

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Trzech deweloperów mieszkaniowych obecnych na rynku Catalyst wyemitowało obligacje o łącznej wartości ok. 170 mln zł w I kw. 2020 r. w ramach sześciu emisji, wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator. "W okresie styczeń

Baltona miała wstępnie 61,89 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania - co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 517/536 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 61,8 mln zł"

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,8 mld zł w sierpniu

SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 604,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 761,9 mln zł łącznie: 3 366,6 mln zł 2. Fundusze

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 3,98 mld zł w IV

. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 023,2 mln zł. "Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 976,3 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w

BFG ustalił dla BOŚ 15,67 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w br.

. "Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2020 roku wynoszą 20 529,6 tys. zł, w tym składka na fundusz gwarancyjny banków w wysokości 4 855,6 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I kw. 2019 roku wynosiły 32 051,6 tys

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 1,74 mln zł w I kw.

sięgnęły 7 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 89,91 mld zł i 7 mld zł. Aktywa domów maklerskich wyniosły 7,02 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 6,63 mld zł rok wcześniej. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 26,15% wobec 27,16% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,89 mld zł w lipcu

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 898,8 mln zł, podał Skarbiec

Penta RE sprzedała biurowiec D48 na Mokotowie firmie IAD Investments

na poziomie Gold. Nowy właściciel - D48 to najstarsza słowacka firma, świadcząca usługi finansowe od 1991 r. i zarządzająca aktywami na Słowacji i w Czechach o łącznej wartości ponad 1,03 mld euro. Penta jest środkowoeuropejską grupą inwestycyjną, założoną w 1994 r, działającą głównie w sektorach

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 4,02 mld zł w III

. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 278,1 mln zł. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 4 023,2 mln zł. "Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w

Savills IM nabył centrum logistyczne Leroy Merlin pod Łodzią za 71 mln euro

. Wartość inwestycji wyniosła 71 mln euro i dzięki tej transakcji, łączna wartość portfela aktywów nieruchomościowych zarządzanych przez Savills IM w Polsce, wzrosła do około 1,4 mld euro" - czytamy w komunikacie. Równocześnie nabycie centrum dystrybucyjnego pod Łodzią sprawiło, że wartość aktywów

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,86 mld zł w czerwcu

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 3 862,1 mln

GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5% r/r do 471,9 mln zł w I półr.

zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 493,5 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych (- 21,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.  W końcu czerwca 2019 r. działało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r. "

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,83 mld zł w V

, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 621,1 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 834,0 mln zł łącznie: 3 455,1 mln zł 2. Fundusze

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 9,6 mln zł w I poł. 2019 r.

zarządzaniu sięgnęły 7,07 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 84,18 mld zł i 7,1 mld zł. Aktywa domów maklerskich wyniosły 7,16 mld zł na koniec I poł. 2019 r. wobec 7 mld zł rok wcześniej. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 25,44% na koniec I poł. br. wobec 25,58% rok wcześniej. Łączny

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

września 2019 r., odpis na 0,5 mln zł, łącznie wartość odpisów utworzonych w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 1 mln zł), czytamy w komunikacie. "Łącznie wartość istotnych odpisów i rezerw utworzonych w ciężar skonsolidowanego wyniku finansowego emitenta za 2019 r. wynosi 42,9 mln zł, co

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. - 2,5 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kw.  2020 r. podała spółka.  "Odpisy to

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 4,9 mld zł na koniec września

; - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 350,6 mln zł, podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo

Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

obrotowego 47,9 mln zł, natomiast przychody pozyskiwane z opłaty zmiennej sięgnęły 13,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na koniec marca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 3,3 mld zł. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod

BNP Paribas BP: Obniżki stóp obniżą wynik odsetkowy grupy o 100-130 mln zł

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy BNP Paribas Bank Polska w wysokości 100-130 mln zł, podał bank. "Według szacunków banku

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,99 mld zł na koniec sierpnia

; - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 353,8 mln zł, podano także. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo

Wolf Theiss: W Europie Środk. wzrośnie liczba transakcji restrukturyzacyjnych

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Narastające problemy płynnościowe spółek z sektora przemysłowego i handlu detalicznego mogą przyciągać inwestorów zainteresowanych aktywami podmiotów w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego liczba transakcji na aktywach w sytuacji nieregularnej w Europie Środkowej

Goodman sprzedaje aktywa w Europie Środk.-Wsch., w tym Polsce, za ok. 1 mld euro

; - powiedział prezes Goodman Continental Europe Philippe Van der Beken, cytowany w komunikacie. Finalizacja transakcji podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, zastrzeżono. W czerwcu 2020 roku łączna wartość aktywów zarządzanych przez Goodman Group przekroczy 28,8 mld euro. Firma pozostaje jednym z

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Enei zdecydował o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów i jednoczesnym rozwiązaniu rezerw, podała spółka. Łączne ujęcie tych zdarzeń wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto o 43,7 mln zł, a na EBITDA o 129 mln zł. "

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

względu na jednorazową rezerwę na obligacje GetBack S.A. w wysokości -31,3 mln zł)" - wyjaśnił Buczek. Łączne aktywa pod zarządzaniem na koniec 2019 r. wynosiły 2 637,8 mln zł i były o 5% wyższe w stosunku do końca 2018 r. Saldo nabyć w ramach funduszy w całym 2019 r. wyniosło +23 mln zł z

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2% r/r do 906,9 mln zł w 2018 r. 

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 906,9 mln zł na koniec 2018 r. i był wyższy o 33,2% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 312,5 mld zł (spadek o

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,94 mld zł na koniec lipca

; - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 353,8 mln zł, podano także.  Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów

BNP Paribas BP szacuje wpływ obniżek stóp na wynik odsetkowy na 195-230 mln zł

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska ocenia, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 28 maja 2020 r. o kolejnym obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 0,5% do 0,1% wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i jego grupy za 2020 r. oraz szacuje, że łączny wpływ na

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 4,1% m/m do 256,8 mld zł w grudniu

ekspozycją na akcje, a to w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży odbiło się na aktywach - w grudniu wartość aktywów pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o blisko -11 mld zł, do 256,8 mld zł. To już piąty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonego kapitału spadła"

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 1,2% m/m do 267,8 mld zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w listopadzie o 1,2% m/m do 267,8 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. "To czwarty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość aktywów funduszy

PKO BP: Decyzje RPP i inst. nadzoru obniżą zysk grupy o 850-900 mln zł w br. 

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że wpływ obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o łącznie 1,4 pkt proc., zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto grupy wyniesie w 2020 r. od

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,22 mld zł w listopadzie

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 224,8 mln zł, podał Skarbiec

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16 205,3 mln zł na koniec października

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 205,3 mln zł na koniec października br. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 231,6 mln zł. Aktywa netto funduszy detalicznych w

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

banków wzrosła o 86,1% r/r do 39,6 mln zł); - utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z ewentualnymi roszczeniami klientów z tytułu zwrotu części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 47,1 mln zł; - zwiększenia rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,9 mld zł na koniec czerwca 

Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.  Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,8 mln zł, podano także.  Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i

ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł  

NN Investment Partners International Holdings B.V., podał bank. Cena nabycia płatna na zamknięciu transakcji, po dokonaniu stosownych korekt, wyniosła 166,3 mln zł. Bank szacuje, że transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok. 16 punktów

KNF: Banki zapłaciły 1,86 mld zł podatku bankowego w I poł. 2018 r.

68,7 mln zł więcej niż w I poł. 2017 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Łączna podstawa opodatkowania na koniec czerwca 2018 r. roku wyniosła 861,9 mld zł przy sumie aktywów sektora bankowego na poziomie 1 849,8 mld zł" - czytamy w komunikacie. Wzrost podstawy opodatkowania

Borys: Wartość aktywów w PPK powinna sięgnąć 3 mld zł na koniec 2020 r.

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) powinna sięgnąć 3 mld zł na koniec tego roku wobec ok. 0,3 mld zł obecnie, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Obecny poziom aktywów zgromadzonych w PPK

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,65 mld zł na koniec X

SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 772 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 444,1 mln zł łącznie: 4

SIG i E energija sprzedały polskie elektrownie słoneczne Aberdeen Standard

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Sun Investment Group (SIG) oraz E energija group sprzedały swoje portfolio elektrowni solarnych w Polsce o łącznej mocy 42,37 MW na rzecz Aberdeen Standard Investments, podało SIG. "Aberdeen Standard Investments zgodziło sie nabyć gotowe portfolio

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy

banku za 2019 rok, w łącznej kwocie 288 606 845,42 zł przeznaczony zostanie w następujący sposób: • przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), kwoty 282 337 247,76 zł, • przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku z działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 6

PKP Cargo znacząco zmniejszy capex w ujęciu rocznym w 2020 r.

niematerialnych w wysokości 1 112,7 mln zł, tj. więcej o 24,5% w stosunku do wykonania 2018 r. Dodatkowo w tym okresie Grupa PKP Cargo pozyskała prawa do użytkowania aktywów o wartości 237,6 mln zł wynikające z wejścia w życie MSSF16. Łączne nakłady Grupy PKP Cargo w 2019 roku wyniosły 1 350,3 mln zł, podała

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,94 mld zł na koniec IX

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 września 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła: 6 944,7

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

pozytywnie zaopiniowała aktualizację prowadzonego przez zarząd procesu przeglądu opcji strategicznych. W ramach przeglądu, w ostatnich miesiącach Libet sprzedał aktywa, w wyniku czego do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostaną na 

BFG ustalił dla Millennium 58,2 mln zł składki na fundusz restruktur. banków

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o określeniu dla banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020r. w kwocie 58,2 mln zł (łącznie z korektą składki wniesionej w 2019 roku). Przedmiotowa kwota zostanie rozpoznana w ciężar wyniku pierwszego kwartału 2020

BFG ustalił dla PKO BP 295,83 mln zł składki na fundusz restruktur. banków

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej PKO Banku Polskiego na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 295,83 mln zł, podał bank. "Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy

BNP Paribas BP: 125,96 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w br.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, podał bank. Wynosi ona 125,96 mln zł. "Łącznie składki na BFG

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości

Wartość aktywów TFI spadła o 0,5% m/m do 272,2 mld zł w czerwcu

pierwszych łączna wartość środków w nich zgromadzonych wyniosła na koniec miesiąca 6,29 mld zł - najwięcej w historii tego segmentu" - czytamy dalej. Poza funduszami aktywów niepublicznych tylko w dwóch innych segmentach spadła w czerwcu wartość środków tj. w funduszach surowców o 50,5 mln zł i w

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 18,4 mld zł na koniec maja

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła łącznie 18 447,6 mln zł według stanu na 31 maja br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 638,7 mln zł. "Na powyższą sumę składają się: 1

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. Oferty dotyczą aktywów zlokalizowanych w dwóch jednostkach produkcyjnych spółki, a ich łączna wartość wynosi minimum 40 mln zł brutto, podała spółka. "Po zapoznaniu się z treścią oferty zarząd spółki wyraził wolę prowadzenia dalszych negocjacji

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 4,43 mld zł w grudniu

Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 569,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 379,4 mln zł łącznie: 3 949,1 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 441,7 mln zł 3

Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 16 258,6 mln zł na koniec listopada

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 258,6 mln zł na koniec listopada br. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 205,3 mln zł, podała spółka.  "Na powyższą sumę aktywów

ING BSK: Wdrożenie MSSF 16 obniży współczynnik Tier I i łączny wskaźnik o 10 pb

Graczyk podczas konferencji prasowej.  "Szacujemy, że w związku z wprowadzeniem MSSF 16 na dzień 1 stycznia nasze aktywa trwałe zwiększą się o 500 mln zł. To oczywiście będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowany współczynnik Tier I, jak też łączny współczynnik wypłacalności. Szacujemy, że

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,47 mld zł na koniec lutego

. Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł, podano także. „Luty był kwintesencją tego, czego oczekujemy po roku 2018. Indeksy giełdowe na świecie podlegały silnym wahaniom. Nieźle zachowywały się tylko akcje amerykańskie i rynków wschodzących. Ale S

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 000 zł, podał bank.  "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

Polenergia: Operacje dot. odpisów mają 5,7 mln zł wpływu na wynik brutto za 2018

firmy przypisaną do segmentu energetyki konwencjonalnej, podała spółka. Łączny szacowany wpływ tych operacji na skonsolidowany wynik brutto spółki za 2018 rok wynosi 5,7 mln zł. "W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy, w dniu 20 grudnia 2018 roku spółka

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 6,92 mld zł na koniec lipca

- TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 929,1 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 615,0 mln zł łącznie: 4.544,1 mln zł 2. Fundusze dedykowane

BNP Paribas RE Poland: Inwestycje w nieruch. komercyjne to 1,8 mld euro w III kw

. Uzyskany wynik to efekt 50 zrealizowanych transakcji, obejmujących ok. 75 obiektów biurowych o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Wciąż w centrum uwagi inwestorów znajduje się Warszawa, która odpowiada za ok. 60% wolumenu wszystkich inwestycji w aktywa biurowe w 2019 roku, co daje kwotę ponad 1,6 mld euro

Ipopema TFI ma umowy ws. przejęcia zarządzania 20 funduszami od Lartiq TFI

funduszy zarządzanych dotychczas przez Lartiq TFI, w tym 2 funduszy rynku kapitałowego" - czytamy w komunikacie. Wszystkie ww. umowy traktowane łącznie uznano za istotne ze względu na liczbę funduszy przejmowanych na ich podstawie w krótkim okresie, w połączeniu z łączną wartością ich aktywów i

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 12,2% r/r do 14,6 mld zł w 2019 r.

z tytułu opłat i prowizji wzrósł się o 8,4% do 13,32 mld zł. "Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były

PEM miało 9,83 mln zł zysku netto, 14,76 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

zarządzaliśmy aktywami wynoszącymi 2 606 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat przychody z opłaty stałej za zarządzanie rosły w tempie 6,2% średniorocznie: z 28,4 mln zł w roku 2014 do 38,3 mln zł w roku 2019. Łączne przychody z tytułu zarządzania wyniosły w 2019 roku 50,2 mln zł i były o 4% niższe niż w

Getin Noble Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 140-200 mln zł w 2020

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie 140-200 mln zł, podał bank. Wpływ ten

Gawęda z MAP: Import węgla kamiennego spadł do 16,7 mln ton w 2019 r.

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Import węgla kamiennego do Polski spadł o 2,6 mln ton r/r do 16,7 mln ton w 2019 r., poinformował wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda. "Wysoki import w ostatnich latach był

Pekao: Obniżki stóp przez RPP obniżą wynik finansowy grupy o ok. 650-700 mln zł

;Szczególnie istotne znaczenia mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stopy referencyjnej 17 marca 2020 roku, 8 kwietnia 2020 roku oraz 28 maja 2020 roku (łącznie o 140 punktów bazowych, do obecnego poziomu 0,1%). Powyższe trzy decyzje o obniżce stóp łącznie zmniejszą wynik finansowy netto

EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

: utrzymującą się silną pozycją kapitałową banku, dobrą jakością portfela kredytów, wysoką efektywnością działalności, a także wzrostem skali działalności po przejęciu części aktywów Deutsche Bank Polska" - czytamy w komunikacie. EuroRating pozytywnie ocenia poziom wyposażenia banku w kapitał. Jakkolwiek

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%" - czytamy w komunikacie. Łączne aktywa netto pod zarządzaniem grupy kapitałowej na koniec 2019 r. wynosiły 2,9 mld zł i były mniejsze od aktywów na koniec 2018 r. o 5,4 mld zł. Grupa kapitałowa odnotowała spadek aktywów netto pod zarządzaniem o 65,06% w

KNF nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 5 mln zł

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę pieniężną w wysokości łącznie 5 mln zł w związku z naruszeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała Komisja. "Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję

Strategia JSW zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w l. 2020-2030

nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW" - czytamy w komunikacie. Główne cele strategii finansowania działalności to: - Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów