ł

JSW wykupiła przed terminem obligacje za 127,2 mln z ł i 22,7 mln USD

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wykupiła przed terminem obligacje o wartości 127,23 mln zł oraz 22,74 mln USD, poinformowała spółka. "W konsekwencji dokonania ww. wykupu, łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach pro

W. Tomikowski P. Sobkiewicz i Ł. Mitan weszli do zarządu Erne Ventures

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Do zarządu Erne Ventures dołączyli Wojciech Tomikowski - ekspert w zarządzaniu inwestycjami private equity i venture capital oraz Paweł Sobkiewicz i Łukasz Mitan - specjaliści rynku kapitałowego, poinformowała spółka. "Erne Ventures planuje nowe inwesty

K. Ekiert, K. Maksymowicz, M. Mental i Ł. Mietła powołani do zarządu Wasko

Warszawa, 15.09.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Wasko powołała w skład zarządu Katarzynę Ekiert, Katarzynę Maksymowicz, Michała Mentala oraz Łukasza Mietłę, podała spółka. "W związku ze złożeniem […] rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu spółki Pawła Kucha oraz Andrzeja Rymuzy, ra

Merlin Group rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Merlin Group rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, podała spółka "Rozpoczęcie przez emitenta negocjacji z inwestorem jest konsekwencją podjętej w dniu 23 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie emisji akcji serii Ł w trybie subskrypcji

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w grudniu głosował E. Łon

, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Według publikowanych wcześniej "minutes", na grudniowym posiedzeniu złożono wniosek obniżkę stóp proc. o 25 pb, ale nie został on przyjęty. Ekonomiści oczekują długiego okresu

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w listopadzie głosował E. Łon

. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Według publikowanych wcześniej "minutes", na listopadowym posiedzeniu złożono wniosek obniżkę stóp proc. o 25 pb, ale nie został on przyjęty. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji

MSiG: Przeciwko obniżce stóp w III głosowali Hardt, Kropiwnicki i Zubelewicz

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Podczas marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) przeciwko (przyjętemu) wnioskowi o obniżkę stóp procentowych o 50 pb opowiedzieli się: Ł. Hardt, J. Kropiwnicki i K. Zubelewicz, podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Za przyjęciem uchwały

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosował E. Łon

. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, C. Kochalski, J. Kropiwnicki, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Nieobecny był R. Sura. Wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb składano na posiedzeniu w lutym, jak i 4 marca. W obu przypadkach nie zostały one przyjęte. Natomiast na posiedzeniu 17 marca br. RPP obniżyła stopy

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w październiku głosował E. Łon

, G. Ancyparowicz, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. E. Gatnar był nieobecny. Według publikowanych wcześniej "minutes", na październikowym posiedzeniu złożono wniosek obniżkę stóp proc. o 25 pb, ale nie został on przyjęty. Ekonomiści

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb we wrześniu głosował E. Łon

. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Według publikowanych wcześniej "minutes" z posiedzeń RPP, wniosek o obniżkę stóp procentowych założono zarówno na posiedzeniu Rady we wrześniu, jak i w październiku. Ekonomiści oczekują

MSiG: K. Zubelewicz głosował przeciwko przyjęciu planu finans. NBP na 2020 r.

(MSiG). "Za przyjęciem uchwały głosowali: - A. Glapiński, - G. M. Ancyparowicz, - E. Gatnar, - Ł. J. Hardt, - J. J. Kropiwnicki, - E. M. Łon, - E. J. Osiatyński, - R. Sura, - J. Żyżyński" - czytamy w Monitorze. Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej m.in

Zubelewicz głosował przeciw uchwale RPP ws. założeń polityki pieniężnej na 2020

września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020. ZA przyjęciem Uchwały głosowali:   - A. Glapiński   - G. M. Ancyparowicz   - E. Gatnar   - Ł. J. Hardt   - E. M. Łon   - E. J. Osiatyński   - R. Sura   - J. Żyżyński

MSiG: Za obniżką stóp proc. w kwietniu głosowało 7 członków RPP, przeciw - jeden

- G.M. Ancyparowicz - C. Kochalski - J.J. Kropiwnicki - E.M. Łon - R. Sura - J. Żyżyński PRZECIW przyjęciu uchwały głosował: - Ł. J. Hardt" - czytamy w Monitorze. Na kwietniowym powiedzeniu RPP przyjęła także uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki

NBP: Za podwyżką stóp proc. o 25 pb w VII głosowali Gatnar i Zubelewicz

się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, Ł. Hardt, E. Łon, J. Osiatyński, R. Sura i J. Żyżyński. Jerzy Kropiwnicki był nieobecny, podano w komunikacie. W opublikowanych dziś "minutes" z lipcowego posiedzenia RPP podano, że "na posiedzeniu zgłoszono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp

NBP: Za obniżką stóp o 25 pb w I - 1 członek RPP, za podwyżką o 15 pkb - 3 osoby

Hardt, Kamil Zubelewicz, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciwko wnioskowi o obniżkę stóp procentowych opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, C. Kochalski, J. Kropiwnicki, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Przeciwko wnioskowi o podwyżkę stóp procentowych

Zarząd Vigo System z A. Piotrowskim na czele powołany na kolejną kadencję

Piotrowskiego - prezesa zarządu oraz pana Łukasza Piekarskiego - członka zarządu" - czytamy w komunikacie. A. Piotrowski jest prezesem zarządu od 2014 r. Ł. Piekarski jest członkiem zarządu od 2015 r., przypomniano także. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych

Unibep ma portfel zleceń o wartości 1,46 mld zł na 2018 rok

2018 oraz ok. 0,6 mld zł na kolejne lata - dlatego wszystkie kontrakty, które obecnie są podpisywane, minimalizują ryzyka związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów. Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku podpisaliśmy kontakty na kwotę ok. 345 mln zł (wobec 331 mln ł w roku ubiegłym) i

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o skupie akcji za max. 19,5 mln zł

pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej uchwały" - czytamy także. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 19,5 mln ł z kapitału zapasowego spółki, podano także. Konsorcjum Stali S.A. działa w

PMPG Polskie Media sprzeda udziały w Becolour na rzecz Parrish Media N.V.

, J, K, L, Ł, P, które zobowiązują spółkę do zapłaty na rzecz posiadacza obligacji łącznej kwoty w wysokości 1 320 118,00 zł powiększonej o odsetki kapitałowe" - czytamy w komunikacie.  Strony porozumienia postanowiły także, że pod warunkiem zbycia obligacji przez PMPG na rzecz Parrish

11bit studios w zaawansowanych rozmowach nt. powiększenia portfolio wydawniczego

Games Republic, która jest na dobrej drodze do osiągnięcia progu rentowności w perspektywie kilku kwartałów" – dodał prezes. Wyniki Grupy 11 bit studios po trzech kwartałach 2016 roku to ponad 17,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 9,57 mln zł zysku operacyjnego i 7,46 mln ł zysku netto

Przegląd prasy

2018 r. --Ciech rozpoczął negocjacje z bankami dot. kredytów o wartości do 500 mln zł --Anna Opala zastąpi Ł. Szczepańskiego na stanowisku prezesa Merlin Group --The Dust rozmawia z inwestorami o finansowaniu gry na podstawie książek Piekary --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w marcu

Sądowe starcie o roztopiony śnieg

, prezes Stanisław Ł. i dyrektor Józef T., całą winę zrzucili na kierownika marketingu, który przygotowywał konkursową dokumentację. - Miałem do niego pełne zaufanie - wyjaśniał Stanisław Ł. Przyznał, że przed podpisaniem oferty nie czytał. Sugerował też, że jego były podwładny mógł celowo działać na

Przegląd prasy

1 mld m3 gazu od VIII 2016 r. do XII 2017 r. --PKP PLK zawarły umowę na zaprojektowanie przebudowy linii średnicowej w stolicy --Ardigen powołał K. Milanowską, R. Urniaża i Ł. Nowaka na członków zarządu --ElectroMobility Poland i Energa mają list intencyjny dotyczący współpracy --NBP

Przegląd prasy

Polska jest otwarty na przejęcia, które wzmocnią plan organiczny --JSW wykupiła przed terminem obligacje za 127,2 mln z ł i 22,7 mln USD --Dom Development: Spełnił się warunek nabycia gruntów na Żoliborzu w Warszawie --Energa ma umowy z EBI na finansowanie hybrydowe o wartości 250 mln euro --J.W

Port Gdynia zwiększył zysk netto o 133,8%, przeładunki - o 9,9% w 2014 r.

okresie 2015-2017 łączne nakłady na inwestycje mają wynieść 610,31 mln ł, w tym 211,71 mln zł w 2015 r., 236,36 mln zł w 2016 r. i 162,24 mln zł w 2017 r. (wobec 192,37 mln zł w 2014 r.). W najbliższych trzech latach spółka chce przeznaczyć na infrastrukturę portową - łącznie 547,73 mln zł (odpowiednio

Przegląd prasy

/m w sierpniu --K. Ekiert, K. Maksymowicz, M. Mental i Ł. Mietła powołani do zarządu Wasko --GUS: Pogłowie bydła spadło o 0,4% r/r, a świń o 12% r/r w czerwcu --Wiceprezesi Wasko Paweł Kuch oraz Andrzej Rymuza złożyli rezygnacje --Coal Energy zmniejszyło produkcję węgla o 26% r/r do 33,87 tys

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnianych w Opolu. Skąd ten trend?

miejsce dla cudzoziemców widzi w zawodach, w których nie kształci się nasza młodzież. Ale też blisko 15 proc. uważa, że konieczne będzie zatrudnianie zagranicznych pracowników do opieki nad osobami starszymi. współpraca ł

Przegląd prasy

--Morawiecki: Inwestycja LG wspiera elektromobilność i reindustrializację kraju --W. Tomikowski P. Sobkiewicz i Ł. Mitan weszli do zarządu Erne Ventures --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --BGK wypowiedział InPost Canada 36,7 mln USD kredytów na kontrakt eksportowy --Analizy

Przegląd informacji ze spółek

o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 800 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J, nie więcej niż 2 mln akcji serii K, nie więcej niż 2 mln akcji serii L i nie więcej niż 2 mln akcji serii Ł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Fujitsu: Dariusz Kwieciński został nowym Head of Eastern Europe.   Źródło: spółka TVN: Otrzymał wezwanie Izby Administracji Skarbowej do zapłacenia 110mln ł zaległego podatku.  Źródło: Trigon SferaNET: Otrzymała informację o uwzględnieniu jej protestu w zakresie wniosku złożonego w

Prezes Nordea Banku odchodzi ze stanowiska

Kiciński o przyczynach swojego odejścia. Wiadomo już, że zastąpi go na stanowisku Sławomir Żygowski, dziś członek zarządu banku odpowiadający za bankowość korporacyjną. Czytaj też: Banki inny niż wszystkie? Lubi(ł) franki, nie ma złych kredytów, a kryzys ma w nosie Czytaj też: Piersi wracają do gry. W

Przegląd prasy

więcej niż 800 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J, nie więcej niż 2 mln akcji serii K, nie więcej niż 2 mln akcji serii L i nie więcej niż 2 mln akcji serii Ł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. --Akcjonariusze Sygnity zdecydują o podwyższeniu kapitału

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

na walne zwołane na 30 czerwca.    Źródło: ISBnews Netsprint: Innova Capital nabył część udziałów w spółce od Dirlango, kontrolowanego przez Ł. Wejcherta i M. Żaka, podał fundusz     Źródło: ISBnews SMT: Konsoliduje środki własne oraz pracuje nad zabezpieczeniem

Ile on w końcu pojedzie? Gdzie nim dojadę? I dlaczego nie ma wychylnego pudła? 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o Pendolino

przypadku trasy Warszawa - Kraków za 135 zł . Wreszcie po wyczerpaniu wszystkich tańszych biletów w sprzedaży będą już te za tzw. cenę bazową. Na trasie z Warszawy do: Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz Trójmiasta będzie to 150 z ł, w przypadku dłuższych połączeń z Trójmiasta do Krakowa oraz do Katowic

Nadzór znów sprawdza banki w Europie. I w Polsce też!

polską branżę bankową? Czytaj też: Czy to bank inny niż wszystkie? Kocha(ł) franka, nie ma złych kredytów, kryzys w nosie... Unijny nadzór bankowy EBA - ten sam, który przeprowadził lipcowe testy banków - przyznał, że od kilku dni ponownie analizuje dane finansowe przesłane przez banki. W lipcu testy

Europejscy finansiści obiecują współpracę. Co z podatkiem bankowym?

finansową banków komercyjnych na Starym Kontynencie, oferując im tzw. transakcje SWAP-owe (czyli zasilając w dolary). Czytaj też: Czy to bank inny niż wszystkie? Lubi(ł) franka, nie ma złych kredytów, kryzys finansowy ma w nosie Czytaj też: Bank Szwajcarii zagrał va banque. W strefie euro zaskoczenie Jest

Przyklejeni do abonamentu

rozpoczynających się od liter E, J, Ł, N, O, P) tel. 022 597 30 68 (dla nazwisk rozpoczynających się od liter M, W, Ż) tel. 022 597 30 69 (dla nazwisk rozpoczynających się od liter C, D, R, S, Ś)

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

. zł Kancelaria Premiera Kancelaria Premiera - Środki pieniężne w polskiej walucie: 410 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie: brak - Papiery wartościowe : 3 polisy ubezpieczeniowe o ł ącznej wartości nie mniejszej niż 238 tys. zł - Dom: brak - Mieszkanie: 54,9 m2

Bohaterowie afery mostowej na budowie mostu Północnego

napisać książkę o wszystkich biznesach, które się nam udały. Ta znajomość dla Ławniczaka miała nieciekawe konsekwencje. Od sierpnia 2006 r. przez dziesięć miesięcy był Wojciechem Ł. Trafił do aresztu śledczego pod zarzutem pośredniczenia w przekazaniu pół miliona dolarów łapówki Pawłowi Bujalskiemu

Coraz więcej absurdów

we wniosku, jak i w zaświadczeniu lekarskim w nazwisku występowała litera Ł. Na karcie stałego pobytu w tym samym miejscu figurowała litera L. Pani przyjmująca wnioski uznała, że ma do czynienia z dwoma różnymi osobami... bo nazwiska są różne. Dodatkowe papierki Jestem ryczałtowcem. Na koniec dnia

Zarządzanie ryzykiem - kradzieże i defraudacje w firmie

Firmy często nie zdają sobie sprawy jak dużo tracą przez kradzieże - baz danych, długopisów czy nawet papieru toaletowego i korupcję swoich pracowników. O tym jak mogą temu przeciwdziałać rozmawiamy z Marzeną Chodor i Robertem Łęckim z firmy konsultingowej Framework Consulting DFK. Dorota Czerwiń

Niedobry tatuś

Marka. Skąd to wszystko wiem? To niewielka klinika, zżyty zespół. Dużo się słyszało. Doszło do tego, że jak pan Marek wpadał do kliniki, dr Ł., chirurg i poprzedni wspólnik doktora, krzyczał: "Uwaga, uwaga, to napad na bank. Tatusiu, wyłączaj alarm i otwieraj sejf". Jak usłyszałam w 2003 roku

ł

Ł - szesnasta litera polskiego alfabetu. Litera występuje także w kilku alfabetach języków słowiańskich: kaszubskim, dolno- i górnołużyckim, w białoruskiej łacince oraz w języku weneckim, języku wilamowskim (wymysiöeryś) i języku Nawahów. Oznacza spółgłoskę lub w językach słowiańskich i w językach indiańskich.Pierwsze rozróżnienie ortograficzne l i ł pojawiło się w traktacie Jakuba Parkoszowica z

więcej o ł na pl.wikipedia.org