łączenia funkcji

PKP Energetyka: Beata Górniak i Marek Kleszczewski weszli w skład zarządu

zarządu" - powiedział prezes Wojciech Orzech, cytowany w komunikacie. Beata Górniak nową funkcje będzie łączyć z dotychczasowym stanowiskiem - dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Pracuje w PKP Energetyka od 2017 roku. Wcześniej zarządzała działami personalnymi i HR w takich

PGZ: A. Kensbok powołany na prezesa, w zarządzie też M.Pietrzyk i H. Stępniewicz

polskich i międzynarodowych korporacjach, firmach produkcyjnych i konsultingowych. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Był m.in. wiceprezesem PepsiCo w Europie

Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

innym podmiotom oraz gwarantujące transparentność przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami i przewoźnikami); - zakazuje łączenia określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego (zakaz ten ma obowiązywać w okresie

Medinice nawiązało współpracę z niemieckim producentem sprzętu medycznego

podczas zabiegów ablacji bez konieczności użycia szkodliwego dla pacjentów i personelu medycznego rentgena. CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. Łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej

Małgorzata Kot została powołana do zarządu PZU Życie 

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZU Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU.  "Małgorzata Kot łączy praktyczną znajomość rynku ubezpieczeniowego z gruntownym ekonomicznym wykształceniem. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i

ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd; Tomasz Wolanowski prezesem (aktual.)

Tomasz Wolanowski. Paweł Łojszczyk pracuje w ABB prawie 30 lat. W latach 2013-2019 był prezesem ABB sp. z o.o. Obecnie funkcję prezesa ABB Power Grids Poland łączy z obowiązkami dyrektora zarządzającego ABB Power Grids w Czechach, Słowacji i Bułgarii, podano w komunikacie. Z kolei nowy

ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd; Tomasz Wolanowski prezesem

funkcję prezesa ABB Sp. z o.o. łączy z obowiązkami dyrektora Biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce, podano również. W nowym modelu organizacyjnym, ABB funkcjonuje w zakresie czterech niezależnych biznesów: Elektryfikacji, Automatyki Przemysłowej, Systemów Napędowych oraz Robotyki i Automatyki

SimFabric powołał MobileFabric i wchodzi w segment gier mobilnych

w nowej spółce objął funkcję prezesa zarządu Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie. Działalność MobileFabric będzie skoncentrowana na produkcji gier, głównie z gatunku symulatorów, na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Spółka zajmie się także portowaniem (dostosowanie technologiczne

Libet uruchomił pierwszą w branży platformę online

pandemii oraz związane z tym kanałem większe bezpieczeństwo zakupów w czasach koronawirusa, tylko utwierdza nas w przekonaniu o słuszności realizacji tego nowego projektu" - powiedział wiceprezes Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie. Nowy serwis łączy funkcje sklepu internetowego z dostępem do

Play przybliży seniorom nowe technologie w ramach akcji 'zostańwdomu'

postrzeganiem starości, walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, a także łączenie pokoleń. Cała akcja zakończy się konkursem, w którym seniorzy będą mogli pochwalić się nowymi umiejętnościami. Partnerem technologicznym i fundatorem nagród jest Samsung" - czytamy dalej. Pierwszy z materiałów

Prezes SAP Polska Kinga Piecuch obejmie kierownictwo struktur w CEE

rozwój rozwiązań SAP skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Austrii, oraz sieci partnerów SAP w tym regionie. W pierwszym okresie sprawowania nowej funkcji - do czasu ogłoszenia następcy - będzie łączyła tę rolę z dotychczasowymi obowiązkami

Meetbit pracuje nad aplikacją Meetlify wspomagającą kontakt bizn. online(aktual)

rynku systemami telekonferencyjnymi pozwoli uczestnikom skutecznie realizować założone cele biznesowe. "Dzięki aplikacji Meetlify uczestnicy indywidualni mogą wyszukać znanych i potencjalnych partnerów biznesowych w lokacji targów (funkcja wykrywania bliskości) i samodzielnie zorganizować

Meetbit pracuje nad aplikacją Meetflify wspomagającą kontakt biznesowy online

potencjalnych partnerów biznesowych w lokacji targów (funkcja wykrywania bliskości) i samodzielnie zorganizować wartościowe spotkania. Natomiast dzięki funkcji wykrywania bliskości mogą odnaleźć przybyłych w lokalizację eventu innych uczestników i organizować wartościowe prezentacje samodzielnie. Po powrocie do

Aplikacja mobilna CCC ma ponad 1,4 mln użytkowników po roku działania

płynnie przechodzą między kanałami online i offline. Aplikacja mobilna jest wtedy obecna na etapie łączenia tej wielokanałowej ścieżki klienta. Chcemy wykorzystywać aplikację nie tylko jako kanał sprzedaży, ale także jako narzędzie, które pomoże nam w odpowiednim doborze produktów do przyszłych kolekcji

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

inicjatyw legislacyjnych, podkreślają FPP i CALPE. "Wspólną cechą tych rozwiązań jest wprowadzenie mechanizmów gwarantujących niezależność – w tym zakaz łączenia funkcji w ciele oceniającym z funkcjami w administracji rządowej lub organach ustawodawczych. W polskim systemie prawnym nie ma

mBank ma zgodę KNF na działanie jako TPP, stworzy otwartą bankowość

Erdman, cytowana w komunikacie. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami, na rynku płatniczym powstanie zupełnie nowy typ firm - TPP.  Będą one mogły łączyć się z systemami bankowymi i na tej podstawie oferować nowe sposoby płacenia, a także usługi oparte na informacjach z kont bankowych klientów

Marian Halicki zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Hyperiona

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Wiceprezes Hyperiona Marian Halicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka.  "Do spółki wpłynęła rezygnacja pana Mariana Halickiego z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu emitenta. Pan Marian Halicki nie podał przyczyn rezygnacji

EY: 38% klientów korzysta tylko z kanałów tradycyjnych, kupując ubezpieczenia

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W celu wyszukania odpowiedniej polisy 38% klientów korzysta jedynie z kanałów tradycyjnych, 27% wykorzystuje do tego tylko kanały cyfrowe, a 35% łączy obie te możliwości, wynika z badania EY "Jak Polacy kupują ubezpieczenia?". Pierwszym powodem zakupu

Zarząd Altus TFI z prezesem Krzysztofem Mazurkiem powołany na nową kadencję

funkcji członków zarządu spółki na nową kadencję, która rozpocznie się od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017. - Krzysztof Mazurek – prezes zarządu spółki, - Andrzej Zydorowicz – członek zarządu spółki - Andrzej Ladko - członek

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

kolejowych (np. Intercity, Cargo) lub podmioty sprawujące kontrolę nad tymi przewoźnikami; -  zakaz łączenia określonych funkcji lub zajmowania stanowisk  jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego; -  ograniczenie możliwości zlecania zadań zarządcy

Uber Polska: Chcemy pomóc kierowcom i miastom dostosować się do nowych przepisów

płatności, aplikacja oferuje użytkownikom wachlarz funkcji bezpieczeństwa, takich jak m.in. przycisk bezpieczeństwa, śledzenie GPS, całodobową obsługę klienta, wykrywanie nieoczekiwanych zdarzeń podczas jazdy oraz system weryfikacji kierowców i tablic rejestracyjnych. Nieustannie rozwijamy naszą aplikację

Medinice ma amerykański patent na elektrodę diagnostyczną

, poinformowała spółka. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie przez spółkę opłaty administracyjnej. "CathAIO łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Elektroda CathAIO przeznaczona jest do

Premier Szydło powołała Pawła Gruzę na stanowisko wiceministra finansów

funkcję doradcy społecznego w ministerstwie. Będzie doradzał w zakresie reorganizacji pracy w urzędzie. Funkcję doradcy społecznego będzie łączył z funkcją prezesa BGK Nieruchomości. "Do najważniejszych zadań Mirosława Barszcza będzie należało doradztwo w zakresie: - zaplanowania docelowej

Echo Investment rozpoczęło budowę I etapu projektu Fuzja w Łodzi

111 m2 z możliwością łączenia. "Cieszymy się, że po wielu miesiącach przygotowań mogliśmy rozpocząć budowę pierwszego etapu inwestycji - części mieszkaniowej, którego zakończenie planujemy na koniec przyszłego roku. Od dzisiaj, każdego dnia, będziemy coraz bliżej od ukończenia tego wyjątkowego

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej umożliwiającymi pełnienie funkcji kierownika budowy do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Wykonawca wykazał we wstępnym oświadczeniu o spełnieniu warunków

Przegląd informacji ze spółek

Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podała spółka. Do pełnienia funkcji członków zarządu PZ Cormay kolejnej

Echo Investment sprzedało 1. biurowiec Browarów Warszawskich za 76,8 mln euro

. "Cieszymy się, że GLL Real Estate Partners i najemcy doceniają naszą strategię budowania zintegrowanych fragmentów miast, które łączą miejskie funkcje i przyciągają ludzi, którzy mogą tu mieszkać, pracować i spędzać wolny czas" - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

przewiduje premiowanie najlepszych wyników poprzez redukcję opłat transakcyjnych w maksymalnej wysokości 20 000 zł miesięcznie. Program łączy się z obniżką opłat związaną z pełnieniem funkcji animatora rynku. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW

Boston Consulting Group otwiera w Warszawie regionalne biuro BCG Platinion

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Boston Consulting Group (BCG) otwiera w Warszawie biuro BCG Platinion, technologicznego ramienia firmy, które będzie pełniło funkcję hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej, poinformował ISBnews szef Digital BCG i dyrektor w warszawskim biurze BCG Rafał Krzyżaniak

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

powinien być skalowany do setek terabajtów i petabajtów danych i obejmować funkcje wyszukiwania, zarządzania wiedzą, analizy i analizy powiązań, musi również zapewniać kompatybilność z otwartymi interfejsami API, połączeniami z bazą danych JDBC / ODBC, przeszukiwaniem sieci i narzędziami e-discovery, jak

ML System miało 2,15 mln zł zysku netto, 6,7 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

; - napisano w komunikacie. W lipcu bieżącego roku spółka otrzymała patent na wynalazek pod nazwą "fotoniczna szyba zespolona". Rozwiązanie to łączy ze sobą trzy funkcje: produkcji energii, oświetleniową (efekt luminescencyjny) oraz grzewczą (wewnętrzna warstwa). "Szyba znajdzie zastosowanie

Cherrypick Games będzie rozwijać gry na platformę gier mobilnych Skillz

funkcji autorskiej wersji gry, podano także. "Duże oczekiwania spółka wiąże także z e-sportową wersją 'Touchdown Hero'. To zręcznościowa gra w stylu endless runner, w której gracze przesuwając palec po ekranie, kontrolują bieg zawodnika futbolu amerykańskiego. Ich celem jest zręczne manewrowanie

Ultima Ratio ma umowę o współpracy z platformą Umownik

zapis, rozstrzygane będą przez Ultima Ratio, podano w komunikacie. "Partnerstwo z Umownikiem doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Z całych sił dążymy do współpracy z systemami, dla których arbitraż stanowi naturalne rozwinięcie standardowych funkcji, jak systemy do "miękkiej"

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

funkcji wsparcia w Famurze. 13 marca 2020 r. powiadomiono stronę społeczną o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących 84 etaty w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famurze (względem 2 622 przeciętnego zatrudnienia w 2019 r.). Po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem procedur związanych

Frans-Willem de Kloet zainwestował w technologiczną spółkę Sellions

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Frans-Willem de Kloet, przez wiele lat pełniący funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego spółek grupy Liberty Global (w tym UPC Polska), zainwestował w Sellions, podała spółka. Firma tworzy systemy automatyzacji sprzedaży nowej generacji. Z jej aplikacji

Energooszczędna, inteligentna, spójna z oknami i drzwiami. Jak wybrać bramę garażową do domu?

i zewnątrz czy automatyczny system, który wymusza zatrzymanie opadania bramy przy wykryciu przeszkody. – Ważną funkcją dla klientów jest także możliwość obsługi bramy np. przy użyciu pilota. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno lub pada deszcz czy śnieg

MyTaxi wprowadza w Warszawie przejazdy łączone MyTaxi Match. To zabije Ubera?

wprowadzić jej w Polsce. W przypadku MyTaxi to jest pilotaż, który potrwa miesiąc, ale po ocenie jego efektów nowa funkcja ma szansę na dobre zagościć w Warszawie i trafić do innych miast. W pierwszej kolejności do Trójmiasta. MyTaxi oczekuje, że w ciągu kilku lat odsetek przejazdów w modelu MyTaxi Match

CBRE: Podaż nowej powierzchni handlowej wzrośnie o 27% r/r do 460 tys. m2 w 2018

wyróżnili pięć, ich zdaniem, najważniejszych: - kierunek #1 - centra społecznościowe: centra handlowe przestają być wyłącznie destynacją zakupową, a stają się centrami społecznościowymi. Zyskują rozbudowane funkcje rozrywkowo-rekreacyjne, kulturalne, są wzbogacane o przestrzeń publiczną. Dzięki temu

M. Błaszczyk zastąpi T. Solorza jako prezes Cyfrowego Polsatu od 1 kwietnia

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu z dniem 31 marca. Rada nadzorcza powołała na funkcję prezesa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka, obecnego prezesa spółki Telewizja Polsat, z dniem 1 kwietnia, podała spółka. Nowym prezesem

BOŚ: Wsparcie dla 26 projektów w projekcie Jessica w woj. śląskim to 263 mln zł

nadanie nowych funkcji terenom i obiektom zdegradowanym i nieużytkowanym. Przestrzenie użyteczności publicznej mają łączyć swe funkcje z typowo komercyjnymi. Galerie, biblioteki, sale koncertowe, czy konferencyjne mają tworzyć harmonijną całość z przestrzenią biurową, handlową i usługową, podnosząc ich

Lewiatan: PPK spowoduje wzrost kosztów pracy, obciążających głównie pracodawców

, ponieważ nie powinno się łączyć funkcji rynkowego gracza i kontrolera rynku. Proponowane w projekcie nadanie TFI należącemu do PFR statusu domyślnego TFI w przypadku nie dokonania wyboru przez pracodawcę, jest wyrazem uprzywilejowania jednego z podmiotów rynkowych i narusza zasadę równej konkurencji"

Mastercard wspólnie z The Heart stworzy 'fabrykę startupów' The Heart Ventures

Ventures został Maciej Marszałek, który wcześniej pełnił funkcję chief digital & data officer w Grupie Axa w Madrycie, nadzorując proces cyfrowej transformacji na 29 rynkach Ameryki Południowej, Afryki, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, wskazano również. "Wdrażanie nowych modeli

BCG: Po pandemii zmiany technologiczne w bankach zajmą rok zamiast 10 lat

końca się działo, a teraz może przyspieszyć" - stwierdził Rey. Według BCG, cyfryzacja funkcji w zakresie ryzyka, skarbu i compliance umożliwi bankom wcześniejsze przewidywanie wydarzeń o charakterze wstrząsu dla systemu (disruptive events) oraz ich potencjalnych implikacji, a także - szybsze

Zbigniew Tracichleb został powołany na prezesa zarządu PKP LHS

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Dotychczasowy zarząd spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) w składzie: prezes Łukasz Górnicki i członkowie zarządu Mirosław Smulczyński oraz Daniel Pitrus - został odwołany z dniem 13 stycznia rezygnacje z funkcji. Na stanowisko prezesa spółki powołany

Asbis planuje wprowadzić na rynek intuicyjną klawiaturę Prestigio Click&Touch

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Asbis planuje wprowadzić na rynek pod marką własną Prestigio pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch. Łączy ona w sobie właściwości klasycznej klawiatury, touchpada i myszki komputerowej, podała spółka. Asbis planuje rozpoczęcie produkcji klawiatury

mPay rozpoczyna współpracę z Polonusem, wdroży nową wersję aplikacji

aktywacyjne do systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Dodatkowo wprowadzimy funkcję zakupu biletów na przejazdy autokarowe zarówno na trasach krajowych, jak i zagranicznych, gdyż od dziś rozpoczynamy współpracę z firmą Polonus" - powiedział Hejduk podczas konferencji prasowej. Jak wyjaśnili

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces reorganizacji grupy w Polsce

łączył zarządzanie funkcjami operacyjnymi Grupy ze swoimi podstawowymi obowiązkami do czasu wyboru nowego dyrektora operacyjnego" - czytamy w komunikacie. W styczniu br. Pfleiderer Grajewo zamknął transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na

Koniec z przepłacaniem za parkowanie i jazdę komunikacją. Nowe aplikacje dla kierowców i pasażerów

bilety czy parkowanie. Wielu pasażerów nie wyobraża sobie życia bez SkyCash czy Jak Dojadę, które ostatnio w Warszawie dodało funkcję zakupu biletu bezgotówkowo i oferuje takie same stawki jak na biletach papierowych. Tymczasem – jak pokazują badania ankietowe Inkubatora Innowacji Visa &ndash

Cztery rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić w internecie

wymagający użytkownicy powinni skupić się na pakiecie, który będzie zawierał m.in. zaporę sieciową (tzw. firewall), ochronę poczty e-mail i dedykowaną ochronę bankowości internetowej podczas logowania do banku. Dodatkową i praktyczną funkcją może być również monitor sieci domowej. Opcja ta poinformuje o

Huckleberry Games przygotowuje rozszerzoną wersję gry 'Edengrad'

zwiększenie przystępności gry i eliminację wykrytych błędów. Tym razem dodatkowo prezentujemy nowe funkcjonalności i łączymy je w płynny sposób z naszym nowym produktem, jakim jest Edenit. Jeśli testy potoczą się po naszej myśli, nowa waluta wykorzystująca technologię blockchain zintegruje wszystkie nasze

Poczta Polska dostała dostęp do żyły złota. Czy nasze dane są bezpieczne?

, np. od lipca 2017 roku współtworzył Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT Archidiecezji Gdańskiej, a od października 2017 do grudnia 2018 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego Roku Jubileuszu Ojca Pio, m.in. będąc jednym z pomysłodawców akcji modlitewnej „Z Maryją i ojcem Pio

Ardigen powołał K. Milanowską, R. Urniaża i Ł. Nowaka na członków zarządu

organizm człowieka z wykorzystaniem unikalnych w skali światowej metod łączących metagenomikę ze sztuczną inteligencją. Pierwsze komercyjne produkty w tym obszarze powinny pojawić się w przeciągu roku" - czytamy dalej. Łukasz Nowak obejmie w zarządzie funkcję Chief Operating Officer oraz pokieruje

Morawiecki: Chcemy być rządem modernizacji dla polskiego społeczeństwa

budowali Polskę silną i bezpieczną - na granicach zewnętrznych, wewnątrz kraju i bezpieczną finansowo. Nie jesteśmy i nie chcemy być rządem dogmatycznym, doktrynalnym - ani rządem jednych skrajności: socjalizmów, ani drugich: neoliberalizmów. Chcemy byś rządem, który łączy właśnie gospodarkę ze

Integracja Dotpay i eCard, z portfela MCI, ma zakończyć się w I kw. 2017 r.

synergii przychodowych i kosztowych wynikających z połączenia obu spółek zaowocować ma podwojeniem wyniku EBITDA do końca 2017 roku. Za realizację tego celu oraz wdrożenie nowej strategii łączących się spółek odpowiedzialny będzie Andrzej Budzik, który nową funkcję prezesa zarządu eCard będzie łączył z

Pronar pozyskał dodatkowe 30 mln zł pożyczki z ARP

Pronar zgłosił się do ARP. Za pozyskane finansowanie w wysokości 30 mln zł firma zakupi materiały do produkcji na realizację nowych zamówień. "Przy udzielaniu pożyczek ważnych jest dla nas kilka kryteriów. Cenimy nie tylko innowacyjność finansowanych projektów, ale także funkcję firmy dla rozwoju

PKP otworzyły nowy dworzec w Sopocie

, wykorzystującym ogromny potencjał zarówno terenów miejskich, jak i kolejowych" - powiedział dyrektor zarządzający ds. nieruchomości Grzegorz Tomaszewski, cytowany w komunikacie.  Tzw. Nowe Centrum Sopotu łączy w sobie różnorodne funkcje. Poza dworcem z infrastrukturą służącą podróżnym, można

Szef Biedronki odchodzi po 15 latach. Jest już następca

Da Silva został szefem Biedronki w 2000 roku. Za jego rządów zadłużona początkowo sieć sklepów zdobyła pozycję lidera. W 2010 roku odszedł, ale wrócił w 2014. Łączył od tamtej pory stanowisko szefa Biedronki, dyrektora operacyjnego całej grupy Jeronimo Martins oraz country managera nadzorującego

Przegląd prasy

rachunków za drożejącą energię może kosztować nawet 4 mld zł - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski  --JLL i REAS łączą siły, by skorzystać ze wzrostu na rynku mieszkaniowym Parkiet -- Rosnące koszty pogrążą polskie kopalnie -- Firmy niechętnie sprzedawały pakiety mieszkań

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

łączą przełomowe innowacje, dzięki którym wrażenia wizualne są jeszcze bardziej wciągające, z funkcjami, które pozwalają lepiej zintegrować telewizor w ramach domowego ekosystemu.   Źródło: spółka Samsung Electronics: Ogłosił wprowadzenie na rynek nowych urządzeń Galaxy S10 Lite i Galaxy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najważniejsze. Brzeg sieci łączy oba te światy, dzięki czemu aplikacje mogą harmonijnie egzystować z funkcjami sieciowymi. Źródło: spółka Nokia: Została uznana za jedną z najbardziej etycznych firm na świata 2020 przez Instytut Ethisphere, globalnego lidera w wyznaczaniu i rozwijaniu standardów etycznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

środowiskach, a już 26% dąży do wykorzystania technologii open source tam, gdzie jest to możliwe. Organizacje wchodzą w kolejny etap transformacji: chcą łączyć usługi cyfrowe z wcześniej niepowiązanych branż i segmentów budując w ten sposób nowe ekosystemy w celu tworzenia wartości. W rezultacie 

Medinice podpisał listy intencyjne dot. współpracy z dwiema chińskimi firmami

fluoroskopii rentgenowskiej. Ponadto Medinice mogłoby pomóc udoskonalić system chińskiej firmy do mapowania 3D" - powiedział Stec, cytowany w komunikacie. Medinice podkreślił, że dzięki zwiększonej liczbie pierścieni MiniMax łączy funkcje diagnostyczne (mapowanie i lokalizacja) oraz lecznicze (ablacja

WSiP: Nowa struktura firmy obejmuje pion 'szkolny' i 'otwarty'

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) wprowadziły nową strukturę firmy, która obejmuje obecnie Pion Rynku Szkolnego i Pion Rynku Otwartego. Drugi z pionów łączy wszystkie obecne i przyszłe obszary pozaszkolnej oferty edukacyjnej, podała spółka. "

Przegląd informacji ze spółek

portfolio wydawanych gier o nowe tytuły. Rada nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania odwołała Grzegorza Minczanowskiego z funkcji prezesa zarządu, powierzając mu pełnienie obowiązków wiceprezesa, odwołała ze składu zarządu Ewę Łuczyk oraz oddelegowała przewodniczącego rady nadzorczej - Henryka

ML System widzi potencjał na rynkach eksportowych, m.in. w USA

" - powiedział Cycoń. Spółka niedawno informowała o otrzymaniu patentu na wynalazek pod nazwą fotoniczna szyba zespolona. Rozwiązanie łączy ze sobą trzy funkcje: produkcji energii, oświetleniową (efekt luminescencyjny) oraz grzewczą (wewnętrzna warstwa). Szyba znajdzie zastosowanie w wyposażeniu

Informacyjna żonglerka w Ministerstwie Cyfryzacji

wicedyrektorem COI została Monika Jakubiak, która przez parę dni łączyła to stanowisko z funkcją dyrektora finansowego w spółce Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zajmującej się magazynowaniem gazu. Ale czy Jakubiak została powołana zgodnie z przepisami? Ministerstwo i informacyjne roszady 27 stycznia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;motorola edge+ oraz motorola edge. To wyjątkowe urządzenia, będące efektem wieloletniego doświadczenia motoroli, które łączą w sobie najnowsze zdobycze technologii. Szybka łączność 5G, dynamiczny wyświetlacz prezentujący realistyczny obraz, niezrównane funkcje fotograficzne, zupełnie

Prospekt Tower Inv. wz. z przejściem na GPW z NC może trafić do KNF nawet dziś

morzu. Chcemy więcej czyli zrealizować kolejne 50 projektów do 2022 r. Chcemy realizować to innowacyjnie, czyli musimy zacząć łączyć handel z innymi funkcjami - biurową i mieszkaniową. Mamy już kilka takich projektów w trakcie opracowań" - wskazał prezes. Projekty z częścią mieszkaniową mają być

ZM Ropczyce liczą na utrzymywanie się koniunktury przez kolejne 2-3 lata

- jest to dla nas kluczowe, bo takie projekty mają dłuższą perspektywę i pełnią stabilizującą funkcję" - powiedział Siwiec. ZM Ropczyce również intensywnie pracują nad lean manufacturing i porządkują sferę gospodarczą. Spółka jest w trakcie procesu łączenia ze spółką zależną ZM Service, która

Zbrojne ramię Ministerstwa Środowiska. Kosmiczny pomysł PiS

(PIG). Jest to najstarszy instytut naukowy w Polsce. Za trzy lata świętowałby stulecie. Ale pewnie nie dożyje jubileuszu. Projekt firmuje wiceminister środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek. Zajmował te stanowiska także w poprzednim rządzie PiS. Państwowa Służba Geologiczna ma łączyć

Faour z PAIH: Obroty handlowe z ZEA powinny przekroczyć 1 mld USD w 2020 r.

pierwsze, rozciągamy nasze działania w czasie, nie koncentrujemy się tylko na tym okresie pół roku, kiedy trwa wystawa. Po drugie, w szczególny sposób chcemy zaprezentować na wystawie firmy, które łączą się z tematem Expo i z tematem przewodnim polskiej ekspozycji" - powiedziała Dyląg-Sajór w rozmowie

Uber 'robi porządek' z partnerami i wprowadza szkolenia dla kierowców

. wdrożenie wymogów licencji na przewóz osób czy licencji taxi, a także wdrożenie w aplikacji Uber nowych funkcji z zakresu bezpieczeństwa, takich jak Lista Kontaktów, Współdzielenie trasy przejazdu w czasie rzeczywistym czy Przycisk Bezpieczeństwa" – wskazano również. "Rozumiemy, że naszym

Idea Bank chce być liderem w pozyskiwaniu nowych firm, zachęca integracją usług

. Zdaniem Górskiego, tak zbudowany system pozwala na wprowadzanie kolejnych funkcjonalności, jak wprowadzony kilka tygodni temu kasoterminal, czyli urządzenie łączące funkcje kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędza, ponieważ nie musi kupować dwóch urządzeń; uproszczony

Kino Helios w Blue City w Warszawie ma zostać otwarte w II poł. 2017 r.

dźwięk Dolby Atmos - unikalny na polskim rynku. Widzowie będą też mogli skorzystać z oferty kawiarni i barów kinowych, podano również. Centrum Blue City łączy w sobie funkcje handlową, rozrywkową i biurową. W Blue City można znaleźć obecnie ponad 200 sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i

Jak Prawo i Sprawiedliwość naprawia CEPiK

; - stwierdził rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. Nowy szef COI ma sprawować tę funkcję około trzech miesięcy do wyboru dyrektora Ośrodka w konkursie i będzie łączyć pracę na państwowej posadzie z zajęciami w prywatnych spółkach. "Umowa z panem Adamem Sobczakiem przewiduje, że będzie on obecny w COI dwa do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nowy rekord - spotkania odbywające się w Microsoft Teams każdego dnia trwają 2,7 mld minut. Oznacza to wzrost o 200 proc. z 900 milionów, które zaobserwowaliśmy w połowie marca. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na technologię, która zarówno łączy jak i zapewnia bezpieczną produktywność. Z oferty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Blisko sześć lat po uruchomieniu smartDOM - wspólny program Plusa i Cyfrowego Polsatu - jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny, podał operator. Z programu korzystają już ponad 2 mln klientów, a łączna liczba posiadanych przez

Polska Grupa Odlewnicza uruchomi program emisji obligacji na kwotę do 100 mln zł

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Odlewnicza (PGO) uruchomi program emisji obligacji na łączą kwotę do 100 mln zł, podała spółka. Program może być realizowany do 30 czerwca 2019 r. "Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2016 r

UKE: 10,8% Polaków korzystało z internetu rzeczy, 5,4% ze 'Smart Home' w 2017 r.

; Internet of things (w skrócie IoT, po polsku: internet rzeczy), Machine2Machine (w skrócie M2M) to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają różnym przedmiotom, takim jak m.in. telewizor, lodówka, system alarmowy czy samochód, na łączenie z siecią internet, wyjaśnił UKE.  Respondenci

Tylko do końca lutego emeryci muszą się rozliczyć z ZUS. Niewykluczone, że rząd zakaże dorabiania do emerytury i renty

rozliczenie Obowiązek rozliczenia się z dorabiania na emeryturze dotyczy m.in. członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie w związku z „pełnieniem swojej funkcji”, oraz przychodów uzyskanych z pracy za granicą, a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. policja

Opoka Ventures kupił polskie i niemieckie aktywa agencji pracy Devonshire

ma pełnić funkcję wehikułu inwestycyjnego, konsolidującego podmioty  z rynku HR. Obecnie łączy ona, pod jedną marką, kompetencje i aktywa Devonshire oraz dwóch innych, pozyskanych już podmiotów: Vlog oraz Cern, podano również. "Chcemy całkowicie przemodelować tradycyjny proces rekrutacji

Letnie zawody, czyli jak zarobić w wakacje

momencie przejęcia grupy staje się odpowiedzialny za turystów i zwiedzających. Do jego obowiązków należy m.in. dopilnowanie, aby usługi świadczone w trakcie zwiedzania/podróży były na poziomie wynikającym z umowy. Przewodnik często jest również pilotem wycieczek, czyli łączy funkcję organizatora i opiekuna

TGE będzie samodzielnym operatorem na europejskim rynku MRC

zapewni możliwość podwyższenia standardu usług świadczonych przez TGE i komfortu udziału w rynku spot przez uczestników, podkreślono. "Pełnienie funkcji samodzielnego operatora na rynku MRC to dla TGE przełomowy moment w historii, efekt wielu lat przygotowań oraz współpracy z Polskimi Sieciami

Rok zmian dla nauczycieli

(m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych) oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te zostały ujednolicone w Karcie nauczyciela i teraz pensum wszystkich specjalistów wynosi 22 godziny tygodniowo. Ujednolicono również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo &ndash

Rok zmian w pracy nauczycieli. Wiele punktów reformy odczują na własnej skórze. Znikają dodatki, trudniej o urlop zdrowotny

. Specjaliści na równych zasadach Organy prowadzące szkoły stracą kompetencje do określania pensum specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych) oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te zostały ujednolicone w Karcie nauczyciela i teraz pensum wszystkich specjalistów

Skarbiec TFI skoncentruje się na funduszach związanych w rynkiem kapitałowym

członek zarządu Skarbiec TFI Ewa Radkowska-Świętoń, która obejmie funkcję prezesa tej spółki od października br.  "Chcemy utrzymać nasz core'owy biznes, czyli fundusze związane z rynkiem kapitałowym. To będą nasze główne produkty. Zespół zarządzających liczbowo będzie większy, niż do tej pory

Mobilny internet dla domu? Rozwiązanie opłacalne, choć z limitami

korzystania z usługi internetu mobilnego potrzebna będzie karta SIM, która umożliwi połączenie z siecią komórkową. Kartę kupimy u większości operatorów. Potrzebne również będzie urządzenie, które odczyta kartę. Może być to zarówno telefon, jak i specjalny modem. Telefon może spełniać również funkcję modemu

Dyskryminacja w PKP Intercity. "Dlaczego za bilet kupiony przez internet muszę płacić drożej niż w kasie?"

zaznacza, że jest to rozwiązanie doraźne i skargi pasażerów nie dziwią. Jak jednak tłumaczy, przepisy nie nakładają na przewoźników obowiązku udostępnienia systemu sprzedaży internetowej, więc tym bardziej nie mogą narzucać, jakie jej funkcje muszą być dostępne. Zakrzewska informuje, że jeszcze w

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. CIR podało, że projekt ustawy zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów i agentów ubezpieczeniowych – z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Określono także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej

Dziś ruszyło w Polsce Spotify Family - możesz mieć konto premium za 11,99 zł

Kilka dni temu informowaliśmy o planach uruchomienia w Polsce Spotify Family - nowej oferty Spotify, która pozwala użytkownikom wersji premium łączyć się w grupy, w których płacą mniej. Dziś ta oferta ruszyła w Polsce. Jak to działa? Wyznaczamy główne konto - będzie ono kosztowało tyle, co

Przegląd informacji ze spółek

pierwszą rundę programu akceleracyjnego AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech, insurtech, telco z globalnymi korporacjami. Wkrótce 12 startupów rozpocznie proces akceleracji w ścisłej współpracy z Santander Bank Polska, AXA Partners i Orange, podał akcelerator. Uczestnicy programu

W małym mieszkaniu funkcjonalność to podstawa

zasadami. - W przypadku otwartej przestrzeni, gdzie w jednym pomieszczeniu znajdą się różne strefy mieszkalne, mieszkanie będzie sprawiało wrażenie bardziej przestrzennego - mówi Sałasińska. I dodaje, że to rozwiązanie sprawdza się najlepiej właśnie w niedużych mieszkaniach. W praktyce najczęściej łączona

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niemal 30 miliardów urządzeń/połączeń, z czego 45% będą stanowiły połączenia mobilne; średnia przepustowość łączy szerokopasmowych wzrośnie z 46 Mbps do 110 Mbps; w latach 2020 – 2023 liczba hotspotów Wi-Fi 6 wzrośnie trzynastokrotnie i będzie stanowiła 11% wszystkich publicznych hotspotów Wi-Fi

Paweł Olechnowicz nie jest już prezesem Lotosu

Olechnowicz obchodził 14. rocznicę objęcia stanowiska prezesa Grupy Lotos. Przez ten czas pełnił tę funkcję bez przerwy. Za kadencji Olechnowicza w 2005 r. gdański koncern wszedł na giełdę, a potem zrealizował gigantyczny projekt modernizacji i rozbudowy potencjału rafinerii w Gdańsku. Obecnie w rafinerii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Oracle: Ogłosił rozszerzenie partnerstwa z firmą Microsoft w zakresie łączenia chmur obliczeniowych, uruchamiając nową lokalizację dla połączonych regionów Oracle i Microsoft w Amsterdamie.   Źródło: spółka Loando Group: W styczniu pośredniczyło w udzieleniu ponad 22 tys. pożyczek online

Rząd PiS odwoła prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza?

paliwowej. Niespełna dwa tygodnie temu Olechnowicz obchodził 14. rocznicę objęcia stanowiska prezesa Grupy Lotos. Przez ten czas pełnił tę funkcję bez przerwy. Za kadencji Olechnowicza w 2005 r. gdański koncern wszedł na giełdę, a potem zrealizował gigantyczny projekt modernizacji i rozbudowy potencjału