łódzkiego regionalnego

Edyta Bryła

Koleo - nowa aplikacja z biletami na pociąg. Na razie z dwoma przewoźnikami

Koleo - nowa aplikacja z biletami na pociąg. Na razie z dwoma przewoźnikami

We wtorek po południu zaczęła działać aplikacja Koleo, na której można kupić bilety kolejowe, także na podróże z przesiadką. Ale na razie do projektu przyłączyły się Przewozy Regionalne i Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Jak prowadzić firmę

Odpowiada Marcin węgierski z Łódzkiej Agencji Rozwoju regionalnego

Amazon otworzy nowe centrum logistyki w Łodzi, stworzy 100 miejsc pracy

Europie. Wierzymy, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli przyczynić się do wzrostu regionu łódzkiego, a chcielibyśmy to zapewnić poprzez ścisłą współpracę z firmami w tym regionie oraz władzami krajowymi i regionalnymi" - powiedział dyrektor regionalny Amazon Marian Sepesi, cytowany w komunikacie

Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie projektu ws. Metropolii Łódzkiej

związku metropolitalnego miałby - jak wynika z propozycji zmian - sprawować prezes Rady Ministrów oraz wojewoda łódzki, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Metropolii zostałby prezydent Łodzi. Teraz nad propozycją debatować ma Senat na

Amazon powiększy centrum logistyki e-commerce w Łodzi o kolejne 33 tys. m2

znaczącego wzrostu gospodarczego w regionie łódzkim" - powiedział dyrektor regionalny ds. operacji Amazon Marian Sepesi. Amazon działa w Polsce od 2014 r. W tym czasie firma wygenerowała w kraju ponad 14 mld zł inwestycji w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe. Amazon stworzył

Nextbike Polska ma umowę na system rowerów publicznych w woj. łódzkim

naprawy rowerów, podano w komunikacie. Umowa będzie obowiązywała przez 6 lat od dnia wdrożenia II etapu, bez przerw sezonowych. W jej ramach 10 gmin województwa łódzkiego będzie korzystało z rowerów miejskich. "Rowerowe Łódzkie" to pierwszy w Polsce, regionalny system bikesharingowy, łączący

Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej

wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zgodnie z projektem, nadzór nad działalnością związku metropolitalnego miałby sprawowałby prezes Rady Ministrów oraz wojewoda łódzki, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia

GDDKiA zleciła Alumbrados Viarios budowę Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem

systemami informacji drogowej ok. 1 160 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oraz utworzenie operacyjnej struktury zarządzania systemem - poprzez utworzenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem oraz czterech Regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem" - czytamy w komunikacie. System umożliwi

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

- Karsznice' w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykazała konieczność weryfikacji modelu

Budimex i Strabag z umową na odcinek S14 (zach. obwodnicę Łodzi) za 561,8 mln zł

, urządzenia melioracyjne), podano także. Budowa drogi ekspresowej S14 jest istotna zarówno z punktu widzenia transportu regionalnego, jak i dla krajowego układu komunikacyjnego. Pozwoli domknąć "ring" tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi

Nextbike Polska z najlepszą ofertą na rower publiczny aglomeracji łódzkiej

roweru publicznego zintegrowanego z siatką połączeń kolejowych aglomeracji łódzkiej, podała spółka. "'Rowerowe Łódzkie' to innowacyjny, pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy, łączący dwa najbardziej ekologiczne środki transportu: rower na krótkim dystansie, a na dystansie długim

Anna Lenarczyk powołana na dyrektora handlowego Przewozów Regionalnych

wdrażaniem nowych kanałów dystrybucji. Od kilkunastu lat odpowiada za współpracę z organizatorami przewozów, tworzenie oferty przewozowej oraz kreowanie polityki cenowej i taryfowej największych ogólnopolskich oraz regionalnych przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, PKP Intercity i Łódzkiej Kolei

MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Błaszek, Brzezin i Łowicza

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla 3 obwodnic w województwie łódzkim: Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12, Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92. Inwestycje zostały ujęte w Programie

MFiPR rekomenduje cel 60,6 mld zł do rozliczenia z funduszy europejskich w 2020

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zaproponowało, żeby cel dotyczący kwoty, którą trzeba rozliczyć w 2020 roku z funduszy europejskich, wyniósł 60,6 mld zł, wobec rekordowych 51,2 mld zł w roku 2019, podał resort. Cel jest obecnie

PKP Cargo zawrze z PKP SA umowę o wspólnej realizacji terminala w Karsznicach

. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny, o które będzie wnioskować spółka celowa, zastrzeżono. Wkład PKP S.A. w

BGK: Mikrofirmy i MŚP mogą uzyskać unijną pożyczkę płynnościową - do 15 mln zł

Regionalnej wraz z BGK. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR), podano. "Pożyczki płynnościowe z POIR to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. W puli mamy 400 mln zł

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 3,8% r/r do 303,6 mln osób w 2017r.

Regionalne 26,31%, Koleje Mazowieckie 20,44%, PKP Intercity 14,11%, PKP SKM (Trójmiasto) 13,94%, SKM Warszawa 7,6%, Koleje Śląskie 5,18%, Koleje Dolnośląskie 3,09%, Koleje Wielkopolskie 2,67%, Warszawska Kolej Dojazdowa 2,55%, Koleje Małopolskie 1,89%, Łódzka Kolej Aglomeracyjna 1,27%, Arriva 0,77%. UTK

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 29 kwietnia --12:00: Konferencja prasowa Polskiej Spółki Gazownictwa związana z rozpoczęciem rozbudowy sieci dystrybucji gazu w Brzezinach w woj. łódzkim  --13:00: Konferencja prasowa nt. nowego instrumentu kredytowego dla prosumentów - ekopożyczki PKO Banku Polskiego na

KE przyjęła 2 projekty dofinansowania inwestycji kolej. w Polsce na 880 mln euro

, komisarz ds. polityki sąsiedztwa, negocjacji w sprawie rozszerzenia i polityki regionalnej, cytowany w komunikacie Prawie 838 mln euro zostanie przeznaczone na modernizację połączeń kolejowych między województwem śląskim a łódzkim. "Finansowane przez UE prace będą polegały na modernizacji części

JLL: Popyt na biura w Polsce wyniósł rekordowe 1,6 mln m2 w 2019 roku

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Rok 2019 charakteryzował się świetnymi wynikami w sektorze biurowym w Polsce. Popyt sięgnął 1,6 mln m2 - najwięcej w historii. Podaż przekroczyła 11 mln m2, a rynki regionalne z zasobami 5,6 mln m2 po raz pierwszy wyprzedziły Warszawę, podała firma doradcza JLL

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły do 310,3 mln osób w 2018 r.

. Ostatni raz przewoźnik przewiózł ponad 80 mln pasażerów w 2013 r. Wśród przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych największe wzrosty zanotowały Koleje Wielkopolskie (o ponad 2,6 mln), Koleje Dolnośląskie (o 2,3 mln), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (o prawie 0,9 mln), Warszawska Kolej Dojazdowa (o prawie 0,9

Newag ma umowę na 14 pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej za 267 mln zł

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) podpisała umowę z Newagiem na dostawę 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z ich utrzymaniem, za 266,97 mln zł, podał Newag. "Łódzki przewoźnik, jako pierwszy otrzyma pojazdy nowej generacji Impuls II. Pociągi

PKP: Koleje Małopolskie dołączyły do wspólnego biletu

Biletu. Dzięki wprowadzeniu takiej usługi podróżni mogą kupić jeden bilet na całą podróż, realizowaną pociągami PKP Intercity, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Przewozów Regionalnych (Polregio), Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, a od 20 grudnia br. także

Nowy rozkład jazdy PKP 2020/2021. Gdzie pociągi przyspieszą, a gdzie zwolnią? [ANALIZA]

natomiast wprowadzić planowanych połączeń między Płockiem a Gdynią czy też przez Pisz i Szczytno.  Koleje regionalne Wyżej opisane są połączenia dalekobieżne realizowane przez PKP Intercity. A co z kolejami regionalnymi? Warto podkreślić, że wzrośnie liczba pociągów i pokonywanych przez nie kilometrów

MR: Skumulowana wartość inwestycji w SSE wzrosła o blisko 11% r/r

latach ubiegłych, największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały strefy: wałbrzyska - 21,04%, katowicka - 16,99% i łódzka - 11,52%, natomiast najmniejszy - strefa słupska (1,66%) i starachowicka (1,68%). Z kolei najwyższą dynamikę inwestycji w 2019 r. odnotowano w strefie warmińsko

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 5,11% r/r w I półroczu

; - czytamy w komunikacie. Większość przewoźników odnotowała przyrost liczby pasażerów: Koleje Małopolskie o 42%, Koleje Dolnośląskie o 27%, PKP Intercity o 15%, Koleje Mazowieckie o 6%, a Przewozy Regionalne o 4%. Największym wzrostem może pochwalić się jednak Łódzka Kolej Aglomeracyjna - ponad 50%, podano

MFiPR: Sześć projektów otrzymało łącznie ok. 722 mln zł dofinansowania z POIiŚ

Polityki Regionalnej. Chodzi m.in. o rozbudowę i modernizacja infrastruktury technicznej i poprawę dostępu do portów w Szczecinie i w Świnoujściu oraz dostosowanie 22 peronów w 3 województwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. "Sześć umów na realizację inwestycji w pięciu

BGK będzie zarządzał programami unijnymi woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowy dotyczące wdrażania programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców dla województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, poinformowała instytucja. Na mocy dotychczas podpisanych umów BGK będzie zarządzał

PESA Bydgoszcz przekazała kolejny pociąg Link dla floty Polregio

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - PESA Bydgoszcz przekazała dziś kolejny pociąg Link, który będzie jeździć w barwach Polregio - marki należącej do Przewozów Regionalnych. To jeden z pięciu pojazdów tego typu zakupionych dla Polregio i zarazem jeden z trzech, które będą kursowały na Pomorzu, podał

GUS: Spadek liczby ludności Polski sięgnie 2,8 mln osób w ciągu 25 lat

potencjalnych matek (obecnie są to kilkuletnie dziewczynki) spowoduje, że liczba urodzeń nie będzie znacząca (np. ok. 240 tys. w 2040 r.). Najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców woj. opolskiego oraz lubelskiego, łódzkiego i śląskiego, najmniej mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego" - czytamy

Skanska Property Poland sprzedała Nową Fabryczną w Łodzi funduszowi Niam

biurowych), który trafia do portfela Niam. Tym samym Łódź jest trzecim miastem regionalnym, które znalazło się na celowniku inwestora. Wcześniej fundusz zakupił od Skanska portfolio budynków na południu Polski: Axis i budynek Kapelanka 42 w Krakowie i dwa budynki Silesia Business Park w Katowicach, a pod

Nextbike Polska uruchomił system rowerów miejskich w Turku w Finlandii

;Rowerowe Łódzkie" i po jej wybraniu dostarczy system roweru publicznego IV generacji, czytamy dalej. "Projekt, dofinansowany w 85% z funduszy unijnych zakłada połączenie dwóch najbardziej ekologicznych środków transportu: kolei i roweru. To pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy

Przewozy Regionalne oczekują ok. 50 mln zł zysku netto w tym roku

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Przewozy Regionalne oczekują w tym roku wypracowania dodatnich wyników finansowych na wszystkich poziomach i osiągnięcia wyniku netto na poziomie ok. 50 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Mamiński. "Rok 2016 dla spółki jest przełomowym. To pierwszy pełny

PKP SA: Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu, podały PKP SA. "We Wspólnym Bilecie, dostępnym dla pasażerów od grudnia 2018 roku, uczestniczą: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (POLREGIO), Koleje

Jak zmieniła się Polska w UE? Oto 7 największych unijnych projektów w polskich miastach

beneficjenta: Miasto Łódź Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Wartość projektu: 284 794 249.00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 401 049.38 zł Tytuł projektu: Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Nazwa beneficjenta: Miasto

Alior Bank pozyskał środki od EBI na wsparcie termomodernizacji budynków

budynków mieszkalnych z terenu trzech regionów, w których Alior Bank oferuje pożyczki termomodernizacyjne, tj. z województw: łódzkiego, podlaskiego i dolnośląskiego, będą mogli wnioskować o refundację 90% kosztów opracowania audytów energetycznych i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania tego

Kierowcy z dużych miast mają gorzej. W Warszawie najtańsza polisa OC kosztuje 841 zł, w Opolu - 651 zł

, nazywa to „korektą regionalną”. – Programy do wyceny pojazdów oferowane przez naszą firmę umożliwiają wyceniającym w regionach zastosowanie regionalnej korekty wartości bazowej pojazdu określonej w programie Info-Ekspert jako średniej wartości ogólnokrajowej – mówi Jerzy Osuch

Budimex: Wzrost FBSerwis na rynku zagosp. odpadów będzie wymagał akwizycji

prowadzą regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - w woj. łódzkim, woj. małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiadają dwa składowiska odpadów, przypomniano w materiale. "FBSerwis konsekwentnie zwiększa skalę działalności i poprawia swoją rentowność"

Jacek Michalak został powołany na członka zarządu Grupy Selena

komunikacie. Jacek Michalak jest absolwentem wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Finanse i Bankowość. Od 2012 r. do 2019 roku był członkiem zarządu spółki ZT "Kruszwica" S.A. i pełnił w niej funkcję dyrektora finansowego. W latach 2011 - 2012 pracował dla Petrolot

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł kw/kw do 24 pkt w III kw.

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 4,6 pkt kw/kw i wyniósł 24 pkt w III kw. 2018 r., zaś w ujęciu rocznym wzrósł o 7,7 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "W układzie regionalnym z najlepszą

Grupa Eurocash ma 100 mobilnych sklepów, planuje dalszy rozwój sieci

sklepy zaopatrują się w hurtowniach Eurocash Cash&Carry i mają dostęp do oferty liczącej ok. 5 tys. produktów, firmy mogą również korzystać z oferty dostawców regionalnych, zamawiając u nich np. pieczywo, wędliny czy ciasta. W samym aucie "abc na kołach" dostępnych jest średnio ok. 500-600

PKP PLK: Wykonawca tunelu w Łodzi zamówił maszyny drążące TBM

do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego złożono pierwsze wnioski o pozwolenie na budowę dla: nowej kładki dla pieszych nad torami przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy oraz komory startowej dla maszyny TBM, a także trzy wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla odcinków: pomiędzy ulicami

Zalando uruchomi nowe centrum logistyczne w Głuchowie na jesieni 2019 r.

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Zalando planuje termin oddania nowego centrum logistycznego w Głuchowie w województwie łódzkim na łącznie 130 tys. m2 na jesień przyszłego roku, poinformował VP Custumer Fulfillment & Logistics w Zalando Jan Bartels. "Kończymy budowę jednej z czterech

Lista członków grupy Amber Gold z Facebooka już w prokuraturze

nieoficjalnie ustaliliśmy, wśród członków grupy Amber Gold są m.in. osoby z kierownictwa firmy. Bo przestępstwo ujawniono w Gdańsku Sprawę wyjaśni gdańska prokuratura okręgowa. Taką decyzję podjął w czwartek prokurator regionalny po rozpatrzeniu sporu kompetencyjnego między gdańskimi a łódzkimi śledczymi

Przewozy Regionalne będą strajkować. "Od 29 czerwca żaden pociąg nie wyjedzie na tory"

- Strajk jest ostatecznym rozwiązaniem. Ale nie mamy wyjścia. Poczekaliśmy do wyborów prezydenckich, żeby nikt nam nie zarzucał, że robimy kampanię, poczekaliśmy do wakacji szkolnych. Od północy 29 czerwca żaden nowy pociąg Przewozów Regionalnych nie wyjedzie na tory oprócz tych, które są już w

Milionowa łapówka przelana na cypryjskie konto

Do złożenia korupcyjnej propozycji miało dojść przy okazji gigantycznego projektu "Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", który od 2008 roku realizują samorząd województwa i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Wart ponad 150 mln zł projekt będzie współfinansowany przez Unię

MIiR chce umożliwić dofinansowanie wzmocnień budynków wielkopłytowych

badań Instytutu Techniki Budowlanej, z którego wynika, że budynki wielkopłytowe są bezpieczne. "Instytut Techniki Budowlanej przebadał 300 budynków reprezentujących systemy prefabrykacji centralne i wybrane regionalne w województwach, w których jest najwięcej tego typu konstrukcji

CBA: Superkontrola w 16 urzędach marszałkowskich z czasów rządów PO-PSL, w tle wydatkowanie 17,3 mld euro

środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro - powiedział w rozmowie z PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA. Jak wyjaśnił, kontrola dotyczy przede wszystkim tych projektów, w których urząd marszałkowski sam przyznawał sobie środki, sam je

PKP: Wspólny bilet już działa, będzie w nim 10 przewoźników do końca stycznia

przez sześciu przewoźników, z których korzysta około 80% wszystkich pasażerów kolei w Polsce: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (POLREGIO), Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna" - czytamy w komunikacie. Na początku wspólny

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 4,4 pkt m/m do -1,9 pkt w II

regionalnym największe pogorszenie  koniunktury miało miejsce w województwach mazowieckim i lubelskim. Największa poprawa w województwach pomorskim i łódzkim, podał także Instytut.  (ISBnews)

Santander BP: Wydatki kartowe klientów w księgarniach i salonach wzrosły o 14,2%

książki i prasę wydają z kolei mieszkańcy województwa lubuskiego oraz opolskiego. W 3 województwach odnotowano natomiast spadek średniej wartości wydatków kartami w księgarniach i salonach prasowych - w pomorskim o 3% r/r, a w kujawsko-pomorskim i łódzkim o 5%. W pozostałych regionach nie było istotnych

JLL: Deweloperzy oddali do użytku 54 tys. m2 powierzchni handlowych w III kw.

kolejne modowe marki włoskie, Corneliani i Fabiana Filippi, wzmocniły ofertę Placu Trzech Krzyży, otwierając się w budynku Ethos. Również dwie sieci zdecydowały się na otwarcie swoich pierwszych sklepów w miastach regionalnych: należąca do grupy H&M marka Monki zadebiutowała w krakowskiej Bonarce, a

Zalando otworzy nowe centrum logistyczne pod Łodzią, da zatrudnienie 1000 osób

. "Nowa inwestycja przy jednoczesnej synergii z istniejącym centrum logistycznym pod Szczecinem to najlepsze rozwiązanie, które znacznie zwiększy naszą przepustowość" - powiedział VP Customer Fulfillment and Logistics w Zalando Jan Bartels, cytowany w komunikacie. W regionie łódzkim ma powstać

Przyjaciółka prezesa PiS w radzie nadzorczej banku

Prawa i Sprawiedliwości. Z zawodu jest radcą prawnym. Ponad 20 lat pracowała w Spółdzielni Spożywców "Społem". Była też zatrudniona w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W 2003 roku przeszła na emeryturę i całkowicie poświęciła się partii. Formalnie od lat jest tylko skarbnikiem PiS w Łodzi

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 9,1 pkt do -10,7 pkt w XI

. W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury miało miejsce w większości województw. Największe w województwach lubuskim i łódzkim, podał także Instytut. (ISBnews)

Podwójna cena modernizacji torów. Samorządy karane za remonty

Modernizacja regionalnych linii kolejowych, choć należą one do państwa i są zarządzane przez państwo, to zadanie samorządów wojewódzkich. W ostatnich latach niemal wszystkie wykorzystywały na ten cel unijne pieniądze z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W inwestycjach zwykle wspomagały ich

Nokia-Iris Telecommunication będzie miała siedzibę w Łodzi

mieszkaniowym oraz dużemu zainteresowaniu wynajmem powierzchni ze strony największych, światowych graczy aglomeracja łódzka zaczyna wyrastać na jeden z najbardziej liczących się rynków regionalnych w kraju. W segmencie biurowym Łódź staje się konkurencyjna nawet dla takich lokalizacji, jak Wrocław czy Kraków

PAKA Architekci: Pandemia nie zatrzymała Programu Inwestycji Dworcowych PKP

opisujących bądź pokazujących oryginalne rozwiązania. Z tego, co udało nam się ustalić, oryginalna dokumentacja została wywieziona do Rosji i tam po niej ślad zaginął. Dlatego prace projektowe odbywały się w ścisłej współpracy z przedstawicielami Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków"

UTK ostrzega: uwaga na pęknięcia w podwoziach pociągów Pesy

Problemy z wózkami, czyli podwoziami pociągów Pesy, dały o sobie znać jeszcze w grudniu, gdy na Opolszczyźnie wypadł z torów szynobus spalinowy należący do Przewozów Regionalnych (nic się nikomu nie stało). Okazało się, że pękła rama wózka, podstawowy element podwozia. Przewozy Regionalne, a także

Nowe lotnisko między Łodzią a Warszawą? Co z Lublinkiem?

przewoźnika, który chciałby stworzyć tam hub. Lot nie będzie w stanie udźwignąć takiego ciężaru. - My robimy swoje - mówi prezes Szymczak. Przekonuje, że położenie łódzkiego portu lotniczego jest idealne do prowadzenia operacji cargo. Układ drogowy jest wyjątkowy na europejską skalę. Lotniska regionalne

Zysk netto Newagu spadł r/r do 11,19 mln zł w 2016 r.

oferty spółki zostały wybrane w postępowaniach: dostawa 17 EZT dla Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego, dostawa 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich, 14 EZT dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 3 EZT dla Przewozów Regionalnych oraz 2 SZT dla Woj. Podkarpackiego. Sprzedaż pojazdów przypadnie na lata

Furgalski z TOR: Wzrost przewozów na kolei nie utrzyma się bez dalszych działań

;Mam nadzieję, że to zafunkcjonuje. Na razie mamy Pakiet Podróżnika, do którego przystąpiła Łódzka Kolej Aglomeracyjna i to dobry prognostyk" - dodał Furgalski.  Ekspert dostrzega pozytywy w idei przekształcenia Grupy PKP w strukturę o charakterze holdingowym i widzi w niej miejsce dla

Przewozy Regionalne wreszcie na prostej?

Przewozy Regionalne są największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. W zeszłym roku obsłużyły ponad 79 mln pasażerów. Ale dotowane przez samorządy połączenia PR są nierentowne i przewoźnik tonął w długach na 640 mln zł, zaciągniętych od Grupy PKP. Sytuacja była tak zła, że pod koniec września PR

Przewozy Regionalne blisko restrukturyzacji. Porozumienie do końca lutego

Przewozy Regionalne to największy przewoźnik pasażerski w Polsce, jednak z roku na rok pozycja firmy jest coraz słabsza. Z niedawnych danych UTK wynika, że w ubiegłym roku udziały rynkowe PKP PR zmniejszyły się z 31,4 do 29,4 proc., a liczba pasażerów w rok skurczyła się o 5,6 mln - z 84,9 do 79,3

Nowy rozkład Łódź - Warszawa. Czy podróżni odetchną?

przez Sochaczew. Pojedzie tam tylko jeden pociąg - mówi Elżbieta Nowak, dyrektor łódzkiego oddziału Przewozów Regionalnych. I dodaje: - Jeśli nie będzie niespodzianek na torach, powinniśmy trzymać się rozkładów. Po zakończeniu prac czas przejazdu z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej dla

Łódzki przewoźnik zawiezie w godzinę z okładem z Piotrkowskiej na Marszałkowską

Z Łodzi do Warszawy można obecnie pojechać pociągami PKP (kategorie IC i TLK) i Przewozów Regionalnych. Ale od niedzieli 13 marca konkurencyjne połączenie wprowadzi jeszcze jeden przewoźnik - Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Na początek pociągi będą jeździły w weekendy, z Łodzi do Warszawy wyruszą o

Marszałek sprzedaje unijne pociągi. "Sytuacja jest niezwykła"

Przewozy Regionalne, to największy krajowy przewoźnik, którego udziałowcem są m.in. samorządy województw. Obsługuje połączenia m.in. w naszym regionie. Kilka dni temu niespodziewanie ogłosił przetarg na zakup czterech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zaznaczono m.in., że pojazdy mają

Japończycy otworzyli fabrykę leków. 100 miejsc pracy

W Łyszkowicach Takeda, japoński producent leków, zbudowała kolejną fabrykę. Inwestycja kosztowała 75 mln zł. Za te pieniądze łódzka firma MCKB zbudowała trzykondygnacyjną fabrykę o powierzchni około 5 tys. m kw., powstał też magazyn wysokiego składowania. Załoga pracująca w Łyszkowicach powiększyła

CBA w dwunastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Sprawdzają wydatki na promocję [AKTUALIZACJA]

, Legnickiej SSE, SSE Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, Krakowskim Parku Technologicznym, SSE "Starachowice" S.A., Suwalskiej SSE S.A., Warmińsko Mazurskiej SSE w Olsztynie, Łódzkiej SSE S.A., Katowickiej SSE S.A., Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku; Pomorskiej SSE w

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach pozostaną stabilne w kolejnych dniach

ceny paliw na krajowych stacjach powinny pozostać stabilne. Regionalnie, zdecydowanie najtaniej zatankujemy w województwie dolnośląskim i łódzkim. Najdrożej z kolei jest w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie zarówno benzyna jak i olej napędowy są około 5 gr./l droższe niż w analogicznym

Fitch nadał rating długoterminowy A(pol) dla programu emisji obligacji MPK Łódź

i autobusowych, w tym w usługi Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR). "Roczne wpłaty Łodzi do MPK jako wynagrodzenie za usługi przewozowe ŁTR są istotne dla płynności programu obligacji przychodowych. Roczne wpływy na rachunek przedsięwzięcia (RP) znacznie przewyższają roczne zobowiązania

Konsorcjum Awbudu ma umowę na realizację RZZO w łódzkim za 71,1 mln zł

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Awbudu i Falubazu Polska zawarło z Ekotekno umowę, której przedmiotem jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (RZZO) wraz ze składowiskiem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą w Chabierowie w gminie Błaszki (łódzkie) za ryczałtowo

Łódzkie hotele najlepsze w Europie. Zobacz, dlaczego

i projektanci, czyli łódzka pracowania EC-5 Architekci zostali właśnie wyróżnieni w konkursie European Property Awards. W Londynie odebrali nagrodę za najlepsze wnętrze na Starym Kontynencie. - Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to właśnie Tobaco Hotel zwyciężył w europejskim etapie konkursu. Jest

Fitch potwierdził ratingi BBB-/A(pol) dla obligacji MPK Łódź

agencji, Łódź wypłaca spółce regularnie wynagrodzenie za usługi przewozowe Łódzkim Tramwajem Regionalnym (ŁTR), na którego budowę MPK wyemitowało obligacje przychodowe o początkowej wartości 166 mln zł. "Do wykupu pozostają obligacje na kwotę 94 mln zł, co stanowiło 36% zadłużenia spółki na koniec

Nextbike Polska prognozuje wzrost EBITDA do 16,4 mln zł w 2018 r.

przewidzianą do dostarczenia w sezonie 2018 – jest przetarg na System Roweru Metropolitalnego w Trójmieście za kwotę nieco ponad 40 mln zł brutto – największy system rowerowy w pełni oparty na sprzęcie z napędem wspomaganym elektrycznie – oraz Rowerowe Łódzkie – pierwszy w Polsce

Województwo łódzkie - dobre miejsce dla biznesu

rozwoju gospodarczego, stan środowiska i bezpieczeństwo. Wszystko to pozwala stworzyć ranking najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów. Najlepiej w usługach Jak wypada w nim Łódzkie? Zależy, na co patrzeć. Pod względem atrakcyjności dla przemysłu jesteśmy na trzecim miejscu wśród 16 regionów

Skarga Pesy oddalona. Nie weźmie udziału w przetargu?

Chodzi o przetarg marszałka woj. zachodniopomorskiego na 17 pociągów do obsługi przez Przewozy Regionalne. W piśmie do Krajowej Izby Odwoławczej Pesa zarzucała przewoźnikowi, że warunki ogłoszonych w kwietniu przetargów nie dopuszczają jej do nich. Producent złożył w tej sprawie do KIO skargę, ale

Rząd dławi się kasą z Unii. Są wielkie opóźnienia

planów opóźnienia w realizacji nowej perspektywy unijnej sięgają nawet roku. I dodał: - Większe problemy są z rozpędzeniem programów regionalnych. Wyjątek to woj. wielkopolskie czy opolskie. Takie wskazywanie winnych to część kampanii PiS wymierzonej w regiony, gdzie wszędzie - poza Podkarpaciem - rządzi

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 3,6 pkt do -9,4 pkt w grudniu

statystycznego, miała miejsce w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. W przekroju regionalnym największe pogorszenie koniunktury miało miejsce w województwach zachodniopomorskim i opolskim. Największa poprawa w województwach łódzkim i lubuskim" - konkluduje Instytut. (ISBnews)  

P&G: Polska jednym z kluczowych światowych centrów innowacji koncernu

wspólnie poszukując innowacyjnych rozwiązań. Efektem tej pracy mają być rozwiązania stosowane na światową skalę. "Polska odgrywa istotną rolę dla globalnego funkcjonowania P&G. Zlokalizowane w Polsce fabryki - pieluszek Pampers w Warszawie, kosmetyków w Aleksandrowie Łódzkim oraz największa na

Czy będą wreszcie pieniądze na dolnośląskie drogi?

oczekiwania finansowe - projekt uznały za ryzykowny - były zbyt duże. Urząd marszałkowski poprosił o pomoc Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Chodziło m.in. o przygotowanie ekspertyz prawnych, które ułatwią wiele procedur i zachęcą firmy do wspólnej inwestycji z urzędem. Resort ogłosił konkurs na pilotażowy

Przewozy kolejowe. Więcej pasażerów, mniej towarów

Intercity ubyło 4,5 mln pasażerów. Problem mniej dotknie przewoźników regionalnych - dla nich nowe drogi nie stanowią takiej konkurencji i dobre wyniki mogą utrzymać. W tym roku najbardziej wzrosła liczba pasażerów Kolei Małopolskich - w I poł. 2015 r. spółka miała tylko 640 tys. pasażerów, w I poł. 2016 r

Manta instaluje się w Łodzi. Będą łódzkie żarówki LED

inwestorowi objęcie przedsięwzięcia strefą ekonomiczną. Trwają również rozmowy z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym. - Liczymy, że do współpracy włączeni zostaną też łódzcy inżynierowie - mówi Cieślak. Prezes firmy zapewnia, że nie chodzi mu jedynie o montowanie w Łodzi sprzętu

Nextbike miał 3,09 mln zł straty netto, -0,9 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Przetarg czeka na rozstrzygnięcie. Na rozstrzygniecie czeka także m.in. Rowerowe Łódzkie – projekt, w którym także Nextbike Polska złożył najlepszą ofertę. To pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy składający się z systemu wypożyczalni przy stacjach

Polak przejeżdża koleją średnio 400 km rocznie, a Szwajcar 2,2 tys. km. Chodzi m.in. o takt [WYWIAD]

regionalne. Jak to? - A z czym kojarzy się pani niemiecka kolej? Z dobrymi pociągami? Szybkimi? - No właśnie, bo one obsługują linie dalekobieżne. Ale przez ostatnie 20 lat obsługują rocznie mniej więcej tyle samo pasażerów. Natomiast mrówczą pracę wykonała w tym czasie regionalna kolej i teraz przewozi dwa

W regionie południowo-zachodnim aż 91% mieszkańców spokojnych o miejsce pracy

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - W regionie południowo-zachodnim, czyli w województwach dolnośląskim i opolskim, aż 91% mieszkańców jest spokojnych o obecne miejsce pracy, wynika z regionalnego Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service. Równie optymistycznie wyniki prezentują

BIEC: BOP wzrósł, na rynku pracy zdecydowana poprawa

, podano w materiale. W czerwcu najszybciej napływały one w województwach o wyższym produkcie regionalnym na mieszkańca. Największa ich dynamika wystąpiła w woj. łódzkim i pomorskim. Spośród województw słabiej rozwiniętych stosunkowo optymistyczna sytuacja panowała w woj. lubelskim, podkarpackim i

Skanska Property Poland ma w realizacji ok. 280 tys. m2 powierzchni biurowych

Business Park kupił fundusz ISOC Holdings Inc. z Filipin. Biurowiec Spark C trafił w ręce niemieckiego inwestora KGAL Investment Management GmbH & Co. KG. Z kolei łódzki projekt Nowa Fabryczna oraz wrocławski Green2Day sprzedano szwedzkiemu funduszowi inwestycyjnemu Niam. W rezultacie, Niam ma w swoim

W grudniu na kolei wiele ważnych zmian. Nie tylko nowy rozkład

zapowiadanego przez rząd. Ale całkiem nowe pomysły w tej kwestii pojawiły się gdzie indziej. W październiku w resorcie skarbu spotkały się zarządy Przewozów Regionalnych i przewoźników PKS w sprawie stworzenia wspólnej oferty. PR nie zdradzają szczegółów tych rozmów, ale prezes przewoźnika Krzysztof Mamiński

Nextbike miało 1,81 mln zł zysku netto, 5,93 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

zł brutto - największy system rowerowy w pełni oparty na sprzęcie z napędem wspomaganym elektrycznie - oraz 'Rowerowe Łódzkie' -pierwszy w Polsce, regionalny system bikesharingowy, łączący dwa środki transportu: rower i pociąg - o wartości 24 mln zł brutto" - powiedział prezes Robert Lech

Komornik zajął konto łódzkiej placówki Getin Banku

Komornik z Polesia zajął konto łódzkiego oddziału Getin Banku. Ma do ściągnięcia prawie 50 tys. zł. Pieniądze dostanie fundacja Gajusz, opiekująca się najciężej chorymi dziećmi. Gajusz stracił przez bank kilkaset tysięcy złotych. Fundacja starała się o grant ze Szwajcarsko-Polskiego Programu

Leki za darmo, bezpłatne badania i przejazdy komunikacją publiczną? Sprawdź, na jakie ulgi mogą liczyć seniorzy

Koleje Mazowieckie – ze zniżką 35 proc. Z kolei w pociągach PKP Intercity, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Kolei Śląskich zniżka wynosi 30 proc. W pociągach Kolei Dolnośląskich, Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych seniorzy mogą kupić bilety

UOKiK: Pomoc publiczna wzrosła r/r do 25,3 mld zł w 2014 r.

Niepełnosprawnych - 15,3%, organy podatkowe (15,1%) prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 13,5%) i marszałkowie (8,3%)" - czytamy w komunikacie. Największa średnia wartość pomocy w przeliczeniu na jednego zarejestrowanego przedsiębiorcę została udzielona w województwie łódzkim - 12,8 tys. zł

KRD/ ITRP: Sytuacja finansowa branży turystycznej delikatnie się poprawia

Regionalnych Izb Turystyki w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jest najstarszym i największym biurem informacji gospodarczej w Polsce. Działa od 4 sierpnia 2003 r. na

Ghelamco skomercjalizowało w Polsce rekordowe 80 tys. m2 powierzchni w 2015 r.

. Do rekordowych transakcji zawartych w tym roku przez Ghelamco należy najem 24 tys. m2 w ramach nowej, łódzkiej siedziby mBank oraz umowa z firmą Samsung na blisko 22 tys. m2 w kompleksie Warsaw Spire. W swoim flagowym projekcie tylko w 2015 deweloper skomercjalizował przeszło 56 tys. m2 powierzchni

Walter Herz: Rynek nieruchomości komercyjnych zmierza w br. do kolejnego rekordu

kapitalizacji w naszym kraju niż w krajach Europy Zachodniej, które w przypadku najlepszych obiektów biurowych w Warszawie kształtują się na poziomie 5%, a w miastach regionalnych od około 6% do 7,3%. Do lokowania kapitału na polskim rynku zachęcają również stawki czynszowe, które powinny rosnąć w dłuższym

Gdy pytamy o "smog", ludzie otwierają oczy ze zdziwienia

: małopolskie, śląskie, dolnośląskie i łódzkie. Przez rok badał 53 gminy i uzdrowiska, które posiadają stacje monitoringu powietrza, i przepytywał ludzi, co wiedzą o smogu. Jakie są wyniki badań świadomości społecznej Polaków? Aż 60 proc. mieszkańców czterech najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce

Łódź skrzykuje do pracy przy Expo 2022

tym nie poradzi. Według ostrożnych szacunków miasto przez trzy miesiące każdego dnia będzie odwiedzało 80 tys. ludzi. Dlatego już teraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Łodzi i "Wyborcza" rozpoczęły cykl spotkań z biznesmenami w polskich metropoliach. Podczas nich

Inwestujesz za granicą? Gdzie udać się po pomoc?

granicą, do których drzwi trzeba pukać. - Przewagą regionalnej agencji jest to, że doskonale zna ona specyfikę województwa i działającego w nim biznesu. Przygotowując wyjazd, może się idealnie dopasować do potrzeb - mówi Przemysław Andrzejak, prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ambasady W